ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 ANNE MARGRETHE af Svendborg Projektbeskrivelse

2

3 SEJLSKIBSFORENINGEN Introduktion Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har erhvervet galeasen FRI med det formål, at føre den tilbage til sit oprindelige udseende som sejlførende lastskonnert fra Foreningen arbejder på at rejse midler, så den omfattende renovering kan gennemføres på J. Ring Andersens Skibsværft, det selvsamme værft den er bygget på for 100 år siden. Når arbejdet er afsluttet, og ANNE MARGRETHE ligger langs kajen i Svendborg, skal så mange mennesker som muligt, have adgang til oplevelser om bord. Dette sikres gennem samarbejde med diverse kulturelle og kommunale institutioner. Foreningen har vedtaget et værdigrundlag om - at fortælle historien og bevare kulturen - at tage hånd om miljø og natur - at række ud efter de svage og udsatte i vores samfund Med dette grundlag vil der være tale om at Skonnerten ANNE MARGRETHE af Svendborg peger frem og viser vejen, samtidig med at den vidner om, en tid der var engang. Introduktion 3

4 Indholdsfortegnelse Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11 Side Side Side Side 24 Side 25 Side Side Side 36 Side 37 Side Profiler Erklæring om bevaringsværdigt fartøj Støtteerklæringer Momsfritagelse Historie Klassifikation Bureau Veritas Projektopdelt restaureringbudget Budget for drift, redning og kommunikation Tidligere reperationsarbejder Foreningsvedtægter Bilag, Historisk-kulturel profil Bilag, Social og velgørende profil Bilag, Natur og miljø profil Billeder 4 Indholdsfortegnelse

5 PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel profil: ANNE MARGRETHE er en af de ældst bevarede skonnerter, bygget på det endnu eksisterende J. Ring- Andersens Skibsværft i Svendborg, og er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. Formålet er at føre ANNE MARGRETHE tilbage til sit oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegningerne fra Under skibets restaurering dokumenterer vi de forskellige maritime håndværk, værktøj og materialer, der knytter sig til bygningen af et sådant skib som f.eks. skibstømrer, skibssmed, sejlmager, rebslager, rigger og gørtler. Historien skal ligeledes fortælles gennem dokumentationen af ANNE MARGRETHE s historie. Udbredelsen af den maritime kulturarv skal skè dels ved sejlads med skibet. Dels ved etablering af en række interessegrupper med henblik på både at lære om og udbrede kendskabet til de mange funktioner, der knytter sig til sejladsen og grundlaget for en skonnert. Natur og miljøprofil: Foreningen vil sætte fokus på naturoplevelser og miljøoplysning. Med skibet som redskab, har vi enestående muligheder for at gennemføre en række arrangementer, som involverer og engagerer mennesker i naturen og miljøet Med bevarelse af skibets lastrum samt lossebom på riggen sætter vi ligeledes fokus på bæredygtighed, idet vi har til hensigt at gennemføre transport af gods, uden udledning af CO2, altså for sejl. Initiativerne realiseres i samarbejde med relevante virksomheder, institutioner og foreninger. Social og velgørende profil: Foreningen har besluttet at tage del i det sociale ansvar, som bl.a. består i at give en håndsrækning til udsatte eller marginaliserede befolkningsgrupper. Derfor skal en del af foreningens midler og muligheder bruges til at lave arrangementer for og med de grupper af mennesker og institutioner, som foreningen har besluttet at samarbejde med. Skonnerten ANNE MARGRETHE skal danne ramme om oplevelser, som virker opmuntrende, og er til umiddelbar glæde for disse grupper af mennesker, og samtidig peger på forhold og muligheder i det danske samfund, som deltagerne kan blive en del af. Uddybende profiltekst - se side Profiler 5

6 6 Bevaringsværdigt fartøj

7 Støtteeklæring - Svendborg Museum 7

8 8 Støtteerklæring - Maritimt Center

9 Støtteeklæring - Svendborg Kommune 9

10 10 Støtteeklæring - Røde Kors

11 Momsfritagelse 11

12 Oversigt over historisk forløb. 1912, februar. Bestilt af skibsfører Claus Grastrup, Haderslev ( ), hos J. Ring-Andersen Skibsværft, Svendborg. 1912, 17. August. Søsat og kort derefter afleveret klar til at sejle som tomastet forenagter skonnert, ANNE MARGRETHE, uden hjælpemaskine. Navnet ANNE MARGRETHE har hun efter Grastrups kone. Grastrups kone og de 2 ældste af de tre piger de havde, sejlede ofte med om sommeren. Den yngste af pigerne var ikke gammel nok og blev passet af deres oldemor som boede hos familien i Skibbrogade i Haderslev. Pigerne var ikke så glade for at være ombord, fordi de skulle sove i små lukkede alkove køjer, hvor der var mørkt og trangt og lugtede fælt. Det var også besværligt med hygiejnen, og små snyltegæster var ikke ualmindelige. Når pigerne kom hjem blev håret vasket i seppedileddike. Det var hård kost, både for lusene og hårbunden. Grastrups kone var uddannet kokkepige, så når hun var med ombord, var det hende der stod for madlavningen i stedet for skibsdrengen, som det jo normalt var. Af besætning huskes der en skibsdreng der hed Peter og så har begge brødre, Hans og Phillip Kreutzer, fra nabohuset i Skibbrogade været skibsdrenge. Da den Dansk-Tyske grænse dengang gik på en linje mellem Kolding og Ribe, lå Haderslev jo på den tyske side, så ANNE MARGRETHE sejlede de første 8 år under tysk flag. På en tur under 1. verdenskrig anløber ANNE MARGRETHE en havn i Sverige/Skåne. Grastrup bliver interneret, fordi ANNE MARGRETHE bærer tysk flag, og det vakte vrede. Grastrup snakkede sig dog ud af kniben, måske fordi han var dansk. ANNE MARGRETHE havde kun tilladelse til at sejle i indskrænket fart, fordi Grastrup havde fået malaria i sine yngre dage, da han sejlede med de store Barkskibe fra Hamburg I 1920 erne var højkonjukturen efter 1. Verdenkrig forbi, fragtraterne faldt, og konkurrencen fra motorskibe var stor. Og da en befragter/skibsmægler forlangte at Grastrup skulle installere en motor, solgte han ANNE MARGRETHE efter 13 års fragtfart i Østersøen og gik i land og blev selv skibsmægler i Haderslev hellere det end at sejle med en hjælpemaskine. Skipper Erik Madsen, Vejle køber ANNE MARGRETHE og ændrer 12 Historie

13 navnet til KNUDSINE. Navnet KNUDSINE overtager hun fra en tomastet forenagter skonnert bygget hos Lindtners Værft i Vejle, som Erik Madsen ejer Navnet KNUDSINE stammer fra Erik Madsens mor. Skipper Madsen får i 1926 i Struer installeret en 60 HK encylindret Vølund glødehovedmotor. (I havneprotokollerne fra Vejle, kan man se at i marts 1926 er KNUDSINE registreret som Sk = skonnert, men i december samme år er hun registreret som M/sk altså motorskonnert). Erik Madsen sælger KNUDSINE i Skipper Niels J.Hansen, Vindingland ved Vejle Fjord ( ) køber KNUDSINE og ændrer navnet til ELSBETH. Navnet ELSBETH fik hun efter Hansens kone Minna Hedvig Elsbeth. Hansen havde mødt sin kone i Lübeck i Tyskland, en havn han tit besejlede med ELSBETH. Grunden til at ELSBETH var hjemskrevet til Vindingland var at det var en slags skattely, før Vindingland kom ind under Vejle. Niels J. Hansen kom ud af en sømandsfamilie. Hans far havde også været skipper og begge hans brødre var også sømænd, der desværre begge omkom på havet. Hansen havde før han købte ELSBETH, været ejer af 2 andre fartøjer. Niels og Elsbeths søn, Åge Hansen fortæller at hans far, var en meget hård mand med temperement. Desuden var han en sparsommelig mand, så sejlene skulle op lige så snart de kunne for at spare brændstof. Normalt var der foruden skipper selv en dreng og en bedstemand ombord, så Skibstilsynet var efter Hansen, for at han skulle hyre en 4. mand, som bemandingsreglerne foreskrev. Når der var myndighedspersoner om bord, blev mødet i skipperlukafet altid afsluttet med en Rigabalsam. Hansens kone og søn var med ombord i alle sommerferierne, indtil hans far sælger ELSBETH i 1956 Åge er da 12 år gammel. Tiden ombord betegner Åge som den allerbedste, særligt de 2 sidste år før ELSBETH blev solgt, fordi han da var alene ombord sammen med sin far, uden mor til at holde øje med ham. Skibsdrengen ombord var glad når skipperfruen var ombord, for så overtog hun madlavningen. Historie 13

14 Råvarerne blev opbevaret i et skab til bagbord for trappen ned til skipperlukafet agter. Agter for skipperlukafet var der opbevaring for ekstra sejl. Åge måtte arbejde hårdt ombord, men fik dog 10 kr. pr. togt som blev sat ind på en bankbog, med det fik han først at vide nogle år senere. Åge husker at ELSBETH kunne laste 125 tons. ELSBETH sejlede med last i indre danske farvande, til Norge og Sverige, samt til de 2 Østtyske byer Vismar med Kali (kunstgødning) og til Stralsund med korn. I Niels J. Hansens tid var ELSBETH primært på bedding i Middelfart og Bogense Nedrigget til galease, lugerne forstørredes, der påsættes styrehus og der installeres en 90 HK tocylindret Grenå glødehovedmotor. Åge Hansen fortæller at styrehuset stod oven på lugen til skipperlukafet. Agten for styrehuset blev der senere påbygget kabys, efter at den originale kabys blev fjernet fra dækket mellem de 2 lasteluger (her var den nemlig blevet flyttet til fra sin originale plads agten for skonnertmasten). Begge dele meget smalle. Kabyssen gik ikke helt ud agter, der var stadigvæk fri plads til kædetræk til roret og til at skøde storsejlet. Skydekappen var blevet fjernet, så der var bare et hul ned til skipperlukafet. Styregrejer og motorhåndtag var flyttet, så man havde det foran i styrehuset. Ud fra et billede fra denne periode ser det ud til at, nedrigningen til Galease i første omgang sker ved at topstangen på den agterste mast forkortes Onsdag den 13. september, kolliderer ELSBETH med JACOB MÆRSK i Kielerbugten. Efterfølgende bliver der på bedding i Middelfart holdt Haverisyn af Statens Skibstilsyn og reparationerne indskrevet i Tilsynsbogen. Ud fra denne liste kan man se, at ELSBETH er ramt i forskibet I Havneprotokollerne fra Vejle Havn kan man se at en af ELSBETHS sidste laster var fra Rønne til Vejle med lervarer til Vejle-firmaet Chr. Christensen. Niels J. Hansen sælger ELSBETH i Han går i land efter 32 år som skipper på ELSBETH. Niels J. Hansen dør i 1972, 80 år gammel. Skipper Marinus Jensen, Grenå Køber ELSBETH og ændrer navnet til SØLYST. 14 Historie

15 Hjemmehørende i Grenå, som SØLYST, kendt som CHRISTIANIA. I de 12 år som Marinus ejer SØLYST, sejler han 108 ture fra Århus til Oslo lastet med 135 tons keramisk drænrør. Returlasten var salpeter Marinus Jensen sælger SØLYST i 1968 Skipper Norman Madsen, Aalborg køber SØLYST og ændrer navnet til FRI Skipper Norman Madsen sælger FRI FRI bliver slettet fra Dansk Skibsregister og solgt til Normann de Vall fra San Francisco, USA. Galeaserig udvidet, styrehus fjernet og mandskabslukaf udvidet Sejlede i foråret fra Tuborg Havn med en last Tuborg øl, kirsebærsnaps og Plumrose dåseskinke mm. til Leith, Scotland, lastede Teacher s Scotch og Guiness Stout og sejlede gennem Panama Kanalen til San Francisco. Ankom september Sejlede til Alcatraz Ø med støtte til det oprindelige amerikanske folk, som havde besat øen. 1971, marts. Solgt til Brdr. Moodie. Skibet blev ballastet med 20 tons plus udrustning - 30 tons i alt. Nyt mandskabslukaf i agterste del af lastrummet, kun køjer ingen skotter eller andet. 1971, september. Sejlede mod New Zealand via Hawaii og Cook Øerne Ank. New Zealand. Sejlede et år med velgørenhedsfragter på kysten og til øerne i Hauraki Gulf og optrådte i medierne som ambassadør for alternativ livsstil Accepterede kald til aktion fra NZ græsrodsbevægelse mod franske atomprøvesprængninger Sejlede, fra marts til september, 8000 sømil på Moruroa protesttogt Efter folkeindsamling af beskeder til atommagterne, sejlede FRI på Freds Odyssé med beskederne, som pas til Tahiti, stillehavsøer på vej til Hiroshima, Nagasaki, Sovjet, fjernøsten, Shanghai og Hong Kong Sejlede fra Hong Kong, efter kampagne til indsamling af skolematerialer, til Vietnam. Begyndt på Operation Namibia Historie 15

16 med indsamling af bøger til anti apartheid aktion Hjælp til Vietnamesiske bådflygtninge i Malaysia, besøg i Madras, India og Auroville. Pause i Sri Lanka pga. sygdom i besætningen. I pausen, traditionel kølhaling til vedligehold af skroget. Sejlede for sejl fra Sri Lanka til Cochin, Indien. Indiske Ocean via Mauritius, Reunion, Malagasy, ophold i Maputo, Mocambique. 1979, januar Rundede Kap Det Gode Håb. Til Capetown og senere Walvis Bay, Namibia uden landgang. 1979, september Ank. Falmouth, Cornwall via St. Helena, Ascencion, Azorerne Danmarks turné med OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft), 13 byer med oplysning om vedvarende energi. Ballonudslip ved Barsebäck Oplysningsturné i Holland, konfrontation med atomdumpningsskib ved Ijmuiden under Greenpeace. Nyt dæk påbegyndt i Amsterdam Dæk færdigt. Sejlede i november mod Florida, USA Lastede 40 tons nødhjælp i St. Augustine, Florida, og sejlede fragt langs kysten for Nicaraguas regering til De Caribiske Øer under PLENTY Intl Lastede 40 tons medicin og hospitalsudstyr, indsamlet i USA til Nicaraguas østkyst og sejlede med Nicaragua regerings fragt langs kysten måneders Greenpeace togt langs Nordamerikas østkyst, gennem St. Lawrence og kanalen til Chicago og retur Liberty Statue Centennial Sejlads, hvalforskning og oplysningskampagne, Nordamerikas østkyst Retursejlads med ankomst Svendborg i september Lokal sejlads, privat, skibshistorisk Danmarksturné, Greenpeace oplysningskampagne Med Stralsund, Tyskland, som base. Piratskib med musik og ølsalg og påbegyndes ombygning ved J. Ring-Andersen Skibsværft for disse tjente midler. 16 Historie

17 SEJLSKIBSFORENINGEN 1996 Vandt Kølhalingsblokken fra Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne ved TS 25 års jubilæum. Fejrede også Moodies 25 års ejerskab. Begyndte på Børneaktivitetsskib og vandt præmie for det ved Musik & Sejl Festival i Horsens Fortsat ombygning ved J. Ring-Andersen Skibsværft (bagbord side øverste 6 rang klædning og halvdelen af spanter fornyet). Samtidig begyndt på projekt Missing Link, miljøkampagne til forbedring af skibskloakering, Nægtet tilladelse af Søfartsstyrelsen Ligger underdrejet imens sagen med Søfartsstyrelsen kører. Projekt Missing Link fortsætter. Skibet atter indskrevet i Dansk Skibsregister. Bundsyn klaret i marts 2000, men sejltilladelse ikke mulig pga. manglende enighed om dispensationer for historiske dele af skibet. 2004, juli. FRI sank i Svendborg Havn pga. defekt pumpe. 2007, 23 april Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg stiftes. Foreningens formål er at renovere FRI således, at den står så oprindelig som muligt. Foreningen agter at give FRI sit oprindelige navn tilbage. 2008, 15. marts Sejlskibsforeningen overtager skibet efter David Moodie. Sådan så ANNE MARGRETHE ud efter søsætningen i dette er dog et billede af SVALEN, et søsterskib bygget samme år. Historie 17

18 SEJLSKIBSFORENINGEN Klassifikation - Bureau Veritas 18 Klassifikation - Bureau Veritas

19 Klassifikation - Bureau Veritas 19

20 20 Klassifikation - Bureau Veritas

21 Familien Grastrup og 2 skibsdrenge ombord på ANNE MARGRETHE 1917 Familien Grastrup 21

22 Projektopdelt restaureringsbudget for ANNE MARGRETHE Priser afgivet af J. Ring-Andersen Skibsværft, 5. november 2009 Restaurering - skrog Udskiftning af forstævn kr Udskiftning af 50 m spant kr Udskiftning 94 m planker SB side kr Udskiftning 88 m planker BB side kr Udskiftning ekstra 120 m planker kr Kalfatring overalt udenbords kr Agterspejl kr Jern I-bjælke monteret under køl kr Op- og udsætning, beddingsleje kr Pris i alt, eksl. moms - Skrog kr Restaurering - dæk, luger, ruf og kabys Dæk Udskiftning dæk mellem agterruf og luge kr Udskiftning skandæk 4 m SB, 12 m BB kr Udskiftning, vatterbord halvdæk SB 5 m kr Lasteluge og ruf Fornyet lasteluge med dæksler kr Fornyet agterruf med karme og nedgangskappe kr Kabys Genetablering, kabys på dæk kr Pris i alt, eksl. moms - dæk luger, ruf og kabys kr Restaurering - skanseklædning og lønning Skanseklædning Udskiftning 10 støtter til skanseklædning kr Udskiftning skanseklædning kr Lønning Udskiftning lønning, 13,5 m i SB, 21 m i BB side kr Udskiftning lønning agter med 2 knæ kr Udskiftning finkenet lønning 12 m kr Pris i alt, eksl. moms - dæk, skanseklædning og lønning kr Restaurering - agterkahyt, forlukaf og lastrum Restaurering, agterkahyt kr Restaurering, forlukaf kr Lastrum Udskiftning dørk i lastrum kr Udskiftning bjælkevæger, SB 32 m og sætgang 16 m kr Pris i alt, eksl. moms - agterkahyt, forlukaf og lastrum kr Restaureringsbudget

23 Genetablering - original rigning og sejl. Genetablering, original skonnertrig med bomme og gafler samt stående rig kr Genetablering, løbende rig og blokke kr Genetablering, sejl m2 kr Pris i alt, eksl. moms - original rigning og sejl kr Navnebrædder 2 stk med navn og 2 stk. med hjemsted Pris i alt, eksl. moms kr Motor og installation Installation af Hovedmotor Volvo Penta D7C TA 230 HK, 1900 omdr. kr Installation af gear Dong-I gear type DMT 135HL kr Installation af propeller system Michigan GL469 AB2 kr Pris i alt, eksl. moms - motor og installation kr Pris alt i alt, eksl. moms - restaurering af ANNE MARGRETHE kr ANNE MARGRETHE vedr. en tidligere reparation hos J. Ring-Andersen Skibsværft Restaureringsbudget 23

24 Budget for rednings- og kommunikationsudstyr 4 stk. Zodiac 20 Man Throw Ower Board Liferaft. SOLAS B-pack ,- 40 stk. Merman redningsvest 20 voksen +43 kg 10 stk. Merman redningsvest 20 barn kg 5 stk. Merman redningsvest baby 0 15 kg samlet ,- Sailor EPIRB ( nødradiobøje m. GPS) 5.519,- Sailor SART ( nødradar sender) 5.299,- Sailor VHF/DSC radio 6215 GMDSS (fastmonteret) 3.449,- Sailor VHF 3520 B GMDSS (håndholdt) 4.496,- Følgende produkter er alle af mærket FURUNO Radar M-1715 m. 48cm radome scanner ,- GP-7000 kortplotter 8.999,- GP-32 GPS slave/back-up 2.621,- Easy ais TRX Transponder AIS 5.246,- NX-300 Navtex 3.746,- SC-30 Satellitkompas ,- FI-50 Wind System 6.918,- FCV 620 Sounder 5.996,- Triducer for sounder 2.621,- Ialt: ,- Årligt driftsbudget for ANNE MARGRETHE INDTÆGTER Kontingent 120 medlemmer x kr. 800,- kr Udlejning/Charter netto kr ,- x 30 kr Indtægter i alt kr UDGIFTER Hovedsyn, skrog,udrustning, maskine og radio kr Auditering hhv. 30 mdr. og 60 mdr. kr. 720 Årligt beddingsophold kr Materialer dagligt vedligehold kr Vedligehold - rig kr Eftersyn - redningsflåder kr Eftersyn - brandmateriel/certifikat kr Eftersyn - oliefyr/certifikat kr Eftersyn - motor kr Batterier kr Forsikringer kr Udgifter i alt kr Budgetteret overskud i alt kr Redning, Kommunikation og Driftbudget

25 Tidligere reperationsarbejder Tidligere reperationsarbejder 25

26 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Vedtægter for foreningen ANNE MARGRETHE af Svendborg Foreningens navn og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er: Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg 2 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. ANNE MARGRETHES hjemhavn er Svendborg Havn. Formål 3 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens formål er at erhverve skibet ANNE MARGRETHE og føre det tilbage til dets oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegningerne fra 1912 som ligger på J. Ring-Andersens Skibsværft. Desuden er det formålet at sprede kendskabet til skibets historie og hele Svendborg områdets betydning for skibsbygning og skibsbyggerfaget siden 1700 tallet. Denne historie skal primært fortælles gennem skibets renovering samt medlemmernes og andre interesseredes sejlads med skibet. Restaureringen og den løbende vedligeholdelse og indkøb af udrustning, skal ske med henblik på at overholde Søfartsstyrelsens krav til et sejlklart og sødygtigt skib. Optagelse af medlemmer 4 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Som medlemmer kan optages såvel myndige personer som virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen med angivelse af, om man ønskes optaget som privat medlem eller som virksomhed, institution, skole, forening o.l. Bestyrelsen kan uden begrundelse nægte optagelse. Mindst 2/3 af medlemmerne skal have fast bopæl i Svendborg kommune. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse, såfremt et medlem ønsker at udtræde, og der alene er anmodning om optagelse fra personer, virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. med fast bopæl uden for Svendborg kommune. 5 Stk. 1 Stk. 2 Der kan i foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer optages personer, som deltager aktivt i istandsættelse og vedligeholdelse af skibet. Aktive medlemmer har ret til at sejle med dette under hensyn til 13 stk. 3. Skal man sejle som fører af skibet, skal man opfylde kravene i 14 stk. 1 og Vedtægter

27 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Som passive medlemmer optages personer, virksomheder, institutioner, skoler, Foreninger o.l., som ikke deltager i istandsættelse og vedligeholdelse af skibet, og som dermed ikke har ret til at sejle med dette. Passive medlemmer kan dog komme med ud på ture som gæster. Passive medlemmer kan ligeledes anvende skibet under hensyn til 13 stk. 3 og 4. Passive medlemmer skal betale indskud og kontingent, som fastsættes efter reglerne i 7 og 8. Aktive medlemmer forpligter sig til at deltage i skibets almindelige vedligeholdelse i minimum 2 dage om året. Hvis bestyrelsen finder, at et medlem ikke overholder sine pligter i henhold til stk. 4, kan de inddrage sejlretten eller overføre medlemmet til passivt medlemskab. Aktivt medlemskab kan deles med medlemmets familie (samlever + børn) forstået på den måde, at familien kan deltage i sejladser og pligter. Aspiranter 6 Stk. 1 Et begrænset antal studerende eller lignende kan optages som aspiranter under særlige vilkår uden at betale indskud. Stk. 2 For at komme i betragtning som aspirant, skal man anbefales af minimum 2 medlemmer og derefter godkendes af bestyrelsen som aspirant. Stk. 3 Stk. 4 En aspirant kan efter minimum et års særlig indsats godkendes af bestyrelsen som fuldgyldigt medlem med indskudsbevis helt på linie med øvrige aktive medlemmer. Bestyrelsen bør lægge til grund for godkendelsen, at aspirantens indsats har haft en egentlig værdi for skibet, således at overdragelsen af indskudsbeviset kan forsvares økonomisk. Bestyrelsen kan fratage aspiranter deres status. Indskud 7 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ved optagelse som medlem betales indskud til foreningen. Indskuddene opdeles i indskudsbeviser som ved foreningens stiftelse har en værdi af kr ,00. Indskudsbevisernes værdi kan aldrig overstige et beløb, som svarer til det oprindelige indskudsbevis størrelse tillagt eller fratrukket ændringerne i nettoprisindekset. Denne værdi fastsættes årligt af foreningens revisor forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte at ændre det samlede antal af indskudsbeviser, hvis skibets værdi tillader dette. Private medlemmer skal minimum besidde ét indskudsbevis, hvorimod virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. hver minimum skal besidde to indskudsbeviser. Med bestyrelsens samtykke kan medlemmer enten i forbindelse med optagelsen eller senere erhverve flere indskudsbeviser. Vedtægter 27 2

28 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Ved udmeldelse kan medlemmets indskudsbevis tilbagebetales efter bestyrelsens beslutning under hensyntagen til foreningens økonomi. Tilbagebetaling skal dog ske senest en måned efter at indskudsbeviset overtages af nuværende eller nye medlem, under forudsætning af, at antallet af indskudsbeviser er nået op på 120, jf. stk. 7 Indskudsbeviserne tilbagebetales med et beløb svarende til den aktuelle værdi. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med udmeldelse beslutte, at der skal foretages en ekstraordinær opgørelse af foreningens formue efter sagkyndig vurdering af skibets værdi. Den udtrædende får herefter alene udbetalt indskudsbevisernes værdi efter denne beregning, såfremt beløbet er mindre end værdien fastsat efter stk. 1. Den herved fastsatte lavere værdi af indskudsbeviset skal være gældende for samtlige indskudsbeviser. Antallet af indskudsbeviser må maksimalt være 120 stk. Dette antal kan ændres ved generalforsamlingen ved almindelig majoritet. Kontingent 8 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens kontingent for dels aktive dels passive medlemmer samt virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales halvårligt og forfalder hvert år d. 1. maj og 1. november. Udmeldelse og eksklusion 9 Stk. 1 Udmeldelse kan alene ske med virkning pr Stk. 2 Udmeldelse skal meddeles med mindst 3 måneders varsel og indgives skriftligt til bestyrelsen. 10 Stk. 1 Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, efter denne ved anbefalet brev har fået mindst 8 dage til at indbetale kontingentet. Ovennævnte skrivelse skal samtidigt indeholde meddelelse om, at manglende betaling medfører eksklusion. Eksklusion efter dette stykke kan ikke indbringes på generalforsamlingen. Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. En sådan eksklusion kan kun ske, når medlemmet forinden har haft mulighed for at forelægge sagen overfor bestyrelsen enten skriftligt eller mundtligt; eventuelt sammen med en bisidder. Eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med orientering om, at medlemmet inden 4 uger fra modtagelsen kan kræve eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling Vedtægter

29 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Skal eksklusionen behandles på en generalforsamling, optages den som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det ekskluderede medlem skal modtage orientering herom med samme varsel som i øvrigt kræves ved indkaldelse til generalforsamling. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen i forbindelse med behandling af eksklusionen og med ret til at udtale sig. Generalforsamlingens beslutning om at fastholde eksklusionen kan vedtages ved almindelig majoritet. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som nyt medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Ved genoptagelse kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. 19 stk. 1. Stk. 8 Et ekskluderet medlem har ret til tilbagebetaling af sit indskudsbevis efter 7 stk. 1, 4, 5 og 6. Generalforsamling. 11 Stk. 1 Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes i Svendborg hvert år inden udgangen af marts måned. Skriftlig indkaldelse via brev eller , eller ved annoncering i lokalblad, udsendes til medlemmerne senest 14 dage og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Årsrapport. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag kan alene sættes under afstemning, såfremt disse fremgår af den udsendte dagsorden. Stk. 4 Ved enhver generalforsamlingsbeslutning har alle medlemmer én stemme uanset indskud eller antal indskudsbeviser. Stemmeret er dog betinget af, at medlemmet ikke har kontingentrestance. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt til andre medlemmer. 12 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne jfr. 11 stk. 4 skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. Anmodningen til bestyrelsen skal være begrundet og indeholde forslag til dagsorden. Vedtægter 29 4

30 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen udsender snarest muligt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal være udsendt senest 14 dage efter, at begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. Bestyrelse 13 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer dog for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen laver vedligeholdelses, arbejds og sejlplaner, der skal tilstræbe en retfærdig hensyntagen til de aktive medlemmers ønsker. Bestyrelsen kan lave særlige aftaler med passive medlemmer om brug af skibet. Dette kan f. eks. være særlig fordelagtig betaling eller afregning ved arbejde. Bestyrelsen kan beslutte at chartre skibet ud til ikke-medlemmer. Brug af skibet 14 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Som fører af skibet skal man som minimum have de af Søfartsstyrelsen krævede papirer. Ud over kravene i stk. 1 skal man godkendes af bestyrelsen til at være fører af skibet. Bestyrelsen kan vedtage et adfærdskodeks for al benyttelse af skibet. Hæftelse og tegning. 15 Stk. 1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger samtidig for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. 16 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kassereren i forening med formanden eller i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved påtegnelse af kautionsforpligtelser samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og skibe, tegnes foreningen af formanden i forening med 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer Vedtægter

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies ISSN 0905-4391 Januar 2015 50. årgang nr.1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere