TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05)"

Transkript

1 TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) 1

2 Går spændende tid i møde Sammenlægning af administration, nye råderets-regler og boliglovgivning på programmet Indhold Vi går en spændende tid i møde. Først og fremmest er det etableringen af den fælles administration for Ungdomsbo og B 32. Jeg tror det over en 3-4 årig periode vil betyde en kæmpe besparelse til gavn for lejerne. Jeg synes, det var en spændende henvendelse, vi fik fra B 32. Lad mig slå fast: der er ikke tale om en fusion, vi forbliver to selvstændige boligforeninger som hidtil med egne bestyrelser. Men det giver nogle fordele, bl.a. har udlejningsafdelingen nu boliger at henvise til. Og jeg tror vi med tiden også kan sælge administration til andre, som det allerede sker i Ungdomsbo i dag. Vi har en konsulent til at hjælpe os med sammenlægningen af de to administrationer, og jeg forventer mig meget af samarbejdet. Spændende bliver det også med de nye regler for råderetten, hvor vi er i gang med at lave ændringsregler, så de kan præsenteres på forårets mange afdelingsbestyrelser. Helt klart noget der gør, at det bliver mere attraktiv igen at bo i lejebolig, - måske specielt for de ældre årgange, som har haft eget hus, men nu gerne vil dels i en mindre bolig dels kunne kalde på hjælpen fra en vicevært. En gruppe der også gerne vil sætte deres eget præg på boligen. De har de økonomiske midler efter salg af hus, så alt i alt en attraktiv gruppe lejere for os at få ind. Spændende har det også været at følge forhandlingerne om finansloven med debatten om midlerne fra Landsbyggefonden. Heldigvis gik det ikke så slemt, som vi havde frygtet. Der bliver stadigvæk penge tilbage i Landsbyggefonden, som kan bruges dels til husleje-nedsættelse i ghetto-områder dels til renoveringer. Hvad angår renoveringer har vi i Ungdomsbo været i forreste række, så vi efterhånden har været alle afdelinger igennem. Vi mangler stadig afdeling 5 på Sp. Møllevej og Kridthuset, hvor vi forventer en afklaring her om kort tid. Nu ser jeg med fortrøstning på den sag. Men jeg forstår ikke, at Socialdemokraterne så hurtigt smider tøjlerne, og dermed slet ikke får sat deres præg på boliglovgivningen. Det er trods alt en stor del af deres vælgere, som de på den måde skulle have taget hånd om. Man får jo slet ingen indflydelse, når man forlader forhandlingerne, ved at blive har man stadig en chance for at sætte et fingeraftryk. 3 Sammenlægning af administrationer 4 På besøg på Stengårdsvej 5 Det går fremad 7 Aydrus har fået fodfæste 8 Nyt fra administrationen 10 Kunsten giver venskab 11 Midtersider - riv ud! 15 Madopskrift 17 ESB er eftertragtet 18 Tilbud fra fritidsudvalg 19 Rejsegilde på Thulevej 21 Portræt af en vicevært 22 Meho på Stengårdsvej 24 Få 7 rigtige (Formandens hjørne) 2 Jeg ønsker alle en glædelig jul - og et godt nytår Bent Bluhme Formand for Ungdomsbo Forsidefoto: På besøg på Stengårdsvej i afdelingerne og 15. (Foto: Uffe Bølling)

3 De går sammen i administrationen Ungdomsbo og B 32 ønsker én fælles administration men forbliver to selvstændige boligforeninger Af Lydia Lund Rasmussen Bestyrelserne i Ungdomsbo og B 32 ønsker at lave én fælles administration. Med en fælles administration kan driften effektiviseres og dermed kan administrationsgebyret sænkes til gavn for lejerne. Det giver en bedre konkurrencesituation, ligesom man også styrkes i de politiske tiltag. Beslutningen skal træffes på et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 7. december Ungdomsbo har ca lejemål mens B 32 har ca lejemål, så med boliger bliver de én af den nye regions største, og dermed bliver der vægt bag ordene. Forretningsfører Tonny Nissen understreger, at det kun er administrationen, der sammenlægges: - De to boligforeninger forbliver selvstændige enheder med egen hovedbestyrelse, eget bomærke, og vore viceværter arbejder stadig i hver forening. - Men jeg tror, beboerne vil kunne mærke det i form af bedre service, og på en mindre husleje, siger Tonny Nissen som sammen med Holger Schrøder skal stå i spidsen for den nye administration. Arbejdstitlen er BAS (Boligforeningernes Administrations Selskab). Hvis det bliver et ja fra repræsentantskabet, skal der findes nye lokaler, hvor der er plads til alle administrative medarbejdere fra de to boligforeninger. Det er planen, at der startes 1. oktober 2006 i de nye lokaler. Ved en effektivisering kan der også ske en personalereduktion. Det er meningen, at personaletilpasningen skal ske over en tre-årig periode. Men man regner med, at denne tilpasning kan ske ved naturlig afgang. - Bliver det ikke en svær situation at skulle administrere to boligforeninger? - Nej, i Ungdomsbo har vi jo god erfaring med at administrere andre boligforeninger: ESB, Nybo og kollegieforeningen, så det bliver på samme vis. - Vi kan ved en stordrift få nogle besparelser, ligesom vi kan påtage os opgaver, som vi nu får udført udefra. - Men vi satser også på at få andre administrative opgaver ind, så derfor kan vi heller ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor mange ansatte der skal være, siger Tonny Nissen. Valgdag i JobShop Susanne Rønne, Maliha og Jette Sejerup var gået sammen om at holde valgdag tirsdag den 15. november for alle borgere i Østerbyen: Stengårdsvej, Kvaglund og Syrenparken/Præstebakken. - Alle kunne komme i JobShop og få kørelejlighed, samt evt. vejledning om, hvordan man stemmer (vi var selvfølgelig upartiske). Det var mest i forholdt til alle vores udlændinge, der ikke havde stemt før, fortæller Jette Sejerup. De havde lånt plejecenter Hedelunds bus, og der var afgang hver time fra JobShop. Men succesen var så stor, at der blev kørt uafbrudt. - Det var en rigtig god dag. Alle vores udlændinge har været meget interesserede og engageret sig rigtig meget i valget. Det har været rigtig dejligt at være med til. Der var dagen igennem valghygge i JobShop med valgkage og gode snakke. Rigtig mange tog imod JobShops tilbud om at blive kørt til valgstedet. 3

4 Der findes ikke bedre lejligheder På besøg på Stengårdsvej Afdeling 8 Stengårdsvej nr bygget i I alt 270 lejligheder. Formand Elva Lyth. Afdeling 13. Stengårdsvej nr bygget I alt 84 lejligheder. Formand Egon Hansen. Afdeling 14 Stengårdsvej nr bygget i I alt 150 lejligheder. Formand Joan Sandholm. Afdeling 15 Stengårdsvej nr bygget i i alt 75 lejligheder. Formand Kaj Nielsen. Det var attraktive lejligheder, der blev bygget i årene fra Hele vejen op ad den ene side af Stengårdsvej, som dengang lå ud til bar mark, blev der bygget. Og mange af de beboere, der flyttede ind de første år, bor her stadig. Flot så det ud dengang, og det gør det stadig efter en nu gennemgribende udendørs renovering af alle 4 afdelinger. I øjeblikket får mange af beboerne nye køkkener. - Det er attraktive lejligheder, de fås ikke bedre. Indretningen er rigtig god, her er god plads, og der er masser af faste skabe, siger Elva Lyth, der selv har boet her i godt 20 år. Men som årene er gået, og der skete udskiftninger, så er det blevet et område med mange etniske beboere. - Da vi flyttede herud i 1988 var der ca. 25. procent i vores afdeling, nu er det 80 procent af beboerne i afdeling 13 der er af anden etnisk herkomst, fortæller Egon Hansen. De mange nye landsmænd har betydet en ekstra indsats for de 4 formænd og deres bestyrelse. - Vi ser jo visse kulturforskelle. Bl.a. når vi taler affald, hvor det kan være svært at få nogle af dem til at indordne sig under gældende husregler. - Andre steder i landet er der store ghetto-problemer med de unge etniske beboere? - Det har vi været forskånet for. Selvfølgelig er der problemer ind imellem, men kun i det små. Og det kan jo også være blandt danske unge. Vi er sluppet heldigt. Men der gøres også en stor indsats for, at vi ikke skal havne i de problemer, siger de 4 formænd. De er også enige om, at det dårlige image, som området har haft, har man fået rystet af sig. Nu har man også fået nydanskerne repræsenteret i afdelingsbestyrelserne, og det har haft en mærkbar positiv virkning. - Sammenholdet bliver ikke så stort som det har været. Men nydanskerne møder da op, når der eksempelvis er gårdfester, børnefestival, åbent telt, julestue og tur til Legoland, siger Kaj Nielsen, formand i afdeling Ønsker for fremtiden på Stengårdsvej? - Næ ikke egentlig. Vi synes det er blevet godt herude. - Jo Ringgården kunne godt have behov for bedre forhold. Det er blevet lidt slidt derovre. Det kunne godt trænge til en kærlig hånd, og det gjorde ikke noget, det blev udbygget, for det er bl.a. herfra der skal skaffes aktiviteter for de unge, så vi også i fremtiden får et godt og roligt område. 4

5 Det går fremad - med små skridt Miljøstationen har nu fået trailer og trækvogn til udlån Leif Sørensen med den populære trækvogn, som beboerne kan låne. Leif Sørensen, der så må bruge tid på en sortering, når han sammen med Svend Erik Bækby er tilbage i Miljøgården. Generelt kan de også mærke tendensen, som i det øvrige samfund, at der smides ting ud i stor stil! Som noget nyt har Miljøstationen anskaffet en trailer og en trækvogn, som beboerne kan låne, når der skal flyttes større ting. Det har vist sig at være så eftertragtet, at man skal bestille vognen i forvejen, hvis man vil være sikker på at låne den. De er lånt ud i snit 3 gange om ugen, og i enkelte uger kan trækvognen være udlånt op til både 7 og 8 gange. Af Lydia Lund Rasmussen Det er godt tre år siden, at Miljøstationen på Stengårdsvej blev indviet. Den varslede nye affaldstider for beboerne i afdelingerne og 80. Ordet genbrug blev et nøgleord; mængden af normal affald skulle reduceres. Det er den også blevet. Faktisk ligger besparelsen på kr ,- årlig, fastslår leder af Miljøstationen Leif Sørensen. Men han er ikke rigtig tilfreds endnu: - Det kan godt blive meget bedre. Vi kan og skal nå 50 procent mere! - Det går da fremad, men det er med meget små skridt, konstaterer Leif Sørensen. - Problemerne er størst ved pap- og papircontainerne. Nogle smider bare deres affald ved disse containere, og så ligger det der og flyder. Det er noget svineri. - Når det gælder storskrald er ikke alle lige samvittighedsfulde, når de sorterer og sætter ud, siger Her kan Leif Sørensen konstatere, at der er en beboer, der har glemt at sortere storskrald. 5

6 En sikker leverandør Salg/service: Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer Tyverialarm-anlæg El-installationer af enhver art Indhent tilbud Vi klarer Deres problemer på følgende områder: Snedker Tømrer Glarmester Gulvafslibning Ørnevej Esbjerg Ø Tlf Bavnebjergvej 53 Nordby Fanø Tlf Gammelby Møllevej Esbjerg Telefon Revisorvalg et strategisk vigtigt træk Frodesgade 125 DK-6701 Esbjerg Tel: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu 6

7 Aydrus har fået fodfæste Kom som 17-årig flygtning og har arbejdet som to-sproglig konsulent/lærer lige siden Aydrus var kun 17 år, da han kom til Danmark sammen med sin søster som flygtning fra Somalia. De var på grund af krigen blevet adskilt fra den øvrige del af familien, og først flere år senere fandt de ud af, hvor forældre og øvrige søskende var flygtet hen. De er nu spredt for alle vinde. 14 år senere bor den 31-årige Aydrus Osman Ahmed på Stengårdsvej sammen med hustruen Zainab og deres tre børn på 7, 5 og 3 år. Det fjerde barn er undervejs. Aydrus taler 4 sprog, bl.a. det danske sprog næsten uden accent. Han har sprogøre, og det har betydet, at han har haft arbejde i mange år som to-sproget konsulent/lærer. De seneste år på Kvaglundskolen. - Efter 6 måneder på sprogskolen startede jeg som tolk i flygtningecentret, og hele tiden har det været en fordel, at jeg kunne flere sprog, fortæller Aydrus. - Jeg fik et job på Brorsonskolen i Varde som to-sproglig lærer, hvor jeg skulle give modersmålsundervisning til somaliske børn. - Herefter fik en et job i daginstitutionen Regnbuen i Esbjerg, som var akut modtager-institution med plads til ca. 40 flygtningebørn. Her var jeg i seks år. - Herefter søgte jeg en stilling hos Esbjerg Kommune, hvor vi skulle hjælpe førskolebørn med sprogstimulering. Vi var 2 voksne til 10 børn, og her var jeg et års tid. - Jeg havde pludselig lyst til at få med lidt større børn at gøre, og derfor søgte jeg stillingen på Kvaglundskolen, hvor jeg nu har været i fem år. - Jeg synes, det er dejligt at kunne hjælpe mine landsmænd, ikke kun børnene men også som tolk for forældrene, siger Aydrus. I 1997 fik han familiesammenføring, og hustruen Zainab Mohamed Daifalla Al-Ward kom til Danmark. Hun kommer oprindelig fra Yemen, men hendes forældre Zainab og Aydrus er glade for at bo i Danmark. havde forretning i Somalia, så de to kendte hinanden, før Aydrus flygtede til Danmark. Hun er uddannet sygeplejerske, og der er nu lavet en handlingsplan for hende, så hun efter barselsorloven går i gang med en uddannelse, der skal gøre hende til social- og sundhedsassistent. Danmark er et godt land. Det fastslår ægteparret gang på gang: I har givet os et sted at bo, en dejlig lejlighed med plads til hele familien, I giver os job og uddannelse, og der er tilbud til vore børn i form af børnehave og skole. Og det vigtige: I giver frihed til at vi må sige lige hvad vi tror og mener. Men gennem de mange år som to-sproglig konsulent/lærer kender Aydrus også de mange problemer: - Det er to vidt forskellige kulturer. Derfor bruger jeg meget tid på at forklare, hvorfor danskerne gør sådan og sådan. Det er jo min opgave at hjælpe mine landsmænd og andre flygtninge, men det sker kun ved at de lærer om danskernes handlemåde, siger Aydrus, der stadig kan forundres: - Tænk min chef skoleinspektøren spørger, om vi ikke skal holde møde om det og det emne, og når jeg siger ja, så siger hun, hvornår kan det så passe dig! - Jeg synes, Danmark er et land med en utrolig flot demokratisk kultur. Tænk bare, at Ungdomsbos inspektør har tid og lyst til at hjælpe med gode råd om helt andre ting, end det er hans opgave. Tænk at min kone kan gå i Jobshop og få hjælp til at få lavet en uddannelsesplan. Det er da flot, siger Aydrus. Konfronteret med fordommen om, at Somalierne holder sig for sig selv, siger han: - Jamen i bund og grund er det danskerne, som er lidt lukkede. Man skal kende dem, før de åbner sig. Vi er derimod vant til at alle snakker i munden på hinanden, og når vi så møder danskerne, som virker lidt lukkede, ja så lukker vi også. Men jeg ved jo bedre nu. Det er bare jeres måde at være på, siger Aydrus med et stort smil. Han er glad for de nye integrationstendenser, hvor flygtninge dels går på sprogskole dels på arbejde. Det er vejen frem. - Mange har svært ved at lære sproget, ja, nogle kan ikke læse og skrive i forvejen, så det føles håbløst at skulle sidde på en sprogskole uge efter uge. De vil langt hellere ud på arbejdsmarkedet, siger Aydrus der sidste forår blev medlem af afdelingsbestyrelsen. 7

8 Ny muligheder for at ændre på boligen Nye regler for råderetten betyder stor frihed for lejerne Der er her pr. 1. juli 2005 trådt nye regler i kraft om råderetten. Derfor har råderetsudvalget været på kursus, så de kan være klædt på til de nye regler, som vil blive præsenteret på forårets afdelingsmøder. De gamle positivlister er således ude. Den nye lovgivning betyder, at lejerne har større frihed til at bestemme over deres egen bolig, samt flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov. Samtidig gør forretningsfører Tonny Nissen opmærksom på, at det er vigtigt at anmelde eventuelle ændringer, inden man går i gang, så der kan ske en godtgørelse ved fraflytningen. Du kan læse mere om de nye regler på Her finder du også BLs pjece Bo godt, som handler om de nye muligheder for forbedringer af boligen. Råderetsudvalget Udvalget består af følgende: Bent Bluhme Søren Egdal Berit Jensen Knud Larsen Bente Guldberg Elva Lyth Flemming G. Sørensen Tonny Nissen Erik Lykke Boligpolitik i ny storkommune 10 boligforeninger arbejder for at få indflydelse Der etableres fælles fodslag. De 10 boligforeninger i den nye storkommune (Esbjerg-Ribe-Bramming) har indtil nu afholdt tre møder. - Vi ønsker, der skal laves en boligpolitik i den nye storkommune. Vi føler ikke, der har været en boligpolitik hidtil, og da slet ikke for de almene boliger, siger forretningsfører Tonny Nissen og fortsætter: - Med et formaliseret samarbejde kan vi finde frem til fælles fodslag, og samtidig arbejde for at få indflydelse på boligpolitikken i den nye storkommune. Fine udlejningstal Der er igen flere mennesker, der ønsker at bo i en almen bolig. - Bortset fra Kridthuset og fem store lejemål i afdeling 5 ser udlejningssituationen ganske pæn ud, siger forretningsfører Tonny Nissen. De pæne udlejningstal kan ses på de enkelte afdelingers regnskab, hvor flere afdelinger i det forløbne år har haft væsentlig mindre tab ved tomgang og fraflytning af lejlighederne. God ledelse i Ungdomsbo God almen ledelse var emnet på et landsdækkende møde, som blev afholdt i Odense. Her deltog dele af Ungdomsbos bestyrelse og ledelse. KL og BL har nedsat en tænketank med baggrund i de dårlige oplevelser, som der har været rundt om i landet, hvor der både er foregået kritisable og ulovlige ting i boligforeningers ledelse. - Tænketankens formand gennemgik de emner, som man ønsker, der skal handles efter. Og det fremgik, at Ungdomsbo stort set fulgte alle de anvisninger, han kom med, fortæller forretningsfører Tonny Nissen og han fortsætter: - Efterfølgende er vi blevet kontaktet, fordi de ønsker at lægge vores personalehåndbog ud på den fælles hjemmeside. Og dermed bliver vi i Ungdomsbo foregangsmænd for andre almene boligforeninger. 8

9 Nye køkkener i afdeling 8 Beboerne i de 270 lejligheder i afdeling 8 på Stengårdsvej skal have nye køkkener. Der har lige været afholdt licitation her midt i november, og torsdag den 8. december 2005 er beboerne indkaldt til møde. Her vil der blive fortalt om arbejdet, ligesom der vil være en prøveopstilling, så man kan se, hvordan det kommer til at se ud, og hvilke muligheder der er, fortæller teknisk chef Erik Lykke. Selvom alle får samme firma-model, så der er frit valg mellem forskellige låge-typer og bordplader. Arbejdet med at sætte de nye køkkener op forventes at starte omkring 1. marts 2006, og Erik Lykke forventer arbejdet bliver færdig ved udgangen af Nye køkkener i afdeling 10 Beboerne i 65 lejligheder i afdeling 10 (Fyrparken) har fået nye flotte køkkener. Her kan ses et eksempel. Nye køkkener i afdeling 14 I afdeling 14 på Stengårdvej er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på nye køkkener i de 150 lejligheder. Her er eksemprl fra det flotte resultat. Torvehusene - ikke solgt Det planlagte salg af Torvehusene er stoppet! - Baggrunden er en fejl i salgsmaterialet, og der skal nu laves en ny lokalplan for området. Derfor vil de nu først kunne være klar til salg i Torvehusene er Ungdomsbos afdeling 50 og omfatter 11 dobbelthus med 21 lejligheder. For 20 år siden blev Torvehusene overdraget til Ungdomsbo, som nu efter aftalen skulle levere boligerne tilbage til kommunen. Men foreløbig fortsætter Ungdomsbo nu med administrationen som hidtil. 9

10 Kunsten giver venskaber Kom som ung til Danmark fra Schweiz Arlette Skodbjerg-Jørgensen er også med i projekt: Art Money Overalt i lejligheden pryder hendes kunst, og soveværelset er indrettet til atelier. Selvom den kunstneriske åre har været der i mange år, så har den specielt i de senere år udfoldet sig. Arlette Skodborg-Jørgensen er med i det lokale kunstprojekt Blå døre, hvor kunstnere en weekend om året åbner deres dør for at vise, hvad de laver. Og hun er sammen med 9 andre med i et atelier i den gamle arrest, hvor de også ind imellem holder udstillinger. For pigen fra Schweiz, der som ung kom til Danmark, har det været et omtumlet liv rig på erfaringer og oplevelser. - Men jeg fortryder intet. Jeg har haft et godt liv, siger hun med overbevisning i stemmen. Arlette blev uddannet speditør i Schweiz, men har aldrig brugt uddannelsen her i Danmark. Til gengæld har hun haft mange forskellige job lige fra plejehjem, salg af vinduer og døre, hjemmegående og på amtsskatteinspektoratet. Det sidste års tid har hun været pedel ved Told & Skat nu kun Skat! 10 Hun har været gift to gange, og har to voksne børn og tre børnebørn. Nu bor hun alene, og der er tid til at udfolde sig på det hvide lærred. Tidligere lavede hun også keramik, og hun laver også flotte ting i pap/papir. Det er blevet til mange rejser rundt om i verden, hvor der er skabt venskaber. Bl.a. fra et nordisk kursus, hvor en flok kvindelige kunstnere mødes en uge en gang årlig. Men også i Sct. Petersborg er der kunst-venner. Arlette er også med blandt de kunstnere, der laver Art Money, som er en håndlavet pengeseddel. Et lille kunstværk på 12 x 18 cm, som man kan betale med for produkter og ydelser hos dem, der er med i projektet. Og de er godkendt af Told & Skat, fortæller hun med et smil. - Hvor meget sælger du? - Det er ikke så meget, for jeg maler nok mere det, jeg har lyst til, end det jeg kan sælge. Der sker jo hele tiden en udvikling, og det er det, der er spændende for mig. - Men jeg sælger da lidt ind imellem, og nok til at det kan betale mine udgifter til materialet. Og så er jeg glad. For mig betyder det mere, hvad kunsten giver i form af venskaber og kreativitet end i form af kontanter, siger Arlette Skodbjerg Jørgensen. En skål lavet af papir.

11 Ta ud & gem Afdelingsbestyrelser Afdeling 1 Birgit Carstensen Møller, Toftsvej 24 Irena Sørensen, Toftsvej 44 Lene Lynghede, Toftsvej 24 Afdeling 2 Tina Mølsted Jepsen, Palnatokes alle 23 Lene Sørensen, Hermodsvej 29 Kirsten Petersen, Hermodsvej 29 Flemming Guldberg Sørensen, Palnatokes alle 31 Gerda Jensen, Hermodsvej 27 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 3 Orla Pedersen, Palnatokes alle 13 Willy Kannebjerg, Palnatokes alle 13 Erik H. Jensen, Palnatokes alle 5 Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 4 Karna Møller, Hermodsvej 11 Gitte Kirchhoff, Hermodsvej 9 Lillian Sibbert, Hermodsvej 7 Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 5 Hans Mathiesen, Sp. Møllevej 291 Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295 Tom Sørensen, Nellikevej 14 Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling Ole Antonsen, Platanvej 11 Søren Egdal, Platanvej 11 Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A Mustafa Samanci, Bøndergårdsvej 5 A John Hansen, Platanvej 9 Beboerkontor: Skolebakken 66, st. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 8 Elva Lyth, Stengårdsvej 90 Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112 Inger Tingberg, Stengårdsvej 116 Adnan Kazem Saleh, Stengårdsvej 78 Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90 Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld. 2. tirsdag i måneden kl Afdeling 9-10 Kurt Olsen, Fyrparken 26 Walther Thinnesen, Fyrparken 28 Jette Thinnesen, Fyrparken 28 Jan Andresen, K. Andersens Vej 76 Basil Enas, K. Andersens Vej 50 Beboerkontor: Fyrparken 22, kld. 1. tirsdag i måneden kl Afdeling 11 Birgit Bossen, Sneumvej 107 Birthe Andersen, Sneumvej 65 Tove Lyngsø, Sneumvej 41 Afdeling 12 Irene Svenningsen, Sneumvej 29 A Lis Iversholt, Sneumvej 15 E Poul Erik Rise, Sneumvej 21 D Afdeling 13 Egon Hansen, Stengårdsvej 120 Lizzi Blichfeldt, Stengårdsvej 128 Zouhair Nassar, Stengårdsvej 134 Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 14 Joan Sandholm, Stengårdsvej 44 Ernst Petersen, Stengårdsvej 30 Per Hansen, Stengårdsvej 30 Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44 Aydrus Osman Ahmed, Stengårdsvej 26 Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 15 Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14 Gunnar Vindelev, Stengårdsvej 12 Finn Domar, Stengårdsvej 12 Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 16 Bodil Schmidt, Kvaglundparken 2-4 Finn Sø Holm, Kvaglundparken 2-10 John C. Christensen, Kvaglundparken 2-12 Hammad Hammad, Kvaglundparken 2-3 Mirsad Softic, Kvaglundparken 2-12 Beboerkontor: TV-rummet 1. onsdag i måneden kl Afd ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 18 Frede Poulsen, Stengårdsvej 93 Henning Jessen, Stengærdet 88 Jytte Grønfeldt, Stengårdsvej 97 Claus Laursen, Stengårdsvej 123 Kenneth Dürr Frederiksen, Stengårdsvej 227 Beboerkontor: Stengårdsvej tirsdag i måneden kl Afdeling 20 Anders Rauff Hansen, Torvegade 49 Nina Brogaard, Torvegade 49 Marianne Kristensen, Torvegade 49 Afdeling 21 Kaj Hansen, Thulevej 154 Joan Petersen, Thulevej 120 Gitte Gregersen, Thulevej 294 Claus Jepsen, Thulevej 308 Majbritt Madsen, Thulevej 204 Beboerkontor: Thulevej 4 1. torsdag i måneden kl

12 Afdeling Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180 Bente Guldberg, Fyrparken 322 Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 H Ernst Pedersen, Fyrparken 154 Claus Guldager, Fyrparken 496 Beboerkontor: Fyrparken tirsdag i måneden kl Afdeling (Fanø) Bo Gram, Kallesbjergvej 26 B Elsie B. Lauritzen, Kallesbjergvej 30 C Jørgen Andersen, Kallesbjergvej 28 G Afdeling 28 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 32 Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A Rosa Petersen, Skjoldsgade 4 Haldora Jensen, Finsensgade 16 Afdeling 34 Kirsten F. Gulli, Grundtvigs alle 58A H. P. Kjøngerskov, Grundtvigs alle 58A Willy Gadgaard, Grundtvigs alle 58A Afdeling 35 - ingen afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsen Bent Bluhme, Fyrparken 390 Claus Aanum, Tvillingernes Kvt. 56 Søren Egdal, Platanvej 11 Hanne Laursen, Stengårdsvej 161 Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C Inger Tingberg, Stengårdsvej 116 Afdeling 40 Anja Hareby, Tvillingernes Kvarter 48 Jens Jørgen Andersen, Tvillingernes Kvarter 48 Claus Aanum, Tvillingernes Kvt. 56 Jette Hansen, Tvillingernes Kvt. 118 Shiela Gemmel, Tyrens Kvarter 22 Afdeling 42 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 44 Winnie Guldberg, Islandsgade 60 Ellen Hørup, Islandsgade 54 Christa Jensen, Islandsgade 58 Afdeling 45 - ingen afdelingsbestyrelse. Afdeling 46 Erik Kiørbye, Finsensgade 7 Margrethe Ottosen, Finsensgade 7 Kirsten Palmstrøm, Finsensgade 7 Afdeling 47 Knud Lemb, Østergade 62 C Lis Hansen, Østergade 62 E Kjerstine Lildholdt, Østergade 62 C Afdeling 48 - ingen afdelingsbestyrelse Repræsentanter for Ikke boende medlemmer Ove Kristensen, Vestervangen 73 Medarbejder-repræsentanter Michael Riber, Poppelvangen 16 Gerd Nielsen, Magnolievej 6 Marian Andreasen, Huginvej 15 Afdeling 49 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 50 Jonna Jensen, Rolfsgade 50 Anne-Lise Hallstrøm, Rolfsgade 48 Oluf Olesen, Finsensgade 36 Afdeling 51 Bent Erik Nielsen, Finsensgade 9 Marie Olesen, Finsensgade 9 Tom Jeppesen, Finsensgade 9 Afdeling 53 Mona Falk, Ringen 75 Sonja Kristensen, Ringen 75 Palle Kaus, Ringen 73 Afdeling 54 Erik Fløjstrup, Østergade 48 Preben Kronborg, Østergade 52 Jytte Møller Kristensen, Østergade 48 Afdeling 55 Lene Madsen, Norgesgade 36 Ove Lund, Norgesgade 36 Ane-Marie Svenningsen, Østergade 21 Afdeling (Fanø) Kristian Kruse, Lærkevej 19 Asgerd Andersen, Lærkevej 23 Annette Kierkegaard, Lodsvej 63 Afdeling 67 Thomas Sørensen. Kirkevej 99 Ulric Nicolaisen, Sp. Kirkevej 99 Allan Holt Nielsen, Sp. Kirkevej 99 Afdeling 75 - ingen afdelingsbestyrelse. Afdeling 80 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 92 Knud Nielsen, Vølundsvej 2 Truels Sørensen, Vølundsvej 2 Bent Hjort Jensen, Vølundsvej 2 12

13 Stengårdsvej: Projektmedarbejder Jette Sejerup Stengårdsvej 163, tlf Syrenparken: Projektmedarbejder Peter Rostgård Egehuset, Egelunden 2, tlf.: mobil: PPROJEKT NYT ROJEKT NYT Miljøstationen Hedegårdsvej 2 Tlf mandag-fredag kl Åben: mandag kl torsdag kl Åben: mandag-onsdag-torsdag kl tirsdag kl Fredag lukket Storegade 222 Mobil Telefon Telefax lund&co annonce 11/02/05 9:13 Side 1 Radio/TV DVD/Video Parabol/ant. AV salg/ udlejning Karaoke Eget serviceværksted i Kirkegade 8 Den store specialforretning for Bang & Olufsen Lækkert webdesign... - klik ind på Kongensgade Esbjerg Tlf print web kommunikation FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A / S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Østre Havnevej Esbjerg Telefon Medlem af Tech Sam Gruppen Silkeborg Randers Århus Esbjerg Horsens Aalborg Fredericia Vejle Viby J Padborg DAI Gruppen A/S Arkitekter MAA Ingeniører FRI Smedegade Esbjerg Telefon Fax

14 Oversigt over hotelværelser FYRPARKEN (nr ) 14 stk. Henv. til Per Bylund Fyrparken 164, tlf Træffetid: mandag-fredag kl KRIDTHUSET (stueetagen) 2 stk. Henv. til: Carl Erik Johannesen, Kvaglundparken 2, 12, dør 10, tlf PLATANVEJ (nr. 1 og 7) 2 stk. Henv. til Kaj Thrane J.L. Heibergsalle 7, tlf RINGEN (nr. 73 kld.) 1 stk. Henv. til Hans Kristensen Ringen 75, st., tlf SNEUMVEJ (nr. 69) 2. stk. Henv. til Tove Lyngsø Sneumvej 41, tlf STENGÅRDSVEJ (nr. 52 kld.) 4 stk. Henv. til Annelise Jørgensen, Stengårdsvej 44, tlf / STENGÅRDSVEJ (nr. 120 mf.) 2 stk. Henv. til Oløf J. Henriksen Stengårdsvej 124 s.tv., tlf Mandag til fredag kl THULEVEJ (nr. 140) 4 stk. Henv. til Kaj Hansen, Thulevej 154, tlf Træffetid: mandag-torsdag TORVEGADE (nr. 49 kld.) 1 stk. Henv. Ungdomsbos kontor Tlf PRISER 125 kr. 1. nat 100 kr. for efterfølgende nætter 400 kr. pr. uge kr. pr. måned I afd. 9 tillægges moms. KRIDTHUSET 100 kr. 1. nat 75 kr. alle efterfølgende nætter. Festsale 14 Toftsvej 24, kld. afd. 1 Plads personer Udlejning v/ Halvor Rasmussen Toftsvej 28, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 1. Spangsberg Møllevej 301 Afd. 5 Plads: 30 personer. Udlejning v/ Maj-Britt Jensen, Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf Træffetid mandag Udlejes kun til beboere i afd. 5. Fyrparken kld. Afd. 9 Plads: 40 personer. Udlejning v/ Rita Thuesen, Fyrparken 14,1, tlf , mellem Udlejes kun til beboere i afdelingerne i Fyrparken ( ). Sneumvej 17E afd. 12 Plads: 40 personer. Udlejning v/ Irene Svenningsen Sneumvej 29A, tlf Kun beboere i afdeling Stengårdsvej 163 Afd. 18 Plads: 70 personer. Udlejning v/ Rita Thamdrup, Stegårdsvej 86, 1.th., tlf Udlejes kun til beboere på Stengårdsvej. Thulevej 448 Afd. 21 Plads: 45 personer. Udlejning v/ Kaj Hansen, Thulevej 154, tlf Træffetid: man.-tors. kl Fyrparken 170 Afd Plads: 50 personer. Udlejning v/ Åge Holst Olesen, Fyrparken 146, tlf Udlejes kun til beboere i Ungdomsbo. Træffetid: tirs. kl Nygårdsvej 41 kld. afd. 32 Plads: 40 personer Udlejning v/ungdomsbos kontor Tlf Udlejes kun til beboere i afd. 32 Nygårdsvej 34 kld. afd. 35 Plads: 40 personer Udlejning v/afdelingsbestyrelsen Udlejes kun til beboere i afd. 35 Platanvej 15 Afd. 37 Plads: 50 personer. Udlejning v/ Heidi Antonsen, Plantanvej 11, tlf , efter kl Tvillingernes kvt. 88 Afd. 40 Plads: 90 personer. Udlejning v/ Hans Hansen, Tyrens Kvarter 17, tlf Træffetid: mandag-fredag Islandsgade afd. 44 Plads: 15 personer Udlejes kun til beboere i afd. 44 Ringen 73 Afd. 53 Plads: 30 personer. Udlejning v/ Hans Kristensen, Ringen 75 st., tlf Udlejes kun til beboere i afd. 53. Østergade afd. 54 Plads 15 personer Udlejning v/afdelingsbestyrelsen Udlejes kun til beboere i afd. 54 Kallesbjergvej Afd Plads: 60 personer. Udlejning v/ Berit Jensen, tlf Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø Hedelundvej 120 Afd. 80 Plads: 40 personer. Udlejning v/ varmemesterkontoret, tlf , mellem kl Udlejes kun til beboere i afd. 80 og afd. 17. Vølundvej 2 afd. 92 Plads: 30 personer Udlejning v/knud Nielsen Vølundvej 2 tlf Udlejes kun til beboere i afd. 92

15 Pølsespecial - til 4 personer 6-7 store Frankfurter, eller andre store pølser 4-5 stk. løg, efter behag 4-5 tomater Carry, alle slags kan bruges Paprika Ost, skåret i skiver eller revet Ketchup Pølserne varmes i let saltet vand. Løg skæres i skiver og tomater skæres i skiver. Tag en bradepande, læg stanniol på, de varme pølser deles på langs, lægges ind i buen ved hinanden, drys med carry efter behag og fordel løgene han over. Kom ketchup på efter behag, læg eller drys ost over, læg tomatskiverne over osten, drys med paprika. Sæt ovnen på grill og grill retten til osten er mørk gylden. Server frisk grov rugbrød til med RIGTIG smør God appetit Jens J. Andersen Afd. 40. Kære beboer - har du en god opskrift, som du vil dele med andre, så send den ind til Trappenyt. Q-Star VVS - Et trimmet serviceteam Q-Star VVS - Et trimmet serviceteam Q-Star VVS har et veltrimmet serviceteam som døgnet rundt står klar til at servicere alle vore kunder. Arbejdsområderne spænder vidt fra traditionelle VVS-, ventilations- og blikarbejder til service, salg og egenproduktion af spa-bade og svømmebassiner. Loyale og dygtige medarbejdere danner sammen med de mange veludstyrede firmabiler grundstenen for vor solide service overalt i Danmark. Vi glæder os til at servicere netop Dem i fremtiden. Firmaet Ejnar Bach VVS er pr købt og overtaget af Q-Star VVS, for en yderligere styrkelse af serviceteamet i Q-Star VVS. Q-Star s Serviceteam Pigerne bag teamet Pia Jensen Ring på tlf.: Helle Gyldenlev Med venlig hilsen Servicechef Per Grøndal Fra venstre: Søren Jakobsen, Kent Nielsen, John Pedersen, Michael Lambertsen, Thomas Pedersen, Jørgen Plougstrup, Jørn Nielsen, Keld Petersen, Niels Thomsen og Per Grøndal. Kirsten Bach 15

16 Deres blikkenslager A/S Hurtig og sikker service. Gl. Færgevej Esbjerg Tlf Fax Aut. kloakmester Aut. VVS installatør TV inspektion Vinduespolering Tæpperens Udlejning af affugtere Esbjerg Vinduespolering & Rengøringsselskab A/S Havdigevej Esbjerg KG Hansen & Sønner a/s MURER ENTREPRENØRER INGENIØRER STENHUGGERVEJ ESBJERG V Fra træ til form M A L E R F I R M A E T POSTBOKS 359 EWALDS ALLÉ ESBJERG TØMRER SNEDKER SPRØJTEMALING GULVSERVICE SÆDDING RINGVEJ ESBJERG V TLF TLF.: FAX: BIL: Tilsluttet Danske Malermestres garantiordning 16

17 ESB er eftertragtet Blev oprindeligt bygget for at kommunen kunne give husly til mindrebemidlede Hanne Nielsen er glad for sin bolig på Pilevej Af Lydia Lund Rasmussen 77 boliger fordelt på fem afdelinger, - alle beliggende i Jerne-området. Det er ESB Esbjerg Sociale Byggeselskab. Boligerne blev bygget i 1953 for indsamlede midler, og var beregnet for mindrebemidlede. - Det var rigtig barakbyggeri dengang, men igennem de senere år er boligerne blevet renoveret. De sidste to afdelinger står for tur fra foråret 2006, hvor der skal ske en total udvendig renovering. Det har betydet, at boligerne er blevet eftertragtede. Der er ca. 25 på venteliste, og i gennemsnit er der 3-4 flytninger om året, så der er lange udsigter, fortæller Hanne Nielsen. Selv har hun boet i ESB siden 1985, først på Mellemvangs Alle og nu på Pilevej. Desuden er der boliger på Jagtvej, Sp. Møllevej, Rahbæks Alle, Rosenvangs alle, Stavangervej og Grønvangsvej. Der er tale om rækkehuse på kvm., enkelte er et-plans andre er to-plans. - Det er et dejligt roligt kvarter. Vi har alt her i området, og jeg sidder for en husleje på kr. 3100,- plus lys og varme, så det er ikke så sært, det er eftertragtet. Selv har Hanne Nielsen siddet i bestyrelsen siden sidst i 80 erne, og de seneste år som formand - Dengang i starten var det boliger, som kommunen administrerede, og hvor de satte familier ind, ofte familie med mange børn, - op til både 7 og 9 i en lejlighed - Hvorfor bliver i nu administreret af Ungdomsbo? - Vi blev selvstændige først i 90 erne, fordi vi blev smidt ud af kommunen. Der var dengang i 80 erne en meget aktiv formand og næstformand, som blev lidt for nysgerrige. Der blev intet gjort ved boligerne, og det kunne de ikke forstå. De mente, der måtte være penge til renovering og vedligehold, og så blev kommunen åbenbart trætte af os! - Vi var så rundt og undersøge mulighederne, og valget faldt på Ungdomsbo. De kunne tilbyde os mest, og vi er ikke blevet skuffede. Det fungerer rigtig godt, siger Hanne Nielsen. Hun bor selv i et to-plans bolig på Pilevej, hvor hun også i 90 erne fik nyt køkken. Til huset er der, som til alle boliger i ESB, en pæn stor have. - Mange af beboerne har boet her i mange år, og aldersgennemsnittet er højt. Enkelte har boet her helt fra starten. - Tidligere havde vi et rigtigt godt sammenhold med fastelavnsfest, Sct. Hans fest og havefest, men nu hvor der ikke er ret mange børn tilbage i husene, så er det ebbet ud. Men vi kender vi jo hinanden alle sammen, og vi har det godt sammen, fortæller Hanne Nielsen. 17

18 Invitation fra fritidsudvalget: Juletur til Tønder lørdag den 17. december Afgang fra Museumspladsen kl Afgang fra Tønder kl (Hjemkomst ca ) Billetter á 50.- kr. pr. person kan købes på kontoret, Nygårdsvej 37, indtil den 14. december. I prisen er en guidet tur i Tønder på ca. 1 time. Børn under 12 år kun i følge med 1 voksen Fritidsudvalget Holiday on Ice Fritidsudvalget arrangeres en tur til Herning til Holiday on Ice lørdag den 1. april. Billetprisen bliver kr. pr. person. Nærmere om billetsalg mv. i næste nummer af Trappenyt. Fritidsudvalget JØRGEN JENSEN TØMRER OG SNEDKER - SÆDDING FINERCENTRAL A/S SNEDKERVEJ 2, 6710 Esbjerg V - TLF Er dit køkken lidt slidt, behøver du ikke investere i et helt nyt køkken. Der er en billigere løsning. Giv skuffer og skabslåger ny slidbane i form af ny finér. Og samtidig skifte til en ny træsort. Det lille mirakel klarer vi hos firmaet Jørgen Jensen, Sædding finércentral. Vi giver slidte låger og skuffer ny slidbane i form af finér, som skæres af træstammer, vi selv importerer. Vi har alle klassiske træsorter som ask, eg, ahorn, mahogni og palisander. Det koster kun mellem og kroner at få et nyt køkken. Eller knap kr. 200,- pr køkkenlåge. Vi klarer også nye skabslåger til badet, garderoben og entréen. Ring til snedkermester Kenn Schell Andersen Tlf

19 Rejsegilde på Thulevej Nu er de halvvejs i den store renovering i afdeling 21 på Thulevej, og det blev markeret med rejsegilde. Det var ikke kun for håndværkerne, også alle beboerne var inviteret, og rigtig mange kikkede forbi. Teknisk chef Erik Lykke vurderer, at der deltog et par hundrede. Alle fremmødte fik en flaske vin som gave fra Ungdomsbo. Renoveringen af de 218 rækkehuse er byens største byggeplads. Et projekt til 80 millioner kroner. Det er et år siden, renoveringen startede, og man forventer at hele renoveringen er færdig i august Her er nogle fotos fra rejsegildet. 19

20 tapdrups tegnestue Arkitektfirmaet Tapdrups Tegnestue Skjoldsgade 74 Telefon Fax Esbjerg ADVOKATFIRMAET THUESEN BØDKER Kongensgade 58 Postbox Esbjerg Tlf Toldbodvej Fanø Tlf JÆGER Nøgler og låsesystemer Alt i låse Gittersikring Pengeskabe Dørlukkere Åbningstider: , lørdag lukket Døgnvagt: Oplukning af låse Helgolandsgade Esbjerg Tlf Fax Homepage: S I K R I N G S a u t o r i s e r e t a f C E N T E R a u t o r i s e r e t a f 20

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død 2 Mindeord Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død Fredag den 8. oktober 2004 fik vi den triste meddelelse. Hanne var stille sovet ind om natten. Selvom vi vidste, hvor det bar hen, kom det

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet TRAPPENYT(Nr. 1 februar 08) Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet Indhold Det er med blandede følelser, at vi ser én af Ungdomsbos visioner falde til jorden.

Læs mere

store spøgelse er en død sild

store spøgelse er en død sild FORMANDEN HAR ORDET store spøgelse 2 Det er en død sild I denne tid afvikles de årlige beboermøder, og jeg vil gerne opfordre jer alle til at møde op. Det er her, du får indflydelse på eksempelvis afdelingens

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] Nyt medlem i bestyrelsen side 3 Fritidshus er solgt Inspektører i hybridbiler Tilbud fra fritidsudvalget side 6 side 10 side 17 2 Fra formandens skrivebord REPRÆSENTANTSKABS

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] Årets rummelige virksomhed side 8 Mød op til afdelingsmøde 50 år i Ungdomsbo Ny legeplads på Stengårdsvej side 3-4 side 10 side 19 Fra formandens skrivebord! ESBJERG KOMMUNES

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

MAHAD PÅ 8 ÅR ELSKER AT SPILLE FODBOLD NR. 5 FORÅR 2010. Familie var ikke forsikret og mistede alt ved brand

MAHAD PÅ 8 ÅR ELSKER AT SPILLE FODBOLD NR. 5 FORÅR 2010. Familie var ikke forsikret og mistede alt ved brand NR. 5 FORÅR 2010 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3 i 1 MAHAD PÅ 8 ÅR ELSKER AT SPILLE FODBOLD Abdallah har tabt 31 kilo Side 4 Familie var ikke forsikret og mistede alt ved brand Side 6 Er du en Gonzo

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Boligrådgiver Henrik knokler med tyrkisk Boligrådgiver Henrik Würgler lærer tyrkisk for at blive bedre til at rådgive tyrkiske beboere s.

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere