Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014."

Transkript

1 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr årgang EFTERÅR Formanden har ordet 4 Forslag generalforsamling Vandværks-nyt 10 Næstformandens tanker Faste informationer 16 Referat generalforsamling Larven der blev til en Administration/bestyrelse

2

3 Efterår 2013 Egern-Posten Egern Posten udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Hjemmeside: Oplag: 900 eksemplarer. Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til de grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg: Jens Rodevad fuglslevgrundogvand.dk Layout og tekster: Kurt Christensen Tryk: LaserTryk.dk Forsidefoto: Gyldne farver i Nationalpark Mols Bjerge Af Kaj Lassen Næste udgivelse: Maj 2014 Deadline for stof og annoncer til næste nummer: 1. april 2014 Formanden har ordet Vores fritidsområde er stort - med mange forskellige mennesker, interesser og meninger. Men også et område med en mangfoldighed af vækster og dyr. Med så store forskelligheder kræves der en del sammenhold for at få det hele til at fungere. Det var glædeligt, på generalforsamlingen at høre om det område, der har etableret fælles snerydning. I vores område hjælpes vi med at klippe græsset i rabatten, også ved de ubebyggede grunde, der ikke har besøg så ofte. Med fællesskab, sammenhold og samarbejde kan vi bevare vores skønne fritidsområde, med respekt for forskelligheden og mangfoldigheden. Sammenholdet kan vi udnytte ved at holde øje med hinandens huse. Kontakte ejeren, hvis det ser ud til der har været tyveri, eller hvis vi får mistanke om, at der er brud på vandledningen men vi kan også udnytte sammenholdet ved engagement i vores grundejerforening; ved at deltage i debatten med artikler eller kommentarer i Egern- Posten. Eller ved at komme med konstruktive input til bestyrelsen, måske endda blive medlem af bestyrelsen eller af udvalgene. Det har været en forrygende sommer med megen sol og heldigvis uden nævneværdige problemer, men efteråret byder også på attraktive stunder med gåture, svampesamling og tur på Gravlevstien og råhygge inden døre. Ja, vores område er dejligt året rundt. Jens Rodevad 3

4 Egern-Posten Efterår 2013 Forslag til generalforsamlingen 2014 Iht. vedtægterne 12, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i maj 2014, være formanden i hænde inden den 15. april. Forslag til behandling på generalforsamlingen vil så - i fuld ordlyd - fremgå af den indkaldelse, der følger med Egern-Postens forårsudgave. Indkaldelsen vil også kunne ses på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk Benyt vore annoncører de støtter os! Pas på tyven stop ham, før han stjæler!!! Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt. Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk 4

5 Efterår 2013 Egern-Posten 5

6 6 Egern-Posten Efterår 2013

7 Efterår 2013 Egern-Posten Årets gang i vandværket Året 2013 startede lidt turbulent med at vi midt i aflæsningsperioden måtte skifte administrator. Vi manglede desuden mange aflæsninger - ca som vi så måtte rundt og finde målerbrønde for at aflæse dem. Det kan godt være hårdt at kravle rundt ved dem og også svært at finde dem, hvis de er dækket af sne. Det gik der lige 4 dage med. Bestyrelsen har besluttet, at vi nu begynder at få de nye elektroniske måler monteret her i forbindelse med den årlige udskiftning. Det første område er Birkevej - Skovbovej og Øksenmøllevej. Dette vil så betyde, at forbrugerne ikke længere skal aflæse og indsende aflæsningen. Fremover vil det ske ved fjernaflæsning, men dette betyder ikke, at man ikke skal se til og kontrollere i sin målerbrønd for utætheder på ventiler og rør. Og på måleren kan man også se om LEAK blinker. Dét betyder nemlig, at så har vandet ikke stået stille i måleren i mindst èn sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan så være tegn på en utæt vandhane eller et toilet, der løber. Her i denne vinter hvor vi havde en meget kold og lang frostperiode gik det også galt for nogle vandmålere, som frostsprængte. Det er jo ærgerligt for forbrugeren, som selv skal betale for udskiftningen. I den forbindelse vil jeg råde jer til at lægge et stykke isoleringsmateriale i en plastpose og anbringe det over måleren. De nye målere vil koste ca. 1000,00 kr. I løbet af vinteren konstaterede jeg, at der var et stort forbrug af vand. Det viste sig at være en lækage mellem Birkevej og Lyngbakkevej. Så det var så med at komme i gang med udskiftning af ledningen som også var planlagt, for med mit kendskab til den type rør samt tilkoblinger, ved jeg, at de har en begrænset levetid. Og det er også derfor, at vi vil forsætte med en løbende udskiftning. Og i den forbindelse har bestyrelsen også besluttet, at der skal monteres overvågning på vandværket for at vi så kan følge natudpumpningen og derved få en melding om, at der kan være en utæt vandledning. Og nu her hvor sommeren går på hæld, og ferien er forbi, kan jeg se et mindre forbrug af vand. Der var virkelig et stort forbrug her i ferien - et forbrug på ca. 100m³ mere i døgnet - end vi havde i vinter. Endda kun på anlægget Ebeltoftvej, som er det mindste. Det store forbrug medførte da også, at der kom henvendelse om brunt vand, som kom ved den store gennemstrømning i ledningsnettet. Men jeg kunne ikke gøre noget andet end at sige, at det ville løses igen, når der kom ro på forbruget, og det skete da også meget hurtig. Vi kommer snart til den tid, hvor der skal læses vandmåler af og indberettes. Jeg beder jer om at få det gjort senest den Foretag evt. indberetningen på menupunkt Måleraflæsning. Og samtidig vil jeg anbefale jer at se vejledningen om lukning for vand forud for vinteren på side 14 og på vores hjemmeside. For hvis man ikke får tømt anlægget for vand og lukket alle 3 haner i målerbrønden, kan det give problemer med frostsprængte installationer. Venlig hilsen Aage (vandmanden) 7

8 8 Egern-Posten Efterår 2013

9 - fra FVD s Rent Vand Efterår 2013 Egern-Posten Hvad er forskellen? Jo, det er da tydeligt: Navnene!! Men der er altså ingen betydningsmæssig forskel!? Det er nu underligt, at det sted, hvor vi afleverer småt og stort brændbart m.m. hedder noget så forskelligt i to nabokommuner!!?? Tilflyttere i Syddjurs skal helt sikkert have hjælp fra en livline for at finde ud af, at en containerplads ikke er en parkeringsplads for containere, men det sted, hvor man afleverer sine genbrugsmaterialer og affald af alskens slags. Kurtc

10 Egern-Posten Efterår 2013 Næstformandens tanker og påmindelse - Respekt for forskellighed og rummelighed. Nu er det nogle måneder siden, jeg lidt modvilligt sagde ja til at stille op til bestyrelsen. En af mine betænkeligheder var, om det ville blive en opgave med skuffelser over at skulle lægge øre til tvistigheder om ubetydelige ting, set i et lidt større perspektiv, og ikke mindst at skulle påtale, at der er ting en bestyrelse hverken kan eller skal blande sig i. Vi kan nemlig ikke sætte os over landets love om ejendomsrettens ukrænkelighed eller den enkeltes ret til at bruge og indrette sig på sin grund, som det passer den enkelte bedst, om end nogle få mener det modsatte. Efter en måneds tid i bestyrelsen kom den første henvendelse fra en grundejer, der var utilfreds med sine naboer og genboers handlinger. Han var godt træt af, at et tiltagende antal sommerhuse i området bliver lejet ud og at han som følge heraf er tvangsindlagt til, at skulle forholde sig til skiftende og støjende naboer og genboer af forskellig art. Klager fremkommer afslutningsvis med en konklusion, som forkortet lyder: At de der lejer deres huse ud, "er ejendomsspekulanter" og beder bestyrelsen tage stilling til om udlejning skal begrænses via forbud, om vi ikke kan gribe ind overfor dette uvæsen". Det leder mig ind i filosofiske tanker om, hvor vi er på vej hen både som individer og befolkning i et velfærdssamfund, når vi på trods af stor rigdom og fred i landet, har så travlt med hvad naboen eller en på vejen gør eller ikke gør. I stedet for at acceptere, at andre vælger at gøre ting anderledes end en selv og glæde os over vores forskellighed og måske undres, men på den gode måde, når det angår andres private ret til at bestemme og ikke noget vedtægts stridigt. Der findes grundejere i vores område der er nødsaget til at leje deres hus ud, for at kunne betale afdrag på lån i huset, men som har valgt den løsning, for selv at kunne købe og bruge deres sommerhus til deres familie ind imellem. Andre vælger at leje ud, fordi de ikke har tid til at benytte huset så ofte og kan tjene en skilling, og andre igen sætter deres opsparing i et ekstra hus eller grund, fordi nabogrunden har en stor herlighedsværdi og lejer det så ud i perioder, for at udligne de årlige omkostninger. Uanset hvilke begrundelser den enkelte har, så tilkommer det ikke os andre at anlægge domme om, hvorvidt det er i orden, at gøre som de gør. Udlejning af sommerhuse er så øvrigt god for turismen og vores fælles økonomi både kommunalt og på landsplan. (fortsættes side 12) 10

11 Efterår 2013 Egern-Posten 11

12 Egern-Posten Efterår 2013 (fortsat fra side 10) Måske skulle vi i stedet påskønne og glæde os over, hvor heldige vi er at bo i et land, hvor vi har mulighed for andet end at skulle arbejde hårdt for at overleve, men er så privilegerede, at vi har overskud til for en årrække at kunne eje en del af vores store smukke område. At klager tillige synes det er en belastning med skiftende naboer, er helt uforståeligt for mig, selvom det også er rart med kendte ansigter, som der er flest af. Vi er selv oppe i årene og vores børn bor langt væk, så der kan godt blive lidt stille hos os ind imellem. Derfor finder vi det meget livsbekræftende, at høre sommerhuslejernes børn lege og grine samt spille spil på den anden side af hækken og høre om, hvor meget de og deres forældre nyder naturen og ferien i området. At de en tidlig morgen eller ved solnedgang har set rådyr gå langs bækken, hen til deres foderplads eller ser og hører fasanhannen stoltserer med sine 2-3 mager og får øje på den store mangfoldighed af tudser og padder samt ikke mindst at fiskehejren snupper en af dem. Jeg bliver helt trist til mode ved at tænke på, hvordan den kære klager har det indeni, hvor lidt plads smilet og glæden har, og må vige for irritation over, at hans værdier og forventninger ikke bliver indfriet af naboer og genboere, uanset om det er ejere eller lejere der er i husene. Vi skal huske at godt naboskab og god trivsel begynder med en selv og at det er den enkeltes ret, at vælge det der passer ham eller hende, uden at det bør tages ilde op af andre, selvom vi nemt forledes til at tro, at vores egne værdier også skal gælde andre. Vi kan være nysgerrige på hinandens forskellighed, men er nødt til at minde os selv om, at fred begynder med ens egne tanker og handlinger. Det at tænke positivt om andre og deres hensigter, kan være med til at udvide og ændre vores syn på hinanden. Til sidst vil jeg opfordre til, at det bliver inddraget i jeres overvejelser inden I sender klager over hinanden til bestyrelsen. I ønskes alle et smukt efterår med mange gode oplevelser i vores område og opfordres samtidig til at dele disse med os andre, ved at sende små historier om jeres oplevelser, indlæg med ideer og tanker eller billeder til vores næste udgave af Egern-Posten. Merete Rendtlew Næstformand 12 Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk

13 Efterår 2013 Egern-Posten Benyt vore annoncører de støtter os! Bogfinkevej 21 Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf

14 11 Egern-Posten Efterår 2013 FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til: MICROWA abc aps - tlf Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/flytning og dét koster hver gang for foreningen!! Henvendelse om VANDURE, LEDNINGSBRUD m.m. skal ske til Aage E. Nielsen - tlf eller Finn Poulsen VVS - tlf VINTER-LUKNING FOR VANDET Når huset forlades for en periode eks. for vinteren især er det vigtigt at kontrollere, at der er helt lukket for vandforsyningen til huset: Hanen på målerens tilgangsside lukkes, den ældre type med håndhjul drejes med uret ved lukning. Kontroller om den lukker tæt ved at lukke for hanen på den anden side af måleren, og åbne for aftapningshanen. Da må der ikke løbe vand, for så lukker den ikke og bør eventuelt udskiftes til en kuglehane. Ved lukning til vinteren: luk først for tilgangshanen -> (se pilen på siden af måleren) luk op for aftapningshanen. Derefter åbnes for alle haner i huset og toiletcisternen tømmes (hæld evt. lidt kølervæske i klosettet). Når der så ikke kommer mere vand ud af aftapningshanen, lukkes den igen - samt hanen ind til huset, sådan at alle haner i målerbrønden er lukket; da der ellers kan stå og løbe vand igennem, som kan tælle på måleren eller give tab på ledningsnettet. Som en ekstra god sikring for at undgå frostsprængning af vandmåleren, vil det være en god ide at lægge en isoleringsmåtte ned over måleren. Der var sidste vinter flere frostsprængte målere, og det er dyrt for forbrugeren, som skal betale for udskiftning af måleren. 14

15 Efterår 2013 Egern-Posten Hunde skal ALTID føres i snor. Brug af åben ild er FORBUDT det gælder afbrænding af bål og haveaffald, affyring af fyrværkeri og henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere m.m. vedtægterne 10.A Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode - vedtægterne 10 Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen og heller ikke på naboens grund. Kantbede/rabat fra skel til vej skal holdes ryddet: Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/fældes se anvisningen side 22 Maksimalt 20 km/t. må der køres på vejene. Altså, kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at informere lejere og gæster om dette. holder dig opdateret med nyheder og meddelelser Dér finder du også ældre udgaver af Egern-Posten regnskaber/årsrapporter og budgetter takstblad vedtægter den seneste analyserapport nyttige links om vand kontaktinformation til administrationen (microwa abc) bestyrelsesmedlemmerne flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse anvisning på vinterlukning af vandforsyning indberetning af vandmålerstand 15

16 Egern-Posten Efterår 2013 Generalforsamling den 11. maj 2013 kl referat Formanden bød velkommen og præsenterede sig. Desværre blev der nogen uro i forsamlingen, da der mod forventning ikke var opstillet mikrofonanlæg. Dette skyldes ny bestyrelse og ny halleder. Formanden beklagede, hvorefter han gik over til generalforsamlingens dagsoden. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Til dirigent valgtes advokat Henrik Brandt-Madsen. Til stemmetællere valgtes Inger Museth og Hjørdis Skytt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Stanley, Skovvejen samt Hjort, Birkevej spørger til hvorfor Torben Tandrup stoppede, ligesom han klager over manglende oplysninger til medlemmerne herom. Torben redegør for sin udtrædelse af bestyrelsen. Formanden henviser til foreningens hjemmeside, hvor Torbens udtræden er meddelt, ligesom han mener vi skal se fremad. Derudover foreslår han at tage et møde med Torben samt evt. nedsætte diverse udvalg, som Torben kan blive en del af. Formandens beretning blev herefter godkendt. Aage orienterede om vandværket. Steen Anker spørger om ikke udskiftning af vandledninger sker løbende. Det bekræfter Aage. 3. Det reviderede regnskab fremlægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges. Kassereren ønskede dagsordenens punkt 3 og 4 behandlet under et, hvilket blev godkendt, hvorefter han redegjorde for regnskab 2012 og budget 2013 og Søren, Egernvej har svært ved at gennemskue regnskaberne ønsker nærmere oplysning om Microwa og løn til bestyrelse. Kassereren begrunder regnskabets manglende overskuelighed med skift af regnskabsfører til regnskabsselskab og dermed ændret kontering. Torben, Skovvejen mener at kørselsudgifterne for bestyrelsen er for høj. Stanley, Skovvejen ønsker at revisoren fremover skal fremlægge regnskabet. Jette Nielsen, Sneppevej foreslår, at vi venter med spørgsmål til efter punktet vedtægtsændringer. Herefter blev regnskabet godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag. Sekretæren fremlagde og begrundede bestyrelsens ændringsforslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 10 og 10A behandledes samlet. Bestyrelsens forslag vedtoges med 67 stemmer for og 1 stemme imod. 10 ser herefter således ud: Det er strengt forbudt at samle/stakke grene og kvas i skel. Uindregistrerede biler må ikke hensættes på grundene. Dette gælder også indregistrerede og uindregistrerede campingvogne på ubebyggede grunde. Dog må campingvogne henstå under nybygning i byggeperioden. Henstillede campingvogne på bebyggede grunde skal være indregistreret. Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning eller snerydning samt brug at tunge lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster vejen(e) eller rabatterne (fællesområder), så der opstår skader, er grundejeren forpligtet til at genetablere vejen(e) eller rabatterne, så den/de fremstår i samme stand som forud for skadernes opståen. Såfremt grundejeren undlader dette, vil bestyrelsen sørge for udbedring af skaderne for grundejerens regning. 16

17 Efterår 2013 Egern-Posten Bestyrelsen skal orienteres ved installation og påfyldning af springvand, swimmingpool og soppebassin over 5000 liter. Ved tømning af ovenstående må der kun udledes afklaret vand (må ikke indeholde klor), hvilket også gælder filterskylning. Vand, der udledes, må ikke være til gene for omkringliggende grunde. I tilfælde af klorholdigt vand skal dette transporteres bort i tankvogn. Det er grundejerens pligt at holde området fra skel og ud til vejen fri for buske, træer og lignende samt at slå græsset. Parkering skal som regel finde sted på grunden og ikke langs vejene, idet der skal være plads til, at evt. redningskøretøjer kan komme frem. Det er iflg. Vandløbsloven enhver grundejers pligt at vedligeholde vandløb, åbne som lukkede, der løber gennem dennes grundstykke. Løber vandløbet i skel, er begge grundejere ansvarlige for vedligeholdelsen. Grundejerforeningen kan nedsætte et eller flere drænudvalg. 10A får følgende ordlyd: Brug af åben ild er forbudt. Det gælder afbrænding af bål og haveaffald, henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere. Afskydning af fyrværkeri er forbudt. 12, 13 og 19 behandledes samlet. Inden afstemningen foretoges foregik en mindre debat. Poul Erik Andersen spurgte om Microwa var underlagt revisionsloven. Jette Nielsen, Sneppevej anbefaler at foreningen fortsat bruger registreret revisionsfirma. Søren, Egernvej spørger om, hvem der godkender bilagene. Bestyrelsen besvarede spørgsmålene efter bedste evne, hvorefter ændringsforslagene blev sendt til afstemning. For ændringsforslaget stemte 28, imod 56, 5 blanke stemmer, hvorefter bestyrelsens ændringsforslag faldt. Steen, Syrenvej afsluttede punktet idet han foreslog, at ændringsforslaget kunne genfremsættes næste år, når vi har set, hvordan det kører. Torben Tandrup havde indsendt 3 forslag til behandling og afstemning på generalforsamlingen (Bilag 2 vedlægges). Disse blev behandlet samlet. Punkt 1: Anskaffelse af hjertestarter. Punkt 2: Snerydning på vejene Punkt 3: Adskillelse af grundejerforening og vandværk. Torben motiverede sine forslag hvorefter, der udspandt sig en debat med indslag både for og imod hjertestarter. Ønske om at den kunne hænge på vandværket er urealistisk, da vandværket ikke må stå åbent. Forslag om, at den kunne hænge ved en privat ejendom som det sker på Helgenæs, men hvad ved tyveri. Et vægtigt indlæg kom fra læge Michael Schmidt, der mente, at en hjertestarter vil give en falsk tryghed, og at en ambulance vil kunne nå frem på 7 10 minutter. Ved den afsluttende afstemning stemte 7 for forslaget 61 imod, hvorefter forslaget faldt. Punkt 2 og 3 skulle betragtes som henstillinger hvilket betød, at disse ikke skulle til afstemning. Vedr. snerydning meddelte flere beboere, at de selv betalte for eller selv klarede snerydningen, og stemningen var klart for, at da det var et sommerhusområde, hvilket fastliggende beboere var bekendt med, skulle der ikke ske snerydning i foreningens regi. 6. Valg til bestyrelsen: På valg var Aage E. Nielsen (modtager genvalg) Blev genvalgt Kurt Christensen (modtager genvalg) Blev genvalgt Jens Rodevad tiltrådt suppleant (modtager valg) Blev valgt Merete Rendtlew, Nøddevej 14 blev valgt til den vakante post. 17

18 Egern-Posten Efterår Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgt blev: 1. suppleant: Jette Nielsen, Sneppevej suppleant : Flemming Jensen, Gyvelvej Såfremt vedtægtsændring, bilag 1 pkt. 3 vedtages: da valg af 2 revisorer, ellers valg af 1 revisor. Da vedtægtsændringen ikke blev vedtaget vælges 1 repræsentant: Valgt blev Hjørdis Skytt, Skovvejen Valg af revisorsuppleant. Valgt blev Steen Anker Jørgensen, Syrenvej 20 A. 10. Eventuelt. En grundejer, der bor i USA, ønsker at kunne stemme ved brev eller gennem stedfortræder. (Såfremt dette skal kunne lade sig gøre, skal der stilles ændringsforslag til vedtægternes 14 /:bestyrelsen) Steen, Syrenvej, foreslog, at aflæsning af vand flyttes til sommerperioden. Søren, Egernvej, foreslog, at sætte vandprisen op og den faste afgift ned, således, at de der brugte vand betalte for det. Aage Nielsen mente ikke, det var hensigtsmæssigt at ændre takstbladet. Aage Nielsen anbefalede, at grundejerne installerede varmepumper i deres sommerhuse for at imødegå frostsprængninger om vinteren. Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for veludført arbejde, takkede for godt fremmøde og lovede, at tage spørgsmålene om aflæsningstidspunkt af vand og afstemningsmulighed op i bestyrelsen. Referent Kaj Lassen Dirigent Henrik Brandt Madsen Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL

19 Efterår 2013 Egern-Posten Rosmus Entreprenørservice ApS Brdr. Kejser Remshøjevej 7, Rosmus 8444 Balle Jørgen: Jens: Specialer: o Nedsivningsanlæg o Ansøgning til nedsivningsanlæg o Separering af kloakker Dræningsarbejde og styrbar underboring udføres 15

20 Egern-Posten Efterår 2013 Fang muldvarpen! Af Kurt Vi haveejere kender det bedst som græsplænen ligger pæn og grøn, ja, så kommer der den ene bunke undergrund efter den anden ovenpå græsset. Der er mange meninger om, hvordan man kommer den lille sorte til livs. Men erfaringer viser, at den eller en søster - kommer igen, og så er det om igen. Personligt har jeg prøvet med mange metoder, sammenlagt 2 x 11 kg flaskegas, carbid, udstødningsgas, sildefiletter, for slet ikke at nævne den elektriske vibrator! Mest held har jeg dog haft med muldvarpesakse, der jo har den fordel, at man får bæstet at se, når den fanges deri. En udfordring har det dog været, at holde hullet i jorden så pænt, at muldvarpen kun kan bevæge sig direkte ind i saksen. Det har jeg nu løst med en stump plast-tagrende, ca. en spadebredde lang. Bor og sav et hul i toppen så håndtaget på saksen kan komme igennem. Lav evt. et forlængerstykke på 10 cm, som kan skydes ind over muldvarpegangen, så varpen kun kan komme igennem saksen. Sæt en omvendt spand over. Det ses tydeligt på saksens håndtag, når der er gevinst. Held og lykke! Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Ombygning tilbygning nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning inventar terrasser - pavilloner Højmarksvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev

21 Efterår 2013 Egern-Posten Stubbe Sø er tilgængelig til fods eller på cykel - og den er bestemt et besøg værd. Find vej dertil via følgende hjemmesider: FLISNING AF GRENAFFALD OVE HJORT NIELSEN Sydvænget 2 - Fuglslev Ebeltoft TLF

22 Egern-Posten Efterår 2013 Bad Kedler Oliefyr Kobbertag Fjernvarme Smedearbejde Mindre gravearbejde Finn Poulsen VVS Gravlev Bygade 7 Gravlev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil Benyt vore annoncører de støtter os!

23 Efterår 2013 Egern-Posten Vinduer og døre efter mål Termoruder inventar terrasser Ombygning tilbygning - nybygning Tlf Fax Mobil Virtuelt vand hvad er det? Når varer produceres, indebærer det ofte et stort vandforbrug. Forskerne kalder det for virtuelt vand, fordi køberne ikke umiddelbart mærker til forbruget. Fx kræver det 140 liter vand at producere blot én kop kaffe!! Især kødproduktion er ressourcekrævende, da vand både bliver brugt til at dyrke foderet og til dyreopdræt. For hver eneste burger, du spiser, er vandforbruget derfor på 2400 liter! (Kilde: Illustreret Videnskab 18/2012) Kurtc 23

24 Egern-Posten Efterår 2013 Flextur - dør til dør tilbud til alle i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune har siden den 1. august 2012 tilbudt Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler dog altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på kommunens hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på Benyt vore annoncører de støtter os! Naturens fænomener Hvad var det så for en krabat?? spurgte jeg i forårsnummeret. Ingen svarede, så jeg har googlet den via Wikepedia: Det var såmænd larven af en Bøgenonne (Calliteara pudibunda). Derfor var det også indlysende, at den hastede op i vores avnbøg for at forpuppe sig. Lidt kedelig farve som voksen, men den er jo en natsværmer, og der står grå fint nok. Fotos fra Wikepedia*. Kurtc Forpupningsklar larve Unge larver * Voksen Bøgenonne * 24

25 Efterår 2013 Egern-Posten 25

26 Egern-Posten Efterår 2013 Uddrag af kommunens regler om hæk og hegn mod vej og fortov Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Se evt. hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Vedligehold af Veje Benyt vore annoncører de støtter os! Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside: 123hjemmeside.dk/seniorhuset Du kan også kontakte Margit på: Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk 26

27 Administration - regnskabsførelse - flytteopgørelser - vandopgørelser MICROWA abc aps Sverigesvej 1, 8450 Hammel Tlf Fax Bestyrelsen Formand Jens Rodevad Tlf Næstformand Merete Rendtlew Tlf Sekretær Kaj Lassen Tlf Vandværksbestyrer og bestyrelsesmedlem Aage E. Nielsen Skovduevej 24, Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf Kasserer Kurt Christensen Tlf

28 viser fotos og videoer fra vores arbejdsopgaver se selv! Professionel træfældning og haveservice - topkapning - græsslåning - træfældning - havearbejde - fjernelse af rødder - forefaldende arbejde På timeløn eller til fast pris få et uforpligtende tilbud Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov Martins Hansens Vej Ebeltoft

29

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for EFTERÅR 2012. Nr. 65 31. årgang. Formanden har ordet s.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for EFTERÅR 2012. Nr. 65 31. årgang. Formanden har ordet s. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 65 31. årgang EFTERÅR 2012 Formanden har ordet s. 3 Luk for vandet s. 7 Generalforsamling s. 9 Vandmand på 70 s. 12

Læs mere

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ Vedtægter 1 Selskabet, der er stiftet den 16. maj 1967, er et interessentskab, hvis navn er ØKSENMØLLE-FUGLSLEV GRUNDEJERFORENING OG VANDVÆRK I/S. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for FORÅR 2012. Nr. 64 31. årgang. Formanden har ordet - side 3

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for FORÅR 2012. Nr. 64 31. årgang. Formanden har ordet - side 3 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 64 31. årgang FORÅR 2012 Formanden har ordet - side 3 Der fældes - side 4 Pas på hverandre! - side 10 Nyt bladdesign

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 En grusom historie. 6 Vandværks-nyt.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 En grusom historie. 6 Vandværks-nyt. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 66 32. årgang FORÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 En grusom historie 6 Vandværks-nyt 9 Det er bar vand 10-11 En vintercykeltur

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Et år er gået - en beretning skal aflægges på denne sommerdag - og det er igen dejligt at se så mange

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 28. maj 2011 kl. 14.00

Referat af generalforsamling den 28. maj 2011 kl. 14.00 Referat af generalforsamling den 28. maj 2011 kl. 14.00 Sted: Sæby Søbad, Sæby. Formanden bød velkommen til de 60 fremmødte medlemmer. Punkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Harlev Jensen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler.

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler. Egern Posten Øksenmølle Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Oktober 2011 Nr. 63 HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 24. marts 2004 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 24. marts 2004 kl. 19.00 Sted: Helsingør Gymnasium 39 husstande deltog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere