BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop."

Transkript

1 Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode, hvor der arbejdes med både 2D- og 3D-teknikker, vil både deltagere og undervisere fremover kunne udvikle og anvende deres egne visuelle arbejdsmetoder. Braintrust LABS hjælper også deltagerne med at navigere gennem deres egen viden, så de bliver bedre til at formidle deres forskning, projekter og kompetencer over for et bredere publikum. Deltagere samarbejder om at bygge en 3D-model af deres problemstilling under et af Braintrust s Tværfaglige Co-Creation LABs. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Vores nuværende workshops er rettet mod: BA- og kandidatstuderende Ph.d.-ansøgere og ph.d.-studerende Kommende universitetsstuderende Jobsøgende dimittender Undervisere Forskere Højskoler Organisationer og virksomheder Det mest inspirerende var at høre de studerendes egen refleksion over processen, og deres egen og andres rolle heri. Det er for mig at se det mest centrale læringsudbytte ved Braintrust Lab. Braintrust er med til at løfte den nationale innovationsstrategis vision om, at de studerende bliver en innovationsressource ved, at de ikke kun lærer om innovation/ entreprenørskab men gennem innovation/entreprenørskab. Jesper Risom Uddannelses- og Forskningsministeriet. For mere information, kontakt: Julie Richard Fjeldsted, tlf

2 1-times inspirationsoplæg ET VISUELT LINGUA FRANCA Braintrust s visuelle konsulent, David Earle, præsenterer inspirerende eksempler på nye former for tværfaglig kommunikation og formidling af viden, forskning og kompetencer. Oplægget omfatter mange af kerneelementerne i Braintrust s metoder. Oplægget kan skræddersyes efter behov til forskellige typer af tilhørere, for eksempel undervisere, studerende eller nyuddannede. Lingua franca: Et fælles, tredje sprog, som muliggør kommunikation mellem mennesker, der har forskellige modersmål. Visual Lingua Franca: Et fælles, visuelt sprog, som muliggør kommunikation mellem mennesker fra forskellige fagdiscipliner. David Earle præsenterer Visual Lingua Franca-metoden for medlemmer af Dansk Magisterforening, januar Visualisering kan bruges til problemløsning: Når du kan se problemet, bliver det nemmere at visualisere løsningen. At gøre et problem - især et abstrakt problem - håndgribeligt, eksempelvis ved at bygge en 3D-model, gør det muligt for teamet bogstaveligt talt at bevæge sig rundt om problemet og se det fra forskellige vinkler. Braintrust s visuelle konsulent, David Earle, bruger historiske eksempler til at vise, hvordan statistiske, systematiske og repræsentative diagrammer har ændret den måde, hvorpå vi interagerer med viden, data og koncepter. David Earle Visuel konsulent, Braintrust.

3 LABS Oversigt LAB 1: KNOWLEDGE NAVIGATION Udvikling af analogier og visualisering af viden og data til brug i: Kommunikation mellem fagfæller Tværfagligt samarbejde Generel formidling 1A: Standard 2-dages kursus: Kurset består af præsentationer og øvelser, hvor deltagerne udvikler analogier for deres forskning eller projekter og skaber visuelle modeller, som gør dem bedre i stand til at kommunikere, samarbejde og formidle deres resultater til forskellige målgrupper. 1B: 1-dags lynkursus: En komprimeret version med mindre fokus på udvikling af analogier og større fokus på at identificere og udvikle narrativer om den enkelte deltagers viden og kompetencer. Kombination: LAB 3: KNOWLEDGE NAVIGATION OG TVÆRFAGLIG CO-CREATION En kombination af de to kursustyper fordelt på to dage. Oplæg med inspiration og vejledning At finde narrativet Udvikling af en analogi Diagrammer/modeller Problemformulering og -løsning LAB 2: TVÆRFAGLIG CO-CREATION Værktøjer, metoder og inspiration til tværfaglig problemløsning: Løs problemer gennem tværfaglige kombinationer Skab sammenhæng mellem din og andres discipliner Brug 2D og 3D-modeller til at visualisere problemstillingen 2A: Standard 2-dages kursus: Deltagerne opnår indsigt i, hvordan deres individuelle faglige og akademiske kompetencer kan bidrage til en problemløsningsproces. Gennem en række øvelser, som gør brug af visuelle værktøjer, bliver deltagerne trænet i at identificere, oversætte og kommunikere deres kompetencer og løsningsstrategier til hinanden, for derved at opnå viden om både deres egen og andres akademiske værktøjskasse. 2B: 1-dags lynkursus: En komprimeret version af 2-dages workshoppen med mindre fokus på problemløsning og større fokus på at identificere problemstillingens tværfaglige elementer. Arkitekt og modelbygger Ragnhild Hagström (i midten) rådgiver deltagere ved Braintrust s Tværfaglige Co-Creation LAB, Københavns Universitet, april Muligheden for at blive eksponeret for andres faglighed og metoder er uvurderlig. Dermed påtager LAB-konceptet sig en opgave, der burde være en helt naturlig og selvfølgelig del af et studie. Det er med til at udvide horisonten i forhold til studerendes kendskab til egne kompetencer og til andre fag. Dét kan give inspiration til velovervejede valg af tilvalg og sidefag og til mere formelle samarbejder på kryds og tværs af fagene. Gitte Lønstrup Dal Santo Ph.d. og coach, Det Danske Institut i Rom.

4 LAB 1: KNOWLEDGE NAVIGATION Udvikling af analogier og visualisering af viden og data til brug i: Kommunikation mellem fagfæller Tværfagligt samarbejde Generel formidling Kurset består af præsentationer og øvelser, hvor deltagerne udvikler analogier for deres forskning eller projekter og skaber visuelle modeller, som kan gøre dem bedre i stand til at kommunikere, samarbejde og formidle deres resultater til forskellige publikummer. Dag 1: Find narrativer og analogier I løbet af dagen bliver deltagerne fordelt på hold à seks deltagere, hvor de sammen med facilitatorerne vil gennemgå en række øvelser, som gør hver enkelt deltager i stand til at finde de stærkeste narrative metoder og analogier til at formidle deres projekter med. Gennem en kombination af interviews, brainstorms, præsentationer samt udvikling af prototyper, diagrammer og modeller, bliver hver deltager trænet i at formidle deres projekter Visualizing narrativt. the Hver Practices deltager of udvikler Egg Donation desuden en fysisk model (i 2D eller 3D) af dette narrativ ved dagens afslutning. Dag 2: Formidling af narrativet, visualisering af projektet Med udgangspunkt i deres narrativer og analogier, udvikler deltagerne deres egne relevante, visuelle systemer, som de kan bruge til at kommunikere og formidle deres forskning og projekter til forskellige publikummer og med forskellige formål. Facilitatorerne hjælper grupperne med at lagdele deres visuelle systemer i forhold til kompleksitet, så deres visuelle system bliver fleksibelt nok til at kunne bruges i forskellige sammenhænge, f.eks. som: husketeknik, videnskabelig poster, præsentation, model eller jobansøgning, samt til kommunikation mellem fagfæller, tværfagligt samarbejde og generel formidling. Kurset indeholder ikke undervisning i grafiske teknikker eller digitale designprogrammer, men ved kursets afslutning har hver deltager en velfungerende visuel fremstilling af deres projekt, som de selv kan finjustere og tilpasse afhængigt af, i hvilken kontekst de ønsker at formidle deres viden. Kurset faciliteres af et hold af konsulenter med speciale i visualisering og kommunikation, under ledelse af David Earle, konceptudvikler i Braintrust. Julie Richard Fjeldsted and Lars Salomonsson Christensen, Masters of European Ethnology, University of Copenhagen The Donor Egg as a Complex Phenomenon Material Process (procedural timeline) En detalje fra en 2D-visualisering, som er blevet layoutet digitalt efter LAB et. Et eksempel på et flowdiagram udviklet under et Knowledge Navigation LAB. Det lærte mig, at det er legalt at arbejde på en kreativ, åben måde med sine kompetencer. Fantastisk redskab. Efter i dag vil jeg forsøge at visualisere mine projekter, både i mit studie og i mit arbejdsliv. Jeg lærte, at min glæde ved at arbejde visuelt kan udnyttes i endnu højere grad, og er noget som kan bruges narrativt - også som et redskab til forberedelse. Deltagere i Knowledge Navigation LAB, Dansk Magisterforening, januar Risk assessment: Test egg quality for diseases/genetic conditions 8 Days injections: stimulation at home S Small Injection (prevents ovulation) 18mm Injection (ovulation hormone) Egg retrieval day: 20mm Anesthesia (cervix) Retrieving eggs Placing eggs (6 per petri dish)) Fertilisation

5 LAB 2: TVÆRFAGLIG CO-CREATION Værktøjer til tværfaglig problemløsning. Skab sammenhæng mellem din og andres discipliner Brug 2D- og 3D-modeller til at visualisere problemstillinger Lær at løse problemer gennem tværfagligt samarbejde Dag 1: Toolboxing og problemformulering Dagen begynder med en håndfuld inspirationsoplæg og eksempler på vigtigheden af velfungerende tværfagligt samarbejde og på, hvordan det kan opnås. Deltagerne deles op i grupper bestående af et forskelligartet udvalg af fagligheder, og grupperne tildeles en nøje udvalgt problemstilling, som kræver input fra et bredt spektrum af kompetencer og videnområder. Herefter gennemgår deltagerne en række øvelser, med det formål at identificere - både på personligt plan og over for gruppen - hvilke kompetencer, metoder og vidensområder, den enkelte deltager kan bidrage med. Et gennemgående tema i løbet af dagen er at forstå problemstillingen, og at gruppen hermed sikrer, at ingen aspekter af problemet bliver over- eller underrepræsenteret. Deltagerne bliver opfordret til at undgå at drage forhastede konklusioner og i stedet fokusere på at opnå en så dyb forståelse af problemets kompleksitet som muligt. Hver gruppe udvikler diagrammer, som integrerer forskellige aspekter af problemet og dets tværfaglige karakteristika. Hver deltager skal blive i stand til at se problemet som en helhed, men også til at kunne identificere sin egen faglighed i det. Dag 2: Forstå problemet, find løsningen Dagen begynder med oplæg fra en arkitekt og modeludvikler, som viser deltagerne, hvordan man kan bruge selv meget simple materialer til at skabe komplekse 3-dimensionelle modeller af den pågældende problemstilling. Grupperne begynder at bygge 3D-modeller af deres specifikke problem ved brug af de materialer, der stilles til rådighed. Når modellerne er bygget, bliver de præsenteret samt evalueret af facilitatorerne og af de andre grupper. Nu er grupperne klar til at begynde at udvikle løsninger med deres 3D-model som deres vigtigste værktøj. Deltagerne opfordres til at bygge løsningen ind i deres model, mens de endnu engang sikrer, at løsningen indeholder inputs fra alle fagligheder i gruppen. Den endelige løsning bliver præsenteret og evalueret. Løsningens kvalitet er ikke det vigtigste: grupperne evalueres derimod på deres evne til at kombinere deres kompetencer og viden til både at identificere problemet og til at anvende modellen til at finde en løsning. I løbet af dagen bliver deltagerne bedt om selv at evaluere deres proces og deres oplevelser med de forskellige øvelser. Et eksempel på en 3D-model af problemstilingen, udviklet på et tværfaligt Co-Creation LAB. Metoden, især visualisering af problemet gennem en 3D-model, var sjovt og meget brugbart. Processen med 3D-modeller tvang mig til at arbejde med en anden del af min hjerne, end når jeg tilbringer en hel dag foran computerskærmen. Jeg skal til at skrive speciale, og jeg forestiller mig at det kan være et godt værktøj til at få et overblik over den proces. Deltagere i Tværfagligt Co-Creation Lab, Københavns Universitet, april 2014.

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere.

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. MANNAZ UPDATE Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. Det er forudsætningen for hele virksomheder. PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com/da Husk at tjekke den blinde vinkel, før

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere