Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER"

Transkript

1 Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger Forudsætninger fra Lokalplan Kollektiv varmeforsyning Energibehov Økonomisk analyse Forudsætning for økonomisk analyse: Økonomisk analyse over 30 årig periode: CO 2 -udledning som følge af varmeforbrug Jordvarmeanlæg og vand/luft varmepumpe (el-forbrug): Træpillekedel: Sammenligning: 8 3. Anbefaling 8 Rambøll Danmark A/S Kolding Åpark 1 DK-6000 Kolding Danmark

3 1. Indledning Der er i dette notat lavet en vurdering af muligheder for varmeforsyning af et delområde i Elkærholmparken syd for Vester Nebel by omfattet af lokalplan ved Elkærholmvej af den 13. August Delområdet der er vurderet er i lokalplanen angivet, som område Generelle forudsætninger Vurdering af varmeforsyning er udført på baggrund af følgende forudsætninger. 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan Fra lokalplanen er der følgende punkter der har betydning for vurderingen: - Bebyggelse skal opføres, som lavenergibebyggelse (hvilket på nuværende tidspunkt er BR2015 krav). - Lokalplansområdet udlægges til kollektiv varmeforsyning. - Der kan i område 3 anlægges energibesparende fællesanlæg som jordvarmeanlæg. - Bebyggelsesprocent må ikke overstige 30 procent på hver enkelt matrikel. - Solfanger og solceller skal have en antirefleksbehandlet overflade. Side 4

4 2.2 Kollektiv varmeforsyning Den kollektive varmeforsyning i Vester Nebel er naturgas via Dong s distributionsnet, og naturgasnettet forsyner ligeledes nabokvarteret bakkedraget. Der er kommet nye regler i BR2010 og BEK nr. 374 af angående forbud mod naturgasfyr i ny bebyggelse. Der gælder en undtagelse fra forbuddet mod installation af naturgaskedler i områder, hvor kommunalbestyrelsen inden den 1. Januar 2013 har truffet endelig beslutning om, at bygninger skal have mulighed for individuel naturgasforsyning. Ved kontakt til Dong distribution er det blevet oplyst af Christian Bruun at der i det pågældende område ikke er truffet beslutning om en sådan undtagelse. Dvs. at der ikke er mulighed for kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. 2.3 Energibehov Det samlede energiforbrug til varme beregnes ud fra at byggeriet skal overholde BR2015 krav og at den samlede bebyggelsesprocent ikke overstiger 30 procent, som beskrevet i lokalplanen. Det opvarmede bygningsareal er beregnet i forhold bebyggelsesprocent og grundarealer i omfang som angivet på nedenstående udstykningsforslag. Samlet byggegrundsareal for område 2 ifølge udstykningsforslag er på m², og med en bebyggelsesprocent på 30 procent vil det medføre at det maksimale opvarmede bygningsareal er på 2836,5 m². Det samlede energibehov til opvarmning og varmt brugsvand fra bygningsarealer vil ca. være kwh om året. Side 5

5 2.4 Økonomisk analyse Der er lavet en økonomisk vurdering af de 5 mest relevante tekniske løsninger over en periode på 30 år inkl. skønnet forbrug, service og udskiftning/reinvesteringsøkonomi. De 5 tekniske løsninger der vurderet er følgende: - Centralt Jordvarmeanlæg - Individuelt jordvarmeanlæg - Centralt Vand/luft varmepumpe - Individuelt Vand/luft varmepumpe - Centralt Træpillekedel Forudsætning for økonomisk analyse: Opvarmingsform Investering i Virkningsgrad Energi pris Vedligehold alt for 20 boliger % kr./kwh pr. år for de 20 boliger Jordvarme, Fælles % 1, Jordvarme, Individuelt % 1, Vand/luft varmepumpe, Fælles % 1, Vand/luft varmepumpe, Individuelt % 1, Træpillerkedel, Fælles % 0, Alle priser i skemaet er ekskl. Moms. Side 6

6 2.4.2 Økonomisk analyse over 30 årig periode: Der er i priser på de 3 anlægstyper med fælles anlæg medregnet omkostninger for opstillingsbygning og ledningsnet fra den centrale varmecentral frem til de enkelte boliger. Der er i beregningen taget hensyn til at de enkelte anlægstyper har forskellige levetider. Generelt viser de fælles anlæg at være billigere over en 30 år end individuelle varmeforsyninger. Etableringsomkostningerne ligger forholdsvis tæt, men på grund af der i fællesanlæggene er medregnet etablering af bygning til fælles varmeforsyning bliver beløbet der skal sætte til side til udskiftning/reinvesteringsøkonomi væsentlig mindre for de fælles anlæg. Dette skyldes at bygningen til varmeforsyningen har en væsentlig længere levetid. Side 7

7 2.5 CO 2 -udledning som følge af varmeforbrug Jordvarmeanlæg og vand/luft varmepumpe (el-forbrug): Ved etablering af jordvarmeanlæg eller vand/luft varmepumpe vil eneste forbrug til opvarmning ske via et el-forbrug til drift af pumper i anlæggene. El-produktionen udleder ifølge energinets genereldeklaration fra 2012 ca. 410 gram CO 2 per kwh Træpillekedel: Ved forbrænding af træpiller udledes der CO 2, men det modsvares af den CO 2 som træerne har optaget under opvæksten. Derfor regnes træpiller - og anden biomasse - for CO 2 -neutral. Ved selve forbrændingen af træpillerne udledes der omkring 300 gram CO 2 per kwh Sammenligning: Udledningen af CO 2 for forbrænding af træpiller er mindre end det er for den generelle el-produktion, derudover kommer at træerne under opvæksten har optaget den tilsvarende mængde CO 2 som ved afbrænding bliver frigivet og derfor må anses for at være en mere miljøvenlig energikilde. El-produktionen sker dog i stigende grad via vind, vand og sol, og CO 2 udledningen fra el-produktionen må derfor forventes at være aftagende i de kommende år. Derudover er der mulighed for køb af grøn el, hvor el-produktionen sker via vand, vand og solenergi og derfor har en væsentlig lavere CO 2 udledning. 3. Anbefaling Den økonomisk mest attraktive løsning er en fælles jordvarmeløsning, hvor man udnytter det i lokalplanen tilladte område 3 til nedgravning af jordvarmeslanger. En sådan løsning fordrer naturligvis at området udvikles under et hele. Sker salget / udstykningen derimod i mindre enheder og evt. over en længere periode vil det rent praktisk/finansieringsmæssigt ofte vise sig svært at gennemføre en fælles løsning. Her vil løsning med individuelle anlæg være det naturlige valg. Vand/luft varmepumpeløsningen viser den bedste økonomi over de første 25 år. Valg af endelig løsningsmodel bør dog afvente / afstemmes med de påtænkte byggeriers tekniske sammensætning med f.eks. krav til temperatursæt på varmemediet. Det skal ligeledes understreges at endelig valg af løsning bør bero på grundlag af en projektering og konkrete tilbud på de påtænkte løsninger. Side 8

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Højagerbo Højagerparken 2 2750 Ballerup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. november 2013 Til den 19. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nygade 12 8500 Grenaa Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. oktober 2014 Til den 23. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 52798 Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2015 Til den 2. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederiksborgvej 37-41 & Glasvej 20-28. Frederiksborgvej 37 2400 København NV Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dronningeengen 5 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. januar 2015 Til den 7. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lerås 16 2670 Greve Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. april 2014 Til den 27. april 2024. Energimærkningsnummer 311050723

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 1-15 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 4 4771 Kalvehave Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havemosevej 42 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tværvej 1 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Færgevej 39 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2015 Til den 10. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 32-43 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 35 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse BILAG 5 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i 2009-2010 Lars Kristensen og Heidi Grønn Arvedsen Det Grønne Hus / Energitjenesten Vestergade 3C 4600 Køge 1 2 Fremtidens Parcelhuse opgørelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mørkhøjvænge, Rækkehuse Juni Alle 4 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 2. marts 2015 Til den 2. marts 2025.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 17-31 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenholmvej 6A 8543 Hornslet Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2013 Til den 5. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og

NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 194245 Brevid. 1314010 Ref. VAJE Dir. tlf. 46 31 35 38 vagnhj@roskilde.dk NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og 10.

Læs mere