Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006"

Transkript

1 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi HHX niveau B, der lægger op til tværfagligt samarbejde mellem engelsk og virksomhedsøkonomi. Business Economics - Higher Commercial level B - 4 år DKK Som i den danske udgave indledes Business Economics med en grundlæggende beskrivelse af virksomhedens strategiske planlægning og økonomistyring. Bogens regnskabsafsnit beskriver, hvordan man registrerer de økonomiske hændelser, der forekommer i en virksomhed. Med udgangspunkt heri gennemgår bogen, hvordan man udarbejder og præsenterer årsregnskabet i handels-, service- og produktions- virksomheder. Derudover beskæftiger bogens regnskabsafsnit sig også med spørgsmålene om, hvilke informationer der skal indgå i en årsrapport for et selskab, og om hvorledes de forskellige regnskabsopgaver kan integreres i et edb-baseret økonomisystem. Økonimoafsnittet i bogen omfatter en detaljeret gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger. Derudover sættet dette afsnit også fokus på, hvordan man kan udarbejde budgetter for en fremtidig periode og derved beskriver virksomhedens forventede økonomiske udvikling. Udover logistikafsnittet, der omfatter en beskrivelse af logistikbegrebet og virksomhedens logistiske effektivitet, indeholder bogen også en detaljeret gennemgang af virksomhedens indkøbsstyring og lagerstyring. I bogen er udvalgte opgaver fra den tilhørende opgavesamling også oversat.

2 Erhvervscase - SO2 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Birte Ravn Østergaard, Jeanette Hassing, Henrik Jespersen 20 videoer 2 cases 10 øvelser 45 eksempler 10 skabeloner 9 Powerpoint præsentationer 50 billeder 75 sider ebog Erhvervscase - SO2-3 måneder Erhvervscase - SO2-6 måneder Erhvervscase - SO2-1 år Erhvervscase - SO2-2 år Erhvervscase - SO2-3 år Erhvervscase - SO2-4 år 5.50 DKK 6.50 DKK DKK 9.50 DKK DKK DKK Med Erhvervscase - SO2 ibog kommer læreplanens krav til kompetencer i spil. De økonomiske kompetencer i læreplanen udfoldes i et elevvenligt sprog med eksempler og øvelser, så eleverne bliver fortrolig med disse. Erhvervscase giver eleverne en systematisk indføring i case-metoden. Centrale begreber som kritiske succesfaktorer, udfordringer og handlingsalternativer bliver forklaret pædagogisk med et væld af eksempler. Der er anvisninger på, hvordan eleverne konkret kan arbejde med de enkelte faser i det projektorienterede casearbejde. Erhvervscase rummer samtidig videomateriale, fx forklarer en erfaren virksomhedskonsulent, hvordan virksomhedskonsulenter arbejder, så eleverne forstår tankegangen i erhvervscase. Udgivelsen forbereder desuden eleverne på eksamen. Forløbet op til eksamen forklares indgående med tekst, oversigter og video.

3 Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Laura Kongskov, Annette Bau, Siw Krasnik, Merete Vonsbæk, Susanne Uhd Pedersen, Mariann Bra Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime 95 elevøvelser 7 videoklip 20 primærtekster 20 illustrationer ca. 205 sider Fag og læsning (hhx) - 3 måneder Fag og læsning (hhx) - 6 måneder Fag og læsning (hhx) - 1 år Fag og læsning (hhx) - 2 år Fag og læsning (hhx) - 3 år Fag og læsning (hhx) - 4 år DKK DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk samtidshistorie samfundsfag matematik økonomifagene: afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

4 Tour de Economy 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Marianne Poulsen, Gitte Størup Beskrivelse er på vej. 16,00 Inkl. moms Beskrivelse er på vej. Tour de Economy - light 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Marianne Poulsen, Gitte Størup Tour de Economy Light - en blød start på Tour de Economy. 1,00 Inkl. moms Tour de Economy Light er et supplement til spillet Tour de Economy. Light-udgaven er mindre kompliceret, idet eleverne bliver styret mere gennem spillet. Light-udgaven kan afvikles på ca. 6 timer og er velegnet til fx brobygning og hg. Desuden er det en god introduktion til at spille Tour de Economy i fuld udstrækning. Light-udgaven indeholder kun instruktørvejledning, spilleregler, blanketter samt købs- og salgskort og kræver derfor, at man har spilleplader mv. fra Tour de Economy.

5 Virksomhedsøkonomi A udgave 1. udgave, 2014 ISBN videoer 400 interaktive spørgsmål 420 illustrationer 360 opgavefiler til download 10 interaktiviteter 3 gennemgående cases 750 opgaver Virksomhedsøkonomi A udgave - 3 måneder Virksomhedsøkonomi A udgave - 6 måneder Virksomhedsøkonomi A udgave - 1 år Virksomhedsøkonomi A udgave - 2 år Virksomhedsøkonomi A udgave - 3 år Virksomhedsøkonomi A udgave - 4 år DKK DKK I Virksomhedsøkonomi A ibog finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på A-niveau. Udgivelsen som ibog samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver - og omvendt. Materialet rummer bl.a.: excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler ordforklaringer speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer. virkelighedsnære cases som fx Pressalit Care og Maersk, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne Eleverne vil opleve sproglig og faglig progression. Samtidig sigter materialet efter at sætte læreplanens økonomiske kompetencer i spil og til at klæde eleven på til videregående studier. Udgivelsen bidrager også til arbejdet i studieområdets del 1 og 2. Virksomhedsøkonomi A ibog er opdelt i seks dele, der indeholder fagets centrale kernestofområder: 1: Virksomheden og samfundet 2: Virksomhedens rapportering 3: Analyse af virksomhedsrapporter 4: Virksomhedens strategi 5: Virksomhedens økonomi- og logistikstyring 6: Virksomhedens budgetlægning. Udgivelsen giver gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig og differentieret undervisning. Virksomhedsøkonomi A er beregnet til brug i faget virksomhedsøkonomi på niveau A på hhx og tilsvarende enkeltfag under åben uddannelse. Materialet kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi.

6 Virksomhedsøkonomi A1 1. udgave, 2010 ISBN Den første af to grundbøger til virksomhedsøkonomi niveau A, der lægger særlig vægt på virkelighedsnære eksempler og faglig progression. 34 Inkl. moms Virkelighedsnære cases og faglig progression er vigtige ledetråde gennem bogen, som bringer kompetencetænkningen i spil på en måde, der styrker den studieforberedende tilgang til stoffet. Lærebogen styrker derfor arbejdet med studieområdets del 1 og del 2. Denne første grundbog indeholder følgende kernestofområder: Virksomheden og samfundet Virksomhedens rapportering Analyse af virksomhedsrapporter Ved de talorienterede økonomiske problemstillinger er det muligt at inddrage matematik eller lave en grafisk fremstilling ved brug af fx Excel. I tilknyning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling. Lærebogen og opgavesamlingen giver gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig og differentieret undervisning. Lærebøgerne Virksomhedsøkonomi A1 og A2 er beregnet til brug i faget virksomhedsøkonomi niveau A på hhx samt tilsvarende enkeltfagskursus under åben uddannelse. Materialet kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en indføring i virksomhedsøkonomi.

7 Virksomhedsøkonomi A1 - opgavesamling 1. udgave, 2010 ISBN Den første af to opgavesamlinger med en lang række forskellige opgavetyper til faget virksomhedsøkonomi niveau A DKK Inkl. moms Opgavesamlingen følger lærebogen til A1 og indeholder en lang række forskellige opgavetyper som fx: øvelsesopgaver diskussionsopgaver undersøgelsesopgaver ræsonnementsopgaver caseopgaver testopgaver begrebsopgaver emneopgaver til aflevering Opgavesamlingen anvender de spørgeformer, der benyttes i eksamensopgaverne, og den sigter mod at styrke skriftligheden. Opgaverne bringer kompetencetænkningen i spil, så den styrker fagets studieforberedende profil.

8 Virksomhedsøkonomi A2 1. udgave, 2011 ISBN Den sidste af to grundbøger til virksomhedsøkonomi niveau A, der lægger særlig vægt på virkelighedsnære eksempler og progression. 34 Inkl. moms Virkelighedsnære cases og faglig progression er vigtige ledetråde gennem bogen, som bringer kompetencetænkningen i spil på en måde, der styrker den studieforberedende tilgang til stoffet. Lærebogen styrker derfor arbejdet med studieområdets del 1 og del 2. Denne anden grundbog indeholder følgende kernestofområder: Virksomhedens strategi Virksomhedens økonomi- og logistikstyring Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Ved de talorienterede økonomiske problemstillinger er det muligt at inddrage matematik eller lave en grafisk fremstilling ved brug af fx Excel. I tilknyning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling. Lærebogen og opgavesamlingen giver gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig og differentieret undervisning. Lærebøgerne Virksomhedsøkonomi A1 og A2 er beregnet til brug i faget virksomhedsøkonomi niveau A på hhx samt tilsvarende enkeltfagskursus under åben uddannelse. Materialet kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en indføring i virksomhedsøkonomi.

9 Virksomhedsøkonomi A2 - opgavesamling 1. udgave, 2011 ISBN Den sidste af to opgavesamlinger med en lang række forskellige opgavetyper til faget virksomhedsøkonomi niveau A DKK Inkl. moms Opgavesamlingen følger lærebogen til A2 og indeholder en lang række forskellige opgavetyper som fx: øvelsesopgaver diskussionsopgaver undersøgelsesopgaver ræsonnementsopgaver caseopgaver testopgaver begrebsopgaver emneopgaver til aflevering Opgavesamlingen anvender de spørgeformer, der benyttes i eksamensopgaverne, og den sigter mod at styrke skriftligheden. Opgaverne bringer kompetencetænkningen i spil, så den styrker fagets studieforberedende profil.

10 Virksomhedsøkonomi B 1. udgave, 2010 ISBN En introduktion til virksomhedsøkonomi niveau B, der med fokus på virkelighedsnære eksempler og progression styrker arbejdet i studieområdets del 1 og DKK Inkl. moms Bogen bidrager til at styrke arbejdet i studieområdets del 1 og 2. Virkelighedsnære cases og faglig progression er vigtige ledetråde gennem bogen, som bringer kompetencetænkningen i spil en måde, der styrker den studieforberedende tilgang til stoffet. Lærebogen er opdelt i seks dele, der indeholder fagets centrale kernestofområder: Virksomheden og samfundet Virksomhedens rapportering Analyse af virksomhedsrapporter Virksomhedens strategi Virksomhedens økonomi- og logistikstyring Virksomhedens budgetlægning Lærebogen og opgavesamlingen giver gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig og differentieret undervisning. Lærebogen Virksomhedsøkonomi B er beregnet til brug i faget virksomhedsøkonomi niveau B på hhx og tilsvarende enkeltfag under åben uddannelse. Materialet kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi.

11 Virksomhedsøkonomi B udgave 2. udgave, 2014 ISBN videoer 400 interaktive spørgsmål 330 illustrationer 360 opgavefiler til download 10 interaktiviteter 3 gennemgående cases 550 opgaver Virksomhedsøkonomi B udgave - 3 måneder Virksomhedsøkonomi B udgave - 6 måneder Virksomhedsøkonomi B udgave - 1 år Virksomhedsøkonomi B udgave - 2 år Virksomhedsøkonomi B udgave - 3 år Virksomhedsøkonomi B udgave - 4 år DKK DKK DKK I Virksomhedsøkonomi B ibog finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udgivelsen som ibog samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver - og omvendt. Materialet rummer bl.a.: excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler ordforklaringer speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer. virkelighedsnære cases som fx Pressalit Care og Maersk, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne Eleverne vil opleve sproglig og faglig progression. Samtidig sigter materialet efter at sætte læreplanens økonomiske kompetencer i spil og til at klæde eleven på til videregående studier. Udgivelsen bidrager også til arbejdet i studieområdets del 1 og 2. Virksomhedsøkonomi B ibog er opdelt i seks dele, der indeholder fagets centrale kernestofområder: 1: Virksomheden og samfundet 2: Virksomhedens rapportering 3: Analyse af virksomhedsrapporter 4: Virksomhedens strategi 5: Virksomhedens økonomi- og logistikstyring 6: Virksomhedens budgetlægning. Udgivelsen giver gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig og differentieret undervisning. Virksomhedsøkonomi B er beregnet til brug i faget virksomhedsøkonomi på niveau B på hhx og tilsvarende enkeltfag under åben uddannelse. Materialet kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi.

12 Virksomhedsøkonomi B - opgavesamling 1. udgave, 2010 ISBN En opgavesamling med en række forskellige opgavetyper til Virksomhedsøkonomi niveau B DKK Inkl. moms Opgavesamlingen supplerer teoribogen Virksomhedsøkonomi B. I opgavesamlingen er der en række forskellige opgavetyper som fx: øvelsesopgaver diskussionsopgaver undersøgelsesopgaver ræssonementsopgaver testopgaver begrebsopgaver emneopgaver til aflevering Opgavesamlingen anvender de samme spørgeformer som eksamensopgaverne og sigter mod at styrke skriftligheden. Samtidig bidrager den til at styrke arbejdet i studieområdets del 1 (grundforløb) og del 2 (erhvervscase). Opgaverne bringer kompetencetænkningen i spil, så den styrker fagets studieforberedende profil. Materialet er beregnet til brug i faget virksomhedsøkonomi niveau B på hhx samt tilsvarende enkeltfagskursus under åben uddannelse. Materialet kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi.

13 Virksomhedsøkonomi B til EUX 1. udgave, 2015 ISBN I Virksomhedsøkonomi B til EUX ibog finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Virksomhedsøkonomi B til EUX - 3 måneder Virksomhedsøkonomi B til EUX - 6 måneder Virksomhedsøkonomi B til EUX - 1 år Virksomhedsøkonomi B til EUX - 2 år Virksomhedsøkonomi B til EUX - 3 år Virksomhedsøkonomi B til EUX - 4 år DKK DKK I Virksomhedsøkonomi B til EUX ibog finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udgivelsen som ibog samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver - og omvendt. Materialet rummer bl.a.: praksisnære eksempler og cases som fx Pressalit Care og Maersk, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler ordforklaringer speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer. Udgivelsen bygger videre på Erhvervsøkonomi til EUD, der dækker fagbilaget for Erhvervsøkonomi niveau F-C på EUD. Eleverne vil opleve sproglig og faglig progression. Samtidig sigter materialet efter at sætte læreplanens økonomiske kompetencer i spil og til at klæde eleven på til videregående studier. Virksomhedsøkonomi B til EUX ibog er opdelt i seks dele, der indeholder fagets centrale kernestofområder: 1: Virksomheden og samfundet 2: Virksomhedens rapportering 3: Analyse af virksomhedsrapporter 4: Virksomhedens strategi 5: Virksomhedens økonomi- og logistikstyring 6: Virksomhedens budgetlægning. Udgivelsen giver gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig, helhedsorienteret og differentieret undervisning med fokus på praksisnærhed og anvendelsesorientering. På opgavesiden kan eleverne arbejde med enkle og lukkede opgavetyper, til mere åbne opgaver og større cases. Materialet giver mulighed for at tilrettelægge forløb, der er virkelighedsnære og styrker elevernes evne til at diskutere og vurdere virksomhedsøkonomiske problemstillinger med anvendelse af fagets teori. Faget omfatter et afsluttende projektforløb, hvor eleven bliver udfordret i en bred vifte af fagets mål. Lærervejledningen giver idéer til tilrettelæggelse af projektforløb, herunder udarbejdelsen af projektrapporten, der er eksaminations- og bedømmelsesgrundlag ved prøven. Lærervejledningen peger samtidig på nogle læringsstier igennem materialet, særligt tilpasset uddannelser og fagretninger.

14 Virksomhedsøkonomi hhx Niv. A 1. del - opgavesamling 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi hhx Niv. A 1. del. 16 Inkl. moms Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi hhx Niv. A 1. del. Virksomhedsøkonomi hhx Niv. A 1. del - teoribog 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen En grundlæggende beskrivelse af virksomhedens strategiske planlægning og økonomistyring DKK Inkl. moms Bogen fokuserer på to områder af særlig betydning for virksomhedsøkonomi, nemlig regnskab og økonomi. Bogens regnskabsafsnit beskriver, hvordan man registrerer de økonomiske hændelser, der forekommer i en virksomhed. Med udgangspunkt heri gennemgår bogen, hvordan man udarbejder og præsenterer årsregnskabet i handels-, service- og produktions- virksomheder. Derudover beskæftiger bogens regnskabsafsnit sig også med spørgsmålene om, hvilke informationer der skal indgå i en årsrapport for et selskab, og om hvorledes de forskellige regnskabsopgaver kan integreres i et edb-baseret økonomisystem. Økonomiafsnittet i bogen omfatter en detaljeret gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger. Derudover sættet dette afsnit også fokus på, hvordan der for hvert enkelt produkt kan udarbejdes beregninger, der kan anvendes som grundlag for virksomhedens valg af afsætningsalternativ. Virksomhedsøkonomi hhx Niv. A 2. del - opgavesamling 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi hhx Niveau A 2. del. 16 Inkl. moms Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi hhx Niveau A 2. del.

15 Virksomhedsøkonomi hhx Niv. A 2. del - teoribog 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen En grundlæggende introduktion til forståelsen af en virksomheds økonomiske udvikling og logistiske forhold DKK Inkl. moms Denne bog viderefører den første bogs økonomiafsnit i en beskrivelse af virksomhedens kapacitetsstyring, herunder virksomhedens investeringsvalg. Derudover bruger bogen en virksomheds økonomiske udvikling og stilling som afsæt for en regnskabsanalyse. I forlængelse heraf fremlægger bogen metoder til fremtidig budgettering, der beskriver virksomhedens forventede økonomiske udvikling, og til budgetkontrol i en virksomhed. Lærebogens logistikafsnit beskriver logistikbegrebet og virksomhedens logistiske effektivitet efterfulgt af en detaljeret gennemgang af virksomhedens indkøbsstyring, lagerstyring, produktionsstyring og distributionsstyring. I forlængelse heraf opholder bogen sig også ved forsyningskædens kvalitet. Et appendiks i bogen beskriver derudover rentesregningens teknik. Virksomhedsøkonomi hhx Niv. B - opgavesamling 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi Niv. B DKK Inkl. moms Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi Niv. B

16 Virksomhedsøkonomi hhx Niv. B - teoribog 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen En grundlæggende introduktion til forståelsen af en virksomheds regnskabsmæssige, økonomiske og logistiske forhold. 36 Inkl. moms Bogen tager sit afsæt i en grundlæggende beskrivelse af virksomhedens strategiske planlægning og økonomistyring og fortsætter med en gennemgang af regnskabets betydning og funkttion i en virksomhed, herunder hvordan man registrerer de økonomiske hændelser, der forekommer i en virksomhed. Med udgangspunkt heri gennemgår bogen, hvordan man udarbejder og præsenterer årsregnskabet i handels-, serviceog produktions- virksomheder, og hvilke informationer der skal indgå i en årsrapport for et selskab. Regnskabsafsnittet i bogen omfatter derudover en beskrivelse af, hvorledes de forskellige regnskabsopgaver kan integreres i et edb-baseret økonomisystem, og i forbindelse med regnskabsanalysen giver bogen redskaber til vurdering en virksomheds økonomiske udvikling og stilling. Bogens økonomiafsnit omfatter en detaljeret gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger, herunder hvordan der for det enkelte produkt kan udarbejdes beregninger, som kan anvendes som et grundlag for virksomhedens valg af afsætningsalternativ. I forlængelse heraf fremlægger bogen metoder til fremtidig budgettering, der beskriver virksomhedens forventede økonomiske udvikling, og til budgetkontrol i en virksomhed. Lærebogen indeholder derudover et logistikafsnit, der beskriver logistikbegrebet og af virksomhedens logistiske effektivitet udførligt efterfulgt af en detaljeret gennemgang af virksomhedens indkøbsstyring, lagerstyring, produktionsstyring og distributionsstyring. Økonomi på formler 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Michael H.J. Stæhr, Torben M. Andersen Bogen giver en introduktion til brug af matematik i analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger. Økonomi på formler - 4 år DKK Bogen giver sideløbende en økonomisk motivation for den matematiske formulering af problemstillingerne og en grundig gennemgang af den matematiske analyse. Teksten giver en forklaring og fortolkning af de matematiske resultater og deres implikationer. Fremstillingen sigter mod undervisningen i samfundsfag og matematik i gymnasiet. Det er oplagt at anvende Økonomi på formler i et samarbejde mellem undervisningen i samfundsfag og matematik sammen med bogen Samfundsøkonomi. Bogen kan også stå alene og bruges til illustration af anvendt matematik i matematikundervisningen. Opbygningen er sådan, at en læsning af udvalgte kapitler giver en afrundet behandling af henholdsvis markedsmekanismens funktionsmåde (mikroøkonomi) og konjunkturforhold/politik (makroøkonomi).

17 Økonomi på formler 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Michael H.J. Stæhr, Torben M. Andersen Giver en introduktion til brug af matematik i analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger DKK Inkl. moms Bogen giver en økonomisk motivation for den matematiske formulering af problemstillingerne og en grundig gennemgang af den matematiske analyse. Teksten giver en forklaring på og fortolkning af de matematiske resultater og deres implikationer. Bogen er opbygget på en sådan måde, at den giver en afrundet behandling af markedsmekanismens funktionsmåde (mikroøkonomi) såvel som konjunkturforhold og politik (makroøkonomi). Fremstillingen sigter mod undervisningen i samfundsfag og matematik i gymnasiet. Det er oplagt at anvende Økonomi på formler i et samarbejde mellem undervisningen i samfundsfag og matematik sammen med bogen Samfundsøkonomi. Bogen kan også stå alene og bruges til illustration af anvendt matematik i matematikundervisningen.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

OVERSIGT OVER 28 RAPPORTER OM FAGLIGHED OG

OVERSIGT OVER 28 RAPPORTER OM FAGLIGHED OG OVERSIGT OVER 28 RAPPORTER OM FAGLIGHED OG GYMNASIEFREMMEDE TIL UVM 2009 2010 Af Aase B. Ebbensgaard, Lars Ulriksen og Christine Holm Udg. 15-09-2010 Denne rapportoversigt omhandler de 28 fagrapporter,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere