Valideringsplatform..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valideringsplatform.."

Transkript

1 Valideringsplatform.. - en ide - et projekt - et produkt - en udfordring - et tilbud Oplæg til konsensusmøde d. 29/ projektleder Eigil Vejergang CVU Øresund, Bioanalytikeruddannelsen

2 Valideringsplatform: 1. Ideen Behov, muligheder, formål 2. Projektet Projektfaser og tidshorisont Omfang Organisering 3. Produktet Internetplatform og dokumentstyring Systematik og omfang Etablering og vedligeholdelse 4. Udfordringen Professionalisme og sikkerhed 5. Tilbuddet 6. Gruppemøde

3 Ideen Behov Hvordan gør andre? Hvordan uddanne? Muligheder Videncenterdannelse Projektstøtte TEKNA Science (www.tekna.dk) Formål Hurtig nabohjælp Støtte til akkreditering Relevant uddannelse

4 Projektet Omfang Forventet afdelingsrepræsentation ved møde (21) Hospital Afdeling Region Amager Hospital Klinisk Biokemi Hovedstaden Bispebjerg Hospital Klinisk Biokemi Hovedstaden Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemi Hovedstaden Gentofte Hospital Klinisk Biokemi Hovedstaden Glostrup Hospital KLFN Hovedstaden Herlev Hospital Klinisk Immunologi Hovedstaden Hvidovre Hospital Klinisk Biokemi Hovedstaden Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologi Hovedstaden KPLL Klinisk Biokemi Hovedstaden Nordsjællands Hospital, Frdsund Klinisk Biokemi Hovedstaden Nordsjællands Hospital, Hillerød Klinisk Biokemi Hovedstaden Nordsjællands Hospital, Hillerød Patologi Hovedstaden Rigshospitalet KLFN Hovedstaden Rigshospitalet Klinisk Biokemi Hovedstaden Rigshospitalet Klinisk Immunologi Hovedstaden Sygehus Syd - Næstved Klinisk Biokemi Sjælland Sygehus Syd - Næstved Klinisk Immunologi Sjælland Sygehus Vest - Holbæk KLFN Sjælland Sygehus Vest - Slagelse Klinisk Biokemi Sjælland Sygehus Vest - Slagelse Klinisk Immunologi Sjælland Sygehus Øst - Køge Klinisk Biokemi Sjælland

5 Projektet Faser og tidshorisont Fase I Netværk og vidensindsamling (primært arbejdsgruppe) Start januar 2008 Opsøgende virksomhed og kontakter til andre interessenter Indsamling og systematisering af dokumenter Statusopgørelse juni 2008 Fase II Dokumentstyring (primært projektgruppe) Start januar 2008 Fastlæggelse af dokumentstyringssystem Fastlæggelse af journalnøgle for systematisering af dokumenter Fastlæggelse af procedure for dokumenthåndtering med afprøvning Fase III Publicering Start april 2008 Fortsat vidensindsamling og dokumenthåndtering Løbende præpublicering og publicering efter afdelingernes godkendelse Statusopgørelse november 2008 Fremtidig drift

6 Projektet Organisering Arbejdsgruppe 5 fra bioanalytikeruddannelsen + 5 fra professionen Skal danne netværk mellem laboratoriemedicinske afdelinger, videnskabelige selskaber, firmaer og uddannelsesinstitution med aftaleindgåelse og vidensindsamling Bør besidde professionsfaglige kompetencer med indsigt i de forskellige professionsområder og helst med allerede etablerede netværk hertil Projektgruppe 3 fra bioanalytikeruddannelsen + 3 fra professionen Skal lede og koordinere projektet samt stå for systematisering og udarbejdelsen af dokumentstyringssystem og platform Bør besidde professionsfaglige kompetencer og have kompetencer inden for projektledelse, databearbejdning og internetbaseret IKT Styregruppe 2 fra bioanalytikeruddannelsen + 1 fra professionen Skal fungere som inspirationskilde og sparringspartnere for projektgruppen og sikre, at projektet udvikler sig indenfor de rammer, der ligger til grund for etableringen af projektet Kontaktpersoner Gruppemedlemmer kan efter behov krydsreagere mellem grupper!

7 Valideringsplatform: 1. Ideen Behov, muligheder, formål 2. Projektet Projektfaser og tidshorisont Omfang Organisering 3. Produktet Internetplatform og dokumentstyring Systematik og omfang Etablering og vedligeholdelse 4. Udfordringen Professionalisme og sikkerhed 5. Tilbuddet 6. Gruppemøde

8 Produktet Internetplatform og dokumentstyring En platform En højere liggende perron, hvor alle kan læsse af - og hvor alle efter systematisering kan se, hvad der ligger En valideringsplatform operationel internetbaseret valideringsplatform En platform med oplysninger om metodevalideringer ved laboratoriemedicinske specialer En internetbaseret valideringsplatform En valideringsplatform, hvor oplysninger kan nås ved klik med en mus Fra pjecen - Præsentation af Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest (07): Efter 2 års arbejde hvor vi var ved at drukne i papirer, begyndte vi at se os om efter et elektronisk dokumentstyringssystem. Valget faldt på firmaet Grøne IT i Århus (hedder nu Symfoni Software). En operationel internetbaseret valideringsplatform En internetbaseret valideringsplatform, der er let at betjene af operatører og brugere operatørvenlig digitalisering, systematisering og upload af dokumenter med fuld kompatibilitet brugerlogisk interaktiv opbygning og hurtig og sikker adgang til oplysninger

9 Produktet Internetplatform og dokumentstyring (Eksempler) Eksempel på håndbogsportal fra Region Midtjylland - Vest: Eksempler på integrerede internetpublikations- og dokumentstyringssystemer: Symfoni CMS Suite: Content Management Solutions (IBM/Lotus anvendt af Region Midtjylland) Microsoft Office SharePoint Server 2007: Enterprise Content Management (Microsoft skal anvendes af Region Hovedstaden) EMC 2 : Content Management (uafhængigt af styresystem)

10 Produktet Systematik og omfang Platformens systematik fastlægges af projektgruppe! Projektgruppen udarbejder: journalnøgle til logisk systematisering af dokumenter kravsspecifikationer for dokumenthåndteringen skabelon for arbejdsgruppens dokumentindsamling med angivelse af de for systematiseringen nødvendige oplysninger (NB! ikke indholdsoplysninger) Platformens tilstræbte omfang fastlægges endeligt af projektgruppe! Den foreløbige projektgruppes udgangspunkt: lokale overordnede, generelle beskrivelser af valideringsstrategier konkrete beskrivelser af, hvordan apparatur og analyser valideres og er valideret Desuden kan tilstræbes: analysevejledninger, betjeningsvejledinger og -procedurer? dokumentation for gennemførte valideringer? foreløbige protokoller og rapporter for igangværende valideringer?

11 Produktet Etablering og vedligeholdelse En tænkt arbejdsgang for et dokument: 1. Arbejdsgruppemedlem og kontaktperson aftaler, hvilke dokumenter, der skal publiceres på platformen og udarbejder en oversigt for afdelingen 2. Arbejdsgruppemedlem og kontaktperson aftaler, hvilke oplysninger der skal følge dokumenterne og hvordan materialet overbringes 3. Kontaktperson sender/overbringer materialet digitalt til arbejdsgruppemedlem, der journaliserer det digitalt efter den af projektgruppen udarbejdede journalnøgle 4. Sekretær uploader materialet ud fra projektgruppens anvisninger og præpublicerer det til godkendelse af afdelingen (kontaktperson) 5. Endelig publikation af materialet til enten projektgruppemedlemmer eller hele offentligheden sker først efter afdelingens endelige godkendelse 6. En gang årligt kontaktes afdelingen (kontaktperson) med henblik på ajourføring af afdelingens oversigt og materiale på platformen

12 Udfordringen Professionalisme og sikkerhed Nogle betingelser for et vellykket projekt Professionalisme: Loyalitet over for projektets formål Respekt og loyalitet over for dokumenternes ejere (afdelingerne) Sikker og betryggende dokumenthåndtering En operationel platform KISS (Keep It Simple Stupid) Sikkerhed: Mod dobbeltarbejde - nem mulighed for ejer til at trække indhold hjem Mod tab - omhu, back-up Mod misbrug - copy-right, datomærkning, frigivelse på 3 niveauer 1. Ejeradgang 2. Adgang for projektdeltager 3. Offentlig adgang Mod bedrevidende - fyldestgørende dokumentoplysninger, fortrydelsesret, keep smiling

13 Tilbuddet Region Hovedstaden: Specialebeskrivelse - Klinisk Biokemi - februar Akkreditering og certificering fremtid Der tegner sig det billede, at en meget stor del af de klinisk biokemiske afdelinger i regionen om et par år vil være akkrediterede af DANAK efter samme standard. Dette vil være en stor fordel af flere grunde: Resursemæssigt fordi det er en stor fordel, at afdelingerne indbyrdes kan udveksle dokumenter i form af procedurevejledninger m.m. til gensidig inspiration, og fordi de samlede omkostninger til DANAK vil kunne reduceres, når entreprisen kan samles. Kvalitetsmæssigt fordi fælles standarder muliggør et smidigere samarbejde mellem afdelingerne. Er man underlagt samme krav til dokumentation, arbejdsgange m.v. bliver dialogen nemmere og kvaliteten af samarbejdet forbedres. Hurtig nabohjælp og støtte til igangværende akkrediteringer - med minimale omkostninger og ressourcer Fremtidige medarbejdere, som fra start er - bedre klædt på til validering og kvalitetsarbejde

14 Gruppemøde - projektkvalificering Kaffe! Jeres gruppe- og lokalenummer er påført diskussionsside i chartek. 02 lokale 02 i stuen; 03 - lokale 03 i stuen; 12 - lokale 12 på 1. sal i undervisningsbygningen (ud i gården - til venstre ned af trappe rød høj bygning) Der vil være et projektgruppemedlem i hver gruppe som vil introducere diskussionen. Vi ses her igen kl !

15 Videre frem. Styregruppe og foreløbig projektgruppe vil hurtigst muligt konkludere, om opbakningen til ideen er tilstrækkelig til at igangsætte projektet Hvis nej - vil I modtage en mail herom Hvis ja vil vi inden jul etablere projekt- og arbejdsgruppe og forhøre os hos de manglende respondenter, om de kunne tænke sig at deltage i projektet Konstituerende møder for grupperne forventes afholdt i løbet af januar 2008 Deltagende afdelinger vil hurtigst muligt herefter blive kontaktet

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb

Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Inspirationskatalog med Dokumenterede, Erfaringer, Eksempler og Redskaber - Til lægesekretærer og ledere på sygehusafdelinger Side 1 Lægesekretærer,

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere