Orientering/Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering/Nyhedsbrev"

Transkript

1 Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj årgang

2 Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk. Ansvarshavende: Formand i ØSDC Janni Thye Lystrup Redaktør: John Nygaard Orientering/Nyhedsbrev udkommer normalt 3 gange årligt, dette nummer er en speciel udgave, da det ud over det sædvanlige stof, også indeholder holdlister for alle undervisningshold i ØSDC. Klubbens dansere og callere opfordres til at komme med indlæg til bladet. Indlæg kan indleveres telefonisk, som brev eller via e-post. Indlæg sendes direkte til redaktøren. Søger du.. Sund motion for hjerne og krop? Energi og overskud? Nye venner at danse og grine med? Så kom og prøv Modern Square Dance! Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: Formand (President) Janni Thye Lystrup Østervangsvej Hadsten Næstformand (Vicepresident) Hanne Frost B.S. Ingemands Vej 15 Selling 8370 Hadsten Kasserer (Treasurer) Jytte Christensen Infanterivej Randers Sekretær (Secretary)og DGI kontaktperson Inger Fogh Madsen Østergårdsvej 4, Voel 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem John Nygaard Tverfaldet Hammel

3 Formanden har ordet. Så er en dejlig forårsdansesæson ovre. Tiden går alt for hurtigt. Trist, men også positivt, for så er det blevet sommer. Andet steds i bladet er der indlæg fra generalforsamlingen med beretning og visioner og siden generalforsamlingen har vi haft en dejlig forårsfestival. Synd der ikke kom flere, men dejligt for dem, der var der. Vores tiltag med påskedans i Tranum blev en kæmpe succes og de første tilmeldinger til næste år påskedans, kom allerede inden afrejsen fra Tranum. Dansen kørte derudad og danseforholdene var perfekte, idet der nu er trægulv på alle steder. Maden perfekt o.s.v. faktisk ligesom i gamle dage, når der var påskedans i Tranum. Der bliver inden sæsonopstart lavet en inspirationsdans i samarbejde med DGI på A2 niveau. Med hensyn til opstart til efterårssæsonen kan Ifølge dette på vores hjemmeside: ØSDC.dk Så har jeg til slut kun at ønske jer alle en rigtig god sommer og et på gensyn til efterårssæsonen. Janni Thye Lystrup formand Vi har deltaget i Dansens Dag både i Hadsten og i København. Begge dele forløb fantastisk I Hadsten prøvede vore dansere også andre danseformer og det havde været hyggeligt. Bent Husted kørte slagets gang vedr. squaredansen. I København var vi ca 100 dansere. Det var en oplevelse. Der har været rigtig megen omtale på både Facebook, vores hjemmeside, på DAASDC s hjemmeside og Youtube. Vi var sammen med Hedens 27 dansere der tog til København. De 10 skulle med tog fra Aarhus og nu har vi prøvet at være stille i næsten 6 timer, idet vi havde stillekupé både over og hjem. Det var hårdt i hvert fald for nogen af os. Billeder fra Dansens Dag i København - 3

4 Dansens dag i Favrskov Søndag d havde man valgt at fejre dansens dag i Hadsten. Her var det Favrskov Dans, der inviterede til at se eller prøve forskellige danseformer. For de mindste var der MGP dans, for de større kunne man se og prøve: folkedans, linedans, seniordans, selskabsdans og selvfølgelig squaredans. ØSDC havde dansere og Bent Husted med som caller. Jeg var lidt overrasket over, at der er så mange begreber fra squaredansen, som man også bruger i seniordansen. Jeg fik prøvet alle danseformer, og jeg er stadig meget sikker på hvorfor jeg valgte og stadig holder fast i squaredansen. Når vi danser squaredans, så ved vi jo næsten ikke hvad vi skal danse. Det er jo calleren, der kreerer dansen. Alligevel når man har danset til den samme caller i flere år, så er der nogle kombinationer, der er deres favoritter, det er også derfor, det er dejligt at komme ud til stævner og møde nye callere og ikke mindst dansere fra andre klubber. TAK til de medlemmer af ØSDC, som brugte et par timer med at vise og danse med publikum, en herlig søndag eftermiddag. Jeg vil også sige tak til Bent Husted, som altid stiller sig til rådighed, når vi skal promovere squaredansen. TAk til Bent Juel for at føre mig i selskabsdansen. Vi prøvede jive, quickstep og vals. Det var en sjov oplevelse. Hanne Frost Tranum 2014 ØSDC har afholdt sin første Påskedans 2014 i Tranum. Det blev en dejlig dans. Vi var 80 i alt, der nød dagene på Tranum Ferie og Kursuscenter. Der var plads til dansere, ikke dansere, callernes familie og børn. Jeg mener, at kunne sige: Alle har fået så megen dans, som man næsten kunne holde ud og så megen mad som man kunne spise. Der var mulighed for at danse på 3 forskellige niveauer (A2, C1 og C2) og med 3 forskellige callere (Freddie Ekblad, Søren Lindergaard og Carsten Nielsen), så hvis man blev træt i hovedet af at danse sit højeste niveau havde man mulighed for at gå et niveau ned og nyde dansen der. TAK til alle, der gjorde dansen mulig og så vellykket. TAK for jeres deltagelse og det gode humør. Hanne Frost - 4

5 Påskedans. Lige et par ord om den nostalgiske påskedans i Tranum. Det var nogle rigtig gode dage med god dans og dygtige callere, som gav os lærerige udfordringer. Jeg personligt, fik sat begreber på plads, som længe har haft en forkert plads i mit hoved. Nogle ekstra goder var den lækre mad og en masse hyggeligt samvær under og efter dansen. Jeg håber at nostalgien vil vare ved og at vi alle, sammen med mange nye dansere, ses igen til næste år. Påskedans i Tranum Stor tak til de der fik den gode ide, at arrangere påskedans i Tranum, som altid er stedet jo perfekt til dans & hygge, og forplejningen fortjener jo også roser med på vejen. Hilsen Birthe Simonsen (A2-holdet) Med tre kreative og dygtige Callere, fik vi danset en masse, og vores piger fik som altid, det hele til at glide på bedste måde. Stor ros til alle håber det var starten på en ny tradition for PÅSKEDANS I TRANUM Mange SQ hilsner Fra en glad C1 danser Anna - 5

6 - 6 Orientering/Nyhedsbrev nr. 86

7 - 7 Orientering/Nyhedsbrev nr. 86

8 - 8 Orientering/Nyhedsbrev nr. 86

9 - 9 Orientering/Nyhedsbrev nr. 86

10 Referat Generalforsamling i ØSDC Lørdag kl Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der var i alt 37 stemmeberettigede deltagere 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. John Nygaard blev valgt som dirigent. Inger Fogh Madsen som referent. Som stemmetællere vælges: Johan Tommerup og Monika Møller. 2. Formandens beretning. Janni Thye fremlagde beretningen, se vedlagte. Vedtaget med klapsalver. 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Regnskab blev delt ud til deltagerne, hvorefter Jytte Christensen fremlagde regnskabet med gennemgang af de enkelte poster. Kommentarer til regnskabet: Jørgen Møller, mener ikke Tranum kommer ØSDC ved, men skal køres i selvstændig regi. Hanne Frost forklarer hvorfor vi har gjort dette, se senere. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år. Janni Thye informerede om fremtiden, se vedlagte. Hurtig information som blev modtaget med applaus. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag. Hanne Frost: Forslag til Tranum dans, m.v. Hanne fremlægger forslaget, se vedlagte. Janni Thye vil gerne det bliver i ØSDC regi, så ikke andre klubber overtager det, Jytte synes ikke det er vigtigt, at det er i ØSDC regi. Hanne vil gerne have tilkendegivelse for, om der er stemning for, at vi i ØSDC fortsætter med Tranumdans i påsken fremover. Hans Pitters orienterede om, at der kun var 40 registrerede callere, og at man ikke havde til hensigt at afholde danse i Tranum, men derimod forsøge i Jels. Mente i øvrigt, at det var et godt tiltag og en god reklame for squaredansen og klubben. Der er stor opbakning for, at vi i ØSDC fortsætter med, at arrangere dans i Tranum, 27 for og kun et par imod, enkelte undlod at stemme. 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse - 10

11 af kontingent for det kommende år. Jytte Christensen fremlagde budgettet. Kontingent uændret 125 kr. Hanne synes, det er mange penge, der bliver brugt på jubilæumsdansen, Vil hellere vi skulle bruge penge på spændende callere fra udlandet. Budgettet blev godkendt. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Janni Thye Formand, blev genvalgt. Niels Erik Klausen bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslog John Nygaard, som indvilger i at gå ind i bestyrelsen, og blev valgt med klapsalver. Der skal desuden vælges 2 suppleanter. Hans Jørgen Bugge, modtager ikke genvalg. Jens Guldmann Gjern holdet, har accepteret at blive 1. suppleant, Ernst Olsen Galten holdet, har indvilget i at blive 2. suppleant. Begge vælges uden modkandidater De 2 suppleanter har også indvilget i, at være hold repræsentanter i henholdsvis Gjern og Galten. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Johan Tommerup bliver genvalgt til revisor. Monica Møller bliver genvalgt til revisor. Gunnar K. Nielsen valgt til revisorsuppleant 9. Eventuelt. Else Juhl: foreslår, at vi danser ind i december. Inger Nygård: foreslår at vi genoptager julefrokosten. Kirsten Hansen: foreslår, at der bliver taget et adm. gebyr til Tranum dansen, således at der bliver et beløb til klubben. 10. Afslutning og kaffe Janni Thye takker for god ro og orden, og orienterer om dans og mad, samt kinesisk lotteri. Der blev under generalforsamlingen, udtrukket 3 gavekort på 500 kr. i transport tilskud, til en dans på Sjælland, hvor vinderne medbringende flyer fra ØSDC. Vinderne blev: Birthe Simonsen Monica Møller Helle Stevn + 3 x gratis entre til forårsfestval Villy Nielsen Karsten Jensen Kurt Jørgensen John Nygaard dirigent. Inger Fogh Madsen Sekretær - 11

12 Formandsberetning for 2013 generalforsamling den Så er vi atter samlet til den årlige generalforsamling. Der har i 2013 været nogle dejlige dansearrangementer, startende med Nytårsdansen. Så har vi haft generalforsamlingsdans, Forårsfestival, her var vi glade for, at vores caller, Bent Husted, kunne træde til, da Christer Bern s fly var forsinket samt at Max Fris kunne hente Christer Bern i lufthavnen i Tirstrup. Sidst men ikke mindst vores Sensommerdans. Til alle vore arrangementer har vi opfordret medlemmerne til at hjælpe til, og det er heldigvis sket i udstrakt grad, hvorfor jeg gerne vil rette en tak til alle de medlemmer, der har været behjælpelige med at bage kage, hjælpe til med bordopstilling m.v., og som jeg har sagt mange gange før - uden hjælp ingen arrangementer. Alle danseholdene er blevet gennemført - også de nye hold i Galten og Hinnerup - og på nogle af holdene med nye dansere, så vi har heldigvis haft fremgang i antallet af dansere. Vi har igen haft tiltag med søndagsdanse med C1 og C2. I august var der igen en square ude til en opvisning i forbindelse med et firma, der havde OL-sportsdag for de ansatte. Einar Sølvsten var caller og vi startede med en lille opvisning, hvorefter der var 3 squares, der skulle konkurrere mod hinanden. Vi var dommere og der blev fundet en vinder. Bedømmelse gik på, hjælpsomhed, styling, forståelse for dansen, god til at lytte o.s.v. Det var meget seriøst, men desværre har det ikke givet nye dansere. Vi har været hyret af et eventbureau 3 gange her i efteråret. Det har givet lidt indtægt til klubben og PR, men heller ikke dette har givet nye dansere. Vi forsøger, at få alle hold til at køre så optimalt som muligt f. eks. forsøger vi at fylde op, så alle kan danse så meget som muligt. Selvfølgelig vil vi gerne høre fra jer, hvis der er noget I føler, der skal/kan gøres anderledes men husk det er frivilligt arbejde, som bestyrelsen gør. Du er velkommen til at deltage i dette arbejde, så stil op til bestyrelsesvalget om lidt. Det gode samarbejde med DGI fortsætter. Inger er fortsat vores kontaktperson. Vi kan heldigvis stadig hente tilskud til forskellige arrangementer dog kun til et pr år. I 2013 fik vi betalt en C2 aftenen i januar med Carsten Nielsen. Som repræsentant for ØSDC deltog jeg i DAASDC s repræsentant-skabsmøde i marts 2013 og blev valgt som revisor. Vi har været vært ved Region Vest s koordineringsudvalgsmøde den 6. oktober 2013, hvor vores kontaktperson fra DGI orienterede om mulighederne i DGI. I øvrigt sidder vores dirigent, John Nygaard, som koordineringsudvalgsformand. Igen i år vil jeg rette en særlig tak til dig Inger selv om man ikke må fremhæve nogen, da alle gør et kæmpe stykke arbejde men du gør et kæmpe stykke arbejde for bestyrelsen, vore medlemmer og ikke mindst for mig. En lille opfordring her til sidst. Deltag nu i så mange af klubbens arrangementer som muligt, da det jo styrker den gode klubånd. - 12

13 Jeg vil slutte af med at rette en tak til alle i udvalgene samt til medlemmerne for deres hjælpsomhed. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Formand Janni Thye - 13

14 Forelæggelse og drøftelse af hovedlinerne for klubbens virksomhed i det kommende år punkt Planlagte/afholdte arrangementer Nytårsdansen er vel overstået.139 dansere. Flot med så mange fremmødte. Vi må nok erkende, at det var sidste gang, nytårsdansen blev afholdt på Nordre Skole i Silkeborg. Næste års nytårsdans bliver formentlig på Hadsten skole. Fremover bliver sammensætningen Carsten, Søren og junior Mathias. Forårsfestival afholdes her den 21.og 22. marts i Hadsten og igen håber vi at se rigtig mange af vore medlemmer - jo flere jo sjovere. Vi har hyret Tim Merinier, kendt fra Danish Convention Som noget nyt har vi i samarbejde med Carsten Nielsen og 2 andre callere lavet dans i Tranum i påsken Da vi påbegyndte forarbejdet i august måned 2013, var vi spændte på, om der var interesse herfor, men vi kan nu melde udsolgt og har påbegyndt venteliste, så vi tror på, det bliver en succes. Der bliver A2, C1 og C2 i 14 timer på hvert niveau. Søndag den vil der blive afholdt dansens dag i Hadsten i samarbejde med DGI. Der vil være dansearrangement fra og vi får ca 40 min til squaredans. Der vil også være mulighed for at deltage i de andre danseformer. Nuværende information er: Senior dans Line dans Square Dance (caller: Bent Husted) Alle danser Vi skulle gerne blive 3 square. Dansens dag den vil der fra DAASDC via klubben bliver fremsendt oplæg til deltagelse i denne. Der vil blive opvisning 2 steder i København og et hemmeligt sted, hvor der ikke skal være dresscode, men herom senere. Vi skulle gerne være rigtig mange, så vi sammen kan promovere squaredansen. Vi vil arbejde videre med de omkringliggende klubber om et samarbejde og evt. arrangere et par øveaftener, som da vi skulle til Rebild. Sensommerdans i september med Carsten er under planlægning. Successen fortsætter med søndagsdanse med C1 og C2. Og sidst, men ikke mindst, så har vores klub jo 25 ås jubiluæm i år ja rent faktisk var det den 19. februar Der er gået invitationer ud til alle medlemmer om afholdelse af denne jubilæumsdans med efterfølgende festmiddag. Denne middag er gratis for medlemmerne og der er reduktion i danseafgiften ved tilmelding inden 1.oktober Alt vil komme til at foregå i Voel Hallerne. 6 callere, 3 haller. Også vores caller, Carsten Nielsen har 25 års jubilæum, som fejres i samme forbindelse. Hold jer opdateret på vores hjemmeside med alle arrangementer og hvad der i øvrigt sker i klubben. Der ligger flyer på de forskellige arrangementer på bordet ved indgangen. Inger vil fortsat sende remin- - 14

15 der til jer en fjorten dags tid inden afholdelse af danse. Som noget nyt vil vi prøve af få vore flyere noget mere til Sjælland bl. a. ved lodtrækning senere på dagen. Holdopstart Der blev i efteråret forsøgt opstart af nyt hold i Hinnerup med Carsten Nielsen som underviser. Der kom 12 nye dansere, men desværre faldt nogen fra, hvorfor vi i samråd med dette nye hold forsøgte igen i januar Dette gav kun 1 ny danser, men dette hold kører videre. Almindelig orientering Vi har altid arbejdet ud fra, at kommende dansearrangementer var på plads mindst 1 1 ½ år frem i tiden, men det bliver sværere og sværere at få lokalebookinger mere end 1 år frem i tiden og vi kan ikke fremkomme med flyere og hyre callere, som vi plejer. Ifølge bestemmelse vil der udkomme et medlemsblad inden sommerferie med opsamling af referat fra generalforsamlingen m.v. Vi opfordrer jer stadig til at komme med indlæg til dette blad. Vi har planlagt i samarbejde med DGI en A2 introaften med Carsten Nielsen flyer følger datoen er fastsat til 28.august Det er nødvendigt at få flere dansere på A2 holdet for at styrke dette. Igen i år skal vi være vært til koordineringsudvalgsmøde, fordi vi ligger centralt for Region Vest. Det var, hvad bestyrelsen ville fremlægge om hovedlinerne for klubbens virke det kommende år. Billeder fra Generalforsamlingsdans

16 * S Y K J T S Ø * SQ B U A RE * DAN LU C * CE Husk nu tilmelding til ØSDCs 25 års Jubilæumsfest. Alle medlemmer i Østjysk Square Dance Club inviteres til Jubilæumsdans med efterfølgende fest i Voel Hallerne. Lørdag den 25. Oktober 2014 None stop dans 11:00-17:30 Dans i 2 haller Jubilæumsfest med spisning 18:00-24:00 Musik og underholdning GRATIS for medlemmer. Drikkevare og dans skal du selv betale, se nedenfor. Priser (kun medlemmer af ØSDC) Ved registrering og betaling før 1. oktober DKK 75,- Efter 1. oktober eller ved døren DKK 160,- Registrering & Betaling: Venligst send til med oplysning om navn og danseprogram. Samt indbetale til: Bank reg.nr konto nr Husk også navn på bankoverførsel. Festbuffet bestående af: Fiskefad Kyllingebryst på grøntsagsbund Hamburgryg Gammeldags oksesteg m/ glaserede løg Flødekartofler Blandet salat Flutes Is á la Voel Alt dette er gratis for medlemmer. Partnere der ikke er medlem betaler 150,- kr. Betales samtidig med tilmelding. HUSK at sende mail med tilmelding til spisning.

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 1 - januar 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 2 - april 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere