Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 07. august kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk

2 Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden Til orientering Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion Drøftelse af placering af ny daginstitution i Kragelund Sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar Ansøgning om tilskud til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup Underskrifter

3 172. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 354

4 173. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Næste ordinære møde holdes på Galleri Habsø den 21. august Ej til stede: Leif Bæk Side 355

5 174. Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Sagsnr.: 08/24924 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af prækvalifikation af tilbudsgivere på parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg pr. 1. januar Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. maj 2008 udbudsplan for drift af parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg. Udbuddet er opdelt driftsopgaver på 3 entrepriser, nemlig 1. Parker, legepladser og søbade 2. Idrætsanlæg 3. Opvisningsbane på Silkeborg Stadion Fa. Niras, der er rådgiver på opgaven, har nu modtaget følgende anmodninger fra entreprenører til prækvalificering og oplyser: "Der er modtaget anmodning om prækvalifikation til de 3 entrepriser som det fremgår af nedenstående oversigt. Alle anmodninger er modtaget rettidigt. I udbudsannoncen var anført, at der maksimalt ville blive udvalgt 6 tilbudsgivere for hver entreprise. Anmodningerne fra alle ansøgere indeholder komplette oplysninger og er fundet konditionsmæssige. Entreprise 1: Drift af parker, legepladser og søbade Firma ISS Facility Services A/S Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver IP Anlæg ApS Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence. Referencer er kun oplyst i forhold til en medarbejders tidligere ansættelse. Vurdering af prækvalifikation OK Kvalificeret, men virksomheden har begrænset erfaring med tilsvarende opgaver. Side 356

6 Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S HedeDanmark A/S Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver LMK Vejservice Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Nygaard Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver NCC Roads A/S Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver OK OK OK OK OK Entreprise 2: Drift af idrætsanlæg Firma ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice NCC Roads A/S Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, dog kun en enkelt referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Vurdering af prækvalifikation OK OK OK OK Side 357

7 Entreprise 3: Drift af opvisningsbane på Silkeborg Stadion Firma ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Tro- og loveerklæring om gæld Serviceattest Økonomiske nøgletal Faglig kompetence, herunder gartnerfaglig Ja Ja Ja Har gartnerfaglig kompetence, dog begrænset i forhold til idrætsanlæg Ja Ja Ja Ja, flere referencer for tilsvarende opgaver Ja Ja Ja Ja, dog kun en enkelt referencer for tilsvarende opgaver Vurdering af prækvalifikation OK OK OK Resultatet af vurderingen Entreprise 1, Drift af parker, legepladser og søbade Alle 7 ansøgere opfylder kvalifikationskrav. Antallet skal reduceres til 6 virksomheder. Virksomheden IP Anlæg ApS vurderes at have laveste niveau af faglig kompetence og fravælges. De øvrige 6 virksomheder foreslås til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Nygaard NCC Roads A/S Entreprise 2, Drift af idrætsanlæg Alle 4 virksomheder indstilles til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice NCC Roads A/S Entreprise 3, Drift af opvisningsbane på Silkeborg Stadion Alle 3 virksomheder indstilles til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. ISS Facility Services A/S HedeDanmark A/S LMK Vejservice Side 358

8 Tidsplanen for udbuddet er følgende: Udsendelse af udbudsmateriale Licitation Evaluering af bud Eventuelle forhandlinger Politisk behandling af udbudsresultatet Kontraktindgåelse Kontraktstart 15. august 23. september 24. september 15. oktober oktober 23. oktober ca. 14. november 1. januar 2009 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at de af Niras foreslåede virksomheder godkendes til prækvalifikation og deltagelse i udbuddet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Der indhentes et kontrolbud fra Entreprenørafdelingen. Ej til stede: Leif Bæk Side 359

9 175. Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel. Sagsnr.: 08/25069 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af licitation og valg af entreprenør til anlæg af nye boldbane på idrætsanlægget i Voel. Sagsbeskrivelse Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 29. maj 2008 at udbudsformen blev en begrænset licitation og at der blev indhentet tilbud hos følgende entreprenører: Marius Pedersen A/S Dan Jord A/S Arkil A/S Ole Mikkelsen A/S Orbicon, der er Silkeborg Kommunes rådgiver på opgaven, har nu gennemført licitation på projektet. Der er på det omhandlede areal mulighed for at etablere 2 boldbaner, hvorfor tilbudsafgivelsen har omfattet tilbud på gennemførelse af henholdsvis 1 boldbane med lysanlæg og yderligere en boldbane. Ved licitationen den 3. juli 2008 har alle entreprenører afgivet tilbud, som er følgende: Entreprenør 1 boldbane m.lysanlæg Samlet for 2 baner Marius Pedersen ,- kr ,- kr. Ørbækvej Fjerritslev Dan Jord A/S ,- kr ,- kr. Viengevej Risskov Arkil A/S ,- kr ,- kr. Hvidmollevej Randers Ole Mikkelsen A/S ,- kr ,- kr. Tofteleddet Beder Tilbuddene er ekskl. moms. Orbicon foreslår at arbejdet tildeles Dan Jord A/S, som har afgivet laveste bud på både 1 bane med lysanlæg og anlæg af yderligere en bane. Arbejdet forventes påbegyndt hurtigst muligt efter udvalgets godkendelse af valg af entreprenør. Side 360

10 Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Orbicon udarbejdet budget for det samlede anlægsarbejde på 2 boldbaner, som er på ialt ,- kr. ekskl. moms, såfremt det laveste tilbud fra Dan Jord vælges. I budgettet er indeholdt Silkeborg Kommunes andel af udgifter til Silkeborg Museums udgravninger på arealet. Budgettet er følgende: Leverandører Udgift beløb 2 baner kr. Udgift beløb 1 bane kr. Bemærkninger 4AP-Geoteknik , ,00 Geopartner 6.000, ,00 Skøn Silkeborg Museum , ,00 Forundersøgelse Silkeborg Museum , ,99 Udgravning Dan Jord A/S bane , ,00 Dan Jord A/S bane ,00 Erstatning 8.751,00 Benyttelse af 8.751,00 nobojord. Orbicon , ,00 Rådgivning Sum , ,99 Da anlæggelse af yderligere en bane vil være forholdsmæssig billig, kan det overvejes at gennemføre det samlede projekt, idet der forventes at være uforbrugte midler indenfor udvalgets anlægsramme i budget 2008, der kan dække den samlede merudgift på ,- kr. Såfremt der kun etableres en bane med lysanlæg vil merudgiften være ,- kr. i forhold til det afsatte anlægsbeløb på kr. Økonomiske forhold Silkeborg Byråd godkendte den 31. marts 2008 anlægsbevilling på kr. til anlæggelse af ny boldbane i Voel. Økonomistaben oplyser at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at arbejdet tildeles lavestbydende Dan Jord A/S til en pris af kr. ekskl. moms for 2 boldbaner med et lysanlæg, at det samlede projekt gennemføres, indenfor en samlet anlægsramme på kr. ekskl. moms (afrundet). at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Side 361

11 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udsat. Ej til stede: Leif Bæk Side 362

12 176. Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads. Sagsnr.: 08/35782 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling til parkeringskælder på Bindslevs Plads. Sagsbeskrivelse I foråret 2006 udskrev Silkeborg Kommune en arkitektkonkurrence om udnyttelse af området ved Bindslevs Plads, herunder placering af Den Kreative Skole, et Medborgerhus samt en udvidelsesmulighed for Hovedbiblioteket. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet Årstiderne A/S og der blev udarbejdet en lokalplan for området. Den Kreative Skole forventes taget i brug august 2008 og Medborgerhuset forventes påbegyndt ultimo I forslaget var det en forudsætning at der blev lavet en parkeringskælder, hvor parkeringskravene til området, Den Kreative Skole og Medborgerhuset kunne løses. Der er behov for jordbundsundersøgelser og ingeniørmæssig bistand for at sætte projektet i gang og få fastlagt behovene, byggemulighederne og omkostningerne hertil. Parkeringskælderen vil sandsynligvis udløse en ny lokalplan, idet projektet ikke helt følger konkurrenceoplægget. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Side 363

13 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 364

14 177. Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen Sagsnr.: 08/35794 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling på yderligere omklædningsrum i Voel Hallen. Sagsbeskrivelse Voel Hallen har i dag 4 omklædningsrum, som skal dække behovet for omklædningsfaciliteter i 2 haller samt idrætsanlæg. Omklædningsfaciliteterne dækker ikke behovet og der søges nu etableret yderligere 4 omklædningsrum og dommeromklædning i form af en tilbygning til hallen. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 365

15 178. Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion. Sagsnr.: 08/38308 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af ordensregler for Silkeborg Stadion. Sagsbeskrivelse Lov af 30. april 2008 fastsætter regler om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Lovens formål er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder. Til imødegåelse heraf er der udarbejdet forslag til ordensregler for Silkeborg Stadion. Ordensreglerne omfatter et afsnit udstedt af Silkeborg Kommune og et afsnit udstedt af Silkeborg IF Invest A/S. Udkast til ordensreglementet vedlægges. Reglementet træder i kraft med omgående virkning efter udvalgets godkendelse. Silkeborg IF Invest A/S anbefaler det samlede regelsæt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ordensregler for Silkeborg Stadion godkendes. Bilag - Åben Udkast til ordensregler for Silkeborg Stadion. (201288/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 366

16 179. Drøftelse af placering af ny daginstitution i Kragelund. Sagsnr.: 08/24896 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Drøftelse af placeringen af ny daginstitution i Kragelund. Sagsbeskrivelse I forbindelse med etablering af en ny daginstitution i Kragelund ønskes placeringen drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget. Den nuværende institution er beliggende på Engesvangvej 38, Kragelund. Institutionen består af pavilloner og skal erstattes af et nyt byggeri med en normering på ca. 70 børn. En placering i umiddelbar tilknytning til skolen vil medføre, at der skal inddrages idrætsarealer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller sagen til udvalgets drøftelse og eventuelle stillingtagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Drøftet. Ej til stede: Leif Bæk Side 367

17 180. Sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar 2009 Sagsnr.: 07/43236 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Godkendelse af vedtægter og vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra 1. januar Sagsbeskrivelse Silkeborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Silkeborg og Omegns Museumsforening ejer og driver museet. Blicheregnens Museum er et statsanerkendt kommunalt kulturhistorisk museum. Begge museer modtager statstilskud i henhold til gældende regler. Kulturarvstyrelsen har i november 2006 godkendt ansvarsområdet for de to museer, som det er beskrevet i de 2 museers vedtægter, for ét år, med det formål at give Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum tid til at overveje mulighederne for en sammenlægning. Det er Kulturarvsstyrelsens holdning, at der kun bør være ét statsanerkendt kulturhistorisk museum i en kommune. Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund igangsat en sammenlægning af de 2 kulturhistoriske museer gældende fra 1. januar Økonomiudvalget har ønsket, at driften af Papirmuseet Bikuben blev inddraget i sammenlægnings-processen, og har derfor anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om, at udarbejde et forslag til en samlet løsning, hvor de 3 museer Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet drives/ledes sammen. Silkeborg Museum og Papirmuseet Bikuben har derfor analyseret de to institutioners aktiviteter/opgaveområder og vurderer, at de to museer bedst varetager opgaverne som to selvstændige institutioner med et nært samarbejde. Der foreslås derfor indgået en samarbejdsaftale mellem de to sammenlagte museer og Papirmuseet formaliseret igennem vedtægtsbestemmelse i de to institutioners vedtægter. De to bestyrelser for Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum har på møde den 25. september 2007 sammensat en overgangsbestyrelse til at forestå det videre forløb med sammenlægning af de to museer. Overgangsbestyrelsen fremsender vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum til Silkeborg Kommunes godkendelse. Endvidere fremsendes med anbefaling forslag til vilkår for sammenlægning af de to museer. Side 368

18 Vedtægter Det fremgår bl.a. af vedtægterne: at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, hvis hovedtilskudsyder er Silkeborg Kommune at Silkeborg Kulturhistoriske Museum er organiseret i to afdelinger: Silkeborg Museum i Silkeborg og Blicheregnens Museum i Thorning at Museet indgår forpligtende samarbejdsaftale med Papirmuseet Bikuben, Silkeborg. Samarbejdsaftalen sendes til Silkeborg Kommune til orientering at Bestyrelsen for museet består af 7 medlemmer: To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg at at Formanden og næstformanden for Silkeborg og Omegns Museumsforening Formanden og næstformanden for Blicheregnens Museumsforening Et medlem udpeget af og blandt personalet Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Silkeborg Kommune som hovedtilskudsyder Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvstyrelsen Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum Det fremgår bl.a. af forslaget at Silkeborg Museums lejeaftale med Silkeborg Kommune vedrørende Hovedgårdsvej 7 m.fl. overgår til den selvejende institution at der udarbejdes tillæg til lejekontrakt mellem Silkeborg Kommune og Thorning Menighedsråd vedrørende Blichersvej 30, der giver Silkeborg Kommune tilladelse til at lade museumsdriften overgå til den selvejende institution. Kontraktens forpligtelser ligger dermed fortsat hos Silkeborg Kommune, hvilket betyder, at udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, forsikringer, skatter og afgifter samt husleje forbliver hos Silkeborg Kommune. at Den kommunale ejendom Blichersvej 28 (Lokalhistorisk Arkiv) stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution på aftalte vilkår. Vedligeholdelse af bygning og udendørs arealer samt forsikringer påhviler fortsat Silkeborg Kommune. at Den kommunale ejendom Smedebakken 19 (E Thueninghus-historisk værksted ) stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution på aftalte vilkår. Vedligeholdelse af bygning og udendørs arealer samt forsikring påhviler fortsat Silkeborg Kommune. at der udarbejdes tillæg til lejekontrakt vedrørende Skivevej 6, der oplyser om sammenlægningen af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum 1. januar 2009, hvilket betyder, at den selvejende institution er den fremtidige lejer med overtagelse af de forpligtelser, der fremgår af lejekontrakten. at overførsel af personale sker i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse at der skal etableres dataforbindelse mellem Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum at der skal etableres IP-telefoni at De to museers aktiver og passiver ved udgangen af 2008 overgår til den selvejende institution. Side 369

19 at at at at kontraktlige forpligtelser overgår til den selvejende institution udgangspunktet for Silkeborg Kommunes driftstilskud til den selvejende institution er det nuværende driftstilskud til Silkeborg Museum og Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum jfr. budget 2008 incl. moms. statstilskud for Blicheregnens Museum vedrørende 2007 og 2008 forventes at give Silkeborg Kulturhistoriske Museum en merindtægt på kr. i 2009 og kr. i 2010 Silkeborg Kommunes feriepengeforpligtelse ved udgangen af 2008 vedrørende Blicheregnens personale finansieres ved hensættelse af forventet yderligere statstilskud i 2009 og 2010 i den selvejende institutions regnskab. Statstilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum I Museumsloven, 15, er anført Ved sammenlægning af to eller flere statsanerkendte museer kan maksimum forhøjes, således, at beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør et beløb, der svarer til summen af de ikke statslige tilskud til hvert af de statsanerkendte museer, der indgår i sammenlægningen. Kulturarvstyrelsen har telefonisk bekræftet, at statstilskud på hidtidigt niveau kan forventes bibeholdt efter sammenlægningen. Kulturarvstyrelsen har endvidere bekræftet, at statstilskuddet til den nye sammenlagte institution i henholdsvis 2009 og 2010 beregnes jfr. gældende regler på baggrund af Silkeborg Museums regnskab 2007 og Blicheregnens Museums regnskab 2007 og Med disse forudsætninger vil Silkeborg Kulturhistoriske Museum få en merindtægt på kr. i 2009 og kr. i Merindtægten skyldes, at Blicheregnens Museum har overført kr. fra 2006 til anvendelse i 2007 og kr. fra 2007 til anvendelse i Disse afholdte udgifter udløser statstilskud i henholdsvis 2009 og Først i 2011 modtages statstilskud jfr. gældende regler på baggrund af det sammenlagte museums regnskab for Tilskuddet beregnes på baggrund af de ikke statslige tilskud, som det nye museum har modtaget i Kommunalt tilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 Udgangspunktet for Silkeborg Kommunes driftstilskud til den selvejende institution er det nuværende driftstilskud til Silkeborg Museum og Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum. Silkeborg Kommunes driftstilskud til Silkeborg Kulturhistoriske Museum fra 1. januar 2009 kan med dette udgangspunkt opgøres således: kr. i 2009-priser Blicheregnens Museum Silkeborg Kommunes driftstilskud til Silkeborg Museum Side 370 Silkeborg Museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

20 Silkeborg Kommunes nettoudgift ved drift af Blicheregnens Museum før statstilskud incl. moms Tillæg vedrørende opgaver varetaget centralt på Rådhuset 20 Fradrag for ejendomsudgifter, der fortsat skal afholdes af Silkeborg Kommune -228 I alt nettoudgifter før statstilskud Statstilskud beregnet på baggrund af 2008 tilskudsprocent 33, (husleje) :133,91 x 33,91 = Kommunalt tilskud i priser Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes udgifter vedrørende Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 kan herefter opgøres således: Kommunalt tilskud Ejendomsudgifter, der afholdes af Silkeborg Kommune Udgifter i alt Indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for Forskel Indstilling Kan udbetales med kr., idet 5% refunderes over momsudligningen Excl. moms, idet 25% refunderes over momsudligningen Kultur- og Fritidschefen indstiller at vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum fremsendes til Byrådets godkendelse med udvalgets anbefaling. at forslag til vilkår for sammenlægning af de to museer fremsendes til godkendelse i Byrådet med udvalgets anbefaling at et driftstilskud på kr. til Silkeborg Kulturhistoriske Museum i 2009 indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for Driftstilskuddet kan udbetales med kr., idet 5% refunderes over momsudligningen. at Silkeborg Kommunes ejendomsudgifter opføres med kr. i budgetforslag 2009 at forventet yderligere statstilskud i 2009 og 2010 hensættes i Silkeborg Kulturhistoriske Museums regnskab til finansiering af feriepengeforpligtelse for Blicheregnens Museums personale at finansiering af udgifter til IT og IP-telefoni afventer konkret oversigt over etableringsudgifterne Side 371

21 Bilag - Åben - Åben Forslag til vedtægter for Silkeborg Kulturhistoriske Museum (205464/08) Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum (208647/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 372

22 181. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival 2009 Sagsnr.: 08/21152 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Midtjysk Folkemusik Festival søger om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. til afholdelse af Midtjysk Folkemusik Festival 2009 Sagsbeskrivelse Midtjysk Folkemusikfestival afvikles 29. januar 1. februar Det anføres i ansøgningen Vi er meget glade for den opbakning, vi har fået rundt omkring. Det har blandt andet gjort det muligt for os at udvide festivalen med Omegnskoncerter i hele kommunen torsdag aften. Denne ide har vi planer om at udvikle videre ved den næste festival. Vi har allerede fået henvendelse fra flere steder, der gerne vil være med. Vi forventer 6-8 koncerter denne aften ved den næste festival. Festivalens øvrige arrangementer vil finde sted i samme størrelsesorden i Silkeborg by i lighed med tidligere år. Selvom en enkelt af dette års Omegnskoncerter gav et lille underskud, holder vi lige skindet på næsen med et overskud på kr. for festivalen som helhed.. I det koncept vi arbejder med, er Omegnskoncerternes spillesteder så vidt muligt selv økonomisk ansvarlige. Men da vi som nævnt har planer om at udvikle denne del af festivalen til endnu flere steder i kommunen, søger vi en underskudsgaranti i samme størrelsesorden som vi fik til 2008 festivalen på kr. Hvis det er muligt at udvikle samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Midtjysk Folkemusikfestival i en sådan retning, at festivalen er garanteret et fast tilskud hvert år, vil det være en stor hjælp for os. Vi tror på fremtiden og har allerede nu reserveret Rampelys frem til 2011." Resultatopgørelse 2006/ / Udgifter: Marketing Leje af Rampelys Leje af Musikhuset/Performers House Bar Musik Leje af Kragelund Forsamlingshus I alt udgifter Side 373

23 Indtægter: Sponsorer Bar Billetter Kontingent Tilskud Silkeborg Kommune I alt indtægter Underskud/overskud Formue pr Festivalen fik med et overskud på kr. ikke brug for den bevilgede underskudsgaranti på kr. Budget for 2009 Udgifter: Annoncer Leje af Rampelys Lyd og lys Musikerhonorar Andre udgifter Omegnskoncerter 0 Udgifter i alt Indtægter: Silkeborg Kommune Sponsorer Cafe/bar Entre Kontingent Tuborgs grønne fond/kunststyrelsen Indtægter i alt Overskud Musiksamrådet anbefaler ansøgningen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der meddeles tilsagn om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. i 2009 til gennemførelse af folkemusikfestival med omegnskoncerter at tilskud til folkemusikfestivalen fremover bevilges i forbindelse med den årlige budgetlægning, første gang ved budgetlægningen for 2010 Side 374

24 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Leif Bæk Side 375

25 182. Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup. Sagsnr.: 07/10780 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af anlægstilskud på kr. til etablering af Arena Midt, Kjellerup. Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte den 8. maj 2006 principielt projektet for en ny hal i Kjellerup. Byrådet godkendte den 25. juni 2007 anlægsrammen m.v. for projektet Kjellerup Idrætscenter, nu Arena Midt. I anlægsrammen, der er grundlag for det kommunale driftstilskud, indgår et kommunalt anlægstilskud på kr. Den selvejende institution Arena Midt oplyser at projekteringen af Arena Midt nu er så langt fremme, at der er valgt entreprenør og underskrevet kontrakt. Byggetilladelsen vil foreligge i september måned, hvorfor der er behov for at få frigivet anlægstilskuddet nu med henblik på udbetaling, således at byggeriet kan igangsættes når byggetilladelsen foreligger. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser at beløbet på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen og kan derfor udbetales med kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægstilskud på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Leif Bæk Side 376

26 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 377

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Udtræder pr. d.d. 06.03.13 Sag: Egon Schou Hansen - udtræden (1326) Taget til efterretning. Udtræder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere