Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle"

Transkript

1 Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle 1

2 Indhold VELKOMMEN... 3 VISIONEN... 4 FOKUSOMRÅDER... 5 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB... 6 LÆRING & LÆRINGSMILJØER... 7 FÆLLESSKAB & INKLUSION... 9 FORÆLDRE & FORÆLDRESAMARBEJDE FAGLIG INDSATS & SAMMENHÆNG DEN GENERELLE FOREBYGGENDE INDSATS POLITIKKEN I PRAKSIS & OPFØLGNING SUPPLERENDE OPLYSNINGER IDÉKATALOG & MULIGE DIALOGSPØRGSMÅL

3 VELKOMMEN Mor, far, sundhedsplejerske, pædagog, politiker, socialrådgiver, lærer Uanset hvem vi er, så drømmer vi om det samme for Furesøs børn og unge: At hver og én af dem får de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Dén konklusion står bøjet i neon efter de to workshops og høringen, der er gået forud for den politik, du her sidder med. Undervejs i processen har forældre og fagfolk givet os politikere mange kompetente forslag og råd. Tak! Jeres engagement og aktive deltagelse betyder, at Furesø Kommunes politik for det samlede børne- og ungeområde hviler på et solidt grundlag af stor faglighed, fælles værdier og stærk vilje. Det er helt centralt for det samarbejde, som nu skal gøre ambitionerne til virkelighed. Børne- og Ungepolitikken beskriver de overordnede rammer på seks områder, som vi vil fokusere på i de kommende år: Demokrati & Medborgerskab, Læring & Læringsmiljøer, Fællesskab & Inklusion, Forældre & Forældresamarbejde, Faglig indsats & Sammenhænge og Den generelle forebyggende indsats. Og målene er ambitiøse. Politikken retter sig mod furesøborgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det bedste ud af livet. Blandt andet vil vi forebygge og sætte tidligt ind, så snart vi ser et behov, og vi vil være bedre til at stille krav til børn og unge. Vi ved nemlig, at man udvikler sig og yder mere, når omgivelserne forventer noget. Politikken favner så bredt, fordi omdrejningspunktet er ønsket om at sikre sammenhæng og helhed i børns og unges liv og hverdag. Det forudsætter et endnu tættere samspil mellem alle parter både børn, unge, forældre, ansatte og politikere og dialogen om denne politik har vist os, at der er et stort potentiale her. Vi har et fælles ansvar for, at alle børn, unge og deres familier kan tage del i samfundets fælleskaber. Jeg håber, I tager godt imod politikken og glæder mig til at se, hvad den kan gøre for børn og unge i Furesø Kommune. Jane Isdal Formand for Børne- og Skoleudvalget Furesø Kommune 3

4 VISIONEN Denne politik tager afsæt i Furesø Kommunes vision Vi skaber løsninger sammen. Visionen er byrådets pejlemærke i formuleringen af sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling, og de syv tværgående temaer i visionen angiver retningen for arbejdet med politikker i Furesø Kommune. Med afsæt i den overordnede vision vil Furesø Kommune således være: 1. En attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder 2. En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig 3. En kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt 4. En omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov 5. En kommune, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt 6. En kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet 7. En kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger. Børn- og Ungepolitikken tager især afsæt i visionstemaerne nr. 2, 3, 4, 5 og 6 og er det politiske grundlag for byrådets arbejde med det gode børne- og ungeliv i Furesø. Politikken baserer sig på den grundlæggende forståelse, at alle børn og unge er forskellige, og at de har brug for noget forskelligt for at trives, lære, udvikle sig og tage del i fællesskabet. Derfor arbejder vi inkluderende i Furesø Kommune. Så tidligt som muligt i livet vil vi møde vores børn og unge dér, hvor hver enkelt har brug for det, og vi vil gøre op med den gængse opfattelse af, at lige børn leger bedst, og at alle børn skal behandles ens. Siden 2007 har byrådets vision særligt for på børne- og ungeområdet i Furesø Kommune været, at: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber Den vision arbejder vi stadig efter. Børns og unges oplevelse af sig selv og deres omverden bliver formet og udviklet gennem sociale relationer, og alle skal have mulighed for at få den anerkendelse, der ligger i at blive set, hørt og forstået af kompetente voksne og i ligeværdige fællesskaber. Vi har også et skarpt fokus på at skabe helhed og sammenhæng gennem opvæksten og i ungdommen. Både når barnet og den unge undervejs skifter arena fra fx vuggestue til børnehave til skole til ungdomsuddannelse - men også i deres dagligdag og i samarbejdet med deres forældre. Det skaber tryghed, trivsel og kvalitet. Furesøs børn og unge skal have de bedste muligheder for at lære og udvikle sig. Børne- og Ungepolitikken skal skabe rammerne for den indsats. 4

5 FOKUSOMRÅDER Børne- og Ungepolitikken er formuleret på baggrund af en proces, hvor unge, forældre, medarbejdere, ledere og faglige organisationer har været inddraget. Deres input til politikken er her udkrystalliseret i seks fokusområder, som Furesø Kommune prioriterer særligt højt: Demokrati & Medborgerskab Læring & Læringsmiljøer Fællesskab & Inklusion Forældre & Forældresamarbejde Faglig indsats & Sammenhænge Den generelle forbyggende indsats På de næste sider bliver fokusområderne præsenteret således: 1. Kommunens vision for fokusområdet 2. En kort introduktion til fokusområdet denne tekst skal også kunne forstås af interesserede børn og unge 3. Overordnede mål for fokusområdet Arbejdet med fokusområderne og de overordnede mål Børne- og Ungepolitikkens overordnede mål vil primært blive udmøntet og realiseret gennem institutionernes arbejde. Det vil sige, at de overordnede mål bliver omsat til konkrete handlinger og initiativer i sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbuddene, skolerne og kommunens særlige indsatser. Denne omsætning vil bl.a. ske i en dialog mellem forvaltningen og institutionerne og med inddragelse af bestyrelser og medarbejderrepræsentanter. Beskrivelsen af, hvordan politikken bliver realiseret, dokumenteret og fulgt op, vil indgå i de styringsredskaber, som i forvejen findes på Børne- og Ungeområdet. Det er bl.a. aftalestyring og kvalitetskontrakter, kvalitetsrapporter og servicestandarder samt handleplaner og læreplaner. Læs mere på side 13 i afsnittet Politikken i praksis & opfølgning. 5

6 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB Børn og unge skal være aktive deltagere i et demokrati, hvor vi ser forskellighed som en styrke Hvis du kender din by og dine naboer, bliver du nemmere en del af fællesskabet. Og hvis du selv må være med til at bestemme over dit liv og din hverdag, kan du også tage et større ansvar både for dig selv og for andre. >> Børn og unge skal kende deres lokalområde. Når børn og unge bliver introduceret for mennesker, aktiviteter og steder i nærområdet, lærer de at værdsætte Furesøs særlige kvaliteter: De aktive bycentre, de stærke lokalsamfund, det alsidige foreningsliv og den rige natur. Det giver forståelse for værdien af fællesskab i det nære. >> Børn og unge skal kunne diskutere, lytte, forhandle, gå på kompromis, og forholde sig kritisk. Børn og unge skal have mulighed for at sætte deres eget fingeraftryk på hverdagen, og omgivelserne skal støtte dem i deres ønske om medbestemmelse og indflydelse. Medarbejdernes skal skabe rammer, hvor børn og unge kan øve sig i demokratiske processer og medbestemmelse. Det giver respekt, forståelse og medansvar for rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Brug børnene og de unge: Hvad kan de byde ind med? Og hvordan? Citat fra workshop 10. september 2011 >> Børn og unge skal have plads til at prøve sig selv af. Muligheden for at kunne eksperimentere gælder både i hverdagslivets gøremål og i forhold til andre mennesker. Det giver børn og unge mulighed for at gøre deres egne erfaringer i deres søgen efter identitet. Det er godt, fordi man får lov til selv at være med til at bestemme. Sagt af en elev på skolebyrådsdagen 2012 Det gode er fornemmelsen af at være med til at lave noget. Så kan det endelig betale sig at sidde i elevrådet. Sagt af en elev på skolebyrådsdagen

7 LÆRING & LÆRINGSMILJØER Børn og unge skal være bevidste om læring og opleve, at læring giver mening Det skal være spændende at lære gennem leg, undervisning og andre faglige aktiviteter. Vi vil møde dig dér, hvor netop du har brug for det, og vi vil både udfordre og opmuntre dig. Du kan nemlig mere, end du tror. >> Børn og unge skal opleve både uformel og formel læring. I Furesø Kommune er den uformelle og den formelle læring lige vigtig. Den uformelle læring sker i hverdagen gennem iagttagelser, efterligning og samspil med andre. Den formelle læring er planlagt af medarbejdere, der tilrettelægger veldefinerede faglige aktiviteter med et klart formål og fokus for børnene og de unge. Børn og unge skal være omgivet af kompetente, professionelle voksne, de kan efterligne og spejle sig i, og som præsenterer dem for rammer og aktiviteter, der motiverer til kreativitet, samarbejde, oplevelse og fordybelse. Lyst til viden øger selvtilliden og giver mulighed for at forfølge sine drømme. Citat fra workshop 10. september 2011 >> Børn og unge skal mødes med ambitiøse forventninger. Vi udvikler os bedst, når vi bliver udfordret og opmuntret. Furesøs børn og unge skal stå på tæer, og de skal mødes af ambitiøse forventninger og krav, som passer til den enkeltes behov og forudsætninger. Furesø Kommune lægger særlig vægt på at lære børn og unge at forholde sig kritisk undersøgende til omverdenen. De skal også lære at give sig i kast med nye, ukendte opgaver - og de skal have plads til at lære af deres fejl på en tryg og konstruktiv måde. Medarbejderne skal arbejde for, at alle børn og unge i hverdagen får succesoplevelser, der underbygger deres selvværd og selvtillid. Det er en forudsætning for at bevare evnen til at lære. >> Børn og unge skal lære at tage ansvar for at lære. Det er værdifuldt at erkende, at man selv kan træffe et aktivt valg om at lære noget. Derfor skal børn og unge være bevidste om, hvad de lærer, og hvordan de lærer. De skal også motiveres til at sætte mål for egen læring og støttes i at tage et medansvar for deres præstationer. I Furesø Kommune skal alle børn i løbet af deres opvækst opleve at finde den knap, der motiverer dem til at tage et selvstændigt ansvar for at lære. Citat fra workshop 10. september 2011 >> Børn og unge skal lære gennem metoder, der er dokumenterede og i miljøer, der fungerer. Lokaler og fysiske rammer skal indrettes som differentierede læringsmiljøer, der fungerer, og som opmuntrer børn og unge til at bruge deres kompetencer kreativt, utraditionelt og på tværs af fag. 7

8 Børn og unge skal præsenteres for en vifte af metoder, medier, materialer og teknologier, så alle kan finde læringsformer, der motiverer og udfordrer dem, og som skaber en positiv forandring for den enkelte. 8

9 FÆLLESSKAB & INKLUSION Børns og unges selvværd skal styrkes gennem inkluderende fællesskaber Vi er vidt forskellige, og vi har alle brug for gode kammerater og fællesskaber, hvor alle er lige meget værd, selvom vi er forskellige. I Furesø lærer du at håndtere forskellighed. >> Børn og unge skal anerkendes og værdsættes som en del af fællesskabet. Identitet bliver dannet i relationerne med andre. Derfor er det essentielt for alle at være en del af et eller flere fællesskaber. I Furesø Kommune skal hvert enkelt barn og ung møde et inkluderende miljø, der giver dem mulighed for at knytte venskaber og tage del i fællesskabet med de behov og forudsætninger, de hver især har. På den måde kan de bevare deres tilknytning til lokalområdet, til venner og til de nære fællesskaber. For mig er fællesskab, når man tager godt imod hinanden lige meget om man er fra Norge eller Kina eller noget. Citat af barn fra Furesø Kommunes film Inklusion Børn og unge skal favnes i fællesskab For at skabe lige muligheder skal vi behandle folk forskelligt. Citat fra workshop 10. september >> Børn og unge skal understøttes i deres tilknytning til nærmiljøet. Der skal altid være fokus på mulighederne for at skabe inkluderende løsninger, der giver børn og unge med behov for en særlig indsats mulighed for blive i sit nærmiljø. >> Børn og unge skal lære at håndtere mangfoldighed. Alle har brug for at høre til, og alle har noget at bidrage med. Ud fra den erkendelse skal medarbejdere, forældre, børn og unge håndtere mangfoldighed. Det sker blandt andet gennem en forpligtende dialog og ved at arbejde med evnen til at skifte perspektiv og sætte sig i andres sted. Inklusion er værdifuldt for alle børn, fordi det giver mange menneskelige nuancer og viden. Citat fra workshop 10. september

10 FORÆLDRE & FORÆLDRESAMARBEJDE Børn og unge skal opleve, at forældre og medarbejdere indgår i et tillidsfuldt samarbejde sammen med alle børn og unge Som barn og ung efterligner vi de voksne. Vi gør, som de gør ikke, hvad de siger. I Furesø Kommune skal du hver dag møde voksne, du kan lære af, og som støtter dig i at få det allerbedste ud af livet og fællesskabet. Det skal dine forældre og kommunens medarbejdere arbejde tæt sammen om. >> Forældresamarbejdet skal ske med gensidig respekt for forældreansvar og faglighed. Respekt og tillid mellem de nære voksne skaber tryghed hos barnet og den unge. Det er væsentligt for lysten til at lære og udvikle sig. Et godt forældresamarbejde hviler på nøglebegreber som dialog, respekt og ansvar. Gennem et aktivt og engageret forældresamarbejde skal forældre og medarbejdere fungere som rollemodeller for børn og unge i Furesø Kommune. Kommunens indsats er et supplement til forældrenes opgave ikke en erstatning. Forældrene er ansvarlige for deres børns og unges liv, og de er en ligeværdig part i samarbejdet om hverdagen i kommunens tilbud. Vil du gøre noget godt for dit barn, skal du gøre noget godt for alle børn. Citat fra workshop 10. september 2011 Børnene er vores fælles fremtid og vores fælles projekt. Citat fra workshop 10. september 2011 >> Forældre og medarbejdere skal være tydelige i deres gensidige forventninger. Forældre og medarbejdere skal gennem en tillidsfuld og respektfuld dialog aftale gensidige forventninger og fordele ansvaret for deres samarbejde i forhold til det enkelte barn og de fællesskaber, det enkelte barn indgår i. >> Forældre skal tage medansvar for, at alle børn og unge kan udvikle sig bedst muligt. Hvor forældre naturligt fokuserer på deres egen søn eller datter, er det institutionens, skolens og tilbuddets styrke at se, hvordan den enkelte fungerer i en gruppe og i fællesskabet. De voksne har et fælles ansvar for at få disse perspektiver til at mødes gennem en tillidsfuld dialog. Forældrene har en særlig opgave i at støtte et fællesskab, hvor alle børn og unge har mulighed for at deltage. Det skal medarbejderne støtte dem i bl.a. ved at have øje for de mangfoldige ressourcer i en forældregruppe. 10

11 FAGLIG INDSATS & SAMMENHÆNG Børn og unge skal opleve, at skift og overgange i deres liv og hverdag er velforberedte, udfordrende og sammenhængende Gennem din opvækst vil du møde nye steder og nye voksne, så du hele tiden får de udfordringer og rammer, som netop du har brug for. I Furesø arbejder vi for at gøre forandringer og skift både trygge og udviklende for dig. >> Børn og unge skal opleve skift og overgange, der er koordinerede. For alle børn og unge er skift og overgange en del af livet og hverdagen. De går fra hjem til dagtilbud og videre til skoler, FFO, klubber, fritidsaktiviteter og ungdomsuddannelser, og på vejen møder de mange fagpersoner. I Furesø Kommune skal børn, unge og forældre opleve, at skift og overgange mellem de kommunale tilbud er koordinerede, og at medarbejderne respekterer og kender hinanden godt på tværs af institutioner og fagligheder. Det skaber tryghed for barnet og den unge. >> Børn og unge skal opleve sammenhæng gennem opvæksten. Børns og unges forskellige forudsætninger og behov skal være i centrum for indsatsen på børne- og ungeområdet. Der skal være sammenhæng i kommunens tilbud lige fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet til den afsluttende eksamen på ungdomsuddannelsen. Støt lokalmiljøet (fx foreninger, vilkår og muligheder for frivilligt socialt arbejde, haller og faciliteter), og tænk i helheder frem for kasser. Citat fra workshop 10. september 2011 >> Helhed og sammenhæng skal skabes i et samarbejde. Det er afgørende, at alt dét, vi kan sammen, bliver bragt i spil til alle børns og unges bedste. Derfor skal kommunen prioritere samarbejdet mellem børnene, de unge, deres forældre og medarbejderne om at skabe sammenhæng i liv og hverdag. Inklusion jeg tror, at det måske betyder samarbejde. Citat af barn fra Furesø Kommunes film Inklusion Børn og unge skal favnes i fællesskab 11

12 DEN GENERELLE FOREBYGGENDE INDSATS Børn og unge skal have optimale muligheder gennem en indsats, der er bevidst tilrettelagt og helhedsorienteret Du er noget særligt, og lige fra du bliver født, skal du have de bedste muligheder for at udvikle dig både fysisk og psykisk. Men nogle gange går livet ikke helt efter bogen, og her træder vi til med hjælp og støtte til dig og din familie. Men især til dig. >> Alle børn og unge skal have de bedste betingelser for at udvikle sig. Forældrenes tryghed og omsorg har en afgørende betydning for et barns mulighed for at trives, lære og udvikle sig. I arbejdet med børn og unge skal medarbejderne konstant være opmærksomme på at tilpasse miljøet, så både den enkelte og gruppen får optimale betingelser. Børn og unge skal så tidligt som muligt udfordres og opmuntres til at udvikle sig og lære. >> Barnet og den unge skal mødes dér, hvor behovet er. Medarbejderne, der er tæt på børnene og de unge til hverdag, har pligt til at sikre, at de hver især bliver løftet fra deres eget udgangspunkt. Den enkelte skal altid mødes dér, hvor han eller hun har brug for det og det skal ske så tidligt som muligt i livet. Indsatsen skal bygge på den nyeste viden, og medarbejderne skal have mulighed for at opsøge ny viden og udvikle metoder, der passer til den enkelte. Det kan for eksempel ske i samarbejde med fageksperter. >> Barnets og den unges samlede livssituation skal tænkes ind i valget af indsats. Et tæt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og medarbejdere er væsentligt for at udvikle et pædagogisk miljø, som barnet trives og udvikler sig i. Hvis forældrene er ude af stand til at leve op til deres ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling, skal medarbejderne altid handle ud fra hensynet til barnet. Barnets og den unges samlede livssituation skal tænkes ind i valget af indsats. >> Børn og unge skal støttes i at leve et sundt liv. Furesø Kommune har fokus på børns og unges generelle sundhed, både fysisk og psykisk. Medarbejderne skal sikre deres forståelse for sundhed, blandt andet ved at gøre sund kost og bevægelse til en naturlig del af hverdagen. Hav fokus på at få forløst hvert enkelt barns udviklingspotentiale fagligt, socialt, samfundsmæssigt frem for at problematisere. Citat fra workshop 10. september

13 POLITIKKEN I PRAKSIS & OPFØLGNING Børne- og Ungepolitikkens fokusområder og overordnede målsætninger er formuleret på baggrund af mangfoldige inputs fra workshops, arbejdsgrupper og en høring, hvor medarbejdere, forældre og unge har deltaget. Nu skal Byrådet og Børne- og Skoleudvalget sikre, at politikkens målsætninger bliver til noget. Politikerne skal opstille konkrete mål for, hvad indsatsen skal føre til, og de skal sikre, at der er sammenhæng mellem politiske ønsker, aktuelle udfordringer og aktiviteter i de decentrale institutioner. Arbejdet med at opfylde målsætningerne og med at omsætte politikken til praksis skal foregå lokalt i alle kommunens tilbud på børne- og ungeområdet: Sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbuddene og skolerne, og i de særlige indsatser, vi har for børn og unge med behov for en særlig indsats. I denne proces vil medarbejdere, forældre, børn og unge lokalt blive inddraget i en dialog om, hvordan de gør politikken konkret og relevant i netop deres regi. Skab en politik, som både skitserer overordnede rammer og skaber mulighed for forskellighed i institutioner og skoler. Citat fra workshop 10. september 2011 De lokale handlinger og indsatser, der kommer ud af det lokale arbejde, vil blive indarbejdet og fulgt i centrale styrings- og ledelsesværktøjer på hvert enkelt område og hver enkelt institution. Værktøjerne er for eksempel kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder og handleplaner, som dermed har en direkte sammenhæng med Børne- og Ungepolitikken. Som led i dette arbejde kan Byrådet og Børne- og Skoleudvalget løbende opstille konkrete mål for de lokale handlinger og indsatser samt beskrive procedurer for, hvordan og hvornår der skal følges op på målene. Forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget vil løbende følge op på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken og drøfte indsatsen og resultaterne med institutionerne. I idékataloget bagest er der idéer til, hvordan forældre, bestyrelser, ledere og medarbejdere kan folde politikkens fokusområder ud i mere konkrete målsætninger, handlinger og indsatser. Desuden vil politikken blive suppleret med en handleplan for nedbringelse af ungdomskriminaliteten. KVALITETSRAPPORT LILLE VÆRLØSE SKOLE

14 EFTERSKRIFT Vi står nu med en Børne- og Ungepolitik, som samler trådene i vores indsatser for alle børn og unge i alderen 0-23 år. Politikken bygger på Furesø Kommunes vision, og den har rod i bl.a. vores forebyggelsesstrategi, der fremhæver vigtigheden af en tidlig indsats i børns og unges liv. Politikken indeholder de politiske målsætninger for, hvad Furesø Kommune vil opnå. Den lægger de overordnede linjer og er altså ikke en køreklar plan for, hvordan målene konkret skal opfyldes. Dét arbejde skal nemlig ske lokalt i vuggestuerne, tandplejen, klubberne, dagplejen, børnehaverne, skolerne, PPR, sundhedsplejen, FFO erne og i de særlige indsatser og tilbud. Her vil politikken blive foldet ud af kompetente hænder og med blik for individuelle og lokale hensyn. Politikken henvender sig både til borgere, forældre og bestyrelser på børne- og ungeområdet, men i høj grad også til kommunens medarbejdere. Deres professionalisme, faglighed og mangfoldige kompetencer er den helt centrale drivkraft og styrke i indsatsen for det gode børne- og ungeliv i Furesø Kommune. Jeg håber, at politikken bliver et retningsgivende og inspirerende redskab i deres daglige arbejde. Kursen er sat, og politikken er vedtaget. Det bliver spændende at være med i samarbejdet om at gøre visionerne til virkelighed. Niels Milo Poulsen, Velfærdsdirektør Furesø Kommune KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN 14

15 SUPPLERENDE OPLYSNINGER Her er en oversigt over det materiale, som Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik bygger på. Workshops den 10. september 2011 og den 29. september 2011 Høring december 2011 februar 2012 Servicelovens paragraf 19 stk. 2 om en sammenhængende børnepolitik Forebyggelsesstrategien Kommunens vision Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Ungdomsskoleloven Tidligere værdigrundlag Diverse politikker for dagtilbud, skole m.v. Inklusionsarbejdet Nøgletal Aftalestyringen Sundhedspolitikken KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN 15

16 IDÉKATALOG & MULIGE DIALOGSPØRGSMÅL Her kan forældre, bestyrelser, ledere og medarbejdere få inspiration til, hvordan fokusområderne i denne politik kan udfoldes i mere konkrete målsætninger, handlinger og indsatser, som understøtter politikkens mål. Medarbejderne skal støtte børn og unge i at danne sociale relationer og venskaber, og de skal arbejde for at finde inkluderende løsninger, der gør, at børn og unge så vidt muligt kan blive i deres nærmiljø. Institutionslivet supplerer familiens fællesskab. Støttet og motiveret af fagfolk og eksperter skal børn og unge kunne udvikle deres sociale kompetencer, afprøve holdninger og meninger, spejle sig i andre og øve sig i at danne venskaber. I institutioner og skoler øver børn og unge sig i balancen mellem individuelle og kollektive hensyn. Her skal medarbejderne sikre balance mellem den enkelte og gruppen, så alles ret til medindflydelse og medbestemmelse bliver tilgodeset. Forældre skal tage et medansvar for, at alle børn og unge føler sig velkomne og trygge i lokalområdet. De skal også støtte børn og unge, så de bliver hørt og respekteret i de nære fællesskaber - for eksempel i foreningslivet. Forældre skal opmuntres til at skabe tid, plads og rum til uformelle lege og aktiviteter. Det styrker børns og unges sociale udvikling og faglige læring. Børn og unge gør, hvad de voksne gør. De bliver inspireret til at lære, når forældrene også selv undersøger, udforsker og fordyber sig i hverdagens mysterier, mirakler og muligheder. Det skal forældrene støttes i. Fejl skal ikke undgås, men vi skal lære af dem. Forældre skal styrke børns og unges selvværd ved at opmuntre dem til at prøve kræfter med noget nyt og ukendt og ved at støtte dem i at gøre deres egne erfaringer. Børn og unge lærer af de fællesskaber og relationer, de ser mellem voksne. Det udvikler og styrker deres sociale kompetencer og evne til at håndtere forskellighed. I forældresamarbejdet skal forældrene støttes i at se og udnytte egne ressourcer. Et tillidsfuldt forældresamarbejde med en åben dialog skal fremme forståelsen for menneskers forskellighed og for erkendelsen af, at alle børn og unge har brug for at være en del af et ligeværdigt fællesskab. Her kan forældre, bestyrelser, ledere og medarbejdere få inspiration til mulige dialogspørgsmål i forhold til politikkens fokusområder. Mulige dialogspørgsmål til demokrati og medborgerskab Hvordan vil vi udfolde børns og unges medborgerskab i lokalområdet? Hvor - og hvordan - har børn og unge mulighed for at deltage i demokratiske processer her? Hvordan kan børn og unge sætte og se deres fingeraftryk på hverdagen? Mulige dialogspørgsmål til læring og læringsmiljøer Hvilke rammer og regler er præsenteret for børnene og de unge i relation til at være nysgerrige, udforskende og eksperimenterende i legen? KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN 16

17 Hvordan sikrer vi fleksible og alsidige læringsmiljøer, hvor alle børn og unge bliver udfordret optimalt? Hvad vil det sige at være en efterlignelsesværdig voksen? Mulige dialogspørgsmål til fællesskab & inklusion Hvordan kommer vores inkluderende praksis til udtryk? Hvordan forstår vi balancen mellem individ og fællesskab hos os? Hvordan understøtter vi venskabsrelationer aktivt? Mulige dialogspørgsmål til forældresamarbejde Hvilke eksempler på ansvarsfordeling har vi mellem børn/unge, forældre og fagprofessionelle? Mulige dialogspørgsmål til faglig indsats og sammenhæng Hvordan er vi med til at sikre sammenhængen for børn og unge i deres skift mellem arenaer? Hvordan er forventninger til børn, unge og voksne formuleret ved skift mellem arenaer? Mulige dialogspørgsmål til den generelle forebyggende indsats Hvordan indretter vi os, så børn og unge har mulighed for at bevæge sig hver dag? Hvordan understøtter vi børns og unges opmærksomhed på egne ressourcer og samspil mellem forskellige kompetencer? Hvordan hører vi børns og unges egne udsagn om trivsel og udvikling? KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN 17

18 Børne- og Ungepolitik Furesø Kommune Stiager Værløse KVALITETSRAPPORT FURESØ KOMMUNES SKOLEVÆSEN 18

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

ISC - Skole- og SFO området

ISC - Skole- og SFO området NOTAT ISC - Skole- og SFO området 21-07-2017 Udkast - Børne- og Ungepolitik Vision I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere