Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for OF-Lynæs 2013."

Transkript

1 Formandens beretning for OF-Lynæs Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til køkken og toilet. Bestyrelsen indgik derefter en for OF-Lynæs meget favorabel aftale med en autoriseret kloakmester. Han gav et introduktionstilbud for at grave dem ned og tilslutte dem for et beløb på kr. (incl. moms) pr. parcel. (Andre kloakmestre havde givet tilbud på hhv kr. og kr.) Tilbuddet blev givet under forudsætning af at det måtte koste kr. året efter, samt at han fik hele ordren, som bestyrelsen ydede lån til. Endvidere måtte vi være indstillet på selv at foretage noget jordmæssigt efterarbejde, når det nu skulle være så billigt. Den konkrete aftale indebar også, at han kun skulle tilslutte ét toilet og ét køkken og at dette skulle være på den side af huset, hvor tanken ville blive placeret. Endvidere at han ikke skulle grave ind under huset til den anden side. Flere tilslutninger og andet ekstraarbejde måtte den enkelte beboer selv finansiere. Omkring 20 fritidshusejere tilsluttede sig ordningen og tømmetankene blev gravet ned og tilsluttet i løbet af efteråret. Samtidig gik bestyrelsen rundt for at tjekke at dem, der ikke ville have tømmetank, havde et lovligt tørkloset installeret, som i øvrigt skal tømmes i foreningens udslagskumme. Vi kan nu konstatere, at 55 af vores 73 parceller har tømmetank og at de resterende er fuldt lovlige. Og derved også konstatere, at ordningen med udlån til medlemmer, der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den, har været en rigtig stor succes for OF-Lynæs. Som tidligere nævnt fortsætter ordningen i Der er dog ingen introduktionstilbud og prisen er kr. (incl. moms) for nedgravning og tilslutning. Det er stadig muligt at låne og der vil være en beskeden renteudgift på 0,5 % samt en tilbagebetalingsordning på 10 år. Dræning. Forrige år fik vi drænet i OF-Lynæs. Langs Nøkkevangen og langs Elvervænget. Fra Nøkkevangen pumpes vandet over i mosen, som i denne henseende fungerer som ét stort forsinkelsesbassin. Derfra pumpes vandet over til en ny pumpe på parkeringspladsen på Elvervænget. Derfra pumpes vandet ud i den lille å, som løber på østsiden af vores område. Denne å går ud i Ullerup Å og derefter forsvinder vandet ud i Roskilde Fjord. Vi har således 3 pumper. En ved Mosen, en ved parkeringspladsen på Elvervænget og en ved nr. 4 i starten af Elvervænget. Og det ser ud til at fungere.

2 Bestyrelsen har ansat en VVS-mand til at efterse pumperne løbende. For de skal køre hele året, - også om vinteren. Hans vurdering er, at det fungerer fint, men at vi må være indstillet på at udskifte pumpen på Elvervænget nr. 4 hver år, da den pumpe er særligt belastet og kører næsten uafbrudt især i efteråret, hvor det regner voldsomt. Vejene. I 2013 fik vi ordnet vejene. Fik kørt nogle skærver på (eller hvad det nu hedder) og fik lappet de værste huller. Min vurdering her ved årsskiftet er at det ser ud til at holde. Samtidig fik vi etableret Mosestien, som går fra parkeringspladsen på Elvervænget hen til hjørnet af Tornerosekæret / Nøkkevangen. Et drænrør under Mosestien blev udskiftet, der blev lagt en dug på stien og derefter et ordentligt lag stabilgrus. Det er stadigvæk lidt blødt, men mon ikke det sætter sig i løbet af vinteren det er vi blevet lovet. Bestyrelsen har efterfølgende aftalt med ham, der har lavet vejen, at han kører en tur hen over vejene engang til foråret, når frosten er forsvundet. Der er sikkert kommet et par huller, der skal fyldes op. Bestyrelsen er meget tilfreds med arbejdet. Bodil Storm. De kraftige decemberstorme af nogle kaldet Allan og Bodil har heldigvis ikke medført større ødelæggelser i OF-Lynæs. Dog væltede et par store træer ved bommen, så det var svært at komme ind i området. Da det jo strengt taget er kommunens træer, der var væltet ind over vores område, fik jeg dem til at fjerne træerne. De har også ryddet rimeligt pænt op efter sig. Desuden fik jeg dem til at fælde et par træer, der hældede faretruende meget ind over vores område ved skovkanten oppe for enden af Dovrehøjen. Kommunens mand mente, at det kunne blive et problem, at man i en nødsituation (hvis nogle veje var blokeret af væltede træer) ikke kunne komme den normale vej rundt om området. Stien fra bommen / fælleshuset op til toppen af Dovrehøjen er nu så bred at en ambulance i nødstilfælde ville kunne køre den vej. Måske skulle foreningen overveje at fælde et par træer mere langs bagvejen fra Dovrehøjen til Dværgbakken, som i givet fald kan bruges til nødindgang til området for ambulancer eller lignende. I det hele taget bør vi alle i OF-Lynæs nok kigge rundt på vores grund og rundt i området for at se om der ikke er et stort træ eller flere, der vil være i fare for at vælte ved næste storm. Og så få det fældet INDEN stormen kommer. Helårsvand. Efter vi har fået helårsvand er det som bekendt muligt at åbne og lukke for vandet ind til de enkelte huse hele året. Bruger man ikke sit hus, skal hanen i brønden selvfølgelig være lukket i vinterhalvåret. Ultimo december gik jeg en runde i området for at se om alle haner var lukket. Det var de ikke.

3 4 haner på Elvervænget, 1 hane på Dværgbakken og 3 haner på Dovrehøjen stod åbne. Det kan koste os dyrt og det er ikke i orden at der stadig er nogle, der ikke lukker for hanen inden vintersæsonen. Enhver må tage ansvar for sin egen hane, og sørge for at den er lukket om vinteren. Som minimum kan man bede en anden om at gøre det. bestyrelsen har besluttet, at hvis der sker en frostsprængning i løbet af vinteren og vandet fosser ud, vil pågældende blive afkrævet et beløb, der svarer til udgiften af det vand, der er løbet ud. Klipning af hæk til naboen. Foranlediget af en konkret sag skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at klipning af hæk ind til naboen (incl. beskæring af træer, der står i hækken) er et fælles anliggende mellem de to naboer. Man skal AFTALE med sin nabo hvor høj / lav den fælles hæk skal være. Man må selvfølgelig kun klippe sin egen side af hækken og under INGEN omstændigheder klippe naboens sid af hækken uden aftale. En fælles aftale sikrer i øvrigt et godt naboskab. Kan man slet ikke blive enige om klipningen af den fælles hæk, kan bestyrelsen træde ind, hvor det så får karakter af et hegnssyn. Nye byggeregler. Bestyrelsen har søgt om dispensation fra de nuværende byggeregler, der fremgår af lokalplan nr. 47 af 27. april Vi søgte om at få lov til at opfatte reglerne således, at de 70 m2, som hver parcel må bebygge, kan bestå af et hovedhus samt et anneks. I første omgang fik vi afslag. Jeg har altid opfattet det således, at lokalplanens udtryk til hver have må opføres et fritidshus godt kan betyde flere huse, idet ordet et hverken er understreget, kursiveret eller fremhævet på anden vis. Jeg havde derfor efterfølgende adskillige samtaler med kommunen, hvor jeg begrundede mit synspunkt. Og nu har bestyrelsen for OF-Lynæs fået bemyndigelse til under særlige betingelser at give dispensation således at der kan opføres et anneks på vores grunde. Betingelserne er bl.a. følgende: - Bestyrelsen skal konkret vurdere, om der er forhold, der gør, at der kan dispenseres. - Områdets præg af haveforening må ikke ændres. - Naboer skal høres, hvis det ansøgte vurderes at have indflydelse på deres parcel. - Det maksimale areal for fritidshus og anneks må under ingen omstændigheder overstige 70 m2. (Der må stadig yderligere bygges et redskabsskur på 10 m2.) - Annekset må maximalt være 20 m2 og skal ligge i en afstand af 5 m fra skel (Det er jo en hytte med beboelse).

4 - Der må ikke være køkken i annekset. - Lokalplanens bestemmelser i øvrigt skal overholdes og bestyrelsen har ansvar herfor. Den gule mappe. I løbet af efteråret 2013 har et par bestyrelsesmedlemmer gennemgået den gule mappe, revideret den, opdateret den og derved gjort den tidssvarende. Et fantastisk stykke arbejde, som vi alle kan have gavn af og være tjent med. Så derfor stor ros til dem. I den anledning udleveres den gule mappe i dag her på generalforsamlingen. Og nu er mappen så blevet HVID. Hjemmesiden. OF-Lynæs har for længst etableret en hjemmeside. Her vil nyheder og relevante informationer blive offentliggjort. Hjemmesiden vil blive opdateret hele året, hvorfor det er en god idé at klikke sig ind på siden en gang imellem og læse, hvad der står. Hvis en storm, som den vi oplevede i december, passerer Lynæs, vil det fremgå af hjemmesiden. Hvor omfattende og voldsom den har været, ligesom det vil fremgå om der er sket skader på huse og andet i området. Hvis der er oversvømmelser, vil det også fremgå af hjemmesiden. Men bestyrelsen kan ikke klare det alene, vi har også brug for input fra medlemmerne. Så hvis man erfarer noget i OF-Lynæs, som kan være til gavn for de øvrige medlemmer, så kontakt bestyrelsen, og så får vi slået det op på hjemmesiden. Benyt kontaktformularen og vi vil vende tilbage hurtigst muligt. Hjemmesiden kan således bruges til meget og det er fx oplagt at bruge hjemmesiden, hvis man vil sælge sit hus. For at hjælpe nybegyndere udleveres der derfor en pamflet / folder om introduktion til den officielle hjemmeside for OF-Lynæs. OF-Kongres Hvert andet år afholder OF kongres. Dette foregår i år lørdag den 26. april. Fra OF-Lynæs deltager de 5 bestyrelsesmedlemmer samt 4 ekstra delegerede. Der vil senere på generalforsamlingen være valg hertil og bestyrelsen skal opfordre alle interesserede til at melde sig. Det er i forvejen besluttet at OF s vedtægter skal have et grundigt eftersyn. Herunder skal kompetenceforholdet mellem forretningsudvalget (FU) og hovedbestyrelsen (HB) afklares. Altså hvem skal bestemme i lokalområderne: FU eller lokalbestyrelserne. Op til kongressen vil bestyrelsen sammen med de 4 ekstra delegerede afholde et par møder, hvor bl.a. disse forhold vil blive debatteret.

5 Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Erik Tingsøe formand

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere