Introduktion til programmering. Afslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til programmering. Afslutning"

Transkript

1 Introduktion til programmering Afslutning

2 Hovedideen

3 Peirce s tegnbegreb Repræsentamen, objekt og interpretant

4 Computerbaserede tegn Interfacetegn: angiver hvad man har gjort, kan gøre, og ikke kan gøre Modalitet: er tilfældet, er muligt, er umuligt

5 Databaser firstname lastname address city gender phone insurance hasfather hasmother hasdoctor Jeppe Boegh Lotte Boegh Andersen Andersen Thorsgade 20 Thorsgade 20 Stine Jacobsen Thorsgade dreng Baltica pige Baltica pige baltica

6 OO modellering class Person: def init (self,name,address, cpr): self.name = name self.address = address self.cpr = cpr def changename(self, newname): class Patient(Person): def init (self,name,address,cpr): Person. init (self,name,address, cpr) self.ward = ' self.hospital = ' def admit(self,ward, hospital): if self.ward == ': self.name = newname def changeaddress(self,newcpr): self.cpr = newcpr def printperson(self): print 'cpr = '+ self.cpr print 'name = '+ self.name self.ward = ward self.hospital = hospital else: print self.name + 'is already admitted' def discharge(self): if self.ward!= ': self.ward = ' print 'address = '+ self.address self.hospital = ' else: print self.name + 'is not admitted yet' def printpatient(self): self.printperson() print 'ward = '+ self.ward print 'hospital = '+ self.hospital

7 OO Modellering >>> from semiotik import * >>> patient = Patient('Karl','Vestergade 10',' ') >>> patient.admit('p5','skejby') >>> patient.printpatient() cpr = name = Karl address = Vestergade 10 ward = P5 hospital = Skejby >>> patient.admit('p6','skejby') Karl is already admitted >>> patient.discharge() >>> patient.admit('p6','skejby') >>> patient.printpatient() cpr = name = Karl address = Vestergade 10 ward = P6 hospital = Skejby

8 OO Modellering

9 Maskinsprog

10 Maskinel tegndannelse Et program kan referere til sig selv eller dele af den fysiske maskine

11 Databaser

12 Databaser formidler en bestemt fortolkning Verden består af enheder og relationer It s useful to view a database as a set of propositions concerning some enterprise of which the database is supposed to provide some kind of record (Hugh Darwen)

13 Databaser skal indgå i organisationens kommunikation Luhmann: en organisation eksisterer (kun) som kommunikation En kommunikation skal kunne avle den næste kommunikation

14 Meningsfulde relationer Hvis en tabel kan parafraseres ved en en eller flere simple sætninger med primærnøglen som subjekt og tabelnavnet som verbum og kolonnenavnene som sætningsled eller kolonne navnene som del af prædikatet kan vi afgøre hvad databasen repræsenterer i virkeligheden Ejer(personId, kæledyrsid) personid ejer kæledyrsid Person(cpr,navn,adresse,ægtefælle) Cpr hedder navn Cpr bor på adresse Cpr er gift med ægtefælle Hvis vi ikke kan omdanne tabellen til sætninger, kan vi ikke tale om dens indhold. Tabellen kan derfor ikke gå videre i organisationens kommunikation (Luhmann)

15 Python

16 Pythons udtryk repræsenterer objekter a = [1,2,3,4] b = a Indirekte reference.

17 Indirekte reference >>> navn peter >>> id(navn) navn Interpretant: Python peter Representamen: navn Objekt: : Representamen Objekt: peter Interpretant: Python

18 Værdier Det grundlæggende element i Python er værdier der tilhører bestemte typer Værdier er næsten altid objekter Eksempler på typer: Et tal eller en tekst (string) Nogle typer er indbyggede, andre er defineret af programmøren Tal og tekst er to grundlæggende indbyggede typer Vi refererer til værdier ved hjælp af navne (variable) Interpretant: Python fortolkeren Repræsentamen: navn Objekt: værdi/objekt

19 Værdier og typer >>> navn = 'peter >>> telefon = >>> navn 'peter >>> telefon >>> type(navn) <type 'str'> >>> type(telefon) <type 'int'> Type: tekst (string), markeret ved apostrofferne Type: heltal Vi kan checke hvilken type værdien er ved hjælp af type

20 Datatyper er tolkninger af bitmønstre og kan ændres Interpretant: regler for tekstbehandling >>> x = 12 >>> y = int(x) Repræsentamen: x Objekt: 12 Interpretant: regler for talbehandling Repræsentamen: y Objekt: 12

21 Alle udtryk har tilknyttet værdier 'boegh ['peter', 'boegh', 'andersen [['peter', 'boegh', 'andersen'], 59] Person [0] [1]

22 Funktionsnavne repræsenterer også objekter Funktionens navn def udskrivomvendt(tekst): return tekst[::-1] >>>x = udskrivomvendt('peter') >>> x 'retep Parametrene Beskrivelse af selve funktionen (callable object)

23 Algoritmer repræsenteres af sætninger i en programtekst Program: repræsentation af (eller eller flere) algoritmer Proces: udførelse af en algoritme

24 Repræsentationer og deres objekter Store dele af Python kan forstås gennem følgende simple model: En repræsentation/udtryk står for et objekt/en værdi Fortolkningen af et udtryk producerer det objekt som repræsentationen står for Kombinationen af en funktion/operation plus andre værdier producerer en nye værdi Et funktionsnavn står for et funktionsobjekt print intersection <function intersection at 0x011851B0> Repræsentation Simpelt udtryk Operationer Sammensatte udtryk Funktionsnavn Funktionskald Sætning Objekt, Værdi Liste, tekst, tupel, boolsk værdi, dictionary, heltal Operation Værdien af udtrykket funktionsobjekt Værdien af det der returneres tilstandsforandringer Eksempel [1,2,3], peter, (2,3,4), True [1:3], and, + str((12+34))[1] == 6, 1 > 2 == False intersection repræsenterer 0x011851B0 der igen repræsenterer et funktionsobjekt intersection([1,2,3],[2]) repræsenterer en liste

25 Menneskesprog og programmeringssprog

26 Samme sag kan udtrykkes i forskellige sprogformer 1 Dansk Så længe der er muslinger i spanden: Tag en musling op af spanden Hvis muslingen er lukket så: Ellers: Smid den i gryden Smid den i affaldsposen Kog muslingerne i 5 min Så længe der er muslinger i gryden Tag en musling op af gryden Hvis muslingen er åben så: Ellers: Læg den på fadet Smid den i skraldespanden

27 Samme sag kan udtrykkes i forskellige sprogformer 2 Python # Spanden indeholder muslinger. 0 betyder lukket, 1 betyder åben spand = [1,0,0,1,0,1,0,0] # gryde og affaldspose er tomme i starten gryde = [] affaldspose = [] # sålænge der er muslinger i spanden while spand <> []: # tag en musling op enmusling = spand[0] del spand[0] # hvis muslingen er lukket if enmusling == 0: #så smide den i gryden gryde.append(enmusling ) # ellers else: #smid den i affaldsposen affaldspose.append(enmusling ) Kommentarer til menneskelig fortolkning

28 Sammenligning Samme algoritme, forskellige programmer Menneskelig versus maskinel fortolker Computerprogrammer skal læses af både mennesker og maskiner Interpretanten er under forhandling ved menneskelige fortolkere, ikke ved maskinelle Man laver tonsvis af fejl i starten!! Naturlie sprog udvikler sig kontinuerligt Computersprog er stabile i perioder og udvikler sig i versioner (Python 2.3 Python 2.4) Abstraktion Muslinger er repræsenteret ved én egenskab: lukket eller åben

29 En væsentlig forskel Udtryk er repræsentationer Deres objekt er værdier De frembringer de værdier de repræsenterer Det gør de naturlige sprog ikke At sige en Peugeot 307 frembringer ingen bil Men at skrive 'Peter'[1:3] frembringer teksten 'et' Interpretant: en udførelse Repræsentamen: termer og udtryk Objekt: værdier, f.eks. tekster, tal, lister, tupler, dictionaries

30 Tolkningsregler er nødvendige Muslingeprogrammet kan tolkes som udsagn om hvordan man tillaver muslinger givet bestemte tolkningsregler spand = [1,0,0,1,0,1,0,0] #spand = en spand med muslinger gryde = [] #den gryde vi vil kode muslingerne i affaldspose = [] #den affaldspose vi smider de dårlige muslinger i while spand <> []: # spanden er ikke tom enmusling = spand[0] # tag en musling op del spand[0] if enmusling == 0: #muslingen er lukket else: gryde.append(enmusling ) #læg den i gryden affaldspose.append(enmusling ) #læg den i affaldspose

31 Tolkningsreglerne Tolkningsregler En liste tolkes som en kontainer EN tom liste tolkes som en tom kontainer 0,1 tolkes som muslinger i en bestemt tilstand Enmusling tolkes som den musling jeg har i hånden Slettelse af et element fra en liste tolkes som det at tage noget op af en kontainer Tilføjelse af et element til en liste tolkes som det at lægge noget ned i kontaineren.

32 Scope = Pythons regler for tolkning af navne Scope = samtalekontekst Namespace = interpretant der angiver hvad navne står for In Python: en slags dictionary hvor navne er knyttet til objekter { A :integerobjekt, B : funktionsobjekt, } Namespaces er knyttet til kontekster lige som i naturlige sprog

33 Hvad betyder et navn? Samtalekonteksten og tidsforløbet afgør hvad en repræsentation (et navn) repræsenterer. Det danske samfund: Anders Fogh betegner statsministeren Vi kan bruge Fogh som henvisning til statsministeren: Fogh statsministeren Familiesammenkomst (del af det danske samfund): Hvis intet andet er sagt gælder reglen stadig. Fogh har en del bøvl med sine ministre i øjeblikket Men hvis der kommer en replik Kan I huske Købmand Fogh Ja, ja Fogh har lige solgt sin forretning Så etableres referencen Fogh købmanden

34 I naturlige sprog Referencen afgøres af Egenskaber ved objektet (han/hunkøn, andre egenskaber) Hvornår objektet sidste blev omtalt og hvor vigtigt det er Om der er nævnt andre kvalificerede objekter imellem taletidspunktet og sidste omtale Eksempel Prøv at se den mand derovre Ja, han (manden derovre) er noget nervøs Men se så ham bagved Han (manden bagved) ser mere ud til at have kontrol over tingene.

35 Scope i Python Lokale navne bruges i funktioner De forsvinder når funktionen er kørt færdig Der er 4 samtalekontekster Indbyggede navne (open, range, etc) Modulet (globale): navne der er blevet tilskrevet (A = 9) en reference i modulet eller er blevet erklæret globale Lokale navne i omgivende funktioner Lokale navn i funktionen: navne der er blevet tilskrevet en reference i modulet

36 Samme sag kan udtrykkes i forskellige sprogformer Digitale medier er led i en kommunikationskæde der også involverer de naturlige sprog Der er forskel på hvad man kan udtrykke i digitale medier og naturlige sprog Digitale medier er typisk mere restriktive men tilbyder nye muligheder på grund af disse restriktioner.

37 Samme repræsentation tolkes forskelligt af forskellige fortolkere Maskinen tolker et program som instruktioner om at skifte tilstand Programmøren tolker et program som Instruktioner til maskinen om at skifte tilstand En beskrivelse af genstande og hændelser i problemområdet Brugeren tolker en programudførelse som en beskrivelse af genstande og hændelser i problemområdet

38 Programtekstens to tolkninger Interpretant: programudførelse Interpretant: madlavning Objekt: Funktionsobjekt er, lister, etc. representamen: programtekst Objekt: (domæne) muslinger

39 Indkapsling og fortolkningsskift Funktioner er også en metode til at skifte fortolkning Funktionens navn repræsenterer én del af verden f.eks. problemområdet Funktionens indre repræsenterer en anden del af verden f.eks. computeren. Repræsentation af begivenheder i computeren Repræsentation af begivenheder i problemområdet

40 Afsnit 1: maskinen #en verden af lister og tal def KoekkenUdstyr(): return ([],[],[]) def TagOpAf(enKontainer): EtElement = enkontainer[0] del enkontainer[0] return EtElement def LaegI(etElement,enKontainer): enkontainer.append(etelement) def FyldMed(enKontainer, etindhold): enkontainer.extend(etindhold) def Toem(enKontainer): del(enkontainer[:]) def DerErNogetI(enKontainer): return enkontainer <> [] def ErLukket(etElement): return etelement == 0 def KoekkenTilstand(spand, gryde, affaldspose): print ' spandens indhold: %s. Grydens indhold: %s. Affaldsposens indhold: %s '% (spand, gryde, affaldspose)

41 Afsnit 2: madlavning #en verden af muslinger og koekkenredskaber (spand, gryde,affaldspose) = KoekkenUdstyr() FyldMed(spand,[1,0,0,1,0,1,0,0]) Toem(gryde) Toem(affaldspose) KoekkenTilstand(spand, gryde, affaldspose) while DerErNogetI(spand): enmusling = TagOpAf(spand) if ErLukket(enmusling): LaegI(enmusling,gryde) else: LaegI(enmusling,affaldspose) KoekkenTilstand(spand, gryde, affaldspose)

42 Endnu tættere på domænefortolkning bucket = Container() pot = Container() wastebag = Container() you.fill(bucket,'with', Mussels()) while bucket.contains(mussel): you.take(it, 'from', bucket) if it.isclosed(): you.put(it,'into', pot) else: you.put(it,'into', wastebag)

43 Modulet database Sørger for overgangen mellem pythonverdnen og sql-verdnen I: SQL I: Python O: SQL-kommando Select from where R: findrecords('child',['cp r','firstname','lastname'],{'cpr':' '}) O: Python datastrukturer (lister og dictionaries)

44 Meta-repræsentationer og selv-reference Meta-repræsentationer: repræsentationer hvis objekter er andre repræsentationer Selv-reference: repræsentationer der repræsenterer sig selv

45 Meta-repræsentationer Tekster der repræsenterer tekster ved hjælp af tekster!!! Web-programmering

46 Modulet Webpages repræsenterer websider! # "# #! "# $!

47 Modulet OOogSql repræsenterer en database

48 Selv-reference: URL er repræsenterer deres egen interpretant En URL er en sammensat repræsentation Dens interpretant er fastlagt i HTTP-standarden De objekter den repræsenterer er: En fortolkningsregel En server En sti på serveren Et dokument interpretant server sti dokument

49 URL er som selv-refererende tegn Interpretant: HTTP repræsentamen: URL Objekt: interpretant, server, sti, dokument

50 Selv-reference URL en repræsenterer sin egen fortolkningsregel (http) Nødvendigt i et dynamisk foranderligt medium hvor regler skifter hele tiden.

51 Praktisk eksempel på selvreference Når I skal sætte Python til at lave dynamiske hjemmesider skal I sørge for to selv-referencer: Hvad er jeg for en slags dokument? print Content-type: text/html Hvilken version af HTML og hvilket sprog er jeg skrevet i? def printoverskrift(titel): print ' <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1- strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da">

52 Introspektion Python indeholder en række funktioner der giver direkte adgang til dens indvolde Objekt. dict : en dictionary der gemmer objektets attributter og værdier Dir(object): returnerer alle de attributter og metoder der er knyttet til objektet.

53 Introspection def introspect(self): text = 'Dictionary: ' text += '\n'+ str(self. dict ) text += '\n'+'attributes and functions: ' text += '\n'+ str(dir(self)) return text

54 Self en grundlæggende selvreference self henviser til det nydannede objekt Når man i klassedefinitionen vil henvise til objektets egne funktioner eller variable skal det ske via self def getname(self): return self.name

55 Rekursion: algoritmisk selvreference En rekursiv algoritme refererer til dele af sig selv

56 Problematisk rekursion Løsning af ægteskabelige problemer Tal sammen uden at skændes Forstå hinanden Forstå hinanden Tal sammen uden at skændes Løsning af økonomiske problemer Skaf penge: Invester i aktier Invester i aktier: Skaf penge Fører til en uendelig regres

57 Effektiv rekursion Fremgangsmåde Basis tilfældet: Involverer ikke rekursion men kun primitive operationer der umiddelbart kan udføres Det rekursive tilfælde: Involverer rekursion men for et simplere problem

58 Rekursiv sortering Sortering af liste if listens længde <= 1: returner listen else: Basistilfældet: primitiv operation Rekursivt kald af et mindre kompliceret problem returner det mindste element i listen + Sortering af listen der er fratrukket dette mindste element

59 Tolkning i termer af problemområdet Datastrukturer og organisationsanalyse

60 Tolkning af abstrakte datastrukturer Repræsentation Lister Stakke Køer Træer Rekursion Objekt Associationer Mål og midler Prioritering og afbrud Køer i supermarkedet Trafikpropper Helheder og dele Overordnet og underordnet Mål og midler Helhed og del

61 Organisationer som maskiner Bureaukratiske organisationer Træer Kommunikationen følger grenene på træerne Køer (Dora). Galt valg af tolkning Leder Mellemleder ordre rapport Mellemleder Arbejder rapport ordre Arbejder

62 Organisationer som flux Kommunikation skaber ny kommunikation. Organisationen og dens grænser omog genskabes ved kommunikation Connected, directed graph with loops

63 Kommunikationsstøtte Holde styr på faser og forpligtelser Winograd & Flores: understanding computers and cognition, genforhandle annulere erklære anmode love udføre påstå erklære acceptere Ordre indvende annulere Ordrebekræftelse Følgeseddel afvise Kvittering faktura annulere

64 Composite mønstret: et træ Der er en én-mange relation mellem en samling og dens dele En relation er et abstrakt begreb der kan implementeres på mange måder. SQL: som en relation Python: som en liste af objekter

65 Specialisering af mønstret til beskrivelse af organisation Vi har at gøre med et hierarki (et træ) Nye attributter Nye attributter Hierarkiet er at typen organisation Nye metoder Omdefinerede funktioner

66 Programmeringssprog Programmeringssprog udtrykker en tolkning af virkeligheden

67 Programmeringsparadigmer Et paradigme udtrykker et syn på problemområdet Interpretant paradigmets syn på verden Repræsentation program Objekt problemområde

68 Imperative Interpretant: Verden består af aktive processer og passive ting Tingene flyder mellem processerne og skifter tilstand Programmering Ontologi Udform en algoritme der omdanner ting En algoritme er en sekvens af tilstandsændringer Subjekt Objekt Temporalt struktureret Tekstgenre: narrativ

69 Objektorienterede Interpretant: Verden består af aktive objekter samt af kommunikation mellem disse objekter Objekterne har metoder tilknyttet >>> x = ['a','b','c'] >>> x.extend([1,2,3]) Programmering: lav en struktur af objekter hvis vekselvirkning resulterer i det ønskede resultat Simuler problemområdet Ontologi Note Subjekt/Objekt % Subjekt/Objekt Indeholder normalt en procedural komponent (C++, Python) Understøtter indkapsling og genbrug Tekstgenre: deskriptiv.

70 Funktionelle Interpretant Verden består af afhængigheder Inspireret af matematikken Programmering Ontologi Lav et hierarki af funktioner der kalder andre funktioner Funktion(funktion(funktion(data))) Input-output, a-temporal Python har et funktionelt subset (apply, map, reduce, listcomprehension)

71 Deklarative Interpretant Verden består af sande eller falske sætninger samt af logiske slutningsprocesser Ontologi Logisk positivisme Logisk, a-tamporal Tekstgenre: argumentativ

72 Prolog 1: påstande far(peter,jeppe). far(peter,lotte). mor(else,jeppe). mor(else,lotte). far(jeppe,estrid). mor(lotte,erik). mor(lotte,ida). han(peter). han(jeppe). han(erik). hun(else). hun(estrid). hun(ida). hun(lotte).

73 Prologg 2: slutningsregler farfar(aeldre,yngre) :- far(aeldre,mellem),far(mellem,yngre). farmor(aeldre,yngre) :- mor(aeldre,mellem),far(mellem,yngre). morfar(aeldre,yngre) :- far(aeldre,mellem),mor(mellem,yngre). mormor(aeldre,yngre) :- mor(aeldre,mellem),mor(mellem,yngre). soen(yngre,aeldre) :- han(yngre),far(aeldre,yngre). soen(yngre,aeldre) :- han(yngre),mor(aeldre,yngre). datter(yngre,aeldre) :- hun(yngre),far(aeldre,yngre). datter(yngre,aeldre) :- hun(yngre),mor(aeldre,yngre).

74 Prolog 3: slutningsregler bedstemor(aeldre,yngre) :- mormor(aeldre,yngre). bedstemor(aeldre,yngre) :- farmor(aeldre,yngre). bedstefar(aeldre,yngre) :- morfar(aeldre,yngre). bedstefar(aeldre,yngre) :- farfar(aeldre,yngre). barnebarn(yngre,aeldre) :- bedstemor(aeldre,yngre). barnebarn(yngre,aeldre) :- bedstefar(aeldre,yngre). soennesoen(yngre,aeldre) :- soen(yngre,mellem), soen(mellem,aeldre). datterdatter(yngre,aeldre) :- datter(yngre,mellem), datter(mellem,aeldre). soeskende(a,b) :- far(x,a), far(x,b), not(a = B). soeskende(a,b) :- mor(x,a), mor(x,b), not(a = B).

75 Prolog 4: forespørgsler 1?- barnebarn(x,peter). X = erik ; X = ida ; X = estrid ; No 2?- farfar(peter,x). X = estrid ; No 3?- morfar(peter,x). X = erik ; X = ida ; No 4?- soeskende(erik,x). X = ida ;

76 Summa summarum IT-systemer er fortolkninger af virkeligheden De anlægger et bestemt perspektiv Kode har altid tre fortolkninger: Hvad maskinen skal gøre når den eksekverer koden Hvad udvikleren har til hensigt koden skal repræsentere i problemområdet Den måde brugeren fortolker en udførelse på. Det gælder om at de tre fortolkninger ikke er i modstrid men det er svært

77 Systemudvikling

78 Foråret Anvendelsesområdet (interpretanten) Opgaver, genstande og personer der bruger systemet Problemområdet (objektet) Opgaver, genstande og personer som systemet repræsenterer

79 Foråret

80 Foråret To områder Problemområdet: hvad skal systemet repræsentere? Anvendelsesområdet: hvordan skal det bruges Det er nu forbudt at beskrive implementeringen! Systembeskrivelse: Introduktion til én metode med fokus på design af IT-systemer: Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen og Stage: Objektorienteret analyse & design, Marko, 2001 Introduktion til bredere metoder med relevans for design af IT-systemer Aktivitetsteori ANT Semiotik Grænseflade design: formidling og betjening Traditionelle grænseflader Nye grænseflader, pervasive computing Samarbejde med brugere og designvidenskab: Metaforer og mock-ups Prototyper

Uge 36 Intro Kap 0 og 2 i Computer science

Uge 36 Intro Kap 0 og 2 i Computer science Uge 36 Intro Kap 0 og 2 i Computer science Plan Personer og kompetencer Aula Kususplan Formål Eksamen Computerens historie Computeren som tegnbærer Algoritmer hvad består et program af Maskinarkitektur

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering Dynamisk programmering Dynamisk programmering Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Har en hvis lighed med divide-and-conquer: Begge opbygger løsninger til større problemer

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen {soerend,knudsen}@di.ku.dk Version 0.1 Indhold Indhold i Introduktion 1 1 Palindromer 3 1.1 Introduktion til Python...............

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

En note om Programmering

En note om Programmering En note om Programmering Kurt Nørmark Institut for Datalogi Aalborg Universitet normark@cs.aau.dk Resumé Denne note er en introduktion til programmering. Formålet er at give dig et indblik i hvad programmering

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Introduktion til programmering. Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4.

Introduktion til programmering. Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4. Introduktion til programmering Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4. Plan Sidste gang Netværk og netværksopbygning Protokoller Opgave 5 Netværksprogrammering i Python Operativsystemer

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding?

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Oplæg til IDA møde, 29. november 2004 Martin Zachariasen DIKU 1 Egen baggrund B.Sc. i datalogi 1989; Kandidat i datalogi 1995; Ph.D.

Læs mere

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo Philip Bille er. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle x.key og satellitdata x.data. operationer. PREDECESSOR(k): returner element x med største nøgle k. SUCCESSOR(k):

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ DM502 Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ 1 DM502 Bog, ugesedler og noter De første øvelser Let for nogen, svært for andre Kom til øvelserne! Lav opgaverne!

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

01017 Diskret Matematik E12 Alle bokse fra logikdelens slides

01017 Diskret Matematik E12 Alle bokse fra logikdelens slides 01017 Diskret Matematik E12 Alle bokse fra logikdelens slides Thomas Bolander 1 Udsagnslogik 1.1 Formler og sandhedstildelinger symbol står for ikke eller og ( A And) hvis... så... hvis og kun hvis...

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Rekursion C#-version

Rekursion C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannn i Informationsteknologi Rekursion C#-version Finn Nordbjerg 1 Rekursion Rekursionsbegrebet bygger på, at man beskriver noget ved "sig selv". Fx. kan tallet

Læs mere

Grafer og graf-gennemløb

Grafer og graf-gennemløb Grafer og graf-gennemløb Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Figur: Terminologi: n = V, m = E (eller V og E (mis)bruges som V og E ).

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Servlets, Tomcat & BlueJ

Servlets, Tomcat & BlueJ Servlets, Tomcat & BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 05.october 2007 Hvad er Servlets: For at forstå det, må vi først få styr på to begreber, nemlig statiske og dynamiske hjemmesider

Læs mere

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter.

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter. Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter Philip Bille Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Induktive og rekursive definitioner

Induktive og rekursive definitioner Induktive og rekursive definitioner Denne note omhandler matematiske objekter, som formelt er opbygget fra et antal basale byggesten, kaldet basistilfælde eller blot basis, ved gentagen brug af et antal

Læs mere

Introduktion til C programmering

Introduktion til C programmering Introduktion til C programmering Rasmus Erik Voel Jensen Uge 17 voel@math.ku.dk Dagens forelæsning Formalia Indledende programmering, main, include, printf, variable, scanf, if-else, statements, eksempler

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation

Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation August Møbius Roskilde HTX - Klasse 3.6 August Møbius 1 Indhold Indledende aktivitet... 3 Idégenerering... 3 Mit produkt(kort beskrivelse)... 3

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Oversigt. Modellering.6. Begrebsmodellering. Begrebsapparat til OO. Fænomener og begreber. Objektorienteret modellering

Oversigt. Modellering.6. Begrebsmodellering. Begrebsapparat til OO. Fænomener og begreber. Objektorienteret modellering Oversigt Modellering Begrebsmodellering, UML og Java Begrebsapparat til objektorientering Begrebsopfattelser og -modellering Strukturer: specialisering, aggregering, associering Anvendes til organisering

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

2 Abstrakte datatyper.

2 Abstrakte datatyper. 2 Abstrakte datatyper. Motivere eksempel: top-down udvikling af program 'mini-bank' Strukturering af et program: efter data eller funktion? Definition af en abstrakt datatype og tilknyttede begreber. Fænomener,

Læs mere

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering ITU, 20. januar 2000 Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke datamat. Eksamen er skriftlig, fire timer, og bedømmes efter 13-skalaen. Opgavesættet består af

Læs mere

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

- Hvad er PHP? - Hurtigt historisk overblik - Installation - Indstillinger - Hello world - Tekststrenge - PHP og HTML - En doven programmør er en god

- Hvad er PHP? - Hurtigt historisk overblik - Installation - Indstillinger - Hello world - Tekststrenge - PHP og HTML - En doven programmør er en god 5 For begyndere - Hvad er PHP? - Hurtigt historisk overblik - Installation - Indstillinger - Hello world - Tekststrenge - PHP og HTML - En doven programmør er en god programmør - Include filer - Funktioner

Læs mere

Klasser. Grundlæggende Programmering med Projekt. Peter Sestoft Tirsdag 2. september 2008. (Tak til Jakob Bardram for nogle slides) Dagens begreber

Klasser. Grundlæggende Programmering med Projekt. Peter Sestoft Tirsdag 2. september 2008. (Tak til Jakob Bardram for nogle slides) Dagens begreber Klasser Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Tirsdag 2. september 2008 (Tak til Jakob Bardram for nogle slides) Dagens begreber Felt (field) Metode (method) Parameter (parameter) Sætning,

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo Philip Bille Nærmeste naboer. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle key[] og satellitdata data[]. operationer. PREDECESSOR(k): returner element med største nøgle k.

Læs mere

Problemløsning i hverdagen (1) Introduktion til objektorientering. Delegering til agenter. Problemløsning i hverdagen (2)

Problemløsning i hverdagen (1) Introduktion til objektorientering. Delegering til agenter. Problemløsning i hverdagen (2) Problemløsning i hverdagen () Introduktion til objektorientering OO, Java og BlueJ Hvis min bil går i stykker, har jeg et problem; hvad gør jeg for at løse det? Henvender mig på et bilværksted og forklarer

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbaseret Design. Anker Mørk Thomsen

Kontraktbaseret Design. Anker Mørk Thomsen Kontraktbaseret Design Anker Mørk Thomsen 5. marts 2014 -2 Kontraktbaseret Design Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 9788740491500 Forord Bogen er blevet til gennem undervisning i faget Kontraktbaseret

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Informationsteknologi niveau

Læs mere

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille Prioritetskøer og hobe Philip Bille Plan Prioritetskøer Træer Hobe Repræsentation Prioritetskøoperationer Konstruktion af hob Hobsortering Prioritetskøer Prioritetskø Vedligehold en dynamisk mængde S af

Læs mere