Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 07. august kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk

2 Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden Til orientering Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion Drøftelse af placering af ny daginstitution i Kragelund Sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar Ansøgning om tilskud til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup Underskrifter

3 172. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 354

4 173. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Næste ordinære møde holdes på Galleri Habsø den 21. august Ej til stede: Leif Bæk Side 355

5 174. Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Sagsnr.: 08/24924 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. maj 2008 udbudsplan for drift af parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg. Udbuddet er opdelt driftsopgaver på 3 entrepriser, nemlig 1. Parker, legepladser og søbade 2. Idrætsanlæg 3. Opvisningsbane på Silkeborg Stadion Fa. Niras, der er rådgiver på opgaven, har nu modtaget følgende anmodninger fra entreprenører til prækvalificering og oplyser: "Der er modtaget anmodning om prækvalifikation til de 3 entrepriser som det fremgår af nedenstående oversigt. Alle anmodninger er modtaget rettidigt. I udbudsannoncen var anført, at der maksimalt ville blive udvalgt 6 tilbudsgivere for hver entreprise. Anmodningerne fra alle ansøgere indeholder komplette oplysninger og er fundet konditionsmæssige. Entreprise 1: Drift af parker, legepladser og søbade Firma ISS Facility Services A/S Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver IP Anlæg ApS Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence. Referencer er kun oplyst i forhold til en medarbejders tidligere ansættelse. Vurdering af prækvalifikation OK Kvalificeret, men virksomheden har begrænset erfaring med tilsvarende opgaver. Side 356

6 Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S HedeDanmark A/S Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver LMK Vejservice Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Nygaard Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver NCC Roads A/S Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver OK OK OK OK OK Entreprise 2: Drift af idrætsanlæg Firma ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice NCC Roads A/S Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, dog kun en enkelt referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Vurdering af prækvalifikation OK OK OK OK Side 357

7 Entreprise 3: Drift af opvisningsbane på Silkeborg Stadion Firma ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, dog kun en enkelt referencer for tilsvarende opgaver Vurdering af prækvalifikation OK OK OK Resultatet af vurderingen Entreprise 1, Drift af parker, legepladser og søbade Alle 7 ansøgere opfylder kvalifikationskrav. Antallet skal reduceres til 6 virksomheder. Virksomheden IP Anlæg ApS vurderes at have laveste niveau af faglig kompetence og fravælges. De øvrige 6 virksomheder foreslås til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Nygaard NCC Roads A/S Entreprise 2, Drift af idrætsanlæg Alle 4 virksomheder indstilles til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice NCC Roads A/S Entreprise 3, Drift af opvisningsbane på Silkeborg Stadion Alle 3 virksomheder indstilles til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Side 358

8 Tidsplanen for udbuddet er følgende: Udsendelse af udbudsmateriale Licitation Evaluering af bud Eventuelle forhandlinger Politisk behandling af udbudsresultatet Kontraktindgåelse Kontraktstart 15. august 23. september 24. september 15. oktober oktober 23. oktober ca. 14. november 1. januar 2009 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at de af Niras foreslåede virksomheder godkendes til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Der indhentes et kontrolbud fra Entreprenørafdelingen. Ej til stede: Leif Bæk Side 359

9 175. Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel. Sagsnr.: 08/25069 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af licitation og valg af entreprenør til anlæg af nye boldbane på idrætsanlægget i Voel. Sagsbeskrivelse Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 29. maj 2008 at udbudsformen blev en begrænset licitation og at der blev indhentet tilbud hos følgende entreprenører: Marius Pedersen A/S Dan Jord A/S Arkil A/S Ole Mikkelsen A/S Orbicon, der er Silkeborg Kommunes rådgiver på opgaven, har nu gennemført licitation på projektet. Der er på det omhandlede areal mulighed for at etablere 2 boldbaner, hvorfor tilbudsafgivelsen har omfattet tilbud på gennemførelse af henholdsvis 1 boldbane med lysanlæg og yderligere en boldbane. Ved licitationen den 3. juli 2008 har alle entreprenører afgivet tilbud, som er følgende: Entreprenør 1 boldbane m.lysanlæg Samlet for 2 baner Marius Pedersen ,- kr ,- kr. Ørbækvej Fjerritslev Dan Jord A/S ,- kr ,- kr. Viengevej Risskov Arkil A/S ,- kr ,- kr. Hvidmollevej Randers Ole Mikkelsen A/S ,- kr ,- kr. Tofteleddet Beder Tilbuddene er ekskl. moms. Orbicon foreslår at arbejdet tildeles Dan Jord A/S, som har afgivet laveste bud på både 1 bane med lysanlæg og anlæg af yderligere en bane. Arbejdet forventes påbegyndt hurtigst muligt efter udvalgets godkendelse af valg af entreprenør. Side 360

10 Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Orbicon udarbejdet budget for det samlede anlægsarbejde på 2 boldbaner, som er på ialt ,- kr. ekskl. moms, såfremt det laveste tilbud fra Dan Jord vælges. I budgettet er indeholdt Silkeborg Kommunes andel af udgifter til Silkeborg Museums udgravninger på arealet. Budgettet er følgende: Leverandører Udgift beløb 2 baner kr. Udgift beløb 1 bane kr. Bemærkninger 4AP-Geoteknik , ,00 Geopartner 6.000, ,00 Skøn Silkeborg Museum , ,00 Forundersøgelse Silkeborg Museum , ,99 Udgravning Dan Jord A/S bane , ,00 Dan Jord A/S bane ,00 Erstatning 8.751,00 Benyttelse af 8.751,00 nobojord. Orbicon , ,00 Rådgivning Sum , ,99 Da anlæggelse af yderligere en bane vil være forholdsmæssig billig, kan det overvejes at gennemføre det samlede projekt, idet der forventes at være uforbrugte midler indenfor udvalgets anlægsramme i budget 2008, der kan dække den samlede merudgift på ,- kr. Såfremt der kun etableres en bane med lysanlæg vil merudgiften være ,- kr. i forhold til det afsatte anlægsbeløb på kr. Økonomiske forhold Silkeborg Byråd godkendte den 31. marts 2008 anlægsbevilling på kr. til anlæggelse af ny boldbane i Voel. Økonomistaben oplyser at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at arbejdet tildeles lavestbydende Dan Jord A/S til en pris af kr. ekskl. moms for 2 boldbaner med et lysanlæg, at det samlede projekt gennemføres, indenfor en samlet anlægsramme på kr. ekskl. moms (afrundet). at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Side 361

11 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udsat. Ej til stede: Leif Bæk Side 362

12 176. Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads. Sagsnr.: 08/35782 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling til parkeringskælder på Bindslevs Plads. Sagsbeskrivelse I foråret 2006 udskrev Silkeborg Kommune en arkitektkonkurrence om udnyttelse af området ved Bindslevs Plads, herunder placering af Den Kreative Skole, et Medborgerhus samt en udvidelsesmulighed for Hovedbiblioteket. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet Årstiderne A/S og der blev udarbejdet en lokalplan for området. Den Kreative Skole forventes taget i brug august 2008 og Medborgerhuset forventes påbegyndt ultimo I forslaget var det en forudsætning at der blev lavet en parkeringskælder, hvor parkeringskravene til området, Den Kreative Skole og Medborgerhuset kunne løses. Der er behov for jordbundsundersøgelser og ingeniørmæssig bistand for at sætte projektet i gang og få fastlagt behovene, byggemulighederne og omkostningerne hertil. Parkeringskælderen vil sandsynligvis udløse en ny lokalplan, idet projektet ikke helt følger konkurrenceoplægget. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Side 363

13 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 364

14 177. Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen Sagsnr.: 08/35794 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling på yderligere omklædningsrum i Voel Hallen. Sagsbeskrivelse Voel Hallen har i dag 4 omklædningsrum, som skal dække behovet for omklædningsfaciliteter i 2 haller samt idrætsanlæg. Omklædningsfaciliteterne dækker ikke behovet og der søges nu etableret yderligere 4 omklædningsrum og dommeromklædning i form af en tilbygning til hallen. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 365

15 178. Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion. Sagsnr.: 08/38308 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion. Sagsbeskrivelse Lov af 30. april 2008 fastsætter regler om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Lovens formål er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder. Til imødegåelse heraf er der udarbejdet forslag til ordensregler for Silkeborg Stadion. Ordensreglerne omfatter et afsnit udstedt af Silkeborg Kommune og et afsnit udstedt af Silkeborg IF Invest A/S. Udkast til ordensreglementet vedlægges. Reglementet træder i kraft med omgående virkning efter udvalgets godkendelse. Silkeborg IF Invest A/S anbefaler det samlede regelsæt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ordensregler for Silkeborg Stadion godkendes. Bilag - Åben Udkast til ordensregler for Silkeborg Stadion. (201288/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 366

16 179. Drøftelse af placering af ny daginstitution i Kragelund. Sagsnr.: 08/24896 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Drøftelse af placeringen af ny daginstitution i Kragelund. Sagsbeskrivelse I forbindelse med etablering af en ny daginstitution i Kragelund ønskes placeringen drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget. Den nuværende institution er beliggende på Engesvangvej 38, Kragelund. Institutionen består af pavilloner og skal erstattes af et nyt byggeri med en normering på ca. 70 børn. En placering i umiddelbar tilknytning til skolen vil medføre, at der skal inddrages idrætsarealer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller sagen til udvalgets drøftelse og eventuelle stillingtagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Drøftet. Ej til stede: Leif Bæk Side 367

17 180. Sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar 2009 Sagsnr.: 07/43236 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Godkendelse af vedtægter og vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar Sagsbeskrivelse Silkeborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Silkeborg og Omegns Museumsforening ejer og driver museet. Blicheregnens Museum er et statsanerkendt kommunalt kulturhistorisk museum. Begge museer modtager statstilskud i henhold til gældende regler. Kulturarvstyrelsen har i november 2006 godkendt ansvarsområdet for de to museer, som det er beskrevet i de 2 museers vedtægter, for ét år, med det formål at give Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum tid til at overveje mulighederne for en sammenlægning. Det er Kulturarvsstyrelsens holdning, at der kun bør være ét statsanerkendt kulturhistorisk museum i en kommune. Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund igangsat en sammenlægning af de 2 kulturhistoriske museer gældende fra 1. januar Økonomiudvalget har ønsket, at driften af Papirmuseet Bikuben blev inddraget i sammenlægnings-processen, og har derfor anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om, at udarbejde et forslag til en samlet løsning, hvor de 3 museer Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet drives/ledes sammen. Silkeborg Museum og Papirmuseet Bikuben har derfor analyseret de to institutioners aktiviteter/opgaveområder og vurderer, at de to museer bedst varetager opgaverne som to selvstændige institutioner med et nært samarbejde. Der foreslås derfor indgået en samarbejdsaftale mellem de to sammenlagte museer og Papirmuseet formaliseret igennem vedtægtsbestemmelse i de to institutioners vedtægter. De to bestyrelser for Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum har på møde den 25. september 2007 sammensat en overgangsbestyrelse til at forestå det videre forløb med sammenlægning af de to museer. Overgangsbestyrelsen fremsender vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum til Silkeborg Kommunes godkendelse. Endvidere fremsendes med anbefaling forslag til vilkår for sammenlægning af de to museer. Side 368

18 Vedtægter Det fremgår bl.a. af vedtægterne: at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, hvis hovedtilskudsyder er Silkeborg Kommune at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er organiseret i to afdelinger: Silkeborg Museum i Silkeborg og Blicheregnens Museum i Thorning at Museet indgår forpligtende samarbejdsaftale med Papirmuseet Bikuben, Silkeborg. Samarbejdsaftalen sendes til Silkeborg Kommune til orientering at Bestyrelsen for museet består af 7 medlemmer: To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg at at Formanden og næstformanden for Silkeborg og Omegns Museumsforening Formanden og næstformanden for Blicheregnens Museumsforening Et medlem udpeget af og blandt personalet Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Silkeborg Kommune som hovedtilskudsyder Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvstyrelsen Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum Det fremgår bl.a. af forslaget at Silkeborg Museums lejeaftale med Silkeborg Kommune vedrørende Hovedgårdsvej 7 m.fl. overgår til den selvejende institution at der udarbejdes tillæg til lejekontrakt mellem Silkeborg Kommune og Thorning Menighedsråd vedrørende Blichersvej 30, der giver Silkeborg Kommune tilladelse til at lade museumsdriften overgå til den selvejende institution. Kontraktens forpligtelser ligger dermed fortsat hos Silkeborg Kommune, hvilket betyder, at udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, forsikringer, skatter og afgifter samt husleje forbliver hos Silkeborg Kommune. at Den kommunale ejendom Blichersvej 28 (Lokalhistorisk Arkiv) stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution på aftalte vilkår. Vedligeholdelse af bygning og udendørs arealer samt forsikringer påhviler fortsat Silkeborg Kommune. at Den kommunale ejendom Smedebakken 19 (E Thueninghus-historisk værksted ) stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution på aftalte vilkår. Vedligeholdelse af bygning og udendørs arealer samt forsikring påhviler fortsat Silkeborg Kommune. at der udarbejdes tillæg til lejekontrakt vedrørende Skivevej 6, der oplyser om sammenlægningen af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum 1. januar 2009, hvilket betyder, at den selvejende institution er den fremtidige lejer med overtagelse af de forpligtelser, der fremgår af lejekontrakten. at overførsel af personale sker i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse at der skal etableres dataforbindelse mellem Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum at der skal etableres IP-telefoni at De to museers aktiver og passiver ved udgangen af 2008 overgår til den selvejende institution. Side 369

19 at at at at kontraktlige forpligtelser overgår til den selvejende institution udgangspunktet for Silkeborg Kommunes driftstilskud til den selvejende institution er det nuværende driftstilskud til Silkeborg Museum og Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum jfr. budget 2008 incl. moms. statstilskud for Blicheregnens Museum vedrørende 2007 og 2008 forventes at give Silkeborg Kulturhistoriske Museum en merindtægt på kr. i 2009 og kr. i 2010 Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse ved udgangen af 2008 vedrørende Blicheregnens personale finansieres ved hensættelse af forventet yderligere statstilskud i 2009 og 2010 i den selvejende institutions regnskab. Statstilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum I Museumsloven, 15, er anført Ved sammenlægning af to eller flere statsanerkendte museer kan maksimum forhøjes, således, at beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør et beløb, der svarer til summen af de ikke statslige tilskud til hvert af de statsanerkendte museer, der indgår i sammenlægningen. Kulturarvstyrelsen har telefonisk bekræftet, at statstilskud på hidtidigt niveau kan forventes bibeholdt efter sammenlægningen. Kulturarvstyrelsen har endvidere bekræftet, at statstilskuddet til den nye sammenlagte institution i henholdsvis 2009 og 2010 beregnes jfr. gældende regler på baggrund af Silkeborg Museums regnskab 2007 og Blicheregnens Museums regnskab 2007 og Med disse forudsætninger vil Silkeborg Kulturhistoriske Museum få en merindtægt på kr. i 2009 og kr. i Merindtægten skyldes, at Blicheregnens Museum har overført kr. fra 2006 til anvendelse i 2007 og kr. fra 2007 til anvendelse i Disse afholdte udgifter udløser statstilskud i henholdsvis 2009 og Først i 2011 modtages statstilskud jfr. gældende regler på baggrund af det sammenlagte museums regnskab for Tilskuddet beregnes på baggrund af de ikke statslige tilskud, som det nye museum har modtaget i Kommunalt tilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 Udgangspunktet for Silkeborg Kommunes driftstilskud til den selvejende institution er det nuværende driftstilskud til Silkeborg Museum og Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum. Silkeborg Kommunes driftstilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum fra 1. januar 2009 kan med dette udgangspunkt opgøres således: kr. i 2009-priser Blicheregnens Museum Silkeborg Kommunes driftstilskud til Silkeborg Museum Side 370 Silkeborg Museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

20 Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum før statstilskud incl. moms Tillæg vedrørende opgaver varetaget centralt på Rådhuset 20 Fradrag for ejendomsudgifter, der fortsat skal afholdes af Silkeborg Kommune -228 I alt nettoudgifter før statstilskud Statstilskud beregnet på baggrund af 2008 tilskudsprocent 33, (husleje) :133,91 x 33,91 = Kommunalt tilskud i priser Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes udgifter vedrørende Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 kan herefter opgøres således: Kommunalt tilskud Ejendomsudgifter, der afholdes af Silkeborg Kommune Udgifter i alt Indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for Forskel Indstilling Kan udbetales med kr., idet 5% refunderes over momsudligningen Excl. moms, idet 25% refunderes over momsudligningen Kultur- og Fritidschefen indstiller at vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum fremsendes til Byrådets godkendelse med udvalgets anbefaling. at forslag til vilkår for sammenlægning af de to museer fremsendes til godkendelse i Byrådet med udvalgets anbefaling at et driftstilskud på kr. til Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for Driftstilskuddet kan udbetales med kr., idet 5% refunderes over momsudligningen. at Silkeborg Kommunes ejendomsudgifter opføres med kr. i budgetforslag 2009 at forventet yderligere statstilskud i 2009 og 2010 hensættes i Silkeborg Kulturhistoriske Museums regnskab til finansiering af feriepengeforpligtelse for Blicheregnens Museums personale at finansiering af udgifter til IT og IP-telefoni afventer konkret oversigt over etableringsudgifterne Side 371

21 Bilag - Åben - Åben Forslag til vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum (205464/08) Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum (208647/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 372

22 181. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival 2009 Sagsnr.: 08/21152 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Midtjysk Folkemusik Festival søger om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival 2009 Sagsbeskrivelse Midtjysk Folkemusikfestival afvikles 29. januar 1. februar Det anføres i ansøgningen Vi er meget glade for den opbakning, vi har fået rundt omkring. Det har blandt andet gjort det muligt for os at udvide festivalen med Omegnskoncerter i hele kommunen torsdag aften. Denne ide har vi planer om at udvikle videre ved den næste festival. Vi har allerede fået henvendelse fra flere steder, der gerne vil være med. Vi forventer 6-8 koncerter denne aften ved den næste festival. Festivalens øvrige arrangementer vil finde sted i samme størrelsesorden i Silkeborg by i lighed med tidligere år. Selvom en enkelt af dette års Omegnskoncerter gav et lille underskud, holder vi lige skindet på næsen med et overskud på kr. for festivalen som helhed.. I det koncept vi arbejder med, er Omegnskoncerternes spillesteder så vidt muligt selv økonomisk ansvarlige. Men da vi som nævnt har planer om at udvikle denne del af festivalen til endnu flere steder i kommunen, søger vi en underskudsgaranti i samme størrelsesorden som vi fik til 2008 festivalen på kr. Hvis det er muligt at udvikle samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Midtjysk Folkemusikfestival i en sådan retning, at festivalen er garanteret et fast tilskud hvert år, vil det være en stor hjælp for os. Vi tror på fremtiden og har allerede nu reserveret Rampelys frem til 2011." Resultatopgørelse 2006/ / Udgifter: Marketing Leje af Rampelys Leje af Musikhuset/Performers House Bar Musik Leje af Kragelund Forsamlingshus I alt udgifter Side 373

23 Indtægter: Sponsorer Bar Billetter Kontingent Tilskud Silkeborg Kommune I alt indtægter Underskud/overskud Formue pr Festivalen fik med et overskud på kr. ikke brug for den bevilgede underskudsgaranti på kr. Budget for 2009 Udgifter: Annoncer Leje af Rampelys Lyd og lys Musikerhonorar Andre udgifter Omegnskoncerter 0 Udgifter i alt Indtægter: Silkeborg Kommune Sponsorer Cafe/bar Entre Kontingent Tuborgs grønne fond/kunststyrelsen Indtægter i alt Overskud Musiksamrådet anbefaler ansøgningen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der meddeles tilsagn om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. i 2009 til gennemførelse af folkemusikfestival med omegnskoncerter at tilskud til folkemusikfestivalen fremover bevilges i forbindelse med den årlige budgetlægning, første gang ved budgetlægningen for 2010 Side 374

24 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 375

25 182. Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup. Sagsnr.: 07/10780 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af anlægstilskud på kr. til etablering af Arena Midt, Kjellerup. Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte den 8. maj 2006 principielt projektet for en ny hal i Kjellerup. Byrådet godkendte den 25. juni 2007 anlægsrammen m.v. for projektet Kjellerup Idrætscenter, nu Arena Midt. I anlægsrammen, der er grundlag for det kommunale driftstilskud, indgår et kommunalt anlægstilskud på kr. Den selvejende institution Arena Midt oplyser at projekteringen af Arena Midt nu er så langt fremme, at der er valgt entreprenør og underskrevet kontrakt. Byggetilladelsen vil foreligge i september måned, hvorfor der er behov for at få frigivet anlægstilskuddet nu med henblik på udbetaling, således at byggeriet kan igangsættes når byggetilladelsen foreligger. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser at beløbet på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen og kan derfor udbetales med kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægstilskud på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 376

26 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 377

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunalbestyrelserne i Randers,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste.

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Baggrund. I en skrivelse af 10. august 2007 til Norddjurs kommune anmoder Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal om et øget driftstilskud på

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 89.Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere