VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces."

Transkript

1 firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning kvalitetssikring miljørigtig projektering fakta firmaform ansvar bankforbindelse revisor nøjletal tekniske ressurcer kvalifikationer

2 Vesthardt Arkitekter er en ung arkitektvirksomhed, der med udgangspunkt i de nordiske traditioner vil skabe unik arkitektur. Vesthardt Arkitekter ejes og ledes af arkitekt m.a.a. Hans Jørgen Vesthardt. Hans Jørgen Vesthardt har 20 års erfaring som praktiserende arkitekt og har siden 1996 været leder og indehaver. Hans Jørgen Vesthardt er medlem af Akademisk Arkitektforening. INTRO Vesthardt Arkitekters kompetencer og referencer er opnået gennem Hans Jørgen Vesthardts partnerskab i JWH arkitekter, hvor han var daglig leder fra 1996 til 2006 og gennem hans associerede partnerskab i aarhus arkitekterne, hvor han havde ansvaret for udviklings- og konkurrenceafdelingen fra 2006 til Vesthardt Arkitekter har med start den 3. december 2007 etableret sig i markedet og har opnået gode resultater og certificeret anerkendelse fra bygherre via gode samarbejder med byggeriets øvrige partnere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, developere, entreprenører etc. Vesthardt Arkitekter er uafhængig af andre interesser såvel organisatoriske som økonomiske. Vesthardt Arkitekter er medlem af brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. MÅL For os er god arkitektur det enkle svar på en kompleks opgave. Vores målsætning er at skabe rum, der giver vores klienter de bedste rammer for at opnå deres mål. Vores arkitektur og design er baseret på synergi mellem erfaring og viden, og for os er det vigtigt, at enhver opgave løses med personlighed og kunstnerisk vitalitet. Arkitektonisk kvalitet = den samlede værdi større end summen af elementerne > 4 VISION Vores vision er at skabe nutidig og fremtidig bygningskunst, design og planlægning. Vi vil have de mest talentfulde medarbejdere og de visionære klienter. De huse, de byer, det design, vi tegner, skabes til vores medmennesker. Det er et stort ansvar. Vores vision er at skabe det bedste ud fra en humanistisk grundholdning om det gode liv, at tage vare på ressourceforbruget, og at arkitekturen skal skabe glæde, velvære og være atmosfærefyldt. Arkitektur er den fysiske ramme for livet. Vi vil skabe arkitektur - rum med identitet og i samspillet med naturen skabe former, lys, farver, stofligheder, netop det specifikke værk. Den enkelte opgave anskues fra opgavens egne forudsætninger og med den givne kontekst for øje. En boligbebyggelse, et firmadomicil eller en skole rummer forskellige forudsætninger, ligesom det er væsentligt at tage højde for, om vi er i Nørre Snede, på Rådhuspladsen eller ude i verden. Opgavens mangfoldighed, opgavens forudsætninger og karakter er udgangspunktet for vores vision, om et unikt svar i fysisk form. ARKITEKTONISKE GRUNDVÆRDIER Vi mener, at god arkitektur kan forklares med få ord. Vi mener, at arkitektonisk kvalitet er, at alt arbejder sammen. Vi tror på en lidenskabelig og vedholdende arbejdsindsats. Vi tror, at mangfoldigheden er kraften og inspirationen - vi diskuterer, vi kæmper, vi erfarer Vi udfordrer ideen - hvorfor, hvordan, hvorhen, hvornår, hvor højt, hvor langt etc. Vi mener, at spørgsmål er forudsætningen - det bærende og selvstændige grundlag for at opnå arkitektonisk kvalitet fra ide til det byggede. Vi er både teknikere og kunstnere. Vi har overskud, og vi interesserer os for hinanden og for vores medmennesker både lokalt og globalt, vi arbejder for en bedre verden. Mod, nysgerrighed, humor og flid er vores udgangspunkt. Vi er europæere i hjertet, vores tankegang er både dansk og international.

3 PROFIL Vesthardt Arkitekters arkitektoniske profil er forankret i en fortløbende udvikling af den komplekse disciplin, det er at bygge. Vi vedstår, at den arkitektoniske ide skabes gennem kombinationen af en intuitiv kunstnerisk arbejdsmetode, en håndværkstradition, rationelle tekniske værdier og økonomisk overblik. Vi vil både det enkle, det klare, det uprætentiøse, men også det svære, det komplekse, det mangfoldige, det teknisk korrekte, det dristige og det kunstneriske. Vores ambition er, at enhver bygning er unik, opgaven og stedet komplementerer hinanden til en karakterfuld helhed med en stærk identitet, hvor den givne form, funktion og konstruktion er iscenesat logisk og tager udgangspunkt i den menneskelige skala og proportioner. Gennem deltagelse i både nationale og internationale arkitektkonkurrencer udvikles Vesthardt Arkitekters profil, som er baseret på innovation gennem fortløbende undersøgelser af nye programmer, rumligheder og byggematerialer. Vi insisterer på, at enhver opgave er unik og fortjener et originalt og personligt resultat. Arkitektur er brugskunst, rammen for praktiske, æstetiske og kulturbundne behov. Arkitektur er en væsentlig del af virkeligheden, af hverdagen, af fællesskabet, af den kultiverede natur. Bygninger påvirker hvert enkelt individs opfattelse af omgivelserne. Arkitektur skabes til og indsættes i virkeligheden og ændrer den fysiske virkelighed. Afbalanceringen mellem det eksisterende og det fremtidige kan ikke regnes ud, måles eller vejes. Her er det erfaring, intuition, den kunstneriske tilgang, der sammenfatter alle faktorer - teknik, økonomi, form, funktion til virkelig, kontekstuel og velafbalanceret brugskunst. CENTRUM Det enkelte menneske og den enkelte bruger er i centrum. Vi vil designe demokratisk arkitektur, hvor menneskets behov er helt centrale. Vi vil skabe hele løsninger. Vi vil gennem demokratiske beslutningsmodeller med inddragelse af brugere og andre faggrupper i den kreative proces sikre tidssvarende, langtidsholdbar god arkitektur. For os er det helt centralt, at enhver opgave resulterer i en medmenneskelig og sanselig arkitektur, hvor det enkle og umiddelbare giver afklarede, logiske forhold mellem form, konstruktion og materiale udført i sammenhæng med projektets ide, økonomi, placering og indhold. KONTEKST En ny bygning er ikke kun et nyt objekt eller en ny arkitektonisk form, men også et element i sammenhæng med og i dialog med omgivelserne, med de funktioner der er indeholdt, og det sociale liv der leves indeni og udenfor. En opgave er løst når alle faktorer og hensyn er inddraget og der i sammenhæng med omgivelserne gives form til et nyt element i collagen, og der skabes en ny samlet harmonisk helhed. TEAMWORK Vi tror på samarbejde - arkitektonisk kvalitet er ikke en solopræstation. Vi tror på samarbejde gennem et personligt netværk. Teamwork kvalificerer resultatet. Teamwork afliver begrebet plejer. Vesthardt Arkitekter er en netværksbaseret virksomhed, som sætter holdet efter opgaven. Vi trækker lige så gerne på samarbejdspartneres ekspertiser som på egne kvaliteter. Mentalt er her højt til loftet, tid og lyst til fordybelse og plads til eksperimenter og begejstring.

4 DIALOG Vesthardt Arkitekter har erfaret, at de bedste resultater er baseret på den gode dialog. Mange forskellige interesser og faggrupper er involveret i byggeprocessen. Det vigtigste både for en vellykket proces og et vellykket resultat er, at de forskellige aktører er bevidste om netop deres forskellige udgangspunkter og forskellige og særlige interesser. Respekt, indlevelse, lydhørhed og tillid er vores udgangspunkt i samarbejdet mellem alle aktører, brugere, ingeniører, entreprenører, landskabsarkitekter og øvrige rådgivere. Vi er både specialister og generalister med viden om både teknik og detaljen. Vi har evnen til at tænke i helheder, og vi ønsker at være inspirator og det samlende led fra ide til det byggede. PROCES Vi har erfaret, at ethvert projekt og enhver byggeproces er en kompleks mængde af information, ønsker, muligheder, valg og fravalg. Det væsentligste udgangspunkt er i fællesskab at definere opgaven. Hvad er behovet processtyring handler om indlevelse lydhørhed, at skabe muligheder frem for begrænsninger. Hvis målet driver processen er nyskabelse udelukket den åbne proces vil give nye erkendelser, og gennem det uventede resultat skabes unik arkitektur. Vi stræber både efter den gode proces og det unikke værk og mener at denne gensidige afhængighed er fundamentet i vores processtrategier, hvor vi vil være med til at udvikle dansk arkitektur. INSPIRATION Vi inspireres både af historien og vores samtid, af det internationale og det lokale. Vi er velorienterede både i forhold til traditioner og tiden, vi lever i. Og vi er bredt kulturelt og teknisk funderet. Arkitektur påvirkes, skabes gennem inspiration fra musik, kunst, kultur, filosofi og transformeres via drømme, billeder, tegning, modeller, computeranimationer til byggeteknik, nye tekniske landvindinger, til fysisk form. En af vores tids største udfordringer er forholdet til verdens samlede ressourceforbrug, der er en væsentlig inspiration for arkitekter med ansvar for fremtidens fysiske rammer. Inspiration skal omsættes til drømme for dem, vi tegner og bygger for. Pragmatiske forhold er både udfordringen og muligheden i den enkelte opgaves program. Det poetiske og det sanselige opstår i mødet mellem individet og lyset, rummet, proportionerne, stofligheden, farverne, materialerne, forholdet mellem bygget form og natur. TRADITION OG UDVIKLING Tradition og innovation er begreber og to sider af samme sag. For at blive koncertpianist og fortolke klassiske værker på ny skal man kunne sit håndværk og sine skalaer. For at udvikle arkitektur gælder samme forudsætning. Arkitektur er et håndværk, der gennem erfaring bliver til kundskabsbaseret kunnen som for Vesthardt Arkitekter er baseret på en omfattende byggeerfaring, arkitekturhistorisk viden, opdateret og byggeteknisk know-how og erfaring med kompleks procesplanlægning via studierejser og deltagelse i arkitektkonkurrencer med succes. Arkitektkonkurrencerne er en vigtig del af arkitektonisk forskning. Gennem arkitektkonkurrencer skærpes både ideudvikling, nye byggeteknikker, nye processer, nye former og nye byggemetoder. BÆREDYGTIGHED Vesthardt Arkitekter ser det som en pligt og en nødvendighed at skabe arkitektur, der er miljørigtig og bæredygtig. Vi går ind for at skabe en robust og holdbar arkitektur, der giver plads til et bæredygtigt samfund. Et humanistisk livssyn, en lokal og global ansvarlighed gør det sammen med nye tekniske landvindinger muligt at skabe nye innovative designprocesser, der sikrer en nyskabende arkitektur, der bliver mere og mere grøn. Det langtidsholdbare er vores udgangspunkt. Generelle og fleksible løsninger er erfaringsmæssigt et godt udgangspunkt for bæredygtighed. I samarbejde med bygherre og øvrige teknikere inddrages helhedsvurderinger i forhold til miljø, livscyklus og ressourceforbrug som et naturligt og nødvendigt element i både programmerings-, skitserings- og projekteringsfasen.

5 ERFARING En række byggerier er prisbelønnet og omtalt i både fagtidsskrifter og gennem dagspressen. Vesthardt Arkitekter har et indgående kendskab til bygge- og anlægssektoren. Vi besidder stor national erfaring. Vesthardt Arkitekter opdaterer løbende sine kvalifikationer med studieture og deltagelse i den nationale arkitekturdebat gennem sit virke i Akademisk Arkitektforening, som medlem af repræsentantskabet, som medlem af Østjyllands ledelse, som fagdommer udpeget af foreningen og som censor på Arkitektskolen i Århus. Vi har erfaring med administrationsbygninger, boliger og boligbebyggelser, bebyggelsesplaner, byfornyelse, biblioteker, biografer, butikscentre, design, firmadomiciler, erhvervsvirksomheder, erhvervsområder, hoteller, indretning og design af inventar, kulturhuse, koncertsale, landskabsplanlægning, lokalplaner, masterplaner, museer, produktionsvirksomheder, planlægning af infrastruktur, produktdesign, renovering, sportscentre og idrætsanlæg, teater- og Koncertsale, undervisningsbyggeri, ungdoms- og ældreboliger og villaer. ARBEJDSOMRÅDER BYGGETEKNIK ØKONOMI Vi arbejder med helheden i detaljen og detaljen i helheden. Vi arbejder med programmering, planlægning, bygningskunst, design og projektudvikling. Vi arbejder for offentlige og private bygherrer, investorer inden for erhverv og boligbyggeri. Vores vigtigste ressource er vores erfaring i løsning af arkitektopgaver i samarbejde med bygherren og i samarbejde med øvrige rådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og kunstnere. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi videreudvikler og fornyer vores kompetencer og service. Vi udfører totalrådgivning og arbejder fleksibelt i mange forskellige sammenhænge med konkurrencer, projektering og udviklingsopgaver. Funktion, æstetik og økonomi styres i tæt og personlig kontakt til bygherre og samarbejdspartnere. Væsentlige aspekter i vores arbejde med den enkelte opgave er ønsket om nytænkning både æstetisk, funktionelt og formgivningsmæssigt. Og vi arbejder for en individuel og indlevet arkitektur. Vesthardt Arkitekter ved Hans Jørgen Vesthardt har gennem årene lagt vægt på deltagelse i konkurrencer og udviklings- og forskningsprojekter. Vesthardt Arkitekter har tætte relationer til Arkitektskolen i Århus og ingeniørstudiet i Aalborg. Vesthardt Arkitekters varemærke er måden opgaverne løses på. Gennem en analytisk tilgang og et kreativt netværk udvikles koncepter, ideer og løsninger, som efterfølgende udfordres og gennemtegnes og modelleres, til den klare ide skabes. Hvad enten det er en byplan, et bygværk eller et dørhåndtag, der er på tegnebrættet, gøres den kreative proces faktuel. Og vi tegner både på papir med blyant og på computer. Og vi bygger såvel materielle som immaterielle modeller. Vi er rådgivere arkitektonisk og teknisk, fra de første ideer, over 3D projektering til fagtilsyn, såvel som bygherrerådgivning med fokus på behov, økonomi og lovgivning. Viden om både håndværk, byggeprocesser og udviklingen inden for byggefaglige discipliner er et nøgleord for Vesthardt Arkitekter. Et væsentligt fundament for arkitektonisk kvalitet er at have styr på byggeteknik, byggelovgivning og at have evnen til at være en kreativ medspiller og koordinator fra ide til det byggede. Hans Jørgen Vesthardt har gennem sit virke tegnet, projekteret og opført byggeri med en samlet byggesum på ca. kr Han har været idegenerator på vundne arkitektkonkurrencer, projekteringsleder i projekteringsteams og tilsynsførende på byggepladser. Vesthardt Arkitekter er en sikker og velfunderet partner. Det kan bemærkes, at byggesager, hvor Hans Jørgen Vesthardt har været totalrådgiver via sine partnerskaber, aldrig har været berørt af voldgiftssager eller har gjort brug af firmaernes ansvarsforsikring i forbindelse med projekteringsfejl. Vesthardt Arkitekter har både via erfaring og kalkulationsmetoder et stort overblik over byggepriser og har overblik over omkostninger i forhold til kompleksiteten af den enkelte byggesag. Vesthardt Arkitekter ser enhver opgave som en meget interessant udfordring, hvor vi løser kundens og markedets behov for koordinering af funktion, arkitektur og teknik på et højt kvalitets- og realitetsbetonet niveau, til den aftalte tid, pris og kvalitet. Vi er i stand til at håndtere hele spektret af problemstillinger og krav, der knytter sig til nutidigt og fremsynet kvalitetsbyggeri.

6 RÅDGIVNING Fra ide til det realiserede. Rådgivningen kan inden for byggeri, planlægning, byfornyelse og design udføres i henhold til DANSKE ARK s ydelsesbeskrivelser, som omfatter: Rådgivning før projektering Ideoplæg, præsentation, registrering, opmåling, programmering, byggeprogram Rådgivning i forbindelse med projektering Dispositionsforslag Projektforsalg, kalkulation/budgettering, inventarprojekt Forprojekt Hovedprojekt, granskning Rådgivning i forbindelse med udførelse Udbud, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn Mangelgennemgang Aflevering 1 års gennemgang 5 års gennemgang KVALITETSSIKRING Tegnestuen udfører dokumenteret kvalitetssikring af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol efter firmaets kvalitetssikringsmanual i henhold til Danske Arkitektvirksomheders normer. Kvalitetssikring omfatter alle projektets faser fra ide til det byggede. Kvalitetssikring består både af en sikring af det tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige og ikke mindst af den arkitektoniske ide og det endelige koncept. I samarbejde med klienten og øvrige parter planlægges og defineres kvalitetssikringsniveauet for den aktuelle opgave. Løbende granskning sikrer, at klienten bliver tilfreds og ikke mindst arkitektonisk kvalitet, den smukke bygning. Vesthardt Arkitekters kvalitetssikringsmanual kan rekvireres. CAD-projektering udføres i henhold til anerkendte standarder og normer, bips, via CAD-manualer for projektering, arkivering og sagsstyring. MILJØRIGTIG PROJEKTERING Tegnestuen har med baggrund i PAR publikation nr. 7 om miljørigtig projektering - iværksat et miljøprojekteringssystem som grundlag i sager, hvor der stilles krav om Miljørigtig Projektering.

7 FAKTA Vesthardt Arkitekter Studsgade Århus C selskabsform Vesthardt Arkitekter aps CVR-nummer ansvarsforhold Vesthardt Arkitekter har tegnet generel professionel ansvarsforsikring i Tryg. Særlig objektforsikring kan tegnes efter aftale. bankforbindelse Danske Bank revisor Reviplus nøgletal Vesthardt Arkitekters omsætning for 2011 forventes at ligge på niveau med forrige regnskabsår. 07/08 1. regnskabsår kr. 08/09 2. regnskabsår kr. 09/10 3. regnskabsår kr. firmastørrelse Vesthardt Arkitekter beskæftiger p.t. tre medarbejdere - arkitekter m.a.a. og bygningskonstruktører. tekniske ressourcer Vesthardt Arkitekter råder over avanceret it-udstyr til projektering, visualisering, økonomisk styring, tekstbehandling og administrative formål. Vesthardt Arkitekter opfylder alle krav til det digitale fundament cad projektering bips. Vi arbejder med de teknologiske muligheder, computeren tilbyder som kreativt værktøj. Vi er en ny generation af arkitekter, som arbejder strategisk og bruger de nyeste 3D it-programmer til at visualisere arkitekturens mange aspekter. Fire arbejdsstationer, small business server, netværksprint, kopi i farver. kvalifikationer Vesthardt Arkitekters netværks-/medarbejderstab er et højt engageret og veluddannet team, der består af arkitekter, konstruktører, modelbyggere, grafikere og administrativt personale. Højt kvalifikationsniveau, kreativitet og udvikling gennem spændende udfordringer er nøglebegreber for Vesthardt Arkitekter. Aarhus den 28. september venlig hilsen best regards hans jørgen vesthardt arkitekt m.a.a.

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Vi er vilde med tværfaglighed og fællesskab og bygger på begejstring. Constructa A/S er landsdækkende

Vi er vilde med tværfaglighed og fællesskab og bygger på begejstring. Constructa A/S er landsdækkende Vi er vilde med tværfaglighed og fællesskab og bygger på begejstring. Constructa A/S er landsdækkende arkitekt- og ingeniørvirksomhed, som mestrer alle facetter inden for ingeniør- og arkitektfaget. VI

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse BILAG 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Den 8.12.2016 Rådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen på Fasangården indbefatter rådgivning i henhold til nedenstående

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

HELLERUP DEN 23. NOV. 2011

HELLERUP DEN 23. NOV. 2011 HELLERUP DEN 23. NOV. 2011 Program Kl. 14.30-16.00 Bascon Videnlab Tema: Hvordan sikres øget værdiskabelse og bedre byggeri for pengene i fremtiden? Indlæg ved Anne Skare Nielsen, Future Navigator Ikke

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Bygningskontoret NORD A/S Dit rådgivende arkitektog ingeniørfirma Individuelle løsninger til individuelle kunder Boliger Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Arkitektforslag

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne. Temamøde i Bygherreforeningen den 24. november 2009

Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne. Temamøde i Bygherreforeningen den 24. november 2009 Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne Temamøde i Bygherreforeningen den Om revisionsarbejdet Udvikling af ydelsesbeskrivelserne Den aktuelle ajourføring 2009 YB som ramme for organisering Planlagt

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Firmapræsentation og referencer

Firmapræsentation og referencer Firmapræsentation og referencer ALGREEN ARKITEKTER Sænevej 4 3770 Allinge T: 56483003/2169 9101 E: kontakt@algreenarkitekter.dk Cvr 21 83 55 79 www.algreenarkitekter.dk Algreen Arkitekter er etableret

Læs mere

Mangler I kapacitet på tegnestuen, så kan vi hjælpe med alt fra skitsering til færdigt hovedprojekt.

Mangler I kapacitet på tegnestuen, så kan vi hjælpe med alt fra skitsering til færdigt hovedprojekt. Projekteringsydelser tilbydes arkitekter og arkitekttegnestuer Mangler I kapacitet på tegnestuen, så kan vi hjælpe med alt fra skitsering til færdigt hovedprojekt. Attraktiv timepris 495 kr. ekskl. moms

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser WITRAZ hvem? Store Kongensgade 75: indretningstegnestue: blåtårn, scenografer, design: 2R arkitekter + konstruktører administrativ personale

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Byggesagens faser og workflow

Byggesagens faser og workflow Byggesagens faser og workflow En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekteringsmaterialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Firmaprofil. Springbaner. Landingsmåtter. Trampoliner. Skumredskaber. Traditionelle redskaber. Håndredskaber. Legeredskaber.

Firmaprofil. Springbaner. Landingsmåtter. Trampoliner. Skumredskaber. Traditionelle redskaber. Håndredskaber. Legeredskaber. Firmaprofil Springbaner Landingsmåtter Trampoliner Skumredskaber Traditionelle redskaber Håndredskaber Legeredskaber Rytmegulv Parkour systemer Halprojekter PE-Redskaber PE-Redskaber udvikler og producerer

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue LAVENERGIBOLIG

lundhilds Tegnestue tegnestue LAVENERGIBOLIG lundhilds Tegnestue tegnestue LAVENERGIBOLIG lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen +2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen BAGGRUND Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere