VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces."

Transkript

1 firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning kvalitetssikring miljørigtig projektering fakta firmaform ansvar bankforbindelse revisor nøjletal tekniske ressurcer kvalifikationer

2 Vesthardt Arkitekter er en ung arkitektvirksomhed, der med udgangspunkt i de nordiske traditioner vil skabe unik arkitektur. Vesthardt Arkitekter ejes og ledes af arkitekt m.a.a. Hans Jørgen Vesthardt. Hans Jørgen Vesthardt har 20 års erfaring som praktiserende arkitekt og har siden 1996 været leder og indehaver. Hans Jørgen Vesthardt er medlem af Akademisk Arkitektforening. INTRO Vesthardt Arkitekters kompetencer og referencer er opnået gennem Hans Jørgen Vesthardts partnerskab i JWH arkitekter, hvor han var daglig leder fra 1996 til 2006 og gennem hans associerede partnerskab i aarhus arkitekterne, hvor han havde ansvaret for udviklings- og konkurrenceafdelingen fra 2006 til Vesthardt Arkitekter har med start den 3. december 2007 etableret sig i markedet og har opnået gode resultater og certificeret anerkendelse fra bygherre via gode samarbejder med byggeriets øvrige partnere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, developere, entreprenører etc. Vesthardt Arkitekter er uafhængig af andre interesser såvel organisatoriske som økonomiske. Vesthardt Arkitekter er medlem af brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. MÅL For os er god arkitektur det enkle svar på en kompleks opgave. Vores målsætning er at skabe rum, der giver vores klienter de bedste rammer for at opnå deres mål. Vores arkitektur og design er baseret på synergi mellem erfaring og viden, og for os er det vigtigt, at enhver opgave løses med personlighed og kunstnerisk vitalitet. Arkitektonisk kvalitet = den samlede værdi større end summen af elementerne > 4 VISION Vores vision er at skabe nutidig og fremtidig bygningskunst, design og planlægning. Vi vil have de mest talentfulde medarbejdere og de visionære klienter. De huse, de byer, det design, vi tegner, skabes til vores medmennesker. Det er et stort ansvar. Vores vision er at skabe det bedste ud fra en humanistisk grundholdning om det gode liv, at tage vare på ressourceforbruget, og at arkitekturen skal skabe glæde, velvære og være atmosfærefyldt. Arkitektur er den fysiske ramme for livet. Vi vil skabe arkitektur - rum med identitet og i samspillet med naturen skabe former, lys, farver, stofligheder, netop det specifikke værk. Den enkelte opgave anskues fra opgavens egne forudsætninger og med den givne kontekst for øje. En boligbebyggelse, et firmadomicil eller en skole rummer forskellige forudsætninger, ligesom det er væsentligt at tage højde for, om vi er i Nørre Snede, på Rådhuspladsen eller ude i verden. Opgavens mangfoldighed, opgavens forudsætninger og karakter er udgangspunktet for vores vision, om et unikt svar i fysisk form. ARKITEKTONISKE GRUNDVÆRDIER Vi mener, at god arkitektur kan forklares med få ord. Vi mener, at arkitektonisk kvalitet er, at alt arbejder sammen. Vi tror på en lidenskabelig og vedholdende arbejdsindsats. Vi tror, at mangfoldigheden er kraften og inspirationen - vi diskuterer, vi kæmper, vi erfarer Vi udfordrer ideen - hvorfor, hvordan, hvorhen, hvornår, hvor højt, hvor langt etc. Vi mener, at spørgsmål er forudsætningen - det bærende og selvstændige grundlag for at opnå arkitektonisk kvalitet fra ide til det byggede. Vi er både teknikere og kunstnere. Vi har overskud, og vi interesserer os for hinanden og for vores medmennesker både lokalt og globalt, vi arbejder for en bedre verden. Mod, nysgerrighed, humor og flid er vores udgangspunkt. Vi er europæere i hjertet, vores tankegang er både dansk og international.

3 PROFIL Vesthardt Arkitekters arkitektoniske profil er forankret i en fortløbende udvikling af den komplekse disciplin, det er at bygge. Vi vedstår, at den arkitektoniske ide skabes gennem kombinationen af en intuitiv kunstnerisk arbejdsmetode, en håndværkstradition, rationelle tekniske værdier og økonomisk overblik. Vi vil både det enkle, det klare, det uprætentiøse, men også det svære, det komplekse, det mangfoldige, det teknisk korrekte, det dristige og det kunstneriske. Vores ambition er, at enhver bygning er unik, opgaven og stedet komplementerer hinanden til en karakterfuld helhed med en stærk identitet, hvor den givne form, funktion og konstruktion er iscenesat logisk og tager udgangspunkt i den menneskelige skala og proportioner. Gennem deltagelse i både nationale og internationale arkitektkonkurrencer udvikles Vesthardt Arkitekters profil, som er baseret på innovation gennem fortløbende undersøgelser af nye programmer, rumligheder og byggematerialer. Vi insisterer på, at enhver opgave er unik og fortjener et originalt og personligt resultat. Arkitektur er brugskunst, rammen for praktiske, æstetiske og kulturbundne behov. Arkitektur er en væsentlig del af virkeligheden, af hverdagen, af fællesskabet, af den kultiverede natur. Bygninger påvirker hvert enkelt individs opfattelse af omgivelserne. Arkitektur skabes til og indsættes i virkeligheden og ændrer den fysiske virkelighed. Afbalanceringen mellem det eksisterende og det fremtidige kan ikke regnes ud, måles eller vejes. Her er det erfaring, intuition, den kunstneriske tilgang, der sammenfatter alle faktorer - teknik, økonomi, form, funktion til virkelig, kontekstuel og velafbalanceret brugskunst. CENTRUM Det enkelte menneske og den enkelte bruger er i centrum. Vi vil designe demokratisk arkitektur, hvor menneskets behov er helt centrale. Vi vil skabe hele løsninger. Vi vil gennem demokratiske beslutningsmodeller med inddragelse af brugere og andre faggrupper i den kreative proces sikre tidssvarende, langtidsholdbar god arkitektur. For os er det helt centralt, at enhver opgave resulterer i en medmenneskelig og sanselig arkitektur, hvor det enkle og umiddelbare giver afklarede, logiske forhold mellem form, konstruktion og materiale udført i sammenhæng med projektets ide, økonomi, placering og indhold. KONTEKST En ny bygning er ikke kun et nyt objekt eller en ny arkitektonisk form, men også et element i sammenhæng med og i dialog med omgivelserne, med de funktioner der er indeholdt, og det sociale liv der leves indeni og udenfor. En opgave er løst når alle faktorer og hensyn er inddraget og der i sammenhæng med omgivelserne gives form til et nyt element i collagen, og der skabes en ny samlet harmonisk helhed. TEAMWORK Vi tror på samarbejde - arkitektonisk kvalitet er ikke en solopræstation. Vi tror på samarbejde gennem et personligt netværk. Teamwork kvalificerer resultatet. Teamwork afliver begrebet plejer. Vesthardt Arkitekter er en netværksbaseret virksomhed, som sætter holdet efter opgaven. Vi trækker lige så gerne på samarbejdspartneres ekspertiser som på egne kvaliteter. Mentalt er her højt til loftet, tid og lyst til fordybelse og plads til eksperimenter og begejstring.

4 DIALOG Vesthardt Arkitekter har erfaret, at de bedste resultater er baseret på den gode dialog. Mange forskellige interesser og faggrupper er involveret i byggeprocessen. Det vigtigste både for en vellykket proces og et vellykket resultat er, at de forskellige aktører er bevidste om netop deres forskellige udgangspunkter og forskellige og særlige interesser. Respekt, indlevelse, lydhørhed og tillid er vores udgangspunkt i samarbejdet mellem alle aktører, brugere, ingeniører, entreprenører, landskabsarkitekter og øvrige rådgivere. Vi er både specialister og generalister med viden om både teknik og detaljen. Vi har evnen til at tænke i helheder, og vi ønsker at være inspirator og det samlende led fra ide til det byggede. PROCES Vi har erfaret, at ethvert projekt og enhver byggeproces er en kompleks mængde af information, ønsker, muligheder, valg og fravalg. Det væsentligste udgangspunkt er i fællesskab at definere opgaven. Hvad er behovet processtyring handler om indlevelse lydhørhed, at skabe muligheder frem for begrænsninger. Hvis målet driver processen er nyskabelse udelukket den åbne proces vil give nye erkendelser, og gennem det uventede resultat skabes unik arkitektur. Vi stræber både efter den gode proces og det unikke værk og mener at denne gensidige afhængighed er fundamentet i vores processtrategier, hvor vi vil være med til at udvikle dansk arkitektur. INSPIRATION Vi inspireres både af historien og vores samtid, af det internationale og det lokale. Vi er velorienterede både i forhold til traditioner og tiden, vi lever i. Og vi er bredt kulturelt og teknisk funderet. Arkitektur påvirkes, skabes gennem inspiration fra musik, kunst, kultur, filosofi og transformeres via drømme, billeder, tegning, modeller, computeranimationer til byggeteknik, nye tekniske landvindinger, til fysisk form. En af vores tids største udfordringer er forholdet til verdens samlede ressourceforbrug, der er en væsentlig inspiration for arkitekter med ansvar for fremtidens fysiske rammer. Inspiration skal omsættes til drømme for dem, vi tegner og bygger for. Pragmatiske forhold er både udfordringen og muligheden i den enkelte opgaves program. Det poetiske og det sanselige opstår i mødet mellem individet og lyset, rummet, proportionerne, stofligheden, farverne, materialerne, forholdet mellem bygget form og natur. TRADITION OG UDVIKLING Tradition og innovation er begreber og to sider af samme sag. For at blive koncertpianist og fortolke klassiske værker på ny skal man kunne sit håndværk og sine skalaer. For at udvikle arkitektur gælder samme forudsætning. Arkitektur er et håndværk, der gennem erfaring bliver til kundskabsbaseret kunnen som for Vesthardt Arkitekter er baseret på en omfattende byggeerfaring, arkitekturhistorisk viden, opdateret og byggeteknisk know-how og erfaring med kompleks procesplanlægning via studierejser og deltagelse i arkitektkonkurrencer med succes. Arkitektkonkurrencerne er en vigtig del af arkitektonisk forskning. Gennem arkitektkonkurrencer skærpes både ideudvikling, nye byggeteknikker, nye processer, nye former og nye byggemetoder. BÆREDYGTIGHED Vesthardt Arkitekter ser det som en pligt og en nødvendighed at skabe arkitektur, der er miljørigtig og bæredygtig. Vi går ind for at skabe en robust og holdbar arkitektur, der giver plads til et bæredygtigt samfund. Et humanistisk livssyn, en lokal og global ansvarlighed gør det sammen med nye tekniske landvindinger muligt at skabe nye innovative designprocesser, der sikrer en nyskabende arkitektur, der bliver mere og mere grøn. Det langtidsholdbare er vores udgangspunkt. Generelle og fleksible løsninger er erfaringsmæssigt et godt udgangspunkt for bæredygtighed. I samarbejde med bygherre og øvrige teknikere inddrages helhedsvurderinger i forhold til miljø, livscyklus og ressourceforbrug som et naturligt og nødvendigt element i både programmerings-, skitserings- og projekteringsfasen.

5 ERFARING En række byggerier er prisbelønnet og omtalt i både fagtidsskrifter og gennem dagspressen. Vesthardt Arkitekter har et indgående kendskab til bygge- og anlægssektoren. Vi besidder stor national erfaring. Vesthardt Arkitekter opdaterer løbende sine kvalifikationer med studieture og deltagelse i den nationale arkitekturdebat gennem sit virke i Akademisk Arkitektforening, som medlem af repræsentantskabet, som medlem af Østjyllands ledelse, som fagdommer udpeget af foreningen og som censor på Arkitektskolen i Århus. Vi har erfaring med administrationsbygninger, boliger og boligbebyggelser, bebyggelsesplaner, byfornyelse, biblioteker, biografer, butikscentre, design, firmadomiciler, erhvervsvirksomheder, erhvervsområder, hoteller, indretning og design af inventar, kulturhuse, koncertsale, landskabsplanlægning, lokalplaner, masterplaner, museer, produktionsvirksomheder, planlægning af infrastruktur, produktdesign, renovering, sportscentre og idrætsanlæg, teater- og Koncertsale, undervisningsbyggeri, ungdoms- og ældreboliger og villaer. ARBEJDSOMRÅDER BYGGETEKNIK ØKONOMI Vi arbejder med helheden i detaljen og detaljen i helheden. Vi arbejder med programmering, planlægning, bygningskunst, design og projektudvikling. Vi arbejder for offentlige og private bygherrer, investorer inden for erhverv og boligbyggeri. Vores vigtigste ressource er vores erfaring i løsning af arkitektopgaver i samarbejde med bygherren og i samarbejde med øvrige rådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og kunstnere. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi videreudvikler og fornyer vores kompetencer og service. Vi udfører totalrådgivning og arbejder fleksibelt i mange forskellige sammenhænge med konkurrencer, projektering og udviklingsopgaver. Funktion, æstetik og økonomi styres i tæt og personlig kontakt til bygherre og samarbejdspartnere. Væsentlige aspekter i vores arbejde med den enkelte opgave er ønsket om nytænkning både æstetisk, funktionelt og formgivningsmæssigt. Og vi arbejder for en individuel og indlevet arkitektur. Vesthardt Arkitekter ved Hans Jørgen Vesthardt har gennem årene lagt vægt på deltagelse i konkurrencer og udviklings- og forskningsprojekter. Vesthardt Arkitekter har tætte relationer til Arkitektskolen i Århus og ingeniørstudiet i Aalborg. Vesthardt Arkitekters varemærke er måden opgaverne løses på. Gennem en analytisk tilgang og et kreativt netværk udvikles koncepter, ideer og løsninger, som efterfølgende udfordres og gennemtegnes og modelleres, til den klare ide skabes. Hvad enten det er en byplan, et bygværk eller et dørhåndtag, der er på tegnebrættet, gøres den kreative proces faktuel. Og vi tegner både på papir med blyant og på computer. Og vi bygger såvel materielle som immaterielle modeller. Vi er rådgivere arkitektonisk og teknisk, fra de første ideer, over 3D projektering til fagtilsyn, såvel som bygherrerådgivning med fokus på behov, økonomi og lovgivning. Viden om både håndværk, byggeprocesser og udviklingen inden for byggefaglige discipliner er et nøgleord for Vesthardt Arkitekter. Et væsentligt fundament for arkitektonisk kvalitet er at have styr på byggeteknik, byggelovgivning og at have evnen til at være en kreativ medspiller og koordinator fra ide til det byggede. Hans Jørgen Vesthardt har gennem sit virke tegnet, projekteret og opført byggeri med en samlet byggesum på ca. kr Han har været idegenerator på vundne arkitektkonkurrencer, projekteringsleder i projekteringsteams og tilsynsførende på byggepladser. Vesthardt Arkitekter er en sikker og velfunderet partner. Det kan bemærkes, at byggesager, hvor Hans Jørgen Vesthardt har været totalrådgiver via sine partnerskaber, aldrig har været berørt af voldgiftssager eller har gjort brug af firmaernes ansvarsforsikring i forbindelse med projekteringsfejl. Vesthardt Arkitekter har både via erfaring og kalkulationsmetoder et stort overblik over byggepriser og har overblik over omkostninger i forhold til kompleksiteten af den enkelte byggesag. Vesthardt Arkitekter ser enhver opgave som en meget interessant udfordring, hvor vi løser kundens og markedets behov for koordinering af funktion, arkitektur og teknik på et højt kvalitets- og realitetsbetonet niveau, til den aftalte tid, pris og kvalitet. Vi er i stand til at håndtere hele spektret af problemstillinger og krav, der knytter sig til nutidigt og fremsynet kvalitetsbyggeri.

6 RÅDGIVNING Fra ide til det realiserede. Rådgivningen kan inden for byggeri, planlægning, byfornyelse og design udføres i henhold til DANSKE ARK s ydelsesbeskrivelser, som omfatter: Rådgivning før projektering Ideoplæg, præsentation, registrering, opmåling, programmering, byggeprogram Rådgivning i forbindelse med projektering Dispositionsforslag Projektforsalg, kalkulation/budgettering, inventarprojekt Forprojekt Hovedprojekt, granskning Rådgivning i forbindelse med udførelse Udbud, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn Mangelgennemgang Aflevering 1 års gennemgang 5 års gennemgang KVALITETSSIKRING Tegnestuen udfører dokumenteret kvalitetssikring af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol efter firmaets kvalitetssikringsmanual i henhold til Danske Arkitektvirksomheders normer. Kvalitetssikring omfatter alle projektets faser fra ide til det byggede. Kvalitetssikring består både af en sikring af det tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige og ikke mindst af den arkitektoniske ide og det endelige koncept. I samarbejde med klienten og øvrige parter planlægges og defineres kvalitetssikringsniveauet for den aktuelle opgave. Løbende granskning sikrer, at klienten bliver tilfreds og ikke mindst arkitektonisk kvalitet, den smukke bygning. Vesthardt Arkitekters kvalitetssikringsmanual kan rekvireres. CAD-projektering udføres i henhold til anerkendte standarder og normer, bips, via CAD-manualer for projektering, arkivering og sagsstyring. MILJØRIGTIG PROJEKTERING Tegnestuen har med baggrund i PAR publikation nr. 7 om miljørigtig projektering - iværksat et miljøprojekteringssystem som grundlag i sager, hvor der stilles krav om Miljørigtig Projektering.

7 FAKTA Vesthardt Arkitekter Studsgade Århus C selskabsform Vesthardt Arkitekter aps CVR-nummer ansvarsforhold Vesthardt Arkitekter har tegnet generel professionel ansvarsforsikring i Tryg. Særlig objektforsikring kan tegnes efter aftale. bankforbindelse Danske Bank revisor Reviplus nøgletal Vesthardt Arkitekters omsætning for 2011 forventes at ligge på niveau med forrige regnskabsår. 07/08 1. regnskabsår kr. 08/09 2. regnskabsår kr. 09/10 3. regnskabsår kr. firmastørrelse Vesthardt Arkitekter beskæftiger p.t. tre medarbejdere - arkitekter m.a.a. og bygningskonstruktører. tekniske ressourcer Vesthardt Arkitekter råder over avanceret it-udstyr til projektering, visualisering, økonomisk styring, tekstbehandling og administrative formål. Vesthardt Arkitekter opfylder alle krav til det digitale fundament cad projektering bips. Vi arbejder med de teknologiske muligheder, computeren tilbyder som kreativt værktøj. Vi er en ny generation af arkitekter, som arbejder strategisk og bruger de nyeste 3D it-programmer til at visualisere arkitekturens mange aspekter. Fire arbejdsstationer, small business server, netværksprint, kopi i farver. kvalifikationer Vesthardt Arkitekters netværks-/medarbejderstab er et højt engageret og veluddannet team, der består af arkitekter, konstruktører, modelbyggere, grafikere og administrativt personale. Højt kvalifikationsniveau, kreativitet og udvikling gennem spændende udfordringer er nøglebegreber for Vesthardt Arkitekter. Aarhus den 28. september venlig hilsen best regards hans jørgen vesthardt arkitekt m.a.a.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Arkitektens rolle før og nu i Danmark

Arkitektens rolle før og nu i Danmark Arkitektens rolle før og nu i Danmark Zühranur Celik VBEA05 Byggprocessen: Fördjuppningsuppgift Hvilken rolle spiller arkitekten i nutidens Danmark og hvilken rolle havde den før i tiden? Spørgsmålet kan

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere