Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand Berit Skanderup (BS) Næstformand Hanne Laursen (HL) Best. medlem Søren Egdal (SE) Best. medlem Anett Lunde (AL) Best. medlem Inger Tingberg (IT) Best. medlem Henning Rømer Radoor (HR) Best. medlem Administrationen: Indhold: Beslutningspunkter: Erik Lykke (EL) Projektchef Erik Boyschau (EB) Driftchef Lene B. Knudsen (ref.) (LBK) Regnskabschef Peter Sandager (PS) Direktør 1. Godkendelse af referat nr. 152 af 9. oktober Revisionsprotokollat side Indkomne punkter. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Orienteringspunkter: 5. Byggesager (delvist lukket punkt) 6. Udlejningssituationen (delvist lukket punkt) 7. Økonomi. 8. Drift. 9. Indkomne punkter (delvist lukket punkt) 10. Udvalg. 11. Afdelinger. 12. Personale. 13. Bydelsprojekt 3 i FF & FU samarbejde. 15. Evt. 16. Planlagte mødedatoer. side 1

2 Beslutningspunkter: Ad 1 Godkendelse af referat nr. 152 af 9. oktober 2013 Beslutning: Godkendt og underskrevet. Ad 2 Revisionsprotokollat side 617. Beslutning: Dokumentation fremlagt og taget til efterretning. Ad 3 Indkomne punkter Afkastrapport Nordea 0,35% p.a., Alm. Brand 1,3% p.a.(bilag) Stillingtagen til ændringer: Beslutning: Ingen porteføljeændringer p.t. Forslag til skematik og punkter til byggesagsbehandling (bilag). Beslutning: Blev godkendt punktet blev behandlet under punkt. 5. Ekstern rådigver til projekt på Stengårdsvej Materiale fra Kragelund Kommunikation blev udleveret på sidste møde. Forventet pris ca ex. moms. Beslutning: Blev godkendt, finansieres af projektet. Salg af Fyrparken 10, afd. 25 Beslutning: Blev godkendt overtagelse 1. marts Debatpunkter: Ad 4 Målsætningsudvalget har en vision for : Vi vil være Esbjergs bedste boligforening. Hovedbestyrelsens medlemmer bedes overveje og debattere hvad de mener/ønsker bør definere denne vision. Herefter laver administrationen en handleplan. Sagsbehandling/debat: Følgende parametre skal indgå i vurderingen: Beboertilfredshed Beboerservice (hvad opfatter beboerne som god service?) Kvalitet i bygninger og grønne områder Tryghed Fastholde gode beboere/færre flytninger/hvorfor flytter beboerne? Evt. undersøge andre boligforeningers flytteprocenter. Husleje Evt. har BL inspirationsmateriale? side 2

3 Der skal evt. kobles en konsulent på opgaven? CPA har reference. Bestyrelsen konkluderede Hvis skal være den bedste boligforening i byen, bør der først foreligge en definering af, hvor gode de andre boligforeninger i byen er, og hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kan kaldes for den bedste boligforening. Evaluering af Kredsweekend: En rigtig god oplevelse. Orienteringspunkter: Ad 5 Byggesager Erik L. orienterede: Skema til afrapportering af enkelte byggesager blev fremvist. Systematik blev godkendt (se punkt 3). Der indlægges dog yderligere et felt, som viser om der i den enkelte byggesag afregnes honorar til bestyrelsen. Definering af, hvornår der skal beregnes byggesagshonoar til bestyrelsen: For at projekter udløser honorar til bestyrelsesmedlemmer skal der indgå alm. byggesagshonoar til. Øvrige byggesager (delvist lukket punkt) Tovværksbyggeri: De første 11 etager forventes klar Byggeriet kører efter planen. Arbejdstilsynet har givet påbud, men det er der styr på. Altaner i afd. 32: Projektet kører efter planen. Afd. 9: Licitation vedr. nye badeværelser udviser en besparelse i forhold til budgettet på ca. 20%. Huslejepåvirkning er ikke udregnet p.t. side 3

4 Ad 6 Udlejningssituationen (delvist lukket punkt) Peter orienterer. Tomgangsoversigt blev fremvist. Det ser rigtig fint ud. Tomgang for regnskabsåret 2012/13 udgør i alt kr ,52. (lille ændring vedr. erhvervsleje afd. 5 ny oversigt er lagt på ipad). Salg af Fyrparken 10. Er behandlet under punkt 3. Målsætningsarbejde for ESB, NYBO og Bramming pågår. Der blev afholdt ordinært møde i Esbjerg Kollegieforening tirsdag den 22. oktober. Referatet er lagt på hjemmesiden. Ad 7 Økonomi Lene orienterer. Afd. 29 byggeregnskab. Se bilag. Årsregnskabet 2012/2013 er under udarbejdelse ekstraordinære tilskud til afdelingerne vurderes af administrationen og godkendes efterfølgende af hovedbe-styrelsen. Ad 8 Drift Erik B. orienterer. Besøg i Herning. BS refererede fra mødet som var utrolig spændende og lærerigt. Elektronisk syn. Status: Der er klar til udbud synsrapporter er sat op. Igangsætning forventes 1. februar Ad 9 Indkomne punkter (lukket punkt) side 4

5 Ad 10 Udvalg Nyt fra redaktionsudvalget: Næste nummer udkommer 1. dec Nyt fra fritidsudvalget: Der er møde d. 12. nov Nyt fra kunstudvalget: Der afholdes møde den 21. nov for planlægning af jubilæumsarrangement i Nyt fra målsætningsudvalget: Intet. Nyt fra Byggeudvalget. Intet. Ad 11 Afdelinger Afd. 46 har afholdt ekstraordinært afdelingsmøde. Der blev valgt en afdelingsbestyrelse og en suppleant. Mødet forløb planmæssigt. Afd. 21 har igen problemer i afdelingsbestyrelsen. Administrationen vejleder i øjeblikket og hovedbestyrelsen orienteres løbende. Indvielse af Street workout på Stengårdsvej fredag den 25. oktober var en stor succes. EB orienterede. Ca. 100 personer deltog og det kører rigtig fint med mange brugere ude fra. Der planlægges at afholde en Event sammen med Bydelsprojekt 3i1. Mødeplanlægningen for afdelingsmøder 2014 pågår. Ny plan blev omdelt på mødet. Hovedbestyrelsen skal melde tilbage i løbet af denne uge hvis noget ønskes ændret. Ad 12 Personale Personalehåndbogen blev udleveret på sidste møde. Spørgsmål kan rettes til PS. Forretningsfører skal ændres til direktør. AL sender kommentarer pr. mail til PS. Der har været afholdt ordinært møde i VN. Referatet kan rekvireres ved PS. Referat sendes til hovedbestyrelsen og lægges på ipad. Der er planlagt ordinært møde i Arbejdsmiljøudvalget i november. Referat sendes til hovedbestyrelsen og lægges på ipad. MU samtaler pågår. Administrationen er færdig. EB oplyste at viceværter afholder møder i uge 46 og 47. Der er sendt julegaveliste rundt til medarbejderne. Oparbejdelse af afspadseringstimer drøftes af ledelsen og med medarbejderne. Timerne skal afvikles og oparbejdelsen skal reduceres kraftigt. Hovedbestyrelsen konkluderede, at det er en ledelsesmæssig opgave. side 5

6 Ad 13 Bydelsprojekt 3 i 1 Kontant tilskud kr , er overført til projektet fra. Ad 14 FF og FU samarbejde Esbjerg Kommune ansøger om puljemidler sammen med boligforeninger. Der afholdes lokal FF tirsdag den 5. november. Der orienteres herfra. Der arbejdes med en fælles hjemmeside. Til næste år er det der skal indkalde til møder. Ad 15 Eventuelt Emner: HR forespurgte, om der er mulighed for kurser i brug af hjetestarter i afdelinger. PS oplyste at emnet bliver omtalt på de ordinære afdelingsmøder i 2014 og der planlægges kurser for medarbejdere. Evt. underholdning til repræsentantskabsmødet behandles på næste møde (AL). Ad 16 Planlagte mødedatoer i Hovedbestyrelse: Onsdag den 11. december Julefrokost i Kunstpavillonen, Musikhuset kl Bestyrelsesmøder i 2014: Tirsdag den 7. januar 2014 Tirsdag den 4. februar 2014 Marts. Intet møde pga. afd. møder. Tirsdag den 8. april 2014 Tirsdag den 6. maj 2014 Tirsdag den 3. juni 2014 Fælles arrangementer: Jubilardag tirsdag den 3. december 2013 kl Hovedbestyrelsen kommer kl IT bestiller kurve, værdi kr. 650,-. Kurvene køres ud til de enkelte personer. Liste over de personer der har jubilæum udarbejdes af Anitta Blumensaat. Julestue onsdag den 11. december 2013 kl (alle best. medlemmer deltager). Lørdag den 1. februar 2014 afholdes rep. fest. Torsdag den 27. februar 2014 afholdes repræsentantskabsmødet på UC Syd. Kredsvalgmøde den 9. april 2014 i Billund. FU lokal og udv. (CPA, BS og PS): Tirsdag den 3. december 2013 kl. 17. Lokal. 3 i 1 (CPA, BS og PS): xx Målsætningsudvalg (CPA, BS, LBK,PS) Torsdag den 21. november kl side 6

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 169 den 21. maj 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk Hanne

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/04 Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere