ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk"

Transkript

1 ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol og/eller energidrik på skolen. BEFORDRING For grundskoleelever i 5. klasse ydes der befordringsgodtgørelse, hvis afstanden mellem hjem og skole berettiger til det. Yderligere oplysninger kan fås på skolens kontor. BESTYRELSE Stenhus Kostskoles bestyrelse: Formand: Torsten Hylleberg Næstformand: Birgitte Hagelskjær Klaus Munk Petersen Leif Andersen Forældrerepræsentant: Karsten Østnæs Rosgaard Forældrerepræsentant: Camilla Teisen BILLEDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE Vi har megen glæde af at kunne mindes rejser, se hvem der går i de forskellige klasser og fx se, hvem der har spillet skolekomedie og hvilke aktiviteter, der ellers har været til julemarkedet m.m. Skolen sørger for, at ingen elever er nævnt med navn, adresse eller telefonnummer, så risikoen for andres misbrug af billederne skulle være minimal. Forældre bliver bedt om ved første besøg på forældreintra at acceptere ovenstående. BOGDEPOT Kirsten Götzke er ansvarlig for bogdepotet og træffes der efter aftale. Ved problemer med fagbøger rettes henvendelse til faglæreren. BOGUDLÅN Skolen stiller gratis de bøger til rådighed, eleven skal bruge i undervisningen. Eleven er ansvarlig for bøgerne. De skal behandles ordentligt, og der må under ingen omstændigheder skrives i dem, da andre skal bruge dem efterfølgende. Ved modtagelse tjekkes bogen og byttes eventuelt. Lånte skolebøger skal bindes ind. Sker dette ikke inden den meddelte tidsfrist, skal bøgerne købes for egen regning, ligesom mistede bøger skal erstattes med kr. 300,- pr. bog. 1

2 BOLDSPIL Det er tilladt at spille bold på græsset mellem gymnasiet og festsalsbygningen, på græsset foran bagerste pavillon og på boldbanerne. BROBYGNING For 10.-klasserne er der brobygningsuge i uge 38 og 44. BUS OG TOG Der er direkte forbindelse mellem Stenhus Kostskole og Holbæk Station om morgenen og når skoledagen slutter. Eleven skal selv betale for transport, men der gives et tilskud, se under befordring. Odsherredsbanen standser ved trinbrættet på Stenhusvej, og bussen kører lige til døren. CYKLER Cykler, knallerter og scootere må kun parkeres på dertil indrettede parkeringspladser. EDB Skolen har to rulleborde med 21 bærbare pc er på hvert. De har mange forskellige programmer - blandt andet Open Office/Libre Office installeret. Alle klasser undtagen 5. klasserne medbringer deres egne pc er, hvor Libre Office skal være installeret. Eleverne kan logge på skolens server samt internettet via et trådløst netværk. Dette netværk kan bruges af alle på skolen, men der er bestemte retningslinjer herfor, som kan ses på skolens hjemmesider Michael Stauning tager sig af den tekniske del og træffes på skolen hver dag mellem 8.00 og Libre Office kan downloades fra nettet og installeres på egen pc hjemme. Programpakken er gratis og bygger på Open-Source, der går ud på, at alle byder ind med rettelser og nye idéer til de enkelte programmer. Nye elever og forældre tilknyttes skolens intranet hurtigst muligt efter begyndelsen af det nye skoleår. Eleven har sin egen mailboks på elevintra, hvor mailen kan tjekkes på Man logger på med: Bruger: <Individuel bruger-id> Kode: <Egen kode> Domæne: (Der må ikke stå noget ud for domæne) EKSKURSIONER Ca. en gang årligt tager klassen på ekskursion og besøger de steder, vi beskæftiger os med i undervisningen. Transport og aktiviteter arrangeres af de lærere, der er med på turen. Entre- og transportudgifter dækkes af forældrene. ELEVRÅD 2

3 Der er 1 elevrådsrepræsentant fra hver klasse (dog 2 for hver af 5.- klasserne). Kontaktlærer: Linda Storgaard ERHVERVSPRAKTIK Erhvervspraktikken for 9. klasserne ligger i uge 39. EUFORISERENDE STOFFER Det er strengt forbudt at opbevare og/eller indtage euforiserende stoffer på skolens område. Overtrædes denne regel, medfører det bortvisning fra skolen. FERIE Vi anbefaler at planlægge ferie på de officielle feriedage, så eleven ikke forsømmer undervisningen. Hvis eleven holder ferie uden for de officielle feriedage, er det ELEVENS og FORÆLDRENES ansvar. Der kan ikke påregnes individuelle lektieplaner i denne forbindelse. FERIEPLAN Se FORSIKRING Der er tegnet en ulykkesforsikring for grundskole- og kostelever. For grundskolelever dækker den dog kun tandskader. Elevernes medbragte ejendele skal dækkes af familiens egen forsikring. FORÆLDREMØDER Alle møder begynder kl Klasselæreren vil informere om, hvor mødet holdes. Klasse Dato 5. klasse 7. september 6. klasse 9. september 7. klasse 14. september 8. klasse 16. september 9. klasse 17. august 10. klasse 19. august FORÆLDREREPRÆSENTANTER Forældrerepræsentantskabet, der består af en repræsentant fra hver klasse, er rådgivende over for skolen og kan fungere som mellemled mellem skole og 3

4 forældre. Mødedatoer onsdag den 7. oktober og onsdag den 18. maj kl. 19:00-20:30 FOTOGRAFERING Der er elevfotografering torsdag den 13. og fredag, den 14. august. Dato og tidspunkt for den enkelte klasse oplyses først i det nye skoleår. Om- og restfotografering oplyses så hurtigt som muligt. FRIKVARTER Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden og dermed heller ikke i frikvartererne. FRIPLADSER Der kan gennem skolen søges om statstilskud til nedsættelse af skolepenge, gældende for et skoleår ad gangen. Ved skolestart i august 2015 kan der fra skolens hjemmeside under Dagskolen udskrives et ansøgningsskema, som efter udfyldelse afleveres på skolens kontor. Frist for aflevering til skolen er 5. september 2015 for skoleåret Fordelingssekretariatet fordeler derefter tilskud efter de gældende regler og giver skolen besked om tildelingen. Vi vil dog gøre opmærksom på, at det er et mindre beløb, vi får til fordeling og at tilskuddet tidligst fratrækkes skolepengene fra januar måned. FØRSTEHJÆLP Alle skolens lærere er hvert andet år på førstehjælpskursus og vi har førstehjælpskasser til rådighed. Skolen har af TrygFonden fået bevilget en hjertestarter, der hænger i Fugleburet/hovedindgangen. Der udleveres ikke smertestillende piller til eleverne. GLEMTE SAGER Se efter glemte sager i glemmekassen i Fugleburet eller spørg på kontoret. IDRÆT Da idræt foregår både udendørs og indendørs, skal eleven have passende sko og tøj til alle årstider. Det er ikke tilladt at benytte spraydåser i omklædningsrummene. Eleven kan kun blive fritaget, hvis der foreligger en lægeattest, eller hvis årsagen er indlysende (f.eks. et brækket ben). Til svømning er svømmebriller obligatoriske. INDSKRIVNING TIL DAGSKOLEN På indskriver man sit barn på ventelisten. Når vi har modtaget optagelsesgebyr på kr. 500,00, vil der blive sendt en bekræftelse på, at barnet står på skolens venteliste. INFORMATIONER 4

5 På storskærmen, som hænger ved hovedindgangen i Festsalsbygningen, opslås skemaændringer og andre daglige informationer. INTERNETADRESSER INTRODUKTIONSAFTENER: For indskrevne elever og deres forældre: 5. klasse: 24. maj 2016 kl. 19:00 7. klasse: 11. maj 2016 kl S: 26. maj 2016 kl klasse: 5. april 2016 kl Elever og forældre, der er tilbudt en plads fra næste skoleår, bliver inviteret til møde på skolen med generel information og rundvisning. For kommende elever i 10. klasse og deres forældre: INTRO I uge 13 er alle 8. klasserne på Intro, hvor de ser to forskellige ungdomsuddannelser på Slotshaven, nemlig HHX og HTX. Der kommer nærmere oplysning senere. IT-POLITIK Se skolens hjemmeside JULEMARKED Julemarkedet bliver holdt torsdag den 26. november. Vores 7.klasser har ugen inden og ugen op til julemarkedet arbejdet med drama, avis og film. Resultatet af deres arbejde kan opleves denne dag. Derudover vil vores 5., 6. og 8. klasser have etableret boder med salg af julepynt. Der vil også være mulighed for at købe lidt spiseligt som fx suppe og æbleskiver. Overskuddet fra julemarkedet går til skolens rejsefond samt elevernes klassekasser. KANTINEN Kantinen er åben og igen i Værestedet. Om formiddagen og til frokost sælges hjemmebagte grovboller, frugt, gulerødder, yoghurt, rosiner, ostehaps, juice og vand. Til frokost sælges derudover dagens ret, sandwichbolle og pastasalat. Se menuplanen i kantinen eller på hvor der kan bestilles mad, som kan afhentes i kantinen. Vores kostpolitik er, at maden skal være grov og fedtfattig. Vi opfordrer til, at eleverne har lige penge/småpenge med. 5. klasse må ikke gå i kantinen. De kan i stedet bestille frokost på 5

6 Der er mulighed for at købe mælk, se mere under skolemælk. Klasserne er på skift ansvarlige for oprydningen i kantinen en uge ad gangen. KARAKTERER Alle elever får karakterer op til jule-, påske- og sommerferien, dog med undtagelse af 5. klasserne, der får vidnesbyrd i stedet. KLASSELÆRERE Alle klasser har faste klasselærere. KONFIRMATIONSFORBEREDELSE Konfirmationsforberedelsen foregår uden for skoletiden. Ved Tveje Merløse og Sct. Nikolai Kirke er det torsdag eftermiddag kl Familien skal selv rette henvendelse til sognet for tilmelding. Elever kan i forbindelse med konfirmationen holde én fridag. Arrangerer klassen en fælles Blå mandag er det den eneste fridag ifm. konfirmationen. KONTORET Kontoret ligger på 1. sal i Festsalsbygningen, og der er kontortid fra kl undtagen tirsdag, hvor kontoret holder lukket fra kl. 9:00. KOSTSKOLEN Der er plads til 42 kostelever fordelt på grundskole og gymnasium/hf. Kontaktpersoner: Skoleleder Knud Erik Schack Madsen og de tilsynsførende på kostskolen se for kontaktoplysninger. KOSTSKOLEAKTIVITETER OG -ÅRSPLAN Se årsplanen for kostskolen på LEGATER Skolen bestyrer en række legater, som bliver uddelt ved skoleårets afslutning. Der uddeles bl.a. Jørgen Bertelsens, Axel Hielm Schmidts legater. LEKTIEHJÆLP: Der er lektiecafé efter skoletid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet i Volo. Lektiecaféen er åben for alle elever, der ønsker hjælp til lektierne af en lærer eller vil sidde flere og arbejde sammen. Man må få et glas saftevand hver gang Husk det er ikke en SFO eller ventesal, men man må godt sidde med en god bog eller tegne. 6

7 LÆRERVÆRELSE Lærerværelset ligger i stueetagen i Festsalsbygningen. Ved døren til lærerværelset hænger en postkasse, hvor man kan aflevere papirer og andet til navngivne lærere. MOBBE-POLITIK Se skolens hjemmeside MOBILTELEFONER Mobiltelefonen må ikke være tændt i undervisningstiden, og hvis den medbringes til afgangsprøverne, skal den afleveres til tilsynet i slukket stand inden prøven. Overholdes reglerne ikke, bliver telefonen inddraget, og til afgangsprøverne risikeres bortvisning. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage film på skolen uden tilladelse, da det er privat område. OPRYDNING/ORDENSDUKSE Alle elever deltager aktivt i at holde skolen pæn og ryddelig. Når man forlader et faglokale efter brug eller et klasselokale efter sidste lektion, skal man hænge stolen op under bordet, som ryddes. Desuden skal der fejes, lyset skal slukkes, affaldet bæres til containeren og vinduerne lukkes. I alle klasser er to elever på skift ordensdukse. Klasserne skiftes til at samle skrald på alle udendørsarealer. OSO-OPGAVE 10. klasserne skriver OSO-opgave i løbet af vinteren. PC I HVERDAGEN Alle elever på skolen, undtagen 5. klasserne, forventes at have en bærbar PC til rådighed, der kan bruges i undervisningen. PCen skal medbringes hver dag med mindre andet er aftalt med lærerne. PCen skal have installeret de programmer, der bruges i undervisningen, hvilket bl.a. omfatter Libre Office og Geogebra til matematik. Se også punktet EDB. PC TIL AFGANGSPRØVER Det forventes at eleven bruger egen pc til afgangsprøverne i dansk-skriftlig fremstilling, skriftlig engelsk, skriftlig matematik (problemregning) og skriftlig tysk. Kun helt specielle forhold giver mulighed for at låne en af skolens pc er. Der skal være navn på egen pc, tastatur og mus. Pc en skal have en USBport, da udskrivningen foregår på en af skolens pc er via USB-nøgle. Der skal også medbringes forlængerledning. Den enkelte elev skal have vist, at han/hun kan bruge relevante programmer fx Word / Writer eller Excel / Calc og gemme filer i PDF format.. Eleven skal 7

8 have skrevet på pc til terminsprøven for at måtte bruge den til afgangsprøven. Vi gør opmærksom på, at skolens forsikring IKKE dækker tyveri af eller evt. skader på elevernes pc er. PEDEL Skolens pedeller træffes efter aftale. PENGE OG VÆRDIGENSTANDE Det frarådes kraftigt, at elever medbringer større pengebeløb. Penge og andre værdigenstande må ikke efterlades uden opsyn. I idrætstimer opbevares punge, ure og mobiltelefoner hos læreren. PIERCING På Stenhus Kostskole accepterer vi, at eleven bærer almindelige øreringe samt en lille stift i næsen. Vi accepterer ikke synlig piercing fra skuldrene og opefter (herunder piercing i tungen). I forbindelse med idræt og lignende skal øreringe og andre piercinger være tildækket med sportstape af sikkerhedsmæssige årsager. P-PLADS Afsætning og afhentning af elever skal foregå på den store P-plads. PRAKTIK 9. klasserne er i erhvervspraktik i uge 39. PROJEKTUGE Skolen har udpeget en projektlærer, Mai-Britt Brandt, som deltager i alle projektuger i 8. og 9. klasse, sammen med klassens egen samfundsfagslærer. Se skolens aktivitetskalender for datoer for de enkelte klasser. PRØVEPLAN MAJ/JUNI 2016 De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan: Mandag den 2. maj kl FP9 Dansk, skriftlig fremstilling kl FP10 Dansk, skriftlig fremstilling Tirsdag den 3. maj kl FP9 Matematisk problemløsning kl FP10 Matematik Onsdag den 4. maj kl FP9 Dansk, retskrivning kl FP9 Dansk, læsning Mandag den 9. maj kl FP9 Matematiske færdigheder Tirsdag den 10. maj kl FP9 Biologi udtræksfag 8

9 kl FP9 Geografi udtræksfag kl FP9 Fysik/kemi udtræksfag Onsdag den 11. maj kl FP9 Engelsk udtræksfag kl FP10 Engelsk Torsdag den 12. maj kl FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag kl FP10 Tysk PÆDAGOGISK RÅD Pædagogisk råd består af skoleledelsen og alle skolens fastansatte lærere. En af lærerne bliver valgt til formand for et år ad gangen. I år er Nadia Labuz formand. PÅKLÆDNING Skolen er en arbejdsplads, og det forventes, at man har anstændigt tøj på. REJSEFOND Skolen har en rejsefond, som den enkelte elev kan søge tilskud fra i forbindelse med lejrskole. Ansøgningsskemaet fås på kontoret. Tilskud fra fonden er indtægtsbestemt. Sidste frist for ansøgning til rejser i 9. og 6. klasse (umiddelbart efter sommerferien) er den 1. juni For 10. kl.er ansøgningsfristen i 2015 den 21. august og i 2016 den 20. august. REJSEUGER 6A, B, C, D: uge 35 9D: uge 35 9A, B og C: uge 36 RINGETIDER time time time Spisefrikvarter 5. time time time time RYGNING Det er ikke tilladt at ryge på skolen. 9

10 SIKKERHEDSUDVALG Skolens sikkerhedsudvalg består af skoleleder Knud E. Schack Madsen, Lisbeth Ryom og Lene Lysbjerg. SKOLE/HJEM-SAMTALER Samtalerne afholdes én gang årligt i alle klasser, undtagen i 5. klasse, hvor der er to samtaler. Dato for samtalerne ses i forældreintra. SKOLELEDER Skoleleder Knud Erik Schack Madsen kan alle hverdage undtagen tirsdag træffes på sit kontor i Festsalsbygningen. Alle kan personligt, skriftligt eller telefonisk henvende sig angående undervisning, afgangsprøver og skolegang. SKOLENS FØDSELSDAG Skolen er grundlagt 4. september Vi fejrer dagen ved at afholde en matematikfagdag fra 8.15 til for alle klasser, hvorefter der synges fødselsdagssang og spises is. SKOLEBETALING Grundskoleelever pr. år: 12 rater à 1848,00 kr. Såfremt betalingeni ikke tilmeldes Betalingsservice opkræves et gebyr på kr. 100,00 pr. måned. Der ydes søskenderabat, såfremt eleverne har samme folkeregisteradresse. SKOLEMÆLK Der kan ikke bestilles skolemælk fra skoleåret SLIK OG SODAVAND I skolens vision står, at vi vil skabe en sammenhæng mellem indlæring, krop og sund mad. Derfor passer usund mad som slik og sodavand ikke ind i den almindelige skoledag. Sodavand er således ikke tilladt i dagligdagen. SNEBOLDKAMP Det er tilladt at kaste med sne på boldbanerne. RESURSECENTER På Stenhus Kostskole kan der ydes både ekstra resursetimer og inklusionsstøtte til elever, der har behov for dette. Resursetimer finder sted i Resursecentret på 2. sal i Festsalsbygningen. SSP Skolens SSP-konsulent Ditte Hangler Christiansson. Ditte træffes efter aftale 10

11 og kan kontaktes på tlf Skolens SSP-kontaktlærer er: Pernille Carlson. SUNDHEDSPLEJERSKE Sundhedsplejerske Anni Johsson. Anni aftaler møder med elever mandag og fredag på Stenhus Kostskole. Man er altid velkommen til at kontakte Anni på Mobil: Mail: STATSSTØTTE FOR KOSTELEVER Der kan søges statsstøtte til at betale for opholdet for kostelever, der går i 8., 9. eller 10. klasse. Ansøgningsskemaer bliver automatisk tilsendt ved skoleårets begyndelse og skal returneres til skolen. Nærmere oplysninger fås hos økonomimedarbejder Karina Nielsen. TELEFONER Grundskolens kontor: Fax: Skoleleder: Viceskoleleder: Økonomiinspektør: Lærerværelse: Pedel, Peter: Pedel, Heidi: Gymnasiets kontor: Kostskolens køkken: Kostinspektørernes kontor: UU - vejleder Tina Egekvist Krogsdal TELEFONKÆDE For hver klasse bliver der udfyldt en telefonkæde, der opbevares digitalt. Kæden bliver sat i gang i tilfælde af skemaændringer og lignende. TERMINSPRØVER For eleverne i 9. og 10. klasse bliver der afholdt terminsprøver i uge 48. Til afgangsprøverne og til terminsprøverne medbringer eleverne selv alle tilladte hjælpemidler. UDEORDNING For at få frisk luft og bevægelse skal 5. og 6. klasserne være ude i frikvarteret fra kl til kl og igen fra kl til i spisefrikvarteret. UDMELDELSE Udmeldes en elev i årets løb, skal dette ske skriftligt, og der betales skolepenge for indeværende måned plus yderligere en måned. 11

12 UU-VEJLEDER Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen fra 7. til 10. klasse. UU-vejlederne kan altid træffes på mobil, mail eller intra af både forældre og elever, og eleverne kan i frikvartererne eller efter aftale med egen lærer komme på UUs kontor, der ligger på administrationsgangen. Der vil i løbet af året komme besked på skolens intranet om de vejledningsaktiviteter, UU-vejlederne har med klasserne. UU - vejleder Tina Egekvist Krogsdal VIDNESBYRD Alle skolens elever får vidnesbyrd i samtlige fag til efterårsferien og til påske, undtagen 5. klasserne, der får vidnesbyrd til jul og sommerferie. ÅRSPRØVE Der afholdes årsprøver på klassetrin de sidste fire uger inden sommerferien. 12

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums Indholdsfortegnelse side 2: side 3: side 4: side 9: side 10: side 11: side 10: Skolelederen har ordet Kalenderen Praktiske oplysninger Nyt fra Klubben Årets Magnusfest Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

NYHEDSBREV August 2014

NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV August 2014 Fre. d. 1/8 SFO åben fra kl. 6.30 16.00 Man. d. 4/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tirs. d. 5/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Ons. d. 6/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tors. d. 7/8 SFO

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia. VÆRD AT VIDE OM 10 ENDE 15/16 Kreativ Kreativ UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.dk INDHOLD Navne og telefonnumre 3 Personaleoversigt

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning 6. udgave 2014 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning, som nu fra skoleåret

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere