Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015"

Transkript

1 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015

2 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side 5 Kursusdatoer... side 7 Fag- / kursusforløb, kommende årgang 2 og 3... side 8 Undervisning 2. årgang... side 9 Undervisning 3. årgang... side 11 Hvad siger kursisterne... side 14 Praktiske oplysninger... side 15 Administration... side 15 Priser og betaling... side 15 Sommerkonvent side 17 Tilmelding til kurset... side 17 Undervisere på Teologi for Lægfolk... side 18 Tilmeldingsblanket... side 19 2

3 Teologi så enhver kan være med Teologi handler om de store spørgsmål i tilværelsen. Teologi er konkret viden om centrale dele af kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, tro og samfund. Teologi for Lægfolk er et 3-årigt kursus, hvor du virkelig kommer i dybden med teologiens forskellige fag og får stof til eftertanke. Lærerstaben har stor faglig kompetence og undervisningserfaring fra bl.a. Aarhus Universitet og Diakonhøjskolen. Kurset er for alle interesserede, og der er ingen adgangskrav. På Teologi for Lægfolk er det lysten og interessen for teologien, der er i centrum. Velkommen til kursusåret 2014/2015 på Teologi for Lægfolk Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol og formand for Teologi for Lægfolk Teologi for Lægfolk har siden 1968, hvor det blev oprettet med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning, leveret teologisk undervisning på et højt niveau til flere tusinde kursister fra hele landet. Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Kursus året 2014/2015 3

4 Fag / kursusforløb 1. år/basisåret påbegyndes i 2014/15 2. år/mellemtrinnet påbegyndes i 2015/16 3. år/afslutterholdet påbegyndes i 2016/17 Det gamle Testamentes tekst og teologi Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet Gammeltestamentlige teologier Det nye Testamentes tekst og teologi Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Nytestamentlige temaer Fag / kursusforløb Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Etiske dilemmaer og problemstillinger Religionsteologi Kristendommens tro og tænkning Dogmatiske hovedlinjer Kirkehistoriske perioder og temaer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Religionspædagogik Samtidsteologi Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Teologisk etik Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Diakoni og sjælesorg TEMA TEMA TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk omfatter for kursister, der begynder i august 2014: Basisåret (1. år), Mellemtrinnet (2. år) og Afslutterholdet (3. år). Basisårets fag er beskrevet på de følgende sider fra s

5 Basisåret / Undervisning 1. år Undervisningen på 1. år forudsætter, at du har kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at arbejde for at udbygge din viden. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Det Gamle Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Gamle Testamentes tekster og teologier. Efterårets undervisning introducerer forskellige typer af tekster og teologier i Det Gamle Testamente, og der arbejdes med Det Gamle Testamentes omverden, historisk og religionshistorisk og med deres menneskesyn. Om foråret læses 1 Mos 1-12 eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form. Underviser: Cand. theol. og ph.d. Else K. Holt, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 1) Det Ny Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på Matthæusevangeliet skal vi gennemgå en række centrale tekster fra evangelierne. I undervisningen inddrages bl.a. bjergprædikenen, Jesu lignelser, undergerningerne og lidelseshistorie. Underviser: Cand. theol. og ph.d. René Falkenberg, universitetsadjunkt. Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 2) Basisåret Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Formålet med faget er at give et grundlæggende indblik i kirkens historiske udvikling fra den første menighed i Jerusalem til kirken i det 20. og 21. Århundrede. Undervisningen vil være fokuseret på kirkens indre udvikling, dvs., hvordan kirken er skruet sammen, hvordan den rette tro defineres, og hvordan kirkens teologi udvikles og formuleres. For at opnå en dybere forståelse af denne udvikling, vil der også blive lagt vægt på kirkens ydre forhold, dvs., forholdet til staten, til andre religioner og til de forskellige kulturer, som kristendommen og kirken eksisterer i. Underviser: Cand. theol. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 3) 5

6 Etiske dilemmaer og problemstillinger Fagets formål er en drøftelse af aktuelle etiske problemstillinger, som i særlig grad udfordrer teologi og kirke. Ved gennemgangen lægges der særlig vægt på spørgsmålet om menneskesyn. Følgende emneområder forventes behandlet: etik ved livets begyndelse (især selektiv abort); organ-donation som etisk dilemma; arbejde, arbejdsløshed og menneskeværd; holdningen til demente og alderdomssvækkede og kirkens stillingtagen til krig og fred. Underviser: Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer (Hold 4) Basisåret Religionsteologi Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 5) Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed. Underviser: Konst. leder på pastoralseminariet i Aarhus, cand. theol. Henning Kjær Thomsen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 6) 6 Betaling Basisåret 1. årgang: Hold nr. 1 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658

7 TEMA I hver kursusweekend er der en fælles dobbelttime for alle kursister på de tre årgange og på TFL overbygningen (hold for tidligere kursister). Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. Lærere: Skiftende foredragsholdere/undervisere. Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 10 timer (Hold 20, 30 og 40) Sommerkonvent 2015 i uge 27 for basisåret: Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Bibelsk teologi v. Else K. Holt og René Falkenberg Dogmatisk tema v. Peter Lodberg Fællesundervisning Religionsteologi og etik besøg Religionsteologi og etik besøg v. Lorens Hedelund, Arngeir Langås, Leif Vestergaard og Johannes Nissen Kirkehistorisk tema: fx byvandring Kirkehistorisk byvandring v. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Bibelsk teologi Dogmatisk tema Fællesundervisning Fællesundervisning v. biskop Gudstjeneste v. biskop Festaften Basisåret Kursusdatoer: Efterår august september oktober november december Forår januar februar marts april maj juni Sommerkonvent 2015 Uge 27: 29. juni-1. juli begge dage inklusive 7

8 Fag/kursusforløb for kursister på kommende 2. og 3. årgang, august år 3. år 1. Korintherbrev Romerbrevet Johannesevangeliet Anvendt teologi Kirke- og Konfessionskundskab 1 Kirke- og Konfessionskundskab 2 2. årgang Kirkehistorie 2 Religionspædagogik Systematisk teologi Gammeltestamentlige teologier Systematisk teologi Diakoni og Sjælesorg TEMA TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk for det kommende hold 2 (dvs. 2. årgang 2014/15 og 3. årgang som hold 3 i 2015/16) og det kommende hold 3 (dvs. 3. årgang 2014/15) er beskrevet på de følgende sider, bortset fra sommerkonventet, der fra sommeren 2015 følger ovenstående skema for basisåret; men med tilbud om andre fag. Fagtilbuddene på sommerkonventet mandag og tirsdag er for 2. og 3. årgang i stil med tidligere en fortsættelse af undervisningen i de enkelte fag fra landskonventerne. 8

9 Undervisning 2. årgang Undervisningen på 2. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Kirkehistorie 2 I Kirkehistorie 2 får du undervisning i europæisk og dansk kirkehistorie fra og med reformationen og frem til nutiden. Med udgangspunkt i de skelsættende begivenheder i Luthers Wittenberg skal vi udforske, hvordan de reformatoriske idéer blev omsat i det øvrige Europa og har været med til at forme det kirkelandskab, vi ser i dag - med særlig fokus på Danmark. Vi vil afsætte tid til at dykke dybere ned i centrale dele af den reformatoriske teologi og dogmatik. Underviser: Cand. theol. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 4 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 7) 1. Korinterbrev Dette fag består af en eksegetisk gennemgang af 1. Korinterbrev med henblik på en forståelse af brevets historiske sammenhæng, litterære form og teologiske indhold. Vi skal diskutere brevets sociale og teologiske temaer med perspektiv til den aktuelle kirkelige og kulturelle situation. Underviser: Cand.theol., Ph.d. René Falkenberg Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 8) 2. årgang Religionspædagogik I faget Religionspædagogik sætter vi fokus på, hvordan det kristne budskab kan formidles til konkrete målgrupper: Fx børn, unge og voksne. Vi undersøger de enkelte gruppers læringsforudsætninger og kigger på eksempler på forskellige slags forkyndelsesmateriale og brug af bibeltekster i religionspædagogikken. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander Cand. theol. Lene Sander, sognepræst Cand. theol. Bent R. Arendt, sognepræst Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 10 timer (Hold 9) 9

10 Johannesevangeliet Faget gennemgår udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet - både nogle af dem, det har til fælles med de øvrige evangelier, og dem, der udelukkende findes her. Målet er, at du opnår indsigt i Johannesevangeliets egenart. Desuden vil vi undersøge, hvad Johannesvangeliet kan oplyse om de ældste menigheders selvforståelse, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand. theol. Lars Mandrup, tidl. sognepræst Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 10) 2. årgang Kirke og Konfessionskundskab 1 Dette fag giver dig en indføring i almindelig kirkekundskab med hovedvægt på den danske folkekirke. Vi vil komme omkring emnerne: Forskellige kirkemodeller, folkekirkens trosbekendelser, kirkelige retninger i Danmark og stat og kirke. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 14 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 11) Systematisk teologi I Systematisk teologi vil du få en indføring i religionsfilosofien, dogmatikken og etikken. Vi vil blandt andet se på religionskritik, bibelsyn, skabelsesforståelse, det ondes problem, kristologi, forsoning og retfærdiggørelse. Undervejs vil vi diskutere aktuelle teologiske problemstillinger fx gudsbilleder i dag og forholdet mellem kristendom og politik. Underviser: Dr. theol. Peter Lodberg, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 12) Betaling 2. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 8 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *

11 Undervisning 3. årgang Undervisningen på 3. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. og 2. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Romerbrevet I dette fag skal vi arbejde med Romerbrevets egenart blandt andet gennem en analyse af en række temaer som menneskesyn, tro og retfærdiggørelse. Vi vil også kigge nærmere på brugen af gammeltestamentlige referencer i Romerbrevet, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand.theol., Ph.d. René Falkenberg Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 13) Systematisk teologi Faget behandler et antal aktuelle temaer ud fra en teologisk og etisk synsvinkel. Vi skal undersøge og diskutere forholdet mellem den kristne tro og darwinismen, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med genteknologi og stamcelleforskning. Sommerkurset vies K.E. Løgstrups etik herunder hans brevveksling med Hal Koch om den danske samarbejdspolitik under 2. verdenskrig. Underviser: Cand. theol. Kees van Kooten Niekerk, tidl. universitetslektor 3. årgang Efterår 2014: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 14) Anvendt teologi Første del af dette fag handler om prædikenforståelse, anden del om Bibel og etik. Det gennemgående spørgsmål er, hvordan en teksts oprindelige anliggende kan gøres gældende i en aktuel sammenhæng? I første del skal vi drøfte en række nutidige prædikener over bibelske tekster, og desuden skal vi overveje det principielle forhold mellem tekst og prædiken. I anden del vil vi drøfte en række spørgsmål vedrørende etikkens grundlæggelse og dens anvendelse i nye sammenhænge (anvendt etik). Det sker under inddragelse af aktuelle eksempler. Underviser: Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 15) 11

12 3. årgang Kirke- og konfessionskundskab 2 Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisklutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 16) Diakoni & Sjælesorg I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn. Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten. Diakoni og folkekirke. Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu. I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer køkkenbordssjælesorg. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen samt ansatte på Diakonhøjskolen Cand. theol. og præst ved Det Palliative Team ved Århus Sygehus Steen Bonde Cand. phil. i musik og diakon Ele Bonde Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 17) 12

13 Gammeltestamentlige teologier Formålet med faget er at give en indføring i de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle. Vi vil læse tekster fra Mosebøgerne, historieværkerne, de profetiske bøger, salmerne og visdomslitteraturen. Underviser: Cand. theol. Ph.d.-studerende Sif Egede Antonsen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 18) Betaling 3. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 8 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / * årgang 13

14 Hvad siger kursisterne... Nuværende og tidligere kursister udtaler sig om Teologi for Lægfolk: At læse Teologi for Lægfolk er en stor gave. Man kan hente så meget energi, viden og livsglæde. Hjertet åbner sig på en helt ny måde. Gudde Nielsen, husmor Hvad siger kursisterne... På Teologi for Lægfolk møder vi undervisere på højt niveau, der brænder for deres fag, og som samtidig forstår at undervise, så alle kan være med. Og skulle troen blive anfægtet, fordi en universitetslektor piller et bibelstykke fra hinanden, så falder den ikke sammen af den grund. Det ændrer jo ikke på, at det kan blive Guds ord til os, når vi beder vores aftenbøn. Det er utroligt spændende, at vi får noget forskelligt ud af den samme tekst, og jeg tror, det er sundt en gang i mellem at komme ud af den kirkelige sammenhæng, vi ellers færdes i, og lade sig provokere. Så bliver man nødt til at eftertænke sin egen tro. Jette og Christian Christiansen, lærere, Vejle Det er helt unikt med dette tilbud om et langt undervisningsforløb med tid til fordybelse og med højt uddannede lærere. Sigfred Lauridsen, tidl. områdechef, Århus Vi har nogle meget kompetente lærere fra universitetet, der sikrer et højt fagligt niveau. Det vægter også højt for os, at det er et længerevarende forløb, hvor man lærer sine medkursister godt at kende og får nogle gode samtaler med sine medkursister, og så er der også tid til fordybelse. Derudover er det et plus, at vi kursister kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger der er ateister, folk fra andre trossamfund, folkekirkemedlemmer. Sygeplejersker, psykologer, læger, skolelærere, jurister, rengøringsassistenter, bankansatte m.fl. Det giver grobund for gode og spændende diskussioner. Maria Denice Schönenberg, pædagog, Århus og Inger Larsen, sygeplejerske, Fredericia. 14

15 Praktiske oplysninger Administration Sekretariatsadresse Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Åbent daglig fra kl. 08:15 15:00 Hjemmeside og Formand Dr.theol. Peter Lodberg Spicavej 6, 8270 Højbjerg Tlf Kursusleder Anita Winnie Petersen Bogholder John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg tlf Kontoret har åbent mandag - fredag kl Praktiske oplysninger Priser og betaling for kursusåret 2014/2015 Deltagerandel i lærer/lederløn inkl. fotokopier. I alt kr. 4210,00 (*pris 3316,00) For pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, der er bosat i Århus kommune se *pris. Regnskabsåret under Lov om støtte til Folkeoplysning følger kalenderåret, hvorfor betalingen sker efter følgende plan: Betaling sker ad 2 gange med kr. 2105,00 (*pris 1658,00) Den 1. september 2014 og den 1. februar 2015 Praktiske oplysninger Betaling for sommerkonventet betales særskilt i juni Denne betaling gælder alene opholdet, idet der er betalt for undervisningen. OBS! Ved tilmelding til kurset skal der senest 3 dage efter tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 300, - til nedenstående bankkontonr. for at være tilmeldt kurset. Husk, at påføre betalingen navn og adresse og mærk venligst betalingen Teologi for Lægfolk. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding, så snart vi har modtaget dit depositum og din tilmeldingsblanket. Bemærk, at tilmelding også kan ske via hjemmesiden Deltagerbetalinger skal ske til: Jyske Bank reg.nr og konto nr Efter kursusstart tilbagebetales depositum og kursusgebyret ikke. 15

16 Kursets omfang Kurset Teologi for Lægfolk drives som aftenskole i h. t. Lov om støtte til Folkeoplysning. Kurset begynder hvert år sidst i august måned, er treårigt og omfatter hvert år 156 undervisningstimer fordelt med 132 timer over 11 weekends (landskonventer) på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg og 24 timer i løbet af 3 dage (sommerkonvent) ligeledes på Diakonhøjskolen. Sommerkonventet på de 3 dage ligger i forlængelse af landkonventweekenden i juni måned, jf. punktet Sommerkonvent. Kurset tilbyder således over de tre år 468 timers undervisning. Konventer Landskonventer holdes i form af månedlige weekends, normalt i perioden august til juni på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Praktiske oplysninger Der afvikles 6 undervisningstimer i løbet af lørdagen fra kl til kl og 6 undervisningstimer i løbet af søndagen fra kl til kl Lørdag kl tilbydes en kort liturgisk gudstjeneste i Diakonhøjskolens auditorium. Diakonhøjskolen tilbyder overnatning og spisning Der er mod betaling mulighed for at overnatte på Diakonhøjskolen i enkeltværelse eller dobbeltværelse. Men som udgangspunkt udlejes alle værelser som dobbeltværelser for at gøre plads til flest mulige kursister, da der kun er 18 dobbeltværelser og ét handicapværelse (dobbeltværelse) til udlejning på Diakonhøjskolen. Derudover har man mulighed for at overnatte på madras i et klasselokale inklusiv morgenmad til en meget billig pris. Der er ligeledes mulighed for mod betaling at tilmelde sig aftensmad lørdag aften, morgenmad søndag og middagsmad søndag. Tilmelding til måltider og overnatning sker via TFLs hjemmeside senest torsdagen før konventet. Kost og logi bedes indbetalt på reg.nr og konto nr inden kursusweekenden. Bemærk, at dette er et andet reg.nr. og konto nr. end deltagerbetalingen. Dette bedes af hensyn til revisionen respekteret. Bøger Litteraturliste udleveres ved undervisningens begyndelse af de enkelte undervisere. Opgaver og specialer Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne. Endvidere kan interesserede kursister få vejledning i 16

17 udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang. Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. Specialet har et omfang på A4 sider. Én A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimum skal læse en 2000 siders litteratur til specialet. Sommerkonvent Afholdes i 2015 den 29. juni - 1. juli begge dage inklusive på Diakonhøjskolen i Århus. Sommerkonventet afholdes i forlængelse af et helt almindeligt landkonvent i weekenden den juni Der undervises i 24 timer, holdes gudstjeneste, arrangeres foredrag og lignende. Sommerkonventet danner afslutningen på årets undervisning og er således en integreret del af undervisningen. Tilmelding til kurset Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt og sendes til kursuslederen. Flere af de ønskede oplysninger bl.a. cpr.nr. er en forudsætning for, at der kan opnås tilskud i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Der er ingen tilmeldingsfrist, men af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne have tilmeldingen så tidligt som muligt. Der optages kursister pr. hold. Materiale vedrørende undervisningen m.v. vil blive fremsendt ca. medio august Billede For at lette kommunikationen mellem kursister og lærere vil vi gerne have tilsendt et sort/hvidt pasfoto sammen med tilmeldingen. Praktiske oplysninger Forbehold for ændringer Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser og undervisningslokale. Eventuelle ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en lærer aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime. Vi refunderer ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Kursusbevis Efter gennemført kursus modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset. 17

18 Undervisere på Teologi for Lægfolk Sif Egede Antonsen Bent Rudolph Arendt Ele Bonde Steen Bonde Undervisere René Falkenberg Else Kragelund Holt Peter Lodberg Lars Mandrup Kees van Kooten Niekerk Johannes Nissen Jens Maibom Pedersen Mette Sophia Bøcher Rasmussen 18 Lene Sander Henning Kjær Thomsen Leif Vestergaard Kursusleder Anita W. Petersen

19 Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Brug blokbogstaver ( se også tilmelding på: ) Navn: Stilling: Adresse: Landsby: Postnr.: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Kursister bosat i Århus kommune bedes sætte kryds: Efterlønsmodtager o Pensionist o Arbejdsledig o tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk 2014/ årgang. Tilmeldingen omfatter 11 weekends (132 timer) og 3 dage (24 timer) på Diakonhøjskolen i Århus i alt 156 timer. Betaling af: Deltagerandel i lærerløn 1. september kr.2105,00 (*1658,00) Deltagerandel i lærerløn 1. februar kr. 2105,00 (*1658,00) Tilmeldingsblanket Bemærkninger: Dato / Underskrift 19 SENDES TIL: Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8210 Højbjerg

20 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden.

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse DIAKON bladet > 45. årg > nr. 5 Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse 2 DiakonBladet Eksamensfoto Filadelfia 1965 For en generation siden betragtede mange diakonuddannelsen som en lederuddannelse. Mange af

Læs mere

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 28 Indhold 2 Åbent Universitet 4 Masteruddannelse 5 Praktisk information Oversigt over kurser i foråret

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet 2349. ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere