ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk"

Transkript

1 ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol og/eller energidrik på skolen. BEFORDRING For grundskoleelever i 5. klasse ydes der befordringsgodtgørelse, hvis afstanden mellem hjem og skole berettiger til det. Yderligere oplysninger kan fås på skolens kontor. BESTYRELSE Stenhus Kostskoles bestyrelse: Formand: Torsten Hylleberg Næstformand: Birgitte Hagelskjær Klaus Munk Petersen Leif Andersen Forældrerepræsentant: Karsten Østnæs Rosgaard Forældrerepræsentant: Camilla Teisen BILLEDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE Vi har megen glæde af at kunne mindes rejser, se hvem der går i de forskellige klasser og fx se, hvem der har spillet skolekomedie og hvilke aktiviteter, der ellers har været til julemarkedet m.m. Skolen sørger for, at ingen elever er nævnt med navn, adresse eller telefonnummer, så risikoen for andres misbrug af billederne skulle være minimal. Forældre bliver bedt om ved første besøg på forældreintra at acceptere ovenstående. BOGDEPOT Kirsten Götzke er ansvarlig for bogdepotet og træffes der efter aftale. Ved problemer med fagbøger rettes henvendelse til faglæreren. BOGUDLÅN Skolen stiller gratis de bøger til rådighed, eleven skal bruge i undervisningen. Eleven er ansvarlig for bøgerne. De skal behandles ordentligt, og der må under ingen omstændigheder skrives i dem, da andre skal bruge dem efterfølgende. Ved modtagelse tjekkes bogen og byttes eventuelt. Lånte skolebøger skal bindes ind. Sker dette ikke inden den meddelte tidsfrist, skal bøgerne købes for egen regning, ligesom mistede bøger skal erstattes med kr. 300,- pr. bog. 1

2 BOLDSPIL Det er tilladt at spille bold på græsset mellem gymnasiet og festsalsbygningen, på græsset foran bagerste pavillon og på boldbanerne. BROBYGNING For 10.-klasserne er der brobygningsuge i uge 38 og 44. BUS OG TOG Der er direkte forbindelse mellem Stenhus Kostskole og Holbæk Station om morgenen og når skoledagen slutter. Eleven skal selv betale for transport, men der gives et tilskud, se under befordring. Odsherredsbanen standser ved trinbrættet på Stenhusvej, og bussen kører lige til døren. CYKLER Cykler, knallerter og scootere må kun parkeres på dertil indrettede parkeringspladser. EDB Skolen har to rulleborde med 21 bærbare pc er på hvert. De har mange forskellige programmer - blandt andet Open Office/Libre Office installeret. Alle klasser undtagen 5. klasserne medbringer deres egne pc er, hvor Libre Office skal være installeret. Eleverne kan logge på skolens server samt internettet via et trådløst netværk. Dette netværk kan bruges af alle på skolen, men der er bestemte retningslinjer herfor, som kan ses på skolens hjemmesider Michael Stauning tager sig af den tekniske del og træffes på skolen hver dag mellem 8.00 og Libre Office kan downloades fra nettet og installeres på egen pc hjemme. Programpakken er gratis og bygger på Open-Source, der går ud på, at alle byder ind med rettelser og nye idéer til de enkelte programmer. Nye elever og forældre tilknyttes skolens intranet hurtigst muligt efter begyndelsen af det nye skoleår. Eleven har sin egen mailboks på elevintra, hvor mailen kan tjekkes på Man logger på med: Bruger: <Individuel bruger-id> Kode: <Egen kode> Domæne: (Der må ikke stå noget ud for domæne) EKSKURSIONER Ca. en gang årligt tager klassen på ekskursion og besøger de steder, vi beskæftiger os med i undervisningen. Transport og aktiviteter arrangeres af de lærere, der er med på turen. Entre- og transportudgifter dækkes af forældrene. ELEVRÅD 2

3 Der er 1 elevrådsrepræsentant fra hver klasse (dog 2 for hver af 5.- klasserne). Kontaktlærer: Linda Storgaard ERHVERVSPRAKTIK Erhvervspraktikken for 9. klasserne ligger i uge 39. EUFORISERENDE STOFFER Det er strengt forbudt at opbevare og/eller indtage euforiserende stoffer på skolens område. Overtrædes denne regel, medfører det bortvisning fra skolen. FERIE Vi anbefaler at planlægge ferie på de officielle feriedage, så eleven ikke forsømmer undervisningen. Hvis eleven holder ferie uden for de officielle feriedage, er det ELEVENS og FORÆLDRENES ansvar. Der kan ikke påregnes individuelle lektieplaner i denne forbindelse. FERIEPLAN Se FORSIKRING Der er tegnet en ulykkesforsikring for grundskole- og kostelever. For grundskolelever dækker den dog kun tandskader. Elevernes medbragte ejendele skal dækkes af familiens egen forsikring. FORÆLDREMØDER Alle møder begynder kl Klasselæreren vil informere om, hvor mødet holdes. Klasse Dato 5. klasse 7. september 6. klasse 9. september 7. klasse 14. september 8. klasse 16. september 9. klasse 17. august 10. klasse 19. august FORÆLDREREPRÆSENTANTER Forældrerepræsentantskabet, der består af en repræsentant fra hver klasse, er rådgivende over for skolen og kan fungere som mellemled mellem skole og 3

4 forældre. Mødedatoer onsdag den 7. oktober og onsdag den 18. maj kl. 19:00-20:30 FOTOGRAFERING Der er elevfotografering torsdag den 13. og fredag, den 14. august. Dato og tidspunkt for den enkelte klasse oplyses først i det nye skoleår. Om- og restfotografering oplyses så hurtigt som muligt. FRIKVARTER Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden og dermed heller ikke i frikvartererne. FRIPLADSER Der kan gennem skolen søges om statstilskud til nedsættelse af skolepenge, gældende for et skoleår ad gangen. Ved skolestart i august 2015 kan der fra skolens hjemmeside under Dagskolen udskrives et ansøgningsskema, som efter udfyldelse afleveres på skolens kontor. Frist for aflevering til skolen er 5. september 2015 for skoleåret Fordelingssekretariatet fordeler derefter tilskud efter de gældende regler og giver skolen besked om tildelingen. Vi vil dog gøre opmærksom på, at det er et mindre beløb, vi får til fordeling og at tilskuddet tidligst fratrækkes skolepengene fra januar måned. FØRSTEHJÆLP Alle skolens lærere er hvert andet år på førstehjælpskursus og vi har førstehjælpskasser til rådighed. Skolen har af TrygFonden fået bevilget en hjertestarter, der hænger i Fugleburet/hovedindgangen. Der udleveres ikke smertestillende piller til eleverne. GLEMTE SAGER Se efter glemte sager i glemmekassen i Fugleburet eller spørg på kontoret. IDRÆT Da idræt foregår både udendørs og indendørs, skal eleven have passende sko og tøj til alle årstider. Det er ikke tilladt at benytte spraydåser i omklædningsrummene. Eleven kan kun blive fritaget, hvis der foreligger en lægeattest, eller hvis årsagen er indlysende (f.eks. et brækket ben). Til svømning er svømmebriller obligatoriske. INDSKRIVNING TIL DAGSKOLEN På indskriver man sit barn på ventelisten. Når vi har modtaget optagelsesgebyr på kr. 500,00, vil der blive sendt en bekræftelse på, at barnet står på skolens venteliste. INFORMATIONER 4

5 På storskærmen, som hænger ved hovedindgangen i Festsalsbygningen, opslås skemaændringer og andre daglige informationer. INTERNETADRESSER INTRODUKTIONSAFTENER: For indskrevne elever og deres forældre: 5. klasse: 24. maj 2016 kl. 19:00 7. klasse: 11. maj 2016 kl S: 26. maj 2016 kl klasse: 5. april 2016 kl Elever og forældre, der er tilbudt en plads fra næste skoleår, bliver inviteret til møde på skolen med generel information og rundvisning. For kommende elever i 10. klasse og deres forældre: INTRO I uge 13 er alle 8. klasserne på Intro, hvor de ser to forskellige ungdomsuddannelser på Slotshaven, nemlig HHX og HTX. Der kommer nærmere oplysning senere. IT-POLITIK Se skolens hjemmeside JULEMARKED Julemarkedet bliver holdt torsdag den 26. november. Vores 7.klasser har ugen inden og ugen op til julemarkedet arbejdet med drama, avis og film. Resultatet af deres arbejde kan opleves denne dag. Derudover vil vores 5., 6. og 8. klasser have etableret boder med salg af julepynt. Der vil også være mulighed for at købe lidt spiseligt som fx suppe og æbleskiver. Overskuddet fra julemarkedet går til skolens rejsefond samt elevernes klassekasser. KANTINEN Kantinen er åben og igen i Værestedet. Om formiddagen og til frokost sælges hjemmebagte grovboller, frugt, gulerødder, yoghurt, rosiner, ostehaps, juice og vand. Til frokost sælges derudover dagens ret, sandwichbolle og pastasalat. Se menuplanen i kantinen eller på hvor der kan bestilles mad, som kan afhentes i kantinen. Vores kostpolitik er, at maden skal være grov og fedtfattig. Vi opfordrer til, at eleverne har lige penge/småpenge med. 5. klasse må ikke gå i kantinen. De kan i stedet bestille frokost på 5

6 Der er mulighed for at købe mælk, se mere under skolemælk. Klasserne er på skift ansvarlige for oprydningen i kantinen en uge ad gangen. KARAKTERER Alle elever får karakterer op til jule-, påske- og sommerferien, dog med undtagelse af 5. klasserne, der får vidnesbyrd i stedet. KLASSELÆRERE Alle klasser har faste klasselærere. KONFIRMATIONSFORBEREDELSE Konfirmationsforberedelsen foregår uden for skoletiden. Ved Tveje Merløse og Sct. Nikolai Kirke er det torsdag eftermiddag kl Familien skal selv rette henvendelse til sognet for tilmelding. Elever kan i forbindelse med konfirmationen holde én fridag. Arrangerer klassen en fælles Blå mandag er det den eneste fridag ifm. konfirmationen. KONTORET Kontoret ligger på 1. sal i Festsalsbygningen, og der er kontortid fra kl undtagen tirsdag, hvor kontoret holder lukket fra kl. 9:00. KOSTSKOLEN Der er plads til 42 kostelever fordelt på grundskole og gymnasium/hf. Kontaktpersoner: Skoleleder Knud Erik Schack Madsen og de tilsynsførende på kostskolen se for kontaktoplysninger. KOSTSKOLEAKTIVITETER OG -ÅRSPLAN Se årsplanen for kostskolen på LEGATER Skolen bestyrer en række legater, som bliver uddelt ved skoleårets afslutning. Der uddeles bl.a. Jørgen Bertelsens, Axel Hielm Schmidts legater. LEKTIEHJÆLP: Der er lektiecafé efter skoletid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet i Volo. Lektiecaféen er åben for alle elever, der ønsker hjælp til lektierne af en lærer eller vil sidde flere og arbejde sammen. Man må få et glas saftevand hver gang Husk det er ikke en SFO eller ventesal, men man må godt sidde med en god bog eller tegne. 6

7 LÆRERVÆRELSE Lærerværelset ligger i stueetagen i Festsalsbygningen. Ved døren til lærerværelset hænger en postkasse, hvor man kan aflevere papirer og andet til navngivne lærere. MOBBE-POLITIK Se skolens hjemmeside MOBILTELEFONER Mobiltelefonen må ikke være tændt i undervisningstiden, og hvis den medbringes til afgangsprøverne, skal den afleveres til tilsynet i slukket stand inden prøven. Overholdes reglerne ikke, bliver telefonen inddraget, og til afgangsprøverne risikeres bortvisning. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage film på skolen uden tilladelse, da det er privat område. OPRYDNING/ORDENSDUKSE Alle elever deltager aktivt i at holde skolen pæn og ryddelig. Når man forlader et faglokale efter brug eller et klasselokale efter sidste lektion, skal man hænge stolen op under bordet, som ryddes. Desuden skal der fejes, lyset skal slukkes, affaldet bæres til containeren og vinduerne lukkes. I alle klasser er to elever på skift ordensdukse. Klasserne skiftes til at samle skrald på alle udendørsarealer. OSO-OPGAVE 10. klasserne skriver OSO-opgave i løbet af vinteren. PC I HVERDAGEN Alle elever på skolen, undtagen 5. klasserne, forventes at have en bærbar PC til rådighed, der kan bruges i undervisningen. PCen skal medbringes hver dag med mindre andet er aftalt med lærerne. PCen skal have installeret de programmer, der bruges i undervisningen, hvilket bl.a. omfatter Libre Office og Geogebra til matematik. Se også punktet EDB. PC TIL AFGANGSPRØVER Det forventes at eleven bruger egen pc til afgangsprøverne i dansk-skriftlig fremstilling, skriftlig engelsk, skriftlig matematik (problemregning) og skriftlig tysk. Kun helt specielle forhold giver mulighed for at låne en af skolens pc er. Der skal være navn på egen pc, tastatur og mus. Pc en skal have en USBport, da udskrivningen foregår på en af skolens pc er via USB-nøgle. Der skal også medbringes forlængerledning. Den enkelte elev skal have vist, at han/hun kan bruge relevante programmer fx Word / Writer eller Excel / Calc og gemme filer i PDF format.. Eleven skal 7

8 have skrevet på pc til terminsprøven for at måtte bruge den til afgangsprøven. Vi gør opmærksom på, at skolens forsikring IKKE dækker tyveri af eller evt. skader på elevernes pc er. PEDEL Skolens pedeller træffes efter aftale. PENGE OG VÆRDIGENSTANDE Det frarådes kraftigt, at elever medbringer større pengebeløb. Penge og andre værdigenstande må ikke efterlades uden opsyn. I idrætstimer opbevares punge, ure og mobiltelefoner hos læreren. PIERCING På Stenhus Kostskole accepterer vi, at eleven bærer almindelige øreringe samt en lille stift i næsen. Vi accepterer ikke synlig piercing fra skuldrene og opefter (herunder piercing i tungen). I forbindelse med idræt og lignende skal øreringe og andre piercinger være tildækket med sportstape af sikkerhedsmæssige årsager. P-PLADS Afsætning og afhentning af elever skal foregå på den store P-plads. PRAKTIK 9. klasserne er i erhvervspraktik i uge 39. PROJEKTUGE Skolen har udpeget en projektlærer, Mai-Britt Brandt, som deltager i alle projektuger i 8. og 9. klasse, sammen med klassens egen samfundsfagslærer. Se skolens aktivitetskalender for datoer for de enkelte klasser. PRØVEPLAN MAJ/JUNI 2016 De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan: Mandag den 2. maj kl FP9 Dansk, skriftlig fremstilling kl FP10 Dansk, skriftlig fremstilling Tirsdag den 3. maj kl FP9 Matematisk problemløsning kl FP10 Matematik Onsdag den 4. maj kl FP9 Dansk, retskrivning kl FP9 Dansk, læsning Mandag den 9. maj kl FP9 Matematiske færdigheder Tirsdag den 10. maj kl FP9 Biologi udtræksfag 8

9 kl FP9 Geografi udtræksfag kl FP9 Fysik/kemi udtræksfag Onsdag den 11. maj kl FP9 Engelsk udtræksfag kl FP10 Engelsk Torsdag den 12. maj kl FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag kl FP10 Tysk PÆDAGOGISK RÅD Pædagogisk råd består af skoleledelsen og alle skolens fastansatte lærere. En af lærerne bliver valgt til formand for et år ad gangen. I år er Nadia Labuz formand. PÅKLÆDNING Skolen er en arbejdsplads, og det forventes, at man har anstændigt tøj på. REJSEFOND Skolen har en rejsefond, som den enkelte elev kan søge tilskud fra i forbindelse med lejrskole. Ansøgningsskemaet fås på kontoret. Tilskud fra fonden er indtægtsbestemt. Sidste frist for ansøgning til rejser i 9. og 6. klasse (umiddelbart efter sommerferien) er den 1. juni For 10. kl.er ansøgningsfristen i 2015 den 21. august og i 2016 den 20. august. REJSEUGER 6A, B, C, D: uge 35 9D: uge 35 9A, B og C: uge 36 RINGETIDER time time time Spisefrikvarter 5. time time time time RYGNING Det er ikke tilladt at ryge på skolen. 9

10 SIKKERHEDSUDVALG Skolens sikkerhedsudvalg består af skoleleder Knud E. Schack Madsen, Lisbeth Ryom og Lene Lysbjerg. SKOLE/HJEM-SAMTALER Samtalerne afholdes én gang årligt i alle klasser, undtagen i 5. klasse, hvor der er to samtaler. Dato for samtalerne ses i forældreintra. SKOLELEDER Skoleleder Knud Erik Schack Madsen kan alle hverdage undtagen tirsdag træffes på sit kontor i Festsalsbygningen. Alle kan personligt, skriftligt eller telefonisk henvende sig angående undervisning, afgangsprøver og skolegang. SKOLENS FØDSELSDAG Skolen er grundlagt 4. september Vi fejrer dagen ved at afholde en matematikfagdag fra 8.15 til for alle klasser, hvorefter der synges fødselsdagssang og spises is. SKOLEBETALING Grundskoleelever pr. år: 12 rater à 1848,00 kr. Såfremt betalingeni ikke tilmeldes Betalingsservice opkræves et gebyr på kr. 100,00 pr. måned. Der ydes søskenderabat, såfremt eleverne har samme folkeregisteradresse. SKOLEMÆLK Der kan ikke bestilles skolemælk fra skoleåret SLIK OG SODAVAND I skolens vision står, at vi vil skabe en sammenhæng mellem indlæring, krop og sund mad. Derfor passer usund mad som slik og sodavand ikke ind i den almindelige skoledag. Sodavand er således ikke tilladt i dagligdagen. SNEBOLDKAMP Det er tilladt at kaste med sne på boldbanerne. RESURSECENTER På Stenhus Kostskole kan der ydes både ekstra resursetimer og inklusionsstøtte til elever, der har behov for dette. Resursetimer finder sted i Resursecentret på 2. sal i Festsalsbygningen. SSP Skolens SSP-konsulent Ditte Hangler Christiansson. Ditte træffes efter aftale 10

11 og kan kontaktes på tlf Skolens SSP-kontaktlærer er: Pernille Carlson. SUNDHEDSPLEJERSKE Sundhedsplejerske Anni Johsson. Anni aftaler møder med elever mandag og fredag på Stenhus Kostskole. Man er altid velkommen til at kontakte Anni på Mobil: Mail: STATSSTØTTE FOR KOSTELEVER Der kan søges statsstøtte til at betale for opholdet for kostelever, der går i 8., 9. eller 10. klasse. Ansøgningsskemaer bliver automatisk tilsendt ved skoleårets begyndelse og skal returneres til skolen. Nærmere oplysninger fås hos økonomimedarbejder Karina Nielsen. TELEFONER Grundskolens kontor: Fax: Skoleleder: Viceskoleleder: Økonomiinspektør: Lærerværelse: Pedel, Peter: Pedel, Heidi: Gymnasiets kontor: Kostskolens køkken: Kostinspektørernes kontor: UU - vejleder Tina Egekvist Krogsdal TELEFONKÆDE For hver klasse bliver der udfyldt en telefonkæde, der opbevares digitalt. Kæden bliver sat i gang i tilfælde af skemaændringer og lignende. TERMINSPRØVER For eleverne i 9. og 10. klasse bliver der afholdt terminsprøver i uge 48. Til afgangsprøverne og til terminsprøverne medbringer eleverne selv alle tilladte hjælpemidler. UDEORDNING For at få frisk luft og bevægelse skal 5. og 6. klasserne være ude i frikvarteret fra kl til kl og igen fra kl til i spisefrikvarteret. UDMELDELSE Udmeldes en elev i årets løb, skal dette ske skriftligt, og der betales skolepenge for indeværende måned plus yderligere en måned. 11

12 UU-VEJLEDER Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen fra 7. til 10. klasse. UU-vejlederne kan altid træffes på mobil, mail eller intra af både forældre og elever, og eleverne kan i frikvartererne eller efter aftale med egen lærer komme på UUs kontor, der ligger på administrationsgangen. Der vil i løbet af året komme besked på skolens intranet om de vejledningsaktiviteter, UU-vejlederne har med klasserne. UU - vejleder Tina Egekvist Krogsdal VIDNESBYRD Alle skolens elever får vidnesbyrd i samtlige fag til efterårsferien og til påske, undtagen 5. klasserne, der får vidnesbyrd til jul og sommerferie. ÅRSPRØVE Der afholdes årsprøver på klassetrin de sidste fire uger inden sommerferien. 12

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles skriftligt til kontoret på admin@stenhus.

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles skriftligt til kontoret på admin@stenhus. ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles skriftligt til kontoret på admin@stenhus.dk AFGANGSPRØVER MAJ JUNI 2015 Skriftlige afgangsprøver finder

Læs mere

ADRESSEFORANDRING Skiftes adresse, telefonnummer eller lignende, skal dette straks meddeles skriftligt til kontoret.

ADRESSEFORANDRING Skiftes adresse, telefonnummer eller lignende, skal dette straks meddeles skriftligt til kontoret. ADRESSEFORANDRING Skiftes adresse, telefonnummer eller lignende, skal dette straks meddeles skriftligt til kontoret. AFGANGSPRØVER MAJ JUNI 2013 Skriftlige afgangsprøver finder sted fra den 2. maj til

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

EKSAMEN Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2014 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen.

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Skoleåret 2015/16 bliver igen et skoleår, hvor mange elever også fra byens øvrige skoler har valgt at gå i 10.

Læs mere

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole.

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. EKSAMEN 2013 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Stenhus Kostskole. Årsskrift 2015-16. STENHUS KOSTSKOLE Stenhusvej 20A 4300 Holbæk +45 5943 0269 E-mail: admin@stenhus.dk

Stenhus Kostskole. Årsskrift 2015-16. STENHUS KOSTSKOLE Stenhusvej 20A 4300 Holbæk +45 5943 0269 E-mail: admin@stenhus.dk Stenhus Kostskole Årsskrift 2015-16 STENHUS KOSTSKOLE Stenhusvej 20A 4300 Holbæk +45 5943 0269 E-mail: admin@stenhus.dk Velkommen til Stenhus Kostskole Når man som elev skal yde sit allerbedste i skolen

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Reventlow lille Skoles ABC

Reventlow lille Skoles ABC A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker at du ikke har hovedbeklædning på indendørs. Afgangsprøver:

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Kost- og ernæringspolitik

Kost- og ernæringspolitik Kost- og ernæringspolitik Sommersted skole Forord 1 På Sommersted Skole har kostudvalget, pædagogisk råd og skolebestyrelsen udarbejdet en politik for kost- og ernærings området, der kan læses i denne

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om Lygten Skole - Side 1 Velkommen til Lygten Skole I bestræbelserne på at give en god og grundig information om Lygten Skole,

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN UDE 0. - 3. klasse I 0.-3. kl. er du ude i frikvartererne. På regnvejrsdage kan skolen beslutte, at du må være inde i klasselokalet eller på biblioteket. 0.-1. klasse må

Læs mere

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Velkommen til LTU Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Dagsorden Formål med 10. klasse Folkeskolereform i 10. klasse Om året i 10. klasse Vejledning i 10. klasse Værdier, ordens- og samværsregler

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Elevinformation om at gå til årsprøve

Elevinformation om at gå til årsprøve Elevinformation om at gå til årsprøve TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 8:30 11:30 Engelsk Årsprøve 8. klasse ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 8:30 12:00 Dansk, skriftlig fremstilling Årsprøve 8. klasse FREDAG D. 17. MAJ Kl.

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Samværsregler. 2. Forventninger. 3. Forlade skolen. 6. Alkohol

Samværsregler. 2. Forventninger. 3. Forlade skolen. 6. Alkohol Samværsregler Dette regelsæt (version 5) har til formål at synliggøre de samværsregler og forventninger, der er gældende for hverdagslivet på skolen. 1. Overordnet regel for alle på skolen Overordnet forventes

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

BEFORDRINGS GODTGØRELSE GRUNDSKOLEN

BEFORDRINGS GODTGØRELSE GRUNDSKOLEN ADRESSEÆNDRING Adresseændring, nye arbejdstelefonnumre samt E-mailadresser bedes meddelt kontoret. Grundskoleforældre kan indtaste ændringer på forældreintra. ALKOHOL OG RUSMIDLER Skolen har en formuleret

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax:

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax: Engholmskolens adresse Kontorets åbningstider Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl. 8.15-15.00 3450 Allerød fredag kl. 8.15 14.00 Tlf.: 48 13 03 30 Fax: 48 13 03 59 Engholmskolens ledelse Skoleleder Vibeke Poulsen

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER 2. maj 9.00 13.00 Salen (14.00) Matematiske færdigheder

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

a) Formanden: Der er kommet trafikoptegninger på Rungstedvej. På Stolbergsvej sker der også noget.

a) Formanden: Der er kommet trafikoptegninger på Rungstedvej. På Stolbergsvej sker der også noget. Referat Emne: Skolebestyrelsen Sted: Skolens kontor Dato: Tirsdag d. 3.12.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Tina Buhl, Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

For 5-8. klasse betyder det, at næste feedbackseddel først kommer mandag den 3. juni.

For 5-8. klasse betyder det, at næste feedbackseddel først kommer mandag den 3. juni. Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 6: Nyt fra Klubben side 7: Fra forældrekredsmødet befordringsgodtgørelse side 8: Afgangsprøverne i 9. og 10. klasse side 11: Årsprøverne

Læs mere