Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 07. august kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk

2 Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden Til orientering Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion Drøftelse af placering af ny daginstitution i Kragelund Sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar Ansøgning om tilskud til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup Underskrifter

3 172. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 354

4 173. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Næste ordinære møde holdes på Galleri Habsø den 21. august Ej til stede: Leif Bæk Side 355

5 174. Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Sagsnr.: 08/24924 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. maj 2008 udbudsplan for drift af parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg. Udbuddet er opdelt driftsopgaver på 3 entrepriser, nemlig 1. Parker, legepladser og søbade 2. Idrætsanlæg 3. Opvisningsbane på Silkeborg Stadion Fa. Niras, der er rådgiver på opgaven, har nu modtaget følgende anmodninger fra entreprenører til prækvalificering og oplyser: "Der er modtaget anmodning om prækvalifikation til de 3 entrepriser som det fremgår af nedenstående oversigt. Alle anmodninger er modtaget rettidigt. I udbudsannoncen var anført, at der maksimalt ville blive udvalgt 6 tilbudsgivere for hver entreprise. Anmodningerne fra alle ansøgere indeholder komplette oplysninger og er fundet konditionsmæssige. Entreprise 1: Drift af parker, legepladser og søbade Firma ISS Facility Services A/S Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver IP Anlæg ApS Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence. Referencer er kun oplyst i forhold til en medarbejders tidligere ansættelse. Vurdering af prækvalifikation OK Kvalificeret, men virksomheden har begrænset erfaring med tilsvarende opgaver. Side 356

6 Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S HedeDanmark A/S Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver LMK Vejservice Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Nygaard Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver NCC Roads A/S Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver OK OK OK OK OK Entreprise 2: Drift af idrætsanlæg Firma ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice NCC Roads A/S Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, dog kun en enkelt referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Vurdering af prækvalifikation OK OK OK OK Side 357

7 Entreprise 3: Drift af opvisningsbane på Silkeborg Stadion Firma ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, dog kun en enkelt referencer for tilsvarende opgaver Vurdering af prækvalifikation OK OK OK Resultatet af vurderingen Entreprise 1, Drift af parker, legepladser og søbade Alle 7 ansøgere opfylder kvalifikationskrav. Antallet skal reduceres til 6 virksomheder. Virksomheden IP Anlæg ApS vurderes at have laveste niveau af faglig kompetence og fravælges. De øvrige 6 virksomheder foreslås til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Nygaard NCC Roads A/S Entreprise 2, Drift af idrætsanlæg Alle 4 virksomheder indstilles til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice NCC Roads A/S Entreprise 3, Drift af opvisningsbane på Silkeborg Stadion Alle 3 virksomheder indstilles til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Side 358

8 Tidsplanen for udbuddet er følgende: Udsendelse af udbudsmateriale Licitation Evaluering af bud Eventuelle forhandlinger Politisk behandling af udbudsresultatet Kontraktindgåelse Kontraktstart 15. august 23. september 24. september 15. oktober oktober 23. oktober ca. 14. november 1. januar 2009 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at de af Niras foreslåede virksomheder godkendes til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Der indhentes et kontrolbud fra Entreprenørafdelingen. Ej til stede: Leif Bæk Side 359

9 175. Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel. Sagsnr.: 08/25069 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af licitation og valg af entreprenør til anlæg af nye boldbane på idrætsanlægget i Voel. Sagsbeskrivelse Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 29. maj 2008 at udbudsformen blev en begrænset licitation og at der blev indhentet tilbud hos følgende entreprenører: Marius Pedersen A/S Dan Jord A/S Arkil A/S Ole Mikkelsen A/S Orbicon, der er Silkeborg Kommunes rådgiver på opgaven, har nu gennemført licitation på projektet. Der er på det omhandlede areal mulighed for at etablere 2 boldbaner, hvorfor tilbudsafgivelsen har omfattet tilbud på gennemførelse af henholdsvis 1 boldbane med lysanlæg og yderligere en boldbane. Ved licitationen den 3. juli 2008 har alle entreprenører afgivet tilbud, som er følgende: Entreprenør 1 boldbane m.lysanlæg Samlet for 2 baner Marius Pedersen ,- kr ,- kr. Ørbækvej Fjerritslev Dan Jord A/S ,- kr ,- kr. Viengevej Risskov Arkil A/S ,- kr ,- kr. Hvidmollevej Randers Ole Mikkelsen A/S ,- kr ,- kr. Tofteleddet Beder Tilbuddene er ekskl. moms. Orbicon foreslår at arbejdet tildeles Dan Jord A/S, som har afgivet laveste bud på både 1 bane med lysanlæg og anlæg af yderligere en bane. Arbejdet forventes påbegyndt hurtigst muligt efter udvalgets godkendelse af valg af entreprenør. Side 360

10 Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Orbicon udarbejdet budget for det samlede anlægsarbejde på 2 boldbaner, som er på ialt ,- kr. ekskl. moms, såfremt det laveste tilbud fra Dan Jord vælges. I budgettet er indeholdt Silkeborg Kommunes andel af udgifter til Silkeborg Museums udgravninger på arealet. Budgettet er følgende: Leverandører Udgift beløb 2 baner kr. Udgift beløb 1 bane kr. Bemærkninger 4AP-Geoteknik , ,00 Geopartner 6.000, ,00 Skøn Silkeborg Museum , ,00 Forundersøgelse Silkeborg Museum , ,99 Udgravning Dan Jord A/S bane , ,00 Dan Jord A/S bane ,00 Erstatning 8.751,00 Benyttelse af 8.751,00 nobojord. Orbicon , ,00 Rådgivning Sum , ,99 Da anlæggelse af yderligere en bane vil være forholdsmæssig billig, kan det overvejes at gennemføre det samlede projekt, idet der forventes at være uforbrugte midler indenfor udvalgets anlægsramme i budget 2008, der kan dække den samlede merudgift på ,- kr. Såfremt der kun etableres en bane med lysanlæg vil merudgiften være ,- kr. i forhold til det afsatte anlægsbeløb på kr. Økonomiske forhold Silkeborg Byråd godkendte den 31. marts 2008 anlægsbevilling på kr. til anlæggelse af ny boldbane i Voel. Økonomistaben oplyser at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at arbejdet tildeles lavestbydende Dan Jord A/S til en pris af kr. ekskl. moms for 2 boldbaner med et lysanlæg, at det samlede projekt gennemføres, indenfor en samlet anlægsramme på kr. ekskl. moms (afrundet). at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Side 361

11 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udsat. Ej til stede: Leif Bæk Side 362

12 176. Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads. Sagsnr.: 08/35782 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling til parkeringskælder på Bindslevs Plads. Sagsbeskrivelse I foråret 2006 udskrev Silkeborg Kommune en arkitektkonkurrence om udnyttelse af området ved Bindslevs Plads, herunder placering af Den Kreative Skole, et Medborgerhus samt en udvidelsesmulighed for Hovedbiblioteket. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet Årstiderne A/S og der blev udarbejdet en lokalplan for området. Den Kreative Skole forventes taget i brug august 2008 og Medborgerhuset forventes påbegyndt ultimo I forslaget var det en forudsætning at der blev lavet en parkeringskælder, hvor parkeringskravene til området, Den Kreative Skole og Medborgerhuset kunne løses. Der er behov for jordbundsundersøgelser og ingeniørmæssig bistand for at sætte projektet i gang og få fastlagt behovene, byggemulighederne og omkostningerne hertil. Parkeringskælderen vil sandsynligvis udløse en ny lokalplan, idet projektet ikke helt følger konkurrenceoplægget. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Side 363

13 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 364

14 177. Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen Sagsnr.: 08/35794 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling på yderligere omklædningsrum i Voel Hallen. Sagsbeskrivelse Voel Hallen har i dag 4 omklædningsrum, som skal dække behovet for omklædningsfaciliteter i 2 haller samt idrætsanlæg. Omklædningsfaciliteterne dækker ikke behovet og der søges nu etableret yderligere 4 omklædningsrum og dommeromklædning i form af en tilbygning til hallen. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 365

15 178. Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion. Sagsnr.: 08/38308 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion. Sagsbeskrivelse Lov af 30. april 2008 fastsætter regler om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Lovens formål er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder. Til imødegåelse heraf er der udarbejdet forslag til ordensregler for Silkeborg Stadion. Ordensreglerne omfatter et afsnit udstedt af Silkeborg Kommune og et afsnit udstedt af Silkeborg IF Invest A/S. Udkast til ordensreglementet vedlægges. Reglementet træder i kraft med omgående virkning efter udvalgets godkendelse. Silkeborg IF Invest A/S anbefaler det samlede regelsæt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ordensregler for Silkeborg Stadion godkendes. Bilag - Åben Udkast til ordensregler for Silkeborg Stadion. (201288/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 366

16 179. Drøftelse af placering af ny daginstitution i Kragelund. Sagsnr.: 08/24896 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Drøftelse af placeringen af ny daginstitution i Kragelund. Sagsbeskrivelse I forbindelse med etablering af en ny daginstitution i Kragelund ønskes placeringen drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget. Den nuværende institution er beliggende på Engesvangvej 38, Kragelund. Institutionen består af pavilloner og skal erstattes af et nyt byggeri med en normering på ca. 70 børn. En placering i umiddelbar tilknytning til skolen vil medføre, at der skal inddrages idrætsarealer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller sagen til udvalgets drøftelse og eventuelle stillingtagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Drøftet. Ej til stede: Leif Bæk Side 367

17 180. Sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar 2009 Sagsnr.: 07/43236 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Godkendelse af vedtægter og vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar Sagsbeskrivelse Silkeborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Silkeborg og Omegns Museumsforening ejer og driver museet. Blicheregnens Museum er et statsanerkendt kommunalt kulturhistorisk museum. Begge museer modtager statstilskud i henhold til gældende regler. Kulturarvstyrelsen har i november 2006 godkendt ansvarsområdet for de to museer, som det er beskrevet i de 2 museers vedtægter, for ét år, med det formål at give Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum tid til at overveje mulighederne for en sammenlægning. Det er Kulturarvsstyrelsens holdning, at der kun bør være ét statsanerkendt kulturhistorisk museum i en kommune. Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund igangsat en sammenlægning af de 2 kulturhistoriske museer gældende fra 1. januar Økonomiudvalget har ønsket, at driften af Papirmuseet Bikuben blev inddraget i sammenlægnings-processen, og har derfor anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om, at udarbejde et forslag til en samlet løsning, hvor de 3 museer Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet drives/ledes sammen. Silkeborg Museum og Papirmuseet Bikuben har derfor analyseret de to institutioners aktiviteter/opgaveområder og vurderer, at de to museer bedst varetager opgaverne som to selvstændige institutioner med et nært samarbejde. Der foreslås derfor indgået en samarbejdsaftale mellem de to sammenlagte museer og Papirmuseet formaliseret igennem vedtægtsbestemmelse i de to institutioners vedtægter. De to bestyrelser for Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum har på møde den 25. september 2007 sammensat en overgangsbestyrelse til at forestå det videre forløb med sammenlægning af de to museer. Overgangsbestyrelsen fremsender vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum til Silkeborg Kommunes godkendelse. Endvidere fremsendes med anbefaling forslag til vilkår for sammenlægning af de to museer. Side 368

18 Vedtægter Det fremgår bl.a. af vedtægterne: at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, hvis hovedtilskudsyder er Silkeborg Kommune at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er organiseret i to afdelinger: Silkeborg Museum i Silkeborg og Blicheregnens Museum i Thorning at Museet indgår forpligtende samarbejdsaftale med Papirmuseet Bikuben, Silkeborg. Samarbejdsaftalen sendes til Silkeborg Kommune til orientering at Bestyrelsen for museet består af 7 medlemmer: To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg at at Formanden og næstformanden for Silkeborg og Omegns Museumsforening Formanden og næstformanden for Blicheregnens Museumsforening Et medlem udpeget af og blandt personalet Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Silkeborg Kommune som hovedtilskudsyder Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvstyrelsen Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum Det fremgår bl.a. af forslaget at Silkeborg Museums lejeaftale med Silkeborg Kommune vedrørende Hovedgårdsvej 7 m.fl. overgår til den selvejende institution at der udarbejdes tillæg til lejekontrakt mellem Silkeborg Kommune og Thorning Menighedsråd vedrørende Blichersvej 30, der giver Silkeborg Kommune tilladelse til at lade museumsdriften overgå til den selvejende institution. Kontraktens forpligtelser ligger dermed fortsat hos Silkeborg Kommune, hvilket betyder, at udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, forsikringer, skatter og afgifter samt husleje forbliver hos Silkeborg Kommune. at Den kommunale ejendom Blichersvej 28 (Lokalhistorisk Arkiv) stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution på aftalte vilkår. Vedligeholdelse af bygning og udendørs arealer samt forsikringer påhviler fortsat Silkeborg Kommune. at Den kommunale ejendom Smedebakken 19 (E Thueninghus-historisk værksted ) stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution på aftalte vilkår. Vedligeholdelse af bygning og udendørs arealer samt forsikring påhviler fortsat Silkeborg Kommune. at der udarbejdes tillæg til lejekontrakt vedrørende Skivevej 6, der oplyser om sammenlægningen af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum 1. januar 2009, hvilket betyder, at den selvejende institution er den fremtidige lejer med overtagelse af de forpligtelser, der fremgår af lejekontrakten. at overførsel af personale sker i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse at der skal etableres dataforbindelse mellem Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum at der skal etableres IP-telefoni at De to museers aktiver og passiver ved udgangen af 2008 overgår til den selvejende institution. Side 369

19 at at at at kontraktlige forpligtelser overgår til den selvejende institution udgangspunktet for Silkeborg Kommunes driftstilskud til den selvejende institution er det nuværende driftstilskud til Silkeborg Museum og Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum jfr. budget 2008 incl. moms. statstilskud for Blicheregnens Museum vedrørende 2007 og 2008 forventes at give Silkeborg Kulturhistoriske Museum en merindtægt på kr. i 2009 og kr. i 2010 Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse ved udgangen af 2008 vedrørende Blicheregnens personale finansieres ved hensættelse af forventet yderligere statstilskud i 2009 og 2010 i den selvejende institutions regnskab. Statstilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum I Museumsloven, 15, er anført Ved sammenlægning af to eller flere statsanerkendte museer kan maksimum forhøjes, således, at beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør et beløb, der svarer til summen af de ikke statslige tilskud til hvert af de statsanerkendte museer, der indgår i sammenlægningen. Kulturarvstyrelsen har telefonisk bekræftet, at statstilskud på hidtidigt niveau kan forventes bibeholdt efter sammenlægningen. Kulturarvstyrelsen har endvidere bekræftet, at statstilskuddet til den nye sammenlagte institution i henholdsvis 2009 og 2010 beregnes jfr. gældende regler på baggrund af Silkeborg Museums regnskab 2007 og Blicheregnens Museums regnskab 2007 og Med disse forudsætninger vil Silkeborg Kulturhistoriske Museum få en merindtægt på kr. i 2009 og kr. i Merindtægten skyldes, at Blicheregnens Museum har overført kr. fra 2006 til anvendelse i 2007 og kr. fra 2007 til anvendelse i Disse afholdte udgifter udløser statstilskud i henholdsvis 2009 og Først i 2011 modtages statstilskud jfr. gældende regler på baggrund af det sammenlagte museums regnskab for Tilskuddet beregnes på baggrund af de ikke statslige tilskud, som det nye museum har modtaget i Kommunalt tilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 Udgangspunktet for Silkeborg Kommunes driftstilskud til den selvejende institution er det nuværende driftstilskud til Silkeborg Museum og Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum. Silkeborg Kommunes driftstilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum fra 1. januar 2009 kan med dette udgangspunkt opgøres således: kr. i 2009-priser Blicheregnens Museum Silkeborg Kommunes driftstilskud til Silkeborg Museum Side 370 Silkeborg Museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

20 Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum før statstilskud incl. moms Tillæg vedrørende opgaver varetaget centralt på Rådhuset 20 Fradrag for ejendomsudgifter, der fortsat skal afholdes af Silkeborg Kommune -228 I alt nettoudgifter før statstilskud Statstilskud beregnet på baggrund af 2008 tilskudsprocent 33, (husleje) :133,91 x 33,91 = Kommunalt tilskud i priser Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes udgifter vedrørende Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 kan herefter opgøres således: Kommunalt tilskud Ejendomsudgifter, der afholdes af Silkeborg Kommune Udgifter i alt Indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for Forskel Indstilling Kan udbetales med kr., idet 5% refunderes over momsudligningen Excl. moms, idet 25% refunderes over momsudligningen Kultur- og Fritidschefen indstiller at vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum fremsendes til Byrådets godkendelse med udvalgets anbefaling. at forslag til vilkår for sammenlægning af de to museer fremsendes til godkendelse i Byrådet med udvalgets anbefaling at et driftstilskud på kr. til Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for Driftstilskuddet kan udbetales med kr., idet 5% refunderes over momsudligningen. at Silkeborg Kommunes ejendomsudgifter opføres med kr. i budgetforslag 2009 at forventet yderligere statstilskud i 2009 og 2010 hensættes i Silkeborg Kulturhistoriske Museums regnskab til finansiering af feriepengeforpligtelse for Blicheregnens Museums personale at finansiering af udgifter til IT og IP-telefoni afventer konkret oversigt over etableringsudgifterne Side 371

21 Bilag - Åben - Åben Forslag til vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum (205464/08) Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum (208647/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 372

22 181. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival 2009 Sagsnr.: 08/21152 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Midtjysk Folkemusik Festival søger om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival 2009 Sagsbeskrivelse Midtjysk Folkemusikfestival afvikles 29. januar 1. februar Det anføres i ansøgningen Vi er meget glade for den opbakning, vi har fået rundt omkring. Det har blandt andet gjort det muligt for os at udvide festivalen med Omegnskoncerter i hele kommunen torsdag aften. Denne ide har vi planer om at udvikle videre ved den næste festival. Vi har allerede fået henvendelse fra flere steder, der gerne vil være med. Vi forventer 6-8 koncerter denne aften ved den næste festival. Festivalens øvrige arrangementer vil finde sted i samme størrelsesorden i Silkeborg by i lighed med tidligere år. Selvom en enkelt af dette års Omegnskoncerter gav et lille underskud, holder vi lige skindet på næsen med et overskud på kr. for festivalen som helhed.. I det koncept vi arbejder med, er Omegnskoncerternes spillesteder så vidt muligt selv økonomisk ansvarlige. Men da vi som nævnt har planer om at udvikle denne del af festivalen til endnu flere steder i kommunen, søger vi en underskudsgaranti i samme størrelsesorden som vi fik til 2008 festivalen på kr. Hvis det er muligt at udvikle samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Midtjysk Folkemusikfestival i en sådan retning, at festivalen er garanteret et fast tilskud hvert år, vil det være en stor hjælp for os. Vi tror på fremtiden og har allerede nu reserveret Rampelys frem til 2011." Resultatopgørelse 2006/ / Udgifter: Marketing Leje af Rampelys Leje af Musikhuset/Performers House Bar Musik Leje af Kragelund Forsamlingshus I alt udgifter Side 373

23 Indtægter: Sponsorer Bar Billetter Kontingent Tilskud Silkeborg Kommune I alt indtægter Underskud/overskud Formue pr Festivalen fik med et overskud på kr. ikke brug for den bevilgede underskudsgaranti på kr. Budget for 2009 Udgifter: Annoncer Leje af Rampelys Lyd og lys Musikerhonorar Andre udgifter Omegnskoncerter 0 Udgifter i alt Indtægter: Silkeborg Kommune Sponsorer Cafe/bar Entre Kontingent Tuborgs grønne fond/kunststyrelsen Indtægter i alt Overskud Musiksamrådet anbefaler ansøgningen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der meddeles tilsagn om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. i 2009 til gennemførelse af folkemusikfestival med omegnskoncerter at tilskud til folkemusikfestivalen fremover bevilges i forbindelse med den årlige budgetlægning, første gang ved budgetlægningen for 2010 Side 374

24 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 375

25 182. Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup. Sagsnr.: 07/10780 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af anlægstilskud på kr. til etablering af Arena Midt, Kjellerup. Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte den 8. maj 2006 principielt projektet for en ny hal i Kjellerup. Byrådet godkendte den 25. juni 2007 anlægsrammen m.v. for projektet Kjellerup Idrætscenter, nu Arena Midt. I anlægsrammen, der er grundlag for det kommunale driftstilskud, indgår et kommunalt anlægstilskud på kr. Den selvejende institution Arena Midt oplyser at projekteringen af Arena Midt nu er så langt fremme, at der er valgt entreprenør og underskrevet kontrakt. Byggetilladelsen vil foreligge i september måned, hvorfor der er behov for at få frigivet anlægstilskuddet nu med henblik på udbetaling, således at byggeriet kan igangsættes når byggetilladelsen foreligger. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser at beløbet på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen og kan derfor udbetales med kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægstilskud på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 376

26 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 377

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere