RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1"

Transkript

1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1

2 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor har der fra starten været gjort en særlig indsats for at involvere afdelingens beboere, så flest mulige ønsker og forslag kunne indarbejdes i de endelige renoveringsplaner. Engagementet har heldigvis været stort, og det skulle det gerne vedblive med at være, her i renoveringsperioden. Et af midlerne er, at I som beboere til enhver tid får de nyeste informationer om renoveringen og kan finde svar på ethvert spørgsmål, der måtte komme. Derfor har vi lavet en informationspakke i 4 dele: Renoveringsnyt Folderen "Renoverings ABC" Infoteket Afdelingens hjemmeside Renoveringsnyt indeholder de nyeste informationer om renoveringen og vil blive udsendt til alle beboere. I denne Renovering ABC har vi samlet de allervigtigste informationer om renoveringen, og ikke mindst hvor man kan finde svar på ethvert spørgsmål eller problem, der måtte komme i forbindelse med renoveringen. Informationerne er samlet under 3 hovedpunkter, nemlig: Hvordan påvirker renoveringen mig som beboer? Forholdene under selve renoveringen Information og svar på almindelige spørgsmål Infoteket vil indeholde "historien" om Golfparkens renovering incl. nyeste Renoveringsnyt. På afdelingens hjemmeside vil bl.a. kunne finde alle Renoveringsnyt, se billeder fra renoveringen og tidsplanen. 2

3 Hvordan påvirker renoveringen mig som beboer? Renoveringen af de enkelte lejemål kan ikke undgå at påvirke beboernes dagligdags i større eller mindre grad. De følgende punkter omhandler nogle af de ting, der sker i de enkelte lejemål. I forbindelse med renoveringen i det enkelte lejemål vil vi igen opfordre til, at man har/tegner en indboforsikring, så man er dækket ind i tilfælde af evt. skade på indbo. Det er også en god idé at læse om håndværkeropførsel og varsling under punktet: Forholdene under selve renoveringen. Afskærmning Altaner Haver Indboforsikring Der opsættes en støvvæg i forbindelse med facaderenoveringen. Køkkenerne i rækkehusene bliver delvist taget ned i forbindelse med skift af facaderne, for at få plads til støvvæggen. De påsatte altaner bliver 1,40 m i dybden. Se forsidebilledet for udseende. Højhuset får lukkede altaner i. f. m. renoveringen. Haverne og andre udearealer bliver retableret efter renoveringen. Ligeledes vil der blive etableret udgang til have/terrasse i stueetagen i de blokke, hvor der ikke i dag er direkte udgang. De forsikringer, der bliver tegnet i forbindelse med renoveringen, dækker ikke beboernes private indbo. Det anbefales derfor stærkt, at man selv sikrer sig med en indbo-/familieforsikring, idet den dækker evt. skader på indboet. Bliver det nødvendigt at udsende særskilte oplysninger om forsikringsdækningen, vil dette blive husstandsomdelt mv. 3

4 Nøgler Varmeaflæsning Varmeblæsere Der bliver ikke udskiftet cylindre i låsen. Der skal afleveres en nøgle i forbindelse med renoveringen. Nærmere oplysninger kommer med varsling af renoveringen i den enkelte blok. Det er kun betroet personale, der får lov at håndtere beboernes nøgler. Inden påbegyndelse af renovering aflæses der varme i hver blok. Der bliver ingen individuel afregning, og der refunderes ikke et evt. merforbrug af varme. Under renoveringen bliver alle radiatorer skiftet, hvorefter varmeaflæsningen vil være elektronisk. Man kan selv bestemme, om det nuværende beløb til a conto varme skal nedsættes. Der vil være mulighed for at låne varmeblæsere. Dokumenteret merforbrug af el til disse bliver refunderet. Der bliver aflæst el inden renoveringens start. 4

5 Golfparkens nye udseende Da planerne for renoveringen af Golfparken blev forelagt for beboerne, havde arkitekten lavet nogle flotte tegninger som illustration af, hvordan afdelingen ville komme til at se ud. Dengang var facadernes farve rød (nogenlunde som i dag). Byggeudvalget har siden besluttet at facadefarven bliver "granit-grå", som det kan ses på nedenstående billeder. 5

6 Tidsplan Her er tidsplanen for renoveringen, som den p.t. ser ud, fordelt på de enkelte blokke. Sker der væsentlige ændringer i tidsplanen, vil det blive meddelt i Renoveringsnyt samt ses på afdelingens hjemmeside og i infoteket. Inden renoveringen starter i den ny blok, vil der blive indkaldt til "blokmøde" ca. 3 uger før. Ca. 14 dage før kommer der et brev ud med en dato for start. Skal du som beboer have hjælp til at få flyttet nogle møbler m.v. er det nu, du skal tale med varmemesteren. Der er ansat en ekstra mand i renoveringsperioden til at hjælpe med den slags. 3 hverdage før start vil der komme et sidste varsel, så du som beboer kan nå at få gjort klar så håndværkerne kom komme til. Er du i tvivl, spørg på varmemesterkontoret! 6

7 Vejledende hovedtidsplan med start for de enkelte blokke. Ændringer vil blive meddelt. 7

8 Forholdene under selve renoveringen Renoveringen er en langvarig proces, som vil præge dagliglivet i afdelingen i de næste par år. De synligste ting er naturligvis byggeplads og håndværkerne. Vi har i de følgende punkter prøvet at beskrive procedurerne omkring byggeplads, håndværkere og varsling. Byggepladsen Byggepladsens placering og størrelse bliver i forhold til blokkene, veje og p-pladsen, så den generer mindst muligt. Byggepladsen etableres fra midten af marts Der sættes hegn hele vejen om byggepladsen, og der vil være advarselsskilte. Det er naturligvis ikke tilladt at trænge ind på byggepladsen, ikke mindst på grund af faren for at kunne komme til skade. I forbindelse med byggepladsen laves der "byggeveje" omkring de blokke, der er ved at blive renoveret. Entreprenører og håndværkere ikke må have radioer på byggepladsen. Håndværkere og entreprenører De valgte entreprenører og håndværkere i forbindelse med renoveringen er: Anlæg: Aabybro Anlæg ApS Murer: Murerfirmaet Hans Nielsen & Søn A/S Facader mv.: Palle W. Hansen Smedeentreprisen: B & E Stål VVS- og ventilation: Brødrene Thomsen & Fals A/S El: Erik Fals A/S Maler: Malernes Aktieselskab 8

9 Alle involverede håndværkere vil få udleveret et identitetskort, så det er tydeligt at se, at de er en del af "renoverings-holdet". Håndværkeropførsel har indskærpet over for entreprenørerne og deres håndværkere, at de arbejder i eller omkring folks hjem, og at afdelingen er beboet renoveringsperioden. Vi håber at dette tiltag vil være med til at skabe den nødvendige respekt og hensyntagen til beboerne. Modsat forventes der også overbærenhed fra beboernes side over de gener og irritationsmomenter, som ikke kan undgås ved så omfattende en renovering. Legeplads Parkering Varsling Det er ikke planen at inddrage legepladsen til byggeplads. Bliver det alligevel nødvendigt, laves der en midlertidig legeplads. Der laves særskilt håndværkerparkering i nærheden af byggepladsen. De eksisterende p- pladser er forbeholdt beboerne. Når det bliver tid til at renovere en ny blok, træder et varslingssystem i kraft. Ca. 3 uger inden påbegyndelse af renoveringen bliver der indkaldt til et Blokmøde, hvor beboerne bliver grundigt informeret om alle aspekter af renoveringen. 14 dage før start udsender håndværkerne et varsel, så der er tid til at kontakte varmemesteren om evt. hjælp til at flytte møbler m.v. Der er i renoveringsperioden ansat en ekstra 9

10 ejendomsfunktionær, Jesper Riis, til at være med til at yde denne ekstra beboerservice. Sidste varsel kommer 3 hverdage før start. Det forventes at lejemålet er ryddet i tilstrækkelig grad til at håndværkerne kan komme til. 10

11 Information og svar på almindelige spørgsmål Mængden af oplysninger om renoveringen har været stor, og alligevel vil der altid være noget, som man lige mangler et svar på. I punkterne herunder kan du se, hvor du kan henvende dig, når du har spørgsmål eller vil se mere om af renoveringen. Administrationen Svar på spørgsmål i forbindelse med renoveringen, som varmemesteren ikke kan svare på, samt udlejningsspørgsmål skal henvendelse ske til administrationen. Udlejningsspørgsmål: Susanne Ledet Pedersen på tlf eller Spørgsmål om Renoveringsnyt og andre udsendte informationer: Claus Bjørton på tlf eller Afdelingshjemmes iden Byggeudvalget På afdelingens hjemmeside kan du finde udsendte informationer om renoveringen incl. opdateret tidsplan, denne "Renoverings ABC" og alle Renoveringsnyt. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Byggeudvalget består af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, repræsentanter fra Himmerland og teamet omkring byggepladsen: Bygherrerådgiver er Arkitektfirmaet Nord, Arkitekt er Birch & Svenning og Rambøll er totalrådgiver. Himmerland stiller med et kvalificeret hold: udlejningsmedarbejder Susanne Ledet Pedersen, informationsmedarbejder Dorthe Algreen- Petersen, konsulent Claus Bjørton, Byggeteknisk chef Ulrich Thagaard, forretningsfører Ole Nielsen samt inspektør Tonni Højgaard Christensen. I Golfparken er Jesper, Søren og John dagligt klar fra varmemesterkontoret. 11

12 Infotek Renoveringsnyt Der opstilles et infotek med "historien" om renoveringen og hvor flot afdelingen kommer til at fremstå, når det hele engang er færdigt. Infoteket bliver løbende opdateret. Renoveringsnyt vil som hidtil indeholde de seneste oplysninger og fremskridt om renoveringen. Ansvarshavende redaktør på "Renoveringsnyt" er forretningsfører Ole Nielsen Tidsplan Varmemester/ejen -domsfunktionær Yderligere informationer På midtersiderne er en tidsplan for de enkelte blokke. Sker der ændringer i tidsplanen vil dette blive husstandsomdelt. Den opdaterede tidsplan vil altid kunne ses på afdelingens hjemmeside og i "infoteket", som er placeret i vaskeriet. Alle henvendelser vedrørende renoveringen bør ske til varmemester John Rosenørn Jensen. Der er ansat en ekstra ejendomsfunktionær, Jesper Riis, i renoveringsperioden til at hjælpe med de mange praktiske sager, som kommer, bl.a. hjælpe med at flytte møbler. Varmemesterens kontortider er: Hverdage kl og kan træffes på Tlf: eller Skulle der være ønske om yderligere eller uddybende informationer, samles alle relevante referater, billeder, Renoveringsnyt m.v. i en mappe, som stilles hos varmemesteren. 12

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FLINTEMARKENS RENOVERING 1997 2002 en proces set med afdelingsformandens øjne INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................3 KONKLUSION.........................4 Udvalgsarbejde

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere