Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 18. december 2013 drøftet sager, som vi ønsker, bliver tilgodeset i kommunens budget for 2015:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 18. december 2013 drøftet sager, som vi ønsker, bliver tilgodeset i kommunens budget for 2015:"

Transkript

1 Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde København K Tlf EAN nr Borgerrepræsentationen Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 18. december 2013 drøftet sager, som vi ønsker, bliver tilgodeset i kommunens budget for 2015: Teknik- og Miljøudvalget 1. Begrønning og trafiksanering af Bodenhoffs Plads I fortsættelse af Teknik- og Miljøforvaltningens projekt for Burmeistergade, som Borgerrepræsentationen har vedtaget med Budget 2014, foreslår lokaludvalget, at kommunen i 2015 afsætter midler til et projekt for forgrønnelse af Bodenhoffs plads. I det vedlagte bilag ses et forslag til, hvordan projektet kan gribes an. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan. 2. Skt. Annæ Gade som sivegade Formålet er at fredeliggøre gadedelen mellem Prinsessegade og Strandgade, således at der vil blive skabt tryghed og tilgængelighed for især beboere og gående i gaden. Det er således et ønske at skabe bedre trafikale forhold med fokus på de bløde trafikanter i denne meget trafikerede gade. Det vil være en god idé at opdele gaden i forskellige dele og dermed skabe en større detaljeringsgrad af indretningen i hver gadedel. Man kan etapedele gaden ved først at skabe gadedelen mellem Overgaden Oven Vandet og Strandgade om til sivegade, da det er den mest belastede. På kortest mulig sigt er det Lokaludvalgets intention at forbedre trafikforholdene på Sankt Annæ Gade fra stykket mellem Strandgade til Dronningensgade, så der opnås større trafiksikkerhed. På længere sigt vil lokaludvalget gerne have etableret en rekreativ pladsdannelse foran Vor Frelsers Kirke, så hele gaden vil få en samlet effekt som sivegade(lege-opholdsgade) Sagsnr Dokumentnr Visionen er at gøre Sankt Annæ Gade til en vej med shared space, dvs. en gade hvor alle trafikanter tager hensyn til hinanden. Men det Christianshavn Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

2 skal ske ved at fastholde gadens karakter som en beboelsesgade med plads til mangfoldighed, og derfor vil en ens belægning gennem hele gaden ikke være en umiddelbar løsning. Projektet understøtter kommunens målsætning om tryghed og tilgængelighed for alle, samt målsætningen om Københavns som en god cykelby. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan. 3. Nedlæggelse af chikaner i Strandgade Christianshavns Lokaludvalg har i forbindelse med sag om fremkommelighed i kommunen svaret Teknik- og Miljøforvaltningen, at chikanerne i Strandgade bør nedlægges. Chikanerne presser cyklisterne ud blandt med- og modkørende biler og bilisterne kæmper om pladsen, som chikanerne efterlader. Begge forhold skaber utryghed. 4. Forbedring af vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav Der har i en årrække været forekomst af botulisme i Stadsgravene. Problemet starter i Ydre Stadsgrav, hvor der er et yderst minimalt vandskifte, og medfører omfattende død af fisk, ænder, blishøns, svaner og måger. Fra Ydre Stadsgrav spredes giften til Indre Stadsgrav og de opløste kadavere er både et æstetisk, dyreværnsmæssigt og sundhedsmæssigt problem, der kan løses ved at øge vandskiftet i Ydre Stadsgrav og dermed forhindre iltfrie forhold på bunden. Teknik- og Miljøforvaltningen har fokus på problemet, men der bør tages mere drastiske midler i brug, hvis vandområderne omkring Christianshavn fortsat skal have rekreativ værdi. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan og understøtter målsætningerne om gode kultur- og fritidsfaciliteter og grønne åndehuller og Miljømetropol-politikken. 5. Gennemføringer på Den Blå Rute Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et projekt for Den Blå Rute, som kajakker og andre småbåde kan benytte som et alternativ til at sejle i Inderhavnen. Tanken er, at man med en række anlægsarbejder etablerer en rute fra Refshaleøen ad Indre Stadsgrav, Laboratoriegraven og Christianshavns Kanal til Inderhavnen. Side 2 af 11

3 Christianshavns Lokaludvalg foreslår, at Ruten etableres med broløsninger hurtigst muligt: Der skal etableres en broforbindelse (i stedet for ramper) ved Prinsessegade, hvor Værftsbroen i dag lukker af for forbindelsen mellem Christianshavns Kanal og Laboratoriegraven. Derved får roere mulighed for at ro i Laboratoriegraven uden at skulle vende om eller slæbe deres båd over Prinsessegade. Det vil samtidig forbedre vandkvaliteten i Laboratoriegraven. Der skal etableres en broforbindelse (og ikke ramper) ved Kongebrovej, hvor Kongebroen i dag lukker af for forbindelsen mellem Krudtløbet og Indre Stadsgrav. Derved får roere mulighed for at ro i Krudtløbet uden at skulle vende om eller slæbe deres båd over Kongebrovej. Det vil samtidig forbedre vandkvaliteten i Indre Stadsgrav. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan. 6. Genetablering af broen til Christiansholm I fortsættelse af ovenstående projekt foreslår lokaludvalget, at man genetablerer broen til Christiansholm, der er ved at udvikle sig til et spændende område for offentligheden med rekreativ værdi. Med genetablering af broen, vil man tilgodese kajakroning og småbådsejlads. 7. Realisering af et eller flere projekter fra lokaludvalgets konkurrence om havnen og kanalerne Henover sommeren 2013 holdte Christianshavns Lokaludvalg sammen med Indre By Lokaludvalg en offentlig konkurrence om rekreative projekter for Inderhavnen og kanalerne. Vi modtog 33 forslag og er nu så småt ved at etablere et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på realisering af et eller flere af projekterne. Anlægget af dem skal i nogen grad finansieres af kommunen, ligesom det formentlig vil være kommunen, som skal stå for driften. Konkurrencen og de 33 forslag skal ses i sammenhæng med papiret Visionen - En havn af muligheder, som Teknik- og Miljøforvaltningen havde i offentlig høring i september-oktober Side 3 af 11

4 8. Bibeholdelse af busslusen på Holmen Lokaludvalget foreslår, at Borgerrepræsentationen ændrer sin beslutning om at nedlægge busslusen. I modsat fald får vi gennemkørende trafik ad Prinsessegade til Operaen og til uddannelsesinstitutionerne på Holmen samt til Refshaleøen, hvor der i stigende grad er aktiviteter. Langs Prinsessegade ligger beboelsesejendomme, børneinstitutioner, en skole med afdelinger på begge sider af gaden samt et gymnasium, der ligeledes har afdelinger på begge sider af gaden. Der er i forvejen meget trafik i Prinsessegade, bl.a. fordi en af Københavns største turistattraktioner, Christiania, har hovedindgange ud til gaden. Til februar åbner Eksperimentariet en afdeling på Christiansholm, hvilket vil give endnu mere trafik i Prinsessegade. Hvis busslusen nedlægges, frygter vi også, at der vil blive kørt stærkt på hovedfærdselsåren på Holmen, Danneskiold-Samsøes Allé, der er en lang lige gade. 9. Grøn sti fra Langebro til Refshaleøen Christianshavns Voldanlæg fra 1600-tallet er den bedst bevarede del af Københavns historiske fæstningsring. Fæstningsringen er dog gennembrudt af gader 3 steder og voldanlæggets yderste del er ikke tilgængeligt for offentligheden og noget er ikke specielt velholdt. Dele af stisystemet, der indgår i projektforslaget, er fastlagt i lokalplan nr Den grønne sti skal gå langs Stadsgraven og nogle steder på Christianshavns Voldanlæg fra Langebro til det yderste af Refshaleøen. Ved siden af at man skal kunne gå, løbe og nogle steder cykle, skal der være mulighed for at slå sig ned og bl.a. kunne se og høre noget om stedernes historie. Stisystemet og opholdsmulighederne skal invitere til og skabe begejstring for bevægelse, natur, kultur og udfoldelsesmuligheder for alle. Projektet, der indgår i Christianshavns Bydelsplan, understøtter målsætningerne om gode kultur- og fritidsfaciliteter til både det organiserede og selvorganiserede idræts- og kulturliv, som styrker københavnernes muligheder for at leve et sundt og aktivt hverdagsliv. Endvidere understøtter det målsætningerne om grønne åndehuller og omgrøn mobilitet. Den grønne sti skal ses i forlængelse af det stisystem, som der er, på de områder som Københavns Kommune ejer og som Staten ejer. Sidst nævnte i forhold til aftale med Christianiafonden. Side 4 af 11

5 Stisystemet kan laves i etaper og her fokuseres især på det yderste af voldanlægget ved Sømineområdet, Krudtløbsvej, Charlotte og Qvintus Bastioner og Lynette. 10. Etablering af Christianshavnerruten på Trekantsgrunden og Refshalevej fremfor på Arsenaløen Teknik- og Miljøforvaltningen vil lægge en rekreativ grøn cykelrute mellem Inderhavnsbroen og Østamager via Arsenaløen og Christiania. På Arsenaløen skal ruten forløbe på et smalt areal mellem Hal C og Laboratoriegraven. Lokaludvalget har en sikker formodning om, at de cyklende vil kollidere med de, der går eller opholder sig foran Hal C ikke mindst i godt vejr, hvor der både vil være mange cyklende og mange mennesker foran Hal C, som benytter solterrasserne ned mod Laboratoriegraven. Dette problem kan løses ved at flytte de cyklende over på den modsatte side af Laboratoriegraven, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen i forvejen har planlagt at anlægge en cykelsti i tilknytning et nyt stort institutionsbyggeri på grunden ved Refshalevej / Prinsessegade. Det indebærer samtidig, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke behøver at bygge en cykelbro over Laboratoriegraven syd for Hal C som ellers planlagt. Lokaludvalget har haft møde med de tre involverede forvaltninger, Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, men har endnu ikke opnået forståelse for forslaget. 11. Etablering af fortov og cykelsti på Refshalevej mellem Charlotte Amalies Bastion og Refshaleøen. Der er mange nye boliger på Margretheholm og flere er på vej. Samtidig er aktivitetsniveauet stigende på Refshaleøen. Foruden galleri, spisesteder, sportsaktiviteter mv. er der festivaler derude, og senest har man som bekendt besluttet at holde Melodi Grand Prix på Refshaleøen. Vejen dertil er i dag smal, hullet og ikke venlig overfor cyklende og gående; slet ikke for børnene fra Margretheholm, der går i skole på Christianshavn. Der bør derfor etableres cykelsti og fortov på Refshalevej på stykket forbi Margretheholm. Side 5 af 11

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget 12. Spisehus for ældre Kommunen har en målsætning om at nedbringe antallet af ufrivilligt ensomme ældre. Lokaludvalget har ikke sikker viden om problemets omfang på Christianshavn, men fornemmer, at der er et problem, som projektet vil kunne løse: Der skal etableres et spisehus i eksisterende lokaler, eventuelt kombineret med nogle mere netværksskabende aktiviteter. Formålet med projektet er at skabe mulighed for sund mad til rimelige priser, skabe sociale netværk og bekæmpe ensomheden. Gode måltider hver dag er en vigtig forudsætning for at være aktiv hele livet, og måltider i fællesskab styrker ældres sundhed og livskvalitet. At kunne lave mad selv er vigtigt for følelsen af frihed og kontrol over eget liv. Måltidet er samtidig vigtigt for helbredet for mange ældre. Er man først blevet underernæret og får man for lidt energi, kan det gå hurtigt ned ad bakke. Målgruppen er primært ældre borgere på Christianshavn, men også yngre borgere vil kunne deltage. Beliggenheden bør være et tilgængeligt sted, hvor der er tilstrækkelige køkkenfaciliteter til at etablere et spisehus. Tanken er, at spisehuset skal have åbent alle hverdage kl Projektet indgår i Christianshavn Bydelsplan og understøtter reformprogrammet Aktiv og Tryg Hele Livet mål om stærkere fællesskaber bl.a.: Ældre københavnere skal have let adgang til en madklub og til at dele måltidet med spisevenner. Et godt måltid giver ikke bare næring til kroppen; den daglige frokost og aftensmad er også en naturlig mulighed for at mødes i et tæt fællesskab med familie, nuværende og kommende venner. Rundt omkring i København arrangerer frivillige foreninger og ældreboligafdelinger i dag madklubber for ældre. Frivillige foreninger bruger ofte netop madklubber til at nå bredere ud blandt ældre. Nogle madklubber er så populære, at der er potentiale for at udvide og invitere endnu flere med. 13. Mødested i Voldboligerne Forslaget, der indgår i Christianshavns Bydelsplan, er inspireret af, at Voldboligerne gennem en periode havde et samarbejde med Aktivitetscentret Indre By, der i foråret 2012 har haft udgående aktiviteter hver anden tirsdag og torsdag. Projektet omhandler arrangementer med socialt samvær for borgere på Christianshavn, herunder motion, sang, musik, foredrag og oplæsning Side 6 af 11

7 med kaffe og kage/brød. Formålet med projektet er at skabe sociale netværk og bekæmpe ensomheden. Dertil skal der også arbejdes med sundhedsfremmende tiltag i form af fysiske aktiviteter, herunder spil og motion/gymnastik. Der kan f.eks. være tale om stolegymnastik, indendørs bowling, dans og stavgang samt krolf. Målgruppen er primært ældre borgere på Christianshavn, men også yngre borgere vil kunne deltage. Beliggenheden planlægges i første omgang at være fælleslokalet i Voldboligerne, hvor der er køkkenfaciliteter til dette. Derudover påtænkes aktiviteterne overført til Hal C på Arsenaløen. Dette vil sikre faciliteter for langt flere borgere og lette adgangen for større tilgang af borgere udenfor kredsen af beboere i Voldboligerne. Projektet understøtter kommuneplanens målsætning om, at København skal være en inkluderende storby, hvor borgerne føler sig hjemme, indgår i fællesskaber og tager aktiv del i byens udvikling. Endvidere understøtter det kommunens frivillighedspolitik og kommunens indsats mod ufrivillig ensomhed blandt ældre. Endelig understøtter projektet også reformprogrammet Aktiv og tryg hele livet, hvor et af målene bl.a. er at bekæmpe en stor del af ensomheden, og at borgerne gennem socialt iværksætteri og frivilligt arbejde kan få mulighed for at bruge sig selv på en meningsfuld måde og komme med i nye fællesskaber. Børne- og Ungdomsudvalget 14. Filialskole på Arsenaløen Christianshavns Lokaludvalg har længe arbejdet for at forbedre forholdene for skolerne på Christianshavn og argumenteret for at udvide kapaciteten med flere og bedre lokaler til det voksende børnetal. Byudviklingen på Christianshavn går mod øst. Allerede i 2014 er der 500 nye boliger klar på Margretheholm, foruden dem der er etableret. Hermed stiger børnetallet markant og om 3-4 år er der behov for et 5. spor. Renovering af de gamle bygninger og inddragelse af udearealer er ikke egnet til at realisere tankerne i den nye folkeskolereform, hvor der er fokus på børnenes udfoldelsesmuligheder, samtidig med at de skal være længere i skole. Lokaludvalget foreslår, at Christianshavns Skoles Filial med indskolingsklasserne fra klasse etableres på Arsenaløen tæt på den kommende Børneby på Trekantsgrunden og Hal C. Det må ikke forringe antallet af fodboldbaner på øen. Side 7 af 11

8 15. Musikundervisning for unge Musikundervisningen er eftertragtet. I Sofieklubben undervises der i forvejen ca. 85 børn pr. sæson (i det eksisterende, fuldt ud bookede, musiklokale i Sofi eklubben), men udover den traditionelle undervisning er der et behov for at øve sig sammen og lade sig inspirere i en mere fri kontekst, der ikke er bundet af den traditionelle undervisning. Med udvidelsen kan der tilbydes en bred musikvifte. Der er også stor interesse for flere muligheder for enkeltpersonsundervisning også i klassiske instrumenter, men derudover stærkt ønske om Hip Hop, om sangskrivning, og børnene/ de unge ønsker sig - i tidens ånd - at kunne producere og udgive egen musik, hvilket vil være muligt i den foreslåede udvidelse af musiktilbuddet på Christianshavn. Målgruppen er brugere af fritidsklubber og ungdomsklubber, men derudover også børn, især teenagere, der normalt ikke går i klub, idet der er et konstateret behov for udvidelse med denne gruppe. Der skal være adgang til musikundervisningen også for teenagere, der ikke går i klub. Musiktilbuddet gælder i tidsrummet fra kl mandag til fredag. Samt i weekenden. Der skal lejes egnede lokaler i nærheden og indkøbes instrumenter og lydanlæg. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan og understøtter målsætningerne om flere kulturtilbud, samt styrkelse af viden og uddannelse. 16. Være- og værksteder o.l. for unge i eksisterende lokaler Lokaludvalgets forundersøgelser har vist, at der er et behov for et værested for unge, som man kender fra andre bydele. Christianshavn er en forholdsvis urolig bydel og lokaludvalget ønsker at holde de unge fra bydelen væk fra gaden. Visionen er en fælles produktionsskole for Christianshavn og Indre By på Refshaleøen. Som en foreløbig løsning ønsker lokaludvalget være- og værksteder eller lignende for unge i eksisterende lokaler. Det kunne f.eks. være i lejede lokaler på Margretheholm, på Refshaleøen eller i Brobergsgade 10, når Fritidshjemmet er flyttet. Ud over et socialt indhold, indebærer projektet noget erhvervs- og håndværksmæssigt. Aktiviteterne skal være for de 13 til 18-årige, evt. helt op til de årige. Formålet er udslusning fra skolegang især for de udsatte unge (fra Christianshavn og Indre By), som alternativ til at de driver rundt. Der skal ansættes et antal håndværkere, altmuligmænd m/k og pædagoger. Åbningstider: dag og aften, også weekend og ferier. Side 8 af 11

9 Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan og understøtter målsætningerne om flere i beskæftigelse og om at københavnernes uddannelsesniveau skal hæves. Derudover understøtter projektet målsætningen om en inkluderende storby. Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17. Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv Der mangler aktiviteter for unge på Christianshavn. Ungdomskommissionen, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har nedsat, anbefaler et ungehus i hver bydel. Samme ønske er fremsat af unge christianshavnere på et borgermøde i foråret De eventuelt ledige lokaler i Brobergsgade 10 eller lokaler på Christiania kunne komme i betragtning. Ungehuset skal have unge vejledere (ansat personale), der kantale med de unge. Stedet skal være et værested med atelierer o.l. Det skal være et sted med struktur. Åbningstider eftermiddag og aften. Huset skal opbygges i samarbejde med unge, og der bør være mulighed for at følge adgangsgivende kurser til forskellige erhverv. (F.eks. hygiejnekurser som kræves, hvis man gerne vil arbejde inden for levnedsmiddelbranchen). Det vil være en god idé at gøre huset hashfrit. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan og understøtter målsætningerne om en inkluderende storby og gode fritidsfaciliteter samt målsætningen om at styrke viden og uddannelse. Socialudvalget: 18. Styrkelse af projekt "Vilde liv" Det eksisterende vilde liv-projekt har behov for et løft i forhold til indsatsen på Christiania. Alle undersøgelser, der drejer sig om at lægge en dæmper på uro i områder, peger på, at kvalificeret mandskab er vejen frem. Formålet er at løse problemer med de unge, der driver omkring på Christiania og dele af Christianshavn, og som i nogle tilfælde udøver kriminel aktivitet. Side 9 af 11

10 Projektet skal forankres i det eksisterende vilde liv-projekt, der forstærkes og hvis virkefelt udvides, idet det vurderes, at Vilde Liv- Projektet er en god ramme til håndtering af problemet med unge, der driver omkring på dele af Christianshavn udenfor Christiania. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan og understøtter Sikker By-strategien og målsætningerne om en inkluderende og tryg storby, der er et godt sted at bo. Økonomiudvalget 19. Forlængelse af buslinje 9A til Refshaleøen Som nævnt ovenfor er der mange nye boliger på Margretheholm og flere er på vej. Samtidig er aktivitetsniveauet stigende på Refshaleøen. Foruden galleri, spisesteder, sportsaktiviteter mv. er der festivaler derude, og senest har man som bekendt besluttet at holde Melodi Grand Prix på Refshaleøen. I forbindelse med afholdelsen af Melodi Grand Prix bliver buslinje 9A forlænget fra Operaen til Refshaleøen. Vi mener, at forlængelsen af buslinjen skal være permanent. 20. Christianshavn som eksperimentarium for bydelsopdelt ledelse af kommunale institutioner Lokaludvalget ønsker fællesledelse og klyngeledelse mellem institutionerne i bydelen holdt inden for bydelens område for at sikre fokus og styrke sammenhængskraften i bydelen. Derfor foreslås det, at der på Christianshavn laves et eksperiment, hvor man iagttager, hvilken betydning borgernær organisation har. Med etableringen af Hal C på Arsenaløen kan der på Christianshavn laves en borgernær organisatorisk enhed mellem biblioteket og Hal C, suppleret med en netværksorganisation med andre lokale foreningsdrevne kulturinstitutioner, som er i kommunalt ejede lokaler og /eller er støttet af kommunen (F.eks. Lokalhistorisk Arkiv og Sofiebadet). Den nye organisatoriske enhed og netværksorganisationen vil effektivt kunne samle og yde service af høj kvalitet med fokus på hele befolkningen i bydelen. Organisationen skal bygge på de bedste lokaldemokratiske principper. Projektet understøtter målsætningen om en inkluderende storby, hvor man er aktiv gennem nærdemokratiet; en by, hvor borgerne indgår i fællesskaber og tager aktiv del i byens udvikling. Side 10 af 11

11 Begrundelsen for forslaget er, at sammenlægningen af Christianshavns Bibliotek med Biblioteket Islands Brygge og Kulturhuset Islands Brygge og en sportshal på Bryggen ingen mening har for befolkningen i de berørte områder, og ikke har medført andet end forøget mødeaktivitet i institutionerne. Forslaget indgår i Christianshavns Bydelsplan. Socialudvalget og Økonomiudvalget 21. Suppegryde på Dødsruten Der er konstateret utryghed i kvarteret i forhold til de mange unge, som passerer mellem metrostationen på Christianshavns Torv og Christiania. Lokaludvalget ønsker, at kommunen én gang månedligt betaler for gratis varm suppe, der udleveres fra en mobil bod på ruten mellem metroen og Christiania af frivillige fra Christianshavns Lokaludvalg og lokalrådet. Andre frivillige organisationer, såsom Kirkens Korshær og Ungdommens Røde Kors, kunne inddrages. Det skal være en fredag eller lørdag aften mellem kl. 19 og 23. Der er to formål: 1) At komme i snak med unge udefrakommende brugere af Christiania om tryghed i bydelen, og 2) derigennem at dæmpe de unges adfærd. Projektet indgår i Christianshavns Bydelsplan. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand Side 11 af 11

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode.

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Borgerrepræsentationen Kære medlemmer af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013

Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013 Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013 Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet af Christianshavn Lokaludvalg i samarbejde med Center for Sikker By og

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen. Høring om Fremtidens fritidstilbud - følgebrev

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen. Høring om Fremtidens fritidstilbud - følgebrev Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen Høring

Læs mere

BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013

BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013 BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013 BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet af Christianshavn Lokaludvalg i samarbejde med Center for Sikker By og Center for Byudvikling,

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014.

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt forslag til

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring CHRISTIANSHAVNSRUTEN Oplæg til linjeføring Marts 2010 Udarbejdet af: TMF Center for Anlæg og Udbud Grontmij Carl Bro A/S Marts 2010 Københavns Kommune INDHOLD 1. INDLEDNING FORMÅL 4 BAGGRUND 4 FINANSIERING

Læs mere

Fremtidens fritidstilbud

Fremtidens fritidstilbud Fremtidens fritidstilbud 1. DEL kl. 19.30-21.00: Debat om fritidstilbud på Christianshavn 2. DEL kl. 21.00-21.30: Aktuelle sager Deltagere: ca. 30 personer 1. DEL Kl. 19.30-21.00 Debat om fritidstilbud

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen Lyrskovgade 4, 2 sal 1758 København V E-mail aeo@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

Læs mere

Referat af Christianshavnermødet d. 6. nov i Christianshavns Beboerhus

Referat af Christianshavnermødet d. 6. nov i Christianshavns Beboerhus Sekretariatet, Rådhusstræde 13 1466 København K. D. 6. november 2013 Referat af Christianshavnermødet d. 6. nov. 2013 i Christianshavns Beboerhus Trafiksanering af Prinsessegade Formanden for Christianshavns

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

1. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse overdrages

1. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse overdrages Københavns Kommune Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37Postboks 441 1505 København V Dato: 01-10-2012 Dokumentnr. 11/00758-45 Sagsbehandler: Hans Erik Cutoi-Toft Direkte tlf.nr.: +45 99 63 63 20

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Lokalplanforslaget vil fastlægge boligstørrelser og bestemmelser om helårsboliger for hele lokalplanområdet og mere detaljerede bebyggelsesmuligheder i underområde

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Kultur og Fritidsudvalget Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. september 2012 kl i Beboerhuset, Droningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. september 2012 kl i Beboerhuset, Droningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav 4. Medlemsforslag om processen vedrørende projekt for Christianshavns Torv 5. Forordet til bydelsplanen 6.

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 17 Fremtidens Fritidstilbud ved Christianshavns Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den oprindelige

Læs mere

Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag. Liste over høringssvar:

Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag. Liste over høringssvar: Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag Liste over høringssvar: Dato Navn 18.8.2017 Amager Vest Lokaludvalg 31.8.2017 Christianshavns Lokaludvalg 4.9.2015 Indre By Lokaludvalg 19.9.2017 Realdania By og Byg

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Bilag 1: Trafikanalyse Holmen

Bilag 1: Trafikanalyse Holmen Bilag 1: Trafikanalyse Holmen Borgerrepræsentation vedtog den 10. november 2016 lokalplanforslaget Christiansholm, herunder at der i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen skulle fremlægges

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN Foto: Susanne Mertz FREM MOD KOMMUNEVALGET 2017 Borgerinddragelse i bypolitikken Boliger til alle Mod social ulighed Borgerbudgetter Bedre vilkår for socialt udsatte Bedre

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

Oplæg til samlet trafikplan for Christianshavn

Oplæg til samlet trafikplan for Christianshavn 13-05-2016/BTH-arbejdsgruppen Prinsessegade i myldretiden - her står biltrafikken stille ud mod Torvegade Oplæg til samlet trafikplan for Christianshavn BTH-arbejdsgruppen har på sit møde den 12-04-2016

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE BYDELSPLAN FOR HERFØLGE VELKOMMEN! PROGRAM Kl. 13.00 Velkomst Kl. 13.20 Præsentation af Bydelsplaner v. Casper Toftholm Kl. 14.00 Workshop I Herfølges Egenart Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.25 Workshop II

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

BUU behandlede d. 8. juni 2016 Anlægsbevilling til udbygning af Christianshavns Skole og fritidstilbud.

BUU behandlede d. 8. juni 2016 Anlægsbevilling til udbygning af Christianshavns Skole og fritidstilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Udvidelse af Christianshavns Skole - spørgsmål til p-pladser i forbindelse med anlægssagen 12-08-2016 Sagsnr. 2016-0213751

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE GENERALFORSAMLING I GF GIMLE Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 19:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/martin Grønbæk 3. Det

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler?

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler? Navn på projektet: Ansvarligt medlem: Deltagere fra arbejdsgruppen: Formål med projektet: Dato for afholdelse af projektet: PROJEKTBESKRIVELSE Det kreative væksthus Jon Jackson Klaus, Malthe, Christoffer

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere