Regler for Den Gyldne Mikrofon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Den Gyldne Mikrofon"

Transkript

1 Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen. Arrangørerne kan efter aftale med JCI Danmark lade andre personer end juniorer i JCI Danmark deltage i konkurrencen. 3 Arrangører Den afdeling, hvor som sidst har haft en vinder af den konkurrencen, har fortrinsret til på JCI Danmarks vegne at arrangere og afholde det følgende års talerkonkurrence. Aftale om afholdelse af skal være indgået mellem JCI Danmark og den arrangerende afdeling senest 31. december i året før konkurrencens afholdelse. Aftalen skal fastlægge vilkårene for konkurrencens afholdelse, herunder pris for deltagelse, plan for afvikling af konkurrencen, markedsføringsplan mv. Det påhviler arrangøren at afholde et nationalt dommerseminar inden afholdelse af de regionale finaler med det formål dels at uddanne nye dommere og/eller at skabe ensartethed i anvendelsen af bedømmelseskriterierne. Alle medlemmer af JCI, som har deltaget i Den Gyldne Mikrofon, kan deltage i seminaret, både juniorer og seniorer. Hvis JCI Danmark ikke inden udløbet af fristen kan nå til enighed med den afdeling, der har fortrinsret til at afholde konkurrencen, kan JCI Danmark indgå aftale med en anden afdeling. 4 Dommere Arrangøren er forpligtet til at udarbejde en oversigt over alle de medlemmer, som er uddannet DGM dommere efter Oversigten skal sendes til GLC. Registreret dommer kan den blive, der a) har deltaget i en regional finale af Den Gyldne Mikrofon og har deltaget i et nationalt dommerseminar afholdt i 2007 eller senere, eller b) har været dommer i en regional eller en national finale i afholdt i 2007 eller senere. Ved afdelingsfinalen anbefales, at der anvendes mindst 1 registreret dommer, men afdelingerne kan vælge at anvende andre dommere, hvis dette ønskes. Til pådømmelse af regionale finaler og den nationale finale skal anvendes uddannede dommere. Dommere til regionale og nationale finaler udpeges af arrangørerne.

2 Stk. 6 Arrangøren kan af JCI Danmark få dispensation til at anvende dommere udenfor JCI, hvis disse skønnes at have det fornødne kendskab til de gældende bedømmelseskriterier. 5 Turneringsform Turneringsformen for konkurrencen er, at der afholdes konkurrencer på afdelingsniveau, regionalt niveau og nationalt niveau. Deltagende afdelinger holder afdelingsfinaler i perioden 1. maj september - dog senest 1 uge før den regionale finale. Det påhviler den deltagende afdeling at orientere Vice President om, hvem der deltager i den regionale finale senest en uge før den regionale finale. Hver region afholder regionale finaler i perioden 1. august september. Det påhviler i den forbindelse Vice President for den enkelte region at orientere arrangørerne om tid og sted senest 1 måned før mødet samt at orientere arrangørerne om den regionale vinder senest 3 dage efter den regionale finale. Finalen i talerkonkurrencen afholdes på JCI Danmarks Nationalkongres. Hvis konkurrencen jr. 2, stk. 2, åbnes for andre deltagere end juniorer i JCI, kan arrangørerne ved indgåelse af kontrakten ændre konkurrencestrukturen efter aftale med JCI Danmark. 6 Taleremner Senest den 15. april skal arrangørerne have offentliggjort minimum 20 forskellige emner, der kan anvendes ved afdelingernes konkurrencer. Afdelingerne kan vælge at lade deltagerne selv vælge emne eller tildele emnerne ved lodtrækning. Ved den regionale finale fremfører deltagerne den samme tale, som de vandt afdelingsfinalen med. Ved den nationale finale taler alle deltagere over det samme emne, der fastlægges af arrangøren. Deltagerne skal senest 10 dage før den nationale finale have modtaget deres emne Før offentliggørelse af emnerne skal JCI Danmark godkende emnerne. 7 Bedømmelseskriterier Vinderen af talerkonkurrencen på afdelings-, regions- og nationalt niveau findes ved anvendelse af de gældende bedømmelseskriterier, som fremgår af Bedømmelseskriterier for. Ved bedømmelsen skal anvendes JCI Danmarks officielle bedømmelsesskemaer. Bedømmelseskriterierne og bedømmelsesskemaer kan ændres af JCI Danmarks direktion. Før ændring af bedømmelseskriterierne skal direktionen konsultere de registrerede dommere om dommernes opfattelse af foreslåede ændringer.

3 Ændres bedømmelseskriterierne påhviler det JCI Danmark før de regionale finaler at afholde et dommerseminar, hvor dommerne instrueres i de nye kriterier. Dette dommerseminar kan erstatte det nævnte seminar i 3, stk. 4. Ved bedømmelseskriteriet Timing skal tidstageren vise tidsintervaller til taleren. Taleren har lov til at sige nej tak til at få vist tidsintervaller. Tidsintervaller vises som følgende. Ved lokale og regionale finaler: Talen skal vare 5 minutter. Efter 2 minutter vises skiltet med 3 minutter, som indikerer, at der er 3 minutter tilbage. Efter 4 minutter vises skiltet med 1 minut. Efter 4 minutter og 30 sekunder vises skiltet med 30 sekunder. Hvis taleren går 2 minutter over tid vises skiltet med 0 stop. Ved national finale: Talen skal vare 7 minutter. Efter 2 minutter vises skiltet med 5 minutter, som indikerer, at der er 5 minutter tilbage. Efter 4 minutter vises skiltet med 3 minutter. Efter 6 minutter vises skiltet med 1 minut. Efter 6 minutter og 30 sekunder vises skiltet med 30 sekunder. Hvis taleren går 2 minutter over tid vises skiltet med 0 stop. 8 Afgørelse Vinder af en konkurrence er den, der af dommerne samlet har fået flest point efter de gældende bedømmelseskriterier. Ved pointlighed mellem flere deltagere vælger dommerne den, der efter en samlet vurdering skønnes at have fremført den mest overbevisende tale. Er dommerne ikke enige, træffes afgørelse ved stemmeflertal, hvor hver dommer har 1 stemme. Dommernes afgørelse er endelig og kan ikke omgøres eller appelleres. Efter konkurrencens afgørelse påhviler det dommerne at give en kort, individuel feedback til de enkelte deltagere for den ydede præstation, hvis deltagerne ønsker dette. Feedback kan efter deltagernes individuelle valg gives i plenum eller hver for sig. 9 Vinder Vinderen på afdelingsniveau repræsenterer sin afdeling i finalen i den region, som afdelingen hører til. Vinderen af den regionale finale repræsenterer regionen i den nationale finale. Vinderen af den nationale konkurrence repræsenterer JCI Danmark i den europæiske talerkonkurrence på Europakonferencen. Er en vinder af en konkurrence på afdelings-, regions- eller nationalt niveau forhindret i at deltage på næste niveau i konkurrencen, har den, som blev næstbedst i konkurrencen, mulighed for at stille op i stedet. Hvis konkurrencen jr. 2, stk. 2, åbnes for andre deltagere end juniorer i JCI, repræsenterer den bedst placerede junior JCI Danmark i den europæiske talerkonkurrence på Europakonferencen.

4 10 Den nationale finale Arrangøren kan efter aftale med JCI Danmark vælge, at finalen afvikles over en indledende finalerunde og en endelig finalerunde. De tre deltagere med højest pointtal i den indledende finalerunde går i så fald videre til den endelige finalerunde. Pointtallene i den indledende runde for disse tre deltagere må ikke offentliggøres. Ved den nationale finale udnævner arrangørerne blandt de uddannede dommere en hoveddommer og to sidedommere. Dommere i den nationale finale skal som minimum have erfaring fra tidligere at have dømt en regional finale. Hvis der anvendes to finalerunder, må der ikke anvendes samme sidedommere i begge runder, og der skal derfor udnævnes to sidedommere til hver finalerunde. Overdommeren deltager i begge runder. 11 Økonomi Afdelinger, der deltager i konkurrencen, betaler et deltagergebyr til den arrangerende afdeling. Tilmelding er bindende for afdelingerne, uanset om afdelingen repræsenteres på den regionale finale. Deltagergebyret reguleres årligt med 100 % af den ændring, som nettoprisindekset for december er undergået fra det ene år til det næste. Basisgebyret per afdeling er fastsat til maksimalt kr. Beregning af deltagergebyr foretages således: Nyt gebyr = Basisgebyr x nyt indeks december 20xx / gammelt indeks december Gebyret oprundes til nærmeste 10 kr. og tillægges moms.. Deltagergebyrer og andre indtægter i forbindelse med konkurrencen går ubeskåret til arrangøren. Alle udgifter til markedsføring samt til afholdelse af konkurrencen på regionalt og nationalt niveau, herunder udgifter til dommeres deltagelse i regionale og nationale finaler, betales af arrangøren. Dog betaler JCI Danmark for udgifter til dommerseminarer i de i 7, stk. 4, nævnte tilfælde. Hvis konkurrencen jr. 2, stk. 2, åbnes for andre deltagere end juniorer i JCI, kan arrangørerne efter aftale med JCI Danmark ændre deltagergebyret. 12 Ordensforskrifter Taleren må under talen ikke benytte sig af et ur, vibrerende mobiltelefon eller andet, og der må ikke være et synligt ur i lokalet. Taleren må hverken fysisk eller verbalt få assistance til talens fremførelse fra tilhørerne i salen. Taleren må ikke forud for talen udsmykke konkurrencelokalet, uddele materiale til tilhørere/dommere eller på anden vis reklamere for sit budskab.

5 Finder dommerne, at retningslinierne for deltagelse i konkurrencen er overtrådt, kan dommerne vælge at ekskludere deltageren. Denne afgørelse kan hverken omgøres eller appelleres. 13 Ikrafttræden Disse regler er vedtaget på JCI Danmarks Nationalkongres den 3. til 5. oktober 2014 og er gyldige umiddelbart herefter.

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere