FORÅR NR ÅRGANG FORÅR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015"

Transkript

1 1 NR ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen

2 2 DJURSLAND KLOAK-SERVICE ApS v/ Ulrik Sinding KLOAKRENSNING. Slamsugning. Spuling. TV-inspektion. Brønd- og rørsøgningsudstyr. Udskæring af trærødder. Tørstof-sugning. Slam-afvanding. Industri-spuling bar. Olie- og kemidestruktion. Udlejning af mobile toiletkabiner DØGNVAGT Udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Hjemmeside Facebookgruppe facebook Oplag 900 eksemplarer Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle- Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion Martin Hvam Hvam fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg Jens Rodevad fuglslevgrundogvand.dk Layout Martin Hvam Hvam Tryk LaserTryk.dk Forsidefoto Joy Klein Næste udgivelse Oktober 2015 Deadline for stof og annoncer til næste nummer 1. september 2015 Formanden har ordet Det var ikke meget vinter vi fik. Dog var der et fint lag sne i starten af januar, så vi kunne kælke og bygge snemænd. Foråret er nu godt på vej. Alting spirer og gror. Der er anemoner i skoven og knopper på træerne. Temaet for forårudgaven af Egern-Posten er Kontakt til naboen. Jeg vil komme med et eksempel på vores eget gode naboskab. Vi holdt for første gang nytår i sommerhuset. Vi var tre voksne, og skulle hygge os med god mad og vin. Vi har ikke noget fjernsyn i vores hus, så dronningens nytårstale var ikke på programmet. Om eftermiddagen, da vi gik og forberedte maden, kom vores nye unge naboer over. De vidste at vi var uden billedmediekontakt, og spurgte om vi ville over og høre dronningens nytårstale kl Vi lavede lidt snacks, tog god vin med og havde en hyggelig start på årsskiftet. Vi har nu fået en Facebook-gruppe hvor mangt og meget bliver diskuteret og hvor der er en livlig information om hvad der sker i vores område. Martin, vores nye kasserer der også styrer Facebook-gruppen, har et godt øje for, at der føres en sober dialog. Gå ind og tilmeld jer gruppen. Vores nye varslingssystem har vist sin styrke til information af medlemmerne. I januar måned blev der registeret et stort tab på vandværksvandet. Der blev sendt besked ud via SMS, og få timer efter var bruddet lokaliseret, hvilket sparer grundejerne for mange ærgrelser og penge. Til sidst, håber jeg at vi ses til generalforsamlingen lørdag den 9. maj kl i Tirstrup-Hallen. Godt forår, med god kontakt til naboerne. Jens Rodevad

3 4 5 Foreningen i tørre tal Opgjort primo marts 2015 Antal medlemmer 898 Grunde med elektronisk vandmåler 253 Ubebyggede grunde med vandmåler ca. 160 Medlemmer med fast bopæl i området 86 Medlemmer på facebook 94 Medlemmer med kontaktinformation 809 Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet. Klip ud og gem til opslagstavlen Forår og sommer er på vej Vi hjælper gerne med: Plæneklipning Hækklipning Træfældning Flishugning Fræsning Forefaldende arbejde Århus Allingåbro Auning Fjellerup Ryomgård Rønde Knebel Kolind Glesborg Tirstrup Ebeltoft Balle Grenaa

4 6 7 Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Ombygning - tilbygning - nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning - inventar - terrasser - pavilloner Forsikringsskader udbedres Højmarkvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev Brug vores annoncører de støtter os Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside Du kan også kontakte Margit Nye koste fejer bedst! Du sidder med Egern-Posten i et ændret layout - igen! Efter tre år med Kurt som ansvarlig for bladets layout, har han ønsket at blive fritaget for opgaven. Og heldigvis var der en villig grafiker i vores medlemskreds. Martin Hvam Hvam, som sammen med hustru og to børn har sommerhus på Egernvej. Martin har designet dette blad. Vi håber, det falder i god jord hos læserne. Malerfirma Claus Høegh Grenåvej 747B, Løgten 8541 Skødstrup

5 8 9 Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø Der er sikkert mange sommerhusejere, der allerede har fundet vej til Fugleværnsfondens reservat nord for Stubbe Sø, men for dem, der endnu ikke har besøgt området, kommer her en kort beskrivelse. Man kan ikke være i tvivl om, at man er ankommet til reservatet, når man ser sig omkring her er fyldt med redekasser. 129 helt præcis. Der er også et fuglefordringsanlæg, der er flittigt besøgt af mejser, og en bænk til tilskuere. (Anlægget kan dog en gang imellem være tomt, hvis mejserne spiser hurtigere end vi kan nå at fylde op igen). Der er også en velkomsttavle, hvis man kommer til reservatet fra den østlige indgang. Her kan man tage en folder med oplysninger om området samt et kort. En rute markeret med blå prikker fører rundt på arealet, der kan byde på flere forskellige naturtyper. I den østlige del af reservatet er der en slags vildnis hvor træerne får lov til at blive liggende, hvis de vælter. Det er vigtigt med dødt ved ude i naturen, da det er fødegrundlag for svampe og insekter og i sidste ende også fugle. De steder, hvor barken er blevet flænset af træerne, har sikkert været besøgt af sortspætten, der jævnligt kommer forbi skoven og finder myrer under barken. Den store flagspætte er også glad for de døde træer og ses her året rundt. En del af reservatet er åben skov, hvor kreaturer får lov til at gå rundt og græsse i sommermånederne. De træer, der findes her, er hjemmehørende i Danmark, f.eks. birk, eg og skovfyr. Fugleværnsfonden har gennemført en del naturpleje for at genetablere netop denne slags landskab, der er mangelvare herhjemme. Den åbne skov tiltrækker skovpibere, brogede fluesnappere, mange slags mejser og rødstjerter. Den sydligste del af reservatet udgøres af et stort engområde, der strækker sig ned til Stubbe Sø. Om foråret er der et væld af gøgeurter, der lyser op i græsset. Gæster bedes dog beundre blomsterne på afstand, og holde sig til plankestien, der fører ned til søbredden, hvor der er et picnicbord og en fin udsigt over søen. På søen ses store flokke af ænder, hovedsagelig troldænder, taffelænder og gråænder, men grågæs og skarver er også meget synlige. Det er i øvrigt en god idé at standse op, når man kommer ud af skoven og ser engen foran sig. Hvis man ser sig omkring på engen kan man måske være heldig at se en havørn. Der sidder nemlig tit en ørn på den store kvasbunke ved søbrinken. Ørnene ses også flyve over søen og skoven. Om sommeren er der 1-2 par rødryggede tornskader, der holder til på engen. Hannerne er meget synlige, når de sidder højt i en busk. En anden karakteristisk fugl er hedelærken, der har en meget melodisk sang, og kan høres fra marts til juli. Hvis man vil nyde udsigten over engen og søen kan man slå sig ned ved picnicbordet på skråningen ved skovbrynet.

6 10 11 Reservatet passes af en frivillig arbejdsgruppe, der sørger for vedligeholdelse af stierne og rydning af uønsket vegetation (f.eks. elletræer på engen eller birketræer i den lysåbne skov). Arbejdsgruppen passer også på sommerhuset, der ligger på grunden, og der populært kaldes Bogpeters Hytte. Der er ingen offentlig adgang til sommerhuset eller området umiddelbart omkring det. Det lejes ud i sommermånederne til medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening. En anden vigtig opgave for arbejdsgruppen er at vedligeholde de opsatte redekasser og at registrere de ynglefugle, der benytter sig af dem. Den sidste lørdag i maj checkes alle kasserne, for at se hvor mange er i brug. Næsten 40% af kasserne bruges hvert år men det er ikke altid de samme kasser. I 2014 blev der registreret 21 ynglende musvitter vi regner med at det må være Østjyllands tætteste bestand! Derudover var knap 30 kasser besat med blåmejser, sortmejser, rødstjerter og stær. Brogede fluesnappere yngler også i kasserne sidste år var der 7 familier. Vi er ret stolte af dette resultat, da det er en art, der ikke er så almindelig i denne landsdel. Og det er dejligt at kunne komme så tæt på dem samt alle de andre småfugle, der vrimler rundt her om foråret og om sommeren. Joy Klein, Medlem af arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens reservat Stubbe Sø Hvert år arrangeres der offentlige ture til reservatet I år er der en tur pinsemandag d. 25. maj, kl , der holdes af Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen. Og søndag d. 31. maj (Fuglenes Dag) er der en tur der starter kl og holdes af undertegnede. Begge ture udgår fra P-pladsen lige vest for Gravlev, i den nordlige ende af naturstien. For flere oplysninger om reservatet kan man gå ind på Fugleværnsfondens hjemmeside: fuglereservater/stubbe-soe, og for flere oplysninger om turene kan man klikke på: naturvejledning/guidede-ture Alle er meget velkomne!

7 12 13 Flextur fra dør til dør i Syddjurs LYNGBY ENTREPRENØRFORRETNING ApS Syddjurs Kommune har siden den 1. august 2012 tilbudt Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på: Er kloakken stoppet? Vi udfører alt i: Spuling Slamsugning TV inspektion Kloakrenovering Forsikringsskader Gravefri kloakrenovering/ strømpeforing og punktrenovering Brænde & Træfældning Rasmus Holm rasmus-holm.dk Skovtoften 1 Ebeltoft / CVR Renovering eller nybyggeri? Vi giver gerne et uforbindende tilbud på: Jord-, kloak-, og betonarbejde Støbning af sokler Nedrivning m.m. Kristian Kristensen /

8 14 15 Uddrag af kommunens regler om hæk og hegn mod vej og fortov skel vejareal skel 2,80 meter over fortov 5,00 meter over vejarealet Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren selv gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler overholdes. Se hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside > Borger > Veje og trafik > Vedligehold af Veje Brug vores annoncører de støtter os Pas på tyven stop ham, før han stjæler! Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt. Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. Bad Kedler Oliefyr Kobbertag Fjernvarme Smedearbejde Mindre gravearbejde Finn Poulsen VVS Gravlev Bygade 7 Gravlev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil

9 16 17 Flytning og/ eller ejerskifte Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal meddeles til MICROWA abc aps tlf Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/flytning og dét koster hver gang for foreningen! Vandmåler/ ledningsbrud? Henvendelse om vandmåler/ledningsbrud, m.m. skal ske til Aage E. Nielsen, tlf eller Finn Poulsen VVS, tlf Lukning for vandet Når huset forlades for en periode eks. for vinteren især er det vigtigt at kontrollere, at der er helt lukket for vandforsyningen til huset. Hanen på målerens tilgangsside lukkes, den ældre type med håndhjul drejes med uret ved lukning. Kontroller om den lukker tæt ved at lukke for hanen på den anden side af måleren, og åbne for aftapningshanen. Da må der ikke løbe vand, for så lukker den ikke og bør eventuelt udskiftes til en kuglehane. Ved lukning til vinteren: luk først for tilgangshanen -> (se pilen på siden af måleren) luk op for aftapningshanen. Derefter åbnes for alle haner i huset og toiletcisternen tømmes (hæld evt. lidt kølervæske i klosettet). Når der så ikke kommer mere vand ud af aftapningshanen, lukkes den igen - samt hanen ind til huset, sådan at alle haner i målerbrønden er lukket; da der ellers kan stå og løbe vand igennem, som vil tælle på måleren eller give tab på ledningsnettet. Specielt ved vinterlukning Som en ekstra god sikring for at undgå frostsprængning af vandmåleren, vil det være en god ide at lægge en isoleringsmåtte ned over måleren. Der har de sidste vintre været flere frostsprængte målere, og det er dyrt for forbrugeren, som selv skal betale for udskiftning af måleren. Nogle huskeregler for vores område Hunde skal ALTID føres i snor og hunde-høm-hømmer skal fjernes af hundeejeren Brug af åben ild (eks. i griller og bålfade) skal foregå med største omtanke og forsigtighed, eks. på ikke-brandbart underlag som fliser eller grus. Sørg for at have slukningsudstyr parat. Følg som minimum Beredskabstyrelsens og kommunens anvisninger om brug af åben ild i det fri se links på vores hjemmeside. Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode vedtægterne 10 Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen og heller ikke på naboens grund Kantbede/rabat fra skel til vej skal holdes ryddet: Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/fældes se anvisningen side 14 Maksimalt 20 km/t. må der køres på grusvejene! Altså - kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at informere lejere og gæster om dette. holder dig opdateret med nyheder og meddelelser dér finder du også Ældre udgaver af Egern-Posten Regnskaber og budgetter Takstblad Vedtægter Den seneste analyserapport Nyttige links med tips om vand og andet (eks. webkort.syddjurs.dk) Kontaktinformation til administrationen (Microwa abc) Bestyrelsesmedlemmerne Flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse Anvisning på vinterlukning af vandforsyning Indberetning af vandmålerstand (menupunktet Min side) Facebook-gruppe: Vedligeholdelse af forbrugers kontaktoplysninger (Min side)

10 18 19 Gode naboer kan man aldrig få for mange af Godt naboskab kan være mange forskellige ting og afhænger nok, som så meget andet, af øjnene, der ser. Der er selvfølgelig også forskel på naboskab, der hvor man bor fast og der hvor man opholder sig i sin fritid, i ens fritidshus. Der er nogle der foretrækker at komme ud til deres sommerhus og bare slappe af, læse en bog, gå en tur og ikke have den store kontakt til andre mennesker. Det er også godt naboskab at have respekt for den enkeltes privatliv. Nabohjælp Som jeg skrev i formandens ord, har vi fået nye unge naboer til den ene side. I den anden ende af vores matrikel har vi også flinke naboer. Herren i fritidshuset er altid god for en historie, og tager en daglig runde i kvarteret, når de er i sommerhus, hvad de er næsten hver weekend. Det er trygt at vide at der er nogen der holder øje med, om der er nogle uregelmæssigheder, der skal gives videre til sommerhusejerne. Vi har udvekslet mobilnumre så vi kan kontakten hinanden hvis vi hver især registrerer noget der tilsyneladende ikke er som det skal være. Tilfældige naboer Oftest er det ret tilfældigt hvem man får som naboer heldigvis viser de tilfældige naboer sig oftest at være en flok imødekommende, spændende og fantastiske mennesker der hver på sin måder bidrager til ens liv. Som udgangspunkt kan man vel sige at mennesker der har købt et fritidshus i et område som vores, har et fælleskab og en interesse i naturen og selvfølgelig også i form af at man er med i en grundejerforening, der skal klare de opgaver der opstår i forbindelse med driften af et fritidsområde med næsten 900 medlemmer. Gode naboer kan man aldrig få for mange af. Jens Rodevad Vi støtter kulturen! VIN, OST & SPECIALITETER EBELTOFT Scan QR-koden med din mobil NØRREBAKKE EBELTOFT - TLF Tak, fordi du og dine gæster kører pænt i vores område!

11 20 21 Facebook-gruppen Fuglslev grund og vand Ved du at vi har en Facebook-gruppe for vores område herude i Fuglslev- Øksenmølle? Gruppen, der er for grundejerne og andre der er interesserede i aktiviteterne i grundejerforeningen Fuglslev Grund og Vand, har eksisteret i godt og vel et halvt år, og allerede nu er gruppen oppe på 94 medlemmer. Det er flot. Allerede nu er gruppen oppe på 94 medlemmer. Det er flot. Anna Sylvester-Hvid Grundejerforeningen består af omkring 900 husstande, så der er plads til endnu flere. På gruppen kan du hente og levere nyheder om stort og småt der kan have interesse for alle, der bor i området. Her kan du kontakte dine naboer, slå meddelelser op om køb, salg eller vejfester og dele dine flotte fotos af vores skønne område. Det er der allerede mange der har benyttet sig af. Jeg bliver selv henrykt, når jeg ser andres smukke billeder af netop deres yndlingsted. F.eks fik jeg af profilen Birkevej Femogtyve, tip til et sted jeg formodentligt aldrig selv ville have opdaget. Tak for det! Det sted glæder jeg mig til at se. Selvom jeg ikke er den store Facebookbruger, synes jeg at det er hyggeligt (hvis man kan sige sådan om et socialt medie), at vide at der er gode naboer omkring mig, at de er interesserede i det der foregår i området, og interesserede i at dele deres oplevelser, deres iagttagelser og viden med mig og andre. Jeg glæder mig til at få kontakt, omend i første omgang på Facebook, med mine mange naboer i området. Sommeren står for døren og der er sikkert masser af gode historier, oplevelser, spørgsmål, invitationer, der kan viderebringes. Anna Sylvester-Hvid, Egernvej 64 Bliv medlem af Facebook-gruppen på: facebook.com/groups/fuglslevgrundogvand

12 22 23 Varslingssystem vigtig information Brug vores annoncører de støtter os Bestyrelsen har konstateret, at det netop er meget vigtigt, at der nemt kan tilgå den enkelte grundejer hurtig besked ved eks. skader forårsaget af væltede træer eller ved vandforurening (evt. med kogepåbud), ledningsbrud eller planlagte reparationer af ledningsnettet. Vi indgik derfor en aftale med Microwa abc om et sådant varslingssystem. Da vi i forvejen benytter Microwa til administration og regnskab, var det nemt at koble denne ekstra-service på. Når du er tilmeldt, vil du modtage informationen som talebesked på din fastnettelefon eller din mobiltelefon. Du kan også modtage informationen som SMS på din mobiltelefon. Du skal selv registrere det telefonnummer, du ønsker informationen leveret på. De fleste medlemmer har allerede tilmeldt sig denne service.men vi vil gerne have de sidste med. Du kan tilmelde dig på to måder Gå ind på vores hjemmeside > vælg Min side - > log på med dit FORBRU- GERNUMMER og din ADGANGSKODE - som du finder på det hvide adresseomslag! På Min side kan du også indtaste din -adresse, så du via mail kan modtage besked. Du kan også se dine årsopgørelser over vandforbrug i de sidste 5 år dog kun tilbage fra eller 2. Ring på Før du ringer op, skal du finde den kode, der står på det hvide adresseomslag. Du bliver bedt om disse 2 tal: Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL Værknummer 983 Kortnummer [7 cifre] Følg vejledningen i telefonen. Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet.

13 24 25 Det lille egern på Fasanvej 7 29/ ca. kl hos Willi Michelsen på Fasanvej 7. Fotos: Willi Michelsen 3. Hvorfor skal det ligge helt dernede? 1. Har ingen interesse Det smager jo meget godt Men det ser spændende ud Jeg bukker og takker og kommer snart igen...

14 26 27 Stubbe Sø er tilgængelig til fods eller på cykel Og den er bestemt et besøg værd Find vej dertil via følgende hjemmesider: BALLE ENTREPRENØR- & VOGNMANDSFORRETNING APS AUT. KLOAKMESTER Kloakarbejde, nedsivning, kloak-tv, slamsugning/spuling, drænarbejde, jordarbejde, haveanlæg, belægning, beton- & fundamentarbejde, nedbrydning, lev. af sten & grus samt containerkørsel Få din bolig helt solgt Få din bolig helt solgt Jeg vil fortælle jer hvordan... Vi vil være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. Det kommer ikke af sig selv: vi viser hver dag vores kunder, at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver lidt ekstra at ringe til kunden og sige, at vi fortsat ikke har solgt huset. Det gør vi - og det kalder vi attention. Lars Blach - indehaver - Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE danbolig Ebeltoft Jernbanegade Ebeltoft Jeg vil fotælle dig hvordan... Tlf Mobil Se priser/tilbud på: BALLE ENTREPRENØR- & VOGNMANDSFORRETNING APS Søndervang 6a 8444 Balle / Vi vil gerne være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi hver dag viser vores kunder, at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver

15 28 29 Folmer Vinduer Ingildsen og døre efter mål Tømrer- Termoruder og Snedkerforretning inventar terrasser ApS v/ Per Ingildsen Ombygning tilbygning - nybygning Birkebakken 8-10, Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf Fax Vinduer og døre efter mål, termoruder, drivhusglas, inventar, terrasser, tagrender, ombygning, tilbygning, nybygning, eget godkendt værksted Mobil Tlf Mobil Fax

16 Administration JEG FÅR KØBERNE UD AF BUSKEN! MICROWA abc aps Sverigesvej Hammel Tlf Fax Flytteopgørelser Årsopgørelser Regnskabsførelse Bestyrelsen Jens Rodevad Formand Tlf fuglslevgrundogvand.dk Giv os stof at arbejde med! Jette M. Nielsen (1. suppleant) Medlem af bestyrelsen Næstformand er vakant Martin Petersen Kasserer/webmaster Tlf fuglslevgrundogvand.dk Aage E. Nielsen Vandværksbestyrer/bestyrelsesmedlem Tlf fuglslevgrundogvand.dk Kurt Christensen Sekretær Tlf fuglslevgrundogvand.dk Har du ideer og tanker, som du vil dele med medlemmerne i vores foreninger, vandværk og grundejerforening, og som du mener kan have andres interesse, så skal du ikke holde dig tilbage. Kun ved medlemmernes medvirken kan Egern-Posten blive bedre. Ring eller skriv til et bestyrelsesmedlem og fluks kan der komme en og være behjælpelig med udformning af en artikel evt. med foto. Emnerne kan være selve områdets trivsel, foreningernes historie, naturen omkring os eller aktiviteter, der kan deltages i eller seværdigheder, der kan besøges... så kom bare ud af busken! Redaktionen Skal jeg også finde en køber til din bolig? Kontakt din lokale ejendomsmægler, Trine Brohus for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Ring Vi gør en EKSTRA indsats for dit boligsalg! Martin Hvam Hvam Layouter/redaktør af Egern-Posten Tlf fuglslevgrundogvand.dk Nytorv 6, 8400 Ebeltoft tlf:

17 ww.skovogjagt.dk er fotos og videoer fra fra res arbejdsopgaver - - se se selv!! rofessionel træfældning og og haveservice - topkapning - træfældning - fjernelse af af rødder - - græsslåning - - havearbejde - - forefaldende arbejde På På timeløn timeløn eller eller til til fast fast pris pris - få - få et et uforpligtende uforpligtende tilbud tilbud Mobil Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Marts 2014 Årgang 24 Thurø fostrer fodboldtalenter

Marts 2014 Årgang 24 Thurø fostrer fodboldtalenter Marts 2014 Årgang 24 Thurø fostrer fodboldtalenter Læs også om: Thurø Revyen - Webshop workshop - 1. spadestik på skolen - Genbrugsbutik Thurøhus Venner åbner genbrugsbutik.. 4 Aktion Bergmannshus begynder...

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Nr. 33 Stenmagle Assentorp Vandløse www.stenmagle.dk April 2008 Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug En flot byport? Vi ville gerne have en meget flottere, men nu er der sat lidt blomster. - Se

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN

Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN FORÅR 2014 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN TØR DU LÅNE AF DIN NABO? Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 10 MINUTTER med GF Forsikring Nabohjælp:

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere