SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT"

Transkript

1 AFSNIT V MINERALSKE PRODUKTER Kapitel 25 SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter dette kapitel kun ubearbejdede varer eller varer, der er slemmet (også med kemikalier til fjernelse af urenheder uden at ændre varernes struktur), knust, formalet, pulveriseret, revet, harpet, sigtet eller koncentreret ved flotation, magnetisk sortering eller anden mekanisk eller fysisk behandling (undtagen omkrystallisation), men ikke varer, der er ristet, brændt eller fremkommet ved blanding eller som har gennemgået en mere omfattende behandling end den der er anført i de enkelte positioner. Varer under dette kapitel kan være tilsat et støvdæmpende middel, forudsat denne tilsætning ikke gør varen mere egnet til specielle formål end til almindelig anvendelse. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Sublimeret, fældet og kolloid svovl (pos ); b) Jernholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe 2 O 3 (pos ); c) Lægemidler og andre varer henhørende under kapitel 30; d) Parfumevarer, kosmetik og to.iletmidler (kap. 33); e) Brosten, kantsten og fortovssten (pos ); terninger og lignende til mosaikarbejder (pos ); skiferplader til tag eller facadebeklædning (pos ); f) Ædelsten og halvædelsten (pos eller 71.03); g) Kunstigt fremstillede krystaller (bortset fra optiske artikler) af natriumchlorid eller magnesiumoxid, af vægt 2,5 g eller derover pr. stk., henhørende under pos ; optiske artikler af natriumchlorid eller magnesiumoxid (pos ); h) Billardkridt (pos ); eller i) Skrive- og tegnekridt samt skrædderkridt (pos ). 3. Varer, som kan tariferes såvel i pos som i andre positioner i kapitlet, tariferes i pos Pos omfatter bl.a.: vermiculit, perlit og chlorit, ikke ekspanderet; jordpigmenter, også brændte eller indbyrdes blandede; naturlig jernglimmer; merskum (også i polerede stykker); rav; plader, stænger o.lign. fremstillet af agglomereret merskum og agglomereret rav, men ikke bearbejdet efter formningen; jet; naturlig strontiumcarbonat (strontianit), også brændt, undtagen strontiumoxid; skår af lervarer, mursten, teglsten og beton Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand: Bordsalt (salt i detailsalgspakning) % kg Andre varer % kg Naturlige jernsulfider, ikke brændte: Alle varer % kg Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl: Alle varer % kg Naturlig grafit: 25 1 Side 1 Færøsk-Kapitel /4/08

2 I pulverform eller i flager % kg I andre tilfælde % kg Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26: Kvartssand % kg Andre varer % kg Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form: Kvarts % kg Kvartsit % kg Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte: Alle varer % kg Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos ), andalurit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler: Bentonit % kg Ildfast ler % kg Andre lerarter % kg Andalusit, cyanit og sillimanit % kg Mullit % kg Chamotte og dinasler % kg Kridt: Alle varer % kg Naturlige calciumphosphater, naturiige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt: Ikke formalet % kg Formalet % kg Naturlig bariumsulfat (tungspat); naturlig bariumcarbonat (witherit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under pos : Naturlig bariumsulfat (tungspat) % kg Naturlig bariumcarbonat (witherit) % kg 25 2 Side 2 Færøsk-Kapitel /4/08

3 25.12 Fossilt kiselmel (f. eks. kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på kg/m 3 eller derunder, også brændt: Alle varer % kg Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede: Pimpsten: 0% kg Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler % kg Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form: Alle varer % kg Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på kg /M 3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form: Marmor og travertin: Rå eller groft tildannet % kg Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form % kg Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast... 0% kg Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form: Granit: Rå eller groft tildannet % kg Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form % kg Sandsten % kg Andre monument- eller bygningssten % kg 25 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /4/08

4 25.17 Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o. lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos eller 25.16, også varmebehandlede: Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej og jernbanebygning o. lign., samt singels og flint, også varmebehandlede % kg Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i pos % kg Tjæremakadam % kg Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos eller 25.16, også varmebehandlede: Af marmor % kg I andre tilfælde % kg Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit: Dolomit, ikke brændt eller sintret % kg Brændt eller sintret dolomit % kg Stampeblanding af dolomit % kg Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent: Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) % kg Andre varer % kg Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler: Gipssten; anhydrit % kg Brændt gips % kg Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel: Alle varer % kg Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid. henhørende under pos : 25 4 Side 4 Færøsk-Kapitel /4/08

5 Brændt kalk ,7% kg Læsket kalk ,7% kg Hydraulisk kalk ,7% kg Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker: Cementklinker ,7% kg Portland cement: Hvid cement, også kunstigt farvet ,7% kg Andre varer ,7% kg Aluminatcement ,7% kg Anden hydraulisk cement ,7% kg Asbest: Crocidolit 0% kg Andre varer 0% kg Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald: Alle varer % kg Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade % kg Glimmerpulver % kg Glimmeraffald % kg Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum: Ikke knust eller pulveriseret % kg Knust eller pulveriseret % kg [25.27 Udgået] Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen borater udvandet af naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H 3 B0 3 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen: Naturlige natriumborater og koncentrater deraf (også brændte).... 0% kg Andre varer % kg Feldspat; leucit; nephelin og nephelinsyenit; flusspat: Feldspat % kg 25 5 Side 5 Færøsk-Kapitel /4/08

6 Flusspat: Med indhold af calciumfluorid på 97 vægtprocent eller derunder 0% kg Med indhold af calciumfluorid på over 97 vægtprocent % kg Leucit; nephelin og nephelinsyenit % kg Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet: Vermiculit, perlit og chlorit, ikke ekspanderet % kg Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater) % kg Andre varer % kg Side 6 Færøsk-Kapitel /4/08

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter dette kapitel kun ubearbejdede

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) LBK nr 311 af 01/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0036 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 17/06/2008

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITV Mineralske produkter Kapitel 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITV Mineralske produkter Kapitel 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITV Mineralske produkter Kapitel 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

FORORDNINGER. (5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks. Artikel 1

FORORDNINGER. (5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks. Artikel 1 L 226/2 30.7.2014 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i

Læs mere

Toll- og vøruskráin. AFSNITXIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

Toll- og vøruskráin. AFSNITXIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer AFSNITXIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser

Læs mere

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 7/11 BILAG til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 7/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 3/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

6051/19 ADD 6 HOU/zs RELEX.1.A. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) 6051/19 ADD 6

6051/19 ADD 6 HOU/zs RELEX.1.A. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) 6051/19 ADD 6 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0356 (NLE) 6051/19 ADD 6 WTO 44 SERVICES 14 COASI 19 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

CPA : Jernmalm

CPA : Jernmalm NACE 07.10 : Brydning af jernmalm LITE 2014 for 2014 (H/KN) NACE 07.10 : Brydning af jernmalm CA 07.10.10 : Jernmalm 07.10.10.00 Jernmalme og koncentrater deraf, undtagen brændte naturlige jernsulfider

Læs mere

7621/16 ADD 5 KHO/CHB/cg DGC 1A

7621/16 ADD 5 KHO/CHB/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 5 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser MAGMATISKE BJERGARTER SEDIMENTÆRE BJERGARTER METAMORFE BJERGARTER UDGANGS MATERIALE Smelte Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale Bjergart DANNELSES- PROCESSER Størkning Krystallisation fra smelte

Læs mere

ANNEX BILAG. til. Kommissionens delegerede afgørelse

ANNEX BILAG. til. Kommissionens delegerede afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2019 C(2019) 930 final ANNEX BILAG til Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF vedrørende

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 56 Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med stoffer

Læs mere

NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK. Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk

NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK. Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk Torben Seir Hydraulisk kalk - indledning Hvad er hydraulisk kalk Hvilke

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 205/54 14.8.2018 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1137 af 10. august 2018 om tilsyn, plantesundhedskontrol og foranstaltninger, der skal træffes vedrørende træemballeringsmateriale, som

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 32 Garve og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater ; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse o. lign.; trykfarver, blæk og tusch Bestemmelser 1. Dette omfatter

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Side Varenr. Varetekst 2 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement 2 27 Mineralske brændselsstoffer, mineralolie og destillations-produkter

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

3D printmaterialer. 3D printmaterialer: Hvad skal det kunne: Hvad har andre gjort Hvad har vi gjort Jens Henriksen 1

3D printmaterialer. 3D printmaterialer: Hvad skal det kunne: Hvad har andre gjort Hvad har vi gjort Jens Henriksen 1 3D printmaterialer: Hvad skal det kunne: Hvad har andre gjort Hvad har vi gjort 24-02-2017 Jens Henriksen 1 24-02-2017 Jens Henriksen 2 Hvad skal materialet kunne: Pumpes Flydeevne og formstabilitet Langsom

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5002/5005-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sværter til forme og kerner

Sværter til forme og kerner Sværter til forme og kerner Af diplomingeniør Thomas Linke, Foseco International Bearbejdet for Støberiet af Herbert Wolthoorn Indledning En sværte skal danne et beskyttende lag på en form- eller kerneoverflade

Læs mere

Contents. ADVARSEL! Til børn over 5 år. Anvend under voksent opsyn.

Contents. ADVARSEL! Til børn over 5 år. Anvend under voksent opsyn. Kan en sten flyde? Hvordan får du en sten til at boble? Ville noget kunne spise en sten? Med Mit første geologisæt vil du lære alt dette og mere til når du begynder din egen stensamling og udfører eksperimenter

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Kapitel 30 Pharmaceutiske produkter Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fødevarer og drikkevarer (fx diætetiske, diabetiske,

Kapitel 30 Pharmaceutiske produkter Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fødevarer og drikkevarer (fx diætetiske, diabetiske, Kapitel 30 Pharmaceutiske produkter Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fødevarer og drikkevarer (fx diætetiske, diabetiske, vitaminiserede fødevarer, kosttilskud, styrkende drikkevarer og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.11.2006 KOM(2006) 655 endelig 2006/0218 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Bestemmelser 1. Medmindre andet følger af bestemmelse 1

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D051832/02 ANNEX 1 - PART 1/3.

Hermed følger til delegationerne dokument - D051832/02 ANNEX 1 - PART 1/3. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2017 (OR. en) 11373/17 ADD 1 A 41 COMPE 549 ND 187 FØLGEKRVELE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Fremgang i salget både ude og hjemme

Fremgang i salget både ude og hjemme Fremgang i salget både ude og hjemme Procesindustrien er kommet godt fra start i 20. Omsætningen er i december til februar i gennemsnit 3,6 pct. højere end i de tre foregående måneder. Den tredje største

Læs mere

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03 Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR nr. 29189668) Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01213

Læs mere

Små skridt i den rigtige retning for Procesindustrien

Små skridt i den rigtige retning for Procesindustrien Små skridt i den rigtige retning for Procesindustrien I efteråret (september til november) oplevede Procesindustrien en stigning i omsætningen på 0,9 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Udviklingen

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Svag tilbagegang for procesindustrien

Svag tilbagegang for procesindustrien Svag tilbagegang for procesindustrien Omsætningen i procesindustrien faldt med 0,4 pct. i perioden september-november sammenlignet med samme periode. Den faldende omsætning dækker især over tilbagegang

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 70 Glas og glasvarer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke-frittet glasur- og emaljemasse, glasfritte samt andet glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

3D printmaterialer. 3D printmaterialer i byggeriet. Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! Jens Henriksen 1

3D printmaterialer. 3D printmaterialer i byggeriet. Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! Jens Henriksen 1 3D printmaterialer i byggeriet Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! 04-12-2017 Jens Henriksen 1 Hvad skal materialet kunne: Pumpes Flydeevne og formstabilitet Langsom afbinding

Læs mere

Uændret omsætningsniveau for Procesindustrien i 2017

Uændret omsætningsniveau for Procesindustrien i 2017 Uændret omsætningsniveau for Procesindustrien i 2017 Procesindustrien havde et uændret omsætningsniveau i 2017 sammenlignet med 2016. Det skyldes et mindre fald i det indenlandske salg på 0,4 pct., samt

Læs mere

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter.

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter. Blanding af mørtel på byggeplads For at blande en mørtel på pladsen skal materialer, der indgår i mørtlen, udmåles og blandes således, at den færdige mørtel er korrekt sammensat. Det skal dokumenteres,

Læs mere

Sten og fliser. Chaussésten & mosaiksten

Sten og fliser. Chaussésten & mosaiksten KÆMPE GUIDE Sten og fliser GRANIT Granit er en hård stenart, der består af en blanding af forskellige mineraler. Da blandingsforholdet mellem mineralerne svinger, varierer farven også. Fra mørkegrå over

Læs mere

NATURLIG STRALING I BYGNINGER.

NATURLIG STRALING I BYGNINGER. NATURLIG STRALING I BYGNINGER. Overalt i vores omgivelser findes radioaktive stoffer, som udsender ioniserende stråling. Vores egen krop indeholder også radioaktive stoffer, og fra solen og verdensrummet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 polymetylmetacrylat samt en ganske lille procentdel katalysatorer og andre hærdere, henhører under pos. 39.02 C XII i den fælles toldtarif, når det

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

BORING NR. Halberg Sund Tunnel. Jordartsbeskrivelse. KN +9,22 m. Suppl. Forsøg. Geologi. Pejlerør 21,3 21, ,3. Fortsættes Koordinater : Udført :

BORING NR. Halberg Sund Tunnel. Jordartsbeskrivelse. KN +9,22 m. Suppl. Forsøg. Geologi. Pejlerør 21,3 21, ,3. Fortsættes Koordinater : Udført : KN +9,22 m 0 1 +9 ASFALT og BETON 1 FYLD: LER, siltet, sandet, sv. gruset, humuspletter, rodtrevler, gulbrun, khl. +8 2 3 4 FYLD: LER, siltet, finsandet, få gruskorn, rødder, gulbrun, lys gulgrå, khl.

Læs mere

Lille tilbagegang i omsætningen for Procesindustrien

Lille tilbagegang i omsætningen for Procesindustrien Lille tilbagegang i omsætningen for Procesindustrien Over sommermånederne, juni til august, oplevede Procesindustrien en lille nedgang i omsætningen på 0,9 pct. sammenlignet med de tre foregående måneder.

Læs mere

Status quo for procesindustrien

Status quo for procesindustrien KONJUNKTURBAROMETER / Status quo for procesindustrien Virksomhederne i procesindustrien havde omtrent den samme omsætning henover sommeren som i foråret. Status quo for procesindustrien skyldes en tilbagegang

Læs mere

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergarter på jordens overflade udsættes for nedbrydning - EROSION. Erosionsprodukter (m.m.) akkumuleres til SEDIMENTER

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergarter på jordens overflade udsættes for nedbrydning - EROSION. Erosionsprodukter (m.m.) akkumuleres til SEDIMENTER SEDIMENTÆRE BJERGARTER Bjergarter på jordens overflade udsættes for nedbrydning - EROSION Erosionsprodukter (m.m.) akkumuleres til SEDIMENTER Unge sedimenter er løse eller UKONSOLIDEREDE Med tiden bliver

Læs mere

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Dette bilag indeholder en petrografisk analyse på mikroniveau af tyndslib fra overfladen af 2 borekerner mrk. hhv. C og D, udtaget fra overside

Læs mere

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekataloget indeholder de varekoder, som køb af råvarer, hjælpestoffer og komponenter skal fordeles på ved indberetning til statistikken Industriens

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Best Practice. for afpropning af boringer og sonderinger. Jens Baumann Mads Møller Maria Heisterberg Christian Buck VIA

Best Practice. for afpropning af boringer og sonderinger. Jens Baumann Mads Møller Maria Heisterberg Christian Buck VIA for afpropning af boringer og sonderinger Jens Baumann Mads Møller Maria Heisterberg Christian Buck Baggrund Temadag 2017 Tvivl om hvilke forseglingsmetoder er OK Udredningsprojekt, litteraturstudium,

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Prisliste. September 2015. Butikstider - Cerama. cerama@cerama.dk / www.cerama.dk. Cerama A/S Hammerholmen 44-48 2650 Hvidovre Tel +45 36772222

Prisliste. September 2015. Butikstider - Cerama. cerama@cerama.dk / www.cerama.dk. Cerama A/S Hammerholmen 44-48 2650 Hvidovre Tel +45 36772222 Prisliste September 2015 Cerama A/S Hammerholmen 44-48 2650 Hvidovre Tel +45 36772222 Grethe Keramik Blikfanget 1 8722 Hedensted Tel +45 75891926 Sorring Lervarefabrik Hovedgaden 8 8641 Sorring Tel +45

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

De Europæiske Fællesskabers Tidende AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING L 70/206 18.3.2000 AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om visse ændringer af bilag 2, 3, 4 og 6 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S

Bent Vangsøe Natursten A/S Bent Vangsøe Natursten A/S BVN Teknisk information Vedligeholdelse Bundopbygning, fugning af flisebelægning Rengøring/vedligeholdelse Fugematerialer for chaussesten og brosten. Drift og vedligehold af

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD + ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes: BEK nr 788 af 23/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00033 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tænk økologi, når der recirkuleres næringsstoffer fra by til land. Sybille Kyed. Fagpolitisk Chefkonsulent Økologisk Landsforening

Tænk økologi, når der recirkuleres næringsstoffer fra by til land. Sybille Kyed. Fagpolitisk Chefkonsulent Økologisk Landsforening Tænk økologi, når der recirkuleres næringsstoffer fra by til land Sybille Kyed Fagpolitisk Chefkonsulent Økologisk Landsforening Tre hovedkilder til næringsstofforsyning Sædskiftet med N fikserende afgrøder

Læs mere

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929208 Mail: IF@toender.dk Sags id.: 07.17.00-P19-1-12 Ks: cjo 6. september 2013 Afgørelse

Læs mere

Toll- og vøruskráin. AFSNITXIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

Toll- og vøruskráin. AFSNITXIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer AFSNITXIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

i Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 347/2003 af 30.

i Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 347/2003 af 30. 3.3.2003 L 57/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMIIONEN FORORDNING (EF) Nr. 347/2003 af 30. december 2002 om fastsættelse for 2003 af -listen over industriprodukter som omhandlet

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Middelalderens mørtler

Middelalderens mørtler Middelalderens mørtler Middelalderens mørtler, Teknologisk Institut, Murværk Side 2 af 9 2015 Titel: Middelalderens mørtler Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

Lerblandinger og glasurer fra Aktieselskabet Frederiksholms Tegl- og Kalkværker

Lerblandinger og glasurer fra Aktieselskabet Frederiksholms Tegl- og Kalkværker Lerblandinger og glasurer fra Aktieselskabet Frederiksholms Tegl- og Kalkværker I Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune ligger en protokol fra Frederiksholms Teglog Kalkværker, der indeholder

Læs mere

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Chefkonsulent, kemiingeniør Kim Haagensen DGE Miljø Øst - Holte 1 Baggrund Forfatter på 2 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne og

Læs mere

9 Patent- og Varemærkestyrelsen

9 Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK m 9 Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 28 B 5100 (2006.01) E 01 C 19100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00014 (22) Indleveringsdato: 2013-01-10

Læs mere

Årsmøde Mørtelstandarder. Præsenteret af Teknologisk Institut v/ Linda Jill Peitersen

Årsmøde Mørtelstandarder. Præsenteret af Teknologisk Institut v/ Linda Jill Peitersen Årsmøde 2018 Mørtelstandarder Præsenteret af Teknologisk Institut v/ Linda Jill Peitersen LOVGIVNING Konstruktionsnormer Den første norm for bygningskonstruktioner udkom i 1893 Byggematerialer E. Suenson,

Læs mere

Af Niels Christian Dodensig Lundgaard, Aalborg Portland A/S, Cementir Holding

Af Niels Christian Dodensig Lundgaard, Aalborg Portland A/S, Cementir Holding 3.1 Cement Af Niels Christian Dodensig Lundgaard, Aalborg Portland A/S, Cementir Holding Cement er den vigtigste komponent i den lim, som binder sand og sten sammen til beton. Cement er et pulver (en binder)

Læs mere

Flint. Anvendelse efter oldtiden

Flint. Anvendelse efter oldtiden Flint Anvendelse efter oldtiden 1050-2015 Anvendelser 1. Fyrtøj 2. Bøsseflint 3. Bygningssten 4. Fajance 5. Sandpapir og kråseflint 6. Slibemiddel til litografisten 7. Møllesten 8. Kugleflint 9. Vandglas

Læs mere

- 8. Kvartsit - 9. Flint - 10. Kalksten - 11. Hornfels - 12. Sandsten. Faktakortene kan anvendes som:

- 8. Kvartsit - 9. Flint - 10. Kalksten - 11. Hornfels - 12. Sandsten. Faktakortene kan anvendes som: Om Fakta-kortene Sten finder vi rigtig mange steder. Men hvad er sten? Hvilke sten er mulige at finde ved stranden i Nationalpark Thy og særligt på Vorupør strand. Fakta-kortene giver dig et indblik. Materialet

Læs mere

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Produktionskapacitet Den maximale årlige produktionskapacitet anslåes til vurderes ikke at kunne overskride 50.000 ton betonelementer

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Produktionskapacitet Den maximale årlige produktionskapacitet anslåes til vurderes ikke at kunne overskride 50.000 ton betonelementer

Læs mere

K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE

K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE K ALK OG MØRTEL GENNEM TIDERNE Mørtel er ikke bare mørtel - det vidste både grækerne og romerne allerede ca. 1500 f. Kr., da de imponerende paladser, arenaer, fæstninger,

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Revideret den: 22122006 / JR Erstatter den: 17072006 Anvendelse: Montagecement til hurtig

Læs mere