At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision"

Transkript

1 At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision

2 At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision

3 INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p KONTEKST p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p FAKTA OM VÆREBRO PARK p EJERFORHOLD p SE VÆREBRO p BEBYGGELSEN - DEN EKSISTERENDE p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p FRIAREALER p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p FORBINDELSER p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p IDÉKATALOG TIL FORBEDRINGER p ÅBNE CENTRETS FACADE OP p BOLIGBLOKKENE p ANKOMSTOMRÅDET p FUNKTIONER - PERGOLA p AKTIVERING AF INGENMANDSLAND p INFRASTRUKTUR - FORBINDE VÆREBRO BEDRE INTERNT OG MED OMVERDENEN p FORTÆTNING - NYE SKRÆNTBOLIGER p DE NYE SKRÆNTBOLIGER OG PERGOLA p 30 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 5

4 1.0 INTRO Projektet Styrket Social Balance i Værebro kommer med idéer til hvordan Værebro Parks fysiske udtryk kan løftes og dermed bidrage positivt til, at området bliver en integreret del af det omkringliggende samfund. Som første led i den proces udarbejdes en stedsanalyse af området, der kort beskriver Værebro Park ved hjælp af kort, diagrammer og registrering. Gennem stedsanalysen fremskaffes den viden, der skal bruges til den videre vurdering. Den vil således være et arbejdsredskab for den mere løsningsorienterede del af indsatsen. Idékataloget arbejder videre med udvalgte idéer fra stedsanalysen. Der arbejdes med temaerne: boligblokkene, centret, infrastruktur, fortætning, aktivering af ingenmandsland, funktioner og identitet. Idékataloget giver et bud på, hvordan idéerne kan konkretiseres på et overordnet skitseniveau. Stedsanalysen og idékataloget er udarbejdet af Byplanafdelingen, Gladsaxe Kommune, september Stedsanalysen indeholder en beskrivelse af områdets funktioner, bebyggelse, friarealer, forbindelser og kontekst samt styrker og svagheder indenfor de enkelte temaer. Den vil også give et første bud på idéer, der kan arbejdes med for at løfte det fysiske udtryk. 6 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 7

5 1 VÆREBRO PARK 5 RINGBO PLEJEHJEM - UDVIKLINGSOMRÅDE 2.0 KONTEKST 2 HILLERØD MOTORVEJEN 6 BAGSVÆRD SKOLE - UDVIKLINGSOMRÅDE 3 OVERGANGE OVER MOTORVEJEN 7 BAGSVÆRD BYPARK - UDVIKLINGSOMRÅDE 4 VILLAKVARTER Værebro Parken ligger som en selvstændig bydel omkranset af veje. Mod nord og syd er der store grønne arealer, det nordlige udlagt som boldbaner og det sydlige fredet. Mod vest ligger et villakvarter, mens der mod øst, på den anden side af Hillerød Motorvejen, findes flere byudviklingsområder, fx Ringbo, tidligere Bagsværd Skole og Bagsværd Bypark, hvor der i fremtiden vil kunne ske ændringer i anvendelser og tæthed. Længere mod øst er bymidten med Bagsværd Station. - Undersøgelse af hvordan der kan etableres bymæssige tilbud i centrets tomme lokaler. Det kunne være lektiecafé, fitness, sportsklub og cykel- og knallertværksted. 2.1 Styrker og svagheder Værebro Parken er særlig sårbar, da den ligger i udkanten af byen uden at have direkte fordele af de bymæssige tilbud. Styrken er, at grundlaget for at etablere bymæssige tilbud eksisterer og arealerne er der. 2.2 Idéforslag til forbedringer Ved en nytænkning af områdets kontekst kan der arbejdes med: - Området åbnes op mod vest og øst hvor en gennemgående gang- og cykelforbindelse kan forbinde området bedre til bymidte og villakvarter. Forbindelsen kan tænkes ind i en fremtidig udvikling af Ringbo. - Tilførelse af flere funktioner til området, som også gør det interessant for udefra kommende at færdes i området og gå igennem området. Værebro Park med kontekst. 2.0 Værebro Park med omgivelser. 8 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 9

6 3.0 FAKTA OM VÆREBRO PARK Værebro Park området er på ca. 29 ha. og omkranses af Hillerød Motorvejen, Bagsværdvej og Værebrovej. Et bredt plantebælte langs vejene understreger området som en selvstændig bydel. Selve Værebro Park bebyggelsen er fra 1967 og består af 8 boligblokke med tilhørende center og børnehuse (integrerede vuggestue og børnehave). Boligblokkene er i henholdsvis 4 og 8 etager, mens børnehusene er i 1 etage. Værebro Svømmehal og Skovbrynet Skole ligger vest for bebyggelsen. Friarealerne er generelt meget store og grønne. Boligblokkene orienterer sig mod de grønne områder. Til hver boligblok hører et lege- og opholdsareal, som varierer en anelse i udtryk og funktion. Områdets parkeringsarealer ligger bag boligblokkene. Areal: 29 ha. Ejer: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Gladsaxe Kommune. Opført: 1967 Renoveret: 1993 Beboere: beboere. Boliger: boliger. Lejligheder: 1-5 værelses lejligheder pt. er alt udlejet. Erhverv: 20 erhvervslejemål. Andet: 6 institutioner, Skovbrynet Skole og Værebro Svømmehal. Meget groft kan man tale om et lagdelt område, der yderst har de store veje, dernæst beplantningsbælterne, så parkeringspladserne og til sidst boligerne og de grønne områder. Værebro Park. 3.1 Ejerforhold. gladsaxe kommune gladsaxe almennyttigt boligselskab 10 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 11

7 3.2 SE VÆREBRO PARK

8 4.0 BEBYGGELSEN villakvarter A B 8 etages boligblokke 4 etages boligblokke boligblokke børnehuse 0-6 år sfo 6-9 år fritids/ungdomsklub byggeren år år før kl år efter kl skovbrynet skole svømmehal sfo en flyttes til skolen byggeren plan om lukning pergola B boligblokke børnehuse halvtag til p-plads springvand center bibliotek A materialegård plejehjem ringbo plejehjem for demente 4.0 bebyggelsen Bebyggelsen er fra 1967 og består af 8 høje boligblokke, hvoraf de 3 blokke i 8 etager ligger forskudt for hinanden mod motorvejen, og de resterende 5 blokke i 4 etager ligger side om side vinkelret på Værebrovej. Blokkene er helt identiske i materiale og udtryk. De er opført i beton, stål og glas og inddelt i et regelmæssigt grid med lange vandrette vinduesbånd mellem de grå betonflader. Bygningerne er opført som montagebyggeri. De enkelte bygningsdele er produceret i forvejen og derefter placeret som byggeklodser i byggeriet. Repetition som princip er dels et udtryk for den tids industrielle tilgang til arkitektfaget, men også et middel til hurtig vækst i bygningsmassen og til at skabe universelle rammer for livets udfoldelse. Som resultat kan bygningerne også beskrives som ensformige og forudsigelige. I 1993 gennemgik bebyggelsen en større renovering på facader og tag. Vinduesrammerne mod øst blev beklædt med blå, grønne og røde plader. Mod vest blev altanerne lukket med mobile glaspartier. Centret fik malet søjler og flere steder blev der skabt små åbninger ud mod ankomstarealet. Centret har samme karakter som bebyggelsen, mens de små børnehuse har en helt anden skala og åbenhed. 4.1 Styrker og svagheder Bebyggelsens største styrke, men også svaghed, må være det meget markante og ensartede bygningsudtryk. Man forbinder Værebro Parken med de høje ensartede bygninger, og det er dem, som giver Værebro den genkendelige karakter. Da man i 1993 renoverede facaderne var forandringerne umiddelbart til at få øje på. De nye farver var meget markante, men der blev ikke rigtig gjort op med bebyggelsens grundlæggende problemer. 4.2 Idéforslag til forbedringer Forandringerne var kun på overfladen af facaderne. Bebyggelsens meget store skala kan der ikke ændres ved, men samspillet med omgivelserne kan ændres. Dette gælder både for boligblokke og centret. De små børnehuse fungerer som udgangspunkt fint, men vil også løbende have behov for ændringer og renoveringer. Ved en nytænkning af områdets bebyggelse kan der arbejdes med: - Åbne lette altaner mod øst som skaber spil i facaden samtidig med, at den oprindelige struktur fremstår tydelig. - Stueetager med direkte adgang til udearealerne evt i form af forhaver. Det skaber et stort tilskud til stuelejlighederne samtidig med, at bygningsfacadens flade udtryk brydes. - Friarealet mellem blokkene får en mere varieret anvendelse. Friarealerne er flere steder store og monofunktionelle, hvorfor en opdeling af arealet vil aktivere arealet på en ny måde. - Åbne centret mod ankomstpladsen og få skabt et mere udadvendt og venligt center, samtidig med at pladsen aktiveres og får en funktion. - Overgangen mellem inde og ude gøres mere flydende. - Etabler en bibliotekscafé som træder ud af rummet og indtager pladsen. -Synliggør centrets udadvendte funktioner. 14 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 15

9 5.0 FRIAREALER græs/grønne områder legepladser eksisterende bebyggelse eksisterende træer 5.0 Friarealer Værebro Parken har store, gode og velholdte udearealer, som domineres af udstrakte plæner og store træer. Fra boligerne er der frit udsyn til det grønne. I midten af området har udearealerne nogle steder parklignende karakter og store terrænforskelle, mens det mellem boligerne er anderledes udnyttet med flade legearealer. Omkring børnehusene og ungdomsklubben opleves der en hyggelig og intim karakter. Bebyggelsen er her lav og uderummene små og overskuelige. Uderummene mellem blokkene mod Værebrovej opleves derimod anderledes. De er større, matcher blokkenes skala, og virker derfor også lidt uoverskuelige. Udnyttelsen af disse arealer er meget ens, og generelt findes der mellem blokkene mange legepladser, der umiddelbart synes at henvende sig til den samme aldersgruppe. Samlet set er udearealerne, ligesom bebyggelsen, store i skala. Nogle steder er funktionen klar og området indrettet dertil, fx boldbanerne og institutionslegepladserne. Andre steder findes der arealer, hvor tilhørsforholdet er uklart og indretningen mangelfuld. Det gælder især hele ankomstarealet ved centret og de støjplagede overskudsarealer ved vejene. Flere steder i bebyggelsen ses der fine detaljeringer i belægningen, hvor særlige overgange og funktioner er markeret. 5.1 Styrker og svagheder Værebro Park har nogle enestående friarealer. Den parklignende karakter og store terrænforskelle er kvaliteter, der bør styrkes. 16 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision I dag er legepladser til de mindre børn fordelt i bebyggelsen, men aktivitetsmulighederne bør udvides, så de i højere grad også omfatter tilbud til unge og ældre. Den mere intime og hyggelige stemning der opleves mellem børnehusene savnes på friarealerne mellem blokkene mod Værebrovej. 5.2 Idéforslag til forbedringer Mens det er bygningerne, der giver bydelen den genkendelige karakter, er det i rummene mellem husene, der kan skabes variation og plads til forskellighed i bydelen. Med de enestående friarealer er det oplagt med forholdsvis enkle midler at skabe en stærk grøn identitet og endnu bedre uderum. Ved nytænkning af områdets friarealer kan der arbejdes med: - Aktivitetsmuligheder udvides, så de også omfatter tilbud til unge og ældre. - Grønne arealer, belægninger, legepladser og parkeringspladser omdefineres til fremtidig brug. Dette kunne være dyrkningshaver, sansehaver, væksthus med mere. - Ny bebyggelse, fortætning af området. - Stueetager med direkte adgang til udearealerne. Dermed får arealerne mellem blokkene en anden karakter. Arealet er stort og kan godt tåle en opdeling. - Skrænten langs pergolaen aktiveres i stedet for at være gemt bag beplantning. - Basketbanen ved motorvejen flyttes ind i området. Det er en aktivitet, der skaber liv og tryghed tæt ved boligerne. - Tilhørsforhold til ankomstareal og overskudsarealer mod vejene ved nytænkning af funktion og indretning. At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 17

10 6.0 FORBINDELSER A 220 p-pladser B 90 p-pladser C 50 p-pladser eksisterende p-pladser eksisterende bebyggelse stier veje blindeveje C pergola til skovbrynet station værebrovej/ forbindelsesvej A hillerødmotorvej vadstrupvej til bagsværd station 6.0 Forbindelser Værebro Parken omkranses af Hillerød Motorvej, Bagsværdvej og Værebrovej. Der er dog kun adgang til området fra Værebrovej og ned langs enten en stikvej parallel med motorvejen eller indkørsel ved centret. Al trafikbetjening sker på bagsiden af bebyggelsen, hvor også samtlige parkeringspladser er anlagt. Det indre af bebyggelsen er således bilfrit område. Området er dårligt koblet op til bymidten og de omkringliggende områder. Mod øst ligger Hillerødmotorvejen som en barriere mod bymidten. Mod nord er Bagsværdvej og mod syd ligger Værebrovej og grønne fredede arealer. Mod vest er området også lukket af, idet en blind vej udgør en skarp adskillelse mellem villakvarteret og Værebro Park området. Forbindelserne i selve området udgøres af et fint stinet, som kobler de enkelte funktioner sammen. Der findes mange fartstoppere og forhindringer, som synes unødvendige. Nogle af forbindelserne er heller ikke helt klare og entydige. Det gælder blandt andet forbindelsen fra svømmehallen til boligblokkene. Generelt virker de store asfalterede parkeringsarealer bag boligblokkene overdimensionerede, ligesom også parkeringsarealet ved centret virker for stort. 6.1 Styrker og svagheder Områdets største svaghed er den isolerede beliggenhed midt mellem tre trafikerede veje og den deraf følgende dårlige opkobling til de omkransende områder. Der er således ingen udefrakommende som kører, cykler eller går igennem bebyggelsen. Styrken ved områdets trafikstruktur er trafiksikkerheden. Bløde trafikkanter adskilles fra hårde, og børnene kan bevæge sig sikkert via interne stisystemer fra bolig til skole. Al parkering er tilvejebragt på terræn og fylder således meget af området. Parkeringsarealerne er generelt store og virker overdimensionerede. 6.2 Idéforslag til forbedringer Ved en nytænkning af områdets forbindelser kan der arbejdes med: - Værebro Parken forbindes bedre til de omkringliggende områder. Mod vest kan villakvarterets blinde vej evt. forlænges i en bred gang- og cykelforbindelse som forsætter ned til pergolaen. - Pergolaen gøres bredere og mere venlig ved at åbne op mod skrænten mod nord. Forbindelsen kan enten fortsætte over/under motorvejen eller ende i en nyindrettet ankomstplads ved centret. - Dele af de store parkeringsarealer omdannes med nye funktioner som er i overenstemmelse med beliggenheden tæt på trafikerede veje. Det kan være store solcelleparker eller frugtplantager. B ankomstområde/ busholdeplads værebrovej 18 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 19

11 7.0 IDÉKATALOG Foto: Værebro Park - lukket centerfacade. - Centret åbnes op mod ankomstpladsen. De lukkede fag erstattes af store glaspartier, så funktionen indvendig er tydelig. - Der etableres udadvendte anvendelser, hvor nogle træder ud på pladsen og skaber liv og tryghed. 7.1 Collage: Forslag til ny centerfacade.

12 7.2 BOLIGBLOKKENE 7.3 ANKOMSTOMRÅDE - De 8 etagers blokke forsynes mod øst med altansvalegange i et mønster, der bryder med bygningens stramme orden. Den store flade facade tilføres dybde og liv. Lejlighederne tilføres ekstra udeareal. - Ankomstpladsen bearbejdes så arealernes brug er klart defineret. Som det ser ud i dag er der for mange tomme p-pladser og ingen klarhed over fortorve og stier for gående og cyklister. - De 4 etages blokke åbnes op i stueetage mod vest. Der opstår små semiprivate forhaver, som et stort tilskud til stuelejlighederne. Samtidig opblødes det store friareal mellem blokkene. Værebro Park - 8 etager østvendt facade. - Mod boligblokkene bibeholdes parkeringspladserne, cykel og gangforbindelsen føres ud på Værebrovej. Tættest mod centret vil et befæstet areal udgøre centrets forareal og i midten strækker et nyt grønt bystrøg sig langs centret og trækker Værebros bakke mod nord med sig og danner mindre bakker og dale i det nye grønne bystrøg. Planskitse over ankomstområde som det ser ud i dag. Skravering viser p-plads områderne. 7.2 Forslag til ny facade med altaner. 7.3 Forslag til nyt ankomstområde med udnyttelse af det lange stræk bl.a. ved at placere p-pladser langs boligblokkens kant og det nye grønne bystrøg langs centerfacaden gøres muligt. 22 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 23

13 7.4 FUNKTIONER PERGOLA 7.5 AKTIVERING AF INGENMANDSLAND - Institutionen Holmegården tættest mod centret lukker, og en ny funktion skal forstærke center og ankomstplads. For eksempel boliger i 2 etager, som kan udgøre et pejlemærke i ankomstområdet, og skabe ny visuel identitet. - Arealers brug og tilhørsforhold tydeliggøres. - Område grænsende op til støjplaget motorvej kan anvendes til solcelle farm. - Søen ved svømmehallen åbnes op og omdannes til rekreativt opholdssted. - Helheden af fællesarealer og bygninger er afgørende for den status, som bebyggelsen har generelt og i lokalsamfundet og for beboernes ansvarlighed overfor bebyggelsen. - En grøn stærk identitet. Eksempelvis minibondegård, solcellepark, frugtplantager, havelodder med mere. - Det kan også overvejes om børnehusene skal spredes ud i hele skoledistriktet og området med børnehusene skal tænkes anderledes. Eksisterende tillukket pergola. Byggerens dyr. Eksisterende stiforbindelse og svømmehallens facade. Eksisterende stiforbindelse fra skolen til pergolaen. Forslag til friluftsbad. Eksisterende bebyggelse Pergolaens rum 4 meter Cykelsti 2 meter Forhave for boliger Nyt byggeri - skrænt boliger Forslag til solcellefarm. Forslag til skræntboligbebyggelse og bredere pergola med cykelsti. Snit b-b 24 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 25

14 7.6 INFRASTRUKTUR - Pergolaen omdannes til en bredere cykel og gangforbindelse fra villakvarteret til centrets forplads og ankomstpladsen. - Forhindringer, fartbremsere og lignende fjernes. - Behovet for en seperat gang og cykelforbindelse over motorvejen bør undersøges. Eventuelt i forbindelse med byuvikling øst for motorvejen. Plantegning: Pergolaen åbnes op, gøres bredere, får en cykelsti og kobles til villakvarter mod vest og motorvejen mod øst. 26 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 27

15 Forslag til skræntboliger langs pergolaen. 7.7 FORTÆTNING Eksisterende bebyggelse Pergolaens rum 4 meter Cykelsti 2 meter Forhave for boliger Nyt byggeri - skrænt boliger - Skrænten kan være en oplagt strækning at fortætte med eksempelvis boliger, der mod vest vender ud til det store grønne område og mod øst pergolaen og 4 etages boligblokke. - Den nye skræntboligbebyggelse på 2 etager vil udgøre en mellemskala mellem de høje boligblokke og de lave børnehuse. - Institutionen tættest mod centret lukker og erstattes af boliger. Forslag til skræntboligbebyggelse og bredere pergola med cykelsti. - Snit b-b Forslag til skræntboligbebyggelse. - Snit a-a 28 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 29

16 Collage: Den nye skræntbebyggelse og den åbne, bredere pergola med cykelsti.

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken Vejleåparken COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Idékatalog for Skovlunde Bymidte

Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte september 2013 Tekst og layout: ekstrakt i samarbejde med Ballerup Kommune, Plan & Byg ekstrakt INDHOLD 1. Introduktion 2. Baggrund 3.

Læs mere

Aktivitetshus planskitser

Aktivitetshus planskitser Aktivitetshus planskitser Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 1:200 Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokoststue Pers. toil. G. Toilet

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum.

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum. KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september 2011 By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Målsætning for indsatsområdet: at få

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

By og Liv, kultur og erhverv

By og Liv, kultur og erhverv Målsætning 2 Værebro Park og områdets institutioner og tilbud fastholder og tiltrækker ressourcestærke borgere Bolig og naboskab By og Liv, kultur og erhverv sammenhæng 1 Bolig og naboskab Boligerne Blokråd

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder FRØKÆRPARKEN 2030 en visionsplan for de grønne områder FORORD/ INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en vision? Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Idékatalog for Skovlunde Bymidte

Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte juni 2013 Tekst og layout: ekstrakt i samarbejde med Ballerup Kommune, Plan & Byg ekstrakt INDHOLD 1. Introduktion 2. Baggrund 3. Skovlunde

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere