Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015"

Transkript

1 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015

2 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side 5 Kursusdatoer... side 7 Fag- / kursusforløb, kommende årgang 2 og 3... side 8 Undervisning 2. årgang... side 9 Undervisning 3. årgang... side 11 Hvad siger kursisterne... side 14 Praktiske oplysninger... side 15 Administration... side 15 Priser og betaling... side 15 Sommerkonvent side 17 Tilmelding til kurset... side 17 Undervisere på Teologi for Lægfolk... side 18 Tilmeldingsblanket... side 19 2

3 Teologi så enhver kan være med Teologi handler om de store spørgsmål i tilværelsen. Teologi er konkret viden om centrale dele af kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, tro og samfund. Teologi for Lægfolk er et 3-årigt kursus, hvor du virkelig kommer i dybden med teologiens forskellige fag og får stof til eftertanke. Lærerstaben har stor faglig kompetence og undervisningserfaring fra bl.a. Aarhus Universitet og Diakonhøjskolen. Kurset er for alle interesserede, og der er ingen adgangskrav. På Teologi for Lægfolk er det lysten og interessen for teologien, der er i centrum. Velkommen til kursusåret 2014/2015 på Teologi for Lægfolk Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol og formand for Teologi for Lægfolk Teologi for Lægfolk har siden 1968, hvor det blev oprettet med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning, leveret teologisk undervisning på et højt niveau til flere tusinde kursister fra hele landet. Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Kursus året 2014/2015 3

4 Fag / kursusforløb 1. år/basisåret påbegyndes i 2014/15 2. år/mellemtrinnet påbegyndes i 2015/16 3. år/afslutterholdet påbegyndes i 2016/17 Det gamle Testamentes tekst og teologi Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet Gammeltestamentlige teologier Det nye Testamentes tekst og teologi Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Nytestamentlige temaer Fag / kursusforløb Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Etiske dilemmaer og problemstillinger Religionsteologi Kristendommens tro og tænkning Dogmatiske hovedlinjer Kirkehistoriske perioder og temaer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Religionspædagogik Samtidsteologi Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Teologisk etik Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Diakoni og sjælesorg TEMA TEMA TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk omfatter for kursister, der begynder i august 2014: Basisåret (1. år), Mellemtrinnet (2. år) og Afslutterholdet (3. år). Basisårets fag er beskrevet på de følgende sider fra s

5 Basisåret / Undervisning 1. år Undervisningen på 1. år forudsætter, at du har kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at arbejde for at udbygge din viden. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Det Gamle Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Gamle Testamentes tekster og teologier. Efterårets undervisning introducerer forskellige typer af tekster og teologier i Det Gamle Testamente, og der arbejdes med Det Gamle Testamentes omverden, historisk og religionshistorisk og med deres menneskesyn. Om foråret læses 1 Mos 1-12 eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form. Underviser: Cand. theol. og ph.d. Else K. Holt, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 1) Det Ny Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på Matthæusevangeliet skal vi gennemgå en række centrale tekster fra evangelierne. I undervisningen inddrages bl.a. bjergprædikenen, Jesu lignelser, undergerningerne og lidelseshistorie. Underviser: Cand. theol. og ph.d. René Falkenberg, universitetsadjunkt. Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 2) Basisåret Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Formålet med faget er at give et grundlæggende indblik i kirkens historiske udvikling fra den første menighed i Jerusalem til kirken i det 20. og 21. Århundrede. Undervisningen vil være fokuseret på kirkens indre udvikling, dvs., hvordan kirken er skruet sammen, hvordan den rette tro defineres, og hvordan kirkens teologi udvikles og formuleres. For at opnå en dybere forståelse af denne udvikling, vil der også blive lagt vægt på kirkens ydre forhold, dvs., forholdet til staten, til andre religioner og til de forskellige kulturer, som kristendommen og kirken eksisterer i. Underviser: Cand. theol. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 3) 5

6 Etiske dilemmaer og problemstillinger Fagets formål er en drøftelse af aktuelle etiske problemstillinger, som i særlig grad udfordrer teologi og kirke. Ved gennemgangen lægges der særlig vægt på spørgsmålet om menneskesyn. Følgende emneområder forventes behandlet: etik ved livets begyndelse (især selektiv abort); organ-donation som etisk dilemma; arbejde, arbejdsløshed og menneskeværd; holdningen til demente og alderdomssvækkede og kirkens stillingtagen til krig og fred. Underviser: Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer (Hold 4) Basisåret Religionsteologi Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 5) Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed. Underviser: Konst. leder på pastoralseminariet i Aarhus, cand. theol. Henning Kjær Thomsen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 6) 6 Betaling Basisåret 1. årgang: Hold nr. 1 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658

7 TEMA I hver kursusweekend er der en fælles dobbelttime for alle kursister på de tre årgange og på TFL overbygningen (hold for tidligere kursister). Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. Lærere: Skiftende foredragsholdere/undervisere. Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 10 timer (Hold 20, 30 og 40) Sommerkonvent 2015 i uge 27 for basisåret: Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Bibelsk teologi v. Else K. Holt og René Falkenberg Dogmatisk tema v. Peter Lodberg Fællesundervisning Religionsteologi og etik besøg Religionsteologi og etik besøg v. Lorens Hedelund, Arngeir Langås, Leif Vestergaard og Johannes Nissen Kirkehistorisk tema: fx byvandring Kirkehistorisk byvandring v. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Bibelsk teologi Dogmatisk tema Fællesundervisning Fællesundervisning v. biskop Gudstjeneste v. biskop Festaften Basisåret Kursusdatoer: Efterår august september oktober november december Forår januar februar marts april maj juni Sommerkonvent 2015 Uge 27: 29. juni-1. juli begge dage inklusive 7

8 Fag/kursusforløb for kursister på kommende 2. og 3. årgang, august år 3. år 1. Korintherbrev Romerbrevet Johannesevangeliet Anvendt teologi Kirke- og Konfessionskundskab 1 Kirke- og Konfessionskundskab 2 2. årgang Kirkehistorie 2 Religionspædagogik Systematisk teologi Gammeltestamentlige teologier Systematisk teologi Diakoni og Sjælesorg TEMA TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk for det kommende hold 2 (dvs. 2. årgang 2014/15 og 3. årgang som hold 3 i 2015/16) og det kommende hold 3 (dvs. 3. årgang 2014/15) er beskrevet på de følgende sider, bortset fra sommerkonventet, der fra sommeren 2015 følger ovenstående skema for basisåret; men med tilbud om andre fag. Fagtilbuddene på sommerkonventet mandag og tirsdag er for 2. og 3. årgang i stil med tidligere en fortsættelse af undervisningen i de enkelte fag fra landskonventerne. 8

9 Undervisning 2. årgang Undervisningen på 2. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Kirkehistorie 2 I Kirkehistorie 2 får du undervisning i europæisk og dansk kirkehistorie fra og med reformationen og frem til nutiden. Med udgangspunkt i de skelsættende begivenheder i Luthers Wittenberg skal vi udforske, hvordan de reformatoriske idéer blev omsat i det øvrige Europa og har været med til at forme det kirkelandskab, vi ser i dag - med særlig fokus på Danmark. Vi vil afsætte tid til at dykke dybere ned i centrale dele af den reformatoriske teologi og dogmatik. Underviser: Cand. theol. Mette Sophia Bøcher Rasmussen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 4 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 7) 1. Korinterbrev Dette fag består af en eksegetisk gennemgang af 1. Korinterbrev med henblik på en forståelse af brevets historiske sammenhæng, litterære form og teologiske indhold. Vi skal diskutere brevets sociale og teologiske temaer med perspektiv til den aktuelle kirkelige og kulturelle situation. Underviser: Cand.theol., Ph.d. René Falkenberg Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 8) 2. årgang Religionspædagogik I faget Religionspædagogik sætter vi fokus på, hvordan det kristne budskab kan formidles til konkrete målgrupper: Fx børn, unge og voksne. Vi undersøger de enkelte gruppers læringsforudsætninger og kigger på eksempler på forskellige slags forkyndelsesmateriale og brug af bibeltekster i religionspædagogikken. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander Cand. theol. Lene Sander, sognepræst Cand. theol. Bent R. Arendt, sognepræst Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 10 timer (Hold 9) 9

10 Johannesevangeliet Faget gennemgår udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet - både nogle af dem, det har til fælles med de øvrige evangelier, og dem, der udelukkende findes her. Målet er, at du opnår indsigt i Johannesevangeliets egenart. Desuden vil vi undersøge, hvad Johannesvangeliet kan oplyse om de ældste menigheders selvforståelse, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand. theol. Lars Mandrup, tidl. sognepræst Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 10) 2. årgang Kirke og Konfessionskundskab 1 Dette fag giver dig en indføring i almindelig kirkekundskab med hovedvægt på den danske folkekirke. Vi vil komme omkring emnerne: Forskellige kirkemodeller, folkekirkens trosbekendelser, kirkelige retninger i Danmark og stat og kirke. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 14 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 11) Systematisk teologi I Systematisk teologi vil du få en indføring i religionsfilosofien, dogmatikken og etikken. Vi vil blandt andet se på religionskritik, bibelsyn, skabelsesforståelse, det ondes problem, kristologi, forsoning og retfærdiggørelse. Undervejs vil vi diskutere aktuelle teologiske problemstillinger fx gudsbilleder i dag og forholdet mellem kristendom og politik. Underviser: Dr. theol. Peter Lodberg, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 12) Betaling 2. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 8 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *

11 Undervisning 3. årgang Undervisningen på 3. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. og 2. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Romerbrevet I dette fag skal vi arbejde med Romerbrevets egenart blandt andet gennem en analyse af en række temaer som menneskesyn, tro og retfærdiggørelse. Vi vil også kigge nærmere på brugen af gammeltestamentlige referencer i Romerbrevet, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand.theol., Ph.d. René Falkenberg Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 13) Systematisk teologi Faget behandler et antal aktuelle temaer ud fra en teologisk og etisk synsvinkel. Vi skal undersøge og diskutere forholdet mellem den kristne tro og darwinismen, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med genteknologi og stamcelleforskning. Sommerkurset vies K.E. Løgstrups etik herunder hans brevveksling med Hal Koch om den danske samarbejdspolitik under 2. verdenskrig. Underviser: Cand. theol. Kees van Kooten Niekerk, tidl. universitetslektor 3. årgang Efterår 2014: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 14) Anvendt teologi Første del af dette fag handler om prædikenforståelse, anden del om Bibel og etik. Det gennemgående spørgsmål er, hvordan en teksts oprindelige anliggende kan gøres gældende i en aktuel sammenhæng? I første del skal vi drøfte en række nutidige prædikener over bibelske tekster, og desuden skal vi overveje det principielle forhold mellem tekst og prædiken. I anden del vil vi drøfte en række spørgsmål vedrørende etikkens grundlæggelse og dens anvendelse i nye sammenhænge (anvendt etik). Det sker under inddragelse af aktuelle eksempler. Underviser: Cand. theol. Johannes Nissen, universitetslektor Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 15) 11

12 3. årgang Kirke- og konfessionskundskab 2 Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisklutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse. Underviser: Cand. theol. Leif Vestergaard, tidl. sognepræst Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 16) Diakoni & Sjælesorg I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn. Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten. Diakoni og folkekirke. Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu. I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer køkkenbordssjælesorg. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen samt ansatte på Diakonhøjskolen Cand. theol. og præst ved Det Palliative Team ved Århus Sygehus Steen Bonde Cand. phil. i musik og diakon Ele Bonde Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 4 timer (Hold 17) 12

13 Gammeltestamentlige teologier Formålet med faget er at give en indføring i de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle. Vi vil læse tekster fra Mosebøgerne, historieværkerne, de profetiske bøger, salmerne og visdomslitteraturen. Underviser: Cand. theol. Ph.d.-studerende Sif Egede Antonsen Efterår 2014: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer (Hold 18) Betaling 3. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 8 timers fællesundervisning mandag og onsdag på sommerkonventet: I alt 156 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / *1658 Forår 2015: Pr. hold kr. 351,00 / *276,00 - i alt kr. 2105,00 / * årgang 13

14 Hvad siger kursisterne... Nuværende og tidligere kursister udtaler sig om Teologi for Lægfolk: At læse Teologi for Lægfolk er en stor gave. Man kan hente så meget energi, viden og livsglæde. Hjertet åbner sig på en helt ny måde. Gudde Nielsen, husmor Hvad siger kursisterne... På Teologi for Lægfolk møder vi undervisere på højt niveau, der brænder for deres fag, og som samtidig forstår at undervise, så alle kan være med. Og skulle troen blive anfægtet, fordi en universitetslektor piller et bibelstykke fra hinanden, så falder den ikke sammen af den grund. Det ændrer jo ikke på, at det kan blive Guds ord til os, når vi beder vores aftenbøn. Det er utroligt spændende, at vi får noget forskelligt ud af den samme tekst, og jeg tror, det er sundt en gang i mellem at komme ud af den kirkelige sammenhæng, vi ellers færdes i, og lade sig provokere. Så bliver man nødt til at eftertænke sin egen tro. Jette og Christian Christiansen, lærere, Vejle Det er helt unikt med dette tilbud om et langt undervisningsforløb med tid til fordybelse og med højt uddannede lærere. Sigfred Lauridsen, tidl. områdechef, Århus Vi har nogle meget kompetente lærere fra universitetet, der sikrer et højt fagligt niveau. Det vægter også højt for os, at det er et længerevarende forløb, hvor man lærer sine medkursister godt at kende og får nogle gode samtaler med sine medkursister, og så er der også tid til fordybelse. Derudover er det et plus, at vi kursister kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger der er ateister, folk fra andre trossamfund, folkekirkemedlemmer. Sygeplejersker, psykologer, læger, skolelærere, jurister, rengøringsassistenter, bankansatte m.fl. Det giver grobund for gode og spændende diskussioner. Maria Denice Schönenberg, pædagog, Århus og Inger Larsen, sygeplejerske, Fredericia. 14

15 Praktiske oplysninger Administration Sekretariatsadresse Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Åbent daglig fra kl. 08:15 15:00 Hjemmeside og Formand Dr.theol. Peter Lodberg Spicavej 6, 8270 Højbjerg Tlf Kursusleder Anita Winnie Petersen Bogholder John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg tlf Kontoret har åbent mandag - fredag kl Praktiske oplysninger Priser og betaling for kursusåret 2014/2015 Deltagerandel i lærer/lederløn inkl. fotokopier. I alt kr. 4210,00 (*pris 3316,00) For pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, der er bosat i Århus kommune se *pris. Regnskabsåret under Lov om støtte til Folkeoplysning følger kalenderåret, hvorfor betalingen sker efter følgende plan: Betaling sker ad 2 gange med kr. 2105,00 (*pris 1658,00) Den 1. september 2014 og den 1. februar 2015 Praktiske oplysninger Betaling for sommerkonventet betales særskilt i juni Denne betaling gælder alene opholdet, idet der er betalt for undervisningen. OBS! Ved tilmelding til kurset skal der senest 3 dage efter tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 300, - til nedenstående bankkontonr. for at være tilmeldt kurset. Husk, at påføre betalingen navn og adresse og mærk venligst betalingen Teologi for Lægfolk. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding, så snart vi har modtaget dit depositum og din tilmeldingsblanket. Bemærk, at tilmelding også kan ske via hjemmesiden Deltagerbetalinger skal ske til: Jyske Bank reg.nr og konto nr Efter kursusstart tilbagebetales depositum og kursusgebyret ikke. 15

16 Kursets omfang Kurset Teologi for Lægfolk drives som aftenskole i h. t. Lov om støtte til Folkeoplysning. Kurset begynder hvert år sidst i august måned, er treårigt og omfatter hvert år 156 undervisningstimer fordelt med 132 timer over 11 weekends (landskonventer) på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg og 24 timer i løbet af 3 dage (sommerkonvent) ligeledes på Diakonhøjskolen. Sommerkonventet på de 3 dage ligger i forlængelse af landkonventweekenden i juni måned, jf. punktet Sommerkonvent. Kurset tilbyder således over de tre år 468 timers undervisning. Konventer Landskonventer holdes i form af månedlige weekends, normalt i perioden august til juni på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Praktiske oplysninger Der afvikles 6 undervisningstimer i løbet af lørdagen fra kl til kl og 6 undervisningstimer i løbet af søndagen fra kl til kl Lørdag kl tilbydes en kort liturgisk gudstjeneste i Diakonhøjskolens auditorium. Diakonhøjskolen tilbyder overnatning og spisning Der er mod betaling mulighed for at overnatte på Diakonhøjskolen i enkeltværelse eller dobbeltværelse. Men som udgangspunkt udlejes alle værelser som dobbeltværelser for at gøre plads til flest mulige kursister, da der kun er 18 dobbeltværelser og ét handicapværelse (dobbeltværelse) til udlejning på Diakonhøjskolen. Derudover har man mulighed for at overnatte på madras i et klasselokale inklusiv morgenmad til en meget billig pris. Der er ligeledes mulighed for mod betaling at tilmelde sig aftensmad lørdag aften, morgenmad søndag og middagsmad søndag. Tilmelding til måltider og overnatning sker via TFLs hjemmeside senest torsdagen før konventet. Kost og logi bedes indbetalt på reg.nr og konto nr inden kursusweekenden. Bemærk, at dette er et andet reg.nr. og konto nr. end deltagerbetalingen. Dette bedes af hensyn til revisionen respekteret. Bøger Litteraturliste udleveres ved undervisningens begyndelse af de enkelte undervisere. Opgaver og specialer Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne. Endvidere kan interesserede kursister få vejledning i 16

17 udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang. Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. Specialet har et omfang på A4 sider. Én A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimum skal læse en 2000 siders litteratur til specialet. Sommerkonvent Afholdes i 2015 den 29. juni - 1. juli begge dage inklusive på Diakonhøjskolen i Århus. Sommerkonventet afholdes i forlængelse af et helt almindeligt landkonvent i weekenden den juni Der undervises i 24 timer, holdes gudstjeneste, arrangeres foredrag og lignende. Sommerkonventet danner afslutningen på årets undervisning og er således en integreret del af undervisningen. Tilmelding til kurset Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt og sendes til kursuslederen. Flere af de ønskede oplysninger bl.a. cpr.nr. er en forudsætning for, at der kan opnås tilskud i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Der er ingen tilmeldingsfrist, men af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne have tilmeldingen så tidligt som muligt. Der optages kursister pr. hold. Materiale vedrørende undervisningen m.v. vil blive fremsendt ca. medio august Billede For at lette kommunikationen mellem kursister og lærere vil vi gerne have tilsendt et sort/hvidt pasfoto sammen med tilmeldingen. Praktiske oplysninger Forbehold for ændringer Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser og undervisningslokale. Eventuelle ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en lærer aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime. Vi refunderer ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Kursusbevis Efter gennemført kursus modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset. 17

18 Undervisere på Teologi for Lægfolk Sif Egede Antonsen Bent Rudolph Arendt Ele Bonde Steen Bonde Undervisere René Falkenberg Else Kragelund Holt Peter Lodberg Lars Mandrup Kees van Kooten Niekerk Johannes Nissen Jens Maibom Pedersen Mette Sophia Bøcher Rasmussen 18 Lene Sander Henning Kjær Thomsen Leif Vestergaard Kursusleder Anita W. Petersen

19 Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Brug blokbogstaver ( se også tilmelding på: ) Navn: Stilling: Adresse: Landsby: Postnr.: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Kursister bosat i Århus kommune bedes sætte kryds: Efterlønsmodtager o Pensionist o Arbejdsledig o tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk 2014/ årgang. Tilmeldingen omfatter 11 weekends (132 timer) og 3 dage (24 timer) på Diakonhøjskolen i Århus i alt 156 timer. Betaling af: Deltagerandel i lærerløn 1. september kr.2105,00 (*1658,00) Deltagerandel i lærerløn 1. februar kr. 2105,00 (*1658,00) Tilmeldingsblanket Bemærkninger: Dato / Underskrift 19 SENDES TIL: Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8210 Højbjerg

20 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden.

Teologi for Lægfolk. Kursusåret 2013/2014

Teologi for Lægfolk. Kursusåret 2013/2014 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden. Kursusåret 2013/2014 Teologi for Lægfolk

Læs mere

Teologi for Lægfolk Kursusåret 2012/ 2013

Teologi for Lægfolk Kursusåret 2012/ 2013 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden. På Teologi for Lægfolk møder vi undervisere

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016. www.teologi-for-laegfolk.dk

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016. www.teologi-for-laegfolk.dk Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden Det gamle Testamentes tekst og teologi Det

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2017/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2017/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog hinanden Teologi for Lægfolk Det Gamle Testamentes tekst

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2016/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2016/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden Det gamle Testamentes tekst og teologi Det

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2011 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Program for overbygningen - Efterår 2015

Program for overbygningen - Efterår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2015 Ny indfaldsvinkel på Ny Testamente/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ Paulus evangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet/ Teologi og

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2016

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2016 KRISTUS LEVER!/ Islam. Tradition, tro og tolkning./ TEMA: Luther/ Religion og samfund/ Ortodoks teologi og den ortodokse kirke / Nytestamentlige

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2014 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendomsfaglige område Februar 2015 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2017

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2017 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2017 N.F.S. Grundtvigs liv, teologi og virkningshistorie/ Den gyldne strøm: Kirkefædrenes inspiration til vestens teologihistorie/ Teologisk poesi

Læs mere

Program for overbygningen - Forår Kvindelige stemmer i bibelen og dens omverden/hvad betød renæssancen for teologien?

Program for overbygningen - Forår Kvindelige stemmer i bibelen og dens omverden/hvad betød renæssancen for teologien? TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2017 Kvindelige stemmer i bibelen og dens omverden/hvad betød renæssancen for teologien?/nutidige religionsteologiske strømninger/tro og efterfølgelse/danskernes

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Efteråret 2017/Forår 2018 Diakonhøjskolen og 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder inden for loven

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER. Sommerkonvent & Veterankursus

Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER. Sommerkonvent & Veterankursus Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER Sommerkonvent & Veterankursus 26. juni - 28. juni 2017 NÅR TROEN SKIFTER Årets sommerkonvent/veterankursus sætter fokus på, hvad der sker, når troen skifter. Vi vil

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Efteråret 2017 Diakonhøjskolen og 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder inden for loven om åben

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Revideret 11.3.2016/ULZE 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag.

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET københavns universitet det teologiske fakultet Dyk ned i livets store spørgsmål TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET og bliv klogere på historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund Jeg

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Studieordning af 14. okt. 1997 for

Studieordning af 14. okt. 1997 for Studieordning af 14. okt. 1997 for Institut for Teologi Ilisimatusarfik Revideret juni 1999 og december 2006 1 Adgangskrav 01.01.2004 GU/HF/HHX/HTX-eksamen, lærereksamen eller anden tilsvarende uddannelse.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Fra Jerusalem til Folkekirken

Fra Jerusalem til Folkekirken Fra Jerusalem til Folkekirken Indledning. Oversigt over program. Formål Hvad er kirke? 0 400 Fra huskirke til statskirke. 3. Bibelen Kirkemøder og bekendelser. Kanon 451 og 1054 Bibeloversættelser Øst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 TEOLOGI AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ TEOLOGI Ansatte og studerende på teologi vil gerne byde dig

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening FORÅRSPROGRAM 2014 KARABIN OG EVANGELIUM Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening v. tidligere feltpræst Victor Greve At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres frustrationer

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

At bede sit liv og at leve sin bøn

At bede sit liv og at leve sin bøn At bede sit liv og at leve sin bøn Bibelens fortællinger som nutidens nøgler et personligt forløb eller en uddannelse i bibliodramaledelse Bibelens fortællinger som nutidens nøgler Nøglefortællinger er

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

REFUGIEUGE MARTS

REFUGIEUGE MARTS ROLD SKOV REFUGIUM REFUGIEUGE 6. - 10. MARTS 2017 1517-2017 Nøje at skelne det sande fra dets skin Dengang og nu: Reformationens betydning for samfund, kirke, identitet, bevidsthed Dagsprogram: Morgenmad

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er at styrke elevernes forståelse af kristendommen som grundlæggende for vor livsanskuelse

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18. maj - 20. maj 2015 Kirkekultur.nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Diakonhøjskolen Velkommen til Landskursus 2015 Søren var kommet for tidligt

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug Sammen skaber vi engagement Højskole for genbrug Mandag d. 14. marts - fredag d. 18. marts 2016 1 Forsidefoto: Mikkel Østergaard Dato Kurset afholdes fra mandag den 14. til fredag den 18. marts 2016. Pris

Læs mere

Tema 12 Trosbekendelser og kunst Begreber Dogmer treenigheds- meningen om Jesus Trosbekendelserne Den Nikænske Trosbekendelse

Tema 12 Trosbekendelser og kunst Begreber Dogmer treenigheds- meningen om Jesus Trosbekendelserne Den Nikænske Trosbekendelse Tema 12 Trosbekendelser og kunst Kristendommen har altid udtrykt sig i og gennem begreber, symboler og kunst. Du skal kende de vigtigste kristne dogmer og trosbekendelsen, og du skal kende nogle vigtige

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Forår 2018

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Forår 2018 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2018 Kristus-Jesusbilleder i den bibelske og efterbibelske evangelielitteratur/den ny ateisme og teologien/at tænke er at takke Heidegger, Arendt,

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium BÅRINGMØDET 2013 Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på Løgumkloster Refugium 21. - 24. juli 2013 Kurset støttes af Grundtvigsk Forum 50. gang På dybt vand Årets

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere