Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen."

Transkript

1 Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer til forslagene Kapitel 2 Kapitel 2 Gebyrer for supplerende beskyttelsescertifikater 4. I sager vedrørende ansøgninger om certifikat skal gebyrer betales med følgende beløb: Gebyrer for supplerende beskyttelsescertifikater og forlængelse heraf 4. I sager vedrørende ansøgninger om certifikat samt forlængelse heraf skal gebyrer betales med følgende beløb: Det præciseres, at gebyr for forlængelse af certifikater også er omfattet. kr. 1) Ansøgningsgebyr i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 82, stk. 4, i bekendtgørelse om patenter ) Ansøgningsgebyr i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 82, stk. 4, i bekendtgørelse om patenter kr. 2) Ansøgningsgebyr for forlængelse af certifikat i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 82, stk. 4, i bekendtgørelse om patenter Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92 mv. blev der indført en mulighed for, at indehavere af supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler kan opnå et halvt års ekstra beskyttelse under forudsætning af, at forordningens krav om fornøden dokumentation er opfyldt. Det har været muligt at anvende forordningens regler vedrørende ansøgning om forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikater siden 26. juli Med vedtagelsen af lov nr af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love er der opnået hjemmel til opkrævning af gebyr for ansøgning om forlængelse af beskyttelsescertifikater. Loven trådte i kraft den 1. januar ) Genoptagelsesgebyr i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 87 i bekendtgørelse om patenter og sup- 3) Genoptagelsesgebyr i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 87 i bekendtgørelse om pa-

2 plerende beskyttelsescertifikater tenter 600 3) Genoprettelsesgebyr i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 98, stk. 2, i bekendtgørelse om patenter ) Genoprettelsesgebyr i henhold til patentlovens 91, stk. 2, jf. 99, stk. 2, i bekendtgørelse om patenter Ændring af henvisningen til patentbekendtgørelsen. 10. Gebyr for administrativ ophævelse af varemærkeregistrering i henhold til varemærkelovens 30 eller administrativ ophævelse af fællesmærkeregistrering i henhold til fællesmærkelovens 2, jf. varemærkelovens 30, udgør Gebyr for administrativ ophævelse af varemærkeregistrering i henhold til varemærkelovens 30, stk. 1, eller administrativ ophævelse af fællesmærkeregistrering i henhold til fællesmærkelovens 2, jf. varemærkelovens 30, stk. 1 udgør Stk. 2. Gebyr for fremsættelse af indsigelse i henhold til varemærkelovens 23 eller fællesmærkelovens 2, jf. varemærkelovens 23, udgør Stk. 2. Gebyr for fremsættelse af indsigelse i henhold til varemærkelovens 23, stk. 1, eller fællesmærkelovens 2, jf. varemærkelovens 23, stk. 1, udgør Stk. 3. Gebyr for begæring om administrativ ophævelse, jf. stk. 1, eller en indsigelse, jf. stk. 2, der udelukkende er fremsat under henvisning til, at registreringen af varemærket er sket i strid med varemærkelovens 14, nr. 1 eller 3, udgør 0 Kapitel 9 Gebyrer for internationale designansøgninger (Genève-Aftalen) 23. Gebyr i henhold til designlovens 59, jf. 24, stk. 4, i bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design, for Patentog Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om international registrering af design udgør 200 Forslaget gør det muligt at fremsætte indsigelse mod eller at begære et mærke ophævet uden betaling af gebyr, hvis indsigelsen eller begæringen om ophævelse er begrundet i varemærkelovens 14, nr. 1 og 3. Disse bestemmelser i varemærkeloven omfatter eksempelvis varemærker, som strider mod lov, offentlig orden og sædelighed samt varemærker, der omfatter tegn, emblemer og våben, som har offentlig interesse. Nyt kapitel Ny bestemmelse der fastsætter et gebyr for styrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om international registrering af design. Danmark har ratificeret Genève-Aftalen om internationale designansøgninger den 9. september Aftalen gør det muligt for ansøgere i de lande, der er tilsluttet aftalen, at opnå designbeskyttelse i andre aftalelande med blot én enkelt ansøgning. Der er udstedt en bekendtgørelse om ikrafttræden af designlovens kapitel 10, jf. bekendtgørelse nr af 17. november Kapitel 10 i designloven indeholder de danske bestemmelser i forbindelse med Genève-Aftalen. Heraf fremgår det, at en international designansøgning kan indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, der videresender ansøgningen til World Intellectual Property Organisation (WIPO). Det følger 2/5

3 Kapitel Gebyr for genoprettelse af en brugsmodelansøgning eller registrering i henhold til brugsmodellovens 66, stk. 1, udgør Kapitel 13 af designbekendtgørelsens 24, stk. 4, at der for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition skal betales et gebyr. Ny bestemmelse, der fastsætter et gebyr for genoprettelse af brugsmodelansøgninger og brugsmodelregistreringer. Med brugsmodelloven (Lov nr af 21. december 2005 om brugsmodeller) blev der indført en ny bestemmelse om genoprettelse af brugsmodeller, hvor der er adgang til at opkræve et genoprettelsesgebyr. Med den nye bestemmelse udnyttes hjemlen til opkrævning af gebyr for genoprettelser. Fælles bestemmelser 27. Gebyrer indbetalt i henhold til kapitel 1-10 tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt og med frigørende virkning. Fælles bestemmelser 29. Gebyrer indbetalt i henhold til kapitel 1-11 tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt og med frigørende virkning. Stk. 2. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den handling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer indbetalt i forbindelse med handlingen. Der vil således ske tilbagebetaling af: Stk. 2. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer indbetalt i forbindelse med behandlingen. Der vil således ske tilbagebetaling af: Sproglig ændring. 1) Gebyrer indbetalt i forbindelse med indleveringen af en patent- eller certifikatansøgning, såfremt ansøgningen afvises. Gebyrer indbetalt i henhold til 3, nr. 1, 2 eller 3, eller 6, såfremt en begæring om genoprettelse, en begæring om administrativ omprøvning eller en indsigelse afvises. Gebyrer ud over genoprettelsesgebyret, med behandlingen af en begæring om genoprettelse, såfremt begæringen afslås. 1) Gebyrer indbetalt i forbindelse med indleveringen af en patent- eller certifikatansøgning, Gebyrer indbetalt i henhold til 3, nr. 1, 2 eller 3, eller 6, såfremt en begæring om genoprettelse, en begæring om administrativ omprøvning eller en indsigelse afvises. Gebyrer ud over genoprettelsesgebyret, med behandlingen af en begæring om genoprettelse, såfremt begæringen afslås. 2) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af et vare- eller fællesmærke eller om videreførelse af en 2) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af et vareeller fællesmærke eller om videre- 3/5

4 international varemærkeregistrering som dansk vare- eller fællesmærkeansøgning, såfremt ansøgningen afvises. Gebyrer indbetalt i forbindelse med en anmodning om deling af en vare- eller fællesmærkeansøgning eller -registrering, såfremt anmodningen afvises. Gebyrer indbetalt i forbindelse med fremsættelse af indsigelse, såfremt indsigelsen afvises. Gebyrer indbetalt i forbindelse med begæring om administrativ ophævelse, såfremt begæringen afvises. Gebyrer indbetalt i forbindelse med anmodning om underretning af indehavere af varemærkerettigheder, såfremt anmodningen afvises. førelse af en international varemærkeregistrering som dansk varemærke- eller fællesmærkeansøgning, såfremt ansøgningen afvises. Gebyrer indbetalt i henhold til 7, stk. 3, såfremt en anmodning om deling af en varemærke- eller fællesmærkeansøgning eller registrering afvises. Gebyrer indbetalt i henhold til 10, stk. 1 og 2, såfremt en begæring om indsigelse eller administrativ ophævelse afvises. Gebyrer indbetalt i henhold til 11, såfremt en anmodning om underretning af indehavere af varemærkerettigheder afvises. 3) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af et design, såfremt ansøgningen afvises. Gebyrer indbetalt i henhold til 15, nr. 2, litra a, såfremt en anmodning om samregistrering afslås. Gebyrer indbetalt i henhold til 18 eller 21, såfremt en anmodning om administrativ prøvning eller genoprettelse afvises. Gebyrer ud over genoprettelsesgebyret, der indbetales i forbindelse med behandlingen af en anmodning om genoprettelse, såfremt anmodningen afslås. 3) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af design, Gebyrer indbetalt i henhold til 16, nr. 2, litra a, såfremt en anmodning om samregistrering afslås. Gebyrer indbetalt i henhold til 18 eller 21, såfremt en anmodning om administrativ prøvning eller genoprettelse afvises. Gebyrer ud over genoprettelsesgebyret, med behandlingen af en anmodning om genoprettelse, såfremt anmodningen afslås. 4) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af en brugsmodel, Gebyrer indbetalt i henhold til 23, nr. 4, eller 24, stk. 1, nr. 2 eller 3, såfremt anmodningen om udslettelse eller prøvning afvises. 5) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af halvlederprodukters udformning (topografi), såfremt ansøgningen afvises. 4) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af en brugsmodel, Gebyrer indbetalt i henhold til 25, nr. 2 eller 26, såfremt en anmodning om prøvning eller genoprettelse afvises. Gebyrer ud over genoprettelsesgebyret, der indbetales i forbindelse med behandlingen af en anmodning om genoprettelse, såfremt anmodningen afslås. 5) Gebyrer indbetalt i forbindelse om registrering af halvlederprodukters udformning (topografi), Henvisning til gebyr vedrørende anmodning om udslettelse fjernes, da der ikke længere kan anmodes om udslettelse. Der indsættes mulighed for tilbagebetaling af genoprettelsesgebyret, som foreslås indsat med denne bekendtgørelse. Stk. 3. Gebyrer indbetalt i forbindelse med fremsættelse af en indsigelse mod eller begæring om ophævelse af en varemærkeregistrering, tilbagebetales med 50% af det indbetalte beløb i de tilfælde, hvor indsigel- Stk. 3. Gebyrer indbetalt i forbindelse med fremsættelse af en indsigelse mod eller begæring om ophævelse af en varemærkeregistrering, tilbagebetales med 50% af det indbetalte beløb i de tilfæl- 4/5

5 sen eller begæringen om ophævelse bortfalder som følge af suspension. de, hvor indsigelsen eller begæringen om ophævelse bortfalder som følge af suspensionen. Stk. 4. Gebyrer omfattet af kapitel 1-10, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 4. Gebyrer omfattet af kapitel 1-11, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. 33. For deltagelse i kurser, der udbydes af Patent- og Varemærkestyrelsen, betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyn til de forbrugte ressourcer. Ny bestemmelse, der præciserer styrelsens hjemmel til at opkræve gebyrer for deltagelse i styrelsens kurser. Kapitel 14 Ikrafttrædelsesbestemmelser Kapitel 16 Ikrafttrædelsesbestemmelser Ny ikrafttrædelsesbestemmelse 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på de gebyrer, der forfalder til betaling efter bekendtgørelsens ikrafttræden, uanset betalingstidspunktet. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på de gebyrer, der forfalder til betaling efter bekendtgørelsens ikrafttræden, uanset betalingstidspunktet. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 987 af 8. december 2003 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer ophæves. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 150 af 11. marts 2004 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer ophæves. Den nuværende bekendtgørelse ophæves. 5/5

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere