CTC EcoAir 105 I 107 I 110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTC EcoAir 105 I 107 I 110"

Transkript

1 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe

2 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer 6 Displayet 7-8 Drift og vedligehold 9 Komponenternes placerin 9-10 For installatøren Sikkerhedsforeskrifter 11 Transport og udpakning 12 Placering af varmepumpen 13 Forberedelse og dræning 14 Rørinstallation Rørinstallation CTC EcoAir Kontrol af varmepumpens ydelse og flow 19 Almen funktionsbeskrivelse 20 El-installation El-diagram finder du i midten Første start CTC EcoAir/CTC EcoEl 27 Første start CTC EcoAir/CTC EcoLogic 28 Første start CTC EcoAirs indbyggede styring 29 Alarmtekster/afhjælp CTC EcoAir/CTC EcoEl 30 Fejlsøgningsskema CTC EcoAir/CTC EcoEl Alarmtekster/afhjælp CTC EcoAir/CTC EcoLogic 35 Fejlsøgningsskema CTC EcoAir/CTC EcoLogic Alarmtekster/afhjælp CTC EcoAirs indbyggede styring 41 Fejlsøgningsskema CTC EcoAirs indbyggede styring Teknisk data 47 Overensstemmelses erklæring 48 Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. Dine egne notater Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have hvis der sker noget. Produkt Installatør Installationsdato Produktionsnummer Telefonnummer Systemtype 2 CTC EcoAir

3 Checklisten på side 3 og 4 skal altid udfyldes af installatøren Ved eventuel service kan dette dokument blive efterspurgt. Installationen skal altid følge de anvisninger som er i installatons og vedligeholdsvejledningen. Installationen skal altid laves i henhold til gældende normer. Efter installationen skal anlægget efterses og funktionerne skal kontrolleres. Punkterne nedenfor skal afkrydses. Placering afvarmepumpen Forberedelse og dræn c Placeret og justeret det rette underlag ifølge vejledningen. c Lagt fugtspærring ind mod sokkel. Drænet med skærver. c Faskine. c Ved montering af kondensskål, er der ført dræn hen til afløb Rørinstallation c Korrekt rørdimension til varmepumpe for krævet flow. Almen information c Cirkulationspumpens kapacitet for krævet flow (min 6 meters trykhøjde). c Kontrolleret for utætheder. c Fleksibel slange nærmest varmepumpe. c Udluftning af system og varmepumpe. c Radiatorventiler og øvrige berørte ventiler er helt åbne. c Funktionstest sikkerhedsventil. c Vandrør/afløb trukket fra sikkerhedsventil til afløb. c Mindst 15 mm vejrbestandig rørisolering udvendigt. c Mindst 10 mm rørisolering indvendigt. Kontrol afvarmepumpens ydelse og flow c Korrekt temperaturdifference justeret ifølge tabel. Elinstallation c Rotationsretning kompressor c Sikkerhedsafbryder c Kabel til CTC EcoAir har korrekt længde (ingen krøller) c Påkrævede følere til det valgte system c Udeføler c Rumføler (kan fravælges) c Kondensskål ifølge vejledning (tilbehør) Grundindstilling for styring: Kontroller/programmér ved opstart styringen, således at anlægget kører efter hensigt (se installationsvejledning) og ifølge kundens ønsker. CTC EcoAir 3

4 Almen information Dette anlæg kører med/mod: c CTC EcoAirs indbyggede styring c CTC EcoEl c CTC EcoLogic system c CTC EcoFlex Funktionstest c Funktionstest udført Information til kunde (Tilpasses hver enkelt installation) c Menuer/styring til det valgte system (Indbygget styring, CTC EcoEl, CTC EcoLogic, CTC EcoFlex) c Installations- og vedligeholdelsesvejledning overrakt til kunde c Kontrol og påfyldning, varmesystem c Alarminformation c Blandingsventil c Funktionstest sikkerhedsventil c Rengøring snavsfilter c Information om indjustering, varmekurve Installationen er udført af: Rørinstallation Dato... Firma... Navn... Tlf. nr... Elinstallation Dato... Firma... Navn... Tlf. nr.... Produkt:... Produktionsnummer:... 4 CTC EcoAir

5 Almen information Velkommen Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoAir, som vi håber du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse hvordan du giver din varmepumpe de bedste driftsbetingelser. Et kapitel henvender sig til dig som bruger og et kapitel til din installatør. Gem denne håndbog med installations- og driftsvejledning, det er her du henter den information du behøver. Ved rigtig pasning vil du have glæde af din CTC EcoAir i mange år. Den komplette udeluftsvarmepumpe CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe som tager varme fra luften udenfor og omdanner den til varme til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir arbejder ved udetemperaturer ned til -15 C, derefter overtager CTC EcoEl eller den eksisterende kedel opvarmningen af huset. Hvis den indbyggede styring i CTC EcoAir bruges, stopper CTC EcoAir ved -10 C udetemperatur. Varmepumpen kan tilsluttes CTC EcoEl eller til den eksisterende kedel via styresystemet. Kabler for tilslutning mellem varmepumpe og CTC EcoEl og indvendig installation følger med leverancen. CTC EcoAir er konstrueret til at arbejde med høj virkningsgrad og lavt lydniveau. Varmepumpen har indbygget automatisk afrimning som gør at fordamperbatteriet holdes fri for is således at den høje virkningsgrad bibeholdes. CTC EcoAir 5

6 Tilkoblingsalternativ CTC EcoAir Nedenståene billede viser de forskellige tilkoblingsalternativer som findes for CTC EcoAir: Mulighed A & B: Både EcoEl og EcoFlex (manual*) er forberedt for EcoAir, hvilket gør tilkobling meget enkel. Mulighed C: I løsning C er tilsluttet via EcoAir Ecologic, hvor den samme høje funktionalitet som i tilfældet A er opnået. Mulighed D & E: I de tilfælde hvor EcoAir kobles sammen med en eksisterende kedel (pille, olie, brænde, el eller gas) findes der to alternative tilkoblingsmuligheder, ved alternativ D kobles EcoAir via EcoLogic som giver samme høje funktionalitet som ved alternativ A. Alternativ E, hvor EcoAirs indbyggede styring bruges, EcoAir ved -10 C udetemperatur, hvilket giver begrænset funktionalitet og besparelse. * Se separat vejledning for EcoAir og Ecoflex (svensk model) Almen information CTC EcoAir A B CTC EcoLogic E C D CTC EcoEl CTC EcoFlex Eksisterende kedel 6 CTC EcoAir

7 Almen information Styrepanel På CTC EcoAir er styrepanelet placeret bag servicelågen. I de tilfælde hvor CTC EcoAir kobles sammen med enten CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller CTC EcoLogic justeres varmepumpens indstillinger fra kontrolpanelet på disse. Styrepanelet på CTC EcoAir skal med andre ord ikke bruges i disse tilfælde. For mere information, se instruktion for de respektive produkter. Hvor CTC EcoAir kobles sammen med en kedel (andet end CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller CTC EcoLogic) skal varmepumpens indstillinger foretages på styre-panelet på CTC EcoAir. Hermed følger en beskrivelse af funktionerne i styrepanelet. Ved at anvende piletasterne kan man bladre mellem ti forskellige menuer. For at få adgang til menuerne holdes OK-knappen inde i tre sekunder. For at komme til næste menu trykker man på OK-knappen og næste menu vises. Menu 1-10 vises i ti minutter, derefter går visningen tilbage til menu 1. Normalvisning: Automatisk stilling: A blinker samt aktuel returtemperatur vises i fast lys. Menu 1: Hvis CTC EcoAir kobles sammen med CTC EcoEl, CTC EcoLogic eller CTC EcoFlex, skal A blinke samt returtemperaturen vises med fast lys (f.eks. A45) Automat stilling A: Hvis A ikke blinker i displayet, indstilles den på følgende måde: Hold OKknappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter menu 1 vises. Tryk pil opad indtil A vises (trinet ovenfor 48). Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder. Nu vil A blinke i displayet = klar. A 45 CTC EcoAir 7

8 Styrepanel Normalvisning: Hvis CTC EcoAir indbyggede styring anvendes, er det kun returtemperaturen som skal vises med fast lys (f.eks. 48). OBS! A skal ikke blinke i displayet. Den ønskede returtemperaturen indstilles i menu 1 indstillingsinterval C, som varmepumpen skal stoppe ved. Dette gøres således: Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter menu 1 vises. Tryk pil nedad indtil ønsket returtemperatur vises. (trinet under A). Tryk på OK knappen, nu vises de andre menuer. Efter menu 10 vises aktuel returtemperatur i displayet (normalvisning). Almen information Menu 2: Angiver hvor mange grader returtemperaturen tillades at falde inden varmepumpen starter. Instillingsinterval 5-10 C. (Denne menu er ikke tilgængelig i Automat stilling) Menu 3: Viser hedgastemperatur ( C). Menu 4: Menu 5: Menu 8: Menu 9 Menu 10 Viser udetemperatur ( C). Viser seneste fejl. Viser fremløbstemperatur ( C). Viser temperatur foran fordamper 1 ( C). Viser temperatur i fordamper 2 ( C). 48 CTC EcoAir 8

9 Almen information Drift og vedligehold Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er fuldt funktionsdygtigt. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsanordninger og sikringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne/anlægget efter cirka 3 dages drift og efterfyld med vand ved behov. Driftspause Varmepumpen slukkes med driftsafbryder. Hvis vandet risikerer at fryse, skal det kontrolleres om der er cirkulationsflow gennem varmepumpen, eller tap alt vandet af CTC EcoAir. Vedligeholdelse En stor mængde luft passerer gennem fordamperen på CTC EcoAir. Blade og andet affald kan blive fanget og begrænse luftstrømmen. Mindst en gang om året, kontrolleres fordamperbatteriet og rengøres for at fjerne partikler, der forhindrer luftstrømmen. Rengøring af fordamperen og den ydre beklædning kan gøres med en fugtig klud. 1. Kompressor 2. 4-vejsventil 3. Kondensator 4. Tørrefilter 5. Skueglas 6. Ekspansionsventil 7. Fordamper 8. Kontraventil 9. Pressostat lavtryk 10. Pressostat højtryk 11. Schrade HP 12. Schraderventil LP 13. Blæser 14. Kondensator til blæser 15. VP føler ud/fremløb 16. VP føler ind/retur 17. Hedgasføler 18. Afrimningssføler 1 foran fordamper (EcoAir 105,107) Afrimningsføler 1 i fordamper (EcoAir 110) 19. Afrimningsføler 2 i fordamper 20. (Dataskilt) med produktionsnummer 21. Elkasse/styrepanel 22. Tilkoblingsplint 23. Kombineret blødstartskort/motorværnskort og kontaktorfunktion. 24. Relæ/displaykort som indeholder elektronisk afrimningsfunktion System skitse CTC EcoAir LP Schrader Schrader HP Kompressor Blæser Fordamper 4-vejsventil Kondensator Vand Luft Backventil Ekspansionsventil Skueglas Tørrefilter Varme Operation Afrimningsdrift CTC EcoAir 9

10 Komponentplacering CTC EcoAir Almen information Elkasse CTC EcoAir 10

11 For installatøren For installatøren Dette kapitel henvender sig til den installatør som har ansvaret for en eller flere af de nødvendige installationer som kræves for at CTC EcoAir skal fungere ifølge husejerens ønske. Tag dig tid til at gennemgå funktioner og indtillinger med husejeren samt svare på eventuelle spørgsmål. Både varmepumpen og installatøren tjener på at kunden er helt på det rene med hvordan anlægget fungerer, betjenes og passes. Sikkerhedsforeskrifter Følgende sikkerhedsforeskrifter skal følges ved håndtering, installation og brug af varmepumpen: Afbryd altid driftsafbryderen før indgreb i varmepumpen. Ved håndtering af varmepumpen med kran eller lignende, sørg for at krog, øjer og øvrige dele er fejlfrie. Gå aldrig ind under en ophejset varmepumpe. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Sæt aldrig sikkerheden over styr ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af en uddannet mon tør. CTC EcoAir 11

12 Transport og fjernelse af emballage CTC EcoAir skal transporteres og opbevares stående. Kontroller at varmepumpen ikke er blevet beskadiget under transport. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Stil varmepumpen på opstillingsstedet inden emballagen fjernes. Håndter CTC EcoAir varsomt og så vidt muligt på følgende måde: Gaffeltruck eller løftebånd rundt om pallen. OBS! Kan kun anvendes med emballagen på. Når varmepumpen står ved opstillingsstedet kan emballagen fjernes For installatøren Standardleverance 1 stk. CTC EcoAir. Pakke inden for servicelåge skal indeholde; 1 stk. Kabel for el-tilslutning. 15 m, til CTC EcoEl. 1 stk. Installations- og brugervejledning.! Produkterne skal opbevares og transporteres stående. CTC EcoAir 12

13 For installatøren Placering af varmepumpen Udedelen skal placeres således at lyd fra kompressor og blæser forstyrrer omgivelserne mindst muligt. Placer ikke varmepumpen i umiddelbar nærhed af soveværelse, altan eller naboskel. CTC EcoAir placeres normalt mod ydervæg. Afstanden mellem væg og varmepumpe skal være mindst 180 mm, således at udeluften uhindret kan passere ind gennem fordamper. Hvis varmepumpen placeres i et hjørne skal afstanden mellem gavl og væg være mindst 2,5 meter. Afstand til buske og lignende foran varmepumpen skal være mindst 1meter. Afstand til nabo mindst 10 meter. CTC EcoAirs benstativ skal stå stabilt på betonfliser eller lig- nende Varmepumpen placeres vandret ved hjælp af vaterpas. Stativets udformning og varmepumpens vægt gør at fastspænding til funda ment eller væg er unødvendig. At bygge beskyttelse rundt omkring varmepumpen samt placere den i udhus, carport eller lignede er direkte uheldigt, eftersom luften så frit som muligt skal kunne strømme gennem varmepumpen og at den anvendte luft ikke skulle kunne suges tilbage til indløbet på bagsiden. Dette kan medføre unormale rimdannelser på varmepumpen. OBS! Disse råd skal følges for at din CTC EcoAir skal kunne give maksimal effekt. Afstand til hjørne mindst 250 mm Afstand til væg mindst 180 mm Afstand til buske mindst 1 m og til nærmeste nabo mindst 10 m CTC EcoAir 13

14 Forberedelse og dræning Varmepumpen skal placeres sådan at huset ikke kan tage skade og så at kondensvandet nemt kan løbe ned i jorden. Underlaget skal være betonfliser eller lignende som hviler på groft ral eller singels. Lav en faskine under varmepumpen. Tænk på at der kan komme op til 20 liter kondensvand per døgn under visse vejrforhold. Grav cm ned i jorden. Læg fugtspærring ind mod sokkel og vinkel den ud fra huset. Fyld halvdelen af hullet med ral og læg betonfliser eller lignende. Mål ud afstanden mellem fliserne (1056 cm) så de passer til varmepum pens ben. Kontroller at fliserne står vandret ved hjælp af et vaterpas. For installatøren Fyld resten op med singels eller lignende rundt om og mellem fliserne for at få bedst mulige drænering. OBS! Selvom man monterer kondenskål på CTC EcoAir, kan man ikke helt undgå at der vil dryppe kondensvand under varmepumpen. Husk at aflede vand fra kondensskål til dræn. fliser c/c mål 1056 fliser Groft ral ca cm dybt. Fugtspærring/ måtte vinkles ud fra huset. fliser 498 CTC EcoAir 14

15 Rørinstallation For installatøren! Glem ikke at gennemskylle radiatorsystem før tilslutning. Installationen skal udføres ifølge gældende normer. Varmepumpen skal tilsluttes ekspan-sionsbeholder i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiator/gulvvarme-systemet før tilslutning. Sæt alle installationsindstillinger som beskrevet i kapitel Første start. Varmepumpen arbejder med anlægs-returtemperaturer op til cirka 48 C og leverer højest 55 C. CTC EcoAir tager egentlig ingen skade af en højere returtemperaturer, men kompressoren stopper og den ønskede besparelse udebliver. Trykfaldsdiagram EcoAir 105/ Trykfald (kpa) Vand flow (l/h) Trykfaldsdiagram EcoAir Trykfal (kpa) Vand flow (l/h) CTC EcoAir 15

16 Cirkulationspumpe Sørg for at en tilstrækkelig stor cirkulationspumpe monteres, så flowet over varmepumpen bliver stort nok. Vi anbefaler en pumpe med 6 meter trykhøjde, med 3 faste hastigheder, hvilket er tilstrækkelig i de fleste tilfælde. OBS! Cirkulationspumpen må IKKE være trykstyret eller omdrejningsstyret. Valget af pumpens kapacitet afhænger af trykfaldet i systemet og installatøren skal kontrollere flowet på hvert enkelt anlæg. Se Kontrol af varmepumpens ydelse og flow. I visse systemer med CTC EcoLogic skal hele radiatorflowet gå igennem varmepumpen. og på disse systemer skal pumpen dimensioneres efter hele systemets flow. Følgende flow bør ikke underskrides for en sikker funktion: CTC EcoAir 105: 800 l/ time CTC EcoAir 107: 1000 l/ time CTC EcoAir 110: 1400 l/ time Dette giver ca: 7 C temperaturdifference ved en udendørstemperatur på + 7 C og en fremløbstemperatur på 35 C. Ved for lavt flow stopper CTC EcoAir på grund af at højtrykspressostaten udløses. Dette undgås ved at sørge for at husets termostatventiler altid er helt åbne undtagen i nogle enkelte rum f.eks. soveværelset, hvor man vil have det lidt koldere. Findes der ikke termostatventiler skal tilsvarende ventiler være åbne. Arbejde Kontrolsystemet for CTC EcoAir overvåger og sikrer, at produktet arbejder inden for arbejdsområdet ! Cirkulationspumpe med minimum 6 meters trykhøjde For installatøren CTC EcoAir 16

17 For installatøren Rørtilslutning CTC EcoAir Til varmepumpen lægges frem- og returledning med mindst Ø22 mm kobberrør. Ved længere rørstrækning skal installatøren regne sig frem til hvilken rørdimension der kræves for at klare laveste anbefalet flow for den respektive CTC EcoAir. Rørstrækning mellem varmepumpe og kedel/beholder bør udføres uden nogle høje punkter. Kan dette ikke undgåes skal rørene forsynes med automatudlufter på det højeste punkt. Tilslutningen til varmepumpen skal udføres med metalomspundet slange, mindst 1, længde mm, for at forhindre at lyden fra varmepumpen forplanter sig ind i huset og for at optage eventuelle vibrationer fra varmepumpen. Udendørs skal rørene isoleres med mindst 15 mm tyk UV/vejrbestandig armaflex isolering eller lignende. Sørg for at isoleringen slutter tæt overalt og at alle samlinger er tapet eller limet. Inden dørs skal rørene isoleres hen til kedlen med mindst 10 mm rørisolering. Dette for at minimere varmetabet mellem varmepumpe og kedel/beholder.! Glem ikke at haveaftapningsmuligheder under CTC EcoEl!For bedst mulig ydelse isoler rørene både udendørs og indendørs ifølge instruktioner. CTC EcoAir 17

18 EcoAir/EcoEl (1500) Udluftere Metalomspundet fleksibel slange til varmw mindst 1. Slangens længde mm ud fra kondensator. Fremløb (opvarmet) vand 1 tilslutning på kondensator. Retur (koldt) vand 1 tilslutning på kondensator. Afspærringshaner Ladepumpe formonteret på CTC EcoEl (1500) Pumpen pumper ud til EcoAir nedre tilslutning. Mindst Ø22 mm kobberrør isoleres udendørs med 15 mm tyk isolering. Isoleres indendørs med 10 mm tyk isolering. EcoAir/EcoEl (1800) Fremløb (opvarmet) vand 1 tilslutning på kondensator. Retur (koldt) vand 1 tilslutning på kondensator. Metalomspundet fleksibel slange til varme mindst 1. Slangens længde mm ud fra kondensator. Sørg for at der monteres tilstrækkelig stor cirkulationspumpe, mindst 6 meter trykhøjde med 3 faste hastigheder (ikke trykstyret eller omdrejningsstyret). Kontroller også at pumpen er monteret på kedlens venstre rør som pumper ud til EcoAir nedre tilslutning. Afspærringshaner OBS! Ladepumpe ikke formonteret på EcoEl 1800 Mindst Ø22 mm kobberrør isoleres udendørs med 15 mm tyk isolering. Isoleres indendørs med 10 mm tyk isolering. CTC EcoAir 18

19 For installatøren Kontrol af varmepumpens ydelse og flow Dette udføres ved at måle temperaturdifference mellem varmepumpens frem og returløbs vandtilslutninger ved den aktuelle udendørstemperatur. Gennemfør kontrollen mens kompressoren er igang og vandtemperaturen har stabiliseret sig. Hvor ser man de forskellige temperaturer? EcoAir / EcoEl Under menuen Aktuel drift info Ude C = udendørstemperatur VP ind/ud = differencen EcoAir / EcoLogic Under menuen Aktuel drift info Ude C = udendørstemperatur Anlæg retur C VP Fremløb C EcoAir egen styring Under menu 1, 4, 8 differencen ser man på forskellen på værdierne udenfor parantesen Udendørstemperaturen = gå ned til menu 4 Returtemperaturen = værdien som vises på displayet i menu 1 Fremløbstemperatur = gå ned til menu 8 differencen Reguler til rette temperaturdifference ved hjælp af de 3 hastigheder på cirkulations-pumpen således at den rette difference opnås ifølge tabellen ved den aktuelle udendørstemperatur. Ved udetemp ( C) Fremløb 35 C CTC EcoAir ,5 6,5 7 7,5 flow = 0,2 l/s CTC EcoAir 107 Fremløb 35 C 4 5 5,5 6,5 7 7,5 flow = 0,26 l/s Fremløb 35 C CTC EcoAir 110 flow = 0,4 l/s 4 5 5,5 6,5 7 7,5 En anbefalet temperaturdifference over varmepumpen på den varme side er mel lem 5-10 C ved + 7 C udendørs. Ved for lavt flow (stor difference) øges hastigheden på cirkulationspumpen. Ved for højt flow (lille difference) sænkes hastigheden på cirkulationspumpen. OBS! Det er vigtigt at differencen er den rette, dette for at varmepumpen skal kunne give maksimal effekt og bedste besparelse. Bemærk at metoden for målingen er meget unøgtig og afvigelser nedad og opad på nogle få grader kan forekomme uden at der behøver være fejl på anlægget. Afvigelser kan opstå på grund af flere faktorer: vandflow gennem varmepumpen rim på fordamper } temperaturniveauet på vandet (jo højere temperatur desto lavere temperaturdifference) } CTC EcoAir 19

20 Almen funktionsbeskrivelse Afrimning CTC EcoAir er udstyret med hedgasafrimning. En gang i timen mærker 2 følere om temperaturen i kølekredsen er under - 2 C og i så fald påbegyndes afrimning, blæseren stopper, firevejsventilen vender retning og den varme hedgas går istedet ud til fordamperen. Når temperaturen på begge følere er over + 10 C, starter blæseren igen og den varme hedgas går istedet ind i kondensatoren og varmepumpen kører normalt igen. For installatøren Blæseren Blæseren starter15 sekunder inden kompressoren starter og kører indtil kompressoren stopper. Ved afrimning stopper blæseren og starter først igen når afrimningen er udført. Når udetemperaturen er over + 10 C går blæseren på lav hastighed. Når udetemperaturen er under + 10 C går blæseren på høj hastighed. Ladepumpe/Cirkulationspumpe CTC EcoAir/CTC EcoEl Ladepumpen som pumper vand ud til CTC EcoAir starter 5 sek inden kompressoren og kører indtil kompressoren stopper. Hvis udetemperaturen er under + 2 C kører ladepumpen konstant for at elimenere risikoen for frostskader. CTC EcoAir/CTC EcoEl Husvarme fra Når udetemperaturen har været varmere end +16 C i 2 timer (kan justeres under inst. husparametrer) lukker shuntventilen helt og husets cirkulationspumpe (anlægspumpe) stopper d.v.s. at varmepumpen går over til såkaldt sommerdrift. Pumpen motioneres dagligt for at undgå at den sætter sig fast. På displayet i CTC EcoEl vil Husvarme fra blinke så længe udetemperaturen er højere end +16 C (indstillet værdi). For at der skal være varmebehov skal udetemperaturen være under + 16 C i 3 timer inden cirkulationspumpen starter og shunten åbner. Hvis rumføleren er aktiveret skal indendørstemperaturen synke til under instillet værdi for rumtemperatur for at varmepumpen skal gå ud af sommerdrift og husvarme fra holder op med at blinke. CTC EcoAir/CTC EcoLogicEXT: I shuntet og ikke-shuntet system kobles lade-/cirkulationspumpen med konstant fast spænding. I system Ack, 4-12 kobles lade-/cirkulationspumpen til CTC EcoLogic. Hvordan lade-/cirkulationspumpen styres kan du læse mere om i CTC EcoLogicEXT Installations- og driftsvejledning. CTC EcoAir inbygget styring: Ladepumpen skal kobles med konstant fast spænding. CTC EcoAir 20

21 For installatøren El-installation Installation og tilkobling i varmepumpen skal udføres af autoriseret elinstallatør. Hele installationen skal udføres ifølge gældende bestemmelser. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrik. Sikkerhedsafbryder Installationen skal før varmepumpe forsynes med 5-polet sikkerhedsafbryder som ved afbrydelse sikrer adskillelse fra alle elektriske strømkilder til samtlige CTC produkter. Tilsluting og kommunikation El tilslutningen til CTC EcoAir laves ifølge billede 1-4 som forsyner varmepumen med el til kompressor (400 V 3N~ ) og blæser (230 V 1N~), afrimningsur, 4-vejsventil og styrespænding. Gruppesikringens størrelse fremgår af de tekniske data. Ved tilslutning af CTC EcoAir med CTC EcoEl skal elkedelens effekt medregnes. Hovedsikringens størrelse skal derfor være tilpasset husets totale effektforbrug. Varmepumpen leveres med 15 meter kabel for CTC EcoEl (Skal afkortes til rette længde, IKKE ligge i spiral ) I varmepumpen findes en eltavle som indeholder: tilkoblingsklemmer kombineret blødstart-motorsværnskort og kontaktorfunktion. relæ/displaykort som indeholder elektronisk afrimningsfunktion Indstilling af hovedsikring og effektbegrænsning Indstillinger ved tilslutning til CTC EcoEl: Udføres ifølge instruktionsbogen for CTC EcoEl. Indstillinger ved tilslutning til CTC EcoLogic: Udføres ifølge instruktionsbogen for CTC EcoLogic. 1. CTC EcoAir/CTC EcoEl: El-tilslutning laves med det medleverede 6-polede kabel (pol nummer 6 bruges ikke). Kontakten tilsluttes i CTC EcoEl eltavle (nede fra). I CTC EcoEl findes en intern sikring på 10A monteret i panelet beregnet til CTC EcoAir. 2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Ved tilslutning til anden varmekilde sker strømforsy-ningen til varmepumpen via et separat 5-leder kabel. Kommunikation og svagstrøm sker med et 1-leder kabel (230V dobbeltisoleret kabel) som kobles på den respektive kommunikationsport. OBS! Indgangs forsyning til EcoLogic med 230 V L1 og nul skal altid tages fra samme sted som CTC EcoAir indgangs forsyning L1 og nul ellers opstår der kommunikationsfejl. 3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Nar CTC EcoAir kobles sammen med CTC EcoFlex sker strømforsyning med et separat 5 leder kabel til det respektive produkt. Styringen mellem CTC EcoAir og CTC EcoFlex kobles sammen med et 1-leder (230V-dobbeltisoleret) kabel. 4. CTC EcoAir med den indbyggede styring: Strømforsynnigen til varmepumpen sker via et separat 5-leder kabel. CTC EcoAir 21

22 El-installation 1: EcoAir + EcoEl (kabel følger med) EcoAir EcoAir 2: EcoAir + EcoLogic + anden kedel EcoLogic For installatøren L1 L1L2L3 N N COM PE PE L1 L1L2 L3 N N COM PE PE A2 EcoEl 400 V 3N~ 400 V 3N~ Svagstrøm kobles med 230 V ~, dobbeltisoleret kabel 3: EcoAir + EcoFlex EcoFlex 4: EcoAir + anden kedel L1 L1 L2L3 N N COM PE PE EcoAir L1 L1 L2L3 N N COM PE PE EcoAir V 3N~ Svagstrøm kobles med 230 V ~, dobbeltisoleret kabel 400 V 3N~ CTC EcoAir 22

23 El-installation For installatøren Tilslutning Cirkulationspumpe/Ladepumpe Cirkulationspumpen tilsluttes med: 230 V 1N~. 1. CTC EcoAir /CTC EcoEl 1800: Ladepumpen tilsluttes klemme som er mærket med Pumpe varmebærer alternativ pump warm side Hvis kontaktor mangler på pumpen, kan den klippes af og kablerne tilsluttes direkte i cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen som cirkulerer vand fra beholder ud til varmepumpe skal monteres på venstre kugleventil under beholderen. På CTC EcoEl 1550 er ladepumpen formonteret. 2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Som ladepumpe anvendes husets anlægspumpe. OBS! Sørg for at der er en tilstrækkelig stor pumpe monteret, så flowet over varmepumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde og 3 forskellige hastigheder. I systemer shuntet og ikke shuntet tilsluttes cirkulationspumpen med separat konstant fast spænding. I system Ack, 4-12 tilsluttes lade-/cirkulationspumpe i CTC EcoLogic. (se Installations- og driftsvejledning CTC EcoLogic EXT). 3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Som ladepumpe anvendes husets anlægspumpe. OBS! Sørg for at der er en tilstrækkelig stor pumpe monteret, så flowet over varmepumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde og 3 forskellige hastigheder. Cirkulationspumpen tilsluttes den angivne plads i CTC EcoFlex. 4. CTC EcoAir med egen styring: Cirkulationspumpen tilsluttes separat med konstant fast spænding. OBS! Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift. Tilslutning anlægspumpe Anlægspumpen el-tilsluttes med: 230 V 1N~. Der findes en intern monteret afsikring i CTC EcoEl og CTC EcoFlex. 1. CTC EcoAir/CTC EcoEl: Anlægspumpe tilsluttes klemme 1,2 og 3 i CTC EcoEl. 2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Anlægspumpe tilsluttes konstant fast spænding i shuntet og ikke shuntet systemtyper. I systemtype Ack, 4-12 el-tilsluttes anlægspumpe helt afhængigt af systemtype (se Installations- og driftvejledning CTC EcoLogic EXT). 3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Som anlægspumpe bruges husets ordinære cirkulationspumpe, tilsluttes som punkt 3 ovenfor. 4. CTC EcoAir med egen styring: Cirkulationspumpen tilsluttets separat med konstant fast spænding. OBS! Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift. CTC EcoAir 23

24 El-installation Data for følerresistens Ohm Temperatur C Hedgasføler Resistens Ohm Brine, Varmepumpe, Elkedel, Fremløb, Rumføler Resistens Ohm Temperatur C Udeføler Resistens Ohm For installatøren CTC EcoAir 24

25 El-skema CTC EcoAir 25

26 Ω Ω Ω CTC EcoAir 26

27 For installatøren Første start CTC EcoAir/CTC EcoEl Kontrol 1. Kontroller at blandningsventil og sikkerhedsventil er monteret og rør lagt til afløb. 2. Kontroller at der fyldt vand på CTC EcoEl og at den er udluftet. Tips til udluftning: Gå ind i funktionstest- gå videre ned til ladepumpe, og sæt den på: til. Kør cirkulationspumpen i 5-10 minutter. Nu har al luft lagt sig i toppen af beholderen. Luft ud via elkedelens sikkerhedsventil. Fyld vand på til det rette tryk opnås. 3. Kontroller at alle rørsamlinger er tætte. 4. Sørg for at afspærringsventilerne under tanken på CTC EcoEl samt øvrige ventiler i systemet er helt åbne. 5. Kontroller at sikringen og de lagte kabler klarer effektbelastningen fra både CTC EcoEl og CTC EcoAir. 6. De medfølgende strømfølere skal være monteret. 7. Kontroller at sikkerhedsafbryderen er monteret på forsyningskablet til CTC EcoEl. 8. Kontroller at automatsikringerne er slået til på CTC EcoEl. 9. Kontroller at forsyningskabel og alle følerer er monteret korrekt og sidder ordentlig fast i klemmerne. Start 1. Sæt strøm på til CTC EcoEl. 2. Gå ind under indstillinger i CTC EcoEls, menu. For at varmepumpen skal starte skal du ændre 2 parametre; produkt til CTC EcoAir og Varmepumpe tilladt. Øvrige indstillinger; se Installations og driftsvejledning for CTC EcoEl. 3. Hvis varmepumpen ikke starter, gå ind under aktuel driftinfo i CTC EcoEl menu, gå ned til Kedel nedre, dette parameter styrer altid hvornår kompressoren skal starte og stoppe. Kontroller hvad der står inde i parentesen f.eks. (45 C), varmepumpen starter når temperaturen på værdien udenfor parantesen er 5 C under denne værdi. Temperaturen kan synke yderligere hvis startforsinkelsen er aktiv. I det tilfælde tager det cirka 10 minutter inden den starter. Tips! For at påskynde en temperatursænkning, tap varmt vand. 4. Gå ud til CTC EcoAir, kontroller at A blinker (Automatstilling) samt returtemperaturen vises med fast lys i displayet, hvis ikke, se kapitel om styrepanel og hvordan det sættes i automatstilling. 5. Hvis alarmen fejl fase kommer frem, vender man to af de tre indgangs faser til kompressoren. Kvittér alarmen ved at afbryde strømmen til CTC EcoEl. OBS! Start ikke kompressoren første gang via funktionstest, for da kan den fejlagtigt slå ud på fejl fase. 6. Hvis der kommer anden alarm i CTC EcoEl, kontroller hvad fejlkoden er og prøv at løse problemet ved hjælp af kapitlet fejlsøgning/gode råd CTC EcoAir & CTC EcoEl. CTC EcoAir 27

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

CTC EcoAir Model 115/120/125 Udeluftsvarmepumpe

CTC EcoAir Model 115/120/125 Udeluftsvarmepumpe Installations- og driftvejledning CTC EcoAir Model 115/120/125 Udeluftsvarmepumpe 162 101 01/3 2010-11-24 Checkliste DINE EGNE OPTEGNELSER Udfyld nedenstående oplysninger. Produkt: Installatør Produktionsnummer:

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

CTC EcoPart Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme

CTC EcoPart Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme Installations- og driftvejledning Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme 161 501 94/4 2009-08-11 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt/Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

CTC Projekteringshandbok. Projekteringshåndbog for varmeløsninger Version lll

CTC Projekteringshandbok. Projekteringshåndbog for varmeløsninger Version lll CTC Projekteringshandbok for varmeløsninger Version lll CTC CTC Projekteringshandbok 1. Projektering og dimensionering 1.1 Alment om varme og køling Tabel 1 viser en enkel omregning mellem forskellige

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

161 503 20-1 2011-05-10. Installations- og driftvejledningr CTC EcoEl. Model 1550 og 1800

161 503 20-1 2011-05-10. Installations- og driftvejledningr CTC EcoEl. Model 1550 og 1800 161 503 20-1 2011-05-10 Installations- og driftvejledningr CTC EcoEl Model 1550 og 1800 Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer 161 503 20-1 2011-05-10 Installations- og driftvejledning

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere