Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING"

Transkript

1 Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010

2 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner Lise Hounsgaard Birthe D Pedersen Birte Østergaard Jane Clemensen Lotte Vittrup Madsen Anne Brødsgaard Anne Dichmann Sorknæs Carrinna Hansen Elizabeth Rosted Frederik Alkier Gildberg Helen Schultz Jens Peter Hansen Kirsten Nielsen Lene Bjerregaard Lene Seibæk Lisbeth Sølver Mette Kjerholt Enheden/ESF Enheden for Sygeplejeforskning KI Klinisk Institut SDU Syddansk Universitet OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus AU Aarhus Universitet BBH Bispebjerg Hospital FH Frederiksberg Hospital KU Københavns Universitet Region S Region Syddanmark SLB Sygehus Lillebælt UCL University College Lillebælt Udgiver Enheden for Sygeplejeforskning Juni 2011 Layout: Lotte Vittrup Madsen 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Enhedens forskningsprojekter... 5 Nationale projekter Internationale projekter Ph.d.-studerende indskrevet ved ESF Ph.d.-studerende indskrevet ved Grønlands Universitet med hovedvejleder ved ESF Andre ph.d.-studerende med vejledere fra ESF Ph.d.-forsvar i 2010 Formidling af forskning Peer reviewed artikler Editorial Forskningsrapporter Øvrige artikler Bogkapitler Presseomtale Posters, orale præsentationer & abstracts Aktiviteter...16 Konferencedeltagelse med oplæg Konferencedeltagelse uden oplæg Vejledning af projekter Enhedens undervisning Medlemskab af råd, nævn, udvalg og netværk Enhedens bedømmelses- og redaktionsopgaver...20 Fonde og bedømmelsesopgaver Peer reviewer Redaktionsposter Redaktør Kurser og seminarer arrangeret af Enheden...22 Nationale Internationale Enheden er flyttet på Campus års fødselsdagsseminar Billeder Omtale

4 Forord Lis Wagner, Lise Hounsgaard, Birte Østergaard, Birthe D. Pedersen, Lotte Vittrup Madsen Fem år med Enheden for Sygeplejeforskning (ESF) på Syddansk Universitet er en milepæl. Dagen blev markeret med et jubilæum i november 2010, hvor inviterede gæsteforelæsere fremlagde deres syn på ESF og ESF s prægning af forskningsmiljøet på SDU, Klinisk Institut, OUH og Sygehus Lillebælt, som alle var tætte samarbejdspartnere de første fem år. Enhedens ansatte gav et overblik over fortidens, nutidens og fremtidens forskning i ESF. Endvidere fortalte den første ph.d.-uddannede sygeplejerske om sit studie, og andre ph.d.-studerende præsenterede deres posters til receptionen, ledsaget af levende Jazz-musik. En dag som motiverede til en fortsat aktiv indsats inden for sygeplejeforskningen i Region Syddanmark. Se i øvrigt billedreportagen på side 10. Medarbejdere Fra en fuldtidsprofessor i oktober 2005 har ESF på 5 år udbygget staben med yderligere tre fuldtidslektorer, en 20 % adjunktstilling samt en fuldtidssekretær, med halv tid ved ESF og halv tid ved ESF s EU-projekt. Ph.d. studerende Fjorten ph.d.-studerende var indskrevet ved ESF, hvoraf tre forsvarede deres ph.d. i 2010 og yderligere elleve ph.d.-studerende havde vejledere ved ESF, hvoraf to forsvarede i Forskningsstrategi: Kronisk syg og familie De første fem års forskningsstrategi Livet som kronisk syg er gennemført og har omfattet de ansattes egen forskning, som er præsenteret i tidligere årsrapporter og ved konferencer i ind- og udland. Strategien har endvidere tiltrukket en række væsentlige og relevante ph.d.-studier, som er nævnt i årsrapporten her og yderligere beskrevet på vores hjemmeside. Disse studier bidrager til et forskningsmiljø, som satser på at fremme den patientnære forskning, der udspringer af den daglige kliniske sygeplejepraksis. Den kliniske empiriske forskning har i de sidste fem år bidraget med erfaringer, som gør, at vi udvider perspektivet til at omfatte Kronisk syg og Familie i de kommende fem år. Baggrunden er, at kronisk syge udgør ca. 1/3 af Danmarks befolkning, og antallet forventes at stige markant i de kommende år. Dette er en udfordring for sundhedsvæsenet og for familier, der lever med en kronisk syg pårørende. Vi ser frem til samarbejdet med mono- og tværfaglige forskningsmiljøer om denne forskningsstrategi. Endvidere satses der på at inddrage mere telemedicin i kommende forskningsinitiativer. De bedste hilsner Lis Wagner, Dr.PH Professor og forskningsleder Et 2/3 lektorat blev i 2009 tilknyttet Grønlands Universitet ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab i Nuuk. Sygeplejeuddannelsen er i Grønland lagt ind under universitetet. 4

5 Enhedens forskningsprojekter Nationale projekter Livet som Kronisk Syg I relation til Enhedens forskningsstrategi: Livet som kronisk syg blev der arbejdet med to forskningsprojekter med titlerne: 1) Livskvalitet i livet med Parkinsons sygdom - En undersøgelse af patienters oplevelser og erfaringer i livet som kronisk syg, og 2) Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver - Narrativer om kvinders liv med en partner med Parkinsons sygdom. I 2010 har der i været fokus på formidlingen af resultaterne gennem artikler, foredrag og presseformidling. Familie Fokuseret Sygepleje til ambulante hjertesvigtspatienter I forbindelse med Enhedens nye forskningsstrategi: Kronisk syg og familie, har ESF startet et nyt 3-årigt projekt, idet livskvaliteten blandt patienter med hjertesvigt og deres pårørende er dårligere, sammenlignet med andre patienter med kronisk sygdom. Desuden er der fortsat en stor del af patienterne, som misforstår eller har svært ved at huske den rådgivning, de får under sygdomsforløbet. Interventioner, der er rettet mod familierelationer med fokus på patienten, som en del af en større familieenhed, kan muligvis medvirke til, at patienterne oplever bedre livskvalitet og sygdomshåndtering, hvilket kan føre til udsættelse af genindlæggelser og mortalitet. Evidensen for disse påstande er imidlertid sparsom og hovedsageligt baseret på observationelle studier. Undersøgelsen gennemføres som et randomiseret parallelgruppe klinisk multicenter forsøg på tre hjertesvigtsklinikker ved henholdsvis Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, og Bispebjerg Hospital. Der inkluderes 468 patienter i forsøget. 5 Lektorstilling på Grønland Siden september 2009 har ESF medvirket til at forskningbasere den professionsrettede bacheloruddannelse i sygepleje ved Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik) samt at opbygge et forskningsmiljø på stedet. Der foreligger en forskningsplan, hvor der satses på at udvikle det undervisende personales forskningskompetencer og initiere udviklings- og forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i problemstillinger i det grønlandske samfund. To ph.d.-studerende er indskrevet ved instituttet med vejledning fra ESF lektor. Dertil kommer to kliniske forskningsprojekter med forskningsledelse ved ESF, som er startet op med lokale forskningsmedarbejdere med kandidat- eller masteruddannelse. Desuden er der gennemført kurser i forskningsteori og metode. Disse aktiviteter er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i nedenstående beretning. Samarbejdsprojekter Projekt: Vigtigheden af de 4 principper inden for biomedicinsk etik Et empirisk og filosofisk studie. Projektmedarbejdere: Post.doc.ph.d. Mette Ebbesen, projektansvarlig, Center for Bioetik og Nanoetik, Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet Professor Svend Andersen, Afdeling for Systematisk Teologi, Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet Lektor Birthe D. Pedersen, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Professor Thomas G. Jensen, Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet Professor Finn Skov Pedersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus universitet. Projekt: Implementering af sammenhængende genoptræningsforløb i Region Syddanmark. Projektmedarbejdere: Udviklingsterapeut Tonny Jæger Pedersen, cand.scient.san., OUH Svendborg Sygehus Ledende udviklingsterapeut Hanne Kaae Kristensen, Ph.d., MSc., OUH Odense Universitetshospital. Vejledere: Lektor Lise Hounsgaard, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Jens Lauritsen, Overlæge, lic.med., Ortopædkirurgisk afd. - Ulykkes Analyse Gruppen, OUH Odense Universitetshospital. Styregruppe: Lektor Lise Hounsgaard, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Jens Lauritsen, Overlæge,

6 lic.med., Ortopædkirurgisk afd. - Ulykkes Analyse Gruppen, OUH Odense Universitethospital Chefkonsulent Birgitte Ebbe Mathiesen, Sundhedsområdet, Afdelingen for Kommunesamarbejde, Regionshuset, Region Syddanmark Funktionsleder Asger Kudahl, MR, Genoptræning, Odense Kommune. Forskningsrapport er tilgængelig på Region Syddanmarks hjemmeside. Projekt: Kendetegn ved arktisk sygepleje. Undersøgelsen har til formål at afdække handlingsgrundlaget for arktisk sygepleje, som den udøves i by- og bygdesygeplejen i Grønland med henblik på at videreudvikle denne viden. Projektgruppe: Lektor, ph.d. Lise Hounsgaard, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønland/Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU oversygeplejerske, stud. MPH. Anne Birgitte Jensen Sygeplejerske, cand. scient.adm. Julie Præst Wilche. Der er opnået økonomisk støtte fra KIIIN til at dække rejse- og opholdsudgifter ved feltarbejde i 4-5 byer og bygder i foråret Projekt: Kvinders forståelse af potentiel sygdom ved celleforandringer på livmoderhalsen. Undersøgelsen har til formål at give indsigt i grønlandskes kvinders forståelse af potentiel sygdom i et forløb med celleforandringer på livmoderhalsen som baggrund for at øge screeningsdækningen. Projektgruppen er: Lektor, ph.d. Lise Hounsgaard og cand.pæd. Suzanne Møller, institutleder ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik Ph.d. stud. Helle Møller, University of Alberta, Canada sygeplejelærer, cand.scient.san.-stud. Mikaela Augustussen knyttes til projektet via hendes speciale, som udarbejdes i foråret 2011 ved i forlængelse heraf at medvirke ved fokusgruppeinterview med screenede kvinder. Internationale projekter 6 World Health Organisation (WHO) Professor Lis Wagner er WHO s repræsentant for Regional Office for Europe (EURO) i The Global Advisory Group on Nursing and midwifery (GAGNM). De yderligere repræsenterede er WHO s seks regionale kontorer fra: America (AMRO); Eastern Mediterranean (EMRO); South-East Asian (SEARO) og Western Pacific (WPRO). Opgaverne i udvalget er overordnet at rådgive WHO s Generaldirektør om strategiplaner for sygepleje- og jordmoderområdet i WHO. Gruppen blev dannet ved World Health Assembly (WHA) i maj 1992 ved en resolution kaldet WHA45.5. Der afholdes et årligt 3-dages møde i foråret i Geneve i WHO s hovedsæde og ad hoc telefonmøder. INTERLINKS EU s Syvende Rammeprogram Fjorten lande i EU har i november 2008 fået bevilget 3 mio. EURO til et projekt kaldet: INTERLINKS Health Systems and long-term care for older people in Europe Modelling the INTERfaces and LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care. Lis Wagner har heraf fået de 1,2 mio. danske kroner. Formålet med projektet er igennem tre år at beskrive kronisk syges forløb. Man undersøger bl.a. gennem litteraturstudier, hvordan kronikere behandles og det vurderes om man indbyrdes kan lære gode behandlingsforløb af hinanden. Undersøgelsen skal overordnet resultere i en blotlægning af sundhedsvæsnets service i relation til kronikernes forløb og fremkomme med en model for, hvordan disse forløb kan bedres fremover. Lorna Campbell har i 2010 været ansat på halv tid, som forskningsmedarbejder på projektet. Endvidere er der tilknyttet et nationalt ekspertpanel til hvert land, som hjælper med informationer fra et bredt fagligt felt. Følgende er medlemmer af INTERLINKs danske nationale ekspertpanel (NEP): Agnes Bjørn, Sygeplejerske, ph.d., Hjemmesygeplejerske Bibi Hølge-Hazelton, Cand.cur, ph.d. Claus Duedal Pedersen, Chefkonsulent Eigil Boll Hansen, M.Econ, Docent. Inger Moos Sygeplejerske, ph.d., Konsulent Jonna Frimann Jensen, Projektsygeplejerske Kim Hørslev-Petersen, dr.med., Professor Kirsten Christensen, Tandlæge Lisbeth Møller Andersen, Oversygeplejerske Mickael Bech, M.Econ, ph.d. Professor Torben Larsen, M.Econ., Konsulent LIFEHOPE EU s Syvende Rammeprogram in pipeline Lise Hounsgaard har i samarbejde med ph.d.-studerende Frederik Gildberg og Jens Peter Hansen i ESF udarbejdet ansøgning med følgende proposal title :

7 A cluster randomised trial evaluating the effectiveness of a sustainable health promotion programme on the physical health of people with severe mental illness living in the community. Projektet er udarbejdet i samarbejde med partnere fra Holland, Polen og Sverige med lektor Lisbeth Kristiansen fra Mittuniversitetet i Sundsvall som projektkoordinator Ph.d.-studerende indskrevet ved ESF ESF er hovedvejledere for 14 ph.d.-studerende indskrevet ved ESF, KI, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. Herunder bruges følgende forkortelse: HV=hovedvejleder, PV=projektvejleder og MV=medvejleder. Abstracts til de ph.d.-studerendes studier kan findes på ESF s hjemmeside. Anne Brødsgaard Ph.d.-studerende, Master of Public Health (MPH), sundhedsplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet er knyttet til Børneafdelingen, Hvidovre Hospital. Forskelle i livsforløbet for overvægtige og ikkeovervægtige 7-9-årige børn, med fokus på morbarn relationen, handlekompetence og sundhedsadfærd. HV: LW PV: Professor, dr.med.sci., TIA Sørensen, Institut for Sygdomsforebyggelse, Region Hovedstaden MV: Cheflæge, MD, B Peitersen, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital MV: Post.doc., dr.med.sci. I Poulsen, Forskningsenheden, Glostrup Hospital. Anne Dichmann Sorknæs Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske Indskrevet: 1/ Projektet udføres på OUH Odense og Svendborg. KOL-Kufferten. Effekten af telemedicinske sygeplejekonsultationer til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. HV: BØJ PV: LH MV: Lektor, ph.d., F Olesen, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU MV: Lægelig direktør, P Jest, OUH og Professor, M Bech, Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi, SDU. 7 Carrinna Hansen Ph.d-studerende, Master of Public Health (MPH), sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Gentofte Hospital og Køge Sygehus. At leve med knogleskørhed et kvalitativt studie. HV: BDP PV: Forskningsleder, ph.d., Hanne Konradsen, Forskningens Hus, Gentofte Hospital MV: Professor, ph.d., Bo Abrahamsen, Klinisk Institut SDU og Medicinsk afd. F, Gentofte Hospital. Elizabeth Rosted Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Medicinsk afdeling, Amager Hospital, København. Sygepleje intervention til geriatriske patienter der udskrives fra akut medicinsk modtageafdeling En randomiseret kontrolleret undersøgelse. HV: LW PV: Post.doc., dr.med.sci., I Poulsen, Forskningsenheden, Glostrup Hospital MV: Lektor, overlæge, C Hendriksen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Medicinsk Centerledelse, BBH. Frederik Alkier Gildberg Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Retspsykiatrisk sygepleje i interaktion mellem personale og indlagte, skizofrene patienter. HV: LH PV/MV: Dr. Stephen K. Bradley, School of Nursing & Midwifery, National University of Ireland, Galway MV: Ledende overlæge, P Fristed, Retspsykiatrisk Afd., Middelfart Sygehus. Helen Schultz Ph.d. studerende. Cand. cur., udviklingssygeplejerske. Indskrevet 1/ Projektet udføres på OUH og Kolding Sygehus. Patientforløb for den akutte abdominalkirurgiske patient - en sammenlignende undersøgelse af den faglige indsats og patientens oplevelse fra en specialafdeling med akutmodtagerfunktion og en fælles akutmodtagelse, OUH. HV: BDP MV: Professor, overlæge, dr.med., Niels Quist, professor, afd. A, OUH og overlæge, ph.d., Christian Backer Mogensen, AMA Kolding Sygehus Jens Peter Hansen Ph.d.-studerende, cand.cur., SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Klinik for Skizofreni, Esbjerg og Tidlig Interventions Team, Aabenraa.

8 Effekt af kompenserende strategier rettet mod kognitive deficits ved skizofreni et randomiseret forsøg. HV: LH PV: BØJ MV: Professor, overlæge, ph.d., M Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, BBH. Kirsten Nielsen Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske, lektor VIA, Indskrevet: 1/ Projektet udføres på VIA UC Holstebro. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af e-portfolio. HV og PV: BDP MV: Direktør for Knowledge Lab, Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, SDU Lene B.L. Bjerregaard Ph.d.-studerende, cand.scient.soc., SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på H. C. Andersen Børnehospital, OUH. Alkoholvaner hos forældre til børn indlagt på hospital. HV: LW PV: Læge, ph.d., klinisk lektor, S Rubak, Århus Universitetshospital MV: Ledende overlæge, professor, A Høst, H.C. Andersen Børnehospital, OUH. Lene Seibæk Ph.d.-studerende, MHH, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer. HV: LH PV: Overlæge, dr.med., L Kjeld Petersen MV: Professor, overlæge, dr.med., J Blaakær, Gyn-obs afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby. Lisbeth Sølver Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske Indskrevet: 1/ Projektet udføres på BBH og FH, København. Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i det basale palliative patientforløb, belyst ud fra et patientperspektiv. HV: LW PV: Ph.d., seniorforsker Susan Rydahl-Hansen,Forskningsleder på BBH og FH MV: BØ. 8 Mette Kjerholt Ph.d.-studerende, cand.cur., Master i Lære Processer (MLP), SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Gentofte Hospital. Sundhedsfaglig kommunikation om ældre, kronisk syges patientforløb. HV: LW PV: Ph.d., Seniorforsker T Lindhardt, Hvidovre Hospital MV: Ph.d., forskningsleder C Delmar, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus og adjunkt Jane Clemensen, ESF/MedCom. Ph.d.-studerende indskrevet ved Grønlands Universitet med hovedvejleder ved ESF Steven Casper Arnfjord Ph.d.-studderende, cand.scient.soc. Indskrevet 31 december Projektet udføres i Grønland Empovermentevaluering i det sociale arbejde med udsatte børn & familier i Grønland. HV:LH MV: Professor John Andersen, Roskilde Universitet MV: Professor Henning Salling Olesen, Roskilde Universitet Tine Aagaard Ph.d.-studerende, cand.mag., sygeplejerske. Indskrevet 1. april 2010.Projektet udføres i Grønland. Hverdagsliv ved alvorlig sygdom. HV: LH MV: Seniorforsker, ph.d. Tove Borg, Hammel Neurocenter Andre ph.d.-studerende under ESF vejledning Projekt- eller medvejledere for 8 ph.d.-studerende indskrevet ved andre enheder på OUH/ SDU eller andre universiteter.

9 Anders Lindelof Ph.d.-studerende, cand.med. Indskrevet den 1/ som MD-ph.d.-stud. og 1/ som fuldtidsph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab. HV og PV: BDP MV: Ledende regionssocialoverlæge ph.d. C Vinther Nielsen, Marselisborg Centrets Forsknings- og udviklingsfunktion og Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Anna Svarre Jakobsen ph.d.-studerende, cand.med. Indskrevet den 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Det Virtuelle Hospital Tele KOL. HV: Overlæge, ph.d. K Phanareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, FH PV: Overlæge, dr.med. Lars C. Lauersen, Herlev Hospital MV: ph.d. Susan Rydahl- Hansen, Forskningsleder på BBH og FH MV: BØ. Christina Emme ph.d.-studerende, cand.scient.san. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. KOL-patienters mestring af deres problemer efter virtuel indlæggelse til forskel for hospitalsindlæggelse. HV: Overlæge, ph.d. K Phanareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, FH PV: Ph.d. Susan Rydahl-Hansen, Forskningsleder på BBH og FH. MV: BØ. Jette Primdahl ph.d.-studerende, MHH Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Kong Chr. X s Gigthospital. Betydning af self-efficacy hos patienter med reumatoid artrit målt ved en dansk oversættelse af RASE (Rhematoid Arthritis Self-Efficacy Questionnaire) set i forhold til patientundervisning samt 3 forskellige typer organisering af den ambulante opfølgning. HV: Professor K Hørslev-Petersen, Kong Chr. X s Gigthospital og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU MV: LW 9 Karin Dieperink ph.d.-studerende, MCN. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI, Onkologisk afdeling R, OUH. En ny Hverdag Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer (RePC). HV: Professor O Hansen PV: Overlæge S Hansen, begge onkologisk afd. R, OUH. MV: LW. Lisbet Minet ph.d.-studerende, cand.scient.san. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI, SDU, Medicinsk Endokrinologi, OUH. Kan en adfærdsmodificerende livsstilsintervention øge egenomsorgen og effekten af diabetesbehandling hos kroniske syge patienter med type 2 diabetes? HV: Overlæge JE Henriksen, afd. for endokrinologi, OUH MV: LW Lone Schou ph.d.-studerende, cand.scient.soc Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. KOL patienters kognitive funktioner og hverdagsliv efter virtuel indlæggelse sammenlignet med hospitalsindlæggelse. HV: Overlæge, ph.d. K Phanareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, FH PV: BØ MV: Ph.d. Susan Rydahl-Hansen, Forskningsleder på BBH og FH. Marianne Thygesen ph.d.-studerende, cand.scient.san. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI, Gynækologi og Obstetrik, OUH. Forløbsvejlederes betydning for patientforløb i højt specialiseret enhed for gynækologiske kræftpatienter. HV: O Mogensen OUH PV: BDP MV: LW MV: Professor, forskningsleder, dr.med., ph.d. J Kragstrup, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Selina Klikkenborg Berg ph.d.-studerende. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Betydningen af et ambulant sygeplejeprogram for håndtering af livet med ICD. HV: Lektor, ph.d. Preben Ulrich Pedersen, AU PV: Professor, dr. med. J Hastrup Svendsen, Hjertecenteret Rigshospitalet MV/PV: BDP.

10 5 års seminar Enheden for Sygeplejeforskning Den 16. november 2010 Lis Wagner, forskningsleder ESF Ole Skøtt, dekan Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Thrysøe, den første ph.d. fra ESF 10 Kim Brixen, institutleder, Klinisk Institut

11 Birte Østergaard Lektor ESF Birthe D. Pedersen Lektor ESF Lise Hounsgaard Lektor ESF Helle Adolfsen Chefdirektør, Sygehus Lillebælt Birthe Henriksen Formand for Oversygeplejerskerådet OUH 11

12 Poster-udstilling Reception og levende jazzmusik 12

13 Ph.d.-forsvar i 2010 Lars Thrysøe 12/ Ph.d.-studerende, Master i Lære Processer (MLP), SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ At blive og at være sygeplejerske. HV: LW PV: LH MV: Adjunkt, ph.d. N Bonderup Dohn, Institut for fagsprog, kommunikation og informationsvidenskab, SDU, Kolding MV: Professor, ph.d. S Wackerhausen, Afdeling for Filosofi, AU. Susan Ptak Rasmussen 27/ Ph.d.-studerende, MKK. Indskrevet 1/ En undersøgelse af sygeplejestuderendes trivsel og læringsmiljø i praktik i en hospitalsafdeling for at fremanalysere og beskrive mulige sammenhænge i forhold til frafald. HV: Lektor K Hvidtfeldt Madsen Kulturstudier, Det Humanistiske Fakultet, SDU PV: LH. Hanne Kaae Kristensen 6/ Ph.d.-studerende, MSc. Indskrevet 1/ Implementing evidence-based occupational therapy - aspects that facilitate or complicate implementing an evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation. HV: Professor, MD P Matzen, Hvidovre Hospital PV: LH MV: Seniorforsker T Borg, Forskningsenheden, Neurocenter, Hammel. Thora Grothe Thomsen 29/ Ph.d.-studerende, cand.mag., sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Den alvorligt kræftsyge patient som medspiller i eget liv. HV: LW PV: Ph.d. Susan Rydahl-Hansen, Forskningsleder på BBH og FH. Poul Bruun 14/ Ph.d.-studerende, Master of Public Health (MPH), SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Pårørendes liv med kræft i familien Den nære families oplevelser med uhelbredelig prostatakræft. HV: LW PV: BDP MV: Ph.d., professor, ledende overlæge PJ Osther, Urologisk Afdeling, Fredericia og Kolding Sygehus. Formidling af forskning Peer reviewed artikler Antal : 15 Forfatternavne fra ESF er fremhævet med sort. Berg, Selina K; Pedersen, Birthe D. / Patients perspective on endocarditis an intermezzo in life. I: European Journal of Cardiovascular Nursing. 2010; Vol. 9, s Bruun, Poul; Pedersen, Birthe D; Osther, Palle Jørn Sloth ; Wagner, Lis. / Prostate cancer - friend or enemy. Part one, the son. I: International Journal of Urological Nursing. 2010; Vol. 4, Nr. 2, s Bruun, Poul; Pedersen, Birthe D; Osther, Palle Jørn Sloth ; Wagner, Lis. / Prostate cancer - friend or enemy. Part two, the daughter. I: International Journal of Urological Nursing ; Vol. 4, Nr. 3, s Bruun, Poul; Pedersen, Birthe D; Osther, Palle Jørn Sloth ; Wagner, Lis. / Living with Prostate Cancer. - A critical review of relatives experiences. I: International Journal of Urological Nursing. 2010; Vol. 4, Nr. 2, s Dreyer, Pia Sander; Pedersen, Birthe D. / Distancering i Ricoeurs fortolkningsteori: fortællinger i et studie af det levede liv med kronisk sygdom og hjemmerespirator. I: Tidsskrift for Sygeplejeforskning ; Vol. 26, Nr. 2/3, s Dreyer, Pia ; Pedersen, Birthe D. / Life with home mechanical ventilation for young men with Duchenne muscular dystrophy. I: Journal of Advanced Nursing ; Vol. 66, Nr. 4,. s Dreyer, Pia ; Steffensen, Birgit F.; Pedersen, Birthe D. / Living with severe physical impairment. Duchenne s muscular dystrophy and home mechanical ventilation. I: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being ; Vol. 5, Nr. 3, (open access online publication) Gildberg, Frederik Alkier; Hounsgaard, Lise. / Mellem empiri og teori: Symbolsk interaktionisme som ramme for et feltstudie i retspsykiatriens sygepleje. I: Tidsskrift for Sygeplejeforskning ; Vol. 26, Nr. 2+3, s Gildberg, Frederik Alkier; Elverdam, Beth ; Hounsgaard, Lise. / Forensic psychiatric nursing: : a literature review and thematic analysis 13

14 of staff-patient interaction. I: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ; Vol. 17, Nr. 4, s Lindelof, Anders; Vinther Nielsen, Claus; Pedersen, Birthe D. / Obesity treatment more food and exercise: A Qualitative study exploring obese adolenscents and their paretnsview on the former s obesity. I: International Journal of Qualative Studies on Health and Well-being. 2010; Vol. 5, Nr. 2, (open access online publication). Minet, Lisbeth; Møller, Sine ; Vach, Werner ; Wagner, Lis ; Henriksen, Jan Erik. / Mediating the effect of self-care management intervention in type 2 diabetes: A meta-analysis of 47 randomised controlled trials. I: Patient Education and Counselling. 2010; Vol. 80, Nr. 1, s Primdahl, J; Wagner, Lis ; Hørslev-Petersen, Kim. / Self-efficacy in rheumatoid arthritis: translation and test of validity, reliability and sensitivity of the Danish version of the Rheumatoid Arthritis Self- Efficacy Questionnaire (RASE). I: Musculoskeletal Care. 2010; Vol. 8, Nr. 3, s Thomsen, Thora G. ; Rydahl-Hansen, Susan; Wagner, Lis. / A review of potential factors relevant to coping in patients with advanced cancer. I: Journal of Clinical Nursing ; Vol. 19, Nr , s Thrysøe, Lars; Hounsgaard, Lise; Dohn, Nina Bonderup; Wagner, Lis. / Participating in a community of practice as a prerequisite for becoming a nurse - Trajectories as final year nursing students. I: Nurse Education in Practice ; Nr. 10, s Zaiton H; Martinussen T; Hounsgaard L; Pedersen BD; Campbell L; Wagner L./ Can Protocolised Weaning Applied in Denmark Transfer to Egyptian Intensive Care Units? A Comparative Study. I: The Medical Journal of Cairo University; 2010; Vol. 78; Nr.1, s Editorial Lise Hounsgaard. / Fra projekt til publicering Ny viden har ingen værdi før den deles med andre, 26. Årgang Nr. 1/2010:2 Forskningsrapporter Campbell L; Wagner L. / Governance and financing of long-term care: National report Denmark WP6. Eu Projekt InterLinks. European Centre for Social Welfare and Research..Marts s. Ellegaard, H; Pedersen, BD. / Psykoterapi til patienter med ondt i ryggen og depression en kvalitativ undersøgelse af patienter med 3-12 måneders lændesmerter. Rygcenter Syddanmark. Middelfart september 2010 (28 s.) Jungdal A; Pedersen BD. / Omsorg for pårørende til patienter med brystkræft - En undersøgelse af pårørendes og sygeplejerskers oplevelse af omsorg og støtte til pårørende til patienter med brystkræft. Mammaambulatoriet, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt. Juni 2010; (56 s) Kümpers S; Allen K; Campbell L; Dieterich A; Glasby J; Kagialaris G; Mastreoyiannakis T; Pokrajac T; Ruppe G; Turk E; Van der Veen R; Wagner L. / Prevention and Rehabilitation within Long Term Care across Europe: European Overview Paper. European Centre for Social Welfare and Research. 2010, 43 s Ledderer, L; Houngaard L; Poulsen L; Schultz M; Munck A; Hansen D. / Collaborative practice in general health in Denmark I: Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice, Schwitzerland: World Health Organization, 2010 Øvrige artikler Hounsgaard L; Møller S. / Bachelor- og ph.d. uddannelse samt spirende forskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning, Nakorsanut nr.2/2010 Leonhard JS; Bjerggaard EB; Pedersen BD; Blokager E; Fabricius SR; Jung S. / Generel tilfredshed med Joint Care - En undersøgelse af patienters og personalets oplevelse/opfattelse af videreudviklingen af Joint Care. Sygeplejersken 2010; (19): Gildberg, FA; Hounsgaard L. / Ved kanten af eget felt?: Om forskning i psykiatrisk sygepleje og udfordringer til grunduddannelsen I: Gjallerhorn. 2010, 12, s s. Article. Status: Published. Seibæk L; Kjeld Petersen L; Blaakær J; Hounsgaard L. / Præoperativ optimering ved elektiv cancer kirurgi fra ventetid til forberedelse. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2010; 9, Bogkapitler Jungdal A., Pedersen BD. Den pårørende er en vigtig ressource. I: I starten græd vi bare Norvartis Health Care A/S s Ernest & Young Global Limited (medforfatter Wagner L.). Intergrated end-user-centrix remote care: Enabling cost-effecient health care delivery while empovering the patient and creating business opportunities for providers across the value chain. Eidissen, W. (red.) Oc udg.: Ernst & Young LLP. 47 s. 14 Hounsgaard L; Pedersen BD; Wagner L. / Praksishistorie nr. 52. Uformel omsorgsudøver i hverdagslivet som partner til en person med Parkinsons sygdom I: Rehabilitering i Danmark 2010 beskrevet gennem praksishistorier. Rehabiliteringsforum Danmark, November 2010

15 Presseomtale Fælles kamp mod brystkræften, - interview ved Journalist Else Boelskifte, Jyllandsposten, Puls s. 9, d.2. november 2010 (Undersøgelsen fra mamaambulatoriet i Vejle) - Anni Jungdal, BD Pedersen. Kræftpatienter skal forberedes på operation. Interview med ph.d. stud. Lene Seibæk om projekt. Dagens Medicin, Posters, orale præsentationer & abstracts Aagaard T; Hounsgaard L. / Kvalitet i omsorgspraksis set fra patientog medarbejderperspektivet. NUNA MED en grønlandsk medicinsk konference. Fra viden til Handling. Nuuk sept.2010:20. Arnfjord S; Schnohr CW; Hounsgaard L. / Anvendelsesorienteret forskning I social arbejde. NUNA MED en grønlandsk medicinsk konference. Fra viden til Handling. Nuuk sept.2010:27. Berg SK; Preisler P; Pedersen BD. / Endocarditis -an intermezzo in life. Spring Meeting CCNAP, European Society of Cardiology, Geneva march Bruun P; Pedersen BD; Osther P; Wagner L. / The Family Living with Incurable Prostata Cancer- The Wife s Perspective. Indsendt og accepteret til mundtlig præsentation; 11 International EAUN Meeting, Barcelona 17-19/ Clemensen J; Marcussen CD; Atipei Craggs M. / Global Telehealth, ISfTeh and the Australasian Telehealth Society. Short paper link: -%20Clemensen.pdf, Perth, Australia, November Dieperink K; Wagner L; Hansen S; Hansen O. / A new everuday lif Rehabilitation and Coping with adverse effects after curative radiotherapi for prostate cancer Emme C; Mortensen EL; Rydahl-Hansen S; Østergaard Jensen B; Phanareth K. / Validation of the Danish version of The COPD self-efficacy scale.european Respiratory Society Annual Congress, Barcelona, Spanien, 18-22/ Emme C; Rydahl-Hansen S; Østergaard Jensen B; Phanareth K. / The impact of telecare on COPD patients coping skills a randomized clinical trial. Årsmøde, Danmarks Lungeforening, København, maj Emme C; Rydahl-Hansen S; Østergaard Jensen B; Mortensen EL; Phanareth K. / KOL patienters mestring af deres problemer efter virtuel indlæggelse til forskel fra hospitalsindlæggelse implikationer for udvikling af klinisk praksis. Forskningssymposium - Sundhedsydelser der styrker kronisk obstruktivt lungesyge borgeres egenomsorg, Århus Universitet, 3./6-10. Emme C; Rydahl-Hansen S; Østergaard Jensen B; Phanareth K. / The impact of telecare on COPD patients coping skills a randomized clinical trial. International KOL dag, Danmarks Lungeforening, Odense Universitetshospital, nov Esmann L; Nyland AH; Støvring R; Wagner L. / Boriatiske kvinders forventninger til livet med gastric banding. Præliminære resultater. Fagligt Selskab for diabetessygeplejersker, 2010 Landskonference. Gildberg FA; Bradley SK; Fristed PB; Hounsgaard L. / The interaction between staff and inpatients: The interaction between staff and inpatients diagnosed with schizophrenia. Konference on Forensic Mental Health Nursing. SDU Hansen JP; Østergaard B; Nordentoft M; Hounsgaard L. / Efficacy of Compensatory Strategies towards Cognitive Deficits in Schizophrenia: An RCT Study. 11th Annual Interdisciplinary Research Conference Transforming Healthcare through Research and Education, Dublin, Irland. 6. November Hansen L; Bjerregaard T; Sønderkjær V; Thomsen E; Pedersen BD. / Dagbogens betydning for patientens bearbejdelse af indlæggelse i intensiv afdeling.sygeplejesymposium: Har du mærket suset? Vingstedcenteret, Hounsgaard L; Jensen AB; Præst Wilche J. / Kendetegn ved arktisk sygepleje i Grønland - et undersøgelsesdesign, NUNA MED en grønlandsk medicinsk konference. Fra viden til Handling. Nuuk sept.2010:19. Hounsgaard L; Møller S. / Kvinders forståelse af potentiel sygdom ved celleforandringer på livmoderhalsen, NUNA MED en grønlandsk medicinsk konference. Fra viden til Handling. Nuuk sept.2010:20. Jungdal A; Pedersen BD. / Omsorg for pårørende en undersøgelse af pårørendes og sygeplejerskers oplevelse at omsorg og støtte til pårørende til patienter med brystkræft. Sygeplejesymposium: Har du mærket suset? Vingstedcenteret 7/ Jungdal A; Pedersen BD. / Support and care for relatives of patients with breast cancer. Atlanta, Georgia, USA: 16th International Conference on Cancer Nursing March 7 11, Kamphof H; Hounsgaard L. / Klimaforandringer påvirker den arktiske befolknings psykiske helbred direkte og indirekte en diskussion af konsekvenser for sygeplejersker nu og i fremtiden. NUNA MED en grønlandsk medicinsk konference. Fra viden til Handling. Nuuk sept.2010:19. 15

16 Lindelof A; Nielsen CV; Pedersen BD. / Why can obese adolescents engage in healthy habits? The stigma of obesity and the missing dialog. Aarhus University,Graduate School of Health Sciences. 15/ Lindelof A; Nielsen CV; Pedersen, BD. / Obesity stigma within families of obese adolescents - a barrier for weight loss. 4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference, Stockholm, Sverige juli Nielsen K; Helms N; Pedersen BD. / Learning styles and e-portfolio in Nursing Education. The 2010 International Nursing Conference: Diversity and Dynamic of Nursing, Science and Art Phuket, Thailand. 7-9/4 April Primdahl J; Wagner L; Hørslev-Petersen K./ Being an outpatient with rheumatoid arthritis and self-efficacy: A focus Group study on patients experiences from a short course and of three different outpatient settings 2010 I: Annals of the Rheumatic Diseases. 69, suppl. 3, s 732. EULAR congress, Rome, Italy June Primdahl J; Wagner L; Hørslev-Petersen K./ Self-Efficacy and Follow-Up with Nursing, Medical or Shared Care for Outpatients with Rheumatoid Arthritis. ACR Congress Atlanta, US November 2010 I: Arthritis. Rheum Jan: 62 (suppl. ) S959. Primdahl J; Wagner L; Hørslev-Petersen. K./ Being an outpatient with rheumatoid arthritis and self-efficacy: A focus Group study on patients experiences from a short course and of three different outpatient settings. EULAR congress, Rome, Italy, June Primdahl J. / Introduction to the FOG/ SMOG indexes and how to conduct an analysis of reading levels in health education literature. EULAR Congress, Rome, June 2010 (part of Development, use and review of the effectiveness of written health information in rheumatology An Interactive Workshop ) I: Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl3): 728. Primdahl J; Wagner L; Hørslev-Petersen K. / Leddegigt patienters erfaringer fra tre forskellige typer ambulatorier resultater fra fokusgruppeinterviews. Forskningens dag, Sønderborg Sygehus, Sygehus Sønderjylland. 23/ Schou L; Østergaard Jensen B; Rasmussen L; Rydahl-Hansen S; Phanareth K. / COPD patients cognitive function and daily life after virtual admission versus hospital admission. Ph.d. dagen, Københavns Universitet. København maj Schou L; Østergaard Jensen B; Rasmussen L; Rydahl-Hansen S; Phanareth K. / COPD patients cognitive function and daily life after virtual admission versus hospital admission. Årsmøde, Danmarks Lungeforening. København, maj Schou L; Østergaard Jensen B; Rasmussen L; Rydahl-Hansen S; Phanareth K. / COPD patients cognitive function and daily life after virtual admission versus hospital admission. International KOL dag, Danmarks Lungeforening. Odense, november Schou L; Østergaard Jensen B; Rasmussen L; Rydahl-Hansen S; Phanareth K. / COPD patients cognitive function and daily life after virtual admission versus hospital admission. Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. København, november Schwartz JL; Bjerggaard EK; Pedersen BD; Jung S; Fabricius SR; Blokager E. / Patienters og personalets oplevelse af det accelerede patientforløb. Konferencen Fast Track, Odense10 juni Seibaek L; Kjeld Petersen L; Blaakær J; Hounsgaard L. / Ovarian Cancer: Women s Experiences with the Onset of Symptoms, L IPOS 12th World Congress in Psyco Oncology Quebeck, Canada, maj Seibaek L; Kjeld Petersen L; Blaakær J; Hounsgaard L. / Jeg synes jo jeg skal være der for min familie. Familien som med - og modspiller i et kræftbehandlingsforløb. The Third Nordic Conference on Family Focused Nursing, Kalmar Sweden, September Thygesen Marianne K; Pedersen Birthe D; Kragstrup Jacob; Wagner Lis; Mogensen Ole. / Differentieret brug af hjælp fra en sundhedsproffessionel kontaktperson blandt patienter med kræft : et kvalitativt studie. Åben Forskerdag, Fredericia, 29/ Thygesen Marianne K; Pedersen Birthe D; Kragstrup Jacob; Wagner Lis; Mogensen Ole. / Differentiated use og help from a nurse navigator among patients with cancer: a qualitative study. 1st Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, Copenhagen, 20-21/ Thygesen MK; Pedersen BD; Kragstrup J; Wagner L; Mogensen O. / Benefits and Challenges perceived by patients with cancer when offered a nurse navigator; a qualitative study Tampere, Finland Aktiviteter Konferencedeltagelse med oplæg Den Nationale Strategi for Sygeplejeforskning Hvor langt er vi nået i forhold til implementering og hvor går vi hen? Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Forsknings- og udviklingskonference, Skejby Sygehus, den 18/ (Keynote) (LW) 16

17 Etiske overvejelser ved screening for livmoderhalskræft. Grønlandskmedicinsk Selskab, den 16/ (LH) Får Accelererede forløb konsekvenser for Hysterectomerede kvinder efter udskrivelsen?, Konference om accelererede operationsforløb.university College Lillebælt 23/ (foredrag) (LW) Har kognitive funktioner hos ældre og svært syge patienter betydning for hvordan rehabiliteringsforløbet tilrettelægges? Netværk for akademiske sygeplejersker, UC-Lillebælt, 24/ (BØ) Introduktion til Annual meeting of the European Association of Urological Nurses. OUH, den 14-21/ (LW) Pårørende Kvinders oplevelse af at leve sammen med en partner med Parkinsons sygdom. Parkinson foreningens 30 års jubilæum, den 28/ (LH) ESF Strategi Seminar. Strategi oplæg. Steensgaard Herregårds Pension, den 25-26/ (LW) Perspektiver på at leve sammen med en partner med Parkinsons sygdom. Parkinsonforeningen, Østjysk kreds, den 28/ (LH) Kvinders forståelse af potentiel sygdom ved celleforandringer på livmoderhalsen. NunaMed, den 4/ (foredrag ved workshop) (LH) Family Focused Nursing for outpatients with chronic heart failure Third Nordic Conference in Family Focused Nursing, Kalmar Sweden. 23/ (Keynote) (BØ) Undervisernes medvirken til udvikling af professionen- roller og kvalifikationer.temadag for undervisende sygeplejersker ved UCL, den 13/ (LH) Introduktion til Kursus i Familiefokuseret Sygepleje, Ansgar Hotel, Odense, den 15/ (LW) Multicenter forskning om hjerterehabilitering. Enheden for Sygeplejeforskning 5 års seminar, 16/ (BØ) Livskvalitet i livet med Parkinsons sygdom og livskvalitet som partner til et menneske med Parkinsons sygdom. Enheden for Sygeplejeforsknings 5 års seminar. 16/ (BDP) ESF i Grønland. Enheden for Sygeplejeforskning 5 års seminar, 16/ (LH) Fremtidens forskning i ESF. Enheden for Sygeplejeforskningens 5 års seminar, den 16/ (LW) Evidens som magtmiddel i kampen om ressourcerne. Dansk Selskab for medicinsk filosofi, etik og metode, den 28/ (LW) Indlæg: Familie Fokuseret Sygepleje til ambulante hjertesvigtspatienter. Inspirationsdag for kardiologiske sygeplejersker, 30/ (BØ) Udvikling og forskning i sygepleje i Grønland, Den danske Lederforsamlingen (LH) Konferencedeltagelse uden oplæg PhD Day 2010, Aarhus University, Graduate School of Health Sciences. 15/ Aarhus University, (BDP) Forsknings-og udviklingskonference Tema: Anvendelse af forskning hvad forstår man ved anvendelse af forskning i sygeplejen?, Skejby Sygehus/ Århus Universitetshospital. 18/ (BDP, LH, BØ, LW) Professortiltrædelse Christoffer Johansen, Center for Kræftforskning, SDU, den 2/ (LW, LH) Dialogkonference arrangeret af GIHR med drøftelse af sundhedsforskning i Grønland, den 25/ (LH) Jubilæumssymposium, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Aalborg Kongres & Kulturcenter, den 1/ (BDP, BØ) 17

18 10th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing. Genève, Schweiz, den 12-13/ (BØ) Visionsseminar ved Ilisimatusarfik med bestyrelsen, medarbejdere og studerende. Den 23/ Seminardeltagelse (LH) Sygeplejesymposium: Har du mærket suset?, Vingstedcenteret, Bredsten. 7/ (BDP) Formidlingskonference Bliv en bedre formidler af dit faglige stof, Vejle Sygehus /Sygehus Lillebælt. 27/ (BDP) Klinisk instituts års-seminar for forskningsledere, Steensgaard Herregård, den 27/ (LW) Overrækkelse af ph.d.-beviser på Campus, SDU, den 24/ (LW, BDP) UCSF 20 års jubilæum, Rigshospitalet, København, den 8/ (LW, BDP, BØ) Ph.d.forsvar: Kristianna Hammers, den 17/ (LW, BDP) Third Nordic Conference in Family Focused Nursing, Kalmar Sweden, den 22-23/ (BDP, LH, BØ) Professortiltrædelse: Niels Abildgård, SDU, den 18/ (LW) Vejledning af projekter Regionerne OUH, Afd. M. Esmann LB; Nyholm AH; Mose C; Støvring R. / Bariatriske kvinders forventninger til Livet med en gastric banding. (LW) OUH, AFD. Y, Hæmodialysen Bæk B; Poulsen B; Agerslov H. / Dialysen er livsnerven - En undersøgelse af hvilke områder der findes betydningsfulde i et hæmodialyseafsnit, set fra patientens og sygeplejepersonalets perspektiv. (BDP) OUH, Sygeplejerske Cand. cur. Helen Schultz. Foreløbig Titel: Sundhedsfremme og forebyggelse hos den akutte abdominalkirurgiske patient. (BDP) OUH, Sundhedsplejerske, Msc. Christina Louise Lindhardt. Projekt titel: Overvægtige gravide kvindes oplevelse af overvægt, graviditet og mødet med sundhedsvæsenet samt sundhedspersonalets syn på overvægtige gravide. (BDP) OUH, Udviklingssygeplejerske Birthe Ottosen, Plastikkirurgisk afd. Projekt: Patienters oplevelse ved at anvende vakuum behandling af sår. (BDP) OUH, Udviklingssygeplejerske, cand.cur. Anni Nørregaard. Foreløbig titel: Familie Fokuseret Sygepleje til patienter med Glioblastom. (BØ) OUH, Udviklingssygeplejerske, cand.cur. Pia Pedersen. Foreløbig titel: Familie Fokuseret Sygepleje til geriatriske patienter. (BØ) Rygcenter Fyn, Middelfart Ellegaard H. / Undersøgelse med Ricoeur inspireret analyse i forhold til psykoterapiforløb ved patienter med rygsmerter og depression. (BDP) SDU, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Kandidatspeciale, vejledning i relation til Ricoeurs teori, Anette Stensgård Sørensen. (BDP) SDU, Lotte Abildgren Schultz, Projektkoordinator, intensivsygeplejerske, cand.cur. vejleder på videnskabelig artikel vedr. det psykosociale aspekt i mødet mellem den intuberede intensive patient og intensivsygeplejersken. (LH) SLB/Vejle Sygehus, Mammacenteret Jungdal A. / Omsorg og støtte til pårørende til patienter med brystkræft. Undersøgelse med fokusgruppeinterview ud fra pårørende og sygeplejerskers perspektiv. Vejleder og medforsker. (BDP) SLB/Vejle Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling Schwartz Leonhardt J, EK Bjerggaard, ES Blokager, S Rønde Fabricius, Jung S Høvsgaard. Motivation, ansvar og tilfredshed Patient og personalets oplevelse af videreudviklingen af Joint-Care. Interviewundersøgelse. Vejleder og medforsker. (BDP) 18

19 SLB/Vejle Sygehus, Dagkirurgisk. Afdeling. Haras K, Madsen P, Hansen L. Patienters oplevelse af smertedækning i det postoperative forløb ved operation for ingvinalhernie - en kvalitativ undersøgelse i dagkirurgisk regi. (BDP) SLB/Vejle Sygehus, Onkologisk afdeling. Oversygeplejerske Susanne Lauth og afdelingssygeplejerske Hanne Nafei. Artikelskrivning om ledelse set fra en afdelingssygeplejerskes perspektiv. (BDP) SLB/Vejle Sygehus, Projekt: Undersøgelse af dagbogens betydning for patienter, der har været indlagt i intensiv afdeling interviewundersøgelse. Lone Hansen, Ellen Thomsen, Tove Bjerregaard og Vinnie Sønderkjær. (BDP) SLB/Vejle Sygehus. Vejledning i forhold til ph.d.- udddannelse. G. Ingemann Sørensen. (BDP) SLB/Vejle Sygehus. Jane Schwarts Leonhard. Vejledning ved eksamensopgave i forbindelse med Master i Klinisk Sygepleje. (BDP) UC Lillebælt. Emilie Andrés og Bente Malig Larsen. Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen. (LW) Hovedstaden BBH, Geriatrisk afdeling, Sehsted P. cand.pæd. Arbejdstitel: Faldforebyggelse for indlagte geriatriske patienter. (BØ) Grønland AU / Vejleder på den kvalitative del af specialet på Master of Public Health ved AU (oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen, DIH). (LH) AU / Vejleder på speciale ved cand.scient.san. studiet, SDU (Sygeplejelærer Mikaela Augustussen, Insti tut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab). (LH) AU / Vejleder ved udarbejdelse af fem abstracts til Nuna-Med konference i Nuuk i september. (LH) Enhedens undervisning Moderator ved Forsknings- og Udviklingskonference, Anvendelse af forskning. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 18/ (BØ, LH) Udarbejdelse af abstracts til forskningskonferencer, Undervisning, 3 timer, den 22/ (LH) Aktionsforskning. Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Regionshuset Århus 24/ (LW, MK) Multible Mini Interview. Interviewer ved kvote 2 optag på medicinstudiet, SDU. 20/ (LH) Undervisning. 12 timer Spiregruppen for præph.d.studerende i Grønland, den 3/6 og 9/ (LH) Undervisning i Kardiologisk afdeling B, OUH. Introduktion til forskning. 1-2/ (BØ, LW) Feltarbejde som forskningsstrategi. ph.d. kursus ved Ilisimatusarfik, foråret. Undervisning 30 timer (LH) Medlemskab af råd, nævn, udvalg og netværk AHAA ( Alliance for Healthy Active Aging) (LW Børnefedme Netværk Bedre Sundhed for Mor og Barn, Institut for Sygdomsforebyggelse, (AB) DanORC - Danish Obesity Research Center (AB) Dansk Gerontologisk Selskab (LW) Dansk Selskab for Folkesundhed (LW) Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (BØ) Dansk Selskab for Sygeplejeforskning (LH, LW, BDP, BØ/formand, JPH, LS) Forskningsnetværk om kronisk syge (BDP/formand) Dansk Sygeplejehistorisk Selskab (BDP, LH, LW) Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (BØ) Det Sygeplejefaglige Råd for Region Syd (BDP) Fagligt Selskab for Geriatrisk og Gerontologisk Sygepleje ((bestyrelsesmedlem ER), LW, MK) Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker (BØ) Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (LS) Fagligt Selskab for ledende sygeplejersker (BDP) Forskningsenheden for almen praksis; forskning i kræft, KU (TGT) 19

20 Forskningsnetværk for Mellemlange Videregående Uddannelser, Hvidovre Hospital (AB) Forsknings og Innovationsstyrelsen, Bibliometrisk faggruppe vedr. Sygepleje (LW/formand) Forskningsråd for Sygehus Sønderjylland (BDP) Følgegruppen til ambulant kontrol ved etableret Leddegigt (AMBRA). Kong Chr. X s Gigthospital Gråsten, Vejle Sygehus. (LW) Følgegruppe til sikring af forskningsbasering af sygeplejerskeuddannelsen i Grønland (LH) Følgegruppe for Projekt Længst muligt i eget liv. Fredericia Kommune (LW, BØ) Gruppen af unge ph.d.-forskere, Hvidovre Hospital (AB) Hvidbog II projektet, Marseliscentret. (LH) Journal club for ph.d.-studerende, (BBH, FH, TGT, LS) KIs baggrundsgruppe (LW) Netværk for dansk psykiatrisk sygeplejeforskning (medstifter), FAG (JPH) Netværk for forskning i tro og helbred, SDU (TGT) Netværket vedrørende Psykosocial Kræftforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU (LH LW LS) Nordisk Gerontologisk Forenings fagråd (ER) Nordic College of Caring Science (BDP) Nordisk Netværk i Familiesygepleje (BØ) Ph.d. udvalgsmedlem ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) (LH) Styregruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, herunder medlem af Børnekohorten, H.C. Andersens Børnehospital, OUH (LW) Styregruppemedlem og vejleder ved tværfagligt projekt: Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske retningslinje i 19 kommuner i Region Syd og hospitaler i Region Syd (LH) Styregruppen for Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Geriatri (ER) Styregruppen og medarrangør af Videnskabelige møder ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (BDP) Studiegruppen om kritisk psykologi ved Enheden for Humanistisk Sundhedsforskning. (LH) Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, Region H. (ER) Styregruppen for Den ældre Medicinske patient. Sundhedsstyrelsen. (LW) 20 Styregruppe for Telemedicin til KOL patienter, OUH. (BØ, AS) Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning FAG (JPH) SDU repræsentant i Uddannelsesudvalget ved sygeplejerskeuddannelsen i UC Lillebælt, UC Sjælland og UC Vest (LH) Videnskabeligt råd, Center for Kliniske Retningslinjer (BØ) Projektgruppe for Udvikling af undervisningsprogrammer i informationskompetence hos undervisere på sygeplejerskeuddannelsen, UC- Lillebælt (BØ, LH) WHO, European Region member of Global Advisory Group for Nursing and Midwifery (LW) Enhedens bedømmelses- og redaktionsopgaver Fonde og bedømmelsesopgaver Fondsposter Dansk Sygeplejeråds sygeplejefaglige forskningsfond (LW) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI: Introduktionspuljen, SDU (LW) Sygeplejerskernes Forskningsfond. (BØ/næstformand, BDP, LSØ, LW) Hjerteforeningens udvalg for forebyggelsesforskning (LW) Novo Nordiskfonden (LW) OUHs forskningsråd (LW)

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Årsberetning2012 ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Årsberetning2012 ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Årsberetning2012 ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING 1 Kære læser Syv år er gået siden Enheden for sygeplejeforskning (ESF) så dagens lys på Syddansk Universitet

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia FSOS Konference 2015 17.-18. marts Trinity, Fredericia Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 17. MARTS

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Fra Projekt til Program - masterclass om opbygning og gennemførelse af sammenhængende forskningsprogrammer

Fra Projekt til Program - masterclass om opbygning og gennemførelse af sammenhængende forskningsprogrammer Fra Projekt til Program - masterclass om opbygning og gennemførelse af sammenhængende forskningsprogrammer arrangeret af Dansk Sygepleje Selskabs forskningsråd 27 november 2012, Kosmopol, København Fra

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Dorthe Boe Danbjørg OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Digital Innova,on CheIonsulent (4 medarbejdere) DOIT (140 medarbejdere)

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh.

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh. Navn organisation titel Christina Emme Bispebjerg Hospital Sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d.-studerende Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere