HØSTEN Afregningsbetingelser for afgrøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder"

Transkript

1 HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder

2 EKSPORTHVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 Tillægges er Vand Basis 14,5% max. 20,0% Kg/hl (Rumvægt) Basis 76,0 min. 72,0 Protein Basis 11,5% min. 10,5% Faldtal Basis 250 min. 225 Fremmed art Basis 0,5% max. 2,0% 14,5 og derunder 14,6-15,5 15,6-20,0 20,1 og derover 76,0 og derover 75,9-72,0 71,9 og derunder 11,5 og derover 11,4-10,5 10,4 og derunder 250 og derover og derunder 0,5 og derunder 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1 og derover 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 15,5 Fradrag: 0,60 pr. enhed under 76,0 Fradrag: 0,45 pr. 0,1% protein under 11,5%. Fradrag: 0,25 pr. enhed under 250. Fradrag: 1,60 Fradrag: 2,50 Fradrag: 3,00 Spiring min. 85 (Vitaskop) Under 85 Konceptavl/brødhvede/vårhvede handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav. Prisen med indregning af kvalitetsreguleringer i en afregning af eksporthvede må aldrig være mindre end den tilsvarende pris for foderhvede på prisfastsættelsestidspunktet, hvis leverancen afregnes som foderhvede. Spirede kerner Som grundprincip vil kvalitetskorn (f.eks. eksporthvede) med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderkorn. Fremavlspartier Korn, raps og ærter til udsæd afregnes med hensyn til kvalitet efter de betingelser, der er anført i fremavlskontrakten. 2

3 MALTBYG Maltbyg Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering. Knækkede kerner Basis 1,0% 1,0 og derunder 1,1 og derover Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 Tillægges er Vand Basis 14,0% max. 20,0% Protein Basis 9,5-11,0% max. 11,5% min. 8,7% 14,0 og derunder 14,1-15,0 15,1-20,0 20,1 og derover 11,6 og derover 11,5-11,1 11,0-9,5% 9,4-9,1% 9,0-8,7% 8,6 og derunder 0,5% vand over basis. pr. 0,1% vand over 15,0. Fradrag: 0,80 pr. 0,1% protein mere end 11,0% Fradrag: 0,50 pr. 0,1% protein mindre end 9,5% Fradrag: 0,80 pr. 0,1% protein mindre end 9,1% Sortering Basis 90% 90,0 og derover (over 2,5 mm sold) min. 70% 89,9-70,0 Fradrag: 0,70 pr. enhed under 90,0 69,9 og derunder Fremmed art Basis 0,5% 0,5 og derunder 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1 og derover Fradrag: 1,60 Fradrag: 2,50 Fradrag: 3,00 Sortsrenhed Min. 99% Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt Spireenergi Basis 97% Min. 95 % (Aubry) Under og derover 94 og derunder Prisen med indregning af kvalitetsreguleringer i en afregning af maltbyg må aldrig være mindre end den tilsvarende pris for foderbyg på prisfastsættelsestidspunktet, hvis leverancen afregnes som foderbyg. Sortsrenhed Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at der er anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma. Fusarium Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. Beskadigede/spirede kerner Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke overstige 2%. Maltbyg med indhold af synlige spirer omklassificeret til foderkorn. 3

4 FODERHVEDE/TRITICALE Foderhvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 Tørstoffradrag: 0,75% svind pr. 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 16,0 Kg/hl Basis 76,0 76,0 og derover (Rumvægt) 75,9-72,0 Fradrag: 0,35 pr. enhed under 76,0 71,9 og derunder Individuel aftale Triticale Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Urenheder Fastlægges ved prøverensning Fradrag: 0,1% svind pr. 0,1% Kg/hl (Rumvægt) Basis 72,0 72,0 og derover 71,9 og derunder Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 16,0 Fradrag: 0,35 pr. enhed under 72,0 Meldrøjer Basis 0,0% I henhold til DLG takster Tørringstakster for korn Vandprocent Foderkorn Sædekorn Maltbyg Maltbyg (Fremavl) Brødhvede Brødrug ved modtagelse 14,1-14,5 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 5,00 14,6-15,0 0,00 0,00 7,40 7,40 5,00 6,90 15,1-15,5 4,35 5,40 8,45 8,45 6,90 8,05 15,6-16,0 6,10 7,40 9,55 9,55 8,05 9,15 16,1-16,5 7,10 8,45 10,55 10,55 9,15 10,20 16,6-17,0 8,10 9,55 11,60 11,60 10,20 11,20 17,1-17,5 9,10 10,55 12,70 12,70 11,20 11,85 17,6-18,0 9,65 11,60 13,30 13,30 11,85 12,45 18,1-18,5 10,35 12,70 13,90 13,90 12,45 13,10 18,6-19,0 10,80 13,00 14,50 14,50 13,10 13,65 19,1-19,5 11,50 13,40 15,10 15,10 13,65 14,60 19,6-20,0 12,35 14,50 16,00 16,00 14,60 15,50 Der tages forbehold for ændringer i CO 2-afgift DLG forbeholder sig ret til at forhøje taksterne ved stigende energiomkostninger. 4

5 FODERBYG/HAVRE/RUG Foderbyg Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 Tørstoffradrag: 0,75% svind pr. 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 16,0 Kg/hl Basis 65,0 65,0 og derover (Rumvægt) 64,9 og derunder Fradrag: 0,35 pr. enhed under 65,0 Perlebyg handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser. Foderhavre Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 Tørstoffradrag: 0,75% svind pr. 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 16,0 Kg/hl Basis 54,0 54,0 og derover (Rumvægt) 53,9 og derunder Fradrag: 0,35 pr. enhed under 54,0 Grynhavre handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser. Foderrug Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75 Fradrag: 1,75 Tørstoffradrag: 0,75% svind pr. 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 16,0 Kg/hl Basis 72,0 72,0 og derover (Rumvægt) 71,9 og derunder Fradrag: 0,35 pr. enhed under 72,0 5 Meldrøjer Basis 0,0% I henhold til DLG takster Brødrug handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser.

6 RAPS Raps Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Vand Basis 9,0% 9,0 og derunder 9,1-10,00 10,1-25,0 25,1 og derover 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 10,0 Individuel aftale Renvare Basis 100,0% Fradrag: 0,1% svind pr. 0,1% enhed + renseomkostninger Rent frø Basis 100,0% Fradrag: 0,1% pr. 0,1% afvigende fra 100 Olieindhold Basis 40,0% (Se nedenfor) Glucosinolatindhold Max. 25 mikromol Over 25 mikromol Afregnes efter individuel aftale Erucasyreindhold i fedtfase og Max. 2% af hver 2,0 og derunder frie fedtsyrer. 2,1 og derover Individuel aftale Vistive raps handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser Omregning for raps Renvare Der omregnes kun til renvare, såfremt partiet er prøverenset. Den tørre råvare omregnes til renvare ved at multiplicere kvantum råvare med renvareprocent og dividere med 100. Rent frø Renvaren omregnes til 100% rent frø ved regulering i tør renvare fradrag i forholdet 1:1. Olieindhold a) Olieprocenten beregnes på basis 100% tørstof og måles i den rensede vare. b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieindholdet i tørstof med en faktor: For partier med 9% vand og derover er faktoren 0,91. For partier med 6,1-8,9% vand er faktoren 1 minus (vandindholdet i procent : 100). For partier med 6% vand og derunder er faktoren 0,94. c) Det efter punkt Rent frø fundne kvantum korrigeres i forholdet 1,25 : 1 med forskellen mellem den omregnede olieprocent og 40% olie. Reguleringer Reguleringer for vandindhold, renvare, rent frø og olieindhold foretages successivt og i den nævnte rækkefølge på den leverede råvaremængde. Renseomkostninger for raps pr. 100 kg 99,9-99,0% renvare kr. 2,25 98,9-97,0% renvare kr. 5,75 Under 96,9% renvare kr. 7,50 Tørringstakster for rapsfrø Vandprocent ved modtagelse Rapsfrø 9,1-9,5 8,50 9,6-10,0 11,10 10,1-10,5 13,10 10,6-11,0 14,45 11,1-11,5 15,75 11,6-12,0 17,20 12,1-12,5 17,90 12,6-13,0 18,60 13,1-13,5 19,25 13,6-14,0 20,30 14,1-14,5 21,55 14,6-15,0 22,75 Der tages forbehold for ændringer i CO 2-afgift. DLG forbeholder sig ret til at forhøje taksterne ved stigende energiomkostninger. Spirede frø Rapsfrø med indhold af synlige spirer betegnes ikke som gode sunde varer og derfor fradrages andelen af spirer i forholdet 1:1. 6

7 ÆRTER Ærter Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Renhed Basis 100 % Fradrag: 0,1% svind pr. 0,1% Renseomkostninger Fastlægges ved prøverensning 0,1-0,9 Vand Basis 14,0% 14,0 og derunder 14,1-15,0 15,1 og derover Fradrag: 2,25 Fradrag: 0,25 kr. pr. 0,1% over 0,9% 0,5% vand over basis pr. 0,1% vand over 15,0 Konceptavl af ærter handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav. Tørringstakster for ærter Vandprocent ved modtagelse Fremavl 14,1-14,5 6,10 0,00 14,6-15,0 8,55 0,00 15,1-15,5 10,65 0,00 15,6-16,0 12,15 6,30 16,1-16,5 13,70 8,80 16,6-17,0 15,30 11,00 17,1-17,5 16,00 12,55 17,6-18,0 16,95 14,10 18,1-18,5 18,55 15,75 18,6-19,0 20,25 16,50 19,1-19,5 22,05 17,40 19,6-20,0 23,75 19,10 Der tages forbehold for ændringer i CO 2-afgift. DLG forbeholder sig ret til at forhøje taksterne ved stigende energiomkostninger. 7

8 GENERELLE BETINGELSER Gode sunde varer Alle leverancer, som afregnes ifølge aftalen med DLG, skal kunne betegnes som gode sunde varer. Eksempler på leverancer, der ikke betegnes som gode og sunde varer omfatter: partier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende. Ved levering af partier, som ikke opfylder kravet om gode og sunde varer, kan DLG enten konvertere partiet eller fradrage i henhold til kvaliteten. Dette sker på modtagelsestidspunktet eller når analyseresultatet på leverancen kendes. Ved tilmelding af korn til levering/afhentning, er der pligt til at meddele evt. indhold af flyvehavre. Transportkrav i DLG Al transport udført af sælger skal ske på egne køretøjer, der er rengjorte og egnede til transport af foder og/eller konsumprodukter. Transport foranlediget af sælger, men udført af 3.-part, må kun udføres af virksomheder, der er registreret hos Fødevarestyrelsen, som foderstofvirksomhed med transportaktiviteter. Transportøren skal til enhver tid kunne dokumentere sporbarhed i transporten i form af logbog eller lignende. Alle vognmænd, som kører for DLG, har underskrevet en tro-og-love-erklæring, hvori det bl.a. indgår, at bilerne, der anvendes til transport i DLG, ikke bruges til kørsel af risikomateriale. Her tænkes især på kød- og benmel. I høstperioden vil der være et øget transportbehov. Derfor understreges, at det er særdeles vigtigt at sikre, at bilerne, som anvendes til transport af afgrøder til DLGs lagre, ikke har været i kontakt med risikomateriale. Lagersikring Ved indlagring på gården skal man til stadighed tilse, at der er foretaget skadedyrssikring og rengøring af lageret, dets transportsystemer og hovedkanaler, samt udarbejde risikovurdering og handlingsplan for uønskede stoffer (fremmed lugt, glas, sten mm.). Lagerleje Der beregnes lagerleje pr. den 15. september 2015 af den oplagte beholdning. Såfremt vejrliget forhindrer gennemførelse af høst i Danmark inden den 15. september 2015, kan lagerleje udsættes med op til 10 dage. Derefter beregnes lagerleje ultimo hver måned af den oplagte beholdning, første gang 31. oktober Afgrøder som er oplagt hos DLG og ikke prissat pr. 30. juni 2016 debiteres en ekstraordinær lagerleje. Lagersvind For leverancer, der er solgt til afregning senest 15. september, beregnes der ikke lagersvind. Modtagelse/leverancer i juli og august måned For leverancer, hvor der ikke er aftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15. september, beregnes der lagersvind med 1,0% pr. 31. august. Modtagelse/leverancer i perioden 1. til 15. september For leverancer, hvor der ikke er aftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15. september, beregnes der lagersvind med 1,0% pr. 15. september. Modtagelse/leverancer efter 15. september Der beregnes lagersvind for leverancer, som ikke er prisfastsat, senest 14 dage efter levering. Afgrøder som er oplagt hos DLG og ikke prissat pr. 31 januar 2016 beregnes 0,5% i lagersvind. Økologi Ved salg af økologisk korn til DLG skal følgende dokumentation foreligge inden afhentning: 1. Statusrapport: Kopi af den seneste statusrapport fra Naturerhvervsstyrelsen 2. Kontrolrapport: som NaturEhvervstyrelsen har tilsendt i forbindelse med seneste kontrolbesøg 3. Tro-og-love-erklæring (økologierklæring/partidokumentation) 4. Kød- og benmel erklæring Læs yderligere på group.dlg.dk/da/oekologi/marken 8

9 PRØVEUDTAGNING OG ANALYSERING GENERELT Prøver / analyser Alle partier brovejes på godkendt vægt. Prøveudtagning foretages læs for læs. Leverandørerne har adgang til at overvære udtagningen af prøver af deres egne leverancer. Prøveudtagning, opbevaring af prøver og analyser i henhold til aftalen. Rensesvind Der beregnes rensesvind ifølge godkendt prøverenser. Som sikkerhed for korrekt behandling er aftalt følgende: Der udtages altid kontrolprøver, hvis prøverensningerne viser mere end: 2,0% er i byg, hvede, rug og ærter 1,0% knækkede kerner i maltbyg 3,0% knækkede kerner i eksporthvede DLG forpligter sig til at opbevare disse prøver indtil 14 dage efter, at sælger har modtaget analyseresultatet. Kontrolprøven omhandler kun efteranalyse for er og knækkede kerner. Sælger kan kræve kontrolprøven analyseret på autoriseret laboratorium for rekvirentens regning. Resultatet af kontrolanalysen danner basis for afregningen. Parallelprøver Der skal i øvrigt udtages parallelprøver med henblik på kontrol-analyse i tilfælde af reklamation, når: Leverancen indeholder raps eller maltbyg, hvor analysen viser, at minimumskravene for maltbygkvalitet ikke er opfyldt. Leverandørerne ønsker det og gør krav på det forud for levering. Rekvirenten debiteres 105,00 kr. pr. prøve til dækning af omkostninger i forbindelse med prøveudtagning, opbevaring og videreforsendelse af parallelprøve til analysering, ligesom analyseomkostningerne vil blive debiteret rekvirenten. Parallelprøven skal være af samme størrelse som den primære analyseprøve. Der skal kunne gennemføres kontrol på samtlige analyseresultater med undtagelse af kontrolprøver, som udtages p.g.a. stort indhold af er og knækkede kerner. Reklamation skal finde sted senest 14 kalenderdage efter, at analyseresultaterne er modtaget. Ved rettidig reklamation indsendes parallelprøven for rekvirentens regning til analyse hos autoriseret analyselaboratorium. Hvis analyseresultatet for parallelprøven adskiller sig fra det oprindelige analyseresultat, er det resultatet fra parallelprøven, som danner basis for afregningen. Analyse Korn, raps og ærter analyseres læs for læs. For foderkorn beregnes 80,00 kr. pr. læs. For brødhvede, brødrug, grynhavre, konsum og industri ærter, perle og flageprodukter mm. samt såsæd beregnes 125,00 kr. pr. læs. For maltbyg beregnes 135,00 kr. pr. læs. For analysering af ærter beregnes 80,00 kr. pr. læs. For raps beregnes 300,00 kr. pr. læs (ekskl. evt. analyse for glucosinolater og erucasyre). Alle analyser, bortset fra sortsrenhed, foretages på eget laboratorium. Specialanalyse afregnes efter gældende takster. Analyseapparater Urenheder: Vand: Kg/hl (rumvægt): Protein: Olieindhold i raps: Sortering: Faldtal: Godkendt prøverenser af anerkendt fabrikat NIT NIT NIT NIT, NIR Sortimat eller anden godkendt model Faldtalsapparat 9

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F Høsten 2009 Afregningsbetingelser for afgrøder B F Eksporthvede Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Vand Basis 14,5% max.

Læs mere

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011 Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011 Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Eksporthvede 4 Foderhvede 5 2. Byg 5 Maltbyg 5 Foderbyg 6 3.

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal og derover : 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal og derover : 224 og derunder HØSTINFO 2017 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har Nordvest Foder A/S gennemført mange tiltag for at minimere

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2011 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter... 2 og kvalitetsregulering... 2 Afregningskategorier... 3 1. Hvede... 3 Eksporthvede... 3 Foderhvede... 4 2. Byg... 5 Maltbyg... 5 Foderbyg...

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Foderhvede 4 Eksporthvede Kikshvede konceptavl Brødhvede Konceptavl 2. Byg

Læs mere

HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444

HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Høstinformation 2013 Høstinformation 20 HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får

Læs mere

HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser

HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser GENERELT Aftaleparter Nærværende aftale vil blive lagt til grund ved afregningerne ved salg til BMG, med mindre køber og sælger har indgået anden individuel handelsaftale.

Læs mere

Helsinge, tlf Dønnevælde, tlf Borup, tlf HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf Dønnevælde, tlf Borup, tlf HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2016 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Høstinformation 2015 Høstinformation 20 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får

Læs mere

AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende korn, ærter og raps 1.august 2016 Udgivet af: AgroPro Sjælland Tempelvej Vipperød

AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende korn, ærter og raps 1.august 2016 Udgivet af: AgroPro Sjælland Tempelvej Vipperød AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende korn, ærter og raps 1.august 2016 Udgivet af: AgroPro Sjælland Tempelvej 32 4390 Vipperød Forfattere: Lars Albrecht Kahr og Vagn Lundsteen Forord Der hersker

Læs mere

HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ

HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF. 9736 6444 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får lavere tørrings- og renseomkostninger

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Udgivet af: Dansk Landbrug Axelborg, 4. sal Vesterbrogade 4 A 1620 København V Tlf. 33 38 46 00 Fax 33 39 46 06 www.dansklandbrug.dk dl@dansklandbrug.dk ISBN-nr.

Læs mere

HØSTINFORMATION 2015 / Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf Afregningsbetingelser, tørringstakster, analyser

HØSTINFORMATION 2015 / Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf Afregningsbetingelser, tørringstakster, analyser HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser, tørringstakster, analyser 2015 / 2016 Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf. 7215 8000 Opdateret d. 18. juni 2015 Afdelinger som modtager afgrøder i høsten Nedenfor

Læs mere

Sæson 2016/2017 HØSTINFO. hedegaard-as.dk. hedegaard-as.dk

Sæson 2016/2017 HØSTINFO. hedegaard-as.dk. hedegaard-as.dk Sæson 2016/2017 HØSTINFO hedegaard-as.dk hedegaard-as.dk OVERSIGT Kornmodtagelse 1 Takster for tørring korn 3 Rapsmodtagelse 5 Ærtemodtagelse 7 Handelsbetingelser 9 Kornets placering på presenning 11

Læs mere

HØSTEN 2017 HØSTEN Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER

HØSTEN 2017 HØSTEN Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER HØSTEN 2017 HØSTEN 2017 Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER Læs også om dine strategiske muligheder og valg af strategi for afsætning af dine afgrøder. VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG MED AT FÅ HØSTEN

Læs mere

HØSTEN Afregningsbetingelser

HØSTEN Afregningsbetingelser HØSTEN 2016 Afregningsbetingelser 02 GENERELT Vi er klar til at hjælpe dig med at få høsten i hus! Generelt Salgsstrategi Foderhvede Møllehvede Brødhvede konceptavl Foderbyg Maltbyg Foderrug Brødrug konceptavl

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Høstinformation 2016

Høstinformation 2016 Høstinformation 2016 I LANDBRUGETS TJENESTE SIDEN 1928 Nielsen & Smith A/S er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa. Gennem næsten 100 år har sædekorn været af afgørende

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

LANDBRUGETS KORNAFTALE

LANDBRUGETS KORNAFTALE LANDBRUGETS KORNAFTALE Journal nr.3/1120-0301-0278/lt/jf/fi RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af en aftale vedrørende afregning af korn, ærter og raps

Læs mere

Landbrugets kornaftale

Landbrugets kornaftale Landbrugets kornaftale Journal nr.3/1120-0301-0278/lt/jf/fi Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af en aftale vedrørende afregning af korn, ærter og raps

Læs mere

Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance

Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance HØST INFO Infratec Korn NIT NIT-Service og Back-up instrumenter Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance Telefon: 70 20 33 85 FOSS A/S placerer back-up Korn NIT instrumenter

Læs mere

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016 KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø Januar 2016 2 Kontraktbetingelser Disse kontraktbetingelser finder anvendelse ved kontrakter tegnet med DLF AmbA samt DLF Seeds A/S (samlet kaldet DLF

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2009 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2012 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Grovvarer til dansk landbrug helt nede på jorden

Grovvarer til dansk landbrug helt nede på jorden Grovvarer til dansk landbrug helt nede på jorden Gør en god handel Frihed til at handle I BMG er et ord et ord, og vi sætter handling bag hvert eneste af dem. Det vil du opleve, når du vælger os som din

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2016 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 4. oktober 2013 Formål med kontrakter Regulerer

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn

Bestemmelser for fremavl af korn Bestemmelser for fremavl af korn 5. udgave, juni 2013 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn. NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Juli 2017 Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Status af Jens J. Høy og Peter Mejnertsen,

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

Handelsbetingelser. v/jan Kristensen Grindsted Landbrugsskole d. 1. nov. 2012

Handelsbetingelser. v/jan Kristensen Grindsted Landbrugsskole d. 1. nov. 2012 Handelsbetingelser v/jan Kristensen Grindsted Landbrugsskole d. 1. nov. 2012 Vi ønsker en positiv dialog DLG ønsker en løbende dialog med vore kunder og målet er, at alle kontrakter bliver leveret som

Læs mere

DET ØKOLOGISKE MARKED, SET MED FODERSTOFBRILLER. V/Allan H. Hansen Produktkonsulent Økologi

DET ØKOLOGISKE MARKED, SET MED FODERSTOFBRILLER. V/Allan H. Hansen Produktkonsulent Økologi DET ØKOLOGISKE MARKED, SET MED FODERSTOFBRILLER V/Allan H. Hansen Produktkonsulent Økologi DET ØKOLOGISKE AKADEMI V2.0 Økologi og foderstoffen Hvilke afsætningsmuligheder findes der? Hvordan sættes priserne

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Gem dit korn og sælg det godt Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet v/maskinkonsulent Christian Rabølle Kompleks problemstilling Sædskifte Mejetærskerkapacitet Korntransport Kornkvalitet

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Argumenter for og imod egen opbevaring af foderkorn?

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn. 7. udgave, April 2015

Bestemmelser for fremavl af korn. 7. udgave, April 2015 Bestemmelser for fremavl af korn 7. udgave, April 2015 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn, herunder NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter marts 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af virksomheden. 2. Råvarer. (dyrket her / indkøbt) 3. Produktion. 4.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 15. JANUAR Joha nnes Ra vn Jørgensen. Institut for Agroøkologi Aa rhus Universitet. Hva d e r det optima le høsttidspunkt?

AARHUS UNIVERSITET 15. JANUAR Joha nnes Ra vn Jørgensen. Institut for Agroøkologi Aa rhus Universitet. Hva d e r det optima le høsttidspunkt? 15. JANUAR 2014 Johannes Ravn Jørgensen Institut for Agroøkologi Aa rhus Universitet 15. januar 2014 Disposition Hvornå r er kornet modent? Udbytte og høsttid Kva lititspa ra metre der er på virkelig a

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Amerikanerne genvalgte deres præsident og på de finansielle markeder modtog man genvalget med markante kursfald på aktier samt med et prisdrop på råolie på hele fem procent.

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S HK salgs- og leveringsbetingelser Juli 2013 Tak for at Købmandsgaarden blev valgt som samhandelspartner! Vi vil i Købmandsgaarden gøre, hvad der er os muligt for at sikre en

Læs mere

a) Kulepladsen skal så vidt muligt være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græstørv, majsstubbe, træstubbe m.m.) og dybe hjulspor.

a) Kulepladsen skal så vidt muligt være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græstørv, majsstubbe, træstubbe m.m.) og dybe hjulspor. Vilkår for roe logistik Transport af egne Disse vilkår for roelogistik (anlæggelse af roekule, kulepleje, og roetransport) beskriver de standarder, som Dyrkeren som minimum skal opfylde som grundlag for

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Jørgensen Arnakke og Vibygård gods Plantekongres 2011 Program Christian Jørgensen Landbruget Mit syn på økologi Hvad skal der til? Hvad blev det til? Fremtiden Opsummering

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin

Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin F A G L I G P U B L I K A T I O N Notat nr. 0917 Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin Institution: Forfatter: Dansk Svineproduktion Else Vils Peter Mark Nielsen 1) Christina Fensholt-Hansen

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

KERNEN I KORNOPBEVARING

KERNEN I KORNOPBEVARING Kvægkongressen Herning, 24. februar 2015 Henrik Martinussen, Finn Strudsholm og Jacob Krog, SEGES KERNEN I KORNOPBEVARING ÅRLIGT FORBRUG AF KORN TIL KVÆG Dagligt forbrug kg TS 4,6 2,6 650.000 ton / Værdi

Læs mere

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Johannes Ravn Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebiologi Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse E-mail:

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Om Lagerstyring af afgrøder. Generelt. Lagerstyring på flere bedrifter. Begreber i lagerstyring. Leverandører / kunder

Om Lagerstyring af afgrøder. Generelt. Lagerstyring på flere bedrifter. Begreber i lagerstyring. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af afgrøder Lagerstyring af Afgrøder åbnes via menuen Lagerstyring > Afgrøder > Lagre. Afgrødelagre er en udvidelse af Lagerstyring af handelsvarer. Modulet Lagerstyring er et

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Styrket konkurrenceevne hos økologiske planteavlere

Styrket konkurrenceevne hos økologiske planteavlere Styrket konkurrenceevne hos økologiske planteavlere December 2012 Forord Denne rapport er et slutprodukt for projektet Styrket konkurrenceevne hos økologiske planteavlere. Formålet med projektet var at

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

AFSKALLEDE KERNER. Jakob F. Kjærsgaard, planteavlskonsulent, VKST

AFSKALLEDE KERNER. Jakob F. Kjærsgaard, planteavlskonsulent, VKST AFSKALLEDE KERNER Jakob F. Kjærsgaard, planteavlskonsulent, VKST Afskallede kerner Årsag og betydning Årsag: Store årsvariationer vejret i afmodningsfasen afgørende andre? Betydning: Lagersvampe, spireevne

Læs mere

Velkommen til Planteavlsmøde 3. Februar 2016

Velkommen til Planteavlsmøde 3. Februar 2016 Velkommen til Planteavlsmøde 3. Februar 2016 Metalskolen Jørlunde Gode råd til alle på landet Klik ind på www.agrovi.dk Planteavlsmøde med fokus på indtjening I et presset prismæssigt afgrødemarked! Fokusområder

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 47

Ugebrev fra agrocom.dk uge 47 Ugebrev fra agrocom.dk uge 47 På afgrødebørserne har det været en meget stille uge, hvor handlen har været tilbageholdende, fordi markedsdeltagerne var usie efter sidste uges fald, men hvor en fast undertone

Læs mere

Mandag d. 4. juni 2012 V/ Christina Fensholt Hansen, ATR Landhandel

Mandag d. 4. juni 2012 V/ Christina Fensholt Hansen, ATR Landhandel Fodermøde Svin KHL Mandag d. 4. juni 2012 V/ Christina Fensholt Hansen, ATR Landhandel Kornkvalitet i ATR Altafgørende, at kvaliteten af råvarerne er i orden. Hvilke kriterier skal sættes op, for at sikre

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER MARKEDSUDSIGTER FOR FODER Danske Svineproducenters bankseminar, 23. august 2017 Jesper Pagh, Vicekoncerndirektør DLG AGENDA 1. Høst 2017: Forventninger og udsigter 2. Foderøkonomi 3. Risikoafdækning 4.

Læs mere