Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015"

Transkript

1 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015

2 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side 5 Kursusdatoer... side 7 Fag- / kursusforløb, kommende årgang 2 og 3... side 8 Undervisning 2. årgang... side 9 Undervisning 3. årgang... side 11 Hvad siger kursisterne... side 14 Praktiske oplysninger... side 15 Administration... side 15 Priser og betaling... side 15 Sommerkonvent side 17 Tilmelding til kurset... side 17 Undervisere på Teologi for Lægfolk... side 18 Tilmeldingsblanket... side 19 2

3 Teologi så enhver kan være med Teologi handler om de store spørgsmål i tilværelsen. Teologi er konkret viden om centrale dele af kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, tro og samfund. Teologi for Lægfolk er et 3-årigt kursus, hvor du virkelig kommer i dybden med teologiens forskellige fag og får stof til eftertanke. Lærerstaben har stor faglig kompetence og undervisningserfaring fra bl.a. Aarhus Universitet og Diakonhøjskolen. Kurset er for alle interesserede, og der er ingen adgangskrav. På Teologi for Lægfolk er det lysten og interessen for teologien, der er i centrum. Velkommen til kursusåret 2014/2015 på Teologi for Lægfolk Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol og formand for Teologi for Lægfolk Teologi for Lægfolk har siden 1968, hvor det blev oprettet med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning, leveret teologisk undervisning på et højt niveau til flere tusinde kursister fra hele landet. Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Kursus året 2014/2015 3

4 Fag / kursusforløb 1. år/basisåret påbegyndes i 2014/15 2. år/mellemtrinnet påbegyndes i 2015/16 3. år/afslutterholdet påbegyndes i 2016/17 Det gamle Testamentes tekst og teologi Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet Gammeltestamentlige teologier Det nye Testamentes tekst og teologi Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Nytestamentlige temaer Fag / kursusforløb Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Etiske dilemmaer og problemstillinger Religionsteologi Kristendommens tro og tænkning Dogmatiske hovedlinjer Kirkehistoriske perioder og temaer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Religionspædagogik Samtidsteologi Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Teologisk etik Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Diakoni og sjælesorg TEMA TEMA TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk omfatter for kursister, der begynder i august 2014: Basisåret (1. år), Mellemtrinnet (2. år) og Afslutterholdet (3. år). Basisårets fag er beskrevet på de følgende sider fra s

5 Basisåret / Undervisning 1. år Undervisningen på 1. år forudsætter, at du har kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at arbejde for at udbygge din viden. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Det Gamle Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Gamle Testamentes tekster og teologier. Efterårets undervisning introducerer forskellige typer af tekster og teologier i Det Gamle Testamente, og der arbejdes med Det Gamle Testamentes omverden, historisk og religionshistorisk og med deres menneskesyn. Om foråret læses 1 Mos 1-12 eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form. Underviser: Cand. theol. og ph.d. Else K. Holt, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 1) Det Ny Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på Matthæusevangeliet skal vi gennemgå en række centrale tekster fra evangelierne. I undervisningen inddrages bl.a. bjergprædikenen, Jesu lignelser, undergerningerne og lidelseshistorie. Underviser: Cand. theol. og ph.d. René Falkenberg, universitetsadjunkt. Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 2) Basisåret Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Formålet med faget er at give et grundlæggende indblik i kirkens historiske udvikling fra den første menighed i Jerusalem til kirken i det 20. og 21. Århundrede. Undervisningen vil være fokuseret på kirkens indre udvikling, dvs., hvordan kirken er skruet sammen, hvordan den rette tro defineres, og hvordan kirkens teologi udvikles og formuleres. For at opnå en dybere forståelse af denne udvikling, vil der også blive lagt vægt på kirkens ydre forhold, dvs., forholdet til staten, til andre religioner og til de forskellige kulturer, som kristendommen og kirken eksisterer i. Underviser: Cand. theol. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 3) 5

6 Etiske dilemmaer og problemstillinger Fagets formål er en drøftelse af aktuelle etiske problemstillinger, som i særlig grad udfordrer teologi og kirke. Ved gennemgangen lægges der særlig vægt på spørgsmålet om menneskesyn. Følgende emneområder forventes behandlet: etik ved livets begyndelse (især selektiv abort); organ-donation som etisk dilemma; arbejde, arbejdsløshed og menneskeværd; holdningen til demente og alderdomssvækkede og kirkens stillingtagen til krig og fred. Underviser: Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer (Hold 4) Basisåret Religionsteologi Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 5) Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed. Underviser: Konst. leder på pastoralseminariet i Aarhus, cand. theol. Henning Kjær Thomsen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 6) 6 Betaling Basisåret 1. årgang: Hold nr. 1 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658

7 TEMA I hver kursusweekend er der en fælles dobbelttime for alle kursister på de tre årgange og på TFL overbygningen (hold for tidligere kursister). Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. Lærere: Skiftende foredragsholdere/undervisere. Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 10 timer (Hold 20, 30 og 40) Sommerkonvent 2015 i uge 27 for basisåret: Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Bibelsk teologi v. Else K. Holt og René Falkenberg Dogmatisk tema v. Peter Lodberg Fællesundervisning Religionsteologi og etik besøg Religionsteologi og etik besøg v. Lorens Hedelund, Arngeir Langås, Leif Vestergaard og Johannes Nissen Kirkehistorisk tema: fx byvandring Kirkehistorisk byvandring v. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Bibelsk teologi Dogmatisk tema Fællesundervisning Fællesundervisning v. biskop Gudstjeneste v. biskop Festaften Basisåret Kursusdatoer: Efterår august september oktober november december Forår januar februar marts april maj juni Sommerkonvent 2015 Uge 27: 29. juni-1. juli begge dage inklusive 7

8 Fag/kursusforløb for kursister på kommende 2. og 3. årgang, august år 3. år 1. Korintherbrev Romerbrevet Johannesevangeliet Anvendt teologi Kirke- og Konfessionskundskab 1 Kirke- og Konfessionskundskab 2 2. årgang Kirkehistorie 2 Religionspædagogik Systematisk teologi Gammeltestamentlige teologier Systematisk teologi Diakoni og Sjælesorg TEMA TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk for det kommende hold 2 (dvs. 2. årgang 2014/15 og 3. årgang som hold 3 i 2015/16) og det kommende hold 3 (dvs. 3. årgang 2014/15) er beskrevet på de følgende sider, bortset fra sommerkonventet, der fra sommeren 2015 følger ovenstående skema for basisåret; men med tilbud om andre fag. Fagtilbuddene på sommerkonventet mandag og tirsdag er for 2. og 3. årgang i stil med tidligere en fortsættelse af undervisningen i de enkelte fag fra landskonventerne. 8

9 Undervisning 2. årgang Undervisningen på 2. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Kirkehistorie 2 I Kirkehistorie 2 får du undervisning i europæisk og dansk kirkehistorie fra og med reformationen og frem til nutiden. Med udgangspunkt i de skelsættende begivenheder i Luthers Wittenberg skal vi udforske, hvordan de reformatoriske idéer blev omsat i det øvrige Europa og har været med til at forme det kirkelandskab, vi ser i dag - med særlig fokus på Danmark. Vi vil afsætte tid til at dykke dybere ned i centrale dele af den reformatoriske teologi og dogmatik. Underviser: Cand. theol. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 4 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 7) 1. Korinterbrev Dette fag består af en eksegetisk gennemgang af 1. Korinterbrev med henblik på en forståelse af brevets historiske sammenhæng, litterære form og teologiske indhold. Vi skal diskutere brevets sociale og teologiske temaer med perspektiv til den aktuelle kirkelige og kulturelle situation. Underviser: Cand.theol., Ph.d. René Falkenberg Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 8) 2. årgang Religionspædagogik I faget Religionspædagogik sætter vi fokus på, hvordan det kristne budskab kan formidles til konkrete målgrupper: Fx børn, unge og voksne. Vi undersøger de enkelte gruppers læringsforudsætninger og kigger på eksempler på forskellige slags forkyndelsesmateriale og brug af bibeltekster i religionspædagogikken. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander Cand. theol. Lene Sander, sognepræst Cand. theol. Bent R. Arendt, sognepræst Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 10 timer (Hold 9) 9

10 Johannesevangeliet Faget gennemgår udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet - både nogle af dem, det har til fælles med de øvrige evangelier, og dem, der udelukkende findes her. Målet er, at du opnår indsigt i Johannesevangeliets egenart. Desuden vil vi undersøge, hvad Johannesvangeliet kan oplyse om de ældste menigheders selvforståelse, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand. theol. Lars Mandrup, tidl. sognepræst Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 10) 2. årgang Kirke og Konfessionskundskab 1 Dette fag giver dig en indføring i almindelig kirkekundskab med hovedvægt på den danske folkekirke. Vi vil komme omkring emnerne: Forskellige kirkemodeller, folkekirkens trosbekendelser, kirkelige retninger i Danmark og stat og kirke. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 14 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 11) Systematisk teologi I Systematisk teologi vil du få en indføring i religionsfilosofien, dogmatikken og etikken. Vi vil blandt andet se på religionskritik, bibelsyn, skabelsesforståelse, det ondes problem, kristologi, forsoning og retfærdiggørelse. Undervejs vil vi diskutere aktuelle teologiske problemstillinger fx gudsbilleder i dag og forholdet mellem kristendom og politik. Underviser: Dr. theol. Peter Lodberg, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 12) Betaling 2. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 8 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *

11 Undervisning 3. årgang Undervisningen på 3. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. og 2. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Romerbrevet I dette fag skal vi arbejde med Romerbrevets egenart blandt andet gennem en analyse af en række temaer som menneskesyn, tro og retfærdiggørelse. Vi vil også kigge nærmere på brugen af gammeltestamentlige referencer i Romerbrevet, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand.theol., Ph.d. René Falkenberg Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 13) Systematisk teologi Faget behandler et antal aktuelle temaer ud fra en teologisk og etisk synsvinkel. Vi skal undersøge og diskutere forholdet mellem den kristne tro og darwinismen, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med genteknologi og stamcelleforskning. Sommerkurset vies K.E. Løgstrups etik herunder hans brevveksling med Hal Koch om den danske samarbejdspolitik under 2. verdenskrig. Underviser: Cand. theol. Kees van Kooten Niekerk, tidl. universitetslektor 3. årgang Efterår 2014: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 14) Anvendt teologi Første del af dette fag handler om prædikenforståelse, anden del om Bibel og etik. Det gennemgående spørgsmål er, hvordan en teksts oprindelige anliggende kan gøres gældende i en aktuel sammenhæng? I første del skal vi drøfte en række nutidige prædikener over bibelske tekster, og desuden skal vi overveje det principielle forhold mellem tekst og prædiken. I anden del vil vi drøfte en række spørgsmål vedrørende etikkens grundlæggelse og dens anvendelse i nye sammenhænge (anvendt etik). Det sker under inddragelse af aktuelle eksempler. Underviser: Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 15) 11

12 3. årgang Kirke- og konfessionskundskab 2 Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisklutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 16) Diakoni & Sjælesorg I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn. Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten. Diakoni og folkekirke. Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu. I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer køkkenbordssjælesorg. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen samt ansatte på Diakonhøjskolen Cand. theol. og præst ved Det Palliative Team ved Århus Sygehus Steen Bonde Cand. phil. i musik og diakon Ele Bonde Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 17) 12

13 Gammeltestamentlige teologier Formålet med faget er at give en indføring i de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle. Vi vil læse tekster fra Mosebøgerne, historieværkerne, de profetiske bøger, salmerne og visdomslitteraturen. Underviser: Cand. theol. Ph.d.-studerende Sif Egede Antonsen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 18) Betaling 3. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 8 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / * årgang 13

14 Hvad siger kursisterne... Nuværende og tidligere kursister udtaler sig om Teologi for Lægfolk: At læse Teologi for Lægfolk er en stor gave. Man kan hente så meget energi, viden og livsglæde. Hjertet åbner sig på en helt ny måde. Gudde Nielsen, husmor Hvad siger kursisterne... På Teologi for Lægfolk møder vi undervisere på højt niveau, der brænder for deres fag, og som samtidig forstår at undervise, så alle kan være med. Og skulle troen blive anfægtet, fordi en universitetslektor piller et bibelstykke fra hinanden, så falder den ikke sammen af den grund. Det ændrer jo ikke på, at det kan blive Guds ord til os, når vi beder vores aftenbøn. Det er utroligt spændende, at vi får noget forskelligt ud af den samme tekst, og jeg tror, det er sundt en gang i mellem at komme ud af den kirkelige sammenhæng, vi ellers færdes i, og lade sig provokere. Så bliver man nødt til at eftertænke sin egen tro. Jette og Christian Christiansen, lærere, Vejle Det er helt unikt med dette tilbud om et langt undervisningsforløb med tid til fordybelse og med højt uddannede lærere. Sigfred Lauridsen, tidl. områdechef, Århus Vi har nogle meget kompetente lærere fra universitetet, der sikrer et højt fagligt niveau. Det vægter også højt for os, at det er et længerevarende forløb, hvor man lærer sine medkursister godt at kende og får nogle gode samtaler med sine medkursister, og så er der også tid til fordybelse. Derudover er det et plus, at vi kursister kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger der er ateister, folk fra andre trossamfund, folkekirkemedlemmer. Sygeplejersker, psykologer, læger, skolelærere, jurister, rengøringsassistenter, bankansatte m.fl. Det giver grobund for gode og spændende diskussioner. Maria Denice Schönenberg, pædagog, Århus og Inger Larsen, sygeplejerske, Fredericia. 14

15 Praktiske oplysninger Administration Sekretariatsadresse Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Åbent daglig fra kl. 08:15 15:00 Hjemmeside og Formand Dr.theol. Peter Lodberg Spicavej 6, 8270 Højbjerg Tlf Kursusleder Anita Winnie Petersen Bogholder John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg tlf Kontoret har åbent mandag - fredag kl Praktiske oplysninger Priser og betaling for kursusåret 2014/2015 Deltagerandel i lærer/lederløn inkl. fotokopier. I alt kr. 4210,00 (*pris 3316,00) For pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, der er bosat i Århus kommune se *pris. Regnskabsåret under Lov om støtte til Folkeoplysning følger kalenderåret, hvorfor betalingen sker efter følgende plan: Betaling sker ad 2 gange med kr. 2105,00 (*pris 1658,00) Den 1. september 2014 og den 1. februar 2015 Praktiske oplysninger Betaling for sommerkonventet betales særskilt i juni Denne betaling gælder alene opholdet, idet der er betalt for undervisningen. OBS! Ved tilmelding til kurset skal der senest 3 dage efter tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 300, - til nedenstående bankkontonr. for at være tilmeldt kurset. Husk, at påføre betalingen navn og adresse og mærk venligst betalingen Teologi for Lægfolk. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding, så snart vi har modtaget dit depositum og din tilmeldingsblanket. Bemærk, at tilmelding også kan ske via hjemmesiden Deltagerbetalinger skal ske til: Jyske Bank reg.nr og konto nr Efter kursusstart tilbagebetales depositum og kursusgebyret ikke. 15

16 Kursets omfang Kurset Teologi for Lægfolk drives som aftenskole i h. t. Lov om støtte til Folkeoplysning. Kurset begynder hvert år sidst i august måned, er treårigt og omfatter hvert år 156 undervisningstimer fordelt med 132 timer over 11 weekends (landskonventer) på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg og 24 timer i løbet af 3 dage (sommerkonvent) ligeledes på Diakonhøjskolen. Sommerkonventet på de 3 dage ligger i forlængelse af landkonventweekenden i juni måned, jf. punktet Sommerkonvent. Kurset tilbyder således over de tre år 468 timers undervisning. Konventer Landskonventer holdes i form af månedlige weekends, normalt i perioden august til juni på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Praktiske oplysninger Der afvikles 6 undervisningstimer i løbet af lørdagen fra kl til kl og 6 undervisningstimer i løbet af søndagen fra kl til kl Lørdag kl tilbydes en kort liturgisk gudstjeneste i Diakonhøjskolens auditorium. Diakonhøjskolen tilbyder overnatning og spisning Der er mod betaling mulighed for at overnatte på Diakonhøjskolen i enkeltværelse eller dobbeltværelse. Men som udgangspunkt udlejes alle værelser som dobbeltværelser for at gøre plads til flest mulige kursister, da der kun er 18 dobbeltværelser og ét handicapværelse (dobbeltværelse) til udlejning på Diakonhøjskolen. Derudover har man mulighed for at overnatte på madras i et klasselokale inklusiv morgenmad til en meget billig pris. Der er ligeledes mulighed for mod betaling at tilmelde sig aftensmad lørdag aften, morgenmad søndag og middagsmad søndag. Tilmelding til måltider og overnatning sker via TFLs hjemmeside senest torsdagen før konventet. Kost og logi bedes indbetalt på reg.nr og konto nr inden kursusweekenden. Bemærk, at dette er et andet reg.nr. og konto nr. end deltagerbetalingen. Dette bedes af hensyn til revisionen respekteret. Bøger Litteraturliste udleveres ved undervisningens begyndelse af de enkelte undervisere. Opgaver og specialer Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne. Endvidere kan interesserede kursister få vejledning i 16

17 udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang. Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. Specialet har et omfang på A4 sider. Én A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimum skal læse en 2000 siders litteratur til specialet. Sommerkonvent Afholdes i 2015 den 29. juni - 1. juli begge dage inklusive på Diakonhøjskolen i Århus. Sommerkonventet afholdes i forlængelse af et helt almindeligt landkonvent i weekenden den juni Der undervises i 24 timer, holdes gudstjeneste, arrangeres foredrag og lignende. Sommerkonventet danner afslutningen på årets undervisning og er således en integreret del af undervisningen. Tilmelding til kurset Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt og sendes til kursuslederen. Flere af de ønskede oplysninger bl.a. cpr.nr. er en forudsætning for, at der kan opnås tilskud i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Der er ingen tilmeldingsfrist, men af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne have tilmeldingen så tidligt som muligt. Der optages kursister pr. hold. Materiale vedrørende undervisningen m.v. vil blive fremsendt ca. medio august Billede For at lette kommunikationen mellem kursister og lærere vil vi gerne have tilsendt et sort/hvidt pasfoto sammen med tilmeldingen. Praktiske oplysninger Forbehold for ændringer Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser og undervisningslokale. Eventuelle ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en lærer aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime. Vi refunderer ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Kursusbevis Efter gennemført kursus modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset. 17

18 Undervisere på Teologi for Lægfolk Sif Egede Antonsen Bent Rudolph Arendt Ele Bonde Steen Bonde Undervisere René Falkenberg Else Kragelund Holt Peter Lodberg Lars Mandrup Kees van Kooten Niekerk Johannes Nissen Jens Maibom Pedersen Mette Sophia Bøcher Rasmussen 18 Lene Sander Henning Kjær Thomsen Leif Vestergaard Kursusleder Anita W. Petersen

19 Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Brug blokbogstaver ( se også tilmelding på: ) Navn: Stilling: Adresse: Landsby: Postnr.: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Kursister bosat i Århus kommune bedes sætte kryds: Efterlønsmodtager o Pensionist o Arbejdsledig o tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk 2014/ årgang. Tilmeldingen omfatter 11 weekends (132 timer) og 3 dage (24 timer) på Diakonhøjskolen i Århus i alt 156 timer. Betaling af: Deltagerandel i lærerløn 1. september kr.2105,00 (*1658,00) Deltagerandel i lærerløn 1. februar kr. 2105,00 (*1658,00) Tilmeldingsblanket Bemærkninger: Dato / Underskrift 19 SENDES TIL: Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8210 Højbjerg

20 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden.

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016. www.teologi-for-laegfolk.dk

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016. www.teologi-for-laegfolk.dk Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden Det gamle Testamentes tekst og teologi Det

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18. maj - 20. maj 2015 Kirkekultur.nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Diakonhøjskolen Velkommen til Landskursus 2015 Søren var kommet for tidligt

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

EMMAUS-mødet 2012. Nyt mod til at være kirke

EMMAUS-mødet 2012. Nyt mod til at være kirke EMMAUS-mødet 2012 Nyt mod til at være kirke 23. - 25. november 2012 Emmaus-mødet 2012 Hvad er det, som giver modet til at være kirke idag? Vi må turde spørge til kristentroens dybder og give troen udtryk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Det længselsfulde menneske

Det længselsfulde menneske Det længselsfulde menneske 21. - 23. november 2014 EMMAUS-mødet EMMAUS-mødet i samarbejde med Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Areopagos Haslev Kirke Tilmelding og yderligere info www.galleri-emmaus.dk

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 27. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 24.- 26. januar 2014 TEMA: ORDET på bordet... VELKOMMEN TIL DET 27. LANDSSTÆVNE FOR VOKSNE Ordet på bordet

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Bliv skrap til faglig dokumentation

Bliv skrap til faglig dokumentation Bliv skrap til faglig dokumentation Henover efteråret har du på 16 onsdage muligheden for at blive klædt på til arbejdsmarkedets stigende krav til dokumentation. Kurset giver dig samtidig en unik mulighed

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund 2 0 1 4 FUNDAMENTALISME Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund U g e 2 5 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k

Læs mere

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Indledning De formelle bestemmelser om dåb i folkekirken findes i Anordning om dåb i folkekirken af den 2. januar 2008. I denne anordning forudsættes det, at

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i

Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i Martinus åndsvidenskab Alkærlighedens videnskab på DANHOSTEL Kragsbjerggaard i Odense, H.C. Andersens

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2015/2016 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2015-2016 Skole for Kirke og Teologi bygger på et samarbejde mellem alle menighedsråd i Svendborg Provsti. I sæson 2015-16 tilbyder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab

LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab 19. 25. august 2012 Med foredrag, Sort Sol, tur til Vadehavsøen Hallig Hooge, musik, sang m.m. I samarbejde med Kirkehøjskolen i Vejle og Fredericia

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Sola Scriptura. Vi har valgt følgende emner: 2015: Sola Scriptura 2016: Sola Fide 2017: Sola Gratia

Sola Scriptura. Vi har valgt følgende emner: 2015: Sola Scriptura 2016: Sola Fide 2017: Sola Gratia Sola Scriptura Inspiration til studiekredsaftener om Luthers skriftsyn Studiekredsmateriale til brug i menighederne med henblik på en markering af reformationsjubilæet 2017 I 2017 er det 500 år siden,

Læs mere

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge * rser u k s e or v g i d ar d u l r e b e m f l i T 6. 1 t s e n se ÅBNE DØRE AFTENKURSER FOR VOKSNE GRIBSKOV GYMNASIUM FORÅR 2015 Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge VELKOMMEN TIL ÅBNE DØRE

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Efteruddannelseskurser Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af sit liv på ét ben Kinesisk ordsprog Kurserne afholdes i Danmarks

Læs mere