Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af ) Lokaludvalgets overvejelser omkring det fremlagte forslag til udformning af cykelruten på strækningen Østerbrogade Kildevældsskolen kommer til udtryk gennem vedlagte spørgsmål, som vi har modtaget svar fra forvaltningen. Særligt har udvalget været interesseret i færdselssikkerhedsmæssige forhold og behov for løsninger på mulige konflikter mellem cykeltrafik og bil- eller bustrafik ved det ændrede kryds Edvard Griegs Gade Borgervænget Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Thor Bjørneboe Forslaget indebærer en meget snæver passage for cykler og gående langs Borgervænget, men sættes der hastighedsbegrænsninger op kan forslaget herom godkende. Forvaltningen vurderer, at hastigheden på Borgervænget (nuværende Sibeliusgade) kan sættes ned ved etablering af vejbump. Da Borgervænget også benyttes meget af Movia, da de har deres garageanlæg for enden af vejen, har forvaltningen efterfølgende indarbejdet 4 busvenlige vejbump på Borgervænget (nuværende Sibliusgade) samt en hævet flade i krydset Borgervænget/Bellmansgade. Det fremgår af besvarelserne fra forvaltningen, at projektet ikke vil betyde omlægninger i busdriften på strækningen. Lokaludvalget har interesse i eventuelle ændringer i linjeføringen eller stoppesteder og forventer at blive hørt, hvis sådanne spørgsmål skulle vise sig aktuelle. Lokaludvalget har også et ønske om at de parkeringspladser der nedlægges ved udførelsen af dette projekt, oprettes igen i nærområdet af hensyn til borgere med bil. Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt, hvor vidt det er muligt at optimere parkeringsforholdene på de nærmeste veje, men har ikke fundet nogen mulighed for at genetablere den ene parkeringsplads. Lokaludvalget skal i forbindelse med denne høring samtidigt bede om en begrundelse for, at cykel og gangarealer er lagt før lysreguleringen ved Hans Knudsens Plads. Den her etablerede cykelsti fra Ryparken Station og til pladsen er meget snæver og tager ikke hensyn til Center for Udførelse af Anlæg Islands Brygge Sal Postboks København V EAN nummer

2 hverken gående eller de relativt brede trehjulscykler, der er på området. Spørgsmålet vedrører et anlægsprojekt ved Hans Knuds Plads, Lyngbyvej og Rovsingsgade. Projektet blev anlagt i Den dobbeltrettede cykelsti på Lyngbyvej mellem Ryparken Station og Hans Knudsens Plads er udformet således, at den cykelbane, der går mod syd er smallere end den cykelbane, der går mod nord. Denne opdeling skyldes en forventning om, at den nordgående cykelbane vil blive benyttet af flere cyklister end den sydgående. Høringssvar vedr. Svanemøllerutens etape 3+4 (af ) Østerbro Lokaludvalg mener, at der i den nordlige vejside af Borgervænget er rigeligt plads til at erstatte den nuværende asfalterede gangsti med en dobbeltrettet cykelsti i fortsættelse af alléen bag Kildevældsparken, og at det ikke er nødvendigt at fælde træer for at kunne anlægge den. Samtidig er der i den modsatte side, dvs. sydsiden af Borgervænget, rigeligt plads til, at der hér kan anlægges fortov. Der kan ikke blive større problemer med kørsel, der krydser dette fortov, idet der kun findes 2 udkørsler fra P-pladsen til bebyggelsen i Vognmandsmarken, mens der i den nordlige side er 3 udkørsler hen over den nuværende gangsti. Fodgængere vil heller ikke skulle krydse kørebanen for at komme hen til Kildevældsparken eller institutionerne, idet fortovet lige før det grønne område bag ved Kildevældsparken vil ende ved en krydsende gang- og cykelsti, som kan forlænges til at få forbindelse med de planlagte nye stier og det nuværende fortov, der fører hen til de mange institutioner. Eneste problem er, at der selvfølgelig skal ske trafikregulering af den nye cykelallés krydsning af kørebanen i Borgervænget. Men det vil der skulle under alle omstændigheder. Til gengæld vil det ikke være nødvendigt at fjerne parkeringspladser. Østerbro Lokaludvalgs forslag forudsætter at Svanemøllerutens linjeføring ændres, så ruten i stedet forløber via Borgervænget, Hans Knudsens Plads og Lyngbyvej til Ryparken Station. I Kommuneplanen og Lokalplan 460 Borgervænget II er Svanemølleruten linjeføring angivet så den forløber bagom ejendommene på Borgervænget 5 og 7 og Side 2 af 4

3 Hans Knudsens plads 3. Formålet med de grønne cykelruter er at skabe et sammenhængende net af cykel- og gangsstier, der så vidt muligt forløber gennem grønne rekreative områder og undgår større veje med tung trafik og hensigten med den nuværende linjeføring er netop at cyklisterne undgår at skulle cykle via den tungt befærdede Lyngbyvej og Hans Knudsens Plads. Lokaludvalget vil gerne invitere og opfordre Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer til at komme ud og besigtige ruten. Lokaludvalget stiller sig til rådighed til at arrangere et sådant møde. Østerbro lokaludvalg ønsker at deres henvendelse til TMU den også indgår som høringssvar til Svanemølleruten Henvendelse til TMU af den Kære medlemmer af TMU Vi er i Østerbro Lokaludvalg blevet opmærksomme på, at I på jeres møde den 3. oktober 2016 skal behandle cykelrute projektforslag for dele af Svanemøllerutens etaper 3 og 4. Det er vi glade for, men vi undrer os samtidig over, at lokaludvalgets høringssvar kun er delvist gengivet og kommenteret. Faktisk reflekterer indstillingen slet ikke over vores høringssvar vedr. etape 4, men det kan måske skyldes, at der i den videre proces forventes fremlagt en ny indstilling for den resterende del af cykelruten. Østerbro lokaludvalgs høringssvar af 18. maj 2016 vedrører kun strækningen mellem Kildevældsparken og Ryparken Station og da indstillingen (BR 10. nov. 2016) ikke vedrørte denne strækning blev høringssvaret derfor ikke medtaget i indstillingen. Alligevel angives det allerede nu: På den resterende del af etape 4 er der fortsat dialog med en grundejer om cykelsti på et privatejet matrikel. Hvis der ikke kan opnås aftale med grundejer, kan ruteføringen ændres for den sidste del af cykelruten til Ryparken Station. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at der, hvis man følger lokaludvalgets forslag, slet ikke er brug for forhandlinger med private grundejere, idet Borgervænget på strækningen fra Kildevældsparken til Hans Knudsens Plads er offentlig vej. Side 3 af 4

4 Østerbro Lokaludvalgs forslag forudsætter at Svanemøllerutens linjeføring ændres, så ruten i stedet forløber via Borgervænget, Hans Knudsens Plads og Lyngbyvej til Ryparken Station. I Kommuneplanen og Lokalplan 460 Borgervænget II er Svanemølleruten linjeføring angivet så den forløber bagom ejendommene på Borgervænget 5 og 7 og Hans Knudsens plads 3. Formålet med de grønne cykelruter er at skabe et sammenhængende net af cykel- og gangsstier, der så vidt muligt forløber gennem grønne rekreative områder og undgår større veje med tung trafik og hensigten med den nuværende linjeføring er netop at cyklisterne undgår at skulle cykle via den tungt befærdede Lyngbyvej og Hans Knudsens Plads. Hvad etape 3 angår, er lokaludvalgets høringssvar heller ikke gengivet i sin fulde længde, og derfor ser der ud til at være mere fokus på parkeringsspørgsmålet end tilsigtet. Østerbro Lokaludvalgs høringssvar af 17. juni 2014 var gengivet i sin fulde længde i bilag 5 (BR 10. nov. 2016). Men siden vi sendte vores oprindelige høringssvar, er det jo besluttet, at den nye gule parkeringszone skal etableres i området. Den vil efter vores opfattelse afbøde virkningen af en lettere reduktion af antallet af parkeringspladser i den samlede etape. Lokaludvalget har noteret sig, at der på den aktuelle strækning kun nedlægges én parkeringsplads.. I den sammenhæng vil vi gerne understrege, at Østerbro Lokaludvalg finder det helt uacceptabelt, hvis politiet fortsat kan blokere for gennemførelse af resten af den af kommunen højt prioriterede cykelrute på grund af parkeringspladser. Jeg vedlægger lokaludvalgets høringssvar til begge etaper af Svanemølleruten og ser frem til, at der nu kommer gang i færdiggørelsen af denne cykelrute. Lokaludvalget vil gerne invitere og opfordre Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer til at komme ud og besigtige ruten. Lokaludvalget stiller sig til rådighed til at arrangere et sådant møde. Jeg vedlægger også lokaludvalgets høringssvar til MarMorMollen II. Med venlig hilsen. Allan Marouf 1 næstformand / Østerbro lokaludvalg. Side 4 af 4

5 Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Telefon EAN nummer Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape Lokaludvalgets overvejelser omkring det fremlagte forslag til udformning af cykelruten på strækningen Østerbrogade Kildevældsskolen kommer til udtryk gennem vedlagte spørgsmål, som vi har modtaget svar fra forvaltningen. Særligt har udvalget været interesseret i færdselssikkerhedsmæssige forhold og behov for løsninger på mulige konflikter mellem cykeltrafik og bil- eller bustrafik ved det ændrede kryds Edvard Griegs Gade Borgervænget. Forslaget indebærer en meget snæver passage for cykler og gående langs Borgervænget, men sættes der hastighedsbegrænsninger op kan forslaget herom godkende. Det fremgår af besvarelserne fra forvaltningen, at projektet ikke vil betyde omlægninger i busdriften på strækningen. Lokaludvalget har interesse i eventuelle ændringer i linjeføringen eller stoppesteder og forventer at blive hørt, hvis sådanne spørgsmål skulle vise sig aktuelle. Lokaludvalget har også et ønske om at de parkeringspladser der nedlægges ved udførelsen af dette projekt, oprettes igen i nærområdet af hensyn til borgere med bil. Lokaludvalget skal i forbindelse med denne høring samtidigt bede om en begrundelse for, at cykel og gangarealer er lagt før lysreguleringen ved Hans Knudsens Plads. Den her etablerede cykelsti fra Ryparken Station og til pladsen er meget snæver og tager ikke hensyn til hverken gående eller de relativt brede trehjulscykler, der er på området Sagsnr Dokumentnr Med venlig hilsen Axel Thrige Laursen F.f. Østerbro Lokaludvalg Jonas Niemann F.f. fagudvalget for teknik og miljø Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

6 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Att: Thor Bjørneboe Vennemindevej København Ø Telefon EAN nummer Høringssvar vedr. Svanemøllerutens etape 3+4 Østerbro Lokaludvalg mener, at der i den nordlige vejside af Borgervænget er rigeligt plads til at erstatte den nuværende asfalterede gangsti med en dobbeltrettet cykelsti i fortsættelse af alléen bag Kildevældsparken, og at det ikke er nødvendigt at fælde træer for at kunne anlægge den. Samtidig er der i den modsatte side, dvs. sydsiden af Borgervænget, rigeligt plads til, at der hér kan anlægges fortov. Der kan ikke blive større problemer med kørsel, der krydser dette fortov, idet der kun findes 2 udkørsler fra P-pladsen til bebyggelsen i Vognmandsmarken, mens der i den nordlige side er 3 udkørsler hen over den nuværende gangsti. Fodgængere vil heller ikke skulle krydse kørebanen for at komme hen til Kildevældsparken eller institutionerne, idet fortovet lige før det grønne område bag ved Kildevældsparken vil ende ved en krydsende gang- og cykelsti, som kan forlænges til at få forbindelse med de planlagte nye stier og det nuværende fortov, der fører hen til de mange institutioner. Eneste problem er, at der selvfølgelig skal ske trafikregulering af den nye cykelallés krydsning af kørebanen i Borgervænget. Men det vil der skulle under alle omstændigheder. Til gengæld vil det ikke være nødvendigt at fjerne parkeringspladser. Lokaludvalget vil gerne invitere og opfordre Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer til at komme ud og besigtige ruten. Lokaludvalget stiller sig til rådighed til at arrangere et sådant møde Sagsnr Dokumentnr Med venlig hilsen Axel Thrige Laursen Ff. Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf Ff. fagudvalget for teknik og miljø Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

7 Thor Bjørneboe Emne: VS: Svanemølleruten - indstilling Fra: Allan M Sendt: 29. september :55 Til: Emne: Anlæg af cykelruten Svanemølleruten punkt 3 og MarMorMolen II punkt 8. Kære medlemmer af TMU Vi er i Østerbro Lokaludvalg blevet opmærksomme på, at I på jeres møde den 3. oktober 2016 skal behandle cykelrute projektforslag for dele af Svanemøllerutens etaper 3 og 4. Det er vi glade for, men vi undrer os samtidig over, at lokaludvalgets høringssvar kun er delvist gengivet og kommenteret. Faktisk reflekterer indstillingen slet ikke over vores høringssvar vedr. etape 4, men det kan måske skyldes, at der i den videre proces forventes fremlagt en ny indstilling for den resterende del af cykelruten. Alligevel angives det allerede nu: På den resterende del af etape 4 er der fortsat dialog med en grundejer om cykelsti på et privatejet matrikel. Hvis der ikke kan opnås aftale med grundejer, kan ruteføringen ændres for den sidste del af cykelruten til Ryparken Station. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at der, hvis man følger lokaludvalgets forslag, slet ikke er brug for forhandlinger med private grundejere, idet Borgervænget på strækningen fra Kildevældsparken til Hans Knudsens Plads er offentlig vej. Hvad etape 3 angår, er lokaludvalgets høringssvar heller ikke gengivet i sin fulde længde, og derfor ser der ud til at være mere fokus på parkeringsspørgsmålet end tilsigtet. Men siden vi sendte vores oprindelige høringssvar, er det jo besluttet, at den nye gule parkeringszone skal etableres i området. Den vil efter vores opfattelse afbøde virkningen af en lettere reduktion af antallet af parkeringspladser i den samlede etape. Lokaludvalget har noteret sig, at der på den aktuelle strækning kun nedlægges én parkeringsplads.. I den sammenhæng vil vi gerne understrege, at Østerbro Lokaludvalg finder det helt uacceptabelt, hvis politiet fortsat kan blokere for gennemførelse af resten af den af kommunen højt prioriterede cykelrute på grund af parkeringspladser. Jeg vedlægger lokaludvalgets høringssvar til begge etaper af Svanemølleruten og ser frem til, at der nu kommer gang i færdiggørelsen af denne cykelrute. Lokaludvalget vil gerne invitere og opfordre Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer til at komme ud og besigtige ruten. Lokaludvalget stiller sig til rådighed til at arrangere et sådant møde. Jeg vedlægger også lokaludvalgets høringssvar til MarMorMollen II. Med venlig hilsen. Allan Marouf 1 næstformand / Østerbro lokaludvalg. 1

Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres møde 16. august 2017.

Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres møde 16. august 2017. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Bilag 6 19-09-2017 Bilag 6. Høring af Østerbro Lokaludvalg Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOUNE Teknik- og iljøforvaltningen Center for Trafik Bilag 4 NOTAT Til Teknik- og iljøudvalget (TU) 28-02-13 Sagsnr. 2013-5760 Jernbanegade muligheder for fremtidig udformning uden busser i

Læs mere

Da sagen i projekteringsfasen har vakt nogen uro, gives der her et noget detaljeret høringssvar.

Da sagen i projekteringsfasen har vakt nogen uro, gives der her et noget detaljeret høringssvar. Bilag 5a Center for Trafik Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Att.: Thor Bjørneboe Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Telefon 3555 7436 E-mail adh@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800077

Læs mere

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 5. februar 2018 Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar Valby

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne:

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne: Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Lokaludvalget er blevet bedt om et høringssvar vedrørende

Læs mere

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres.

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Bilag 9 Opsummering af offentlige høringssvar A-C samt forvaltningens kommentarer A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal

Læs mere

Fremskyndelse af sammenfletning af cykelruter

Fremskyndelse af sammenfletning af cykelruter Fremskyndelse af sammenfletning af cykelruter Etablering af cykelrute mellem Svanemøllen og Nørrebrorutens udmunding ved Ryparken Foreslået af Ulrik Danneskiold-Samsøe Formand for Ejerlauget vedrørende

Læs mere

Bilag 5. Teknik- og Miljøforvaltningen Line Ørsnes, Høringssvar - Skybrudsprojekt på Strandboulevarden

Bilag 5. Teknik- og Miljøforvaltningen Line Ørsnes, Høringssvar - Skybrudsprojekt på Strandboulevarden Bilag 5 Teknik- og Miljøforvaltningen Line Ørsnes, f04c@tmf.kk.dk Krausesvej 3 2100 København Ø Telefon 2034 5588 E-mail BD1K@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800275 Høringssvar - Skybrudsprojekt på Strandboulevarden

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Intern høring vedrørende udarbejdelse af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med kommuneplantillæg

Intern høring vedrørende udarbejdelse af forslag til lokalplan Borgervænget II med kommuneplantillæg Teknik- og Miljøforvaltningen Byplan Nord NOTAT Intern høring vedrørende udarbejdelse af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har henholdsvis

Læs mere

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde.

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde. Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 4. februar 2010 Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeningerne omkring Lågegyde Politi Movia Dansk Cyklistforbund Repræsentanter fra Grønt Råd Viatrafik Repræsentanter

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg Københavns Kommune har med budget 2013 igangsat et arbejde med at analysere mulighederne

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde.

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Borgerdialog Lokaludvalget var repræsenteret på forvaltningens borgermøde den 24. oktober 2012 om sagen.

Borgerdialog Lokaludvalget var repræsenteret på forvaltningens borgermøde den 24. oktober 2012 om sagen. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 23-07-2015 Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen Sagsnr. 2015-0145742 Dokumentnr. 2015-0145742-4 Svar til Lokaludvalget vedr.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Referat fra borgermøde

Referat fra borgermøde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Referat fra borgermøde Dato: 14.3.2016 Tid: Kl. 19-21 Sted: Østerbrohuset, Århusgade, Kbh Ø Mødedeltagere: Ca. 35 Kim Vindbjerg

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg NOTAT 09-06-2015 Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af for biltrafik Baggrund På Borgerrepræsentationens

Læs mere

Referat af Christianshavnermødet den 7. maj 2014 i Christianshavns Beboerhus om Kommuneplansstrategien

Referat af Christianshavnermødet den 7. maj 2014 i Christianshavns Beboerhus om Kommuneplansstrategien Referat af Christianshavnermødet den 7. maj 2014 i Christianshavns Beboerhus om Kommuneplansstrategien Poul Cohrt bød tilhørere velkommen og orienterede om dagsordenen. Første del: Kommuneplansstrategien

Læs mere

Islands Brygges Lokalråd Leifsgade 7 st 2300 København S

Islands Brygges Lokalråd Leifsgade 7 st 2300 København S Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Sagsnummer 2016-0297671 2. februar 2017 Høringssvar: Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410-1 Artillerivej Syd Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR 2016.02.23 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER TIL KAPITEL 6 BUS RAPID TRANSIT (BRT) 3 1.1 Selvstændigt afsnit om konsekvensvurdering 3 1.1.1 Mulige

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

FLERE GÅR MERE. Debatoplæg om fodgængerstrategi for København

FLERE GÅR MERE. Debatoplæg om fodgængerstrategi for København FLERE GÅR MERE Debatoplæg om fodgængerstrategi for København INTRODUKTION Kære fodgænger... Debatoplægget er en mini-udgave af Flere går mere, en fodgængerstrategi for Københavns Kommune. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BY- OG MILJØUDVALGET,

BY- OG MILJØUDVALGET, Page 1 of 5 Forside Politik og demokrati Dagsordener og referater By- og Miljøudvalget 21-11-2011 Referat Trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej mellem Rosenørns Allé og Thorvaldsensvej - 5.behandling BY-

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen

Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT 13-03-2015 Sagsnr. 2015-0059253 Opgavebeskrivelse. 00120810 Mjølnerparken Indledning Mjølnerparken er i dag et isoleret

Læs mere

Virum Bymidte, Helhedsplan. Trafikken

Virum Bymidte, Helhedsplan. Trafikken Virum Bymidte, Helhedsplan Trafikken Trafikken generelt Der er i myldretiderne bilkø gennem Virum ad Frederiksdalsvej. Der er brug for både at fjerne uvedkommende, gennemkørende trafik og at få trafikken

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Bilag 3 høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Offentlig høringsperiode fra den 2. maj til den 30. juni 2017 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden vis... nr. 10-9

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Høringssvar, modtaget udenom portalen, kan ses nedenfor.

Høringssvar, modtaget udenom portalen, kan ses nedenfor. Indkomne høringssvar kan ses på www.blivhoert.kk.dk portalen og nedenstående link: http://blivhoert.kk.dk/hoering/organisering-af-fremtidens-fritidstilbud Høringssvar, modtaget udenom portalen, kan ses

Læs mere

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse Borgervænget II Startredegørelse Bilag 1 Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets

Læs mere

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015.

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Bilag 5 Høringssvar, opsamling Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej.

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg BILAG 6 Beskrivelse af projektforslag og ændringer I alt beskrev det oprindelig forslag i rapporten Sikker Skolevej til Teglholmen

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Vedr. anmodning fra Christianshavns Lokaludvalg om drøftelse af Multihallen på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2011.

Vedr. anmodning fra Christianshavns Lokaludvalg om drøftelse af Multihallen på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2011. Vedr. anmodning fra Christianshavns Lokaludvalg om drøftelse af Multihallen på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2011. Baggrund: På baggrund af vedlagte brev af 27. januar fra Christianshavns

Læs mere

Høringssvar til Grøn hverdag og livskvalitet. Af Lars Barfred, Vognmandsmarken, København Ø

Høringssvar til Grøn hverdag og livskvalitet. Af Lars Barfred, Vognmandsmarken, København Ø Høringssvar til Grøn hverdag og livskvalitet Af Lars Barfred, Vognmandsmarken, København Ø Jeg forstår ærlig talt ikke pointen med at blive ved at lave alle disse greenwashing planer, når man så snart

Læs mere

Havnegade. Stadsgraven/Christmas Møllers Plads. Nyhavn / Mindeankeret. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr

Havnegade. Stadsgraven/Christmas Møllers Plads. Nyhavn / Mindeankeret. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud BILAG 2 Til Teknik- og Miljøudvalget Drikkevandsfontæner - placering af fontæner Teknik- og Miljøudvalget ønskede at godkende

Læs mere

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 2 Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse RANTZAUSGADE Rantzausgade er en central og travl handelsgade på Indre Nørrebro, der mellem

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 3 Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til en samlet træpolitik for Københavns

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

NLU vil anbefale en flytning af busgaden fra den nuværende placering ved Nørrebrohallen og op til højbanen ved Nørrebro Station.

NLU vil anbefale en flytning af busgaden fra den nuværende placering ved Nørrebrohallen og op til højbanen ved Nørrebro Station. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Klaus Grimar klagri@tmf.kk.dk )' ##$$ % #&''$()# *+!"#,($- ##$$ Hørringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. bussluse på den ydre det af Nørrebrogade NLU

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 6. april 2018 Bilag 5 - Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. I det

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet.

Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 Bilag 5 Høringssvar Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet. Høringssvarene fremgår

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Notat Modtager: MBU, ØU, KB Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Baggrund I dagsordenspunkt om trafikbestilling 2017 indstiller forvaltningen, at der indgås aftale med Movia

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( )

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( ) Københavns Kommune 11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro (2017-0056933) Bilag Bilag 1 - Oversigtskort Bilag 2 - Eksisterende forhold Bilag 3 - Dispositionforslag Bilag 4 - Forslag til

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REFERAT for mødet den 12.03.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 3. Anlæg af sikker skolevej mellem Teglholmen og Kgs. Enghave (2012-13521) 1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Cyklistforbundet Guldborgsund.

Cyklistforbundet Guldborgsund. Cyklistforbundet Guldborgsund. Vores forslag til at optimere forholdene er, at forløbet for cyklister der passere Vandmøllepladsen synliggøres bedre. Dette ved enten at optegne makering i begge sider af

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Referat af Informationsmøde Vedr. Byrumsprojekt på Nybrogade. Torsdag 25 oktober kl i Hovedkassen på Københavns Rådhus

Referat af Informationsmøde Vedr. Byrumsprojekt på Nybrogade. Torsdag 25 oktober kl i Hovedkassen på Københavns Rådhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik REFERAT 31. oktober 2018 Referat af Informationsmøde Vedr. Byrumsprojekt på Nybrogade Torsdag 25 oktober kl. 19-21 i Hovedkassen på Københavns

Læs mere

Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag. Liste over høringssvar:

Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag. Liste over høringssvar: Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag Liste over høringssvar: Dato Navn 18.8.2017 Amager Vest Lokaludvalg 31.8.2017 Christianshavns Lokaludvalg 4.9.2015 Indre By Lokaludvalg 19.9.2017 Realdania By og Byg

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

at projektet i højere grad skal se på helheden i bybilledet frem for at indpasse parkering til en maksimal udnyttelse af vejarealet.

at projektet i højere grad skal se på helheden i bybilledet frem for at indpasse parkering til en maksimal udnyttelse af vejarealet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 21-04-2014 Sagsnr. 2014-0081941 Bilag 1: Opsamling af høringssvar Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden 16. december 2013 14. februar

Læs mere

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag, 105. Bestilling til Movia af det resterende busnet til åbningen af Cityringen Åbent - 13.05.16-G01-3-17 Resumé Den 12. marts 2018 blev By- og Miljøudvalget forelagt resultaterne af høringen af det nye

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om bil- og cykelparkering i Indre By

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om bil- og cykelparkering i Indre By Borgerpanelundersøgelse om bil- og cykelparkering i Indre By Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om bil- og cykelparkering i Indre By Antal besvarelser i alt: 1964. Borgerpanelundersøgelsen har været

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Høringssvar angående Lokalplanforslag "Scala" vedtaget af borgerrepræsentationen den 31. maj 2012

Høringssvar angående Lokalplanforslag Scala vedtaget af borgerrepræsentationen den 31. maj 2012 SENDT VIA KØBENHAVNS KOMMUNES HJEMMESIDE Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Rådhus 1595 København V Høringssvar angående Lokalplanforslag "Scala" vedtaget af borgerrepræsentationen

Læs mere