Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1"

Transkript

1 Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 1

2 Indhold Om dette dokument... 3 Oprettelse af skabelon til basisenhed... 3 Oprettelse af en hel generel skabelon til forbrugerenheden... 8 Skærmbilledet Identifikation... 8 Skærmbilledet Hovedinformation... 9 Skærmbilledet Klassifikation / Egenskaber Skærmbilledet Produkt med variabel vægt Skærmbilledet Afgifter/Yderl. Skatter/ImportEksport Skærmbilledet Produktoprindelse Skærmbilledet Holdbarhedsoplysninger Skærmbilledet Logistik / emballage Skærmbilledet Valideringsrapport (Basisenhed) Oprettelse af generel skabelon til emballageenhed (kollienhed) Emballageenhed: Skærmbilledet Identifikation Emballageenhed: Skærmbilledet Hovedinformation Emballageenhed: Skærmbilledet Logistik / emballage Emballageenhed: Skærmbilledet Palle Emballageenhed: Skærmbilledet Valideringsrapport Oprettelse af pakkehierarki i WebForms ved hjælp af skabeloner Oprettelse af basisenhed ved hjælp af skabelon Oprettelse af emballageenhed (kollienhed) ved hjælp af skabelon

3 Om dette dokument I denne quick guide beskrives det, hvorledess man kan oprette sinee varestamdata på en enklere og væsentligt hurtigere måde ved att anvende skabelonfunktionen i 1WorldSync WebForms i stedet for at skulle starte fra bunden af med dataoprettelsen hver gang. I dette dokument vil definitionerne af de enkelte felter i de mange forskellige f skærmbilleder IKKE blive behandlet. Derfor er det vigtigt, at du som bruger i forvejen har læst quick guiden GUIDE til SINFOS WebForms Oprettelsee af produkter i SINFOSS WebForms 6.1 og/eller Danske Grossisterss Datakrav vs 6.1, da beskrivelsen/definitionerne af de specifikke felter vil fremgå heraf. Et grundigt kendskab til oprettelse og vedligeholdelse af data på normalmetoden i WebForms er så absolut en stor fordel. Oprettelse af skabelon til basisenhed Når man er logget ind som bruger (Editor), vælges fra velkomstbill ledet WebForms. Det er under dette menupunkt, man vil få adgang til at oprette skabeloner. 3

4 Fra skærmbilledet SINFOS WebForms Hjælp vælges nu Skabeloner. 4

5 Her vælges Opret, idet man skall starte medd at oprette en skabelon. I skærmbilledet Opret skabelon vælges nuu Ny, da det er en ny skabelon, der skal oprettes. 5

6 Tryk nu på + ud for Food / Non Food. Tryk her på + ud for Basisenhed. Man vil også kunne oprette skabeloner til mix kolli. I det tilfælde vælges + ud for Mix kolli. Her skal man blot være opmærksom på, at man ikke kan angive mix et under den grå bjælke, derr hedder Mix kolli opbygning, når man err i gang medd oprettelsen af denne skabelon. 6

7 Tryk nu på + ud for Underprofil Food Non Food. Derpå vælges Skabelon Danmark (DK). 7

8 Oprettelse af en hel generel skabelon til forbrugerenheden I dette afsnit gennemgås oprettelsen af en hel generel skabelon till en forbrugerenhed. Med generel menes, at kun de felter, der er 100 % ens for alle de forbrugerenheder, som skabelonen efterfølgende skal bruges til oprettelse af, udfyldes. Alle andre felter springes s over/efterlades tomme. Skærmbilledet Identifikation I feltet Skabelonens navn angives et unikt navn på den aktuelle skabelon, s såå det vides præcist, hvad skabelonen kan bruges til. Der kan laves et utal af skabeloner, derfor err Skabelonens navn vigtigt. I eksemplet her skrives Generel forbrugerenhed. Derpå udfyldes de resterende felter som for eksempel vist herover. Bemærk, at felterne Internt Produkt IDD for leverandør (= leverandørens internee varenummer) og Produktnavn (langt) (= produktspecifik varetekst) IKKE er udfyldt. Værdien i netop disse to felter vil ALTID være forskellige fra produkt til produkt. Derfor giver det ingen mening at udfylde dem i en skabelon. 8

9 Skærmbilledet Hovedinformation I dette skærmbillede udfyldes igen kun de felter, der altid vil være helt ens forr de produkter, som skabelonen efterfølgende skal anvendes til dataoprettelse af i WebForms. Felter som for eksempel Varemærke of Funktionelt navnn kan ikke udfyldes, da de er produktspecifikke og først kan udfyldes i WebForms, hvor de produktspecifikke data oprettes. 9

10 Skærmbilledet Klassifikation / Egenskaber Ved udfyldelse af oven for viste skærmbilled de forudsættes det, at produkterne, der skal udfyldes ved hjælp af den aktuelle skabelon, ALDRIG indeholder oplysninger om farligt gods/farlige substanser. Derimod er der altid holdbarhedsoplysninger på produkterne. I feltet Holdbarhedsdato på produkt er nemlig valgt koden Emballagenn er mærkett med mindst holdbar til (31). Skærmbilledet Produkt med variabel vægt Feltet Produkt med variable mål udfyldes, hvis der for de specifikke produkter ALTID kan svares enten ja eller nej. I modsat fald skal feltett efterlades tomt. 10

11 Skærmbilledet Afgifter/Yderl. Skatter/ImportEksport I skærmbilledet vist herover vil det nok væree vanskeligt at udfylde noget som helst. Gå derfor videre til bjælken Yderligere angivelser basisenhed. Skærmbilledet Produktoprindelse Feltet Økologisk oprindelse udfyldes igen kun, hvis alle produkter i sortimentet, som skabelonen skal anvendes til oprettelse af, enten er økologiske eller ikke. I dett her eksempel skal skabelonen anvendes til ikke-økologiske produkter. Gå videre til fanbladet Holdbarhedsoplysninger. 11

12 Skærmbilledet Holdbarhedsoplysninger De eneste to felter, der her kan udfyldes i den generellee skabelon,, er Hyldeperiode / minimum holdbarhed fra produktion: tidsenhed og Hyldeperiode / minimum holdbarhed fra ankomst: tidsenhed. I de to rullegardinmenuer vælges koden for Dag/e (804). Vælg nu bjælken Logistik/emballage/pris/bestilling. 12

13 Skærmbilledet Logistik / emballage Når der nu er tale om en hel GENEREL skabelon til forbrugerenheden, er dett småt, hvad der kan udfyldes i dette skærmbillede. Målene kan variere fra produkt til produkt, og emballagetypen vil typisk også variere fra produkt til produkt. Gem skabelonen ved tryk på den blå diskette i øvre højre hjørne. 13

14 Skærmbilledet Valideringsrapport (Basisenhed) Når skabelonen gemmes, fås en valideringsrapport, som vist herover. Så længe der kun er fejl markeret med rødt stoptegn, er skabelonen blevet gemt og kan nuu anvendes i WebForms. At der er et stort antal stoptegn (fejl) i valideringsrapporten, skal man ikkee bekymre sig om. Tværtimod betyder dette, at man senere ved oprettelsee af produkter ved hjælp af skabelonen bliver mindet om, at der skal udfyldes data dér, hvor der er stoptegn. Oprettelsee af data vedd hjælp af skabeloner vil blive gennemgået fra side 20 og fremefter. 14

15 Oprettelse af generel skabelon til emballageenhed (kollienhed) I det følgende beskrives, hvordan man opretter en hel generel skabelon til emballageenheder (kolli), hvor man kun udfylder de felter, der er helt ens for alle de specifikke kollienheder,, man efterfølgende vil anvende skabelonen til oprettelse af. For at komme i gang med oprettelsen af en emballageenhed, følg da vejledningen på siderne 3 til 6 ind til nedenståendee skærmbillede ses. I dette skærmbillede trykkes på + ud for Emballageenhed. 15

16 Tryk på + ud for Underprofil Food Non Food. Tryk nu på Skabelon Danmark 16

17 Emballageenhed: Skærmbilledet Identifikation Igen er det vigtigt, at feltet Skabelonens navn udfyldes med så præcis en beskrivelse som muligt. I eksemplet er blot skrevet Generel kolliskabelon. På den måde ved v brugeren, at dennee skabelon kan anvendes til at oprette alle former for rene kolli uanset størrelse, emballagetype etc. Emballageenhed: Skærmbilledet Hovedinformation På emballageenhedsniveau kan der ikke udfyldes noget i skærmbilledet Hovedinformation. Det eneste felt, der som udgangspunkt er krævet at udfylde, er Bruttovægt. Menn da bruttovægten kan variere fra kolli til kolli, kan feltet ikke udfyldes i den generelle skabelon. Gå i stedet videre til bjælken Logistik / emballage / pris / bestilling. 17

18 Emballageenhed: Skærmbilledet Logistik / emballage I dette skærmbillede kan der kun udfyldes fåå felter, idet mål, bruttovægt og emballagetype vil variere fra kollienhed til kollienhed. Emballageenhed: Skærmbilledet Palle I skærmbilledet Palle skal eksempelvis angives Palledata: antal forsendelsesenheder per palle, Antal lag per palle, Pallelæssehøjde (mm), Pallebruttovægt (g). I skabelonen undlader man at udfylde disse felter, da de kan variere fra kolli til kolli. Gem data ved tryk på den blå diskettee i øvre højre hjørne. I skærmbilledet oven for er angivet, at kolli altid pakkes på en standard 1/1 EUR-palle (palletype / kode). Kolliskabelonen er ikke i sig selv en palle. Derfor svares der nej i feltet GTIN mærket palle (j/n). Feltet Palledata: pallehåndtering (engangs- eller genbrugspalle) er udfyldt med koden for, at standardpallen er en genbrugspalle. Feltet Stablingsfaktor er sat s til 1, hvilket betyder, at pallen ikke kan stables. 18

19 Emballageenhed: Skærmbilledet Valideringsrapport Når skabelonen gemmes får man oven for viste valideringsrapport. Skabelonen er gemt så længe, der kun er fejl markeret med røde stoptegn. At der er et stort antal stoptegn (fejl) i valideringsrapporten, skal man ikke bekymre sig om. Tværtimod betyder dette, at man senere ved oprettelse af produkter ved hjælp af skabelonen bliver mindet om, at der skal udfyldes data dér, hvor der er stoptegn. Oprettelse af data ved hjælp af skabeloner vil blive gennemgået fra side 20 og fremefter. 19

20 Oprettelse af pakkehierarki i WebForms ved hjælp af skabeloner I det følgende vil det blive beskrevet, hvordan rigtige data oprettess ved hjælp af skabeloner. De rigtige produktspecifikke data oprettes altid i WebForms. I langt dee fleste skærmbilleder kan man skyde genvej til WebForms ved at trykke påå knappen WebForms i aller øverste linje i skærmbilledet. Herunder et eksempel på, hvordan denne menulinje ser ud inde fra skabelonskærmbilledet. Oprettelsee af basisenhed ved hjælp af skabelon Fra forsiden vælges igen WebForms. 20

21 Vælg Opret. 21

22 Tryk på knappen Produkt fra skabelon eller sæt markering i Produkt fra skabelon till venstre i skærmbilledet. I rullegardinmenuen vil man nu kunne vælge en af de basisenhedsskabeloner eller mix kolli-skabeloner, som man har oprettet i SKABELONFUNKTIONEN. Når man har fundet den ønskede skabelon frem i ruden, trykkes t der på knappen <Vælg skabelon>. Bemærk venligst, at emballageenhedsskabeloner (kolliskabeloner) IKKE findes i denne liste, da man altid skal starte med at oprette mindstee stregkodede enhed i pakkehierarkiet, som er basisenheden eller mix kollliet. 22

23 Udfyld nu alle manglende felter i de forskellige skærmbilleder (faneblade). Følg de røde markeringer. Husk at gemme data ind imellem ved tryk på diskettesymbolet i øvre højre hjørne. For nærmere beskrivelse af de felter, som nu skal udfyldes i vareoprettelsen, henvises der til quick guiden GUIDE til SINFOS WebForms Oprettelse af produkter i SINFOS WebForms 6.1 og/eller Danske Grossisters Datakrav vs

24 Oprettelsee af emballageenhed (kollienhed) ved hjælp af skabelon Når basisenheden er færdigoprettet, hvilket vil sige, at der ikke er flere fejl ogg mangler (røde markeringer), er det tid til oprettelse af emballageenheden ved hjælp af skabelon Under pakkehierarkiet i venstre side af skærmbilledet sættes markering i Emballageenhed vha. skabelon. Derefter trykkes der på knappen <Opret>.. Skabelonlisten i dette skærmbillede indeholder KUN skabeloner til emballageenheder. 24

25 Følg igen alle røde markeringer i skærmbilleder, på bjælker og faneblade. Når data til slut gemmes, og fejlfri valideringsrapport kommer fremm på skærmen, kan data overføres ved tryk på i øvre højre hjørne. 25

26 Data er nu gemt og overført til DADAS. 26

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere