Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen"

Transkript

1

2 Side 2 af 67

3 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67

4 Side 4 af 67

5 Indholdsfortegnelse Søren og Ane Christine Rasmussens børn...7 Højagergård...7 Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole...9 Nislevgård...10 Livgarden...12 Rønninge Søgård...13 Regnskabsnotater fra Rønninge Søgård...15 Arbejdsredskaber...16 Roedyrkning...17 Grubbe Mølle...17 Gislingegård...19 Vallø Hovedgård...20 Vallø Hovedgårds drift Sundagergård / forlovelse...23 Løvdal og bryllup...28 Tale ved vielsen i Svanninge Kirke, 25. oktober Til Brudeparret...30 Gården Løvdal...31 Gårdens køretøj...34 Telefoncentralen i Håstrup...35 Brugsforeningen...36 Sognerådet...37 Menighedsrådet...38 Voldgiftsmand...38 Banken i Fåborg...39 Jernbanen Odense Fåborg, over Nr. Broby...39 Håstrup sogn...39 Forsamlingshuset...40 De senere år...42 Bilag 1a: Fæstekontrakt, Højagergaard (1854)...45 Bilag 1b: Dommerfuldmagt (1854)...46 Bilag 1c: Aftægtskontrakt, Højagergaard (1853)...47 Bilag 2a: Forpagtningskontrakt, Sundagergaard (1888)...50 Bilag 2b: Forpagtningskontrakt, Sundagergaard (1912)...53 Bilag 3a: Løvdal (Danske Gaarde, 1914)...57 Bilag 3b. Løvdal, Nyanskaffelser i perioden Bilag 3c: Løvdal, Regnskab, Bilag 4: Søren Rasmussen...62 På Valsen...62 Bilag 5: 90-aarig cyklist vil op at flyve til sommer...64 En betagende udvikling jern i høstmarken...65 Side 5 af 67

6 Fortegnelse over billeder Billede 1: Søren Rasmussen...7 Billede 2: Ane Christine Rasmusdatter...7 Billede 3:Nislevgård...10 Billede 4: Lars Sørensen som Garder...12 Billede 5: Rønning Søgård ca Billede 6: Svenskharve...16 Billede 7: Sæddækker...16 Billede 8: Gammel dansk harve...16 Billede 9: Fjærtandharven...17 Billede 10: Kultivator...17 Billede 11: Ane Margrethe Rasmussen ( )...18 Billede 12: Anders Peder Nielsen Ploug ( )...18 Billede 13: Grubbe Mølle, ca Billede 14: Gislingegård...19 Billede 15: Vallø hovedgård, ca Billede 16: Sundagergård, ca Billede 17: Margrethe Ploug, Lars Sørensen, Christine Ploug, Niels Ploug og Inger Hansen...26 Billede 18: Svanninge Kirke...28 Billede 19: Margrethe Ploug, ca Billede 20: Lars Sørensen, ca Billede 21: Familien på Løvdal, ca Billede 22: Løvdal, ca Billede 23: Eksempel på en Charabanc...34 Billede 24: Eksempel på en ponyvogn...34 Billede 25: Håstup by, ca Billede 26: Karen Mette Margrethe Nielsen Ploug, gift Sørensen (ca. 1950)...42 Billede 27: Lars Sørensen 80 år...42 Billede 28: Lars Sørensen og hans efterkommere, ca Billede 29: Rasmus Sørensen ( )...62 Side 6 af 67

7 Søren og Ane Christine Rasmussens børn Billede 1: Søren Rasmussen Billede 2: Ane Christine Rasmusdatter født 20 Apr 1817 gift 22 Okt 1853, død 6 Apr 1881 født 23 Sept 1831, gift 22 Okt 1853, død 10 Marts 1877 Højagergård Søren Rasmussen overtog fødegården, Højagergård, der havde været i slægtens besiddelse i tre eller flere generationer. Søren Rasmussen var en driftig landmand, der gennemførte en fuldstændig ombygning af gården til en ny i Den nye gård blev opført bag den gamle gård, der lå tæt ved byvejen. Grevsabet Brahesminde gjorde meget for at forbedre fæstegårdene, så driftige landmænd kunne altid regne med støtte derfra. Ane Christine Rasmusdatters fader, Rasmus Hansen ( ), var også en driftig landmand, der fik tilkendt Det kongelige Landhusholdningsselskabs lille sølvbæger. Men han var drikfældig, og døde af druk i 1840, 38 år gammel. Da boet blev gjort op, var det en gæld på 300 rigsdaler. Enken Marie Christensdatter ( ) blev gift igen, og der blev en ordning, således at hendes børn, Hans Christian og Ane Christine, fik henholdsvis 40 og 20 rigsdaler. (I følge Mette Madsens optegnelser indbetalte svigerfaderen Niels Nielsen omtrent 300 rigsdaler på enkens vegne. Ligesom han på grund af det forhold, hvori hans søn indtrådte til enken, frafaldt en fordring på 32 rigsdaler, og datteren fik en søsterlod på 16 rigsdaler. Men af kærlighed til børnene erklærede enken sig villig til at foretage deres arv så meget, at de fik henholdsvis 40 og 20 rigsdaler.) Ane Christine Rasmusdatters broder, Hans Christian Rasmussen, var velbegavet. Han kom til Stensgård som skriver, og grevskabet støttede ham i en videregående uddannelse som Side 7 af 67

8 polytekniker og landmåler. Han rejste til Frankrig, hvor han var med i Fremmedlegionens krig i Marokko. Han døde af brystsyge 28 år gammel. Ane Christine Rasmusdatter kom i huset på Grevegården, Millinge (Matr.nr. 8), hos en søster til stedfaderen, Karen Nielsdatter. Karen var gift med Søren Syracsen. Ved moderens død var Ane Christine Rasmusdatter 13 år gammel. Der blev født otte børn i ægteskabet mellem Ane Christine Rasmusdatter (23 september 1831, Egedalgård, Svanninge [Matr. 18a] 10 marts 1877, Højagergård) og Søren Rasmussen (20 april 1817, Højagergård, 6 april 1881, Højagergård). De fire første døde som børn af hjernebetændelse. Et trøstebrev fra Søren Rasmussens broder, dateret , er bevaret. En datter må være død ved den tid. En datter Rasmine døde ni år gammel (hun er fotograferet ca. 1868). De øvrige søskende, der nåede voksenalder, var: Marie Christine Sørensen 12. marts marts 1944 Hans Christian Sørensen 3. februar februar 1960 Rasmus Sørensen januar 1894 Lars Sørensen 13. august december 1956 Lars Sørensen, der var den yngste, havde således mistet sin moder, da han var fire år, og sin fader, da han var otte år. Ingen af de fire søskende var myndige, da faderen døde. Værge for børnene blev sognefoged P.Pedersen, Millinge. Jens Møller Madsen bestyrede gården, og Johanne fra Vester Skerninge varetog husholdningen, indtil Marie, den ældste, kunne overtage den. Hun var en tid på Stensgård som husholdningselev for forpagter Lagoni. Jens Møller Madsen var gårdbestyrer på Højagergård fra Søren Rasmussens død, og indtil børnene nåede myndighedsalderen, og den ældste søn overtog gården i Han var en dygtig bestyrer, så de økonomiske forhold var gode. Han var født i Millinge på en mindre, nu nedlagt, ejendom i Stenbæksgyden. I 1890, da Christian Sørensen overtog gården, blev Jens Møller Madsen gift med Johanne Marie Rasmussen fra Rødhyldegård, Svanninge Nørremark (Matr. no. 35a). Han overtog denne gård. Han var fætter til Hans Jørgen Møller, der blev gift med ovennævnte Marie Sørensen og bosat på Nørre Mølle Hans Christian Sørensen overtog Højagergård Han var 10. oktober 1890 gift med møller på Grubbe Mølle Anders Plougs ældste datter Nielsine Christine Dorthea Nielsen Ploug (5. december februar 1960). Hvordan Lars Sørensens opvækst har formet sig, findes der ikke mange oplysninger om. Han gik i Svanninge Skole, der lå over for gården på den anden side vejen. Han skal have været en god dreng, som var let at omgås. Han var nær knyttet til søsteren Marie, der var som en mor for ham, det holdt livet igennem. Da Lars og Margrethe Ploug-Sørensen blev bosat på Løvdal i Håstrup, og Lars' søster Marie blev bosat på Nørre Mølle, blev det til mange besøg her. Når de skulle besøge den øvrige familie i Svanninge, skulle de passe på at have godt ved tømmen, for ellers drejede hesten ind til faster Marie. Børnene på Løvdal glædede sig, når landposten kom og meddelte: Nu skal I til fødselsdag på Nørre Mark. Det er portkort til Jer i dag!. Det var altså postkort. Der skal indskydes en bemærkning om den kære gamle landpost. Han kom jo med avis og ugeblade: Familie Journalen og Hjemmet (Familie Journalen var dengang blad for Indre Side 8 af 67

9 Mission). Når børnene hørte, at posten var i køkkenet, styrtede de derud: Har du nogle blade med Knold og Tot? Det blev til mange kopper kaffe ved Margethes køkkenbord til en lille hyggesnak, han kendte jo sognet, men han løb ikke med sladder. Han var meget afholdt, så ved hans jubilæum samlede beboerne ind til en cykel. Når Margrethe havde travlt med vask eller slagtning, kunne det ske, at det skød over med kaffen, og hun bemærke: Han ville vist godt have haft kaffe. Hun kunne godt fornemme, når Postbudet havde lyst til en kop kaffe. Lars Sørensens broder Rasmus var 4 5 år ældre. Han lærte snedkerfaget. Under et ophold i Berlin blev han alvorlig syg. Familien fik ham hjem, men han døde kort efter hjemkomsten i 1894, 26 år gammel. Fem af hans breve fra rejsen er bevaret. 1 Hans Christian Sørensen, den ældste af brødrene, overtog hjemmet på Højagergård Lars Sørensen var da 17 år, og han arbejdede på gården, men forholdet til broderen, der var seks år ældre, var ikke det mest hjertelige. I 1891 rejste han fra hjemmet for at se andre forhold og uddanne sig til landmand. Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole Svogeren Hans Jørgen Møller havde været elev på Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole, Odense, og her blev Lars optaget som elev vinteren Trap Danmark, Tredie udgave, 1899, omtaler skolen således: Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole, oprettet 1855, havde først Lokaler i den gamle Gymnasiebygning ved St. Knuds Kirke, men fik i 1874 sin egen Bygning, opf. i Vindegade i eet Stokværk efter Tegn. af Arkitekt Haugsted, forhøjet 1898 med 1 Etage. Ved Hjælp af 11 Faglærere giver den Teoretisk Undervisning til unge Landmænd i et Kursus fra Nov. til Juli; i Vinterhalvaaret har den været besøgt af 18 Elever; i det hele har den haft omtr Elever. 2 Skolen blev nedlagt i De fynske Landboforeninger havde kontorer her Vindegade 72 i mange år. Landbrugsskolen i Odense var ingen kostskole. Eleverne blev indlogeret i byen. Hvordan Lars Sørensen klarede det spørgsmål, er der ikke helt klarhed over, men så vidt der kan forstået, var skolen behjælpelig med anvisning af pensionat og logi. Undervisningen var delt på to vintre, første vinter 1. november april 1892, anden vinter 1. november april Det findes ikke mange notater fra det første skoleår. Undervisningen har mest omfattet almindelige skolefag: kemi, fysik, matematik m.m. Lars Sørensens tegninger er bevaret, og de er udført med en beundringsværdig akkuratesse. Den mere specielle undervisning i landbrugsfag synes henlagt til andet skoleår, mere herom senere. Hvordan han tilbragte fritiden ud over skolearbejdet, er der ikke mange oplysninger om, men han var meget interesseret i teater. Der var vist ikke noget teaterstykke, der blev opført, han ikke så. På det gamle Odense Teater kunne man for 35 øre få billet til øverste balkon. Hans teaterkikkert er bevaret. 1 2 Se bilag 4. J.P.Trap: Kongeriget Damark, Bind 3, 3die udgave, Kjøbenhavn, 1898, side 321 Side 9 af 67

10 Nislevgård Efter skoleopholdet vinteren fik han plads som elev hos forpagter G.Berthelsen, Nislevgård ved Otterup. Gården havde et tilliggende på 490 tønder land, heraf 20 tønder eng. og 470 tønder var under plov. Han tiltrådte pladsen 1. april Dagbogen fra tiden på Nislevgård er meget om hyggelig ført og omfatter tiden fra 3. april til 30. oktober1892. Billede 3:Nislevgård Det bliver for omfattende at gengive bogen i sin Nislevgaard nævnes første gang i 1588 og var en helhed, men jeg vil gengive nogle uddrag, som avlsgaard under Ravnholt Gods fra 1752 til jeg mener kan have almen interesse Gaarden ligger i Otterup Sogn, Lunde Ugeberetningen fra den første uge i april 1892 (lidt forkortet): Herred (Odense Amt), Otterup Kommune. Hovedbygningen er opført i Nislevgaard er idag efterskole. (J.B.C. la Cour, Danske Gaarde, 1906) Vejret har i denne uge været udmærket. Jorden er blevet tør og let at behandle. Der er sat fuld kraft på kornsåningen. Det er sået 11 ¼ td. Land med vikkehavre i Svineløkken, ca. halvdelen af denne mark skal tilsås med staldfoder (en blanding af havre, ærter og vikker). Tilsåningen deles i mindre stykker, der sås med nogen tids mellemrum, således at grøntfoderet kan have en passende udvikling, når det høstes til den daglige fodring. Derefter begynder man på tilsåningen af forreste Stenløkke, der bliver tilsået med byg. Jorden får følgende behandling: Først får den et træk med danskharven på tværs af plovfuren, derefter et træk med sæddækker på langs og så tromles med en let ringtromle. Der sås 7 ½ skæppe byg pr. td. Land med radsåmaskine, og der sluttes med bloktromle. Der er 44 td. Land i marken. Derefter begynder man i Egeløkken, der får samme behandling. Arbejdsstyrken i den uge er 24 heste, 4 elever, 7 karle, 10 daglejere og 2 koner. 4 elever og 7 karle følger hestene (der har været 2 trespand, der nævnes en svenskharve til trespand). 3 karle og 2 daglejere er i stalden. Den øvrige arbejdsstyrke er beskæftiget med forskellige arbejder. En passer mølleri og værksted. Konerne jævner muldskud. Efter en kort periode med fint vejr følger dårligt vejr med kulde, regn og torden. 6. maj meldes om snebyger. Men ind imellem klarer man den sidste kornsåning og begynder roesåningen. Runkelroerne sås med frø af egen avl, rækkeafstand 19 tommer, maskinen sår i 5 rækker, 3 td. land sås med sukkerroer, 14 td. land med forsøgsroer, 3 slags runkelroer, 4 forskellige sorter guleroer. I Svinehusløkken sås 20 td. land med runkelroer og 6 med turnips. I Damløkken sås 12 td. land med vikkehavre, der pløjes ned med skrælleplov (tre tommer), og forårssåningen slutter. Side 10 af 67

11 Anden uge i maj: 70 ungkreaturer og hestene sættes på græs. Der samles sten og træskes langhalm med plejl. Trods dårligt vejr sættes de 100 malkekøer på græs, de er i tøjr og tages ind om natten, de fleste har dækken på. Kraftfodertilskuddet halveres. Omkring 1. juni trækkes 40 kvier til Vigeø inddæmning til græsning. De kobles 5 6 stykker sammen, og 5 elever, 1 karl og 1 daglejer klarer turen, der er på 3 ½ mil. Ved Stige bliver kvierne svømmet over kanalen, og man fortsætter på den anden side. På hjemturen sejler man fra Viøre til Klintebjerg. Nu går det løs med udtyndning i roemarken: 2 heste, 15 mand og 6 koner er i arbejde. Det er akkordarbejde: Lugning og tyndning betales med 15 øre pr. 100 favn. En mand klarer favne pr. dag. Høbjergningen begynder juni 1892, hvor der køres 112 læs ind. Forpagteren har anskaffet en slåmaskine. Sommeren igennem arbejdes der i brakmarken. Arbejdet her er delt i fire afdelinger. Der findes en opgørelse over det samlede arbejdsforbrug. Brakmark: 45 td. land Heste 1. del: del: del: del: Antal dage Elever Karle Pløjning, tromling, 2 gange letharvet, pletharvet med 3-hestes svenskharve Dag lejere læs staldgødning, pløjet, samlet sten Pløjning 8 tommer, tromling, harvning med sæddækker Pjøyning 5-6 tommer, harvning med danskharve, såning af hvede superfosvat pr. td. land I alt august begyndte høsten. Rugen høstes med le. 5 elever, 3 karle, 10 ½ daglejer og 2 koner er i arbejde. 16. august høstes hvede med selvbinder og aflægger, der er 7-8 opbindere. Lejesæd høstes med le. 5. september er damptærskeværket i gang. Der tærskes 57 td. hvede. 3 heste og 18 mand er i arbejde. 16. september tærskes rug. 21. september tærskes på den lille maskine. Side 11 af 67

12 Dagbogen slutter 1. oktober. Der køres da 7 læs havre ind, og 21 læs rivning tærskes. Kornstakkene tærskes på akkord. Stakkene måler 5 * 3 ½ favn og betales med 4,- kr. pr. stak. Udover dagbogen findes nogle regnskaber. Daglejerregnskabene viser 21 mand og 6 koner. I travle perioder i høst var i alt 37 mand i arbejde. Daglejen var 1,25 kr. pr. dag, konerne fik 1,- kr. pr. dag. Akkordarbejde: Læsning af gødning 6 øre pr. læs (egen kost) Mejning og opbindning 3 4 kr. pr. tønder land Tækning 4 øre pr. lægte pr. fag + kost Roetyndning, blokhakning 8 øre pr. 100 favn Roetyndning, udtyndning 12 øre pr. 100 favn Roetyndning, hakning 10 øre pr. 100 favn Optagning 4 5 øre pr. 100 alen Kornhæs 3½ * 5 favn, ca. 30 læs, tækning 4,- kr. pr. læs En hest holdt med beslag 10,- kr. årligt Plov, skær og langjern 14,- kr. årlig 100 favn = 188,5 meter Livgarden Fra 6. maj 1893 til 10. oktober 1893 var Lars Sørensen indkaldt til militærtjeneste og gjorde tjeneste ved Livgarden i København. Opholdet der kommet til at stå i særlig glans. De bevarede foto og hans mundtlige beretninger tyder på godt kammeratligt samvær. Kronprins Christian, senere Christian X, var løjtnant ved hans kompagni, Når de var ude på øvelse, og der var nysgerrige tilskuere, der spurgte efter kronprinsen, så kunne det godt give anledning til pudsige situationer, når han vendte sig om og sagde: Det er mig! Se nu godt på mig! Senere da der var kongebesøg i Fåborg, var Garder foreningen mødt op for at hilse på kongen. Da han gik rækken igennem og hilste, standsede han: Der er en mand, jeg har set før. Det var Lars Sørensens stolthed, at Kongen kunne genkende ham efter så mange år. Der var kongebesøg i Fåborg 6. november (kronprins Christian) og 16. august 1929 (Kong Christian X og dronning Alexandrine). Han var meget optaget af Garderforeningen, hvor han efter 50 år som medlem blev æresmedlem. Side 12 af 67 Billede 4: Lars Sørensen som Garder 6. maj oktober 1983 var Lars Sørensen garder for Christian X.

13 Rønninge Søgård Fra 1. november 1893 til 1. november 1894 var Lars Sørensen elev på Rønninge Søgård. Gården havde et tilliggende på 586 tønder land, fordelt med 20½ tønder eng, 149 tønder skov, 25 huslodder og 31½ tønder sø. Til driften hørte 380 tønder land ager og 20½ tønder eng. Forpagter var J.Jensen. Lars Sørensen havde nu titel af førsteelev af forkarl. Dagbogen fra denne periode er ført efter et lidt andet system og er ikke så overskuelig. Ugeberetningen er udeladt. Men der findes en notesbog i lommeformat, hvor han har indført forskellige optegnelser om jordbehandling m.v. Herunder gengives hans notat om roernes opbevaring, der synes af have voldt nogle vanskeligheder: Da jeg den 1. november 1893 kom til Rønninge Søgård, var alle roerne taget op og hjemkørt med undtagelse af ca. 50 læs kålroer, der først blev hjemkørt 6. november og sat i en dynge langs med et risgærde ved den søndre længe, og som således blev liggende til midt i november, før der blev dækket jord på. Alle de andre roer, turnipserne var hjemkørt før november og sat i en lang og bred dynge ved siden af stakpladsen og dækket med siv. Således sad de til 9. november, da det begyndte at fryse ret stærkt. Derfor tog man fat på at få dem dækket. Dækningen blev udført således: Først blev sivene, der dækkede siderne, fjernet og lagt oven på dyngen. Siderne blev nu dækket med halm og kasted jord på til ½ 1 alens tykkelse på den nordre side, lidt tyndere på den søndre side. Toppen blev kun dækket med siv. Roerne sad nu sådan, og der blev kørt ind af dyngen, efterhånden som de blev brugt. Men da man skulle køre ind efter jul, var de begyndt at gro og var meget varme, de var begyndt at rådne, så der var ikke andet at gøre end at få de friske sorteret fra og nedkulet i nogle mindre kuler. Den milde vinter havde naturligvis også bidraget til, at de ikke kunne tåle at sidde i kule i så store dynger som her. At få roerne sorteret og sat i mindre kuler, var ikke noget let arbejde, for det var nu ret stærk frost, så jorden var ikke Billede 5: Rønning Søgård ca let at arbejde i. Men forpagteren var ikke rådvild, så da den første kule var færdig, blev Rønninge Søgård, var et krongods kaldt den næste kule lagt op ad den første, så man Tvevad Slot og Søgård fra Hovedbygningen er opført i og sparede dækning af den ene side. Kulerne ombygget i Den nuværende blev nu dækket med halm, et tyndt lag jord og halm med lidt jord til at holde. Oven på tofløjede hovedbygning ligger få hundrede kulen blev der dækket med siv, men heller meter fra et gammelt middelalderligt ikke denne dækning kunne de tåle, men det voldsted, der er kendt fra var nu ikke flere tilbage, end de kunne køres Rønningesøgaard blev i 1913 solgt til i roehuset. slægten Bille Brahe Selby, der stammer fra Kålroerne var dækket midt i november, men hen i januar ville forpagteren, at der skulle Side 13 af 67 Hvedholm og grevskabet Brahesminde på Sydfyn.(http://fynhistorie.dk/node/26585)

14 ses til dem, de havde også fået for varmt, og oven på kulerne var der dækket med halm, og der var trængt vand ind, så store partier var rådne. Jorden blev nu dækket af, og de lå uden dækning til de efterhånden blev fodret op, og de rådne blev kørt på mødding Lars Sørensen Under opholdet på Rønninge Søgård havde han den store sorg at miste den ene af sine brødre, Rasmus Sørensen. Rasmus var snedker, og for at uddanne sig til møbelsnedker, rejste han til Tyskland, men under et ophold i Berlin blev han alvorlig syg. Familien fik ham hjem ved juletid 1893, men han døde kort efter hjemkomsten, 26 år gammel. I dagbogen er noteret: Hjemme til begravelse. Det må være broderens begravelse. Lars Sørensen var i besiddelse af en stor arbejdsevne, han var stor og kraftig med gode kræfter. Han imponerede ved ene mand at køre kornet væk fra tærskeværket og bære det på magasin. Hvor meget det drejede sig om, ser vi af dagbogen: 29. august: Tærsket 144 td. hvede. 31. august: Tærsket 147 td. byg. 3. september: Tærsket 144 td. byg. Forholdene på Rønninge Søgård synes at have været meget familiære. Lars Sørensen var ret god til at læse op; han fortalte, at forpagterparret var barnløse i seks år, men så blev der født seks børn på syv år. Der blev født et barn, mens han opholdt sig der, og han fik besked om at komme ind og læse for fruen, der lå i barselsseng. Der er bevaret et brev til hjemmet i Millinge, dateret 2. februar Brevet lyder i sin helhed: Kære broder. Ja, allerførst vil jeg ønske dig hjertelig til lykke i anledning af din fødselsdag og ønske dig, at du må bevare dit helbred, som er det vigtigste, for uden det dur vi ikke til meget. Du er ellers noget sen til at skrive. Jeg har gået og ventet brev fra dig hver dag i denne uge, men jeg er stadig blevet skuffet. Jeg synes dog, at du kunne skrive lidt oftere, som du gør, for nu har du ingen anden broder at skrive til, så det skulle du nok kunne overkomme. Jeg er taknemlig for lidt. Jeg bliver altid så glad, når jeg hører lidt hjemme fra mit fødehjem. Ja, jeg ved snart ikke noget nyt at fortælle dig denne gang. Jeg er rask og har det godt. Vi bestiller ikke andet end at tærske på maskine hver dag, men nu har det da snart ende; når vi tærsket i tre dage, så tænker jeg, det er forbi, men så har vi en klat rug, der skal tærskes med plejl. Det tænker jeg, husmændene får akkord på, så slipper vi nok fri. Side 14 af 67

15 Sidste jeg skrev til dig, da var de fleste af folkene syge, de er da blevet raske igen allesammen, men nu er det skidt både med forpagteren og forvalteren, fruen har også ligget en 8½ dages tid, men hun er da kommet op igen, men nu må forpagteren løse af med at ligge i sengen. Men han er da ikke så meget dårlig, det så jeg i aftes, for da var de gået i seng begge to. Da jeg var færdig med at spise til aften, måtte jeg ind og læse op for dem begge to, og da kunne forpagteren nok holde lidt sjov, så meget dåglig er han da ikke, men det er jo bedre at være lidt forsigtig til at begynde med, for det er nok influenza, de går med, og det er ikke behageligt at få det for alvor. Det så jeg, da stuepigen havde det, hun blev helt forvildet og stod op af sengen. Forvalteren er da også kommet op i dag, men han har holdt sig inden døre hele dagen, så ham har jeg ikke haft så stor gavn af de sidste dage, og det går ud over mig, for så må jeg klare hans arbejde, nemlig at tilse malkningen morgen og aften, og det bryder jeg mig ikke om, da jeg fuldt ud må arbejde med om dagen alligevel, og det er i den tid, jeg ellers skulle have fri, det er kun en halv time om aftenen. Malkningen begynder kl. 4½, og vi er oppe at arbejde kl. 5, men så er de ikke færdige med det før kl. 6½, så må jeg op igen kl. 4 om morgenen, så det er ikke meget med at passe malkningen, men nu tænker jeg da også, at det er sidste morgen i morgen. Ja, nu tror jeg ikke, det er mere at skrive om disse syge folk, nu har de snart været i seng alle sammen, der er kun forkarlen og mig tilbage. Nu vil jeg ønske et godt og velsignet nytår. Hils sønnerne og Margrethe og alle derhjemme både i møllen og over i møllen og nede hos Møllers Hilset på det hjerteligste mange gange, Eders broder og svoger. Lars Sørensen NB. Lad mig nu se, du skriver inden ret længe. Regnskabsnotater fra Rønninge Søgård Den faste arbejdsstyrke: 15 heste, 8 karle, 6 daglejere, 1 elev. I travle perioder, høst og roer, kunne det være 10 daglejere og 25 koner. Mejeriregnskabet viser pund mælk daglig, der er ingen smørproduktion, men pund skummetmælk og kærnemælk anvendes til ostelavning: 3 4 oste dagligt Kvægbesætningen er 90 mælkekøer. 38 stk. Ungkvæg, svin: 146 søer og orner, i alt 108 stk. Svin. 3. november 1893 er noteret 3 fedesvin på i alt 1175 pund. 28. november 1893 er noteret 12 fedesvin på i alt 2176 pund. Tæskning af langhalm med plejl, akkord: 75 øre pr. tønde, 50 øre pr. trave langhalm, traverne skal veje pund (en trave = 20 hæs). Læsning af gødning: 6 øre pr. læs, der er kusken og en daglejer. Spredning fra vogn er samme pris, to mand. Side 15 af 67

16 Arbejdsredskaber Lars Sørensen omtaler brugen af flere redskaber til jordbehandling. Ploven er almindelig, men det kan nok undre lidt, at man anvender en pløjedybde indtil 9 tommer, 23½ cm. Som mere dybdegående harve anvendes svenskharven. Landmandsbogen 1895 beskriver den således: En Svensharve med 9 tænder 9 tommer (23½ cm) lange kræver til 7 tommer i bindende jord pund ( kg.) trækkraft, svarende til 3 4 hestes træk i jævnt arbejde. Dagarbejdet vil sjældent overskride 4 6 td. land. Svenskharvens grundform er den Billede 6: Svenskharve ligebenede trekant med trækket anbragt i benenes spids. På den ene anbringes tænderne således, at hver trækker din fure i et antal af 7 11, sjældent derover. Skæret, der er et med tanden, er gåseformet, og tandens spids bøjet desto mere fremad, jo mere dybtgaaende man ønsker. I øvrigt reguleret harvens gang med stillebøjle. Harven giver sin slingrende gang en god findeling af jorden og betegnes som et af de vigtigste redskaber.3 Billede 7: Sæddækker Fjedertandsharven betegnes som Sæddækker var det vigtigste rædskab ved temmelig ny i brug, såbedets tilberedning, sammen med de men synes at vinde spidstandede mere lette harver af samme frem. Men det bliver opbygning. (Salmonsens kultivatoren, der konversationsleksikon, 2dre udgave, fortrænger J.H.Schutz forlag a/s, København, Bind svenskharven. X [ ]) Bredsåmaskinen synes at være almindeligt anvendt. På Nislevgård er bredsåmaskinen foretrukket til såning af havre. Ved overtagelsen af gården Løvdal oktober 1901 blev der straks anskaffet en bredsåmaskine, og den første vintersæd, Lars Sørensen såede der, blev sået med Billede 8: Gammel dansk harve bredsåmaskine. Den første radsåmaskine blev anskaffet i (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre 1907, men bredsåmaskinen blev anvendt til græsfrø og udgave, J.H.Schutz forlag a/s, norgessaltpeter helt frem til København, Bind X [ ]) 3 T.Westermann & H.Goldschmidt: Landmandsbogen, Ernst Bojefens Forlag, Kjøbenhavn, 1895, side xxx Side 16 af 67

17 Roedyrkning Billede 9: Fjærtandharven. Fjærtandharven vinder frem rund århundredeskiftet. Det bliver dog Kultivatoren, der fortrænger Svenskharven. (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre udgave, J.H.Schutz forlag a/s, København, Bind X [ ]) I roedyrkningens første tid blev jorden kammet op, og roerne blev priklet ud med hånd; siden kom håndsåmaskinen, der i brug såede en række. På Løvdal blev roerne sået med to sådanne håndsåmaskiner (8 8½ td. land) indtil 1907, da radsåmaskinen blev anskaffet sammen med en dobbelt radrenser (Holby). De kombinerede roesåmaskiner og radrensere vandt en del udbredelse. På Nislevgård sås roerne med en 29 raders radsåmaskine, der blev indstillet til at så rækker. Såkassen med tragte og skær kunne afmonteres, og stellet monteres med radrenserskær. Man kørte da i samme spor som ved såningen. På Gislingegård var såning på kamme endnu i brug, da Lars Sørensen var der i 1897, men synes at være gået af brug ved århundredskiftet. Opkamning foretages med svingplov, men i modsætning til normal pløjning, hvor fjerner hest går i furen, så går nærmer hest her i furen (nærmer hest = venstre, fjerner = højre). Opkamning ser da således ud: Opkamning til kartofler. Ploven holdes skråt. Efter lægningen jævnes jorden ned over knoldene med en let harve med tænderne op. Opholdet på Rønninge Søgård slutter 1. november 1894: forpagteren slutter sin anbefaling således: Desuden er han en særdeles behagelig og beskeden ung mand, som det har været os en fornøjelse at have i huset. Billede 10: Kultivator (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre udgave, J.H.Schutz forlag a/s, Efter opholdet på Rønninge Søgård rejser Lars Sørensen København, Bind X [ ]) til Grubbe mølle ved Fåborg og fik her plads som avlskarl til (Møller Anders Plougs ældste datter Dorthea var gift med Lars Sørensens ældste broder Christian, så der var således en forbindelse til møllen). Grubbe Mølle Møller Anders Ploug var en dygtig landmand og forretningsmand. Han var eneste søn fra Sundagergård ved Fåborg, og han overtog fæstet af denne gård efter forældrene og bevarede fæstet til sin død Side 17 af 67

18 Gårdens beliggenhed nær Fåborg gav gode muligheder for handel med byen, og gården drev han frem til mønsterdrift købte han Grubbe Mølle (Købekontrakt 4. oktober 1878). Han var da så velfunderet, at han kunne betale møllen kontant. Initiativrig som han var, drev han møllen frem til at være egnens førende mølleforretning med en vidtstrakt kundekreds byggede han vindmøllen, en mølle der flyttedes fra Nykøbing på Sjælland. Mølleriet var monteret med tidens bedste maskiner: triørrenseri, Billede 11: Ane Billede 12: Anders fineste melsigter m.v. Margrethe Peder Nielsen Ploug Til møllen hørte et landbrug på ca. 90 tønder land. Rasmussen (1843 ( ) 1917) De gamle mølledamme var groet til med ellekrat, dem fik han ryddet og drænet til gode engarealer. Der var en ret stor kvægbesætning; der var indrettet mejeri, hvor centrifuge og kærne blev drevet fra vandhjulet. Man behandlede gårdens mælk og indkøbte mælk fra fire af egnens gårde. To af døtrene var uddannet som mejersker og virkede på skift. Det var Anders Plougs stolthed, når greven på Hvedholm lod firspandet holde (al herskabskørsel fra Hvedholm var med firspand), og greven stod af vognen og gik en tur over marken sammen med mølleren for at tale om driften og dagens spørgsmål. Der er ingen optegnelser om driften på Grubbe Mølle. Der blev dyrket sukkerroer, men hvordan driften ellers var tilrettelagt, vides ikke. Møller Anders Ploug var en myndig husfader, der forlangte meget af sine folk og ikke mindst af sine børn. De skulle lære at bestille noget. Boglige studier viste han nærmest foragt for. Mølleren havde syv børn: to sønner og fem døtre. Han var gift med Ane Margrethe Rasmussen: hun var fra et meget religiøst hjem, og hjemmet på møllen var stærkt religiøst præget af Indre Mission. Hendes milde hjælp somme sind kom til at præge hjemmet. Som nævnt var der fem døtre i hjemmet på møllen, den ældste var gift med Lars Sørensens broder Christian på Billede 13: Grubbe Mølle, ca Højagergaard, og her var den Grubbe Mølle, med vandmøllen i forgrunden, blev købt af Anders femte i søskende rækken, Ploug i I 1897 købte han vindmøllen, som blev fragtet fra Margrethe, pige i huset. Sjælland til Millinge. Side 18 af 67

19 Et brev fra Lars Sørensen til Margrethe er dateret 16. juli 1886 (hun var da sytten år). De har været i selskab sammen, og da havde hun ikke været helt tilfreds. I brevet skrev hun blandt andet: Jeg skal takke for den lykke, der er blevet mig tildelt, at komme i et hjem som dit og komme til engang at dele ondt og godt sammen med dig. Det er nu til jul tre år siden, at det skulle være dig og mig og ingen anden, og jeg ventede troligt, indtil du gav mig dit ja. Grunden til, at jeg ikke taler så meget til dig, når vi er i selskab, er den, at jeg ikke holder så meget af det, så længe vi ikke har fået ring. Når først du bliver så gammel, at vi får ring på, så skal du se, det bliver bedre for skamme mig ved dig, behøver jeg gud ske lov ikke jeg er stolt af min lille kæreste. Hvordan det videre er gået, er der ikke klarhed over. Det ser ud til, at det har været en længere periode, hvor de ikke har set hinanden. Det er ingen daterede breve fra denne periode. Gislingegård Fra 1. maj 1897 til 1. maj 1898 er Lars Sørensen hos Lagoni, Gislingegård på Sjælland. Gården er på 480 tønder ager og eng. Der findes ingen dagbog fra denne periode, men der findes en bog i lommeformat, hvor behandlingen af de enkelte marker er beskrevet. Kornsåningen er bredsåning, så driftsmåden synes at være lidt mere tilbagestående, og roerne sås på kamme med Chr. Henningens to-rækkersåmaskine fra Slagelse, der sås pund pr. tønde land. Kartoflerne lægges efter opkamning. Roe marken gødes med 400 pund fiskeguano pr. tønde land. Brakmarken får ikke den grundige behandling, som der brugtes på Rønninge Søgård. Der er 33 tønder land, der gødes med 563 Billede 14: Gislingegård. læs gødning og pløjes ned 6 tommer, den Gislingegård er en lille sædegård, dannet i 1730 af sidste pløjning pløjes med 9 tommers dybde. Peder Benzon. Gården er beliggende i Gislinge Sogn, Forholdene på Gislingegård synes at have Holbæk Kommune. Hovedbygningen er opført i 1873 været gode. Lars Sørensen befinder sig godt mellem det øvrige personale. Der findes flere fotografier af det øvrige personale. Et enkelt brev fra denne periode er bevaret: Side 19 af 67

20 Gislingegård, Kære broder. Tak for indbydelsen og tak for lykønskningen i anledning af min fødselsdag. Det er ellers en travl tid for mig denne tid, så jeg har næsten opgivet at spørge Lagoni om at få fri, men så kom jeg i tanker om at spørge om det, og jeg fik da også tilladelse til det på den måde, at mejeribestyreren skulle køre i de dage i stedet for mig, og så skulle mejersken tilse malkningen i de dage, for vi er ikke nær færdige med høsten herover, og vi er ikke så meget mandskab, at de sådan kunne undvære en mand uden at få en anden i stede, men på den måde går det alligevel, og hvis nu vejret tillader det, er det min bestemmelse at cykle hjem, jeg tager så herfra lørdag morgen og er så hjemme til lørdag aften. I dag ser det ellers ud til at blive godt vejr, og når det blot ville holde sig fem dage, så tænker jeg, at vi kan blive færdig, for det er nemt her, for det er ikke så langt at køre. Vi har ellers ikke fået andet hjem end rug og hvede og en tyve læs byg, så du kan nok se, at vi ikke har så lidt ude endnu. Nu må jeg slutte for denne gang, det er snart tiden, jeg skal spænde for igen, og jeg skulle være færdig inden den tid, posten kommer, så han kan få brevet med. Kærlig hilsen til Eder alle. Din hengivne broder Lars Sørensen Lars Sørensen var en ivrig cykelrytter; han var den første i Millinge, der havde en cykel med luftringe og var trænet i at køre lange ture i omegnen. En anden begivenhed fra denne tid vil blive beskrevet i det følgende, da den siden fik stor betydning for ham: På Gislingegård var der blevet indkøbt to fire-årige køreheste til herskabskørsel, og inden de blev taget i brug til det formål, skulle de være godt tilkørte. De unge mennesker havde fået lov til at køre i cirkus, og for at få lejlighed til at tilkøre de unge heste, havde kusken spændt de nye heste for vognen, men på vejen tog hestene magten fra kusken, og Lars Sørensen, der jo var stor og stærk, tog da fat i tømmen, han kunne jo trække hestene op i vognen, om det skulle være. Men det kunne kørelinerne ikke holde til, så resultatet blev, at linerne sprang, og han fik overbalance og faldt af vognen. Det ene hjul ramte ham på hoften. Han gik med øm hofte nogen tid, men det var ikke noget han tillagde nogen betydning, men det skulle senere vise sig, at det havde det. Herom senere. Vallø Hovedgård Efter opholdet på Gislingegård søgte han pladsen som forvalter på Vallø Hovedgård. Her tiltrådte han 1. maj 1898 og var der til 1. maj Forholdene var ikke de bedste her. Han fortæller herom i et brev 6. maj Side 20 af 67

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere