S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal"

Transkript

1 SKIBSTRUP bæredygtig maskin- og mandskabshal

2 Økonomisk bæredygtighed ført ud i livet Bæredygtighed og økonomi opfattes af mange som et umage par. Gennem de sidste 30 år har det i Danmark været normen, at større haller blev opført hurtigst og billigst muligt med CO2 belastende stålkonstruktioner og traditionel drift ved brug af fossile brændstoffer. Økonomi trænger bæredygtighed til en side. Sådan behøver det ikke at være Skibstrup Affaldscenter VIDA har i 2012 opført Danmarks første bæredygtige maskinog mandskabshal for Forsyning Helsingør. Med sine ideer til entreprisen på Skibstrup Affaldscenter for Forsyning Helsingør har VIDA bevist, at økonomi og bæredygtighed godt kan danne par. Ved at se på det samlede økonomiske regnskab over 10 år, gav VIDAs ideer til byggeriet både økonomisk og miljømæssig mening. Forsyning Helsingørs vision om at være forgangsvirksomhed med fokus på miljø og innovation blev ført ud i livet samtidig med at det økonomiske grundlag forblev fordelagtigt. Limtræ Beton Solceller Varmepumpe Lavenergi vinduer 2 INTRO INTRO TAGE 3

3 økonomi og bæredygtighed SKIBSTRUP AFFALDS CENTER bæredygtig maskin- og mandskabshal På traditionel vis bød VIDA ind på Forsyning Helsingørs licitation om totalentreprisen på en ny maskin- og mandskabshal. Da licitationen faldt ud til fordel for VIDA blev deres visionære og miljøbevidste ideer startskuddet for et øget projektsamarbejde. Grøn lavenergi Der blev etableret en klima- og miljø strategi for projektet. Parterne blev enige om at betragte projektet helt forfra og der blev foretaget ændringer i forhold til det oprindeligt udbudte projekt beskrevet som de 5 grønne ideer. Første hybridløsning i Danmark Skibstrup maskin- og mandskabshal er det første byggeri i Danmark med en solcellebaseret hybridløsning, som leverer både strøm og varme til huset. De 100 m2 højteknolog iske solpaneler, der er monteret på hallens tag, producerer den energi, der opvarmer og forsyner bygningen med strøm, varme og vamt vand. FAKTA om byggeriet Skibstrup maskin- og mandskabshal 900 m2 Kontor, maskinhal, mandskabsrum kantine, opholdsrum og bad Byggeperiode: 2012 Bygherre: Forsyning Helsingør A/S Totalentreprenør: VIDA Byg A/S Rådgiver: Rambøll A/S og Ingeniør Dines Jørgensen & Co A/S Entreprisesum: Kr ,- incl. moms Se for mere information om Skibstrup maskin- og mandskabshal. Se hvad pressen skrev om byggeriet på FØR UNDER EFTER 4 SKIBSTRUP AFFALDSCENTER SKIBSTRUP AFFALDSCENTER 5

4 5 grønne ideer De 5 grønne ideer, som sikrer den miljørigtige projektering, handler om materialevalg og om energibesparelser. Kontakt Morten Elleskov for mere information om de 5 grønne ideer på mailadressen: 5 grønne ideer 1 Vugge til vugge Med inspiration i princippet Vugge til vugge er der til byggeriet anvendt materialer som kan indgå i naturen eller kan bearbejdes og anvendes igen. De bærende konstruktioner er udført i genanvendeligt og CO2 besparende limtræ i stedet for de vanlige stålkonstruktioner. Der er plantet nye træer, som bidrager positivt til det samlede CO2 regnskab. Også de øvrige materialer, der blev valgt, er enten skabt af genbrugsmaterialer eller produceret miljørigtigt. 6 Grønne ideer Grønne ideer 7

5 2 - Hybridsolceller Hybridsolcellerne monteret på bygningens tag er en nytænkende kombination af solceller og jordvarme på taget. Solcellerne producerer den strøm, bygningen har brug for - både strøm til drift af to serieforbundne væske/vand varmepumper og til det øvrige forbrug. Varmepumperne sørger for centralvarmen og brugsvandet i bygningen. I solcellerne findes et glycolkredsløb, der anvendes til at køle solcellerne, som derved opnår en langt højere virkningsgrad. 3 Varmepumper Grøn opvarmning af bygningen med væske/vand varmepumper, der anvender energien fra solen og omdanner den til varme i form at centralvarme til bygningen og varmt brugsvand. Kombinationen af hybridsolpanelerne og varmepumperne bevirker, at hele bygningen kan betragtes som lavenergi bygning. Der er foruden varmepumpen monteret et traditionelt genveksanlæg, så den selvproducerede energi udnyttes optimalt i bygningen. 4 Energiklasse BR2015+ Hele byggeriet blev re-projekteret til miljørigtig projektering og dimensioneret til at overholde bygningsreglementet for Mængden af isolering er øget kraftigt i både tag, vægge og fundament. Der er monteret lavenergi vinduer og døre og der er anvendt energirigtige pumper samt lavenergi radiatorer og belysning. Også brugen af beton i byggeriet blev reduceret. Der er anvendt 3 forskellige betontyper, og kun i betondækket, hvor tunge maskiner skal køre, er der anvendt beton af stor styrke. 5 Omtanke ved brug af byggematerialer Grønne facader, grønt asfalt, grønne leverandører hele vejen rundt er der valgt løsninger, som tilgodeser miljøet. Dette gælder også ved valg af underleverandører, som er udvalgt blandt dem, der tænker på miljøet og som ved deres valg og handlinger drager omsorg for miljøet. 8 Grønne ideer Grønne ideer 9

6 SOLCELLER - Sandwichsolpaneler Sandwich - hybridsolpaneler Skibstrup maskin- og mandskabshal er en bygning med fladt tag, som giver rig mulighed for at etablere solceller. De hybridsolceller, der er anvendt, er opbygget som sandwichelementer med væske i den bagvedliggende absorberdel. Væsken optager den akkumulerede varme, der anvendes i en traditionel varmepumpe, som opvarmer centralvarmeanlægget og brugsvandet i bygningen. Solpanelerne er monteret i kassetter, som sikrer let vedligehold af de enkelte solpaneler. Se VIDAs hjemmeside for yderligere information om etablering af solceller. 10 SOLCELLER SOLCELLER TAGE 11

7 FORSYNING HELSINGØR Rambøll projektets deltagere Bygherre: Privat / Kommunalt Entreprisetype: Totalentreprise Byggeperiode: Entreprisesum: ,- Forsyning Helsingør: Rådgivende Ingeniør Rådgivning om bæredygtighed, miljø og socialt ansvar Rambøll A/S: Dines Jørgensen og Co A/S Petri & Haugsted A/S Rådgivende Ingeniør Teknisk rådgivning Dines Jørgensen A/S: Entreprenørfirma kabelarbejde, vandledning, brolægning og anlægsarbejde Petri & Haugsted 12 projektets deltagere projektets deltagere 13

8 Byggeriets karakterbog Hvert byggeri, VIDA gennemfører, bliver evalueret og bedømt af Byggeriets Evaluerings Center på VIDAs egen foranledning. Kvalitetssikring er en central del af VIDAs leverance. Sikringen knytter sig til både byggeriets kvalitet og til byggeprocessen. Byggeriets karakterbog Byggeriets Evaluerings Center er et anerkendt vurderingsorgan, der er iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Der gives karakterer på arbejdsmiljø og -ulykker, tid, økonomi og en overordnet karakter. VIDA har for byggeriet Skibstrup Affaldscenter scoret 19,2 point ud af et max på 20. KS - kvalitetssikring Herudover anvender VIDA et anerkendt kvalitetssikringssystem. Det er en integreret del af VIDAs processer at måle: Kundetilfredshed evalueringsmøder med bygherre og rådgiver. Eventuelle kritikpunkter fører til ændringer i fremtidige arbejdsprocedurer mangler på et internt afleveringsmøde udarbejdes en mangelliste som udbedres inden afleveringen til bygherre og rådgiver Tidsfrister byggeprojekter styres stramt ved brug af Microsoft Project i samråd med de ansvarlige formænd Endelig er VIDA også medlem af Byg Garanti. Tak for et godt fremadrettet samarbejde :) Indarbejdede interne processer sætter fokus på kvalitetssikring gennem hele byggeprocessen. Seriøse, nytænkende, afsøgende, megen energi, målrettede og i stand til at præstere 105% - Forsyning Helsingør A/S Se vurderingen af Skibstrup byggeriet på VIDAs hjemmeside under fanen: Om VIDA, eller scan QR koden på brochurens bagside. Bygge Rating t = Tidsfrister A = Arbejdsulykker M = Mangler K = kundetilfredshed T M A K 14 Byggeriets karakterbog Byggeriets karakterbog 15

9 Grøn optimering Bæredygtighed er for VIDA at vægte de mange, ofte modsatrettede krav til byggeri for at opnå en optimal løsning. Bæredygtighed er ikke blot et spørgsmål om miljøhensyn i form af energibesparelse og et balanceret CO2 regnskab. En balanceret økonomi er en forudsætning for bæredygtighed. VIDA vælger at bringe miljøhensyn ind i design og konstruktion, når dette medfører en betydelig positiv miljøeffekt på længere sigt uden at forringe løsningen ud fra en helhedsbetragtning. I denne vurdering indgår den efterfølgende anvend else og vedligeholdelse af bygningen. VIDA BYGGER PÅ BÆREDYGTIGHED baseret på en vurdering af tre dimensioner: Miljømæssige faktorer Etablering og drift af verdens samlede bygningsmasse udgør langt størstedelen af den belastning, vores klima er udsat for. Vi anvender de materialer og udførelsesformer, som sætter det mindst mulige fodaftryk i miljøet og gennemtænker vores projekter med henblik på at påvirke miljøet mindst muligt. Dette afspejler sig også i driften af byggerierne, hvor især de energiformer, der anvendes, ofte har en stor indvirkning på miljøet. Sociale faktorer Byggeri influerer på folks hverdag og dagligliv. Derfor har vi stort fokus på de indvirkninger byggeriet har på folks hverdag. Ligeledes tænker vi på lokalmiljøet: Hvad betyder det for livet omkring, når vi udfører vores projekter? Oprettelse af lærlinge- og praktikpladser, skolebesøg og generelt betænksomhed overfor dem der er i nærmiljøet, er en stor del af vores projekter. Økonomiske faktorer At tænke bæredygtigt er også at tænke på økonomien. Tit og ofte er det ikke kun anlægsomkostninger, der bliver tænkt ind i projektet, men også levetiden og driftsomkostninger på de løsninger, der bliver valgt. En kortsigtet billig løsning er langt fra altid det mest bæredygtige. Når vi begynder samarbejdet med vores kunder, rådgiver vi altid på flere forskellige områder og tænker den samlede økonomi ind fra starten. 16 GRØN OPTIMERING GRØN OPTIMERING 17

10 VIDA bygger på liv og bæredygtighed. Vi går foran i udviklingen af CO2 neutrale byggerier og tilbyder bæredygtige totalløsninger inden for såvel de byggetekniske som de energitekniske områder af byggeriet. VIDA bygger rammer, der giver optimale muligheder for liv og bygger på det liv, den energi og den viden, der findes i organisationen. VIDA tilbyder hoved- og totalentrepriser samt egenproduktion inden for flere traditionelle håndværksfag. Læs mere og se referencer på Tag kontakt til Morten Elleskov på mail eller telefon og få vores bud på, hvilke miljøvenlige og energirigtige løsninger, der passer til dit byggeri. Scan QR koden og download denne brochure og tag direkte kontakt til Vida A/S. HAR DU IKKE EN QR KODE LÆSER? Send sms med teksten scan til 1220 eller gå til og download en gratis applikation. 18 TAGE FAKTA KONTAKT 19

11 Vida Byg A/S fabriksvej helsingør Tlf Fax Cvr Nr

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

SMART LIVING INTELLIGENTE HUSE

SMART LIVING INTELLIGENTE HUSE Overdækket terrasse 9 m 2 SMART LIVING Stue 25 m 2 INTELLIGENTE HUSE Soveværelse 11,5 m 2 n-alrum Wc/bad 9,3 m 2 Garderobe 6,5 m 2 2 VINGE ER EN NY, BÆREDYGTIG BY VED FREDERIKSSUND OG ROSKILDE FJORD EN

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere