Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels nr. 22, Susanne nr. 26. Lars nr. 28 og Arne nr. 30. Referat: Susanne nr Valg af dirigent Lars nr. 28 blev valgt til dirigent. ACTION 2. Formanden aflægger beretning Siden sidste generalforsamling er der afholdt Skovledets fest i august, samt fastelavn. Kloak: Der har ikke været TV-inspektion samt spuling af regnvandsledningen endnu, da det afventer at Arne bliver færdig med sin kloak før denne kan foretages. Da det er to år siden at kloakken er blevet spulet skal dette gentages i år. Vejsyn: Der har igen været vejsyn, kommunen har planer om at lave hullerne på vendepladsen samt flade bumpet ud. Hullet ved Kongevejen vil også blive lavet. P-pladserne på Kongevejen, på begge sider af udkørslen, vil nok også blive fjernet, da de ikke er mere end 10 m fra hjørnet. Statoilsagen: Sagen er gået i stå, så grunden/bygningen er sat til salg for 19 millioner. Sti ved længe 4-12: Det ønskes afklaret om hvem der står for ejerforholdet og dermed vedligeholdelsen af stien. Da det ikke er klart om det er kommunen eller grundejerne der ejer stien vil Arne kontakte kommunen for at få afklaret ejerforholdet. Action: Arne kontakter kommunen. 3. Kassereren fremlægger regnskab Slikposer: Der er brugt 80 kr. mere på slikposer. Kloak: Da der ikke har været TV-inspektion af kloakken, er de

2 afsatte kr. ikke brugt. Gebyrer: Der er blevet oprettet Betalingsservice til betaling af kontingentet. Der opfordres til at alle husstande tilmelder sig, da man dermed sparer på gebyrerne. Godkendelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt. 4. Forslag vedrørende aktiviteter for det næste år Vejfest: Lørdag d. 23. august bliver der afholdt Skovledets fest. Jens og Ole er i festudvalget og Nicolai står for grilning af lammet. Fastelavn: Der vil blive afholdt fastelavn i garagen hos nr. 14. Anders og Else vil gerne stå for arrangementet. 100 m hæk/arbejdsdag: Der vil blive afholdt 100 m hæk/arbejdsdag allerede torsdag d.12. juni 2008 kl. 18:30. Hvis vejret er dårligt vil dagen blive flyttet til d. 19. juni 2008 i stedet for. Forud for arbejdsdagen vil bestyrelse efterse plantekasserne, for en eventuel planlægning at reparation eller udskiftning af beplantning. Festudvalg: Jens og Ole. Lam: Nicolai. Anders og Else 100 m hæk: 12. juni 2008 kl. 18:30 Bestyrelsen efterser plantekasserne 5. Vedligeholdelse af skorstene Reglerne for vedligeholdelse af skorstene: Det er kun skorstensfejeren der kan pålægge ejerne af skorstenene at vedligeholde dem. Hvis man ønsker et faglig skøn af vedligeholdelsesstanden på sine skorstene, kan man kontakte skorstensfejerne for Lyngby-Taarbæk Kommune (navnet fremgår af kommunens hjemmeside). Hvis skorsten ikke er i brug, dvs. ikke bruges til enten gasfyr eller brændeovn gælder reglerne i Bygningsreglement. 6. Hegn mod ejendommene Arne vil kontakte viceværten for ejendommen for at høre om deres planer for vedligeholdelse af hegnet ved skellet mod nr. 30. Det er desuden ikke klart om hvem der står for ejerforholdet til hegnet. Grundejerforeningen ønske at

3 hegnet skal blive der, da det holder de legende børn inde på vendepladsen. Der ønske derimod ikke en låge i hegnet. Der vil blive afsat kr. på budgettet til betaling for vedligeholdelse af hegnet. 7. Parkering på vendepladsen Punktet blev ændret til parkering på hele vejen. Gul maling: Da det kun er politiet der kan udstede parkeringsforbud, kan vi desværre ikke male med gult under nettet. Vi ønsker ikke et parkeringsforbud på vendepladsen, da p-pladserne foran nr derved også vil forsvinde. Der vil derfor blive opsat et skilt med teksten Parkering på vendepladsen frabedes. Dette gælder ikke foran ejendommene nr P-pladser: Der blev fremsat forslag om at indtegne p-pladser foran længen for dermed at forsøge at få flere p- pladser. Ole og Anders vil undersøge standardmålene for en p-plads og derefter på forsøgsbasis påmale kantstenen med p-pladserne. Arne bestiller skilt Anders og Ole udarbejder p-pladser Basketbane: Der vil også blive malet en basketbane under nettet for at tydeliggøre ønsket om ikke at parkere på vendepladsen. Legene børn: Der vil blive indkøbt et nyt skilt med Legende børn Arne bestiller skilt 8. Sneglebekæmpelse Da flere i længe er plaget af dræbersnegle, blev der opfordret til at slå græsrabatten mod skoven samt smide sneglegift. 9. Vedtagelse af budget Følgende poster blev påført budgettet: TV-inspektion af kloak: kr. Beplantning af plantekasser: kr. Hegn: kr. Skilte: kr. Budgettet blev vedtaget.

4 10. Valg af bestyrelse Niels ønskede ikke at genopstille som kasserer. Jens blev valgt i stedet for. Den nye bestyrelse ser således ud: Arne nr. 30 (formand), Jens nr. 16 (kasserer), Susanne nr. 26 (sekretær), Ole nr. 20 (suppleant). Lars nr. 26 (revisor), og Niels nr. 22 (revisor suppleant) 11. Eventuelt Grundejerforeningen henstiller igen til følgende: Parkering: Kun 1 bil pr. husstand ved nr Kun parkering på den ene side efter bumpet. Ingen parkering under basket nettet. Vedligeholdelse af offentlige områder: Det henstilles på det kraftigste at ALLE varetager deres forpligtigelse med hensyn til vedligeholdelse af de offentlige områder langs deres huse. Dvs. klipper hæk (dette gælder også hækken for længe 3-17 mod Kongevejen samt mod etage ejendommene), fjerne kraftig beplantning på stisystemerne samt husker snerydning om vinteren. Bestyrelsen vil kontakte de enkelte grundejere, der ikke inden for den nærmeste fremtid har udført deres vedligeholdelses forpligtigelser. Alle vedligeholder offentlige områder Virum d. 3. juni 2008

5 Bemærkninger: Brandskolen: Af byplanudvalgets mødereferater fremgår det, at brandskolen nu må være solgt, idet der står: Der søges om tilladelse til at ombygge og anvende bebyggelsen, den tidligere brandskole, til kontorformål. Det ser altså ud til, at der nu er tale om en ombygning af de eksisterende bygninger, og dermed om et mindre projekt ende det forrige. Om villaen fremgår det: Herunder nedlægge og nedrive boligen på Kongevejen 209, og benytte dette areal til udvidelse af parkeringsplads og etablering af beplantningsbælte mod naboer. Indtil videre er det kun besluttet at sagen skal drøftes. Hvis projektet kommer videre, vil der skulle foretages en høring hos de omboende, så det vil vi nok høre mere om. Vejbesigtigelsen: Af teknisk forvaltnings bemærkninger i forbindelse med vejbesigtigelsen kan det ses, at følgende vil blive gjort: _ Hul i kørebane udbedres ved Kongevejen. _ Vendeplads retableres med overfladebehandling (O.B). _ Bump gøres mindre stejlt. _ Parkering på Kongevejen ved Skovledet drøftes med politiet. _ Etablering af parkeringsforbud på vendeplads afventer besked fra grundejerforeningen. Det kan dog også ses, at arbejderne vil blive gjort i prioriteret rækkefølge efterhånden som der er penge til det, så det kan ikke siges hvornår det næste sker. Med hensyn til det sidste ønsker vi jo ikke et parkeringsforbud på vendepladsen. Beklager den sene udsendelse af referatet. Hilsen Arne

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Granly 1950-2000

Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Da den gule bebyggelse blev opført fra 1948, hed vejen ned mod det dengang ubebyggede areal og Bagsværd Møllevej Grusgraven, mens vejen, der førte op mod den senere

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere