ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 ANNE MARGRETHE af Svendborg Projektbeskrivelse

2

3 SEJLSKIBSFORENINGEN Introduktion Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har erhvervet galeasen FRI med det formål, at føre den tilbage til sit oprindelige udseende som sejlførende lastskonnert fra Foreningen arbejder på at rejse midler, så den omfattende renovering kan gennemføres på J. Ring Andersens Skibsværft, det selvsamme værft den er bygget på for 100 år siden. Når arbejdet er afsluttet, og ANNE MARGRETHE ligger langs kajen i Svendborg, skal så mange mennesker som muligt, have adgang til oplevelser om bord. Dette sikres gennem samarbejde med diverse kulturelle og kommunale institutioner. Foreningen har vedtaget et værdigrundlag om - at fortælle historien og bevare kulturen - at tage hånd om miljø og natur - at række ud efter de svage og udsatte i vores samfund Med dette grundlag vil der være tale om at Skonnerten ANNE MARGRETHE af Svendborg peger frem og viser vejen, samtidig med at den vidner om, en tid der var engang. Introduktion 3

4 Indholdsfortegnelse Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11 Side Side Side Side 24 Side 25 Side Side Side 36 Side 37 Side Profiler Erklæring om bevaringsværdigt fartøj Støtteerklæringer Momsfritagelse Historie Klassifikation Bureau Veritas Projektopdelt restaureringbudget Budget for drift, redning og kommunikation Tidligere reperationsarbejder Foreningsvedtægter Bilag, Historisk-kulturel profil Bilag, Social og velgørende profil Bilag, Natur og miljø profil Billeder 4 Indholdsfortegnelse

5 PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel profil: ANNE MARGRETHE er en af de ældst bevarede skonnerter, bygget på det endnu eksisterende J. Ring- Andersens Skibsværft i Svendborg, og er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. Formålet er at føre ANNE MARGRETHE tilbage til sit oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegningerne fra Under skibets restaurering dokumenterer vi de forskellige maritime håndværk, værktøj og materialer, der knytter sig til bygningen af et sådant skib som f.eks. skibstømrer, skibssmed, sejlmager, rebslager, rigger og gørtler. Historien skal ligeledes fortælles gennem dokumentationen af ANNE MARGRETHE s historie. Udbredelsen af den maritime kulturarv skal skè dels ved sejlads med skibet. Dels ved etablering af en række interessegrupper med henblik på både at lære om og udbrede kendskabet til de mange funktioner, der knytter sig til sejladsen og grundlaget for en skonnert. Natur og miljøprofil: Foreningen vil sætte fokus på naturoplevelser og miljøoplysning. Med skibet som redskab, har vi enestående muligheder for at gennemføre en række arrangementer, som involverer og engagerer mennesker i naturen og miljøet Med bevarelse af skibets lastrum samt lossebom på riggen sætter vi ligeledes fokus på bæredygtighed, idet vi har til hensigt at gennemføre transport af gods, uden udledning af CO2, altså for sejl. Initiativerne realiseres i samarbejde med relevante virksomheder, institutioner og foreninger. Social og velgørende profil: Foreningen har besluttet at tage del i det sociale ansvar, som bl.a. består i at give en håndsrækning til udsatte eller marginaliserede befolkningsgrupper. Derfor skal en del af foreningens midler og muligheder bruges til at lave arrangementer for og med de grupper af mennesker og institutioner, som foreningen har besluttet at samarbejde med. Skonnerten ANNE MARGRETHE skal danne ramme om oplevelser, som virker opmuntrende, og er til umiddelbar glæde for disse grupper af mennesker, og samtidig peger på forhold og muligheder i det danske samfund, som deltagerne kan blive en del af. Uddybende profiltekst - se side Profiler 5

6 6 Bevaringsværdigt fartøj

7 Støtteeklæring - Svendborg Museum 7

8 8 Støtteerklæring - Maritimt Center

9 Støtteeklæring - Svendborg Kommune 9

10 10 Støtteeklæring - Røde Kors

11 Momsfritagelse 11

12 Oversigt over historisk forløb. 1912, februar. Bestilt af skibsfører Claus Grastrup, Haderslev ( ), hos J. Ring-Andersen Skibsværft, Svendborg. 1912, 17. August. Søsat og kort derefter afleveret klar til at sejle som tomastet forenagter skonnert, ANNE MARGRETHE, uden hjælpemaskine. Navnet ANNE MARGRETHE har hun efter Grastrups kone. Grastrups kone og de 2 ældste af de tre piger de havde, sejlede ofte med om sommeren. Den yngste af pigerne var ikke gammel nok og blev passet af deres oldemor som boede hos familien i Skibbrogade i Haderslev. Pigerne var ikke så glade for at være ombord, fordi de skulle sove i små lukkede alkove køjer, hvor der var mørkt og trangt og lugtede fælt. Det var også besværligt med hygiejnen, og små snyltegæster var ikke ualmindelige. Når pigerne kom hjem blev håret vasket i seppedileddike. Det var hård kost, både for lusene og hårbunden. Grastrups kone var uddannet kokkepige, så når hun var med ombord, var det hende der stod for madlavningen i stedet for skibsdrengen, som det jo normalt var. Af besætning huskes der en skibsdreng der hed Peter og så har begge brødre, Hans og Phillip Kreutzer, fra nabohuset i Skibbrogade været skibsdrenge. Da den Dansk-Tyske grænse dengang gik på en linje mellem Kolding og Ribe, lå Haderslev jo på den tyske side, så ANNE MARGRETHE sejlede de første 8 år under tysk flag. På en tur under 1. verdenskrig anløber ANNE MARGRETHE en havn i Sverige/Skåne. Grastrup bliver interneret, fordi ANNE MARGRETHE bærer tysk flag, og det vakte vrede. Grastrup snakkede sig dog ud af kniben, måske fordi han var dansk. ANNE MARGRETHE havde kun tilladelse til at sejle i indskrænket fart, fordi Grastrup havde fået malaria i sine yngre dage, da han sejlede med de store Barkskibe fra Hamburg I 1920 erne var højkonjukturen efter 1. Verdenkrig forbi, fragtraterne faldt, og konkurrencen fra motorskibe var stor. Og da en befragter/skibsmægler forlangte at Grastrup skulle installere en motor, solgte han ANNE MARGRETHE efter 13 års fragtfart i Østersøen og gik i land og blev selv skibsmægler i Haderslev hellere det end at sejle med en hjælpemaskine. Skipper Erik Madsen, Vejle køber ANNE MARGRETHE og ændrer 12 Historie

13 navnet til KNUDSINE. Navnet KNUDSINE overtager hun fra en tomastet forenagter skonnert bygget hos Lindtners Værft i Vejle, som Erik Madsen ejer Navnet KNUDSINE stammer fra Erik Madsens mor. Skipper Madsen får i 1926 i Struer installeret en 60 HK encylindret Vølund glødehovedmotor. (I havneprotokollerne fra Vejle, kan man se at i marts 1926 er KNUDSINE registreret som Sk = skonnert, men i december samme år er hun registreret som M/sk altså motorskonnert). Erik Madsen sælger KNUDSINE i Skipper Niels J.Hansen, Vindingland ved Vejle Fjord ( ) køber KNUDSINE og ændrer navnet til ELSBETH. Navnet ELSBETH fik hun efter Hansens kone Minna Hedvig Elsbeth. Hansen havde mødt sin kone i Lübeck i Tyskland, en havn han tit besejlede med ELSBETH. Grunden til at ELSBETH var hjemskrevet til Vindingland var at det var en slags skattely, før Vindingland kom ind under Vejle. Niels J. Hansen kom ud af en sømandsfamilie. Hans far havde også været skipper og begge hans brødre var også sømænd, der desværre begge omkom på havet. Hansen havde før han købte ELSBETH, været ejer af 2 andre fartøjer. Niels og Elsbeths søn, Åge Hansen fortæller at hans far, var en meget hård mand med temperement. Desuden var han en sparsommelig mand, så sejlene skulle op lige så snart de kunne for at spare brændstof. Normalt var der foruden skipper selv en dreng og en bedstemand ombord, så Skibstilsynet var efter Hansen, for at han skulle hyre en 4. mand, som bemandingsreglerne foreskrev. Når der var myndighedspersoner om bord, blev mødet i skipperlukafet altid afsluttet med en Rigabalsam. Hansens kone og søn var med ombord i alle sommerferierne, indtil hans far sælger ELSBETH i 1956 Åge er da 12 år gammel. Tiden ombord betegner Åge som den allerbedste, særligt de 2 sidste år før ELSBETH blev solgt, fordi han da var alene ombord sammen med sin far, uden mor til at holde øje med ham. Skibsdrengen ombord var glad når skipperfruen var ombord, for så overtog hun madlavningen. Historie 13

14 Råvarerne blev opbevaret i et skab til bagbord for trappen ned til skipperlukafet agter. Agter for skipperlukafet var der opbevaring for ekstra sejl. Åge måtte arbejde hårdt ombord, men fik dog 10 kr. pr. togt som blev sat ind på en bankbog, med det fik han først at vide nogle år senere. Åge husker at ELSBETH kunne laste 125 tons. ELSBETH sejlede med last i indre danske farvande, til Norge og Sverige, samt til de 2 Østtyske byer Vismar med Kali (kunstgødning) og til Stralsund med korn. I Niels J. Hansens tid var ELSBETH primært på bedding i Middelfart og Bogense Nedrigget til galease, lugerne forstørredes, der påsættes styrehus og der installeres en 90 HK tocylindret Grenå glødehovedmotor. Åge Hansen fortæller at styrehuset stod oven på lugen til skipperlukafet. Agten for styrehuset blev der senere påbygget kabys, efter at den originale kabys blev fjernet fra dækket mellem de 2 lasteluger (her var den nemlig blevet flyttet til fra sin originale plads agten for skonnertmasten). Begge dele meget smalle. Kabyssen gik ikke helt ud agter, der var stadigvæk fri plads til kædetræk til roret og til at skøde storsejlet. Skydekappen var blevet fjernet, så der var bare et hul ned til skipperlukafet. Styregrejer og motorhåndtag var flyttet, så man havde det foran i styrehuset. Ud fra et billede fra denne periode ser det ud til at, nedrigningen til Galease i første omgang sker ved at topstangen på den agterste mast forkortes Onsdag den 13. september, kolliderer ELSBETH med JACOB MÆRSK i Kielerbugten. Efterfølgende bliver der på bedding i Middelfart holdt Haverisyn af Statens Skibstilsyn og reparationerne indskrevet i Tilsynsbogen. Ud fra denne liste kan man se, at ELSBETH er ramt i forskibet I Havneprotokollerne fra Vejle Havn kan man se at en af ELSBETHS sidste laster var fra Rønne til Vejle med lervarer til Vejle-firmaet Chr. Christensen. Niels J. Hansen sælger ELSBETH i Han går i land efter 32 år som skipper på ELSBETH. Niels J. Hansen dør i 1972, 80 år gammel. Skipper Marinus Jensen, Grenå Køber ELSBETH og ændrer navnet til SØLYST. 14 Historie

15 Hjemmehørende i Grenå, som SØLYST, kendt som CHRISTIANIA. I de 12 år som Marinus ejer SØLYST, sejler han 108 ture fra Århus til Oslo lastet med 135 tons keramisk drænrør. Returlasten var salpeter Marinus Jensen sælger SØLYST i 1968 Skipper Norman Madsen, Aalborg køber SØLYST og ændrer navnet til FRI Skipper Norman Madsen sælger FRI FRI bliver slettet fra Dansk Skibsregister og solgt til Normann de Vall fra San Francisco, USA. Galeaserig udvidet, styrehus fjernet og mandskabslukaf udvidet Sejlede i foråret fra Tuborg Havn med en last Tuborg øl, kirsebærsnaps og Plumrose dåseskinke mm. til Leith, Scotland, lastede Teacher s Scotch og Guiness Stout og sejlede gennem Panama Kanalen til San Francisco. Ankom september Sejlede til Alcatraz Ø med støtte til det oprindelige amerikanske folk, som havde besat øen. 1971, marts. Solgt til Brdr. Moodie. Skibet blev ballastet med 20 tons plus udrustning - 30 tons i alt. Nyt mandskabslukaf i agterste del af lastrummet, kun køjer ingen skotter eller andet. 1971, september. Sejlede mod New Zealand via Hawaii og Cook Øerne Ank. New Zealand. Sejlede et år med velgørenhedsfragter på kysten og til øerne i Hauraki Gulf og optrådte i medierne som ambassadør for alternativ livsstil Accepterede kald til aktion fra NZ græsrodsbevægelse mod franske atomprøvesprængninger Sejlede, fra marts til september, 8000 sømil på Moruroa protesttogt Efter folkeindsamling af beskeder til atommagterne, sejlede FRI på Freds Odyssé med beskederne, som pas til Tahiti, stillehavsøer på vej til Hiroshima, Nagasaki, Sovjet, fjernøsten, Shanghai og Hong Kong Sejlede fra Hong Kong, efter kampagne til indsamling af skolematerialer, til Vietnam. Begyndt på Operation Namibia Historie 15

16 med indsamling af bøger til anti apartheid aktion Hjælp til Vietnamesiske bådflygtninge i Malaysia, besøg i Madras, India og Auroville. Pause i Sri Lanka pga. sygdom i besætningen. I pausen, traditionel kølhaling til vedligehold af skroget. Sejlede for sejl fra Sri Lanka til Cochin, Indien. Indiske Ocean via Mauritius, Reunion, Malagasy, ophold i Maputo, Mocambique. 1979, januar Rundede Kap Det Gode Håb. Til Capetown og senere Walvis Bay, Namibia uden landgang. 1979, september Ank. Falmouth, Cornwall via St. Helena, Ascencion, Azorerne Danmarks turné med OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft), 13 byer med oplysning om vedvarende energi. Ballonudslip ved Barsebäck Oplysningsturné i Holland, konfrontation med atomdumpningsskib ved Ijmuiden under Greenpeace. Nyt dæk påbegyndt i Amsterdam Dæk færdigt. Sejlede i november mod Florida, USA Lastede 40 tons nødhjælp i St. Augustine, Florida, og sejlede fragt langs kysten for Nicaraguas regering til De Caribiske Øer under PLENTY Intl Lastede 40 tons medicin og hospitalsudstyr, indsamlet i USA til Nicaraguas østkyst og sejlede med Nicaragua regerings fragt langs kysten måneders Greenpeace togt langs Nordamerikas østkyst, gennem St. Lawrence og kanalen til Chicago og retur Liberty Statue Centennial Sejlads, hvalforskning og oplysningskampagne, Nordamerikas østkyst Retursejlads med ankomst Svendborg i september Lokal sejlads, privat, skibshistorisk Danmarksturné, Greenpeace oplysningskampagne Med Stralsund, Tyskland, som base. Piratskib med musik og ølsalg og påbegyndes ombygning ved J. Ring-Andersen Skibsværft for disse tjente midler. 16 Historie

17 SEJLSKIBSFORENINGEN 1996 Vandt Kølhalingsblokken fra Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne ved TS 25 års jubilæum. Fejrede også Moodies 25 års ejerskab. Begyndte på Børneaktivitetsskib og vandt præmie for det ved Musik & Sejl Festival i Horsens Fortsat ombygning ved J. Ring-Andersen Skibsværft (bagbord side øverste 6 rang klædning og halvdelen af spanter fornyet). Samtidig begyndt på projekt Missing Link, miljøkampagne til forbedring af skibskloakering, Nægtet tilladelse af Søfartsstyrelsen Ligger underdrejet imens sagen med Søfartsstyrelsen kører. Projekt Missing Link fortsætter. Skibet atter indskrevet i Dansk Skibsregister. Bundsyn klaret i marts 2000, men sejltilladelse ikke mulig pga. manglende enighed om dispensationer for historiske dele af skibet. 2004, juli. FRI sank i Svendborg Havn pga. defekt pumpe. 2007, 23 april Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg stiftes. Foreningens formål er at renovere FRI således, at den står så oprindelig som muligt. Foreningen agter at give FRI sit oprindelige navn tilbage. 2008, 15. marts Sejlskibsforeningen overtager skibet efter David Moodie. Sådan så ANNE MARGRETHE ud efter søsætningen i dette er dog et billede af SVALEN, et søsterskib bygget samme år. Historie 17

18 SEJLSKIBSFORENINGEN Klassifikation - Bureau Veritas 18 Klassifikation - Bureau Veritas

19 Klassifikation - Bureau Veritas 19

20 20 Klassifikation - Bureau Veritas

21 Familien Grastrup og 2 skibsdrenge ombord på ANNE MARGRETHE 1917 Familien Grastrup 21

22 Projektopdelt restaureringsbudget for ANNE MARGRETHE Priser afgivet af J. Ring-Andersen Skibsværft, 5. november 2009 Restaurering - skrog Udskiftning af forstævn kr Udskiftning af 50 m spant kr Udskiftning 94 m planker SB side kr Udskiftning 88 m planker BB side kr Udskiftning ekstra 120 m planker kr Kalfatring overalt udenbords kr Agterspejl kr Jern I-bjælke monteret under køl kr Op- og udsætning, beddingsleje kr Pris i alt, eksl. moms - Skrog kr Restaurering - dæk, luger, ruf og kabys Dæk Udskiftning dæk mellem agterruf og luge kr Udskiftning skandæk 4 m SB, 12 m BB kr Udskiftning, vatterbord halvdæk SB 5 m kr Lasteluge og ruf Fornyet lasteluge med dæksler kr Fornyet agterruf med karme og nedgangskappe kr Kabys Genetablering, kabys på dæk kr Pris i alt, eksl. moms - dæk luger, ruf og kabys kr Restaurering - skanseklædning og lønning Skanseklædning Udskiftning 10 støtter til skanseklædning kr Udskiftning skanseklædning kr Lønning Udskiftning lønning, 13,5 m i SB, 21 m i BB side kr Udskiftning lønning agter med 2 knæ kr Udskiftning finkenet lønning 12 m kr Pris i alt, eksl. moms - dæk, skanseklædning og lønning kr Restaurering - agterkahyt, forlukaf og lastrum Restaurering, agterkahyt kr Restaurering, forlukaf kr Lastrum Udskiftning dørk i lastrum kr Udskiftning bjælkevæger, SB 32 m og sætgang 16 m kr Pris i alt, eksl. moms - agterkahyt, forlukaf og lastrum kr Restaureringsbudget

23 Genetablering - original rigning og sejl. Genetablering, original skonnertrig med bomme og gafler samt stående rig kr Genetablering, løbende rig og blokke kr Genetablering, sejl m2 kr Pris i alt, eksl. moms - original rigning og sejl kr Navnebrædder 2 stk med navn og 2 stk. med hjemsted Pris i alt, eksl. moms kr Motor og installation Installation af Hovedmotor Volvo Penta D7C TA 230 HK, 1900 omdr. kr Installation af gear Dong-I gear type DMT 135HL kr Installation af propeller system Michigan GL469 AB2 kr Pris i alt, eksl. moms - motor og installation kr Pris alt i alt, eksl. moms - restaurering af ANNE MARGRETHE kr ANNE MARGRETHE vedr. en tidligere reparation hos J. Ring-Andersen Skibsværft Restaureringsbudget 23

24 Budget for rednings- og kommunikationsudstyr 4 stk. Zodiac 20 Man Throw Ower Board Liferaft. SOLAS B-pack ,- 40 stk. Merman redningsvest 20 voksen +43 kg 10 stk. Merman redningsvest 20 barn kg 5 stk. Merman redningsvest baby 0 15 kg samlet ,- Sailor EPIRB ( nødradiobøje m. GPS) 5.519,- Sailor SART ( nødradar sender) 5.299,- Sailor VHF/DSC radio 6215 GMDSS (fastmonteret) 3.449,- Sailor VHF 3520 B GMDSS (håndholdt) 4.496,- Følgende produkter er alle af mærket FURUNO Radar M-1715 m. 48cm radome scanner ,- GP-7000 kortplotter 8.999,- GP-32 GPS slave/back-up 2.621,- Easy ais TRX Transponder AIS 5.246,- NX-300 Navtex 3.746,- SC-30 Satellitkompas ,- FI-50 Wind System 6.918,- FCV 620 Sounder 5.996,- Triducer for sounder 2.621,- Ialt: ,- Årligt driftsbudget for ANNE MARGRETHE INDTÆGTER Kontingent 120 medlemmer x kr. 800,- kr Udlejning/Charter netto kr ,- x 30 kr Indtægter i alt kr UDGIFTER Hovedsyn, skrog,udrustning, maskine og radio kr Auditering hhv. 30 mdr. og 60 mdr. kr. 720 Årligt beddingsophold kr Materialer dagligt vedligehold kr Vedligehold - rig kr Eftersyn - redningsflåder kr Eftersyn - brandmateriel/certifikat kr Eftersyn - oliefyr/certifikat kr Eftersyn - motor kr Batterier kr Forsikringer kr Udgifter i alt kr Budgetteret overskud i alt kr Redning, Kommunikation og Driftbudget

25 Tidligere reperationsarbejder Tidligere reperationsarbejder 25

26 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Vedtægter for foreningen ANNE MARGRETHE af Svendborg Foreningens navn og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er: Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg 2 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. ANNE MARGRETHES hjemhavn er Svendborg Havn. Formål 3 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens formål er at erhverve skibet ANNE MARGRETHE og føre det tilbage til dets oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegningerne fra 1912 som ligger på J. Ring-Andersens Skibsværft. Desuden er det formålet at sprede kendskabet til skibets historie og hele Svendborg områdets betydning for skibsbygning og skibsbyggerfaget siden 1700 tallet. Denne historie skal primært fortælles gennem skibets renovering samt medlemmernes og andre interesseredes sejlads med skibet. Restaureringen og den løbende vedligeholdelse og indkøb af udrustning, skal ske med henblik på at overholde Søfartsstyrelsens krav til et sejlklart og sødygtigt skib. Optagelse af medlemmer 4 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Som medlemmer kan optages såvel myndige personer som virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen med angivelse af, om man ønskes optaget som privat medlem eller som virksomhed, institution, skole, forening o.l. Bestyrelsen kan uden begrundelse nægte optagelse. Mindst 2/3 af medlemmerne skal have fast bopæl i Svendborg kommune. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse, såfremt et medlem ønsker at udtræde, og der alene er anmodning om optagelse fra personer, virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. med fast bopæl uden for Svendborg kommune. 5 Stk. 1 Stk. 2 Der kan i foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer optages personer, som deltager aktivt i istandsættelse og vedligeholdelse af skibet. Aktive medlemmer har ret til at sejle med dette under hensyn til 13 stk. 3. Skal man sejle som fører af skibet, skal man opfylde kravene i 14 stk. 1 og Vedtægter

27 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Som passive medlemmer optages personer, virksomheder, institutioner, skoler, Foreninger o.l., som ikke deltager i istandsættelse og vedligeholdelse af skibet, og som dermed ikke har ret til at sejle med dette. Passive medlemmer kan dog komme med ud på ture som gæster. Passive medlemmer kan ligeledes anvende skibet under hensyn til 13 stk. 3 og 4. Passive medlemmer skal betale indskud og kontingent, som fastsættes efter reglerne i 7 og 8. Aktive medlemmer forpligter sig til at deltage i skibets almindelige vedligeholdelse i minimum 2 dage om året. Hvis bestyrelsen finder, at et medlem ikke overholder sine pligter i henhold til stk. 4, kan de inddrage sejlretten eller overføre medlemmet til passivt medlemskab. Aktivt medlemskab kan deles med medlemmets familie (samlever + børn) forstået på den måde, at familien kan deltage i sejladser og pligter. Aspiranter 6 Stk. 1 Et begrænset antal studerende eller lignende kan optages som aspiranter under særlige vilkår uden at betale indskud. Stk. 2 For at komme i betragtning som aspirant, skal man anbefales af minimum 2 medlemmer og derefter godkendes af bestyrelsen som aspirant. Stk. 3 Stk. 4 En aspirant kan efter minimum et års særlig indsats godkendes af bestyrelsen som fuldgyldigt medlem med indskudsbevis helt på linie med øvrige aktive medlemmer. Bestyrelsen bør lægge til grund for godkendelsen, at aspirantens indsats har haft en egentlig værdi for skibet, således at overdragelsen af indskudsbeviset kan forsvares økonomisk. Bestyrelsen kan fratage aspiranter deres status. Indskud 7 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ved optagelse som medlem betales indskud til foreningen. Indskuddene opdeles i indskudsbeviser som ved foreningens stiftelse har en værdi af kr ,00. Indskudsbevisernes værdi kan aldrig overstige et beløb, som svarer til det oprindelige indskudsbevis størrelse tillagt eller fratrukket ændringerne i nettoprisindekset. Denne værdi fastsættes årligt af foreningens revisor forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte at ændre det samlede antal af indskudsbeviser, hvis skibets værdi tillader dette. Private medlemmer skal minimum besidde ét indskudsbevis, hvorimod virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. hver minimum skal besidde to indskudsbeviser. Med bestyrelsens samtykke kan medlemmer enten i forbindelse med optagelsen eller senere erhverve flere indskudsbeviser. Vedtægter 27 2

28 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Ved udmeldelse kan medlemmets indskudsbevis tilbagebetales efter bestyrelsens beslutning under hensyntagen til foreningens økonomi. Tilbagebetaling skal dog ske senest en måned efter at indskudsbeviset overtages af nuværende eller nye medlem, under forudsætning af, at antallet af indskudsbeviser er nået op på 120, jf. stk. 7 Indskudsbeviserne tilbagebetales med et beløb svarende til den aktuelle værdi. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med udmeldelse beslutte, at der skal foretages en ekstraordinær opgørelse af foreningens formue efter sagkyndig vurdering af skibets værdi. Den udtrædende får herefter alene udbetalt indskudsbevisernes værdi efter denne beregning, såfremt beløbet er mindre end værdien fastsat efter stk. 1. Den herved fastsatte lavere værdi af indskudsbeviset skal være gældende for samtlige indskudsbeviser. Antallet af indskudsbeviser må maksimalt være 120 stk. Dette antal kan ændres ved generalforsamlingen ved almindelig majoritet. Kontingent 8 Stk. 1 Stk. 2 Foreningens kontingent for dels aktive dels passive medlemmer samt virksomheder, institutioner, skoler, foreninger o.l. fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales halvårligt og forfalder hvert år d. 1. maj og 1. november. Udmeldelse og eksklusion 9 Stk. 1 Udmeldelse kan alene ske med virkning pr Stk. 2 Udmeldelse skal meddeles med mindst 3 måneders varsel og indgives skriftligt til bestyrelsen. 10 Stk. 1 Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, efter denne ved anbefalet brev har fået mindst 8 dage til at indbetale kontingentet. Ovennævnte skrivelse skal samtidigt indeholde meddelelse om, at manglende betaling medfører eksklusion. Eksklusion efter dette stykke kan ikke indbringes på generalforsamlingen. Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. En sådan eksklusion kan kun ske, når medlemmet forinden har haft mulighed for at forelægge sagen overfor bestyrelsen enten skriftligt eller mundtligt; eventuelt sammen med en bisidder. Eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med orientering om, at medlemmet inden 4 uger fra modtagelsen kan kræve eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling Vedtægter

29 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Skal eksklusionen behandles på en generalforsamling, optages den som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det ekskluderede medlem skal modtage orientering herom med samme varsel som i øvrigt kræves ved indkaldelse til generalforsamling. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen i forbindelse med behandling af eksklusionen og med ret til at udtale sig. Generalforsamlingens beslutning om at fastholde eksklusionen kan vedtages ved almindelig majoritet. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som nyt medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Ved genoptagelse kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. 19 stk. 1. Stk. 8 Et ekskluderet medlem har ret til tilbagebetaling af sit indskudsbevis efter 7 stk. 1, 4, 5 og 6. Generalforsamling. 11 Stk. 1 Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes i Svendborg hvert år inden udgangen af marts måned. Skriftlig indkaldelse via brev eller , eller ved annoncering i lokalblad, udsendes til medlemmerne senest 14 dage og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Årsrapport. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag kan alene sættes under afstemning, såfremt disse fremgår af den udsendte dagsorden. Stk. 4 Ved enhver generalforsamlingsbeslutning har alle medlemmer én stemme uanset indskud eller antal indskudsbeviser. Stemmeret er dog betinget af, at medlemmet ikke har kontingentrestance. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt til andre medlemmer. 12 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne jfr. 11 stk. 4 skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. Anmodningen til bestyrelsen skal være begrundet og indeholde forslag til dagsorden. Vedtægter 29 4

30 Vedtægter for Sejlskibsforeningen Anne Margrethe af Svendborg Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen udsender snarest muligt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal være udsendt senest 14 dage efter, at begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. Bestyrelse 13 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer dog for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen laver vedligeholdelses, arbejds og sejlplaner, der skal tilstræbe en retfærdig hensyntagen til de aktive medlemmers ønsker. Bestyrelsen kan lave særlige aftaler med passive medlemmer om brug af skibet. Dette kan f. eks. være særlig fordelagtig betaling eller afregning ved arbejde. Bestyrelsen kan beslutte at chartre skibet ud til ikke-medlemmer. Brug af skibet 14 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Som fører af skibet skal man som minimum have de af Søfartsstyrelsen krævede papirer. Ud over kravene i stk. 1 skal man godkendes af bestyrelsen til at være fører af skibet. Bestyrelsen kan vedtage et adfærdskodeks for al benyttelse af skibet. Hæftelse og tegning. 15 Stk. 1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger samtidig for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. 16 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kassereren i forening med formanden eller i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved påtegnelse af kautionsforpligtelser samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og skibe, tegnes foreningen af formanden i forening med 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer Vedtægter

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Nysted Smakkelaug

Vedtægter for Nysted Smakkelaug Vedtægter for Nysted Smakkelaug 28. maj 2015 Navn og formål 1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted 2 Smakkelaugets formål Medlemmer 3 Optagelse af medlemmer 4 Smakkelaugets Venner 5 Udmeldelse og eksklusion

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Brugergruppen Albatros

Vedtægter for Brugergruppen Albatros Vedtægter for Brugergruppen Albatros 1. Foreningens navn er Brugergruppen Albatros. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. 2. Foreningens formål er: 1. At varetage

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere