Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for EFTERÅR Nr årgang. Formanden har ordet s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for EFTERÅR 2012. Nr. 65 31. årgang. Formanden har ordet s."

Transkript

1 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr årgang EFTERÅR 2012 Formanden har ordet s. 3 Luk for vandet s. 7 Generalforsamling s. 9 Vandmand på 70 s. 12 Pas på tyven!! s. 15 Jubilæum - åben hus s. 16 Nem indberetning!!! s. 19 Kontakt bestyrelsen s. 23

2

3 Efterår 2012 Egern-Posten Egern Posten udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Hjemmeside: Oplag: 900 eksemplarer. Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til de grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Layout og tekster: Kurt Christensen Tryk: ChronoGRAFISK Forsidefoto: Stor Parasolhat - i flot figur Næste udgivelse: Maj Deadline for stof og annoncer til næste nummer: 1. april 2013 Formanden har ordet Sommeren er gået på hæld - og den har da været en blandet fornøjelse i år. Det er allerede blevet køligere og vi kan snart forvente Kong Vinters ankomst. De skybrud vi har haft i år, har stillet store krav til vejmaskiner og mandskab, men vi synes, at der nu er så fint styr på, hvor problemerne opstår, at vi er mere på forkant, når der kommer kraftig regn. En lille bøn fra bestyrelsen: vær opmærksom på, at det er grundejerens pligt at vedligeholde græsareal og buske/træer ud til vejen (se vedtægternes 10) se evt. vedtægterne på vores hjemmeside fuglslevgrundogvand.dk - og se kommunens anvisninger på korrekt beskæring inde i bladet (side 22). Vi kan næppe forhindre, at der begås indbrud i husene, men lad os hjælpes ad med at se efter hverandres huse og være opmærksom på uregelmæssigheder, når naboens eller andres huse står tomme. Ved indbrud - ring straks 114. Vores 45 års jubilæum i august var godt besøgt, og jeg takker for den store opbakning bestyrelsen fik se artikel s. 16. Jeg håber, at I har haft en fin sommer og har nydt livet i området eller andetsteds. Bedste efterårshilsener Ingolf 3

4 Egern-Posten Efterår 2012 Læserbrev fra en beboer på Pilevej Ja, så er den oppe at køre igen. Vi bor Pilevej 5. Vi har haft sommerhus her i 16 år og har haft det samme problem som de andre beboere på vejen STØV STØV STØV. Samtidig tror folk at det er Jyllandsringen de kører på, 60 km/t. - for at køre 100 m. Det er helt uacceptabelt. Der står et skilt med 20 km, hvad med at overholde det. Lige over for os bor der en familie med 3 små børn, kan I leve med, hvis et af dem smutter ud på vejen og I ikke kan nå at bremse? Man brokker sig over at bilerne bliver ødelagt på grund af at vi vander og der bliver huller i vejen. Jamen det kan da kun være jeres egen skyld, I kan jo bare sætte farten ned, hvor svært kan der være? Vi er blevet anmeldt til politiet i Ebeltoft på grund af vanding af vores vej. Det er sket anonymt, man har åbenbart ikke haft mandshjerte til at banke på vores dør. Grundejerforeningen har heller ikke kontaktet os, og der står den så. Med venlig hilsen Connie Abild 4

5 Efterår 2012 Egern-Posten 5

6 Egern-Posten Efterår 2012 Dyrelivet er mangfoldigt omkring os Man kan være heldig at møde vilde dyr, men også de mere tamme af slagsen. Og med en dyrepark mod nord og en mod syd, er vi rigt forsynet med alle arter her berømte Siku, som snart er en stoooor og faaaarlig isbjørn. Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk Benyt vore annoncører de støtter os! 6

7 Efterår 2012 Egern-Posten Isterningmaskine - og så i baghaven??? Joh, det var da rigtig fornuftigt at placere den udendørs!! Andre beboere var sidste vinter mere uheldige med rørsprængninger inde i huset. Måske bliver frosten knap så slem i år, ingen ved det, men husk nu at lukke af for vandet og tøm rørene for vand. Ellers sørg for, at der er frostsikret med lidt varme på radiatoren. Hæld også frostvæske i klosettet så vandlåsen er frostsikret. Luk for vandet - når huset forlades og især når det lukkes ned for vinteren. Der var sidste vinter et stort vandspild blandt andet i huse, hvor vandrør inde i huset var frostsprængt. Det er en meget grim oplevelse. Det kan nemt undgås, ved at stophanen i målerbrønden lukkes, når huset forlades. I øvrigt er det nemt at kontrollere, om der er utætheder fra målerbrønden og ind til de enkelte tappesteder: 1. luk for alle haner i huset - også evt. udendørs hane 2. se på måleren i målerbrønden. Det takkede sorte hjul skal stå helt stille!! Kører hjulet bare lidt rundt, er der en utæthed, som bør udbedres snarest muligt. Når der ikke er udsigt til frostvejr, er det kun nødvendigt at lukke den røde ventil drej håndtaget til vandret. Ellers bør rørene tømmes. 7

8 Egern-Posten Efterår 2012 Vinduer og døre efter mål Termoruder inventar terrasser Ombygning tilbygning - nybygning Tlf Fax Mobil Stof til bladet savnes/ønskes historier, fotos o.l. Egern-Posten er et fælles anliggende, og bladet bliver mere læseværdigt og interessant, når det også indeholder stof fra jer. Så, har du noget på hjertet, som du synes kunne være interessant og nyttigt at dele med andre så kom ud af busken og kontakt redaktøren eller formanden. 8

9 Efterår 2012 Egern-Posten Generalforsamlingen 2012 blev afholdt i Tirstruphallen den 19. maj Referatet fra generalforsamlingen - herunder bestyrelsens beretning finder du på vores hjemmeside fuglslevgrundogvand.dk. Dér finder du også de godkendte regnskaber og budgetter for grundejerforeningen og vandværket lige til at printe ud. Lonny sagde farvel efter 22 år i regnskabsstolen. Ved generalforsamlingen i maj sagde Aage og Ingolf farvel og tak til Lonny og hun fik stor applaus fra de fremmødte - og blomster og en gave med hjem. Forslag til NÆSTE generalforsamling Iht. vedtægternes 12, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i maj, være formanden i hænde inden den 15. april, samme år. Forslag til behandling på generalforsamlingen vil så - i fuld ordlyd - fremgå af den indkaldelse, der følger med Egern-Postens forårsudgave. Vil også kunne ses på: fuglslevgrundogvand.dk. 9

10 Egern-Posten Efterår 2012 Vinteren og forhåbentligt en mild en af slagsen står for døren. Men også i den periode er der altså nogle forhold, vi alle skal forholde os til en slags leveregler, vi som grundejere, lejere og besøgende skal forholde os til: Hunde skal ALTID føres i snor. Brug af åben ild er FORBUDT det gælder afbrænding af bål og haveaffald, henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere m.m. Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode. Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen heller ikke på naboens grund. Kantbede fra skel til vej skal holdes ryddet. Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/fældes. Maksimalt 20 km/t. må der køres på vejene. Altså, kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene. Besøg vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk 10

11 Efterår 2012 Egern-Posten 11

12 Egern-Posten Efterår 2012 En vandmand fyldte 70 Den 4. september 2012 rundede vores vandværksbestyrer Aage E. Nielsen et skarpt hjørne. Aage har vel næsten vand i årerne, da han har arbejdet med drikkevand siden 1976, hvor han blev ansat i Egå Vandværk. Den store ekspertise og interesse for rent drikkevand, som han opnåede dér, kommer i høj grad os og vores vandværk til gode. Vi mærker det i det daglige, hvor vi bare kan åbne for hanen og opleve rent og velsmagende vand. Aage har siden 2007 arbejdet som vores vandværksbestyrer, og det gør han med stor omhu og krav til kvalitet. Sikkerhed for levering er i højsædet, og ikke mindst høj vandkvalitet er Aages fortjeneste. Det sikrer han ved hyppige tilsyn og kontroller. Og ved løbende aflæsning af forbruget medvirker han også til, at der omgående bliver grebet ind, hvis der eks. opstår ledningsbrud. Siden 2002 kun afbrudt af en pause på to år - har Aage været bestyrelsesmedlem i foreningen, i en periode som næstformand og nu som kasserer. Aage har haft sommerhus i området siden 1997 først som fritidshus og i de sidste fem år som helårsbolig. Han er på 41. år gift med Hanne og de har to voksne døtre og to børnebørn. Aage er meget hjælpsom og imødekommende, og dét skaber god beskæftigelse. Og tiden derudover anvender han bl.a. på slægtsforskning. 12

13 Efterår 2012 Egern-Posten Rosmus Entreprenørservice ApS Brdr. Kejser Remshøjevej 7, Rosmus 8444 Balle Jørgen: Jens: Specialer: o Nedsivningsanlæg o Ansøgning til nedsivningsanlæg o Separering af kloakker Dræningsarbejde og styrbar underboring udføres 13

14 Egern-Posten Efterår 2012 FLISNING AF GRENAFFALD OVE HJORT NIELSEN Sydvænget 2 - Fuglslev Ebeltoft TLF Henvendelse om VANDURE, LEDNINGSBRUD m.m. til Aage E. Nielsen - tlf eller Finn Poulsen VVS - tlf Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL

15 Efterår 2012 Egern-Posten Pas på tyven stop ham, før han stjæler. Lav aftale med naboer om tilsyn med huset, når det er forladt. Lav evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. Pas også på blommetyve! Vi har haft besøg af en blommetyv (ikke en stavefejl!)! Flere gange medens blommerne modnedes på vores gamle træ undrede vi os over, at der hver gang vi kom til sommerhuset, lå masser af blommesten på vores havebord som står få meter fra træet. En dag, vi sad på terrassen med front mod træet, opdagede vi, hvem tyven var: spætten (Stor flagspætte)!! Hvem skulle nu have troet dét spætten, som ellers lever af biller og larver, hang der i blommetræet og guffede blommer i sig. Desværre også med det resultat, at mange af de frugtbærende grene, som spætten hang i, knækkede. KurtC 15

16 Egern-Posten Efterår 2012 Åbent vandværk I anledning af vandværkets 45-års jubilæum var der åbent vandværk på Øksenmøllevej den 25. august. Aage gav rundvisning i vandværket. Og Ingolf serverede pølser fra grillen. Egern-Posten Efterår 2012 Torben skænkede øl fra fad - og Kaj delte ud af rent og snavset vand i små klare bægre. Ca. 70 medlemmer i alle aldre - havde afsat nogle timer til hyggeligt samvær på en dag, der mest bød på fint og tørt vejr - præcist indtil festen var forbi - så kom regnen. Og Lonny kom også på besøg så hyggeligt. Se flere billeder på fuglslevgrundogvand.dk 16

17 Efterår 2012 Egern-Posten Stubbe Sø er tilgængelig og den er et besøg værd. Find vej dertil via følgende hjemmesider: Benyt vore annoncører de støtter os! Balle Entreprenørforretning Aut. kloakmester ApS Søndervang 6 A 8444 Balle Mobil Tlf HUSK AT MEDDELE FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til: Dorthe Rubin eller Ingolf Kronborg Havn Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/flytning og dét koster hver gang for foreningen!! 17

18 Egern-Posten Efterår 2012 Bad Kedler Oliefyr Kobbertag Fjernvarme Smedearbejde Mindre gravearbejde Finn Poulsen VVS Gravlev Bygade 7 Gravlev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil

19 Efterår 2012 Egern-Posten Vandmåler indberetning nemt og billigt Det er nu muligt at indberette måleraflæsning pr. mail. Nemt og billigt for dig og hurtigt for Dorthe, der skal behandle tallene: Sådan gør du: Gå ind på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk 1. Vælg menupunktet Kontakt 2. vælg så Måleraflæsning 3. udfyld skemaet - tryk på Indsend Så nemt var det! Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside: 123hjemmeside.dk/seniorhuset Du kan også kontakte Margit på: Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Ombygning tilbygning nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning inventar terrasser - pavilloner Højmarksvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev 19

20 Egern-Posten Efterår 2012 Tjen gode skattefrie kroner på dit sommerhus 130 faste medarbejdere Kom i trygge hænder hos et af Danmarks største udlejningsbureauer med i alt 19 lokalbureauer fordelt over hele landet. Stort netværk Dit hus bliver markedsført i flere lande gennem et stort netværk. Sol og Strand har mere end 40 hjemmesider på flere sprog. Sol og Strand annoncerer derudover på søgemaskinerne og andre hjemmesider nyhedsbreve Sol og Strand har mere end modtagere af vores nyhedsbreve. Dette har en positiv indflydelse på udlejningen af dit hus. Nyhed fleksible priser Som et 100% online bureau er vi ikke bundet af en sæsonkalender og priser trykt i et katalog. Vi kan derfor til enhver tid regulere priserne på dit sommerhus såvel op som ned - svarende til efterspørgslen. 20

21 Efterår 2012 Egern-Posten Flextur - dør til dør tilbud til alle i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune tilbyder fra 1. august 2012 Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler dog altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på kommunens hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på Benyt vore annoncører de støtter os! Naturoplevelser - en ny fast rubrik i Egern-Posten?? Vi får af og til nogle fine oplevelser i naturen med dyr, fugle, insekter m.m. enten på vores matrikel eller på ture rundt i området. Måske er det så spændende og sjældne iagttagelser, at de kunne være interessante for andre at se og høre om. Vi starter her med en invitation til dig: kom med fotos, iagttagelser, beskrivelser af fænomener i naturen, du har oplevet. Det kan være små og store ikke nødvendigvis sjældne, men sjove eller flotte fund. Tryk på kameraknappen og se, hvad du kan præstere. Og kontakt redaktøren pr. mail eller telefon for at aftale mere. 21

22 Egern-Posten Efterår 2012 Uddrag af kommunens regler om hæk og hegn mod vej og fortov Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Se evt. hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Vedligehold af Veje Brændeovnsbekendtgørelsen udløber ved udgangen af Hvad så? Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside Dér kan du også foretage en nem beregning af, hvor stor eller snarere lille din kommende brændeovn skal være. Eller om din eksisterende brændeovn passer i størrelse (effekt i kwh). 22

23 Bestyrelse og bogholderi Egern-Posten Forår 2012 Formand Ingolf Kronborg Havn Pilevej 14, Fuglslev 8400 Ebeltoft Mobil Træffetid - TELEFONISK: tirsdage og torsdage kl og PERSONLIGT i pumpehuset: 1. apr sept.: sidste lørdag i måneden kl Næstformand Torben Tandrup Tlf Mobil Sekretær Kaj Lassen Tlf Kasserer og vandværksbestyrer Aage E. Nielsen Skovduevej 24, Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil Bestyrelsesmedlem Kurt Christensen Mobil Bogholderi og regnskab: Dorthe Rubin 8400 Ebeltoft Mobil Træffes bedst pr. tlf: fredage kl indtal evt. navn og tlf. - og bliv ringet op - eller send en mail.

24

25 viser fotos og videoer fra vores arbejdsopgaver se selv! Professionel træfældning og haveservice - topkapning - græsslåning - træfældning - havearbejde - fjernelse af rødder - forefaldende arbejde På timeløn eller til fast pris få et uforpligtende tilbud Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov Dråby Strandvej Ebeltoft

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for FORÅR 2012. Nr. 64 31. årgang. Formanden har ordet - side 3

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Medlemsblad for FORÅR 2012. Nr. 64 31. årgang. Formanden har ordet - side 3 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 64 31. årgang FORÅR 2012 Formanden har ordet - side 3 Der fældes - side 4 Pas på hverandre! - side 10 Nyt bladdesign

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 En grusom historie. 6 Vandværks-nyt.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 En grusom historie. 6 Vandværks-nyt. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 66 32. årgang FORÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 En grusom historie 6 Vandværks-nyt 9 Det er bar vand 10-11 En vintercykeltur

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 67 32. årgang EFTERÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 Forslag generalforsamling 2014 7 Vandværks-nyt 10 Næstformandens

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 68 l 32. årgang 3 Formanden har ordet 6 Sidste boring over jorden 12 Om spætmejsen 11 Stormene var slemme 14-15 Faste

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 12 Generalforsamlingen 14 Faste informationer 17 48 år og færdig 20 Fuglslev Kirke

3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 12 Generalforsamlingen 14 Faste informationer 17 48 år og færdig 20 Fuglslev Kirke 1 NR. 71 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 12 Generalforsamlingen 14 Faste informationer 17 48 år og færdig 20 Fuglslev Kirke 2 DJURSLAND 86 33 46 77 www.u-sinding.dk KLOAK-SERVICE

Læs mere

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen 2 DJURSLAND

Læs mere

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler.

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler. Egern Posten Øksenmølle Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Oktober 2011 Nr. 63 HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer.

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer. Redaktørens side Så fik vi da endelig sommer her i august måned, efter at skoleferien sluttede. Det har jo været helt vidunderligt vejr. Jeg håber, I har nydt det, for efteråret banker jo på om ikke så

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 3 Bestyrelsen... 3 Nyttige oplysninger... 3 Formanden har ordet... 4 Margits klumme... 6 Referat af beboermøde...

Læs mere

Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011

Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011 Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011 Valg af dirigent: Valgt: Viggo Petersen have nr. 76. dirigenten fastslår indkaldelsens lovlighed mødet er varslet den 8.2.2011 i Budstikken

Læs mere

bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 2015 29. årgang Side 1

bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun efter kl. 19.00 20 93 53 06 Bladets

Læs mere

Grundejerforeningens 40 års jubilæum lørdag den 29. marts 2003

Grundejerforeningens 40 års jubilæum lørdag den 29. marts 2003 Nummer 2 Årgang 36 Juni 2003 Grundejerforeningens 40 års jubilæum lørdag den 29. marts 2003 Foreningens nye stenskulptur på hjørnet af Stenrøjel og Rønagervej Indholdsfortegnelse Side Foreningens 40 års

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti 3 2013 September Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom

Læs mere

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

bäxü [täxäüzxç Nr. 1 Januar 2015 29. årgang Side 1

bäxü [täxäüzxç Nr. 1 Januar 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 1 Januar 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun efter kl. 19.00 20 93 53 06 Bladets

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Møllehøj Information Maj 2014

Møllehøj Information Maj 2014 Møllehøj Information Maj 2014 35. årgang OF MØLLEHØJS LOKALBESTYRELSE Formand Ditte Schultz Næstformand Lone Falkenberg Kasserer Jim Voss Bestyrelsesmedlem Thomas Bülow Skouborg Bestyrelsesmedlem Erik

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2012 65. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 1 Februar - marts - april www.lfk1940.dk Bådene Så er Esrum bådene taget op for vinteren, det skete d. 11. december i dejligt mildt

Læs mere

bäxü [täxäüzxç Oktober 2015 29. årgang Side 1

bäxü [täxäüzxç Oktober 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 4 Oktober 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsbestyrelsen Kredsformand: Gitte Hess Kun efter kl. 19.00 20 93 53 06 Bladets

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mor og tre døtre knoklede for Tresu

Mor og tre døtre knoklede for Tresu Nummer 3, 16. årgang, marts 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Mor og tre døtre knoklede for Tresu Det gav 27.000 kr. til Bjert IF Læs side 10 Giv en hund eller

Læs mere