Introduktion til programmering. Afslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til programmering. Afslutning"

Transkript

1 Introduktion til programmering Afslutning

2 Hovedideen

3 Peirce s tegnbegreb Repræsentamen, objekt og interpretant

4 Computerbaserede tegn Interfacetegn: angiver hvad man har gjort, kan gøre, og ikke kan gøre Modalitet: er tilfældet, er muligt, er umuligt

5 Databaser firstname lastname address city gender phone insurance hasfather hasmother hasdoctor Jeppe Boegh Lotte Boegh Andersen Andersen Thorsgade 20 Thorsgade 20 Stine Jacobsen Thorsgade dreng Baltica pige Baltica pige baltica

6 OO modellering class Person: def init (self,name,address, cpr): self.name = name self.address = address self.cpr = cpr def changename(self, newname): class Patient(Person): def init (self,name,address,cpr): Person. init (self,name,address, cpr) self.ward = ' self.hospital = ' def admit(self,ward, hospital): if self.ward == ': self.name = newname def changeaddress(self,newcpr): self.cpr = newcpr def printperson(self): print 'cpr = '+ self.cpr print 'name = '+ self.name self.ward = ward self.hospital = hospital else: print self.name + 'is already admitted' def discharge(self): if self.ward!= ': self.ward = ' print 'address = '+ self.address self.hospital = ' else: print self.name + 'is not admitted yet' def printpatient(self): self.printperson() print 'ward = '+ self.ward print 'hospital = '+ self.hospital

7 OO Modellering >>> from semiotik import * >>> patient = Patient('Karl','Vestergade 10',' ') >>> patient.admit('p5','skejby') >>> patient.printpatient() cpr = name = Karl address = Vestergade 10 ward = P5 hospital = Skejby >>> patient.admit('p6','skejby') Karl is already admitted >>> patient.discharge() >>> patient.admit('p6','skejby') >>> patient.printpatient() cpr = name = Karl address = Vestergade 10 ward = P6 hospital = Skejby

8 OO Modellering

9 Maskinsprog

10 Maskinel tegndannelse Et program kan referere til sig selv eller dele af den fysiske maskine

11 Databaser

12 Databaser formidler en bestemt fortolkning Verden består af enheder og relationer It s useful to view a database as a set of propositions concerning some enterprise of which the database is supposed to provide some kind of record (Hugh Darwen)

13 Databaser skal indgå i organisationens kommunikation Luhmann: en organisation eksisterer (kun) som kommunikation En kommunikation skal kunne avle den næste kommunikation

14 Meningsfulde relationer Hvis en tabel kan parafraseres ved en en eller flere simple sætninger med primærnøglen som subjekt og tabelnavnet som verbum og kolonnenavnene som sætningsled eller kolonne navnene som del af prædikatet kan vi afgøre hvad databasen repræsenterer i virkeligheden Ejer(personId, kæledyrsid) personid ejer kæledyrsid Person(cpr,navn,adresse,ægtefælle) Cpr hedder navn Cpr bor på adresse Cpr er gift med ægtefælle Hvis vi ikke kan omdanne tabellen til sætninger, kan vi ikke tale om dens indhold. Tabellen kan derfor ikke gå videre i organisationens kommunikation (Luhmann)

15 Python

16 Pythons udtryk repræsenterer objekter a = [1,2,3,4] b = a Indirekte reference.

17 Indirekte reference >>> navn peter >>> id(navn) navn Interpretant: Python peter Representamen: navn Objekt: : Representamen Objekt: peter Interpretant: Python

18 Værdier Det grundlæggende element i Python er værdier der tilhører bestemte typer Værdier er næsten altid objekter Eksempler på typer: Et tal eller en tekst (string) Nogle typer er indbyggede, andre er defineret af programmøren Tal og tekst er to grundlæggende indbyggede typer Vi refererer til værdier ved hjælp af navne (variable) Interpretant: Python fortolkeren Repræsentamen: navn Objekt: værdi/objekt

19 Værdier og typer >>> navn = 'peter >>> telefon = >>> navn 'peter >>> telefon >>> type(navn) <type 'str'> >>> type(telefon) <type 'int'> Type: tekst (string), markeret ved apostrofferne Type: heltal Vi kan checke hvilken type værdien er ved hjælp af type

20 Datatyper er tolkninger af bitmønstre og kan ændres Interpretant: regler for tekstbehandling >>> x = 12 >>> y = int(x) Repræsentamen: x Objekt: 12 Interpretant: regler for talbehandling Repræsentamen: y Objekt: 12

21 Alle udtryk har tilknyttet værdier 'boegh ['peter', 'boegh', 'andersen [['peter', 'boegh', 'andersen'], 59] Person [0] [1]

22 Funktionsnavne repræsenterer også objekter Funktionens navn def udskrivomvendt(tekst): return tekst[::-1] >>>x = udskrivomvendt('peter') >>> x 'retep Parametrene Beskrivelse af selve funktionen (callable object)

23 Algoritmer repræsenteres af sætninger i en programtekst Program: repræsentation af (eller eller flere) algoritmer Proces: udførelse af en algoritme

24 Repræsentationer og deres objekter Store dele af Python kan forstås gennem følgende simple model: En repræsentation/udtryk står for et objekt/en værdi Fortolkningen af et udtryk producerer det objekt som repræsentationen står for Kombinationen af en funktion/operation plus andre værdier producerer en nye værdi Et funktionsnavn står for et funktionsobjekt print intersection <function intersection at 0x011851B0> Repræsentation Simpelt udtryk Operationer Sammensatte udtryk Funktionsnavn Funktionskald Sætning Objekt, Værdi Liste, tekst, tupel, boolsk værdi, dictionary, heltal Operation Værdien af udtrykket funktionsobjekt Værdien af det der returneres tilstandsforandringer Eksempel [1,2,3], peter, (2,3,4), True [1:3], and, + str((12+34))[1] == 6, 1 > 2 == False intersection repræsenterer 0x011851B0 der igen repræsenterer et funktionsobjekt intersection([1,2,3],[2]) repræsenterer en liste

25 Menneskesprog og programmeringssprog

26 Samme sag kan udtrykkes i forskellige sprogformer 1 Dansk Så længe der er muslinger i spanden: Tag en musling op af spanden Hvis muslingen er lukket så: Ellers: Smid den i gryden Smid den i affaldsposen Kog muslingerne i 5 min Så længe der er muslinger i gryden Tag en musling op af gryden Hvis muslingen er åben så: Ellers: Læg den på fadet Smid den i skraldespanden

27 Samme sag kan udtrykkes i forskellige sprogformer 2 Python # Spanden indeholder muslinger. 0 betyder lukket, 1 betyder åben spand = [1,0,0,1,0,1,0,0] # gryde og affaldspose er tomme i starten gryde = [] affaldspose = [] # sålænge der er muslinger i spanden while spand <> []: # tag en musling op enmusling = spand[0] del spand[0] # hvis muslingen er lukket if enmusling == 0: #så smide den i gryden gryde.append(enmusling ) # ellers else: #smid den i affaldsposen affaldspose.append(enmusling ) Kommentarer til menneskelig fortolkning

28 Sammenligning Samme algoritme, forskellige programmer Menneskelig versus maskinel fortolker Computerprogrammer skal læses af både mennesker og maskiner Interpretanten er under forhandling ved menneskelige fortolkere, ikke ved maskinelle Man laver tonsvis af fejl i starten!! Naturlie sprog udvikler sig kontinuerligt Computersprog er stabile i perioder og udvikler sig i versioner (Python 2.3 Python 2.4) Abstraktion Muslinger er repræsenteret ved én egenskab: lukket eller åben

29 En væsentlig forskel Udtryk er repræsentationer Deres objekt er værdier De frembringer de værdier de repræsenterer Det gør de naturlige sprog ikke At sige en Peugeot 307 frembringer ingen bil Men at skrive 'Peter'[1:3] frembringer teksten 'et' Interpretant: en udførelse Repræsentamen: termer og udtryk Objekt: værdier, f.eks. tekster, tal, lister, tupler, dictionaries

30 Tolkningsregler er nødvendige Muslingeprogrammet kan tolkes som udsagn om hvordan man tillaver muslinger givet bestemte tolkningsregler spand = [1,0,0,1,0,1,0,0] #spand = en spand med muslinger gryde = [] #den gryde vi vil kode muslingerne i affaldspose = [] #den affaldspose vi smider de dårlige muslinger i while spand <> []: # spanden er ikke tom enmusling = spand[0] # tag en musling op del spand[0] if enmusling == 0: #muslingen er lukket else: gryde.append(enmusling ) #læg den i gryden affaldspose.append(enmusling ) #læg den i affaldspose

31 Tolkningsreglerne Tolkningsregler En liste tolkes som en kontainer EN tom liste tolkes som en tom kontainer 0,1 tolkes som muslinger i en bestemt tilstand Enmusling tolkes som den musling jeg har i hånden Slettelse af et element fra en liste tolkes som det at tage noget op af en kontainer Tilføjelse af et element til en liste tolkes som det at lægge noget ned i kontaineren.

32 Scope = Pythons regler for tolkning af navne Scope = samtalekontekst Namespace = interpretant der angiver hvad navne står for In Python: en slags dictionary hvor navne er knyttet til objekter { A :integerobjekt, B : funktionsobjekt, } Namespaces er knyttet til kontekster lige som i naturlige sprog

33 Hvad betyder et navn? Samtalekonteksten og tidsforløbet afgør hvad en repræsentation (et navn) repræsenterer. Det danske samfund: Anders Fogh betegner statsministeren Vi kan bruge Fogh som henvisning til statsministeren: Fogh statsministeren Familiesammenkomst (del af det danske samfund): Hvis intet andet er sagt gælder reglen stadig. Fogh har en del bøvl med sine ministre i øjeblikket Men hvis der kommer en replik Kan I huske Købmand Fogh Ja, ja Fogh har lige solgt sin forretning Så etableres referencen Fogh købmanden

34 I naturlige sprog Referencen afgøres af Egenskaber ved objektet (han/hunkøn, andre egenskaber) Hvornår objektet sidste blev omtalt og hvor vigtigt det er Om der er nævnt andre kvalificerede objekter imellem taletidspunktet og sidste omtale Eksempel Prøv at se den mand derovre Ja, han (manden derovre) er noget nervøs Men se så ham bagved Han (manden bagved) ser mere ud til at have kontrol over tingene.

35 Scope i Python Lokale navne bruges i funktioner De forsvinder når funktionen er kørt færdig Der er 4 samtalekontekster Indbyggede navne (open, range, etc) Modulet (globale): navne der er blevet tilskrevet (A = 9) en reference i modulet eller er blevet erklæret globale Lokale navne i omgivende funktioner Lokale navn i funktionen: navne der er blevet tilskrevet en reference i modulet

36 Samme sag kan udtrykkes i forskellige sprogformer Digitale medier er led i en kommunikationskæde der også involverer de naturlige sprog Der er forskel på hvad man kan udtrykke i digitale medier og naturlige sprog Digitale medier er typisk mere restriktive men tilbyder nye muligheder på grund af disse restriktioner.

37 Samme repræsentation tolkes forskelligt af forskellige fortolkere Maskinen tolker et program som instruktioner om at skifte tilstand Programmøren tolker et program som Instruktioner til maskinen om at skifte tilstand En beskrivelse af genstande og hændelser i problemområdet Brugeren tolker en programudførelse som en beskrivelse af genstande og hændelser i problemområdet

38 Programtekstens to tolkninger Interpretant: programudførelse Interpretant: madlavning Objekt: Funktionsobjekt er, lister, etc. representamen: programtekst Objekt: (domæne) muslinger

39 Indkapsling og fortolkningsskift Funktioner er også en metode til at skifte fortolkning Funktionens navn repræsenterer én del af verden f.eks. problemområdet Funktionens indre repræsenterer en anden del af verden f.eks. computeren. Repræsentation af begivenheder i computeren Repræsentation af begivenheder i problemområdet

40 Afsnit 1: maskinen #en verden af lister og tal def KoekkenUdstyr(): return ([],[],[]) def TagOpAf(enKontainer): EtElement = enkontainer[0] del enkontainer[0] return EtElement def LaegI(etElement,enKontainer): enkontainer.append(etelement) def FyldMed(enKontainer, etindhold): enkontainer.extend(etindhold) def Toem(enKontainer): del(enkontainer[:]) def DerErNogetI(enKontainer): return enkontainer <> [] def ErLukket(etElement): return etelement == 0 def KoekkenTilstand(spand, gryde, affaldspose): print ' spandens indhold: %s. Grydens indhold: %s. Affaldsposens indhold: %s '% (spand, gryde, affaldspose)

41 Afsnit 2: madlavning #en verden af muslinger og koekkenredskaber (spand, gryde,affaldspose) = KoekkenUdstyr() FyldMed(spand,[1,0,0,1,0,1,0,0]) Toem(gryde) Toem(affaldspose) KoekkenTilstand(spand, gryde, affaldspose) while DerErNogetI(spand): enmusling = TagOpAf(spand) if ErLukket(enmusling): LaegI(enmusling,gryde) else: LaegI(enmusling,affaldspose) KoekkenTilstand(spand, gryde, affaldspose)

42 Endnu tættere på domænefortolkning bucket = Container() pot = Container() wastebag = Container() you.fill(bucket,'with', Mussels()) while bucket.contains(mussel): you.take(it, 'from', bucket) if it.isclosed(): you.put(it,'into', pot) else: you.put(it,'into', wastebag)

43 Modulet database Sørger for overgangen mellem pythonverdnen og sql-verdnen I: SQL I: Python O: SQL-kommando Select from where R: findrecords('child',['cp r','firstname','lastname'],{'cpr':' '}) O: Python datastrukturer (lister og dictionaries)

44 Meta-repræsentationer og selv-reference Meta-repræsentationer: repræsentationer hvis objekter er andre repræsentationer Selv-reference: repræsentationer der repræsenterer sig selv

45 Meta-repræsentationer Tekster der repræsenterer tekster ved hjælp af tekster!!! Web-programmering

46 Modulet Webpages repræsenterer websider! # "# #! "# $!

47 Modulet OOogSql repræsenterer en database

48 Selv-reference: URL er repræsenterer deres egen interpretant En URL er en sammensat repræsentation Dens interpretant er fastlagt i HTTP-standarden De objekter den repræsenterer er: En fortolkningsregel En server En sti på serveren Et dokument interpretant server sti dokument

49 URL er som selv-refererende tegn Interpretant: HTTP repræsentamen: URL Objekt: interpretant, server, sti, dokument

50 Selv-reference URL en repræsenterer sin egen fortolkningsregel (http) Nødvendigt i et dynamisk foranderligt medium hvor regler skifter hele tiden.

51 Praktisk eksempel på selvreference Når I skal sætte Python til at lave dynamiske hjemmesider skal I sørge for to selv-referencer: Hvad er jeg for en slags dokument? print Content-type: text/html Hvilken version af HTML og hvilket sprog er jeg skrevet i? def printoverskrift(titel): print ' <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1- strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da">

52 Introspektion Python indeholder en række funktioner der giver direkte adgang til dens indvolde Objekt. dict : en dictionary der gemmer objektets attributter og værdier Dir(object): returnerer alle de attributter og metoder der er knyttet til objektet.

53 Introspection def introspect(self): text = 'Dictionary: ' text += '\n'+ str(self. dict ) text += '\n'+'attributes and functions: ' text += '\n'+ str(dir(self)) return text

54 Self en grundlæggende selvreference self henviser til det nydannede objekt Når man i klassedefinitionen vil henvise til objektets egne funktioner eller variable skal det ske via self def getname(self): return self.name

55 Rekursion: algoritmisk selvreference En rekursiv algoritme refererer til dele af sig selv

56 Problematisk rekursion Løsning af ægteskabelige problemer Tal sammen uden at skændes Forstå hinanden Forstå hinanden Tal sammen uden at skændes Løsning af økonomiske problemer Skaf penge: Invester i aktier Invester i aktier: Skaf penge Fører til en uendelig regres

57 Effektiv rekursion Fremgangsmåde Basis tilfældet: Involverer ikke rekursion men kun primitive operationer der umiddelbart kan udføres Det rekursive tilfælde: Involverer rekursion men for et simplere problem

58 Rekursiv sortering Sortering af liste if listens længde <= 1: returner listen else: Basistilfældet: primitiv operation Rekursivt kald af et mindre kompliceret problem returner det mindste element i listen + Sortering af listen der er fratrukket dette mindste element

59 Tolkning i termer af problemområdet Datastrukturer og organisationsanalyse

60 Tolkning af abstrakte datastrukturer Repræsentation Lister Stakke Køer Træer Rekursion Objekt Associationer Mål og midler Prioritering og afbrud Køer i supermarkedet Trafikpropper Helheder og dele Overordnet og underordnet Mål og midler Helhed og del

61 Organisationer som maskiner Bureaukratiske organisationer Træer Kommunikationen følger grenene på træerne Køer (Dora). Galt valg af tolkning Leder Mellemleder ordre rapport Mellemleder Arbejder rapport ordre Arbejder

62 Organisationer som flux Kommunikation skaber ny kommunikation. Organisationen og dens grænser omog genskabes ved kommunikation Connected, directed graph with loops

63 Kommunikationsstøtte Holde styr på faser og forpligtelser Winograd & Flores: understanding computers and cognition, genforhandle annulere erklære anmode love udføre påstå erklære acceptere Ordre indvende annulere Ordrebekræftelse Følgeseddel afvise Kvittering faktura annulere

64 Composite mønstret: et træ Der er en én-mange relation mellem en samling og dens dele En relation er et abstrakt begreb der kan implementeres på mange måder. SQL: som en relation Python: som en liste af objekter

65 Specialisering af mønstret til beskrivelse af organisation Vi har at gøre med et hierarki (et træ) Nye attributter Nye attributter Hierarkiet er at typen organisation Nye metoder Omdefinerede funktioner

66 Programmeringssprog Programmeringssprog udtrykker en tolkning af virkeligheden

67 Programmeringsparadigmer Et paradigme udtrykker et syn på problemområdet Interpretant paradigmets syn på verden Repræsentation program Objekt problemområde

68 Imperative Interpretant: Verden består af aktive processer og passive ting Tingene flyder mellem processerne og skifter tilstand Programmering Ontologi Udform en algoritme der omdanner ting En algoritme er en sekvens af tilstandsændringer Subjekt Objekt Temporalt struktureret Tekstgenre: narrativ

69 Objektorienterede Interpretant: Verden består af aktive objekter samt af kommunikation mellem disse objekter Objekterne har metoder tilknyttet >>> x = ['a','b','c'] >>> x.extend([1,2,3]) Programmering: lav en struktur af objekter hvis vekselvirkning resulterer i det ønskede resultat Simuler problemområdet Ontologi Note Subjekt/Objekt % Subjekt/Objekt Indeholder normalt en procedural komponent (C++, Python) Understøtter indkapsling og genbrug Tekstgenre: deskriptiv.

70 Funktionelle Interpretant Verden består af afhængigheder Inspireret af matematikken Programmering Ontologi Lav et hierarki af funktioner der kalder andre funktioner Funktion(funktion(funktion(data))) Input-output, a-temporal Python har et funktionelt subset (apply, map, reduce, listcomprehension)

71 Deklarative Interpretant Verden består af sande eller falske sætninger samt af logiske slutningsprocesser Ontologi Logisk positivisme Logisk, a-tamporal Tekstgenre: argumentativ

72 Prolog 1: påstande far(peter,jeppe). far(peter,lotte). mor(else,jeppe). mor(else,lotte). far(jeppe,estrid). mor(lotte,erik). mor(lotte,ida). han(peter). han(jeppe). han(erik). hun(else). hun(estrid). hun(ida). hun(lotte).

73 Prologg 2: slutningsregler farfar(aeldre,yngre) :- far(aeldre,mellem),far(mellem,yngre). farmor(aeldre,yngre) :- mor(aeldre,mellem),far(mellem,yngre). morfar(aeldre,yngre) :- far(aeldre,mellem),mor(mellem,yngre). mormor(aeldre,yngre) :- mor(aeldre,mellem),mor(mellem,yngre). soen(yngre,aeldre) :- han(yngre),far(aeldre,yngre). soen(yngre,aeldre) :- han(yngre),mor(aeldre,yngre). datter(yngre,aeldre) :- hun(yngre),far(aeldre,yngre). datter(yngre,aeldre) :- hun(yngre),mor(aeldre,yngre).

74 Prolog 3: slutningsregler bedstemor(aeldre,yngre) :- mormor(aeldre,yngre). bedstemor(aeldre,yngre) :- farmor(aeldre,yngre). bedstefar(aeldre,yngre) :- morfar(aeldre,yngre). bedstefar(aeldre,yngre) :- farfar(aeldre,yngre). barnebarn(yngre,aeldre) :- bedstemor(aeldre,yngre). barnebarn(yngre,aeldre) :- bedstefar(aeldre,yngre). soennesoen(yngre,aeldre) :- soen(yngre,mellem), soen(mellem,aeldre). datterdatter(yngre,aeldre) :- datter(yngre,mellem), datter(mellem,aeldre). soeskende(a,b) :- far(x,a), far(x,b), not(a = B). soeskende(a,b) :- mor(x,a), mor(x,b), not(a = B).

75 Prolog 4: forespørgsler 1?- barnebarn(x,peter). X = erik ; X = ida ; X = estrid ; No 2?- farfar(peter,x). X = estrid ; No 3?- morfar(peter,x). X = erik ; X = ida ; No 4?- soeskende(erik,x). X = ida ;

76 Summa summarum IT-systemer er fortolkninger af virkeligheden De anlægger et bestemt perspektiv Kode har altid tre fortolkninger: Hvad maskinen skal gøre når den eksekverer koden Hvad udvikleren har til hensigt koden skal repræsentere i problemområdet Den måde brugeren fortolker en udførelse på. Det gælder om at de tre fortolkninger ikke er i modstrid men det er svært

77 Systemudvikling

78 Foråret Anvendelsesområdet (interpretanten) Opgaver, genstande og personer der bruger systemet Problemområdet (objektet) Opgaver, genstande og personer som systemet repræsenterer

79 Foråret

80 Foråret To områder Problemområdet: hvad skal systemet repræsentere? Anvendelsesområdet: hvordan skal det bruges Det er nu forbudt at beskrive implementeringen! Systembeskrivelse: Introduktion til én metode med fokus på design af IT-systemer: Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen og Stage: Objektorienteret analyse & design, Marko, 2001 Introduktion til bredere metoder med relevans for design af IT-systemer Aktivitetsteori ANT Semiotik Grænseflade design: formidling og betjening Traditionelle grænseflader Nye grænseflader, pervasive computing Samarbejde med brugere og designvidenskab: Metaforer og mock-ups Prototyper

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering Nils Andersen juli 2005 (revideret juli 2006) Datalogisk Institut Københavns Universitet Redaktion: c Nils Andersen 2006 ISSN 0108-3708 Forord Disse noter

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011 PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011-19. juni 2011 Indhold 1 IT-projektet 2 1.1 Skematisk oversigt over gruppens projektforløb............... 2 1.2 Tre centrale fænomener fra problemområdet................

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms ASP.NET udvikling med C# og VB.NET Michell Cronberg Copyright 2010 Konsulentfirmaet M.

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere