God sommer til alle - Vi ses til september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God sommer til alle - Vi ses til september"

Transkript

1 Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september

2 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 15 Deadlines For Hjemstavnsposten 2013/14 Præcis som de foregående sæsoner udkommer Hjemstavnsposten fem gange i sæsonen 2013/2014 Nr. Deadline Udgivelsesdato medio september medio november medio januar medio marts medio juni HUSK venligst: - At indlæg bedes fremsendt som word-filer uden specielle skrifttyper, indsatte fotos, tekstbokse, clipart. Med andre ord. Det skal være ren tekst. - At billeder fremsendt septerat i følgende format: jpg-, tiff. - At redaktionen i tilfælde af pladsmangel i et nummer forbeholder sig retten til at forkorte og/eller medtage indlægget i følgende nummer. DM 2014 I år blev der afholdt DM i folkedans i Lillebæltshallerne på Fyn. Jeg var taget med som chauffør til Lene, der skulle være dommer. Muligheden for at tage lidt billeder og video var dermed også tilstede. Det udnyttede jeg selvfølgelig. Her er nogle kendte ansigter: Nostalgi Juli September August 4 Maya Rosenvard Andersen 1 Lene Haslund 5 Jan Bannebjerg 5 Lærke Glentvor 13 Oline Dyrby 16 Anne Marie Petersen 22 Elly Ø. Nielsen 17 Birthe Jacobsen 24 Ester Nielsen 19 Leif René Johansen 27 Louise Andersen 23 Claus Rosenvard 28 Grethe Madsen 1 Sofie My Gross Landsdorf 13 Clara Rescan

3 14 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Valg: Der var to styrelsesmedlemmer som ikke ønskede genvalg, i stedet for valgtes : Egon Agerskov, Tølløse og Hans Jørgen Larsen, Hundested. Øvrige valg var genvalg. Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 3 Referat fra generalforsamlingen d. 7. april 2014 Hjemstavnsfolkedanserne Frederiksberg. Eventuelt: Styrelsen blev klandret for at de ikke havde meldt kontingentstigningen ud, og ikke som en del af formandens nytårshilsen i januar nummeret af Trin & Toner. Jan sluttede mødet med at takke Lisbeth Green, Gert og Anne Katrine, samt dirigent, referent, revisorer, mikrofon holdere og styrelsen. Erik Jønsson TAK Tak for vasen jeg modtog ved min 70 års fødselsdag. Erik Jønsson (Vanløse) Dette er første blad efter generalforsamlingen, hvor jeg valgte at tage endnu en periode som redaktør og selvfølgelig blev valgt. Tak for det! Ud over at være redaktør på Hjemstavnsposten ligger det også mere og mere i kortene at jeg også skal tage hånd om hjemmesiden. Hjemmesiden bliver opdateret i takt med at jeg får oplysninger fra bestyrelsen og jer medlemmer. Hjemmesidens nuværende form er hos One.com lidt forældet så der skal laves en ny, men det haster ikke så meget, men det er nogle af det tanker jeg går med. Næste blad er samtidig også starten på ny sæson. Vi ses derfor i sæsonen 2014/ Valg af dirigent: Jørgen Antoni blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning: Blev vedtaget uden kommentarer. 3. Regnskab: Blev vedtaget uden kommentarer. 4. Indkomne forslag: Der var 2 forslag til ændringer i vedtægterne, det drejede sig om 5 Afsnittet der lyder der vælges endvidere for en periode på 1 år 2 revisorer dette stykke ændres således: der vælges endvidere for en periode på 1 år 1 revisor. Ændring nr. 2, var også i 5 i afsnittet der lyder For at kunne vælges til tillidspost fordres, at vedkommende har været aktivt medlem i mindst 12 måneder. Dette ændres til: For at kunne vælges i bestyrelsen fordres, at vedkommende har været aktivt medlem i mindst 12 måneder. Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forblev uændret. 6. Valg til bestyrelsen: a. Kasserer: Erik Jønsson, genvalgt b. Best. Medlem: Lone Hansen, Genvalgt c. Best. Medlem: Elisabeth Haslund, Genvalgt

4 4 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg d. 1. Suppleant: Tim, blev genvalgt e. 2. Suppleant: Anette, blev genvalgt f. Revisor: Erik Jønsson, blev genvalgt g. Revisor suppleant: Sista, blev genvalgt h. Fanebærer: Jørgen, blev genvalgt i. Fanebærer suppleant: Henrik Haslund blev genvalgt j. Festudvalget: Liselotte blev genvalgt Kate ønskede ikke genvalg. Christine Haslund som bestyrelsen havde foreslået blev enstemmigt valgt. Katrine blev valgt til suppleant. k. Redaktør: Henrik Haslund blev genvalgt. Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 13 tilbage, der var komet 14 nye til sæsonstart. Bent Hansen og Anders Nielsen havde et foredrag om Landsstævner fra fortid til fremtid. De viste på grafer udviklingen, og der blev talt om indhold, tidspunkt og varighed, turer, kurser skal nok reduceres. Og det store emne prisen for stævnet. Trine oplyste at der er tilmeldt ca. 900 til landsstævnet i Frederikshavn. Der er købt 600m2 tæppe til at ligge på beton gulvet i laden. Kurserne på skolerne er på parketgulv. Regnskabet blev fremlagt af Anders Nielsen, der omtalte ændringer af rejseomkostningerne til årsmødet tages af driften fremover. DIF tilskuddet falder i år, da Sportsdanseren ikke havde oplyst at DIF ikke ville godkende timerne på dragtuddannelsen., fremover indberettes det som instruktøruddannelse. Foreningerne opfordredes til at der laves stævner og træf på over 3 timer med regionerne, der skal laves en kontrakt. Regnskabet blev godkendt. Initiativprisen blev i år givet til Lisbeth Green 7. Lene redegjorde for foreningens fremtidige arbejde: Børne og ungdomsstævnet skal som bekendt afholdes af vores forening i år, der er 135 tilmeldte i alt hvoraf de 95 er børn. Børnene skal optræde i Frederiksberg Centeret. Det ville være rart hvis der vor nogle som havde lyst til frivilligt at give en hånd med. Det kunne også være en mulighed at der var nogle som kunne dele brochurer ud som reklame for vores forening. 8. Eventuelt: Fanestangen er ved at være kaput, kan der bevilliges en ny til den samme dug, Erik undersøger om vi kan få en ny. Lene kom ind på brevet fra formanden og spurgte om der var nogle indvendinger til brevet vi vil sende, det var der ikke. Dirigenten takkede for god ro og orden. Referent Lone Hansen Spørgeskema undersøgelsen før årsmødet. 121 af foreningens 187 foreninger havde svaret, 44 % deltager i årsmødet. 70 % mente at årsmødet kan afholdes på en dag, men så må der skæres på dansen og det sociale. Så næste års Årsmøde bliver på en dag den 18. april Herefter var der gruppearbejde: Hvilke uger skal stævnet ligge: uge Længden: 4 eller 5 dage. Turer og kurser: Priser: Styrelsen fik de udfyldte skemaer til videre bearbejdelse. Indkomne forslag: De af styrelsen stillede forslag blev vedtaget, med få justeringer. Forslagene om afskaffelse af julekalendere blev ikke vedtaget. Budget: Her var der ikke indregnet kontingentstigninger, og vedtog man budgettet vedtog man også at der kom julekalendere. Der blev vedtaget en kontingentstigning på kr. 15,00 for voksne og kr. 5,00 for børn Julekalenderne kommer men man kan godt sende dem retur.

5 12 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Landsforeningen Danske Folkedansere Årsmøde Beretningen var udsendt og ligger på hjemmesiden den er på 32 sider. Formanden Jan Kirk Todsen uddybe beretningen og omtalte at vi mange steder taler hvor ingen hører os, han nævnte at dans og kampsport er de to eneste sportsgrene hvor man har kontakt med hinanden. Opfordrede tal at man fortalte de gode historier, vi skal ud og støje, så andre også hører om folkedans. Jan håbede at der fandtes tre ildsjæle i salen der ville gå ind i styrelsen, hvis der ikke findes nye styrelsesmedlemmer for de to der gå ud og den der mangler fra sidste år, må man ændre på sine handleplaner. Takkede for samarbejdet med DFS, der havde konstitueret ny formand da Michael S. Pedersen måtte trække sig på grund af sygdom, men han var i god bedring. Han omtalte at kontingentet kun udgjorde 40 % og DIF og Undervisningsministeriets tilskud udgjorde ca. 60 % som er usikker og Julekalenderne ca. 10 %. Jan oplyste at Niels Winberg Clausen havde trukket sig som generalsekretær, og at der ikke var noget nyt i forhandlingerne med DIF om folkedans som specialforbund, der var forhandlinger med KFUM, men de ville have en 3 årig associerings ordning og hvad så, men styrelsen tager stilling til efteråret. Opfordrede foreningerne til at sende nogle på instruktør kursus og dragt kursus, ellers kommer de til at mangle og de der er tilbage har 10 hold, det er ikke holdbart. Hans Ole: opfordrede foreningerne til at få lavet aftaler med skolelederne om folkedans på skolerne. Efter kaffepausen var der meddelelser. Bent Hansen omtalte Blomsterfestivalen i Odense den 16. august, hvor man havde fået stillet Arenaen ved Brandt, og pladser i gågaden. Anna-Margrethe Johnsen omtalte den nye pjece som dragtudvalget havde lavet, den kan findes på hjemmesiden. Det oplystes at der er NORDLEK den juli 2015 i Viborg. Formandsprisen blev uddelt til Ove Kjeldsen fra Svendborg Folkedansere, der havde fået foreningen op at stå da kassen var tom og ikke mange medlemmer Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 5 Ovennævnte regnskab er indsat i overensstemmelse med SKAT s regler om offentliggørelse af lotterier. Samme regnskab kan også findes på hjemmesiden;

6 6 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg SBU 2014 Fredag den 23. maj 2014 åbnede Hjemstavnsfolkedanserne dørene til de deltagende foreninger til Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne Vi var en del, der mødte op kl som aftalt for at dække borde og iøvrigt gøre salen stævneklar. De klasseværelser, der skulle huse de foreskellige foreninger blev gjort klar. Så vi lignede mest af alt en flok myrer, der løb rundt imellem hinanden, men salen var klar, da de første gæster meldte deres ankomt. Hen under aftenen blev der serveret kaffe og kage. Fredagen var i hyggens og samtalens fokus. Elisabeth, Martin og Erik Jønsson (Vanl.) havde den første nattevagt. Alt var vist nok forløbet i god ro og orden. Lørdag morgen skulle vi mødes kl Det var for mit vedkommende en perfekt mulighed for at afprøve om løbeformen var intakt efter en uge i USA. Så jeg løb ind til skolen. En god løbetur. Så efter et hurtigt bad om en omklædning var jeg som resten af bestyrelsen klar til at modtage resten af foreningerne. Køkkenet summede allerede af hektisk aktivitet, idet der skulle laves morgenmad til de overnattende gæster. Efter indtagelse af et dejligt morgenmåltid gjorde vi klar til åbningen. Fanen blev pudset og dragten blev sat ordenligt. Inden jeg havde set mig om var hele hall n fyldt med stævneglade dansere og andet godtfolk. Jeg syntes at have hørt, at der var 105 børn tilmeldt. Formanden gav nogle korte instrukser omkring indmarchen. Disse instrukser blev fulgt Salen var fyldt godt op med dansere, ledere fra hele Sjælland. Formanden indledte med sin åbningstale med at det var fantastisk at se så mange glade børn og unge, og håbede at de ville få nogle hyggelige timer med masser af dans. Formanden sluttede sin tale af med at indgå en aftale med ALLE DANSERNE. Der Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Husk at sætte i kalenderen mandag i uge 42 (13. oktober) Festudvalget pønser på noget Nærmere oplysninger tilgår

7 10 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 17.00, men det var ikke ens betydende med, at folk skulle gå hjem, for der var arrangeret legestue og vi skulle selvfølgelig også forkæles af køkkent til aften. Der blev serveret dejlig kylling med diverse tilbehør. Med al den kylling, der var tilberedt tror jeg at kyllingefarmene rundt om i Danmark gik rundt med et smil på læben. Der var MASSER af mad. Efter aftensmaden blev der budt op til legestue. Musikken havde igennem hele dagen haft assistance af en ung musiker, der gerne ville spille til stævne og legestue. Det fik han mulighed for, da Jørgen Hanskov og Tim Dyrby tog ham under deres vinger. Sent lørdag aften var alle blev trætte efter en dejlig dag så efterhånden var salen tømt. Dog var der en gruppe unge, der ikke havde i sinde at gå i seng foreløbig. De sad og sludrede lidt og det blev da også til en eller anden form for mørkeleg. Da jeg havde brandvagt sad jeg også inde i salen. Omkring midnat fik jeg besked på, at jeg altså ikke behøvede at sidde inde i salen, men godt måtte finde et andet sted at være. Jeg satte mig ud i salgsboden, så de unge kunne være i fred. Jeg havde aftalt med dem, at de skulle meddele mig når de gik i seng, så jeg kunne lukke og slukke. Kl kom de ind og sagde, at deres senge kaldte på dem. De meddelte, at det havde været det bedste stævne de havde været til. Fra klokken til er mange timer, der skal bekæmpes for at holde sig vågen, men det lykkedes. Tidlig morgen begyndte de første til morgenmadsholdet at indfinde sig. Der blev lavet det helt store morgenkomplet, med bl.a. røræg, bacon, kaffe, juice, brød og meget meget mere. Kl var der ryddet op overalt og vi var klar til at køre hjem. Erik syntes ikke at traileren læset til kanten skulle med til lokalet, for han smed den ude foran skolen. Hi hi. Tak for en dejlig men laaaang weekend. Henrik Haslund Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 7 var ingen danser, der forlod Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne uden at de havde danset med en ny danser, de ikke kendte i forvejen og de skulle også have fundet en ny ven/veninde. Dette var til stor morskab for alle i salen, men jeg tror nu at det lykkedes. Efterfølgende overtog Frederiksberg borgmester Jørgen Glenthøj mikrofonen og holdt en glimrende tale, der omhandlede vores foreningen men samtidig også hvor stolt kommunen var over at få et så stort arrangement. D a talerne var overstået, holdt der to store turistbusser som foreningen havde booket via Tommys Turist og var klar til at køre alle danserne ind til Frederiksberg Centret, hvor der skulle danses opvisninger. På grund af ombygning i Frederiksberg Centret var dansepladsen lidt trang så alle danserne blev delt op i tre forskellige hold. Holdene skulle danse nedennævnte danse Hold 1: Bernhard fra Bogø Tre Små Blomster (parvis) Mari Mara Maruschakaka Gedebukken Feder Mikkel Hold 2: Per Lille Lavs Polka Firspring Degnedansen Tosse Marens Totur Bøhmerdans Hold 3: Skøjteløberdansen Petersen Fire Mands Reel Madammen

8 8 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hornfeld/Vejle Der blev danset på liv og løs. Alle danserne så ud til at more sig. Nedenfor har jeg indsat nogle billeder fra de andre grupper. Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 9 Da alle grupperne havde danset deres opvisningsdanse skulle de køre tilbage til Skolen, hvor frokostbuffeten ville være klar efter omklædning. Køkkenet havde igen gjort det. De havde nemlig tryllet en herlig frokost frem. Den var så god, at hvis man ikke var hurtig nok (mig) så måtte man nøjes med de gode rester, der var tilbage. Det vigtigste var også at danserne og gæsterne fik noget at spise. Desværre var der ingen dansere fra Hjemstavnsfolkedanserne, men der var flere, der gav udtryk for at deltage til næste år. Der var udpeget dommere og vi anvendte det program, der også anvendes til DM. Så jeg fik rigget 2 bærbare computere og en transportabel farveprinter til...og så var vi klar til at indtaste karaktererne fra dommerne. Landsforeningen Danske Folkedansere havde anmodet om muligheden for at lave et stævne i stævnet for de dansere, der havde lyst og mod. Dette var blevet bevilget. De frivillige dansere blev inddelt i fire rækker. Mange dansere havde trodset deres nerver og tilmeldt sig konkurrencen. Efterhånden var der en del tilmeldte. Jeg syntes, at der var meget flot dans fra de enkelte dansere. Efter et par timer var der fundet 1,2 og 3. pladser i de enkelte rækker. Når sådan et stort arrangement planlægges kan man ikke komme uden om en salgsbod. Det var der også lavet til denne lejlighed. Udbuddet var frugt, chips, vand og sidst men ikke mindst SLUSH ICE maskine. Det var et hit blandt børn og unge samt barnlige sjæle. Salgsboden måtte til sidst melde udsolgt af slush ice. Officielt sluttede SBU den 24. maj kl.

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011 82. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 28. 10. årgang januar 2012 Foto: Helle Christiansen Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Så har vi taget hul på foreningens 10. år. Foreningen holdt stiftende generalforsamling

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere