ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 ANNE MARGRETHE af Svendborg Projektbeskrivelse

2

3 SEJLSKIBSFORENINGEN Introduktion Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har erhvervet galeasen FRI med det formål, at føre den tilbage til sit oprindelige udseende som sejlførende lastskonnert fra Foreningen arbejder på at rejse midler, så den omfattende renovering kan gennemføres på J. Ring Andersens Skibsværft, det selvsamme værft den er bygget på for 100 år siden. Når arbejdet er afsluttet, og ANNE MARGRETHE ligger langs kajen i Svendborg, skal så mange mennesker som muligt, have adgang til oplevelser om bord. Dette sikres gennem samarbejde med diverse kulturelle og kommunale institutioner. Foreningen har vedtaget et værdigrundlag om - at fortælle historien og bevare kulturen - at tage hånd om miljø og natur - at række ud efter de svage og udsatte i vores samfund Med dette grundlag vil der være tale om at Skonnerten ANNE MARGRETHE af Svendborg peger frem og viser vejen, samtidig med at den vidner om, en tid der var engang. Introduktion 3

4 Indholdsfortegnelse Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11 Side Side Side Side 24 Side 25 Side Side Side 36 Side 37 Side Profiler Erklæring om bevaringsværdigt fartøj Støtteerklæringer Momsfritagelse Historie Klassifikation Bureau Veritas Projektopdelt restaureringbudget Budget for drift, redning og kommunikation Tidligere reperationsarbejder Foreningsvedtægter Bilag, Historisk-kulturel profil Bilag, Social og velgørende profil Bilag, Natur og miljø profil Billeder 4 Indholdsfortegnelse

5 PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel profil: ANNE MARGRETHE er en af de ældst bevarede skonnerter, bygget på det endnu eksisterende J. Ring- Andersens Skibsværft i Svendborg, og er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. Formålet er at føre ANNE MARGRETHE tilbage til sit oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegningerne fra Under skibets restaurering dokumenterer vi de forskellige maritime håndværk, værktøj og materialer, der knytter sig til bygningen af et sådant skib som f.eks. skibstømrer, skibssmed, sejlmager, rebslager, rigger og gørtler. Historien skal ligeledes fortælles gennem dokumentationen af ANNE MARGRETHE s historie. Udbredelsen af den maritime kulturarv skal skè dels ved sejlads med skibet. Dels ved etablering af en række interessegrupper med henblik på både at lære om og udbrede kendskabet til de mange funktioner, der knytter sig til sejladsen og grundlaget for en skonnert. Natur og miljøprofil: Foreningen vil sætte fokus på naturoplevelser og miljøoplysning. Med skibet som redskab, har vi enestående muligheder for at gennemføre en række arrangementer, som involverer og engagerer mennesker i naturen og miljøet Med bevarelse af skibets lastrum samt lossebom på riggen sætter vi ligeledes fokus på bæredygtighed, idet vi har til hensigt at gennemføre transport af gods, uden udledning af CO2, altså for sejl. Initiativerne realiseres i samarbejde med relevante virksomheder, institutioner og foreninger. Social og velgørende profil: Foreningen har besluttet at tage del i det sociale ansvar, som bl.a. består i at give en håndsrækning til udsatte eller marginaliserede befolkningsgrupper. Derfor skal en del af foreningens midler og muligheder bruges til at lave arrangementer for og med de grupper af mennesker og institutioner, som foreningen har besluttet at samarbejde med. Skonnerten ANNE MARGRETHE skal danne ramme om oplevelser, som virker opmuntrende, og er til umiddelbar glæde for disse grupper af mennesker, og samtidig peger på forhold og muligheder i det danske samfund, som deltagerne kan blive en del af. Uddybende profiltekst - se side Profiler 5

6 6 Bevaringsværdigt fartøj

7 Støtteeklæring - Svendborg Museum 7

8 8 Støtteerklæring - Maritimt Center

9 Støtteeklæring - Svendborg Kommune 9

10 10 Støtteeklæring - Røde Kors

11 Momsfritagelse 11

12 Oversigt over historisk forløb. 1912, februar. Bestilt af skibsfører Claus Grastrup, Haderslev ( ), hos J. Ring-Andersen Skibsværft, Svendborg. 1912, 17. August. Søsat og kort derefter afleveret klar til at sejle som tomastet forenagter skonnert, ANNE MARGRETHE, uden hjælpemaskine. Navnet ANNE MARGRETHE har hun efter Grastrups kone. Grastrups kone og de 2 ældste af de tre piger de havde, sejlede ofte med om sommeren. Den yngste af pigerne var ikke gammel nok og blev passet af deres oldemor som boede hos familien i Skibbrogade i Haderslev. Pigerne var ikke så glade for at være ombord, fordi de skulle sove i små lukkede alkove køjer, hvor der var mørkt og trangt og lugtede fælt. Det var også besværligt med hygiejnen, og små snyltegæster var ikke ualmindelige. Når pigerne kom hjem blev håret vasket i seppedileddike. Det var hård kost, både for lusene og hårbunden. Grastrups kone var uddannet kokkepige, så når hun var med ombord, var det hende der stod for madlavningen i stedet for skibsdrengen, som det jo normalt var. Af besætning huskes der en skibsdreng der hed Peter og så har begge brødre, Hans og Phillip Kreutzer, fra nabohuset i Skibbrogade været skibsdrenge. Da den Dansk-Tyske grænse dengang gik på en linje mellem Kolding og Ribe, lå Haderslev jo på den tyske side, så ANNE MARGRETHE sejlede de første 8 år under tysk flag. På en tur under 1. verdenskrig anløber ANNE MARGRETHE en havn i Sverige/Skåne. Grastrup bliver interneret, fordi ANNE MARGRETHE bærer tysk flag, og det vakte vrede. Grastrup snakkede sig dog ud af kniben, måske fordi han var dansk. ANNE MARGRETHE havde kun tilladelse til at sejle i indskrænket fart, fordi Grastrup havde fået malaria i sine yngre dage, da han sejlede med de store Barkskibe fra Hamburg I 1920 erne var højkonjukturen efter 1. Verdenkrig forbi, fragtraterne faldt, og konkurrencen fra motorskibe var stor. Og da en befragter/skibsmægler forlangte at Grastrup skulle installere en motor, solgte han ANNE MARGRETHE efter 13 års fragtfart i Østersøen og gik i land og blev selv skibsmægler i Haderslev hellere det end at sejle med en hjælpemaskine. Skipper Erik Madsen, Vejle køber ANNE MARGRETHE og ændrer 12 Historie

13 navnet til KNUDSINE. Navnet KNUDSINE overtager hun fra en tomastet forenagter skonnert bygget hos Lindtners Værft i Vejle, som Erik Madsen ejer Navnet KNUDSINE stammer fra Erik Madsens mor. Skipper Madsen får i 1926 i Struer installeret en 60 HK encylindret Vølund glødehovedmotor. (I havneprotokollerne fra Vejle, kan man se at i marts 1926 er KNUDSINE registreret som Sk = skonnert, men i december samme år er hun registreret som M/sk altså motorskonnert). Erik Madsen sælger KNUDSINE i Skipper Niels J.Hansen, Vindingland ved Vejle Fjord ( ) køber KNUDSINE og ændrer navnet til ELSBETH. Navnet ELSBETH fik hun efter Hansens kone Minna Hedvig Elsbeth. Hansen havde mødt sin kone i Lübeck i Tyskland, en havn han tit besejlede med ELSBETH. Grunden til at ELSBETH var hjemskrevet til Vindingland var at det var en slags skattely, før Vindingland kom ind under Vejle. Niels J. Hansen kom ud af en sømandsfamilie. Hans far havde også været skipper og begge hans brødre var også sømænd, der desværre begge omkom på havet. Hansen havde før han købte ELSBETH, været ejer af 2 andre fartøjer. Niels og Elsbeths søn, Åge Hansen fortæller at hans far, var en meget hård mand med temperement. Desuden var han en sparsommelig mand, så sejlene skulle op lige så snart de kunne for at spare brændstof. Normalt var der foruden skipper selv en dreng og en bedstemand ombord, så Skibstilsynet var efter Hansen, for at han skulle hyre en 4. mand, som bemandingsreglerne foreskrev. Når der var myndighedspersoner om bord, blev mødet i skipperlukafet altid afsluttet med en Rigabalsam. Hansens kone og søn var med ombord i alle sommerferierne, indtil hans far sælger ELSBETH i 1956 Åge er da 12 år gammel. Tiden ombord betegner Åge som den allerbedste, særligt de 2 sidste år før ELSBETH blev solgt, fordi han da var alene ombord sammen med sin far, uden mor til at holde øje med ham. Skibsdrengen ombord var glad når skipperfruen var ombord, for så overtog hun madlavningen. Historie 13

14 Råvarerne blev opbevaret i et skab til bagbord for trappen ned til skipperlukafet agter. Agter for skipperlukafet var der opbevaring for ekstra sejl. Åge måtte arbejde hårdt ombord, men fik dog 10 kr. pr. togt som blev sat ind på en bankbog, med det fik han først at vide nogle år senere. Åge husker at ELSBETH kunne laste 125 tons. ELSBETH sejlede med last i indre danske farvande, til Norge og Sverige, samt til de 2 Østtyske byer Vismar med Kali (kunstgødning) og til Stralsund med korn. I Niels J. Hansens tid var ELSBETH primært på bedding i Middelfart og Bogense Nedrigget til galease, lugerne forstørredes, der påsættes styrehus og der installeres en 90 HK tocylindret Grenå glødehovedmotor. Åge Hansen fortæller at styrehuset stod oven på lugen til skipperlukafet. Agten for styrehuset blev der senere påbygget kabys, efter at den originale kabys blev fjernet fra dækket mellem de 2 lasteluger (her var den nemlig blevet flyttet til fra sin originale plads agten for skonnertmasten). Begge dele meget smalle. Kabyssen gik ikke helt ud agter, der var stadigvæk fri plads til kædetræk til roret og til at skøde storsejlet. Skydekappen var blevet fjernet, så der var bare et hul ned til skipperlukafet. Styregrejer og motorhåndtag var flyttet, så man havde det foran i styrehuset. Ud fra et billede fra denne periode ser det ud til at, nedrigningen til Galease i første omgang sker ved at topstangen på den agterste mast forkortes Onsdag den 13. september, kolliderer ELSBETH med JACOB MÆRSK i Kielerbugten. Efterfølgende bliver der på bedding i Middelfart holdt Haverisyn af Statens Skibstilsyn og reparationerne indskrevet i Tilsynsbogen. Ud fra denne liste kan man se, at ELSBETH er ramt i forskibet I Havneprotokollerne fra Vejle Havn kan man se at en af ELSBETHS sidste laster var fra Rønne til Vejle med lervarer til Vejle-firmaet Chr. Christensen. Niels J. Hansen sælger ELSBETH i Han går i land efter 32 år som skipper på ELSBETH. Niels J. Hansen dør i 1972, 80 år gammel. Skipper Marinus Jensen, Grenå Køber ELSBETH og ændrer navnet til SØLYST. 14 Historie

15 Hjemmehørende i Grenå, som SØLYST, kendt som CHRISTIANIA. I de 12 år som Marinus ejer SØLYST, sejler han 108 ture fra Århus til Oslo lastet med 135 tons keramisk drænrør. Returlasten var salpeter Marinus Jensen sælger SØLYST i 1968 Skipper Norman Madsen, Aalborg køber SØLYST og ændrer navnet til FRI Skipper Norman Madsen sælger FRI FRI bliver slettet fra Dansk Skibsregister og solgt til Normann de Vall fra San Francisco, USA. Galeaserig udvidet, styrehus fjernet og mandskabslukaf udvidet Sejlede i foråret fra Tuborg Havn med en last Tuborg øl, kirsebærsnaps og Plumrose dåseskinke mm. til Leith, Scotland, lastede Teacher s Scotch og Guiness Stout og sejlede gennem Panama Kanalen til San Francisco. Ankom september Sejlede til Alcatraz Ø med støtte til det oprindelige amerikanske folk, som havde besat øen. 1971, marts. Solgt til Brdr. Moodie. Skibet blev ballastet med 20 tons plus udrustning - 30 tons i alt. Nyt mandskabslukaf i agterste del af lastrummet, kun køjer ingen skotter eller andet. 1971, september. Sejlede mod New Zealand via Hawaii og Cook Øerne Ank. New Zealand. Sejlede et år med velgørenhedsfragter på kysten og til øerne i Hauraki Gulf og optrådte i medierne som ambassadør for alternativ livsstil Accepterede kald til aktion fra NZ græsrodsbevægelse mod franske atomprøvesprængninger Sejlede, fra marts til september, 8000 sømil på Moruroa protesttogt Efter folkeindsamling af beskeder til atommagterne, sejlede FRI på Freds Odyssé med beskederne, som pas til Tahiti, stillehavsøer på vej til Hiroshima, Nagasaki, Sovjet, fjernøsten, Shanghai og Hong Kong Sejlede fra Hong Kong, efter kampagne til indsamling af skolematerialer, til Vietnam. Begyndt på Operation Namibia Historie 15

16 med indsamling af bøger til anti apartheid aktion Hjælp til Vietnamesiske bådflygtninge i Malaysia, besøg i Madras, India og Auroville. Pause i Sri Lanka pga. sygdom i besætningen. I pausen, traditionel kølhaling til vedligehold af skroget. Sejlede for sejl fra Sri Lanka til Cochin, Indien. Indiske Ocean via Mauritius, Reunion, Malagasy, ophold i Maputo, Mocambique. 1979, januar Rundede Kap Det Gode Håb. Til Capetown og senere Walvis Bay, Namibia uden landgang. 1979, september Ank. Falmouth, Cornwall via St. Helena, Ascencion, Azorerne Danmarks turné med OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft), 13 byer med oplysning om vedvarende energi. Ballonudslip ved Barsebäck Oplysningsturné i Holland, konfrontation med atomdumpningsskib ved Ijmuiden under Greenpeace. Nyt dæk påbegyndt i Amsterdam Dæk færdigt. Sejlede i november mod Florida, USA Lastede 40 tons nødhjælp i St. Augustine, Florida, og sejlede fragt langs kysten for Nicaraguas regering til De Caribiske Øer under PLENTY Intl Lastede 40 tons medicin og hospitalsudstyr, indsamlet i USA til Nicaraguas østkyst og sejlede med Nicaragua regerings fragt langs kysten måneders Greenpeace togt langs Nordamerikas østkyst, gennem St. Lawrence og kanalen til Chicago og retur Liberty Statue Centennial Sejlads, hvalforskning og oplysningskampagne, Nordamerikas østkyst Retursejlads med ankomst Svendborg i september Lokal sejlads, privat, skibshistorisk Danmarksturné, Greenpeace oplysningskampagne Med Stralsund, Tyskland, som base. Piratskib med musik og ølsalg og påbegyndes ombygning ved J. Ring-Andersen Skibsværft for disse tjente midler. 16 Historie

17 SEJLSKIBSFORENINGEN 1996 Vandt Kølhalingsblokken fra Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne ved TS 25 års jubilæum. Fejrede også Moodies 25 års ejerskab. Begyndte på Børneaktivitetsskib og vandt præmie for det ved Musik & Sejl Festival i Horsens Fortsat ombygning ved J. Ring-Andersen Skibsværft (bagbord side øverste 6 rang klædning og halvdelen af spanter fornyet). Samtidig begyndt på projekt Missing Link, miljøkampagne til forbedring af skibskloakering, Nægtet tilladelse af Søfartsstyrelsen Ligger underdrejet imens sagen med Søfartsstyrelsen kører. Projekt Missing Link fortsætter. Skibet atter indskrevet i Dansk Skibsregister. Bundsyn klaret i marts 2000, men sejltilladelse ikke mulig pga. manglende enighed om dispensationer for historiske dele af skibet. 2004, juli. FRI sank i Svendborg Havn pga. defekt pumpe. 2007, 23 april Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg stiftes. Foreningens formål er at renovere FRI således, at den står så oprindelig som muligt. Foreningen agter at give FRI sit oprindelige navn tilbage. 2008, 15. marts Sejlskibsforeningen overtager skibet efter David Moodie. Sådan så ANNE MARGRETHE ud efter søsætningen i dette er dog et billede af SVALEN, et søsterskib bygget samme år. Historie 17

18 SEJLSKIBSFORENINGEN Klassifikation - Bureau Veritas 18 Klassifikation - Bureau Veritas

19 Klassifikation - Bureau Veritas 19

20 20 Klassifikation - Bureau Veritas

21 Familien Grastrup og 2 skibsdrenge ombord på ANNE MARGRETHE 1917 Familien Grastrup 21

22 Projektopdelt restaureringsbudget for ANNE MARGRETHE Priser afgivet af J. Ring-Andersen Skibsværft, 5. november 2009 Restaurering - skrog Udskiftning af forstævn kr Udskiftning af 50 m spant kr Udskiftning 94 m planker SB side kr Udskiftning 88 m planker BB side kr Udskiftning ekstra 120 m planker kr Kalfatring overalt udenbords kr Agterspejl kr Jern I-bjælke monteret under køl kr Op- og udsætning, beddingsleje kr Pris i alt, eksl. moms - Skrog kr Restaurering - dæk, luger, ruf og kabys Dæk Udskiftning dæk mellem agterruf og luge kr Udskiftning skandæk 4 m SB, 12 m BB kr Udskiftning, vatterbord halvdæk SB 5 m kr Lasteluge og ruf Fornyet lasteluge med dæksler kr Fornyet agterruf med karme og nedgangskappe kr Kabys Genetablering, kabys på dæk kr Pris i alt, eksl. moms - dæk luger, ruf og kabys kr Restaurering - skanseklædning og lønning Skanseklædning Udskiftning 10 støtter til skanseklædning kr Udskiftning skanseklædning kr Lønning Udskiftning lønning, 13,5 m i SB, 21 m i BB side kr Udskiftning lønning agter med 2 knæ kr Udskiftning finkenet lønning 12 m kr Pris i alt, eksl. moms - dæk, skanseklædning og lønning kr Restaurering - agterkahyt, forlukaf og lastrum Restaurering, agterkahyt kr Restaurering, forlukaf kr Lastrum Udskiftning dørk i lastrum kr Udskiftning bjælkevæger, SB 32 m og sætgang 16 m kr Pris i alt, eksl. moms - agterkahyt, forlukaf og lastrum kr Restaureringsbudget

23 Genetablering - original rigning og sejl. Genetablering, original skonnertrig med bomme og gafler samt stående rig kr Genetablering, løbende rig og blokke kr Genetablering, sejl m2 kr Pris i alt, eksl. moms - original rigning og sejl kr Navnebrædder 2 stk med navn og 2 stk. med hjemsted Pris i alt, eksl. moms kr Motor og installation Installation af Hovedmotor Volvo Penta D7C TA 230 HK, 1900 omdr. kr Installation af gear Dong-I gear type DMT 135HL kr Installation af propeller system Michigan GL469 AB2 kr Pris i alt, eksl. moms - motor og installation kr Pris alt i alt, eksl. moms - restaurering af ANNE MARGRETHE kr ANNE MARGRETHE vedr. en tidligere reparation hos J. Ring-Andersen Skibsværft Restaureringsbudget 23

24 Budget for rednings- og kommunikationsudstyr 4 stk. Zodiac 20 Man Throw Ower Board Liferaft. SOLAS B-pack ,- 40 stk. Merman redningsvest 20 voksen +43 kg 10 stk. Merman redningsvest 20 barn kg 5 stk. Merman redningsvest baby 0 15 kg samlet ,- Sailor EPIRB ( nødradiobøje m. GPS) 5.519,- Sailor SART ( nødradar sender) 5.299,- Sailor VHF/DSC radio 6215 GMDSS (fastmonteret) 3.449,- Sailor VHF 3520 B GMDSS (håndholdt) 4.496,- Følgende produkter er alle af mærket FURUNO Radar M-1715 m. 48cm radome scanner ,- GP-7000 kortplotter 8.999,- GP-32 GPS slave/back-up 2.621,- Easy ais TRX Transponder AIS 5.246,- NX-300 Navtex 3.746,- SC-30 Satellitkompas ,- FI-50 Wind System 6.918,- FCV 620 Sounder 5.996,- Triducer for sounder 2.621,- Ialt: ,- Årligt driftsbudget for ANNE MARGRETHE INDTÆGTER Kontingent 120 medlemmer x kr. 800,- kr Udlejning/Charter netto kr ,- x 30 kr Indtægter i alt kr UDGIFTER Hovedsyn, skrog,udrustning, maskine og radio kr Auditering hhv. 30 mdr. og 60 mdr. kr. 720 Årligt beddingsophold kr Materialer dagligt vedligehold kr Vedligehold - rig kr Eftersyn - redningsflåder kr Eftersyn - brandmateriel/certifikat kr Eftersyn - oliefyr/certifikat kr Eftersyn - motor kr Batterier kr Forsikringer kr Udgifter i alt kr Budgetteret overskud i alt kr Redning, Kommunikation og Driftbudget

25 Tidligere reperationsarbejder Tidligere reperationsarbejder 25

26 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Vedtægter for foreningen ANNE MARGRETHE af Svendborg Foreningens navn og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er: Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg 2 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. ANNE MARGRETHES hjemhavn er Svendborg Havn. Formål 3 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens formål er at erhverve skibet ANNE MARGRETHE og føre det tilbage til dets oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegningerne fra 1912 som ligger på J. Ring-Andersens Skibsværft. Desuden er det formålet at sprede kendskabet til skibets historie og hele Svendborg områdets betydning for skibsbygning og skibsbyggerfaget siden 1700 tallet. Denne historie skal primært fortælles gennem skibets renovering samt medlemmernes og andre interesseredes sejlads med skibet. Restaureringen og den løbende vedligeholdelse og indkøb af udrustning, skal ske med henblik på at overholde Søfartsstyrelsens krav til et sejlklart og sødygtigt skib. Optagelse af medlemmer 4 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Som medlemmer kan optages såvel myndige personer som virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen med angivelse af, om man ønskes optaget som privat medlem eller som virksomhed, institution, skole, forening o.l. Bestyrelsen kan uden begrundelse nægte optagelse. Mindst 2/3 af medlemmerne skal have fast bopæl i Svendborg kommune. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse, såfremt et medlem ønsker at udtræde, og der alene er anmodning om optagelse fra personer, virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. med fast bopæl uden for Svendborg kommune. 5 Stk. 1 Stk. 2 Der kan i foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer optages personer, som deltager aktivt i istandsættelse og vedligeholdelse af skibet. Aktive medlemmer har ret til at sejle med dette under hensyn til 13 stk. 3. Skal man sejle som fører af skibet, skal man opfylde kravene i 14 stk. 1 og Vedtægter

27 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Som passive medlemmer optages personer, virksomheder, institutioner, skoler, Foreninger o.l., som ikke deltager i istandsættelse og vedligeholdelse af skibet, og som dermed ikke har ret til at sejle med dette. Passive medlemmer kan dog komme med ud på ture som gæster. Passive medlemmer kan ligeledes anvende skibet under hensyn til 13 stk. 3 og 4. Passive medlemmer skal betale indskud og kontingent, som fastsættes efter reglerne i 7 og 8. Aktive medlemmer forpligter sig til at deltage i skibets almindelige vedligeholdelse i minimum 2 dage om året. Hvis bestyrelsen finder, at et medlem ikke overholder sine pligter i henhold til stk. 4, kan de inddrage sejlretten eller overføre medlemmet til passivt medlemskab. Aktivt medlemskab kan deles med medlemmets familie (samlever + børn) forstået på den måde, at familien kan deltage i sejladser og pligter. Aspiranter 6 Stk. 1 Et begrænset antal studerende eller lignende kan optages som aspiranter under særlige vilkår uden at betale indskud. Stk. 2 For at komme i betragtning som aspirant, skal man anbefales af minimum 2 medlemmer og derefter godkendes af bestyrelsen som aspirant. Stk. 3 Stk. 4 En aspirant kan efter minimum et års særlig indsats godkendes af bestyrelsen som fuldgyldigt medlem med indskudsbevis helt på linie med øvrige aktive medlemmer. Bestyrelsen bør lægge til grund for godkendelsen, at aspirantens indsats har haft en egentlig værdi for skibet, således at overdragelsen af indskudsbeviset kan forsvares økonomisk. Bestyrelsen kan fratage aspiranter deres status. Indskud 7 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ved optagelse som medlem betales indskud til foreningen. Indskuddene opdeles i indskudsbeviser som ved foreningens stiftelse har en værdi af kr ,00. Indskudsbevisernes værdi kan aldrig overstige et beløb, som svarer til det oprindelige indskudsbevis størrelse tillagt eller fratrukket ændringerne i nettoprisindekset. Denne værdi fastsættes årligt af foreningens revisor forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte at ændre det samlede antal af indskudsbeviser, hvis skibets værdi tillader dette. Private medlemmer skal minimum besidde ét indskudsbevis, hvorimod virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. hver minimum skal besidde to indskudsbeviser. Med bestyrelsens samtykke kan medlemmer enten i forbindelse med optagelsen eller senere erhverve flere indskudsbeviser. Vedtægter 27 2

28 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Ved udmeldelse kan medlemmets indskudsbevis tilbagebetales efter bestyrelsens beslutning under hensyntagen til foreningens økonomi. Tilbagebetaling skal dog ske senest en måned efter at indskudsbeviset overtages af nuværende eller nye medlem, under forudsætning af, at antallet af indskudsbeviser er nået op på 120, jf. stk. 7 Indskudsbeviserne tilbagebetales med et beløb svarende til den aktuelle værdi. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med udmeldelse beslutte, at der skal foretages en ekstraordinær opgørelse af foreningens formue efter sagkyndig vurdering af skibets værdi. Den udtrædende får herefter alene udbetalt indskudsbevisernes værdi efter denne beregning, såfremt beløbet er mindre end værdien fastsat efter stk. 1. Den herved fastsatte lavere værdi af indskudsbeviset skal være gældende for samtlige indskudsbeviser. Antallet af indskudsbeviser må maksimalt være 120 stk. Dette antal kan ændres ved generalforsamlingen ved almindelig majoritet. Kontingent 8 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens kontingent for dels aktive dels passive medlemmer samt virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales halvårligt og forfalder hvert år d. 1. maj og 1. november. Udmeldelse og eksklusion 9 Stk. 1 Udmeldelse kan alene ske med virkning pr Stk. 2 Udmeldelse skal meddeles med mindst 3 måneders varsel og indgives skriftligt til bestyrelsen. 10 Stk. 1 Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, efter denne ved anbefalet brev har fået mindst 8 dage til at indbetale kontingentet. Ovennævnte skrivelse skal samtidigt indeholde meddelelse om, at manglende betaling medfører eksklusion. Eksklusion efter dette stykke kan ikke indbringes på generalforsamlingen. Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. En sådan eksklusion kan kun ske, når medlemmet forinden har haft mulighed for at forelægge sagen overfor bestyrelsen enten skriftligt eller mundtligt; eventuelt sammen med en bisidder. Eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med orientering om, at medlemmet inden 4 uger fra modtagelsen kan kræve eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling Vedtægter

29 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Skal eksklusionen behandles på en generalforsamling, optages den som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det ekskluderede medlem skal modtage orientering herom med samme varsel som i øvrigt kræves ved indkaldelse til generalforsamling. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen i forbindelse med behandling af eksklusionen og med ret til at udtale sig. Generalforsamlingens beslutning om at fastholde eksklusionen kan vedtages ved almindelig majoritet. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som nyt medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Ved genoptagelse kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. 19 stk. 1. Stk. 8 Et ekskluderet medlem har ret til tilbagebetaling af sit indskudsbevis efter 7 stk. 1, 4, 5 og 6. Generalforsamling. 11 Stk. 1 Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes i Svendborg hvert år inden udgangen af marts måned. Skriftlig indkaldelse via brev eller , eller ved annoncering i lokalblad, udsendes til medlemmerne senest 14 dage og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Årsrapport. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag kan alene sættes under afstemning, såfremt disse fremgår af den udsendte dagsorden. Stk. 4 Ved enhver generalforsamlingsbeslutning har alle medlemmer én stemme uanset indskud eller antal indskudsbeviser. Stemmeret er dog betinget af, at medlemmet ikke har kontingentrestance. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt til andre medlemmer. 12 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne jfr. 11 stk. 4 skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. Anmodningen til bestyrelsen skal være begrundet og indeholde forslag til dagsorden. Vedtægter 29 4

30 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen udsender snarest muligt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal være udsendt senest 14 dage efter, at begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. Bestyrelse 13 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer dog for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen laver vedligeholdelses, arbejds og sejlplaner, der skal tilstræbe en retfærdig hensyntagen til de aktive medlemmers ønsker. Bestyrelsen kan lave særlige aftaler med passive medlemmer om brug af skibet. Dette kan f. eks. være særlig fordelagtig betaling eller afregning ved arbejde. Bestyrelsen kan beslutte at chartre skibet ud til ikke-medlemmer. Brug af skibet 14 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Som fører af skibet skal man som minimum have de af Søfartsstyrelsen krævede papirer. Ud over kravene i stk. 1 skal man godkendes af bestyrelsen til at være fører af skibet. Bestyrelsen kan vedtage et adfærdskodeks for al benyttelse af skibet. Hæftelse og tegning. 15 Stk. 1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger samtidig for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. 16 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kassereren i forening med formanden eller i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved påtegnelse af kautionsforpligtelser samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og skibe, tegnes foreningen af formanden i forening med 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer Vedtægter

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere