ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk"

Transkript

1 ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol og/eller energidrik på skolen. BEFORDRING For grundskoleelever i 5. klasse ydes der befordringsgodtgørelse, hvis afstanden mellem hjem og skole berettiger til det. Yderligere oplysninger kan fås på skolens kontor. BESTYRELSE Stenhus Kostskoles bestyrelse: Formand: Torsten Hylleberg Næstformand: Birgitte Hagelskjær Klaus Munk Petersen Leif Andersen Forældrerepræsentant: Karsten Østnæs Rosgaard Forældrerepræsentant: Camilla Teisen BILLEDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE Vi har megen glæde af at kunne mindes rejser, se hvem der går i de forskellige klasser og fx se, hvem der har spillet skolekomedie og hvilke aktiviteter, der ellers har været til julemarkedet m.m. Skolen sørger for, at ingen elever er nævnt med navn, adresse eller telefonnummer, så risikoen for andres misbrug af billederne skulle være minimal. Forældre bliver bedt om ved første besøg på forældreintra at acceptere ovenstående. BOGDEPOT Kirsten Götzke er ansvarlig for bogdepotet og træffes der efter aftale. Ved problemer med fagbøger rettes henvendelse til faglæreren. BOGUDLÅN Skolen stiller gratis de bøger til rådighed, eleven skal bruge i undervisningen. Eleven er ansvarlig for bøgerne. De skal behandles ordentligt, og der må under ingen omstændigheder skrives i dem, da andre skal bruge dem efterfølgende. Ved modtagelse tjekkes bogen og byttes eventuelt. Lånte skolebøger skal bindes ind. Sker dette ikke inden den meddelte tidsfrist, skal bøgerne købes for egen regning, ligesom mistede bøger skal erstattes med kr. 300,- pr. bog. 1

2 BOLDSPIL Det er tilladt at spille bold på græsset mellem gymnasiet og festsalsbygningen, på græsset foran bagerste pavillon og på boldbanerne. BROBYGNING For 10.-klasserne er der brobygningsuge i uge 38 og 44. BUS OG TOG Der er direkte forbindelse mellem Stenhus Kostskole og Holbæk Station om morgenen og når skoledagen slutter. Eleven skal selv betale for transport, men der gives et tilskud, se under befordring. Odsherredsbanen standser ved trinbrættet på Stenhusvej, og bussen kører lige til døren. CYKLER Cykler, knallerter og scootere må kun parkeres på dertil indrettede parkeringspladser. EDB Skolen har to rulleborde med 21 bærbare pc er på hvert. De har mange forskellige programmer - blandt andet Open Office/Libre Office installeret. Alle klasser undtagen 5. klasserne medbringer deres egne pc er, hvor Libre Office skal være installeret. Eleverne kan logge på skolens server samt internettet via et trådløst netværk. Dette netværk kan bruges af alle på skolen, men der er bestemte retningslinjer herfor, som kan ses på skolens hjemmesider Michael Stauning tager sig af den tekniske del og træffes på skolen hver dag mellem 8.00 og Libre Office kan downloades fra nettet og installeres på egen pc hjemme. Programpakken er gratis og bygger på Open-Source, der går ud på, at alle byder ind med rettelser og nye idéer til de enkelte programmer. Nye elever og forældre tilknyttes skolens intranet hurtigst muligt efter begyndelsen af det nye skoleår. Eleven har sin egen mailboks på elevintra, hvor mailen kan tjekkes på Man logger på med: Bruger: <Individuel bruger-id> Kode: <Egen kode> Domæne: (Der må ikke stå noget ud for domæne) EKSKURSIONER Ca. en gang årligt tager klassen på ekskursion og besøger de steder, vi beskæftiger os med i undervisningen. Transport og aktiviteter arrangeres af de lærere, der er med på turen. Entre- og transportudgifter dækkes af forældrene. ELEVRÅD 2

3 Der er 1 elevrådsrepræsentant fra hver klasse (dog 2 for hver af 5.- klasserne). Kontaktlærer: Linda Storgaard ERHVERVSPRAKTIK Erhvervspraktikken for 9. klasserne ligger i uge 39. EUFORISERENDE STOFFER Det er strengt forbudt at opbevare og/eller indtage euforiserende stoffer på skolens område. Overtrædes denne regel, medfører det bortvisning fra skolen. FERIE Vi anbefaler at planlægge ferie på de officielle feriedage, så eleven ikke forsømmer undervisningen. Hvis eleven holder ferie uden for de officielle feriedage, er det ELEVENS og FORÆLDRENES ansvar. Der kan ikke påregnes individuelle lektieplaner i denne forbindelse. FERIEPLAN Se FORSIKRING Der er tegnet en ulykkesforsikring for grundskole- og kostelever. For grundskolelever dækker den dog kun tandskader. Elevernes medbragte ejendele skal dækkes af familiens egen forsikring. FORÆLDREMØDER Alle møder begynder kl Klasselæreren vil informere om, hvor mødet holdes. Klasse Dato 5. klasse 7. september 6. klasse 9. september 7. klasse 14. september 8. klasse 16. september 9. klasse 17. august 10. klasse 19. august FORÆLDREREPRÆSENTANTER Forældrerepræsentantskabet, der består af en repræsentant fra hver klasse, er rådgivende over for skolen og kan fungere som mellemled mellem skole og 3

4 forældre. Mødedatoer onsdag den 7. oktober og onsdag den 18. maj kl. 19:00-20:30 FOTOGRAFERING Der er elevfotografering torsdag den 13. og fredag, den 14. august. Dato og tidspunkt for den enkelte klasse oplyses først i det nye skoleår. Om- og restfotografering oplyses så hurtigt som muligt. FRIKVARTER Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden og dermed heller ikke i frikvartererne. FRIPLADSER Der kan gennem skolen søges om statstilskud til nedsættelse af skolepenge, gældende for et skoleår ad gangen. Ved skolestart i august 2015 kan der fra skolens hjemmeside under Dagskolen udskrives et ansøgningsskema, som efter udfyldelse afleveres på skolens kontor. Frist for aflevering til skolen er 5. september 2015 for skoleåret Fordelingssekretariatet fordeler derefter tilskud efter de gældende regler og giver skolen besked om tildelingen. Vi vil dog gøre opmærksom på, at det er et mindre beløb, vi får til fordeling og at tilskuddet tidligst fratrækkes skolepengene fra januar måned. FØRSTEHJÆLP Alle skolens lærere er hvert andet år på førstehjælpskursus og vi har førstehjælpskasser til rådighed. Skolen har af TrygFonden fået bevilget en hjertestarter, der hænger i Fugleburet/hovedindgangen. Der udleveres ikke smertestillende piller til eleverne. GLEMTE SAGER Se efter glemte sager i glemmekassen i Fugleburet eller spørg på kontoret. IDRÆT Da idræt foregår både udendørs og indendørs, skal eleven have passende sko og tøj til alle årstider. Det er ikke tilladt at benytte spraydåser i omklædningsrummene. Eleven kan kun blive fritaget, hvis der foreligger en lægeattest, eller hvis årsagen er indlysende (f.eks. et brækket ben). Til svømning er svømmebriller obligatoriske. INDSKRIVNING TIL DAGSKOLEN På indskriver man sit barn på ventelisten. Når vi har modtaget optagelsesgebyr på kr. 500,00, vil der blive sendt en bekræftelse på, at barnet står på skolens venteliste. INFORMATIONER 4

5 På storskærmen, som hænger ved hovedindgangen i Festsalsbygningen, opslås skemaændringer og andre daglige informationer. INTERNETADRESSER INTRODUKTIONSAFTENER: For indskrevne elever og deres forældre: 5. klasse: 24. maj 2016 kl. 19:00 7. klasse: 11. maj 2016 kl S: 26. maj 2016 kl klasse: 5. april 2016 kl Elever og forældre, der er tilbudt en plads fra næste skoleår, bliver inviteret til møde på skolen med generel information og rundvisning. For kommende elever i 10. klasse og deres forældre: INTRO I uge 13 er alle 8. klasserne på Intro, hvor de ser to forskellige ungdomsuddannelser på Slotshaven, nemlig HHX og HTX. Der kommer nærmere oplysning senere. IT-POLITIK Se skolens hjemmeside JULEMARKED Julemarkedet bliver holdt torsdag den 26. november. Vores 7.klasser har ugen inden og ugen op til julemarkedet arbejdet med drama, avis og film. Resultatet af deres arbejde kan opleves denne dag. Derudover vil vores 5., 6. og 8. klasser have etableret boder med salg af julepynt. Der vil også være mulighed for at købe lidt spiseligt som fx suppe og æbleskiver. Overskuddet fra julemarkedet går til skolens rejsefond samt elevernes klassekasser. KANTINEN Kantinen er åben og igen i Værestedet. Om formiddagen og til frokost sælges hjemmebagte grovboller, frugt, gulerødder, yoghurt, rosiner, ostehaps, juice og vand. Til frokost sælges derudover dagens ret, sandwichbolle og pastasalat. Se menuplanen i kantinen eller på hvor der kan bestilles mad, som kan afhentes i kantinen. Vores kostpolitik er, at maden skal være grov og fedtfattig. Vi opfordrer til, at eleverne har lige penge/småpenge med. 5. klasse må ikke gå i kantinen. De kan i stedet bestille frokost på 5

6 Der er mulighed for at købe mælk, se mere under skolemælk. Klasserne er på skift ansvarlige for oprydningen i kantinen en uge ad gangen. KARAKTERER Alle elever får karakterer op til jule-, påske- og sommerferien, dog med undtagelse af 5. klasserne, der får vidnesbyrd i stedet. KLASSELÆRERE Alle klasser har faste klasselærere. KONFIRMATIONSFORBEREDELSE Konfirmationsforberedelsen foregår uden for skoletiden. Ved Tveje Merløse og Sct. Nikolai Kirke er det torsdag eftermiddag kl Familien skal selv rette henvendelse til sognet for tilmelding. Elever kan i forbindelse med konfirmationen holde én fridag. Arrangerer klassen en fælles Blå mandag er det den eneste fridag ifm. konfirmationen. KONTORET Kontoret ligger på 1. sal i Festsalsbygningen, og der er kontortid fra kl undtagen tirsdag, hvor kontoret holder lukket fra kl. 9:00. KOSTSKOLEN Der er plads til 42 kostelever fordelt på grundskole og gymnasium/hf. Kontaktpersoner: Skoleleder Knud Erik Schack Madsen og de tilsynsførende på kostskolen se for kontaktoplysninger. KOSTSKOLEAKTIVITETER OG -ÅRSPLAN Se årsplanen for kostskolen på LEGATER Skolen bestyrer en række legater, som bliver uddelt ved skoleårets afslutning. Der uddeles bl.a. Jørgen Bertelsens, Axel Hielm Schmidts legater. LEKTIEHJÆLP: Der er lektiecafé efter skoletid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet i Volo. Lektiecaféen er åben for alle elever, der ønsker hjælp til lektierne af en lærer eller vil sidde flere og arbejde sammen. Man må få et glas saftevand hver gang Husk det er ikke en SFO eller ventesal, men man må godt sidde med en god bog eller tegne. 6

7 LÆRERVÆRELSE Lærerværelset ligger i stueetagen i Festsalsbygningen. Ved døren til lærerværelset hænger en postkasse, hvor man kan aflevere papirer og andet til navngivne lærere. MOBBE-POLITIK Se skolens hjemmeside MOBILTELEFONER Mobiltelefonen må ikke være tændt i undervisningstiden, og hvis den medbringes til afgangsprøverne, skal den afleveres til tilsynet i slukket stand inden prøven. Overholdes reglerne ikke, bliver telefonen inddraget, og til afgangsprøverne risikeres bortvisning. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage film på skolen uden tilladelse, da det er privat område. OPRYDNING/ORDENSDUKSE Alle elever deltager aktivt i at holde skolen pæn og ryddelig. Når man forlader et faglokale efter brug eller et klasselokale efter sidste lektion, skal man hænge stolen op under bordet, som ryddes. Desuden skal der fejes, lyset skal slukkes, affaldet bæres til containeren og vinduerne lukkes. I alle klasser er to elever på skift ordensdukse. Klasserne skiftes til at samle skrald på alle udendørsarealer. OSO-OPGAVE 10. klasserne skriver OSO-opgave i løbet af vinteren. PC I HVERDAGEN Alle elever på skolen, undtagen 5. klasserne, forventes at have en bærbar PC til rådighed, der kan bruges i undervisningen. PCen skal medbringes hver dag med mindre andet er aftalt med lærerne. PCen skal have installeret de programmer, der bruges i undervisningen, hvilket bl.a. omfatter Libre Office og Geogebra til matematik. Se også punktet EDB. PC TIL AFGANGSPRØVER Det forventes at eleven bruger egen pc til afgangsprøverne i dansk-skriftlig fremstilling, skriftlig engelsk, skriftlig matematik (problemregning) og skriftlig tysk. Kun helt specielle forhold giver mulighed for at låne en af skolens pc er. Der skal være navn på egen pc, tastatur og mus. Pc en skal have en USBport, da udskrivningen foregår på en af skolens pc er via USB-nøgle. Der skal også medbringes forlængerledning. Den enkelte elev skal have vist, at han/hun kan bruge relevante programmer fx Word / Writer eller Excel / Calc og gemme filer i PDF format.. Eleven skal 7

8 have skrevet på pc til terminsprøven for at måtte bruge den til afgangsprøven. Vi gør opmærksom på, at skolens forsikring IKKE dækker tyveri af eller evt. skader på elevernes pc er. PEDEL Skolens pedeller træffes efter aftale. PENGE OG VÆRDIGENSTANDE Det frarådes kraftigt, at elever medbringer større pengebeløb. Penge og andre værdigenstande må ikke efterlades uden opsyn. I idrætstimer opbevares punge, ure og mobiltelefoner hos læreren. PIERCING På Stenhus Kostskole accepterer vi, at eleven bærer almindelige øreringe samt en lille stift i næsen. Vi accepterer ikke synlig piercing fra skuldrene og opefter (herunder piercing i tungen). I forbindelse med idræt og lignende skal øreringe og andre piercinger være tildækket med sportstape af sikkerhedsmæssige årsager. P-PLADS Afsætning og afhentning af elever skal foregå på den store P-plads. PRAKTIK 9. klasserne er i erhvervspraktik i uge 39. PROJEKTUGE Skolen har udpeget en projektlærer, Mai-Britt Brandt, som deltager i alle projektuger i 8. og 9. klasse, sammen med klassens egen samfundsfagslærer. Se skolens aktivitetskalender for datoer for de enkelte klasser. PRØVEPLAN MAJ/JUNI 2016 De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan: Mandag den 2. maj kl FP9 Dansk, skriftlig fremstilling kl FP10 Dansk, skriftlig fremstilling Tirsdag den 3. maj kl FP9 Matematisk problemløsning kl FP10 Matematik Onsdag den 4. maj kl FP9 Dansk, retskrivning kl FP9 Dansk, læsning Mandag den 9. maj kl FP9 Matematiske færdigheder Tirsdag den 10. maj kl FP9 Biologi udtræksfag 8

9 kl FP9 Geografi udtræksfag kl FP9 Fysik/kemi udtræksfag Onsdag den 11. maj kl FP9 Engelsk udtræksfag kl FP10 Engelsk Torsdag den 12. maj kl FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag kl FP10 Tysk PÆDAGOGISK RÅD Pædagogisk råd består af skoleledelsen og alle skolens fastansatte lærere. En af lærerne bliver valgt til formand for et år ad gangen. I år er Nadia Labuz formand. PÅKLÆDNING Skolen er en arbejdsplads, og det forventes, at man har anstændigt tøj på. REJSEFOND Skolen har en rejsefond, som den enkelte elev kan søge tilskud fra i forbindelse med lejrskole. Ansøgningsskemaet fås på kontoret. Tilskud fra fonden er indtægtsbestemt. Sidste frist for ansøgning til rejser i 9. og 6. klasse (umiddelbart efter sommerferien) er den 1. juni For 10. kl.er ansøgningsfristen i 2015 den 21. august og i 2016 den 20. august. REJSEUGER 6A, B, C, D: uge 35 9D: uge 35 9A, B og C: uge 36 RINGETIDER time time time Spisefrikvarter 5. time time time time RYGNING Det er ikke tilladt at ryge på skolen. 9

10 SIKKERHEDSUDVALG Skolens sikkerhedsudvalg består af skoleleder Knud E. Schack Madsen, Lisbeth Ryom og Lene Lysbjerg. SKOLE/HJEM-SAMTALER Samtalerne afholdes én gang årligt i alle klasser, undtagen i 5. klasse, hvor der er to samtaler. Dato for samtalerne ses i forældreintra. SKOLELEDER Skoleleder Knud Erik Schack Madsen kan alle hverdage undtagen tirsdag træffes på sit kontor i Festsalsbygningen. Alle kan personligt, skriftligt eller telefonisk henvende sig angående undervisning, afgangsprøver og skolegang. SKOLENS FØDSELSDAG Skolen er grundlagt 4. september Vi fejrer dagen ved at afholde en matematikfagdag fra 8.15 til for alle klasser, hvorefter der synges fødselsdagssang og spises is. SKOLEBETALING Grundskoleelever pr. år: 12 rater à 1848,00 kr. Såfremt betalingeni ikke tilmeldes Betalingsservice opkræves et gebyr på kr. 100,00 pr. måned. Der ydes søskenderabat, såfremt eleverne har samme folkeregisteradresse. SKOLEMÆLK Der kan ikke bestilles skolemælk fra skoleåret SLIK OG SODAVAND I skolens vision står, at vi vil skabe en sammenhæng mellem indlæring, krop og sund mad. Derfor passer usund mad som slik og sodavand ikke ind i den almindelige skoledag. Sodavand er således ikke tilladt i dagligdagen. SNEBOLDKAMP Det er tilladt at kaste med sne på boldbanerne. RESURSECENTER På Stenhus Kostskole kan der ydes både ekstra resursetimer og inklusionsstøtte til elever, der har behov for dette. Resursetimer finder sted i Resursecentret på 2. sal i Festsalsbygningen. SSP Skolens SSP-konsulent Ditte Hangler Christiansson. Ditte træffes efter aftale 10

11 og kan kontaktes på tlf Skolens SSP-kontaktlærer er: Pernille Carlson. SUNDHEDSPLEJERSKE Sundhedsplejerske Anni Johsson. Anni aftaler møder med elever mandag og fredag på Stenhus Kostskole. Man er altid velkommen til at kontakte Anni på Mobil: Mail: STATSSTØTTE FOR KOSTELEVER Der kan søges statsstøtte til at betale for opholdet for kostelever, der går i 8., 9. eller 10. klasse. Ansøgningsskemaer bliver automatisk tilsendt ved skoleårets begyndelse og skal returneres til skolen. Nærmere oplysninger fås hos økonomimedarbejder Karina Nielsen. TELEFONER Grundskolens kontor: Fax: Skoleleder: Viceskoleleder: Økonomiinspektør: Lærerværelse: Pedel, Peter: Pedel, Heidi: Gymnasiets kontor: Kostskolens køkken: Kostinspektørernes kontor: UU - vejleder Tina Egekvist Krogsdal TELEFONKÆDE For hver klasse bliver der udfyldt en telefonkæde, der opbevares digitalt. Kæden bliver sat i gang i tilfælde af skemaændringer og lignende. TERMINSPRØVER For eleverne i 9. og 10. klasse bliver der afholdt terminsprøver i uge 48. Til afgangsprøverne og til terminsprøverne medbringer eleverne selv alle tilladte hjælpemidler. UDEORDNING For at få frisk luft og bevægelse skal 5. og 6. klasserne være ude i frikvarteret fra kl til kl og igen fra kl til i spisefrikvarteret. UDMELDELSE Udmeldes en elev i årets løb, skal dette ske skriftligt, og der betales skolepenge for indeværende måned plus yderligere en måned. 11

12 UU-VEJLEDER Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen fra 7. til 10. klasse. UU-vejlederne kan altid træffes på mobil, mail eller intra af både forældre og elever, og eleverne kan i frikvartererne eller efter aftale med egen lærer komme på UUs kontor, der ligger på administrationsgangen. Der vil i løbet af året komme besked på skolens intranet om de vejledningsaktiviteter, UU-vejlederne har med klasserne. UU - vejleder Tina Egekvist Krogsdal VIDNESBYRD Alle skolens elever får vidnesbyrd i samtlige fag til efterårsferien og til påske, undtagen 5. klasserne, der får vidnesbyrd til jul og sommerferie. ÅRSPRØVE Der afholdes årsprøver på klassetrin de sidste fire uger inden sommerferien. 12

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia. VÆRD AT VIDE OM 10 ENDE 15/16 Kreativ Kreativ UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.dk INDHOLD Navne og telefonnumre 3 Personaleoversigt

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere