E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Kim H. Kjærgaard Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Industrivej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Den højeste indsats Der skydes Vi kan stadig Piger i faldskærm Myter om idræt Pigerne vinder Gode idéer er guld værd Forsvarschefen har taget sin afsked Dem vil jeg gerne i krig med Kan det pass- at Peugeot er Superb Næstkommanderendes bekendelser Veteraner fra Kosovo Beredskab til søs En grundlæggende militær uddannelse Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 30. november. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre gi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myn - dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Kommunikation er Olfert og Amanda 25 Personelnyt 26 Gratis 2010 kalendere Alle TELEGRAFENS læsere kan nu gå ind på og hente gratis kalendere for 2010 til tjeneste- eller privat brug. Kalenderne er IKKE beskyttet af copyright, så de kan frit kopieres. Kalenderne er lavet i A4 størrelsen med tre måneder pr. side. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto "Alt for mange sejler ind i fareområdet selvom der skydes. Det forsinker soldaterne meget, så nu må der ske noget. Politiet er sat på sagen". Læs mere på side 5. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF

3 Den højeste indsats men hvad er gevinsten Den 5. september er en ny dansk flagdag. Her skal Dannebrog veje for de danske soldater og civile, der har deltaget i krige for Danmark. Det er dagen, hvor Danmark siger tak fordi I gav den højeste indsats - måske det vil koste livet. Gevinsten er fred og bedre forhold for andre. Af Leon Lindholm, redaktionen. Klokken ankom Hendes Majestæt Dronningen, prins Henrik, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til Holmens Kirke for at deltage i gudstjenesten, som skulle starte denne smukke dag. En ny flagdag er blevet til og særligt indbudte var mødt op i den store Holmens Kirke. Fra Telegrafregimentet deltog regimentschef oberst Susanne Bach Bager og fungerende kontaktofficer seniorsergent Bo Lundgreen. I kirken var også pårørende til sårede og afdøde soldater - de som betalte den højeste pris. Pårørende udtalte bagefter: "Det var smukt og meget varmt og rørende, da præsten læste alle de afdødes navne op - stille og ærbødigt, så alle fik noget at tænke over. Vores søn ville være stolt og vi følte, at det han døde for, har betydet, at sagen han kæmpede for, var det værd. Det var en flot måde at sige tak til ham på, men også til os pårørende". Mange smukke taler - stor tak Jeg vil tillade mig at sige. Det var en flot dag - ikke vejrmæssigt, men alle talerne udtrykte stor taknemmelighed for det Livgardens æreskommando foran Rosenborg Slot. arbejde hæren, søværnet og flyvevåbnet har udført de sidste ca. 20 år. 2 gange i Irak, på Balkan og Afghanistan. De ca soldater og pårørende, der var mødt frem på Christiansborg Slotsplads, fik det lige fra hjertet og ordene var velmente. Uden på nogen måde at politisere var der størst ros til talen fra Helle Thorning- Schmidt. Hun fik ros hele vejen rundt for sin direkte henvendelse og den gode betoning, hun havde lagt i sin tale - hun mente det virkeligt af hele sit hjerte. Forsvarsminister Søren Gade fik også et par venlige ord og ikke mindst admiral og forsvarschef Tim Sloth Jørgensen. De ramte plet med deres taler, der i nogle henseender var mere målrettede. Forsvarsministerens tale Ingen tvivl om at forsvarsminister Søren Gade er soldaternes mand og han besøger dem i missionsområdet så ofte han kan. Ikke kunstigt, men på en altid naturlig måde og ministeren taler med alle soldater på sin vej - altid en åben og engageret minister. Søren Gades ros vil jeg gerne her bringe videre til alle jer, der ikke kunne komme, så derfor et fyldestgørende uddrag af talen: Forsvarsminister Søren Gade sagde blandt andet: "Kære veteraner, kære pårørende, ministre, folketingskollegaer og forsvarschef. Det er en ære og fornøjelse, at være her i dag på Danmarks første flagdag for nuværende og tidligere udsendte i verdens brændpunkter. Lad mig slå fast - dette er jeres dag. Danmark flager til ære for jer. For mange af jer er det ikke en let dag. Det er en dag, hvor stærke og blandede følelser trænger sig på. Vi er alle bekendt med de personlige omkostninger, der følger med Danmarks internationale engagement. Langt fra Danmarks grænser har danske soldater i årtier gjort en stor indsats og også i disse timer og minutter arbejder danske kvinder og mænd for at gøre verden bedre for at forbedre sikkerheden for Danmark og vores allierede, for at mindske terrortruslen i vores del af verden. Denne uselviske indsats har en pris nogle af jeres kammerater har mistet livet og endnu flere er blevet såret. Jeg vil gerne understrege, at det danske samfund, forsvaret, regeringen og folketinget har et særlig stort ansvar i forhold til de af jer, der er vendt sårede hjem. Vi skal hjælpe alle, der er kommet hjem med sår på legeme eller sjæl og det er vigtigt for mig at sige, at der ikke er nogen udløbsdato på den hjælp. Når jeg siger, at I har fuld opbakning ved jeg, at jeg her også taler på vegne af jeres militære familie - regimentet, kontaktofficeren, feltpræsten, socialrådgiveren, psykologen og ikke mindst kollegaerne, som jeg ved i det daglige yder en stor indsats. Overalt i landet bliver der flaget i dag, og det er til jeres ære veteraner og udsendte. I har gjort tjeneste så forskellige steder som Afghanistan, Kosovo, Irak og ved Afrikas Horn. Tidligere har Danmark også været repræsenteret i blandt andet Gaza, Iran, Irak og Kroatien listen over lande, hvor danskere har sat deres fingeraftryk, er lang. Flagdagen handler om jer, der rejste ud for at gøre en indsats. Dagen i dag markerer, at Danmark værdsætter jeres vilje til at tage et ansvar og gøre en forskel for vores fælles sikkerhed. Vi må aldrig glemme, at tages frihed for givet i Danmark eller andre steder, så er vi på vej til at miste den. I huset bag mig kan vi være uenige om mangt og meget, men vi er enige om, at I, der lod jer udsende, fortjener den allerstørste respekt. I har lidt afsavn jeres familier og venner har lidt afsavn mange pårørende har haft søvnløse nætter. Til jer pårørende vil jeg sige: Jeg ved, at det er utroligt svært for jer at have en, I holder af, udsendt til verdens brændpunkter, men jeg ved også, at de fleste TELEGRAFEN 3

4 af jer accepterer og respekterer deres valg og det vil jeg gerne sige jer tak for. Det er umuligt for noget menneske at kæmpe på to fronter og derfor er opbakningen fra jer utrolig vigtig, uden den ville vores udsendte ikke kunne løse deres opgaver. Alle er vi stolte af de danske mænd og kvinder, der gennem tiden er draget ud i verden for at tage ansvar. Danske udsendte sætter handling bag befolkningens vilje til at ville gøre en forskel. I har påtaget jer opgaven at løfte danske interesser og når alt kommer til alt at søge at gøre verden til et bedre sted. Når jeg har besøgt jer i operationsområderne, har jeg med egne øjne set, hvor helhjertet I går ind i opgaverne. Jeg ved, at den indsats hæren, søværnet og flyvevåbnet samt hjemmeværnsfolk, politifolk, beredskabsfolk, sygeplejersker, læger, folk fra udenrigsministeriet og andre udsendte gør og altid har gjort, hvad enten det er i Afghanistan, Kosovo, Adenbugten eller andre steder, nytter. Jeres engagement er forbilledligt. Vi må aldrig glemme, at selvom I, de danske udsendte, er med til at gøre en forskel for mange mennesker i andre lande, så er I også med til at gøre vores verden til et sikrere sted, at holde problemerne på afstand og mindske trusler mod Danmark og vores allierede. Jeg vil gerne, som minister og som borger, udtrykke min dybeste respekt for veteraner og tidligere udsendte, der står her i dag samt for de kvinder og mænd, som i disse minutter løser vigtige og farlige opgaver langt fra Danmarks grænser. Med jeres indsats gør I en forskel, som tjener Danmark til ære. Derfor flager vi i dag! Jeg vil nu bede om, at vi rejser os og holder et minuts stilhed for de 91 af jeres kollegaer, kammerater og venner, som omkom under udførelse af deres tjeneste". Så bad forsvarsminister Søren Gade om et minuts stilhed for de faldne og herefter udtalte han til slut: "Æret være deres minde - tak og mange tak for indsatsen. Forsvarschefens tak til alle i Forsvaret Forsvarschefen havde også en stor tak, som I fortjener at kunne læse her i ro og mag. Han udtalte blandt andet: "Jeg er stolt over at være chef for et forsvar, som består af mennesker som jer. Der er mange, der taler om at gøre noget ved problemerne rundt omkring i verden. Der er ikke så mange, der gør noget ved det. I har alle deltaget i Forsvarets internationale operationer og I har dermed vist, at I er villige til at påtage jer de opgaver, som Forsvaret og det danske samfund pålægger jer. Det er krævende og vanskelige opgaver og i værste fald er det opgaver, som I løser med liv og lemmer som indsats. Men I påtager jer alligevel frivilligt de opgaver og I løser dem helhjertet, dygtigt og professionelt. Det kan man kun have den allerstørste respekt for uanset politisk ståsted og det er den respekt og velfortjente anerkendelse, hele Danmark viser jer i dag. Når jeg taler med jer og besøger jer ude i missionsområderne, er det tydeligt at mærke, at I har tænkt over, hvad det er, I har sagt ja til. I kender kun alt for godt til den risiko, I løber og de afsavn I og jeres familier lider, mens I er udsendt. Men samtidig er det også tydeligt, at I er drevet af lysten til at forbedre livsvilkårene for helt almindelige mennesker i fjerne lande. Det er soleklart, at I har tænkt over den betydning, jeres og jeres kammeraters og kollegers indsats har. Det er også det der gør, at I fortsætter, selv når det er sværest; når vi mister soldater eller har hårdt sårede. I fortsætter, fordi I i langt størstedelen af tiden oplever, at jeres indsats nytter. I fortsætter for jeres sårede og faldne kammerater og I fortsætter, fordi det først ville blive meningsløst, hvis I gav op, når det blev svært. Der kan være en høj pris at betale for deltagelse i internationale operationer, men både som forsvarschef og som almindeligt menneske er jeg ikke i tvivl om, at I med jeres indsats er med til at give andre mennesker en bedre hverdag og et bedre liv. Når I er udsendt, er I sendt ud for Danmark. Som forsvarschef er jeg derfor glad for, at Danmark nu har fået en officiel flagdag for vores udsendte. For det er en samfundsopgave at støtte op omkring jer og de opgaver, I løser for Danmark. Denne flagdag bliver indført i en tid, hvor indsatsen i de forskellige internationale operationer har store omkostninger både menneskeligt og økonomisk. Det er omkostninger, som er større end Danmark før har haft. På trods af disse omkostninger er der alligevel bred politisk og folkelig opbakning til indsatsen. Dét er bestemt ikke en selvfølge og dét har I, der står her i dag, en stor del af æren for. Denne opbakning fra samfundet er med til at give styrke og vilje til at forsætte kampen for at nå det, vi har sat os for. Jeg vil derfor gerne på Forsvarets vegne takke politikerne og samfundet for flagdagen. Jeg ved, det betyder rigtig meget for de udsendte og alle os andre i Forsvaret, at denne dag fremover vil blive markeret af hele Danmark. I det sidste år har Danmark haft flere end tre tusinde soldater og civile udsendt over hele verden. Det er mange mennesker og det kan kun lade sig gøre ved hjælp af en stor og dedikeret indsats fra selvfølgelig de udsendte selv, men også de mange mennesker i den hjemlige støttestruktur. Lad os derfor også i dag huske på alle de mennesker herhjemme, som yder en kæmpe indsats for at sikre, at det kan lade sig gøre. Her til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de måske allervigtigste nemlig jer pårørende. Jeg ved, at vi i Forsvaret trækker store veksler på jeres forståelse og udholdenhed. Jeg ved, at den følelsesmæssige belastning er stor, når far, mor, søn, datter, mand, kone eller kæreste er udsendt og jeg forstår de afsavn, I lever med. Dem fortæller I også om, når jeg taler med jer. Men samtidig fortæller I også, at I er stolte af jeres udsendte. Jeg ved, hvor vigtig jeres opbakning er for soldaterne. Jeres opbakning er afgørende for deres mulighed for at løse deres opgave. Jeg er fuld af beundring for den støtte, I giver jeres udsendte og dermed hele Forsvaret og hele Danmark tak for den. Kære udsendte soldater og civile. I dag er en særlig dag for jer, for Forsvaret og for Danmark. Vi fejrer jer og jeres indsats og samtidig viser vi respekt for jeres vilje til at kæmpe for de værdier, som vi alle tror på. I har leveret en enestående indsats, som I kan være stolte af, uanset om I har været indsat i Afghanistan, Kosovo, Aden Bugten, Baltikum, som enkeltmand i en FN-mission eller et helt andet sted i et af verdens brændpunkter. Tak til alle for jeres store indsats og nyd jeres dag I har fortjent den. Nu vil æreskommandoet afmarchere. Æreskommandoet vil med fanen nu passere forbi paraden og gøre honnør til ære for Danmarks udsendte. En dag i rødt og hvidt Herefter gik æreskommandoet fra Livgarden tilbage til Gothersgades Kaserne, mens dannebrog vejede over alle større bygninger og institutioner i hele København. Det blev en dag med Dannebrog over alt i Købehavn, for var også tusinder af feststemte fodboldfans malet i rødt og hvidt. De skulle til kamp - i Parken af de i alt tilskuere var med deres røde og hvide farver med til at gøre denne dag lidt gladere. Det er ikke en festdag, men efter alvorlige timer i kirken - taler og de mange tanker, vi alle sendte til dem, der betalte den ultimative pris med liv eller lemmer - til dem der kæmpede, for at andre i fjerne lande kan få det bedre, for at sikre kvinder og piger, alle undertrykte og terroriserede et lidt bedre liv, for at de kan se, de gjorde en forskel, så er det godt, at vi kan bruge en årlig dag, til at hædre dem, som vi er stolte af og som tog i kamp for Danmark. 4 TELEGRAFEN

5 Det er nødvendigt at uddele bøder til de der trodser skydeafmærkningen og politiet stiller gerne op til hjælp, når Telegrafregimentets soldater har brug for det. Der skydes! Fremover risikerer lystsejlere, fiskere, kajakroere og selv lodser at få en bøde for at sejle ind i sikkerhedszonen, når soldater fra Ryes Kaserne holder skydeøvelse. Politiet rykker ud med blokken. Af journalist, Peter Friis Autzen, Lokal- Bladet Budstikken A/S. Hver gang, en båd eller et skib sejler ind i sikkerhedsområdet, må vi indstille skydningen. Så står 50 mand dér og glor. Måske endda flere. Ofte må skydningen helt afblæses. Det er bare træls. Major Leif Dalby-Frandsen fra staben i 2. Uddannelsesbataljon på Ryes Kaserne er frustreret og siger: "Problemet med afbrudte og aflyste skydninger fik i nogen tid kasernen til at overveje, om man helt skulle droppe de lokale skydeøvelser og i stedet rykke dem til for eksempel Skrydstrup. - Men når vi har vores eget øvelsesterræn, kan det jo ikke være rigtigt, at vi skal spilde tid og penge på kørsel frem og tilbage. Samtidig slide unødigt på vores materiel og forurene en masse ved unødvendig kørsel". Leif tilføjer: "Jeg ved ikke, om sejlerne gør det af uvidenhed, uheld eller med vilje for at genere os, men det ville være uanstændigt ikke at gøre noget ved det", siger han. Lodserne i Danpilot forstår ikke anklagen om at krænke sikkerhedsområdet. "Selvfølgelig kan jeg ikke afvise, at en enkelt båd har skåret et hjørne af området. Eller at man på grund af meget hårdt vejr har været nødt til at sejle op langs kysten, men jeg har altså svært at tro, at vores lodsbåde er set i området", siger områdeleder Knud Erik Pedersen. en sejler indenfor området, indstilles skydningen og betjenten sendes af sted med bødeblokken. "Bøden er på 500 kroner", siger politiassistent Per Toustrup, der var den første ude med blokken i det våde element. Synderne registreres med foto og GPSmåling, så der ikke senere kan opstå diskussion om bøden. Den første, der fik en bøde, var en ellers erfaren lystsejler fra Vejle. Han var på vej med en båd til Kolding og han skar ind over sikkerhedsområdet, da han kom ud af Vejle Fjord og sejlede videre sydpå. Seks sejlere slap med en advarsel. "I princippet giver vi bøder til alle - også kajakroere og coastere, men denne gang var der så store bølger, at jeg ikke kunne komme ombord i de seks store sejlbåde. Derfor slap de med en advarsel", siger Per Toustrup meter ud fra kysten Sikkerhedsområdet er stort. Det strækker sig meter ud i Lillebælt, målt fra kysten. Indenfor dette område risikerer man at blive ramt af vildfarne projektiler fra militærets skydebane. Derfor skal skydningen indstilles øjeblikkeligt, så snart der sejles i området. "Sikkerhedsområdet er markeret med bøjer, som det også fremgår af søkort. Dertil kommer markeringen på land. Her vil masterne være markeret med en stor, rød kugle samt blink i toppen, når der skydes. Når kuglen er oppe og blinket er tændt, skal man holde sig fra området" siger major Leif Dalby-Frandsen. Han er ked af, at det er blevet nødvendigt med bøder. "Jeg ville hellere være fri, men vi har så store problemer med det her, at vi er nødt til at gøre noget", slutter Leif Dalby-Frandsen. Når en båd sejler ind i fareområdet, skal op til 100 soldater vente på, at den igen er sejlet ud, før de kan skyde videre. Det giver rigtig meget spildtid. Bøden er på 500 kr. For nylig tog kasernen skeen i den anden hånd. "Vi har besluttet at bevare vores lokale skydeområde. Så nu er vi begyndt at håndhæve sikkerhedszonen", siger Leif Dalby-Frandsen. Håndhævelsen sker ved, at en betjent patruljerer området i en RIB (en hurtigtsejlende gummibåd med fast bund... red.). Så snart kasernens radarpost registrerer "Ballonmasten" - når denne røde ballon er oppe skydes der og al sejlads i fareområdet er FORBUDT. TELEGRAFEN 5

6 Nu med bits og bytes Oberst Bager talte om TRS betydning for Telegrafregimentet, vi er jo en del af Telegrafregimenternes historie og fortid, for at bruge oberstens egne ord. Major Karsten Byrgesen fortalte lidt om Electronic Warfarekompagni (EWKMP), det som referenten bedre kender som Signalopklaringskompagniet (SIO), men der er sket en masse siden da. Dengang var det di og dah, men det er for længst udskiftet med bits og bytes. Formanden for lokalafdeling Sydjylland, Kaj Mikkelsen og Rochler orienterede herefter om programmet og praktiske oplysninger. Rochler beordrede herefter: Bær fanerne ud og alle kunne forlade auditoriet, nogle for at strække ben, andre fik en hurtig smøg. To minibusser holdt udenfor og kørte stævnedeltagerne til Bülows Kaserne, hvor Telegrafregimentets Historiske Samling (THS) hører til. Her er regimenternes udfasede materiel udstillet i rigt mål. Mange af de udstillede apparater, fjernskrivere og radiosendere er stadig brugbare. Jeg fik prøvet en PLATH pejlemodtager, som jeg har arbejdet meget med for år siden. Et par tip kunne jeg da også give og det blev modtaget med glæde af pens. P. Rochler. Vi kan stadig Soldatertiden var før, ligesom igen nu om dage, en stor ting af en soldats liv. Venskaber og oplevelser for livet er printet ind i hukommelsen. Soldaterforeninger samler gamle venner, der stadig har stor interesse for faget. Telegrafsoldater har altid noget at tale om fra dengang, der var rigtige soldater til. Af Verner Qvortrup, redaktør for Telegrafkureren. Som traditionen byder, havde Telegraf- Regimenternes Soldaterforening (TRS) og Telegrafregimentet indbudt nuværende og tidligere telegrafsoldater til jubilarstævne på Ryes Kaserne i Fredericia den 12. september. 114 jubilarer var mødt frem Jubilarerne var i år telegrafsoldater, der er indkaldt i årstal med slutciffer 4 eller 9. Det havde 114 nuværende, men flest tidligere telegrafsoldater taget imod. Vi samledes ved hovedvagten og gensynsglæden var stor, man fandt hurtigt de gamle kammerater og snakken gik lystigt. Slesvigske Musikkorps (SMUK) gav et par prøver på deres kunnen, medens vi ventede på indmarchen. Kl stillede vi op på tre geledder og med SMUK, regimentets-, landsforeningens- og lokalafdelingernes faner i spidsen, marcherede vi, under kommando af landsformand Erik E. Jensen, til auditoriet. De Danske Forsvarsbrødre, der var samlet til delegeretmøde på kasernen, havde taget opstilling på tre geledder med faner ved auditoriet. Der blev hilst med kommandoen: Tr adit ione nern rne hold ldes i hæv ævd, men tone nen er hyg ge lig og afs lapp et. Se til venstre, som det sig bør. Ved auditoriet afleverede landsformanden jubilarstævnet til Telegrafregimentets chef oberst Susanne Bach Bager, der skridtede fronten af. Herefter indtog vi auditoriet, hvor kaptajn Bent Rochler kommanderede: Bær fanerne ind. Oberst Susanne Bach Bager bød velkommen og berettede lidt om sin militære baggrund og uddannelse og gav herefter ordet til oberstløjtnant Henrik Juul Krogh, der på en levende og letforståelig måde, ved hjælp af Power Point, fortalte om uddannelsen af både værnepligtige og konstabler. Ærmemærker og geværeksercits Andre gik til sergentmessen for at få en snak over en kop øl eller to. I Sergentmessen havde installatør Lars H. Olesen traditionen tro en udstilling af gamle uniformsdele, mærker og emblemer og regimentet udstillede eksempler på udrustning og uniformer, som dagens soldater får udleveret. Jeg måtte lige prøve, om jeg stadig kunne udføre amerikansk eksercits, denne gang med gevær M/75 og ikke en garand M/50. Til min store overraskelse lykkedes det, de gamle cirkusheste kan stadig. Det var ellers første gang, jeg har rørt et skydevåben, siden jeg forlod Sjællandske Telegrafregiment i Indrømmet på sådan en dag ville man ønske, at man stadig kunne være telegrafsoldat, men dåbsattesten siger, at jeg er født i første halvdel af det forrige århundrede, så mon ikke man skal lade de yngre generationer om det. Kl var der aftrædning til dagens store højdepunkt. Oberst Bager og Kaj Mikkelsen uddelte årstegn og diplomer til de mange jubilarer fra 25 år og op til 60 år. Efter diplomuddelingen samledes alle i cafeteriet til endnu et højdepunkt - gule ærter med tilbehør. Under spisningen blev der holdt taler af oberst Bager og landsformand Erik E. Jensen. Oberst P.J. Foss berettede om gamle dage og sin tid som ung officer og afsluttede med en sang. Landsformanden tog herefter ordet og takkede regimentet for arrangementet og de fremmødte for deltagelsen. Mange havde taget deres fotografiapparater med for at forevige begivenheden. En del af disse kan ses på soldaterforeningens hjemmeside, og her kan alle nuværende telegrafsoldater også melde sig ind og se mere om, hvad en soldaterforening er. Stævnet i Fredericia sluttede kl En god dag ved regimentet var slut for gamle telegrafsoldater. Tak til Telegrafregimentet, tak til kaptajn Bent Rochler og tak til TRS Sydjylland for en god dag. 6 TELEGRAFEN

7 Belluno er et smukt sted at dyrke faldskærmsudspring. De danske piger fra Forsvaret, der dyrker denne sport, kommer meget rundt i verden. Piger i faldskærm Med sjette runde af World Cup Series-konkurrencerne, der bliver afviklet i slutningen af september, afsluttes faldskærmsaktiviteten konkurrencemæssigt for de danske kvinder. Det har været et mægtigt år med mange timers træning, krævende konkurrencer og et militært VM (CISM), der gik over al forventning! I bliver her budt på et tilbageblik på, hvad det danske militære kvindelige faldskærmslandshold Valkyria har oplevet i Af premierløjtnant Stina Cederberg Status Valkyria Forår - allerede før vejret var til at springe i; med regn, rusk og kulde i det tidlige danske forår, tog Valkyria som vi har valgt at kalde det danske, militære kvindelige landshold i faldskærm til Bedford i England og senere Eloy i USA, for at træne i vindtunnel og hoppe faldskærm under en varmere himmel. Formålet var at dygtiggøre os i det frie fald, så vi kunne lave så høj en score som muligt i de 35 sekunders arbejdstid, som skulle være til rådighed under vores endelige mål: CISM i Lufienec i Slovakiet i august. Allerede dengang vidste vi, at konkurrencen ville blive benhård, men vi følte os klar til at tage handsken op, træne intensivt, lægge en masse penge i projekt Valkyria og også til at blive rigtigt skarpe til at flyve hurtigt og præcist og samtidig have det sjovt. Foråret bragte mange fritfaldstimer og vi var skudt godt i gang med sæson Sommeren er startet På årets første officielle sommerdag drog vi til Rijeka i Kroatien på træningslejr indenfor den anden disciplin, vi skulle kunne dyste i til CISM: Præcisionsspring. Hele holdet var samlet med Ditte, Gry, Camilla, Pernille og mig selv. Vi kom bl.a. til at stå overfor udfordringen: Ingen vind fra skiftende retninger. Det er benhård træning og resultaterne af dine anstrengelser ses med det samme: Hvor mange centimeter fra centrum rammer du? Alt over 16 cm fra Bull s eye er i princippet ligegyldigt. Lad mig lige indskyde, at centrum er en gul plet på 2 cm i diameter. Træningen lå lige op til første runde af Para World Cup Series ( com), der er en stor international præcisionskonkurrence, der løber over seks runder i henholdsvis Rijeka (Kroatien), Bled (Slovenien), Altenstadt (Tyskland), Belluno (Italien), Zell am See (Østrig) og slutteligt i Locarno (Schweiz). Ethvert konkurrencespring giver lige så meget erfaring som ti træningsspring og det var perfekt, at gå direkte fra træning til konkurrence. Fra skønne Rijeka ved Adriaterhavet, fortsatte vi træningen hjemme i Aars efter endnu en weekendtur til Bedford og vindtunnellen. Pernille og jeg tog til Bled i slutningen af juni. De andre piger kunne ikke få fri, men sådan er vilkårene jo for et hold som vores. I juli stillede vi op til det civile, danske mesterskab i formationsspring. Vi deltog på lige fod med de civile landshold. Det var en hård konkurrence. Indenfor det civile findes der to rækker A og B og forskellen er sværhedsgraden af de formationer, der skal springes. CISM er en mellemting mellem de to danske rækker. Vi stillede op i A-rækken med det formål at træne og springe kombinationer, der ville være vanskeligere end CISM, så vi til CISM ville have mere rutine og overskud. Vi sprang konkurrencen med et pointgennemsnit på 7,4 pr. runde. Ud fra dette resultat talte vi om vores forventninger til CISM og efter gode overvejelser endte det med, at vi ville være tilfredse, hvis vi kunne lave 10 point i snit pr. runde. Mesterskabet er i gang Lige før CISM i august tog Valkyria til Belluno. Lad mig sige det med det samme: Belluno er det smukkeste sted, jeg nogensinde har sprunget faldskærm. Denne gamle italienske by fra år 200 f.k. ligger i en dal 80 km nord for Venedig omgivet af de flotteste bjerge (bl.a. Schiara-kæden af Dolomitterne samt Monte Serva og Talvena). Under flyvningen op til m hvilket under konkurrencen skete med en lille Fennec-lignende helikopter uden sidedør monteret kunne vi nyde den friske luft, bjergene, synet af søen Lago di Santa Croce og floden Piave. Det var bestemt ikke det værste sted at tilbringe nogle træningsdage, før fjerde runde af Para WCS gik i gang. Konkurrencen gik rigtigt godt og Pernille endte faktisk på en fjerdeplads kun sølle to cm fra nummer tre, der havde en score på elleve centimeter. Jeg havde selv en god konkurrence med sammenlagt 79 cm over otte runder. Det var jeg ganske tilfreds med! Udover det rent springmæssige drejer faldskærm sig også om venskaber og det danske pigehold er gode til at få nye venner! Det er mere eller mindre de samme hold, der stiller op til de forskellige WCS-konkurrencer, så stille og roligt begyndte vi at lære hold fra andre nationer at kende. Jeg nævner i flæng: Ungarn, Spanien, Tyskland, Holland, Italien, "ja, you name it". Mange af holdene er også militærhold, så vi skulle løbe ind i de samme, inspirerende og dygtige springere i Lufienec. Mange af dem er også utroligt skrappe til at springe præcision. Der er meget at lære, ved bare at stå og kigge på deres spring. Efter konkurrencen forblev vi i Belluno. De næste par dage blev brugt til at træne formationsspring for lige at bane nervevejene til CISM, som vi ikke længe TELEGRAFEN 7

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Ny annonce fra Nørreport Cykelforretning 8 TELEGRAFEN

9 efter skulle opleve. Fra Belluno kørte vi via Ungarn til Lufienec, Slovakiet. Vi nærmede os vores mål. Jeg skal allerede nu ærligt indrømme, at CISM var en kæmpe oplevelse og alle anstrengelserne værd. Allerede da vi ankom, stod det os klart, at denne konkurrence ikke var som andre. Militærteltene et til hver nation med afmærkning på var stillet op. MI-8, 17 og 24 (transport- og kamphelikoptere (HIND)) samt nogle turbo-let er fløj rundt. 31 forskellige nationers flag blafrede i vinden. Jo, dette var en anden konkurrence. Vi står sammen - rigtig tæt, men vi åbner gerne cirklen for flere piger, der vil prøve at være med - tænk over det. En flot dansk 12. plads Det var første gang nogensinde, at Danmark stillede med et kvindehold til CISM (faldskærm) og vi gjorde det faktisk så godt, at vi kom i finalen i formationskonkurrencen. Vi leverede hele 13,5 point i snit pr. runde og i den ene af runderne præsterede vi faktisk 18 point! Vi overskred dermed vores egne forventninger i dén grad! Vi følte, at vores træning havde givet os rutine, erfaring og evner! I formationsdelen fik vi dog ingen medaljer med hjem de andre nationer var simpelthen for dygtige i år og det var de franske kvinder, der løb med guldet. Medaljer blev det heller ikke til i præcisionsdelen, men det havde vi nu heller ikke regnet med. Der går nok lige et par tusinde spring, før vi kan mænge os med de skrappe russere, slovenere og kinesere. Pernille endte dog på en 12. plads, hvilket var rigtigt flot. 31 nationer med op til 10 springere fra hver nation. Tre discipliner (formations-, præcisions- og stilspring), helikoptere og flyvere. Det var således utroligt meget, dommerne skulle holde styr på, men det gik rigtigt godt og det var kun få gange, hvor vi måtte løbe til vores lift eller omvendt måtte vente lidt længere end planlagt. Vejret var stort set med os hele vejen og konkurrencen var slut den 21. august efter syv dages dyst. Vi havde en rigtig god konkurrence uden for mange konkurrencenerver og mentale blokeringer og vi er glade for vores resultat! I midten af september var dele af Valkyria igen på banen. Der blev afholdt et kombineret Danmarksmesterskab (DM) og Vikikingemesterskab i Sundbylille. Her endte Pernille på en 3. plads i A-rækken (DM); Ditte fik en 2. plads i B-rækken (DM) og en 2. plads i Vikingemesterskabet. Vi er klar igen i 2010 I den sidste weekend af september rejser Pernille og Camilla til Locarno og hermed rundes sæsonen af konkurrencemæssigt. Med efterårets komme og sidenhen vinteren, drosles træningen ned. Vi vil have nogle enkelte træningssamlinger i Jylland i weekenderne, men der er ikke planlagt større træningslejre. Det må næste år bringe. Vi er vist alle klar til en velfortjent vinterferie! Og så i 2010 kører Para WCS igen. CISM bliver afholdt i Schweiz i juli, så vores træning fortsætter og fortsætter og fortsætter indtil da. Vil du være med eller vil du vide mere, så kontakt os. Karsten Byrgesen er nu Ridder Af Dannebrogordenen. Ridder Oberstløjtnnant Steffen Zachariassen havde som fungerende chef for Telegrafregimentet den dejlige opgave, at overlevere Ridderkorset af Dannebrogordenen til major Karsten Byrgesen. Sidst på eftermiddagen den 4. oktober ringede det på hos Karsten Byrgesen. Det var hustruen Birgit, der åbnede og kaldte på Karsten. Lige fremkommet i døren gav Zachariassen ham den glædelige besked og en ellers meget snaksaglig major blev helt stum, rystet og stolt. Det tog 10 sekunder og badet i blitslys bød han indenfor. Karsten var meget berørt og stolt. Han takkede mange gange for den hæder, der hermed er vist ham og han gentog mange gange, hvor stolt og ærefuld han var over dette. En flaske champagne og lidt chokolade var der også med, og sammen kunne den lille sluttede kreds fejre en velfortjent ny ridder af Dannebrogordenen. LAL Fredericia Løve Apotek Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Medlem af Dansk Optikkerforening Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: TELEGRAFEN 9

10 Myter om idræt Af Leon Lindholm, redaktionen. Lad mig straks sige, dette er ikke mine ord - det er sande ord, men ikke mine. Jeg gengiver her fra TV2- udsendelsen tirsdag morgen den 15. september, hvor journalist Anders Breinholt havde Gitte Nymann, der er ekspert i idræt i studiet, for at få svar på fire myter. 1. Bliver man mindre øm, hvis man strækker ud efter træning? 2. Kan sidestik løbes væk? 3. Kan man punktslanke sig ved at træne enkelte muskler? 4. Får kvinder hængebryster, hvis de ikke træner med sportsbh? De korte svar er: "Nej, nej, nej og ja". Ad 1: Det må siges, at efter en omgang hård træning og idræt, kan det ikke hjælpe at strække musklerne endnu mere. Det er en god ting at strække musklerne ud ofte og også selvom man ikke har dyrket idræt. Derfor er det passende at udnytte tiden, hvor man "gasser lidt ned" efter eks. en løbetur - så kan man få sig lidt smidighed - og det er godt for alle kroppens muskler. Modsat har man prøvet virkelig at træne igennem og så kun strækker ud på det ene ben og den ene arm. Det har ikke efterfølgende gjort, at personerne så havde mindre ømme muskler kun i et ben og en arm dagen efter. Ad 2: Sidestik ved man ikke nøjagtig hvordan opstår, men man har teorier og idéer. Mange siger smerten skal løbes væk - det er ikke korrekt. Men man kan godt flytte fokus på et smerteområde ved at påføre mere smerte til et andet område. Mod sidestik kan det anbefales, at stå og småhoppe på stedet med samlede håndflader og strækte armene op over hovedet. Ad 3: Mange reklamer viser kvinder der ligger og klapper lårene sammen og eks. prøver punktvis eks. at fjerne "vinkeflæsket" på armene - det virker ikke. Man skal igang med hele kroppen og bevægelse og motion er sundt, men der skal en fedtforbrænding til og ved de fleste idrætsøvelser får man en bedre kondition og større muskler. Man kan ikke fjerne fedtet på ballerne, uden at hele kroppen skal igang. Der skal svedes, bygges muskler op forbrændes fedt. Hvis det modsatte var tilfældet, at man, ved at bevæge en eller flere små muskler, skulle kunne fjerne alt fedt på et enkelt område, så ville der ikke være nogen af de meget snaksalige med store tykke kinder. Nej, der skal mere til, man skal huske, der er forskel på sport og idræt. Skak og billard er også sport, men giver normalt vis ikke den store fedtforbrænding eller styrkelse af konditionen. Til gengæld er det påvist, at hvis man er i god kondition, klarer man disse sportsgrene meget bedre. Eksempelvis racerkørere på højt plan træner meget hårdt fysisk, gode skytter på bue, pistol med mere træner også hårdt, for at kunne styre sit åndedræt bedre og få mere ro i kroppen. Idræt er kendetegnet ved, at man får sved på panden. Bevægelse, muskeltrimning og en puls, der under træning er stigende. Så "nej", du kan ikke punktslanke dig. Ad 4: Kvinder der træner uden bh vil ved deres bevægelser under idrætsudøvelse bringe brysterne i svingninger og disse bevægelser kan rent faktisk skade vævet og derved kan brysternes form ødelægges. Tyngdekraften vil derved også påvirke, at brysterne vil komme til at hænge. Det sker ikke over en en måned - det er ved års træning uden bh. Derfor (til alle kvinder) træn med en sports bh, det er også mere behageligt - siges det. Når katten er ude Af udvalgte ansatte ved Hærens Føringsstøtteskole. Et ordsprog lyder: Når katten er ude, leger musene på bordet, men passer det også ind bag murene på Hærens Føringsstøtteskole (HFS). Hertil kan kun siges, "ja, det gør det", læs blot nedenstående beretning. Navnet på musen vil jeg undlade at nævne, eller i det mindste forsøge, men når man læser beretningen, kan man måske selv finde navnet. Musen aflyser alle møder På HFS gennemfører skolechefen (SC) såkaldte skoleorienteringer. Disse gennemføres to gange om måneden og er kalenderlagte for hele året. En medarbejder ved HFS havde ikke lige kalenderen helt ajourført med disse orienteringer og tillod sig at spørge vores mus, om denne ikke lige kunne sende de opdaterede tidspunkter. Musen, som i øvrigt er et hunkønsvæsen, kastede sig over opgaven med stor iver og kaldte bare en af sine gamle mails frem, sluttede denne mails af med ordene Her er den så - min sveske. Send knappen blev aktiveret og musen var glad, den eneste opgave denne dag var løst og med succes, men her gik det så galt. Den sendte mail var en tidligere annullering af et af alle skole-orienteringsmøder. Det værste her var dog, at mailen ikke kun var sendt til personen, som havde spurgt efter kommende datoer, men til "alle brugere" ved HFS alle også til de ansatte, som også har tildelt en FAB (en bærbar netværks pc), her var altså også vores SC. Så mange sveskere Et splitsekund efter at denne mail var tilgået alle, blev vores lille mus kimet ned af ivrige medarbejdere, der blot spurgte til, om det virkelig kunne passe, at alle kommende møder var aflyst, samtidig takkede de og var meget glade for at blive kaldt sveske. Det er så her, at "musen" opdager, at det er gået galt og forgæves prøver at tilkalde hjælp fra diverse nabokontorer. Musen vil gerne annullere denne mails udbredelse, men da mange allerede har åbnet deres mail, vil dette ikke hjælpe hende. Netop denne dag fornemmer man også en vis uvilje omkring venlig nabohjælp, 10 TELEGRAFEN

11 Oberst Susanne Bach Bager sagde til lykke med henholdsvis en bronzemedalje til Cecillie Christiansen og til Pia G. Nielsen med guld og et dansk mesterskab. så det lykkes ikke at få mailen annulleret, hvilket tydeligt også kan høres i SC køretøj. SC har været til møde i Hærens Operative Kommando (HOK) og er på vej hjem. Selvfølgelig har SC sin FAB med for at arbejde på vejen hjem. Og ved gennemgang af dagens post dukker mailen frem, hvor skoleorienteringen er aflyst. SC ser i første omgang ikke hvem denne mail er fra og læser ikke lige teksten, men registrerer kun det med at skoleorienteringmødet er aflyst og det uden SC's velsignelse. Det møde har SC planlagt hele sin dag efter og er hastet hjem for at kunne nå. Der kommer her efter ord og vendinger som ikke egner sig til gengivelse i et blad som TELEGRAFEN, hvilket næsten resulterer i, at SC's kører næsten er ved at køre galt, men formår dog at holde bilen på vejen. SC læser mailen igennem igen og konstaterer nu, at musen nu også kalder hende en sveske. Det bløder lidt op på SC humør og man fornemmer et lille smil på læben, som SC kører nævner det. Har alle mus store røde ører Hjemme sidder den lille mus med store røde ører, som alle mus nu har. Den prøver på at forklare sig ud af denne situation og samtidig prøver musen på at finde de taster, der skal bruges, når man gerne vil have en mail kaldt tilbage eller annulleret, ja det er ikke nemt at være mus i vore dage. Ellers gør chefssekretæren det rigtig godt. Pigerne vinder De kan gøre os stakåndet de unger piger og de lidt ældre holder sig sandelig heller ikke tilbage. Telegrafregimentets ansatte er i god form og nogle er i meget god form. Af Leon Lindholm, redaktionen. Det var en stolt oberst, der havde tilsagt de tre vindende piger til en vand og et fast håndtryk, med en stor tak for den flotte måde at repræsentere Telegrafregimentet (TGR), Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) og ikke mindst 2. Uddannelsesbataljon, hvor de tre piger her arbejder til daglig. Kun to kunne dog deltage denne dag, Cecillie og Pia. Rikke var til anden tjeneste. Deltog for første gang Menig Cecillie Christiansen vandt kvinde C-klassen, som er for førstegangs deltagere, ved DM i militær femkamp. Præstationen var særlig stor, da Cecillie var syg i perioden op til konkurrencen og derfor ikke deltog i træningen. Trods det, vandt hun forhindringsbaneløbet i tiden 2.53 min, forhindringsbanesvømning i 34,1 sek og det afsluttende 4 km terrænløb i tiden 18:54 min. Sammenligner man disse tider med tiderne i kvinde A- og B-klassen, ville hun også her være med i toppen. Flot præstation. Sergent Rikke K. Jensen fik bronze i geværskydning ved de militære verdensmesterskaber (CISM). Det er en fantastisk præstation og det kræver sin kvinde at nå til det plan. Pia blev Dansk mester Pia G. Nielsen fortæller: "Jeg havde læst et opslag fra FAGI og kom til at sige højt: "Det kan man da gøre på rutinen" det skulle jeg aldrig have gjort, for min kollega Bjarne Barslund hørte det og sagde: "Ok så gør vi det". Så hang jeg på den. Jeg har aldrig prøvet at løbe/ cykle og løbe igen i et stræk. Jeg havde ingen forventninger om at vinde, blot gennemføre. Da dagen oprandt, må jeg indrømme, at jeg ønskede Bjarne ville melde afbud, men nej han stillede trofast op og så måtte vi jo på den. Da jeg ENDELIG kom i mål var der kun 27 sekunder ned til den næste pige, men det gode var, at der var ingen foran, så jeg vandt - det var helt vildt. Jeg er opsat på at prøve igen næste år men der vil jeg nok træne lidt inden". Ja, det var jo godt, at Pia som altid bare går på med krum hals og når hun har sat sig noget for, så gennemfører hun - her endda som den bedste. Hendes kollega Bjarne Barslund var mindst lige så imponeret som oberst Susanne Bach Bager og der manglede ikke rosende ord og anerkendelse til hverken Pia, Rikke eller Cecillie. Vores piger de tager gerne téten. TELEGRAFEN 11

12 Gode idéer er guld værd Af Leon Lindholm, redaktionen. Mange ansatte har gået og brændt inde med idéer. Efter man lukkede intranetsiden til forslag for afskaffelse af selvskabte plager, så forsvandt også et sted, hvor man kunne komme af med sine gode idéer. Det blev en succes, som man ikke i Forsvaret havde mulighed for at skaffe personel ressourcer nok til at videreføre. Siden har mange prøvet at få noget frem ad kommandovejen, men sager er druknet i omstrukturering eller papirnusseri. Nogle sager har trukket så meget i langdrag, så forslaget dør af alder og tro mig, jeg fremsendte et forslag i 2006, som ikke er færdigbehandlet endnu. Forsvarschefen er positiv Alligevel sker der nu noget. Admiral og forsvarschef Tim Sloth kan godt se fordele ved at inddrage medarbejdernes idéer og engagement. Derfor var det også med stolthed at han for nylig var med til at give et forslag fremsendt af kommandovejen kr. Forslaget går ud på, at man skal Omgang med ammunition anno 1776 Oversat af seniorsergent Bo A. Lundgreen. Erindring Af den 3. Post af Instructionen for Forsigtighed ved al Krud-Behandling. oprette en øvebane (IED træningshandlebane),hvor man kan lære at opdage og afhjælpe og træne forhold ved vejsidebombefælder. Forslaget var stillet af kaptajn Kamilla Bittmann. Det forlyder fra dagen, at alle forslag, der fremsendes, bliver gennemgået af en faglig sagsbehandler. Alle forslag kan fremsendes ad kommandovejen og man har krav på at få sit forslag vurderet, så har du en god idé, der kan spare penge, liv eller gøre hverdagen lettere, så fremsend dit forslag. Husk at vedlægge forklaring, tegninger og foto for at sikre forståelsen og tolkningen af dit forslag. Af Leon Lindholm, redaktionen. På linie med facebook og andre fora hvor ligesindede med fælles interesser kan mødes og diskutere deres fælles interesse, har Forsvaret nu oprettet en hjemmeside "soldaterportalen" hvor ansatte, pårørende eller relaterede kan få adgang til et fællesskab, som har sit udspring i Forsvaret og dets arbejdsopgaver og tiden i Forsvaret før og efter en ansættelse eller udsendelse. Siden vokser hastigt og mange har allerede fundet interessefællesskaber og gamle venner fra "dengang". ISAF Hold 8's soldater og deres pårø rende bliver prøveklub for sitet. Deres erfaringer vil danne grundlag for de ændringer, der skal laves fremadrettet og løbende. Det skal være lettere for børn og unge at holde kontakt med en udsendt forælder. Ægtefællen eller kæresten eller forældre og bedsteforældre skal også have en direkte sikker og let adgang til at kunne skrive frit med den udsendte. Begrænsninger Du kan, som på facebook, sætte begrænsninger på, hvem der kan se dine foto og hvem der læser dine mere fortrolige breve eller dagbøger. For at kunne bruge portalen, skal man tilmeldes og godkendes. Det er en formalitet, men man bliver registreret, så sidens administrator også kan smide uønskede af eller personer som misbruger oplysninger eller andet herfra. Siden er så sikker som en side kan gøres, når man også ønsker et bredt interesseret publikum skal benytte og få glæde af det. Her er også en mulighed for nye soldater til at lave et fælles mødested, hvor man kan holde fortsat kontakt efter tiden i forsvaret. Prøv selv: " Dateret den 2. Julii 1776 Enhver, som er ved Arbeide i eller uden for Krud-Taarnene, bør forrette sin Gierning med saadan ærbødig Stilhed, som den sømmer sig paa et Sted, hvor (ifald den allerhøiste Gud ikke selv i Naade holder sin Haand over Arbeidet) den mindste Uforsigtighed ikke allene kan forvolde alle Tilstedeværende Livs Forliis, men endog saavel dette Sted, som de Omliggende, i et Øieblik kan forvandles til en Steenhob; formanes derfor at iagttage al mueligste Varsomhed og forsigtighed ved Krudets Behandling, møie efterlevende alt hvad til den hensigt befales og erindres. Forbydes tillige alle og enhver paa det skarpeste og alvorligste, hvad enten de ere ved Krudets Behandling eller dets Transport, enten af fortredelighed under Arbeidet, og endnu langt mindre af Letsindighed, at lade udgaae af deres Mund nogen Eder og Bander, eller nogen letsindig eller liderlig Snak, hvorved den Allerhøiestes Navn bliver vanæret og fortørnet, da saadanne, som deri befindes at have været overhørig og forbrudt sig, uden nogen Overbæren eller Undskyldning strax skal afgaae fra sit Arbeide, og overleveres Skildvagten til forvaring indtil Arbeidet er forbi, hvornæst de i Arrest hensættes, for efter Rettens Kiendelse at lide Dom for sin Forbrydelse. 12 TELEGRAFEN

13 Forsvarschefen har taget sin afsked Af regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager. Som følge af sagen om Jægerbogen og den meget uheldige udvikling her omkring bad forsvarschef (FC) Tim Sloth Jørgensen søndag den 4. oktober forsvarsminister Søren Gade om at blive fritaget fra sin stilling som forsvarschef. Tim Sloth Jørgensen sagde om sin beslutning: Den seneste tids begivenheder har selvsagt svækket omverdenens tillid til Forsvaret og i særdeleshed Forsvarskommandoen. Dansk forsvar består af dygtige og professionelle mænd og kvinder, som udfører en række vigtige og krævende opgaver, herunder ikke mindst i Afghanistan. For at sikre forsvarets medarbejdere bedst mulige vilkår for at løse disse opgaver, er det vigtigt, at Forsvaret nyder både befolkningens og politikernes tillid. Jeg må erkende, at den tillid ikke er til stede på nuværende tidspunkt med den verserende sag. Jeg håber og tror, at den igangværende auditørundersøgelse kan skabe klarhed over hændelsesforløbet og sammenhængen i hele sagen. Det er dog i sidste ende mit ansvar, at der er tillid til Forsvaret og det er vigtigt for mig at gøre hvad jeg kan, for at genskabe den tillid. Jeg har derfor besluttet at bede forsvarsministeren om at blive fritaget fra stillingen som forsvarschef. Jeg håber, at den tidligere FC modige og uegennyttige beslutning bidrager til hurtigt at få genskabt tilliden til Forsvaret og at en ny FC kan få genskabt den helt nødvendige til- lid såvel internt i Forsvaret som til eksterne samarbejdsparter. Når dette nummer af TELEGRAFEN udkommer, vil en stor del af jer være på den afsluttende NRF-14 øvelse Loyal Jewel i Oksbøl. Jeg håber, at øvelsesrækken har givet jer en tillid til, at hver enkelt af jer er i stand til at løse den del af føringsstøtte-opgaven til LCC, der er jeres. Jeg er helt klar over, at der fortsat udestår tilgang af yderligere materiel og uddannelse, men at der er planer for dette, så I kan blive helt klar til beredskabsperioden første halvår af Det har været en udfordrende proces at nå så langt, og jeg påskønner virkeligt, at I har ydet den nødvendige indsats på trods af de mange udfordringer. Godt gået. Afgående forsvarschef admiral Tim Sloth Jørgensen Regimentet skal fejres Vi andre vil markere regimentets 18 års fødselsdag med parader og koncert. I år bliver fødselsdagsparaden i lyset af den anstrengte økonomi gennemført todelt, idet enheder i Fredericia og Haderslev vil markere begivenheden i de respektive byer. Dette er en undtagelse, idet jeg lægger stor vægt på, at vi samles denne ene gang om året. I år har vi imidlertid haft to chefskifteparader, hvor vi var samlede og jeg vurderede på den baggrund, at der er god mening i at spare på ressourcerne ved at gennemføre paraden todelt. Idræt på et højt plan Jeg er som regimentschef (RC) glad og stolt over regimentets tradition for at dyrke idræt og herunder at nogle gør sig gældende på topplan. Regimentet har (se side 11) således senest fået en Danmarksmester i duathlon for kvinder, korporal Pia G. Nielsen og en bronzemedaljevinder ved de militære verdensmesterskaber (CISM) på gevær, sergent Rikke K. Jensen. Sidst men ikke mindst en vinder af klassen for førstegangsdeltagere ved DM i militær femkamp, menig Cecillie Christiansen. De er alle tre tjenstgørende ved 2. Uddannelsesbataljon og fortjener anerkendelse for deres flotte resultater. Hertil kommer, at de fremstår som gode rollemodeller og inspiration ikke alene for os kvindelige soldater, men også for mændene. Det fortjener respekt. Lad mig benytte lejligheden til at takke Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) for støtten til vores idrætsfolk og opfordre alle I andre til at fortsætte de flotte idrætspræstationer. I skrivende stund er der ikke noget nyt om forligskonsolideringen. Så jeg vil anmode jer om fortsat at fokusere på den aktuelle opgaveløsning og ikke bruge unødige ressourcer på spekulationer om fremtiden. I vil blive inddraget/orienteret, så snart det er muligt. Forventeligt primo Telegrafregimentet skal være et godt sted at være for alle ansatte både nu og i fremtiden og et positivt og godt arbejdsmiljø er et ansvar, der påhviler alle. Jeres RC TELEGRAFEN 13

14 En ekstra opgave er kommet ind og skal fordeles. Et passende antal mand bliver kaldt sammen og får rammerne for løsningen og et: "Sæt i værk". Dem vil jeg gerne i krig med Det hedder telegraftropperne, men snart er betegnelsen føringsstøttetropperne mere korrekt. Det er føringsstøtte, som telegrafsoldater yder - service på alle leder og måder til de, der skal føre en øvelse eller en krig. Af Leon Lindholm, redaktionen. NATO-Responceforce (NRF) afholder en del øvelser og her skal de afprøve de scenarier, der kan tænkes at blive dem stillet i opgave, når de som NRF-14 skal i gang næste år, hvor det er Telegrafregimentet der stiller et stort bidrag. Stabskompagniet 1. Brigade i Haderslev har deres opgaver og som altid er de ved godt humør og de ansatte i kompagniet yder støtte til dem, de skal servicere - og på et højt niveau. Stabskompagniet har god holdning Det er professionelle telegrafsoldater, vi her taler om. Det kan blandt andet ses ved, at de gerne yder lige lidt mere end kunden måske forventer - fordi soldaterne stabskompagniet har overskuddet til det. Ikke dermed ment at de ikke har nok at lave, nej absolut ikke, men deres professionalisme skinner igennem og med deres rutine kan de se, hvad " kunden" mangler - og det leveres prompte. De her soldater kan tænke selv - de skal kunne tænke selv og de skal kunne omsætte tanker til handling og det gør de. Sådan en enhed må være enhver kompagnichefs eller næstkommanderendes drøm, men hvis ikke de to personer selv forstår at bakke folkene op og "holde standarden", så går det ikke. Her i dette kompagni tør jeg godt sige at det er fra top til bund, fra kaptajn til nyeste mand, at opgaverne og holdningen skal være professionel ellers så kommer de små "fejl" og den forkerte holdning, men nej sådan er det ikke her. Stabskompagniet er på toppen og det er jeg måske ikke den rette til at afgøre, men jeg både ser og hører hvad andre kommer med omkring dette kompagni og jeg vil gerne her give et par eksempler der til fulde giver alle i stabskompagniet den ros, de fortjener. På en af sommerøvelserne går presseofficer, kaptajn Niels Brandt fra DANILOG ind i kaffeteltet til et velfortjent hvil. Her bliver han mødt af kollegaer, der har været udsat for føringsstøttesoldaternes arbejde. Den ene siger: "Niels, Du bliver nødt til at skrive om, hvor gode Campsektionen er. For eksempel her til morgen, da jeg skulle have min mobiltelefon til opladning, kunne jeg ikke få stikket til at virke. Så kommer der en fra Campsektionen forbi og spørger, om jeg skal have hjælp. I løbet af få øjeblikke er min mobil sat til opladning med en anden lader. Ja, fortsætter en anden officer og da jeg skulle i bad i morges, stod jeg i bare fødder ude foran bade fab en. Så kommer der en og spørger, om jeg ikke vil have et par badetøfler og vupti, så har jeg et par. - Deres indstilling er imponerende og det er også hele ånden ved stabskompagniet. De er høflige og imødekommende. I receptionen er de morsomme og hyggelige og så er de alle lynhurtige. Det er en ren fornøjelse supplerer stabsofficeren. Ja, man bliver ramt på motivationen, for når de gør så stor en indsats, så skylder man dem simpelthen at gøre et godt stykke arbejde bemærker hans kollega og maden - den er helt suveræn. De er smilende og venlige og så er det voksne drenge, som har prøvet lidt af hvert. Dem vil jeg gerne i krig med, konkluderer en smilende stabsofficer fra staben ved Theatre Logistic Base". Det, de her oplevede, kan synes som småting, men når føringststøttesoldaterne løser alle de opgaver, de har i en lejr og derudover lige kan spotte andres små problemer og løse dem på rekordtid, så disse personer i stedet kan bruge deres tid på at føre krig/øvelse, som nu er det de skal, så viser de et overskud og det giver de der får service "et overskud". Det er bare så lidt, der skal til for at gå fra, at arbejdet er klaret til det er rigtig flot klaret. Kan man give et kompagnis soldater større ros, end at sige: "Dem vil jeg gerne i krig med"? Telegrafregimentets Fond har modtaget følgende frivillige bidrag. Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: P.J.R. Jensen, Garnisonsstøtteelementet. 14 TELEGRAFEN

15 Ejeren af Skoda i Fredericia, Carsten, måtte lægge sin egen Skoda Superb til som testbil, da det var nøjagtig den udgave Forsvaret ville prøve. TELEGRAFEN har lånt samme Skoda og indrømmet, bilen var Sko' da Superb. En rigtig limousine. Kan det Pass-at Peugeot er Superb En blanding af bilnavne i rubrikken og på samme vis vil vi i fremtiden i hele Forsvaret se forskellige bilmærker på forskellige niveauer. Fire bilmærker vandt licitationerne og pris og kvalitet skal følges, så skatteborgernes penge ikke spildes. mange chefer har et utal af arbejdstimer med telefon og computer. Superben er til privat brug også et godt valg og med den mindste 1,4 TSI motor fåes de fra kr, hvilket må siges at være et billigt og et godt køb. Man får meget bil for pengene og med Volkswagenmotorer i Skoda, får man med en kombination af turbo og kompressor 140 hk ud af 1,4 l motor, uden at presse den. Tilsvarende op til 200 hk for 2,0 l så skoda har et godt produkt, de er rimelig billige og meget økonomiske. Af Leon Lindholm, redaktionen. Peugeot, Volkswagen (VW) og Mercedes er gamle kendinge. Nyt er, at Skoda nu kommer ind i folden. I gamle dage blev biler købt ind til hæren, søværnet og flyvevåbnet - alle købte de hver for sig og bilerne blev malet om i værnenes farver og man betalte ekstra for at få fjernet radio m.m. I dag er der et fællesindkøb og der hvor farven er ligegyldigt (til daglig brug kun på kasernerne), der bruger man de farver, som firmaerne kan levere. Og vinderne blev Der har været fire licitationsrunder og resultatet blev således: Til den almindelige bykørsel for få personer indkøbes Peugeot 207 HDI, som er en meget økonomisk ikke helt lille dieselbil. Den er rimelig driftsikker og har en god brændstoføkonomi. Til de lidt større formål og som køretøj for cheferne indkøbes Volkswagen Passat TDI også en turbo diesel. De fåes i flere dieselmotor varianter, hvor dem fra 105 hk til 140 hk nok er relevante til vores brug. Tidligere har vi haft både Volkswagen Jagtvogn, Golf og Passat alle sammen meget driftsikre biler og økonomisk set et rigtig godt valg - biler med høj gensalgsværdi. Klassen over de Passaten, som vi skal have, kommer fra Skoda. Modellen er Superb, den bliver bilen for de højerestående chefer (generaler), det bliver deres nye rullende arbejdsplads. Skoda er fra 90érne rykket meget højt op ad stigen som personbil. Efter de kom ind i Volkswagenkoncernen og kvaliteten blev forbedret, er salget gået opad og denne gang slog Skoda både Passat og de store Peugeotér med deres Superb. Den er bygget på en Passat undervogn men har 20 cm mere benplads til bagsædet og er virkelig en luksusbil at køre, men også oplevet fra bagsædet, hvor Prøv en Superb Jeg lånte Superb 2,0 TDI med 140 hk. En stor bil og med det udstyr, der er brug for, koster den på gaden kr. Den er meget frisk og har trækkraft til rådighed op gennem alle gearene. Masser af plads og på bagsædet oceaner af plads. Der er ingen tvivl Skoda Superb er et godt valg. Der er kun rosende ord til Superben. Det er en stor limousine, men alligevel kørte jeg på en strækning af 10 km over 17 km/l ved 120 km/t og ved 90 km/t. gik den ikke under 20 km/l på noget tidspunkt. God økonomi. Mercedes vedvarende kvalitet Mercedes vandt på små transportere og selvfølgelig levering af lastbiler. Mercedes er af meget høj kvalitet og har en god driftsøkonomi samt en høj gensalgsværdi. Som stor personbil kan Mercedes C-klassen fåes fra kr og opefter alt efter ekstra udstyr. En Mercedes er kun kørt godt til efter km og er "brugt" efter TELEGRAFEN 15

16 Den testede Skoda Superb 2.0 TDI Pris kr - til privat brug med ekstra udstyr. Turbo Dielsel 16,7 km/l 1968 ccm 185 Hk 1635 kg km/t 10,8 sek 6 gear manuelt Forhjulstræk Pladsen ved bagsædet i Superben - er SUPERB. km. Mange Mercedes efter tiden som taxaer kørt op til km eller mere, det har gjort Mercedes til et godt køb. Taxafirmaer har til nu kunnet tjene på Mercedes efter frikørsel ( km), hvor de stadig har en høj gensalgsværdi, derfor kunne man kan tjene på at frikøre en Mercedes, det kan måske ændres når de nye afgifter kommer. Mercedes 4x4, busser og lastbiler er tilsvarende et godt køb. Det er kvalitet. De holder i årevis og Forsvaret har brugt mercedes i flere årtier til de "tunge" opgaver. Husk nu garantien Hvis Forsvaret så vil følge med tiden og bemærke, at Peugeot Danmark har km motorgaranti på deres biler, hvis de serviceres på autoriseret værksted, så er Peugeot et suverænt køb. Her har Forsvaret tidligere brugt værkstederne i stor stil, men når det kom til at fylde olie og væsker på, så ville Forsvaret selv gøre det, fordi vi havde olien. Så efter et værkstedsbesøg kunne man køre hjem og skifte olie. Det betød, at man sparede olien, men også at Peugeoterne ikke yder km's motorgaranti (se rationaliseringsforslag fra 2006). Peugeot 1,4 diesel har eftersyn efter km eller et år og man kan selv medbringe væskerne bare de er godkendte - det kan spare mange penge og holde en høj gensalgsværdi. Her kan jeg så indskyde at Peugeot også laver knallert 45 'er og måske man skulle overveje, om det ikke kunne spare nogle biler (set hos flyvevåbnet i Karup). Samlet set er det nok den mest fornuftige bilparks sammensætning, der er set i Forsvaret i mange år. Når man så "tager" bilerne i den farve, de kan leveres i og ikke fjerner ekstraudstyr, så er der en god økonomi i det her. Selvom Skoda Superb har en stor kabine og masser af plads på bagsædet, er der ikke sparet på pladsen i bagagerummet. To klapkasser ved siden af hinanden og i tre rækker er ingen problem. Imponerende - og så kan der også være et lag mere ovenpå - uden problem 12 store klapkasser plus aflukkelige rum i begge sider. 16 TELEGRAFEN

17 Stonehenge - lige uden for øvelsespladsen. Næstkommanderendes bekendelser Med baggrund i sin dagbog fra Electronic Warfarekompagni har næstkommanderende i kompagniet sendt os denne beskrivelse af hans seneste halve år i denne specielle enhed. Oplevelser og udfordringer på godt og ondt. Af kaptajn Bo Peter Krog Hansen, næstkommanderende/elctronic Warfarekompagni/Danske Division (NK/EWKMP/DDIV). En komplet dagbog bliver dette dog ikke det vil nok kede læseren alt for meget. Men en hurtig gennemgang af et halvt år i EWKMP set gennem en NK s briller er måske en mere retvisende titel! Januar startede godt, kompagniet (KMP) blev endnu engang bekræftet i, at vi ikke skulle være part i NATO Responce Force 14 (NRF 14), så alt pegede jo i retning af et fredeligt og roligt år! Ja, naiv kan man altid være men det er vi ikke i EWKMP! For et kig på aktivitetsoversigten (AKOS) 2009 viste, at der blev ikke megen tid foran FIIN maskinen (ja, sådan), men heller ikke til familien ("ØV" siger konen)! Hvem vil på kursus i USA Faktisk startede året for mig på den værst tænkelige måde da jeg (KMP men min opgave) skulle sende fire mand til USA med kort varsel. De skulle på kursus med en samarbejdspartner. Det var træls af mange årsager; dels fordi vi har mange flere soldater, end de fire, der var egnet til denne opgave, dels fordi jeg tabte kampen med hensyn til at overbevise kompagnichefen (KC) om, at jeg faktisk var nok velfunderet (teknisk), til at deltage på det pågældende kursus! Så, sur i skralden, trak jeg en sort og dyster januar-morgen fire af vores gode og dygtige soldater ind på kontoret og nok ikke på en særlig smigrende måde fik jeg dem fortalt, at de skulle til USA med et par rejsedage, til fri afbenyttelse, i hver ende. Ja, det kan være "hårdt" at være i vores kompagni. Sådan gik resten af det første halve år med at sende soldater på diverse kurser, øvelser og uddannelser - uden for KMP's beskyttende rammer! Vi er fyldt op med folk Måske derfor går KC og jeg tit efter morgenappel ind og kigger i KMP personelplan for at se, om det virkelig kan være rigtigt, det som alle siger: Vi er lige omkring hundrede mand (M/K) i EWKMP! Men det passer vi er faktisk fyldt op men det kan vi ikke se til hverdag. Folket her fiser rundt til højre og venstre og ikke mange står klar til morgenappel. Kan man lide at være i EWKMP, skal man også kunne lide kaos og kontrollere det! Fordi, som virkeligheden ser ud om morgenen, ja, sådan ser den bestemt ikke ud om eftermiddagen. Man skal kunne lide korte varsler til at ændre sine planer og konstant omskiftelige opgaver og nye udfordringer. Nu er EWKMP faktisk fyldt op og vi har fået en masse nye gode kollegaer, som i hverdagen gør os stærkere. Ikke på det tekniske, for det lærer de fra vores erfarne "rotter", men med alle de nye, relevante og krigsafprøvede erfaringer de kommer med, ja, der gør de deres til, at EWKMP bliver en endnu stærkere og mere krigsvant enhed. Nå, men det med aktiviteterne kom jeg væk fra. Over for kone og børn lod jeg forstå, at vi nu skulle nyde tiden frem til uge 9, for der ville tingene begynde at gå stærkt og det ville vare frem til slutningen af juni. Men indtil da, ja, der var far hjemme hver aften. Den plan blev dog hurtigt forpurret af et møde i England, lidt kursus og ikke mindst nogle briefinger om EWKMP rundt omkring i hele landet, men stadig; jeg var hjemme hver weekend - indtil ultimo februar. Så i starten af marts begyndte det at gå stærkt. Spredt for alle vinde KMP delte sig i fire angrebsretninger! En flok soldater startede på Østfronten: Pashto kursus (afghansk dialekt red.) i København i otte måneder. Lyder som Nyhavn, øl og diskodans! Men realiteten er nok mere læse, læse, læse, læse og terpe grammatik og lave lektier. Det er en kamp at vinde det kursusbevis. Masser af respekt til dem der kan og gør det, for der er god brug for dem i Afghanistan, så gutterne kæmper en brav kamp for at tilegne sig sproget. KMP sendte en enhed, anført af KC, til Der er altid en på vagt i buret. TELEGRAFEN 17

18 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. nogle. Espalier fra KMP og NK som gæst. Ja, så bliver det ikke bedre, syntes NK. Efter Påske mødtes KMP igen, for at tage på en 12 dages øvelse. Med velvilje fra DIV havde KMP fået lov til at gennemfører en øvelse hen over weekenden for at opnå synergi-effekt i uddannelsen! Sagt på en anden måde; med alle de nye soldater og alt det nye materiel, ja, så behøvede vi mere end bare en øvelse fra mandag til fredag. Det blev en succes. Da vi kom hjem herfra, var vi alle fyldt op med både krigs- og teknikuddannelse, hvor ikke mindst uddannelsen på det nye tekniske udstyr fyldte meget. Lyagers Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyager Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artikel. Nordfronten: Øvelse "Cold Response" i det nordligste Norge. God træning og koldt var det vist. Mere end to uger er nok i det vejr. Samtidig fik EW/ISAF/Hold 9 trænet sammen med andre af de enheder, de skal udsendes med fra februar Samtidig forskød NK med en flok (primært EWDET/ISAF/Hold 8 med hjælpere) til Vestfronten,nemlig til England på en øvelse i Salisbury Plain, syd for London. Med en flok sten kaldet Stonehenge som naboer, var rammen for et par uger med vores britiske krigskammerater lagt. Her trænede vi EW operationer i et scenarie a' la Afghanistan. Alle undtagen "sprogfolkene" - var tilbage i Danmark i begyndelsen af April og kunne holde en lang, velfortjent påske-orlov. På nær lige - S1, S2, S3, S4 og S6*. De havde under hele forløbet *S1: Personel- og Økonomisektionen, S2: Efterretningssektionen, S3: Operations- og Uddannelsessektionen, S4: Logistiksektionen, S6: Kommunikation- og Informationssystemsektionen. Op ad karrierestigen - her i en militær øvelsesby. kæmpet på den fjerde front: Hjemmefronten. Hjemme skulle de lave det, der normalt kræver mange flere menneskers arbejde, de skulle bare gøre det kun med en fjerdedel mandskab. Det skal så også lige nævnes, at alle "S-er" havde afgivet personel til øvelserne samtidig med de førte kampen på hjemmefronten. Måske det er den mest krævende af alle fronter, hjemmefronten; den sover aldrig og der dukker konstant uforudsete mål op, men alle opgaver var løst, da vi andre kom hjem så vi kunne alle kigge fremad. Så selvom EWKMP ikke er organiseret til det, ja, så kan vi meget mere end det, vi skal kunne, bl.a. kæmpe adskilt i tid og rum og spredt over fysisk store afstande og alligevel løste vi opgaverne til tiden. Det gøres kun med professionelle soldater på alle niveauer. Bryllup og nyt udstyr KC holdt så lige bryllup blev gift med sin Birgit så der røg en lørdag for Det er det mellem ørerne der tæller Under øvelsen havde KMP 18 engelske soldater og én australsk med som deltagere for første gang i KMP historie. Vi havde en god tid sammen og jeg tror nok nogle UK soldater er taget tilbage til øen med en øjenåbner for, hvordan ting kan gøres anderledes, men stadig effektivt og realistisk. Specielt at alt ikke behøver være topstyret når de i Danmark kan se, at alt fra konstabler og opefter kan være ligemænd og hvem der underviser ikke har noget med graden at gøre; det er det mellem ørerne der afgør det! Sidst men ikke mindst, så vil de nok også spørge om, hvorfor danskerne kan bruge FX-ammunition (militært paintballammunition red.. ) og dermed gøre kamptræningen mere livagtigt og smertefuld når ikke englænderne må? Alt i alt havde vi nogle gode dage sammen og alle danske fik trænet deres militære engelsk. KMP fik samtidig betalt noget af det tilbage, til vores britiske kollegaer, som de har leveret til os på deres øvelser de sidste mange år. Visitors day - vi er proffer Hjemkommet fra denne øvelse, ramte KMP ind i en selskabt plage - Visitors Day! KMP har ca. hvert andet år to dage, hvor vi åbner for danske såvel som udenland- En verden i strøm BRÆNDSELSCELLER Brændselsceller til køretøjer og personel 80% vægtreduktion på en 72t. mission Lav vægt og høj effekt Opnå 100Ah med kun 3 kg s vægt JENNY 600S tlf.: TELEGRAFEN

19 ske samarbejdspartnere og andre med relationer til KMP. Første dag, med nationale besøgende, anden dag med internationale partnere, blev igen i år vel besøgt. Her viser KMP deres materiel og kapaciteter frem. Briefer om erfaringer og indsættelsesmetoder o.s.v. Derudover er der også workshop med internationale kollegaer, hvor erfaringer og viden deles åbent og professionelt. Trods tidspres - igen blev opgaven løst godt af alle involverede. Tilfredsheden var stor fra alle besøgende og igen imponerende at se, at udenlandske officerer, der er vant til lidt af hvert, alligevel er ved at tabe underkæben, når en dansk konstabel eller befalingsmand folder sig ud. Fedt. De er slet ikke vant til, at folk på "det niveau" ved så meget og kan fremføre det så professionelt (på engelsk, vel at mærke) og kompetent, som tilfældet var med vores soldater. Aftenen sluttede med, at Flagermusen (EWKMP sociale forening) endnu engang dannede rammerne for en god fest, som gav prikken over i-et ; netværket blev udbygget til gavn for alle, når vi mødes i det fremmede. Konkret betød det også, at det blev aftalt, at tre spanske officerer besøgte KMP igen tre uger senere og bl.a. deltog i den afsluttende øvelse (BLU/MSU) for EW/ ISAF/Hold 8. Herudover fik de indsigt i, hvordan dansk EW indgår i E-kredsløbet og hvordan vi rapporterer og analyserer alle indhentede informationer. Dyrebare erfaringer fra Spanien, som de skal bruge, når de udsender deres første EW bidrag til Afghanistan til december i år. Så Visitors Day er måske en selvskabt plage - og et stort arbejde - men det giver KMP mange uvurderlige kontakter, til Sej? Nej, professionel og med det rigtige udstyr. gavn for det fremtiden og for løsningen af de opgaver der kommer. Ikke to dage er ens Herefter gik det meste af KMP på orlov - fortjent og i næsten to uger! Der var selvfølgelig nogle, der skulle holde gang i de ting, der ikke kan hvile. Resten holdt dog fri i en længere periode. Så var der også lige nogle af vores specialister, der tog nogle uger til Afghanistan, for at få materiel og køretøjer i topform - til anden halvleg af ISAF/Hold 7 mod Taleban. Jeg tog dog direkte på et 14 dages kursus i Tyskland. Konen var ikke tilfreds hermed, men jeg fortalte drengene, at jeg tog slik med hjem og pludselig var stillingen "tre - en" på, at far skulle tage på kursus! Ja, EW handler om, at aflure fjenden og vende det mod dem selv! Jeg bestod! Da jeg kom fra kursus, havde jeg to gode dage med familien. Herefter gik det løs igen. Skydelejr med KMP i slutningen af maj - planlagt og gennemført at S3. Nemt at være NK selvom S3 ikke helt havde fattet budskabet, men satte mig på arbejde som skydeleder fra morgen til aften - troede ellers, at jeg havde fortalt, at jeg skulle svæve og have overblikket! Om tre dage skal I til Afghanistan Overblikket fik jeg så med LMG-skydninger og alle soldater, der kom forbi i løbet af perioden. Skønt arbejde, specielt når solen samtidig skinner over Hevring. Da vi kom hjem fra skydelejr, indløb hasteordre fra Hærens Operative Kommando (HOK) (Hvorfor sker sådan noget altid en fredag)? Om tre dage, så har i seks mand og materiel klar til afmarch mod Afghanistan og et par mdr. tjeneste der. Så planer blev lavet fredag eftermiddag og aften - og specielt skulle seks mand, med kompagnichefen i spidsen, lige ringe hjem og fortælle, at sommerferien i år var aflyst eller udskudt til ultimo juli. Alt var klar til den befalede tid og de seks gutter tog af sted primo juni og vendte hjem i slutningen af juli. Resten af KMP afsluttede så det første halve års tjeneste af 2009 med en parade for den nye regimentschef og 5.- og 6. juli, som er dage med traditionelle arrangementer i Fredericia. Den 6. Juli om aftenen holdt Flagermusen sommerfest og vi kunne alle tage en fortjent fadbamse og gå på fortjent sommerferie. Første halvår var gået godt og hurtigt. Velvidende at EWKMP ikke er involveret i NRF 14, ja, så burde vi jo nok gå et roligt efterår i møde. Men, følgende venter; 14 dages kompagniøvelse i august, 14 dage til England i september, 14 dages indsættelse med det civile beredskab i oktober og en uges skydelejr (og der køretræning) i november. Så slutter vi af med 18 dages indsættelse med det civile beredskab i Danmark i december. Oveni alle de løselige afgivelser, kurser og så videre, så jo, EWKMP mangler ikke NRF 14. Det lyder spændende, men vi skal nok få tiden til at gå. Kultur og kunst er energi til hjernen. TELEGRAFEN 19

20 Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Entreprenørvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det lover jeg dig -1

Det lover jeg dig -1 Det lover jeg dig -1 Hør, hvad Gud lover Mål: Børnene forstår, at det er vigtigt at være opmærksom, når Gud taler. Del Guds løfter. Guds løfter skaber håb, glæde og begejstring! Tekst: 1. Mos. 15, 1-6

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Jeg gi r dig ære. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Jeg gi r dig ære. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Om lovsang og tilbedelse Mål: At forklare børn, hvorfor og hvordan vi giver Gud ære igennem lovsang. At motivere børn til at deltage aktivt i lovsang og tilbedelse også når hele menigheden samles til at

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

GÆSTER. Kæreste skatter

GÆSTER. Kæreste skatter GÆSTER Rene & Christina Mattias & Julie Sander & Cecilie Peter & Agnethe André & Tenna Oscar & Amalie Jannie & Svend Valde & Søs Bengt & Sheila Andreas & Saraline Kæreste skatter Det er ikke til at tro

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig

Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig Safety-SOFUS Jeg synes det er meget væsentligt at afværge ulykker og at bevare et godt helbred på min arbejdsplads. Vi kalder det

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere