Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen"

Transkript

1

2 Side 2 af 67

3 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67

4 Side 4 af 67

5 Indholdsfortegnelse Søren og Ane Christine Rasmussens børn...7 Højagergård...7 Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole...9 Nislevgård...10 Livgarden...12 Rønninge Søgård...13 Regnskabsnotater fra Rønninge Søgård...15 Arbejdsredskaber...16 Roedyrkning...17 Grubbe Mølle...17 Gislingegård...19 Vallø Hovedgård...20 Vallø Hovedgårds drift Sundagergård / forlovelse...23 Løvdal og bryllup...28 Tale ved vielsen i Svanninge Kirke, 25. oktober Til Brudeparret...30 Gården Løvdal...31 Gårdens køretøj...34 Telefoncentralen i Håstrup...35 Brugsforeningen...36 Sognerådet...37 Menighedsrådet...38 Voldgiftsmand...38 Banken i Fåborg...39 Jernbanen Odense Fåborg, over Nr. Broby...39 Håstrup sogn...39 Forsamlingshuset...40 De senere år...42 Bilag 1a: Fæstekontrakt, Højagergaard (1854)...45 Bilag 1b: Dommerfuldmagt (1854)...46 Bilag 1c: Aftægtskontrakt, Højagergaard (1853)...47 Bilag 2a: Forpagtningskontrakt, Sundagergaard (1888)...50 Bilag 2b: Forpagtningskontrakt, Sundagergaard (1912)...53 Bilag 3a: Løvdal (Danske Gaarde, 1914)...57 Bilag 3b. Løvdal, Nyanskaffelser i perioden Bilag 3c: Løvdal, Regnskab, Bilag 4: Søren Rasmussen...62 På Valsen...62 Bilag 5: 90-aarig cyklist vil op at flyve til sommer...64 En betagende udvikling jern i høstmarken...65 Side 5 af 67

6 Fortegnelse over billeder Billede 1: Søren Rasmussen...7 Billede 2: Ane Christine Rasmusdatter...7 Billede 3:Nislevgård...10 Billede 4: Lars Sørensen som Garder...12 Billede 5: Rønning Søgård ca Billede 6: Svenskharve...16 Billede 7: Sæddækker...16 Billede 8: Gammel dansk harve...16 Billede 9: Fjærtandharven...17 Billede 10: Kultivator...17 Billede 11: Ane Margrethe Rasmussen ( )...18 Billede 12: Anders Peder Nielsen Ploug ( )...18 Billede 13: Grubbe Mølle, ca Billede 14: Gislingegård...19 Billede 15: Vallø hovedgård, ca Billede 16: Sundagergård, ca Billede 17: Margrethe Ploug, Lars Sørensen, Christine Ploug, Niels Ploug og Inger Hansen...26 Billede 18: Svanninge Kirke...28 Billede 19: Margrethe Ploug, ca Billede 20: Lars Sørensen, ca Billede 21: Familien på Løvdal, ca Billede 22: Løvdal, ca Billede 23: Eksempel på en Charabanc...34 Billede 24: Eksempel på en ponyvogn...34 Billede 25: Håstup by, ca Billede 26: Karen Mette Margrethe Nielsen Ploug, gift Sørensen (ca. 1950)...42 Billede 27: Lars Sørensen 80 år...42 Billede 28: Lars Sørensen og hans efterkommere, ca Billede 29: Rasmus Sørensen ( )...62 Side 6 af 67

7 Søren og Ane Christine Rasmussens børn Billede 1: Søren Rasmussen Billede 2: Ane Christine Rasmusdatter født 20 Apr 1817 gift 22 Okt 1853, død 6 Apr 1881 født 23 Sept 1831, gift 22 Okt 1853, død 10 Marts 1877 Højagergård Søren Rasmussen overtog fødegården, Højagergård, der havde været i slægtens besiddelse i tre eller flere generationer. Søren Rasmussen var en driftig landmand, der gennemførte en fuldstændig ombygning af gården til en ny i Den nye gård blev opført bag den gamle gård, der lå tæt ved byvejen. Grevsabet Brahesminde gjorde meget for at forbedre fæstegårdene, så driftige landmænd kunne altid regne med støtte derfra. Ane Christine Rasmusdatters fader, Rasmus Hansen ( ), var også en driftig landmand, der fik tilkendt Det kongelige Landhusholdningsselskabs lille sølvbæger. Men han var drikfældig, og døde af druk i 1840, 38 år gammel. Da boet blev gjort op, var det en gæld på 300 rigsdaler. Enken Marie Christensdatter ( ) blev gift igen, og der blev en ordning, således at hendes børn, Hans Christian og Ane Christine, fik henholdsvis 40 og 20 rigsdaler. (I følge Mette Madsens optegnelser indbetalte svigerfaderen Niels Nielsen omtrent 300 rigsdaler på enkens vegne. Ligesom han på grund af det forhold, hvori hans søn indtrådte til enken, frafaldt en fordring på 32 rigsdaler, og datteren fik en søsterlod på 16 rigsdaler. Men af kærlighed til børnene erklærede enken sig villig til at foretage deres arv så meget, at de fik henholdsvis 40 og 20 rigsdaler.) Ane Christine Rasmusdatters broder, Hans Christian Rasmussen, var velbegavet. Han kom til Stensgård som skriver, og grevskabet støttede ham i en videregående uddannelse som Side 7 af 67

8 polytekniker og landmåler. Han rejste til Frankrig, hvor han var med i Fremmedlegionens krig i Marokko. Han døde af brystsyge 28 år gammel. Ane Christine Rasmusdatter kom i huset på Grevegården, Millinge (Matr.nr. 8), hos en søster til stedfaderen, Karen Nielsdatter. Karen var gift med Søren Syracsen. Ved moderens død var Ane Christine Rasmusdatter 13 år gammel. Der blev født otte børn i ægteskabet mellem Ane Christine Rasmusdatter (23 september 1831, Egedalgård, Svanninge [Matr. 18a] 10 marts 1877, Højagergård) og Søren Rasmussen (20 april 1817, Højagergård, 6 april 1881, Højagergård). De fire første døde som børn af hjernebetændelse. Et trøstebrev fra Søren Rasmussens broder, dateret , er bevaret. En datter må være død ved den tid. En datter Rasmine døde ni år gammel (hun er fotograferet ca. 1868). De øvrige søskende, der nåede voksenalder, var: Marie Christine Sørensen 12. marts marts 1944 Hans Christian Sørensen 3. februar februar 1960 Rasmus Sørensen januar 1894 Lars Sørensen 13. august december 1956 Lars Sørensen, der var den yngste, havde således mistet sin moder, da han var fire år, og sin fader, da han var otte år. Ingen af de fire søskende var myndige, da faderen døde. Værge for børnene blev sognefoged P.Pedersen, Millinge. Jens Møller Madsen bestyrede gården, og Johanne fra Vester Skerninge varetog husholdningen, indtil Marie, den ældste, kunne overtage den. Hun var en tid på Stensgård som husholdningselev for forpagter Lagoni. Jens Møller Madsen var gårdbestyrer på Højagergård fra Søren Rasmussens død, og indtil børnene nåede myndighedsalderen, og den ældste søn overtog gården i Han var en dygtig bestyrer, så de økonomiske forhold var gode. Han var født i Millinge på en mindre, nu nedlagt, ejendom i Stenbæksgyden. I 1890, da Christian Sørensen overtog gården, blev Jens Møller Madsen gift med Johanne Marie Rasmussen fra Rødhyldegård, Svanninge Nørremark (Matr. no. 35a). Han overtog denne gård. Han var fætter til Hans Jørgen Møller, der blev gift med ovennævnte Marie Sørensen og bosat på Nørre Mølle Hans Christian Sørensen overtog Højagergård Han var 10. oktober 1890 gift med møller på Grubbe Mølle Anders Plougs ældste datter Nielsine Christine Dorthea Nielsen Ploug (5. december februar 1960). Hvordan Lars Sørensens opvækst har formet sig, findes der ikke mange oplysninger om. Han gik i Svanninge Skole, der lå over for gården på den anden side vejen. Han skal have været en god dreng, som var let at omgås. Han var nær knyttet til søsteren Marie, der var som en mor for ham, det holdt livet igennem. Da Lars og Margrethe Ploug-Sørensen blev bosat på Løvdal i Håstrup, og Lars' søster Marie blev bosat på Nørre Mølle, blev det til mange besøg her. Når de skulle besøge den øvrige familie i Svanninge, skulle de passe på at have godt ved tømmen, for ellers drejede hesten ind til faster Marie. Børnene på Løvdal glædede sig, når landposten kom og meddelte: Nu skal I til fødselsdag på Nørre Mark. Det er portkort til Jer i dag!. Det var altså postkort. Der skal indskydes en bemærkning om den kære gamle landpost. Han kom jo med avis og ugeblade: Familie Journalen og Hjemmet (Familie Journalen var dengang blad for Indre Side 8 af 67

9 Mission). Når børnene hørte, at posten var i køkkenet, styrtede de derud: Har du nogle blade med Knold og Tot? Det blev til mange kopper kaffe ved Margethes køkkenbord til en lille hyggesnak, han kendte jo sognet, men han løb ikke med sladder. Han var meget afholdt, så ved hans jubilæum samlede beboerne ind til en cykel. Når Margrethe havde travlt med vask eller slagtning, kunne det ske, at det skød over med kaffen, og hun bemærke: Han ville vist godt have haft kaffe. Hun kunne godt fornemme, når Postbudet havde lyst til en kop kaffe. Lars Sørensens broder Rasmus var 4 5 år ældre. Han lærte snedkerfaget. Under et ophold i Berlin blev han alvorlig syg. Familien fik ham hjem, men han døde kort efter hjemkomsten i 1894, 26 år gammel. Fem af hans breve fra rejsen er bevaret. 1 Hans Christian Sørensen, den ældste af brødrene, overtog hjemmet på Højagergård Lars Sørensen var da 17 år, og han arbejdede på gården, men forholdet til broderen, der var seks år ældre, var ikke det mest hjertelige. I 1891 rejste han fra hjemmet for at se andre forhold og uddanne sig til landmand. Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole Svogeren Hans Jørgen Møller havde været elev på Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole, Odense, og her blev Lars optaget som elev vinteren Trap Danmark, Tredie udgave, 1899, omtaler skolen således: Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole, oprettet 1855, havde først Lokaler i den gamle Gymnasiebygning ved St. Knuds Kirke, men fik i 1874 sin egen Bygning, opf. i Vindegade i eet Stokværk efter Tegn. af Arkitekt Haugsted, forhøjet 1898 med 1 Etage. Ved Hjælp af 11 Faglærere giver den Teoretisk Undervisning til unge Landmænd i et Kursus fra Nov. til Juli; i Vinterhalvaaret har den været besøgt af 18 Elever; i det hele har den haft omtr Elever. 2 Skolen blev nedlagt i De fynske Landboforeninger havde kontorer her Vindegade 72 i mange år. Landbrugsskolen i Odense var ingen kostskole. Eleverne blev indlogeret i byen. Hvordan Lars Sørensen klarede det spørgsmål, er der ikke helt klarhed over, men så vidt der kan forstået, var skolen behjælpelig med anvisning af pensionat og logi. Undervisningen var delt på to vintre, første vinter 1. november april 1892, anden vinter 1. november april Det findes ikke mange notater fra det første skoleår. Undervisningen har mest omfattet almindelige skolefag: kemi, fysik, matematik m.m. Lars Sørensens tegninger er bevaret, og de er udført med en beundringsværdig akkuratesse. Den mere specielle undervisning i landbrugsfag synes henlagt til andet skoleår, mere herom senere. Hvordan han tilbragte fritiden ud over skolearbejdet, er der ikke mange oplysninger om, men han var meget interesseret i teater. Der var vist ikke noget teaterstykke, der blev opført, han ikke så. På det gamle Odense Teater kunne man for 35 øre få billet til øverste balkon. Hans teaterkikkert er bevaret. 1 2 Se bilag 4. J.P.Trap: Kongeriget Damark, Bind 3, 3die udgave, Kjøbenhavn, 1898, side 321 Side 9 af 67

10 Nislevgård Efter skoleopholdet vinteren fik han plads som elev hos forpagter G.Berthelsen, Nislevgård ved Otterup. Gården havde et tilliggende på 490 tønder land, heraf 20 tønder eng. og 470 tønder var under plov. Han tiltrådte pladsen 1. april Dagbogen fra tiden på Nislevgård er meget om hyggelig ført og omfatter tiden fra 3. april til 30. oktober1892. Billede 3:Nislevgård Det bliver for omfattende at gengive bogen i sin Nislevgaard nævnes første gang i 1588 og var en helhed, men jeg vil gengive nogle uddrag, som avlsgaard under Ravnholt Gods fra 1752 til jeg mener kan have almen interesse Gaarden ligger i Otterup Sogn, Lunde Ugeberetningen fra den første uge i april 1892 (lidt forkortet): Herred (Odense Amt), Otterup Kommune. Hovedbygningen er opført i Nislevgaard er idag efterskole. (J.B.C. la Cour, Danske Gaarde, 1906) Vejret har i denne uge været udmærket. Jorden er blevet tør og let at behandle. Der er sat fuld kraft på kornsåningen. Det er sået 11 ¼ td. Land med vikkehavre i Svineløkken, ca. halvdelen af denne mark skal tilsås med staldfoder (en blanding af havre, ærter og vikker). Tilsåningen deles i mindre stykker, der sås med nogen tids mellemrum, således at grøntfoderet kan have en passende udvikling, når det høstes til den daglige fodring. Derefter begynder man på tilsåningen af forreste Stenløkke, der bliver tilsået med byg. Jorden får følgende behandling: Først får den et træk med danskharven på tværs af plovfuren, derefter et træk med sæddækker på langs og så tromles med en let ringtromle. Der sås 7 ½ skæppe byg pr. td. Land med radsåmaskine, og der sluttes med bloktromle. Der er 44 td. Land i marken. Derefter begynder man i Egeløkken, der får samme behandling. Arbejdsstyrken i den uge er 24 heste, 4 elever, 7 karle, 10 daglejere og 2 koner. 4 elever og 7 karle følger hestene (der har været 2 trespand, der nævnes en svenskharve til trespand). 3 karle og 2 daglejere er i stalden. Den øvrige arbejdsstyrke er beskæftiget med forskellige arbejder. En passer mølleri og værksted. Konerne jævner muldskud. Efter en kort periode med fint vejr følger dårligt vejr med kulde, regn og torden. 6. maj meldes om snebyger. Men ind imellem klarer man den sidste kornsåning og begynder roesåningen. Runkelroerne sås med frø af egen avl, rækkeafstand 19 tommer, maskinen sår i 5 rækker, 3 td. land sås med sukkerroer, 14 td. land med forsøgsroer, 3 slags runkelroer, 4 forskellige sorter guleroer. I Svinehusløkken sås 20 td. land med runkelroer og 6 med turnips. I Damløkken sås 12 td. land med vikkehavre, der pløjes ned med skrælleplov (tre tommer), og forårssåningen slutter. Side 10 af 67

11 Anden uge i maj: 70 ungkreaturer og hestene sættes på græs. Der samles sten og træskes langhalm med plejl. Trods dårligt vejr sættes de 100 malkekøer på græs, de er i tøjr og tages ind om natten, de fleste har dækken på. Kraftfodertilskuddet halveres. Omkring 1. juni trækkes 40 kvier til Vigeø inddæmning til græsning. De kobles 5 6 stykker sammen, og 5 elever, 1 karl og 1 daglejer klarer turen, der er på 3 ½ mil. Ved Stige bliver kvierne svømmet over kanalen, og man fortsætter på den anden side. På hjemturen sejler man fra Viøre til Klintebjerg. Nu går det løs med udtyndning i roemarken: 2 heste, 15 mand og 6 koner er i arbejde. Det er akkordarbejde: Lugning og tyndning betales med 15 øre pr. 100 favn. En mand klarer favne pr. dag. Høbjergningen begynder juni 1892, hvor der køres 112 læs ind. Forpagteren har anskaffet en slåmaskine. Sommeren igennem arbejdes der i brakmarken. Arbejdet her er delt i fire afdelinger. Der findes en opgørelse over det samlede arbejdsforbrug. Brakmark: 45 td. land Heste 1. del: del: del: del: Antal dage Elever Karle Pløjning, tromling, 2 gange letharvet, pletharvet med 3-hestes svenskharve Dag lejere læs staldgødning, pløjet, samlet sten Pløjning 8 tommer, tromling, harvning med sæddækker Pjøyning 5-6 tommer, harvning med danskharve, såning af hvede superfosvat pr. td. land I alt august begyndte høsten. Rugen høstes med le. 5 elever, 3 karle, 10 ½ daglejer og 2 koner er i arbejde. 16. august høstes hvede med selvbinder og aflægger, der er 7-8 opbindere. Lejesæd høstes med le. 5. september er damptærskeværket i gang. Der tærskes 57 td. hvede. 3 heste og 18 mand er i arbejde. 16. september tærskes rug. 21. september tærskes på den lille maskine. Side 11 af 67

12 Dagbogen slutter 1. oktober. Der køres da 7 læs havre ind, og 21 læs rivning tærskes. Kornstakkene tærskes på akkord. Stakkene måler 5 * 3 ½ favn og betales med 4,- kr. pr. stak. Udover dagbogen findes nogle regnskaber. Daglejerregnskabene viser 21 mand og 6 koner. I travle perioder i høst var i alt 37 mand i arbejde. Daglejen var 1,25 kr. pr. dag, konerne fik 1,- kr. pr. dag. Akkordarbejde: Læsning af gødning 6 øre pr. læs (egen kost) Mejning og opbindning 3 4 kr. pr. tønder land Tækning 4 øre pr. lægte pr. fag + kost Roetyndning, blokhakning 8 øre pr. 100 favn Roetyndning, udtyndning 12 øre pr. 100 favn Roetyndning, hakning 10 øre pr. 100 favn Optagning 4 5 øre pr. 100 alen Kornhæs 3½ * 5 favn, ca. 30 læs, tækning 4,- kr. pr. læs En hest holdt med beslag 10,- kr. årligt Plov, skær og langjern 14,- kr. årlig 100 favn = 188,5 meter Livgarden Fra 6. maj 1893 til 10. oktober 1893 var Lars Sørensen indkaldt til militærtjeneste og gjorde tjeneste ved Livgarden i København. Opholdet der kommet til at stå i særlig glans. De bevarede foto og hans mundtlige beretninger tyder på godt kammeratligt samvær. Kronprins Christian, senere Christian X, var løjtnant ved hans kompagni, Når de var ude på øvelse, og der var nysgerrige tilskuere, der spurgte efter kronprinsen, så kunne det godt give anledning til pudsige situationer, når han vendte sig om og sagde: Det er mig! Se nu godt på mig! Senere da der var kongebesøg i Fåborg, var Garder foreningen mødt op for at hilse på kongen. Da han gik rækken igennem og hilste, standsede han: Der er en mand, jeg har set før. Det var Lars Sørensens stolthed, at Kongen kunne genkende ham efter så mange år. Der var kongebesøg i Fåborg 6. november (kronprins Christian) og 16. august 1929 (Kong Christian X og dronning Alexandrine). Han var meget optaget af Garderforeningen, hvor han efter 50 år som medlem blev æresmedlem. Side 12 af 67 Billede 4: Lars Sørensen som Garder 6. maj oktober 1983 var Lars Sørensen garder for Christian X.

13 Rønninge Søgård Fra 1. november 1893 til 1. november 1894 var Lars Sørensen elev på Rønninge Søgård. Gården havde et tilliggende på 586 tønder land, fordelt med 20½ tønder eng, 149 tønder skov, 25 huslodder og 31½ tønder sø. Til driften hørte 380 tønder land ager og 20½ tønder eng. Forpagter var J.Jensen. Lars Sørensen havde nu titel af førsteelev af forkarl. Dagbogen fra denne periode er ført efter et lidt andet system og er ikke så overskuelig. Ugeberetningen er udeladt. Men der findes en notesbog i lommeformat, hvor han har indført forskellige optegnelser om jordbehandling m.v. Herunder gengives hans notat om roernes opbevaring, der synes af have voldt nogle vanskeligheder: Da jeg den 1. november 1893 kom til Rønninge Søgård, var alle roerne taget op og hjemkørt med undtagelse af ca. 50 læs kålroer, der først blev hjemkørt 6. november og sat i en dynge langs med et risgærde ved den søndre længe, og som således blev liggende til midt i november, før der blev dækket jord på. Alle de andre roer, turnipserne var hjemkørt før november og sat i en lang og bred dynge ved siden af stakpladsen og dækket med siv. Således sad de til 9. november, da det begyndte at fryse ret stærkt. Derfor tog man fat på at få dem dækket. Dækningen blev udført således: Først blev sivene, der dækkede siderne, fjernet og lagt oven på dyngen. Siderne blev nu dækket med halm og kasted jord på til ½ 1 alens tykkelse på den nordre side, lidt tyndere på den søndre side. Toppen blev kun dækket med siv. Roerne sad nu sådan, og der blev kørt ind af dyngen, efterhånden som de blev brugt. Men da man skulle køre ind efter jul, var de begyndt at gro og var meget varme, de var begyndt at rådne, så der var ikke andet at gøre end at få de friske sorteret fra og nedkulet i nogle mindre kuler. Den milde vinter havde naturligvis også bidraget til, at de ikke kunne tåle at sidde i kule i så store dynger som her. At få roerne sorteret og sat i mindre kuler, var ikke noget let arbejde, for det var nu ret stærk frost, så jorden var ikke Billede 5: Rønning Søgård ca let at arbejde i. Men forpagteren var ikke rådvild, så da den første kule var færdig, blev Rønninge Søgård, var et krongods kaldt den næste kule lagt op ad den første, så man Tvevad Slot og Søgård fra Hovedbygningen er opført i og sparede dækning af den ene side. Kulerne ombygget i Den nuværende blev nu dækket med halm, et tyndt lag jord og halm med lidt jord til at holde. Oven på tofløjede hovedbygning ligger få hundrede kulen blev der dækket med siv, men heller meter fra et gammelt middelalderligt ikke denne dækning kunne de tåle, men det voldsted, der er kendt fra var nu ikke flere tilbage, end de kunne køres Rønningesøgaard blev i 1913 solgt til i roehuset. slægten Bille Brahe Selby, der stammer fra Kålroerne var dækket midt i november, men hen i januar ville forpagteren, at der skulle Side 13 af 67 Hvedholm og grevskabet Brahesminde på Sydfyn.(http://fynhistorie.dk/node/26585)

14 ses til dem, de havde også fået for varmt, og oven på kulerne var der dækket med halm, og der var trængt vand ind, så store partier var rådne. Jorden blev nu dækket af, og de lå uden dækning til de efterhånden blev fodret op, og de rådne blev kørt på mødding Lars Sørensen Under opholdet på Rønninge Søgård havde han den store sorg at miste den ene af sine brødre, Rasmus Sørensen. Rasmus var snedker, og for at uddanne sig til møbelsnedker, rejste han til Tyskland, men under et ophold i Berlin blev han alvorlig syg. Familien fik ham hjem ved juletid 1893, men han døde kort efter hjemkomsten, 26 år gammel. I dagbogen er noteret: Hjemme til begravelse. Det må være broderens begravelse. Lars Sørensen var i besiddelse af en stor arbejdsevne, han var stor og kraftig med gode kræfter. Han imponerede ved ene mand at køre kornet væk fra tærskeværket og bære det på magasin. Hvor meget det drejede sig om, ser vi af dagbogen: 29. august: Tærsket 144 td. hvede. 31. august: Tærsket 147 td. byg. 3. september: Tærsket 144 td. byg. Forholdene på Rønninge Søgård synes at have været meget familiære. Lars Sørensen var ret god til at læse op; han fortalte, at forpagterparret var barnløse i seks år, men så blev der født seks børn på syv år. Der blev født et barn, mens han opholdt sig der, og han fik besked om at komme ind og læse for fruen, der lå i barselsseng. Der er bevaret et brev til hjemmet i Millinge, dateret 2. februar Brevet lyder i sin helhed: Kære broder. Ja, allerførst vil jeg ønske dig hjertelig til lykke i anledning af din fødselsdag og ønske dig, at du må bevare dit helbred, som er det vigtigste, for uden det dur vi ikke til meget. Du er ellers noget sen til at skrive. Jeg har gået og ventet brev fra dig hver dag i denne uge, men jeg er stadig blevet skuffet. Jeg synes dog, at du kunne skrive lidt oftere, som du gør, for nu har du ingen anden broder at skrive til, så det skulle du nok kunne overkomme. Jeg er taknemlig for lidt. Jeg bliver altid så glad, når jeg hører lidt hjemme fra mit fødehjem. Ja, jeg ved snart ikke noget nyt at fortælle dig denne gang. Jeg er rask og har det godt. Vi bestiller ikke andet end at tærske på maskine hver dag, men nu har det da snart ende; når vi tærsket i tre dage, så tænker jeg, det er forbi, men så har vi en klat rug, der skal tærskes med plejl. Det tænker jeg, husmændene får akkord på, så slipper vi nok fri. Side 14 af 67

15 Sidste jeg skrev til dig, da var de fleste af folkene syge, de er da blevet raske igen allesammen, men nu er det skidt både med forpagteren og forvalteren, fruen har også ligget en 8½ dages tid, men hun er da kommet op igen, men nu må forpagteren løse af med at ligge i sengen. Men han er da ikke så meget dårlig, det så jeg i aftes, for da var de gået i seng begge to. Da jeg var færdig med at spise til aften, måtte jeg ind og læse op for dem begge to, og da kunne forpagteren nok holde lidt sjov, så meget dåglig er han da ikke, men det er jo bedre at være lidt forsigtig til at begynde med, for det er nok influenza, de går med, og det er ikke behageligt at få det for alvor. Det så jeg, da stuepigen havde det, hun blev helt forvildet og stod op af sengen. Forvalteren er da også kommet op i dag, men han har holdt sig inden døre hele dagen, så ham har jeg ikke haft så stor gavn af de sidste dage, og det går ud over mig, for så må jeg klare hans arbejde, nemlig at tilse malkningen morgen og aften, og det bryder jeg mig ikke om, da jeg fuldt ud må arbejde med om dagen alligevel, og det er i den tid, jeg ellers skulle have fri, det er kun en halv time om aftenen. Malkningen begynder kl. 4½, og vi er oppe at arbejde kl. 5, men så er de ikke færdige med det før kl. 6½, så må jeg op igen kl. 4 om morgenen, så det er ikke meget med at passe malkningen, men nu tænker jeg da også, at det er sidste morgen i morgen. Ja, nu tror jeg ikke, det er mere at skrive om disse syge folk, nu har de snart været i seng alle sammen, der er kun forkarlen og mig tilbage. Nu vil jeg ønske et godt og velsignet nytår. Hils sønnerne og Margrethe og alle derhjemme både i møllen og over i møllen og nede hos Møllers Hilset på det hjerteligste mange gange, Eders broder og svoger. Lars Sørensen NB. Lad mig nu se, du skriver inden ret længe. Regnskabsnotater fra Rønninge Søgård Den faste arbejdsstyrke: 15 heste, 8 karle, 6 daglejere, 1 elev. I travle perioder, høst og roer, kunne det være 10 daglejere og 25 koner. Mejeriregnskabet viser pund mælk daglig, der er ingen smørproduktion, men pund skummetmælk og kærnemælk anvendes til ostelavning: 3 4 oste dagligt Kvægbesætningen er 90 mælkekøer. 38 stk. Ungkvæg, svin: 146 søer og orner, i alt 108 stk. Svin. 3. november 1893 er noteret 3 fedesvin på i alt 1175 pund. 28. november 1893 er noteret 12 fedesvin på i alt 2176 pund. Tæskning af langhalm med plejl, akkord: 75 øre pr. tønde, 50 øre pr. trave langhalm, traverne skal veje pund (en trave = 20 hæs). Læsning af gødning: 6 øre pr. læs, der er kusken og en daglejer. Spredning fra vogn er samme pris, to mand. Side 15 af 67

16 Arbejdsredskaber Lars Sørensen omtaler brugen af flere redskaber til jordbehandling. Ploven er almindelig, men det kan nok undre lidt, at man anvender en pløjedybde indtil 9 tommer, 23½ cm. Som mere dybdegående harve anvendes svenskharven. Landmandsbogen 1895 beskriver den således: En Svensharve med 9 tænder 9 tommer (23½ cm) lange kræver til 7 tommer i bindende jord pund ( kg.) trækkraft, svarende til 3 4 hestes træk i jævnt arbejde. Dagarbejdet vil sjældent overskride 4 6 td. land. Svenskharvens grundform er den Billede 6: Svenskharve ligebenede trekant med trækket anbragt i benenes spids. På den ene anbringes tænderne således, at hver trækker din fure i et antal af 7 11, sjældent derover. Skæret, der er et med tanden, er gåseformet, og tandens spids bøjet desto mere fremad, jo mere dybtgaaende man ønsker. I øvrigt reguleret harvens gang med stillebøjle. Harven giver sin slingrende gang en god findeling af jorden og betegnes som et af de vigtigste redskaber.3 Billede 7: Sæddækker Fjedertandsharven betegnes som Sæddækker var det vigtigste rædskab ved temmelig ny i brug, såbedets tilberedning, sammen med de men synes at vinde spidstandede mere lette harver af samme frem. Men det bliver opbygning. (Salmonsens kultivatoren, der konversationsleksikon, 2dre udgave, fortrænger J.H.Schutz forlag a/s, København, Bind svenskharven. X [ ]) Bredsåmaskinen synes at være almindeligt anvendt. På Nislevgård er bredsåmaskinen foretrukket til såning af havre. Ved overtagelsen af gården Løvdal oktober 1901 blev der straks anskaffet en bredsåmaskine, og den første vintersæd, Lars Sørensen såede der, blev sået med Billede 8: Gammel dansk harve bredsåmaskine. Den første radsåmaskine blev anskaffet i (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre 1907, men bredsåmaskinen blev anvendt til græsfrø og udgave, J.H.Schutz forlag a/s, norgessaltpeter helt frem til København, Bind X [ ]) 3 T.Westermann & H.Goldschmidt: Landmandsbogen, Ernst Bojefens Forlag, Kjøbenhavn, 1895, side xxx Side 16 af 67

17 Roedyrkning Billede 9: Fjærtandharven. Fjærtandharven vinder frem rund århundredeskiftet. Det bliver dog Kultivatoren, der fortrænger Svenskharven. (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre udgave, J.H.Schutz forlag a/s, København, Bind X [ ]) I roedyrkningens første tid blev jorden kammet op, og roerne blev priklet ud med hånd; siden kom håndsåmaskinen, der i brug såede en række. På Løvdal blev roerne sået med to sådanne håndsåmaskiner (8 8½ td. land) indtil 1907, da radsåmaskinen blev anskaffet sammen med en dobbelt radrenser (Holby). De kombinerede roesåmaskiner og radrensere vandt en del udbredelse. På Nislevgård sås roerne med en 29 raders radsåmaskine, der blev indstillet til at så rækker. Såkassen med tragte og skær kunne afmonteres, og stellet monteres med radrenserskær. Man kørte da i samme spor som ved såningen. På Gislingegård var såning på kamme endnu i brug, da Lars Sørensen var der i 1897, men synes at være gået af brug ved århundredskiftet. Opkamning foretages med svingplov, men i modsætning til normal pløjning, hvor fjerner hest går i furen, så går nærmer hest her i furen (nærmer hest = venstre, fjerner = højre). Opkamning ser da således ud: Opkamning til kartofler. Ploven holdes skråt. Efter lægningen jævnes jorden ned over knoldene med en let harve med tænderne op. Opholdet på Rønninge Søgård slutter 1. november 1894: forpagteren slutter sin anbefaling således: Desuden er han en særdeles behagelig og beskeden ung mand, som det har været os en fornøjelse at have i huset. Billede 10: Kultivator (Salmonsens konversationsleksikon, 2dre udgave, J.H.Schutz forlag a/s, Efter opholdet på Rønninge Søgård rejser Lars Sørensen København, Bind X [ ]) til Grubbe mølle ved Fåborg og fik her plads som avlskarl til (Møller Anders Plougs ældste datter Dorthea var gift med Lars Sørensens ældste broder Christian, så der var således en forbindelse til møllen). Grubbe Mølle Møller Anders Ploug var en dygtig landmand og forretningsmand. Han var eneste søn fra Sundagergård ved Fåborg, og han overtog fæstet af denne gård efter forældrene og bevarede fæstet til sin død Side 17 af 67

18 Gårdens beliggenhed nær Fåborg gav gode muligheder for handel med byen, og gården drev han frem til mønsterdrift købte han Grubbe Mølle (Købekontrakt 4. oktober 1878). Han var da så velfunderet, at han kunne betale møllen kontant. Initiativrig som han var, drev han møllen frem til at være egnens førende mølleforretning med en vidtstrakt kundekreds byggede han vindmøllen, en mølle der flyttedes fra Nykøbing på Sjælland. Mølleriet var monteret med tidens bedste maskiner: triørrenseri, Billede 11: Ane Billede 12: Anders fineste melsigter m.v. Margrethe Peder Nielsen Ploug Til møllen hørte et landbrug på ca. 90 tønder land. Rasmussen (1843 ( ) 1917) De gamle mølledamme var groet til med ellekrat, dem fik han ryddet og drænet til gode engarealer. Der var en ret stor kvægbesætning; der var indrettet mejeri, hvor centrifuge og kærne blev drevet fra vandhjulet. Man behandlede gårdens mælk og indkøbte mælk fra fire af egnens gårde. To af døtrene var uddannet som mejersker og virkede på skift. Det var Anders Plougs stolthed, når greven på Hvedholm lod firspandet holde (al herskabskørsel fra Hvedholm var med firspand), og greven stod af vognen og gik en tur over marken sammen med mølleren for at tale om driften og dagens spørgsmål. Der er ingen optegnelser om driften på Grubbe Mølle. Der blev dyrket sukkerroer, men hvordan driften ellers var tilrettelagt, vides ikke. Møller Anders Ploug var en myndig husfader, der forlangte meget af sine folk og ikke mindst af sine børn. De skulle lære at bestille noget. Boglige studier viste han nærmest foragt for. Mølleren havde syv børn: to sønner og fem døtre. Han var gift med Ane Margrethe Rasmussen: hun var fra et meget religiøst hjem, og hjemmet på møllen var stærkt religiøst præget af Indre Mission. Hendes milde hjælp somme sind kom til at præge hjemmet. Som nævnt var der fem døtre i hjemmet på møllen, den ældste var gift med Lars Sørensens broder Christian på Billede 13: Grubbe Mølle, ca Højagergaard, og her var den Grubbe Mølle, med vandmøllen i forgrunden, blev købt af Anders femte i søskende rækken, Ploug i I 1897 købte han vindmøllen, som blev fragtet fra Margrethe, pige i huset. Sjælland til Millinge. Side 18 af 67

19 Et brev fra Lars Sørensen til Margrethe er dateret 16. juli 1886 (hun var da sytten år). De har været i selskab sammen, og da havde hun ikke været helt tilfreds. I brevet skrev hun blandt andet: Jeg skal takke for den lykke, der er blevet mig tildelt, at komme i et hjem som dit og komme til engang at dele ondt og godt sammen med dig. Det er nu til jul tre år siden, at det skulle være dig og mig og ingen anden, og jeg ventede troligt, indtil du gav mig dit ja. Grunden til, at jeg ikke taler så meget til dig, når vi er i selskab, er den, at jeg ikke holder så meget af det, så længe vi ikke har fået ring. Når først du bliver så gammel, at vi får ring på, så skal du se, det bliver bedre for skamme mig ved dig, behøver jeg gud ske lov ikke jeg er stolt af min lille kæreste. Hvordan det videre er gået, er der ikke klarhed over. Det ser ud til, at det har været en længere periode, hvor de ikke har set hinanden. Det er ingen daterede breve fra denne periode. Gislingegård Fra 1. maj 1897 til 1. maj 1898 er Lars Sørensen hos Lagoni, Gislingegård på Sjælland. Gården er på 480 tønder ager og eng. Der findes ingen dagbog fra denne periode, men der findes en bog i lommeformat, hvor behandlingen af de enkelte marker er beskrevet. Kornsåningen er bredsåning, så driftsmåden synes at være lidt mere tilbagestående, og roerne sås på kamme med Chr. Henningens to-rækkersåmaskine fra Slagelse, der sås pund pr. tønde land. Kartoflerne lægges efter opkamning. Roe marken gødes med 400 pund fiskeguano pr. tønde land. Brakmarken får ikke den grundige behandling, som der brugtes på Rønninge Søgård. Der er 33 tønder land, der gødes med 563 Billede 14: Gislingegård. læs gødning og pløjes ned 6 tommer, den Gislingegård er en lille sædegård, dannet i 1730 af sidste pløjning pløjes med 9 tommers dybde. Peder Benzon. Gården er beliggende i Gislinge Sogn, Forholdene på Gislingegård synes at have Holbæk Kommune. Hovedbygningen er opført i 1873 været gode. Lars Sørensen befinder sig godt mellem det øvrige personale. Der findes flere fotografier af det øvrige personale. Et enkelt brev fra denne periode er bevaret: Side 19 af 67

20 Gislingegård, Kære broder. Tak for indbydelsen og tak for lykønskningen i anledning af min fødselsdag. Det er ellers en travl tid for mig denne tid, så jeg har næsten opgivet at spørge Lagoni om at få fri, men så kom jeg i tanker om at spørge om det, og jeg fik da også tilladelse til det på den måde, at mejeribestyreren skulle køre i de dage i stedet for mig, og så skulle mejersken tilse malkningen i de dage, for vi er ikke nær færdige med høsten herover, og vi er ikke så meget mandskab, at de sådan kunne undvære en mand uden at få en anden i stede, men på den måde går det alligevel, og hvis nu vejret tillader det, er det min bestemmelse at cykle hjem, jeg tager så herfra lørdag morgen og er så hjemme til lørdag aften. I dag ser det ellers ud til at blive godt vejr, og når det blot ville holde sig fem dage, så tænker jeg, at vi kan blive færdig, for det er nemt her, for det er ikke så langt at køre. Vi har ellers ikke fået andet hjem end rug og hvede og en tyve læs byg, så du kan nok se, at vi ikke har så lidt ude endnu. Nu må jeg slutte for denne gang, det er snart tiden, jeg skal spænde for igen, og jeg skulle være færdig inden den tid, posten kommer, så han kan få brevet med. Kærlig hilsen til Eder alle. Din hengivne broder Lars Sørensen Lars Sørensen var en ivrig cykelrytter; han var den første i Millinge, der havde en cykel med luftringe og var trænet i at køre lange ture i omegnen. En anden begivenhed fra denne tid vil blive beskrevet i det følgende, da den siden fik stor betydning for ham: På Gislingegård var der blevet indkøbt to fire-årige køreheste til herskabskørsel, og inden de blev taget i brug til det formål, skulle de være godt tilkørte. De unge mennesker havde fået lov til at køre i cirkus, og for at få lejlighed til at tilkøre de unge heste, havde kusken spændt de nye heste for vognen, men på vejen tog hestene magten fra kusken, og Lars Sørensen, der jo var stor og stærk, tog da fat i tømmen, han kunne jo trække hestene op i vognen, om det skulle være. Men det kunne kørelinerne ikke holde til, så resultatet blev, at linerne sprang, og han fik overbalance og faldt af vognen. Det ene hjul ramte ham på hoften. Han gik med øm hofte nogen tid, men det var ikke noget han tillagde nogen betydning, men det skulle senere vise sig, at det havde det. Herom senere. Vallø Hovedgård Efter opholdet på Gislingegård søgte han pladsen som forvalter på Vallø Hovedgård. Her tiltrådte han 1. maj 1898 og var der til 1. maj Forholdene var ikke de bedste her. Han fortæller herom i et brev 6. maj Side 20 af 67

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere