VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces."

Transkript

1 firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning kvalitetssikring miljørigtig projektering fakta firmaform ansvar bankforbindelse revisor nøjletal tekniske ressurcer kvalifikationer

2 Vesthardt Arkitekter er en ung arkitektvirksomhed, der med udgangspunkt i de nordiske traditioner vil skabe unik arkitektur. Vesthardt Arkitekter ejes og ledes af arkitekt m.a.a. Hans Jørgen Vesthardt. Hans Jørgen Vesthardt har 20 års erfaring som praktiserende arkitekt og har siden 1996 været leder og indehaver. Hans Jørgen Vesthardt er medlem af Akademisk Arkitektforening. INTRO Vesthardt Arkitekters kompetencer og referencer er opnået gennem Hans Jørgen Vesthardts partnerskab i JWH arkitekter, hvor han var daglig leder fra 1996 til 2006 og gennem hans associerede partnerskab i aarhus arkitekterne, hvor han havde ansvaret for udviklings- og konkurrenceafdelingen fra 2006 til Vesthardt Arkitekter har med start den 3. december 2007 etableret sig i markedet og har opnået gode resultater og certificeret anerkendelse fra bygherre via gode samarbejder med byggeriets øvrige partnere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, developere, entreprenører etc. Vesthardt Arkitekter er uafhængig af andre interesser såvel organisatoriske som økonomiske. Vesthardt Arkitekter er medlem af brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. MÅL For os er god arkitektur det enkle svar på en kompleks opgave. Vores målsætning er at skabe rum, der giver vores klienter de bedste rammer for at opnå deres mål. Vores arkitektur og design er baseret på synergi mellem erfaring og viden, og for os er det vigtigt, at enhver opgave løses med personlighed og kunstnerisk vitalitet. Arkitektonisk kvalitet = den samlede værdi større end summen af elementerne > 4 VISION Vores vision er at skabe nutidig og fremtidig bygningskunst, design og planlægning. Vi vil have de mest talentfulde medarbejdere og de visionære klienter. De huse, de byer, det design, vi tegner, skabes til vores medmennesker. Det er et stort ansvar. Vores vision er at skabe det bedste ud fra en humanistisk grundholdning om det gode liv, at tage vare på ressourceforbruget, og at arkitekturen skal skabe glæde, velvære og være atmosfærefyldt. Arkitektur er den fysiske ramme for livet. Vi vil skabe arkitektur - rum med identitet og i samspillet med naturen skabe former, lys, farver, stofligheder, netop det specifikke værk. Den enkelte opgave anskues fra opgavens egne forudsætninger og med den givne kontekst for øje. En boligbebyggelse, et firmadomicil eller en skole rummer forskellige forudsætninger, ligesom det er væsentligt at tage højde for, om vi er i Nørre Snede, på Rådhuspladsen eller ude i verden. Opgavens mangfoldighed, opgavens forudsætninger og karakter er udgangspunktet for vores vision, om et unikt svar i fysisk form. ARKITEKTONISKE GRUNDVÆRDIER Vi mener, at god arkitektur kan forklares med få ord. Vi mener, at arkitektonisk kvalitet er, at alt arbejder sammen. Vi tror på en lidenskabelig og vedholdende arbejdsindsats. Vi tror, at mangfoldigheden er kraften og inspirationen - vi diskuterer, vi kæmper, vi erfarer Vi udfordrer ideen - hvorfor, hvordan, hvorhen, hvornår, hvor højt, hvor langt etc. Vi mener, at spørgsmål er forudsætningen - det bærende og selvstændige grundlag for at opnå arkitektonisk kvalitet fra ide til det byggede. Vi er både teknikere og kunstnere. Vi har overskud, og vi interesserer os for hinanden og for vores medmennesker både lokalt og globalt, vi arbejder for en bedre verden. Mod, nysgerrighed, humor og flid er vores udgangspunkt. Vi er europæere i hjertet, vores tankegang er både dansk og international.

3 PROFIL Vesthardt Arkitekters arkitektoniske profil er forankret i en fortløbende udvikling af den komplekse disciplin, det er at bygge. Vi vedstår, at den arkitektoniske ide skabes gennem kombinationen af en intuitiv kunstnerisk arbejdsmetode, en håndværkstradition, rationelle tekniske værdier og økonomisk overblik. Vi vil både det enkle, det klare, det uprætentiøse, men også det svære, det komplekse, det mangfoldige, det teknisk korrekte, det dristige og det kunstneriske. Vores ambition er, at enhver bygning er unik, opgaven og stedet komplementerer hinanden til en karakterfuld helhed med en stærk identitet, hvor den givne form, funktion og konstruktion er iscenesat logisk og tager udgangspunkt i den menneskelige skala og proportioner. Gennem deltagelse i både nationale og internationale arkitektkonkurrencer udvikles Vesthardt Arkitekters profil, som er baseret på innovation gennem fortløbende undersøgelser af nye programmer, rumligheder og byggematerialer. Vi insisterer på, at enhver opgave er unik og fortjener et originalt og personligt resultat. Arkitektur er brugskunst, rammen for praktiske, æstetiske og kulturbundne behov. Arkitektur er en væsentlig del af virkeligheden, af hverdagen, af fællesskabet, af den kultiverede natur. Bygninger påvirker hvert enkelt individs opfattelse af omgivelserne. Arkitektur skabes til og indsættes i virkeligheden og ændrer den fysiske virkelighed. Afbalanceringen mellem det eksisterende og det fremtidige kan ikke regnes ud, måles eller vejes. Her er det erfaring, intuition, den kunstneriske tilgang, der sammenfatter alle faktorer - teknik, økonomi, form, funktion til virkelig, kontekstuel og velafbalanceret brugskunst. CENTRUM Det enkelte menneske og den enkelte bruger er i centrum. Vi vil designe demokratisk arkitektur, hvor menneskets behov er helt centrale. Vi vil skabe hele løsninger. Vi vil gennem demokratiske beslutningsmodeller med inddragelse af brugere og andre faggrupper i den kreative proces sikre tidssvarende, langtidsholdbar god arkitektur. For os er det helt centralt, at enhver opgave resulterer i en medmenneskelig og sanselig arkitektur, hvor det enkle og umiddelbare giver afklarede, logiske forhold mellem form, konstruktion og materiale udført i sammenhæng med projektets ide, økonomi, placering og indhold. KONTEKST En ny bygning er ikke kun et nyt objekt eller en ny arkitektonisk form, men også et element i sammenhæng med og i dialog med omgivelserne, med de funktioner der er indeholdt, og det sociale liv der leves indeni og udenfor. En opgave er løst når alle faktorer og hensyn er inddraget og der i sammenhæng med omgivelserne gives form til et nyt element i collagen, og der skabes en ny samlet harmonisk helhed. TEAMWORK Vi tror på samarbejde - arkitektonisk kvalitet er ikke en solopræstation. Vi tror på samarbejde gennem et personligt netværk. Teamwork kvalificerer resultatet. Teamwork afliver begrebet plejer. Vesthardt Arkitekter er en netværksbaseret virksomhed, som sætter holdet efter opgaven. Vi trækker lige så gerne på samarbejdspartneres ekspertiser som på egne kvaliteter. Mentalt er her højt til loftet, tid og lyst til fordybelse og plads til eksperimenter og begejstring.

4 DIALOG Vesthardt Arkitekter har erfaret, at de bedste resultater er baseret på den gode dialog. Mange forskellige interesser og faggrupper er involveret i byggeprocessen. Det vigtigste både for en vellykket proces og et vellykket resultat er, at de forskellige aktører er bevidste om netop deres forskellige udgangspunkter og forskellige og særlige interesser. Respekt, indlevelse, lydhørhed og tillid er vores udgangspunkt i samarbejdet mellem alle aktører, brugere, ingeniører, entreprenører, landskabsarkitekter og øvrige rådgivere. Vi er både specialister og generalister med viden om både teknik og detaljen. Vi har evnen til at tænke i helheder, og vi ønsker at være inspirator og det samlende led fra ide til det byggede. PROCES Vi har erfaret, at ethvert projekt og enhver byggeproces er en kompleks mængde af information, ønsker, muligheder, valg og fravalg. Det væsentligste udgangspunkt er i fællesskab at definere opgaven. Hvad er behovet processtyring handler om indlevelse lydhørhed, at skabe muligheder frem for begrænsninger. Hvis målet driver processen er nyskabelse udelukket den åbne proces vil give nye erkendelser, og gennem det uventede resultat skabes unik arkitektur. Vi stræber både efter den gode proces og det unikke værk og mener at denne gensidige afhængighed er fundamentet i vores processtrategier, hvor vi vil være med til at udvikle dansk arkitektur. INSPIRATION Vi inspireres både af historien og vores samtid, af det internationale og det lokale. Vi er velorienterede både i forhold til traditioner og tiden, vi lever i. Og vi er bredt kulturelt og teknisk funderet. Arkitektur påvirkes, skabes gennem inspiration fra musik, kunst, kultur, filosofi og transformeres via drømme, billeder, tegning, modeller, computeranimationer til byggeteknik, nye tekniske landvindinger, til fysisk form. En af vores tids største udfordringer er forholdet til verdens samlede ressourceforbrug, der er en væsentlig inspiration for arkitekter med ansvar for fremtidens fysiske rammer. Inspiration skal omsættes til drømme for dem, vi tegner og bygger for. Pragmatiske forhold er både udfordringen og muligheden i den enkelte opgaves program. Det poetiske og det sanselige opstår i mødet mellem individet og lyset, rummet, proportionerne, stofligheden, farverne, materialerne, forholdet mellem bygget form og natur. TRADITION OG UDVIKLING Tradition og innovation er begreber og to sider af samme sag. For at blive koncertpianist og fortolke klassiske værker på ny skal man kunne sit håndværk og sine skalaer. For at udvikle arkitektur gælder samme forudsætning. Arkitektur er et håndværk, der gennem erfaring bliver til kundskabsbaseret kunnen som for Vesthardt Arkitekter er baseret på en omfattende byggeerfaring, arkitekturhistorisk viden, opdateret og byggeteknisk know-how og erfaring med kompleks procesplanlægning via studierejser og deltagelse i arkitektkonkurrencer med succes. Arkitektkonkurrencerne er en vigtig del af arkitektonisk forskning. Gennem arkitektkonkurrencer skærpes både ideudvikling, nye byggeteknikker, nye processer, nye former og nye byggemetoder. BÆREDYGTIGHED Vesthardt Arkitekter ser det som en pligt og en nødvendighed at skabe arkitektur, der er miljørigtig og bæredygtig. Vi går ind for at skabe en robust og holdbar arkitektur, der giver plads til et bæredygtigt samfund. Et humanistisk livssyn, en lokal og global ansvarlighed gør det sammen med nye tekniske landvindinger muligt at skabe nye innovative designprocesser, der sikrer en nyskabende arkitektur, der bliver mere og mere grøn. Det langtidsholdbare er vores udgangspunkt. Generelle og fleksible løsninger er erfaringsmæssigt et godt udgangspunkt for bæredygtighed. I samarbejde med bygherre og øvrige teknikere inddrages helhedsvurderinger i forhold til miljø, livscyklus og ressourceforbrug som et naturligt og nødvendigt element i både programmerings-, skitserings- og projekteringsfasen.

5 ERFARING En række byggerier er prisbelønnet og omtalt i både fagtidsskrifter og gennem dagspressen. Vesthardt Arkitekter har et indgående kendskab til bygge- og anlægssektoren. Vi besidder stor national erfaring. Vesthardt Arkitekter opdaterer løbende sine kvalifikationer med studieture og deltagelse i den nationale arkitekturdebat gennem sit virke i Akademisk Arkitektforening, som medlem af repræsentantskabet, som medlem af Østjyllands ledelse, som fagdommer udpeget af foreningen og som censor på Arkitektskolen i Århus. Vi har erfaring med administrationsbygninger, boliger og boligbebyggelser, bebyggelsesplaner, byfornyelse, biblioteker, biografer, butikscentre, design, firmadomiciler, erhvervsvirksomheder, erhvervsområder, hoteller, indretning og design af inventar, kulturhuse, koncertsale, landskabsplanlægning, lokalplaner, masterplaner, museer, produktionsvirksomheder, planlægning af infrastruktur, produktdesign, renovering, sportscentre og idrætsanlæg, teater- og Koncertsale, undervisningsbyggeri, ungdoms- og ældreboliger og villaer. ARBEJDSOMRÅDER BYGGETEKNIK ØKONOMI Vi arbejder med helheden i detaljen og detaljen i helheden. Vi arbejder med programmering, planlægning, bygningskunst, design og projektudvikling. Vi arbejder for offentlige og private bygherrer, investorer inden for erhverv og boligbyggeri. Vores vigtigste ressource er vores erfaring i løsning af arkitektopgaver i samarbejde med bygherren og i samarbejde med øvrige rådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og kunstnere. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi videreudvikler og fornyer vores kompetencer og service. Vi udfører totalrådgivning og arbejder fleksibelt i mange forskellige sammenhænge med konkurrencer, projektering og udviklingsopgaver. Funktion, æstetik og økonomi styres i tæt og personlig kontakt til bygherre og samarbejdspartnere. Væsentlige aspekter i vores arbejde med den enkelte opgave er ønsket om nytænkning både æstetisk, funktionelt og formgivningsmæssigt. Og vi arbejder for en individuel og indlevet arkitektur. Vesthardt Arkitekter ved Hans Jørgen Vesthardt har gennem årene lagt vægt på deltagelse i konkurrencer og udviklings- og forskningsprojekter. Vesthardt Arkitekter har tætte relationer til Arkitektskolen i Århus og ingeniørstudiet i Aalborg. Vesthardt Arkitekters varemærke er måden opgaverne løses på. Gennem en analytisk tilgang og et kreativt netværk udvikles koncepter, ideer og løsninger, som efterfølgende udfordres og gennemtegnes og modelleres, til den klare ide skabes. Hvad enten det er en byplan, et bygværk eller et dørhåndtag, der er på tegnebrættet, gøres den kreative proces faktuel. Og vi tegner både på papir med blyant og på computer. Og vi bygger såvel materielle som immaterielle modeller. Vi er rådgivere arkitektonisk og teknisk, fra de første ideer, over 3D projektering til fagtilsyn, såvel som bygherrerådgivning med fokus på behov, økonomi og lovgivning. Viden om både håndværk, byggeprocesser og udviklingen inden for byggefaglige discipliner er et nøgleord for Vesthardt Arkitekter. Et væsentligt fundament for arkitektonisk kvalitet er at have styr på byggeteknik, byggelovgivning og at have evnen til at være en kreativ medspiller og koordinator fra ide til det byggede. Hans Jørgen Vesthardt har gennem sit virke tegnet, projekteret og opført byggeri med en samlet byggesum på ca. kr Han har været idegenerator på vundne arkitektkonkurrencer, projekteringsleder i projekteringsteams og tilsynsførende på byggepladser. Vesthardt Arkitekter er en sikker og velfunderet partner. Det kan bemærkes, at byggesager, hvor Hans Jørgen Vesthardt har været totalrådgiver via sine partnerskaber, aldrig har været berørt af voldgiftssager eller har gjort brug af firmaernes ansvarsforsikring i forbindelse med projekteringsfejl. Vesthardt Arkitekter har både via erfaring og kalkulationsmetoder et stort overblik over byggepriser og har overblik over omkostninger i forhold til kompleksiteten af den enkelte byggesag. Vesthardt Arkitekter ser enhver opgave som en meget interessant udfordring, hvor vi løser kundens og markedets behov for koordinering af funktion, arkitektur og teknik på et højt kvalitets- og realitetsbetonet niveau, til den aftalte tid, pris og kvalitet. Vi er i stand til at håndtere hele spektret af problemstillinger og krav, der knytter sig til nutidigt og fremsynet kvalitetsbyggeri.

6 RÅDGIVNING Fra ide til det realiserede. Rådgivningen kan inden for byggeri, planlægning, byfornyelse og design udføres i henhold til DANSKE ARK s ydelsesbeskrivelser, som omfatter: Rådgivning før projektering Ideoplæg, præsentation, registrering, opmåling, programmering, byggeprogram Rådgivning i forbindelse med projektering Dispositionsforslag Projektforsalg, kalkulation/budgettering, inventarprojekt Forprojekt Hovedprojekt, granskning Rådgivning i forbindelse med udførelse Udbud, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn Mangelgennemgang Aflevering 1 års gennemgang 5 års gennemgang KVALITETSSIKRING Tegnestuen udfører dokumenteret kvalitetssikring af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol efter firmaets kvalitetssikringsmanual i henhold til Danske Arkitektvirksomheders normer. Kvalitetssikring omfatter alle projektets faser fra ide til det byggede. Kvalitetssikring består både af en sikring af det tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige og ikke mindst af den arkitektoniske ide og det endelige koncept. I samarbejde med klienten og øvrige parter planlægges og defineres kvalitetssikringsniveauet for den aktuelle opgave. Løbende granskning sikrer, at klienten bliver tilfreds og ikke mindst arkitektonisk kvalitet, den smukke bygning. Vesthardt Arkitekters kvalitetssikringsmanual kan rekvireres. CAD-projektering udføres i henhold til anerkendte standarder og normer, bips, via CAD-manualer for projektering, arkivering og sagsstyring. MILJØRIGTIG PROJEKTERING Tegnestuen har med baggrund i PAR publikation nr. 7 om miljørigtig projektering - iværksat et miljøprojekteringssystem som grundlag i sager, hvor der stilles krav om Miljørigtig Projektering.

7 FAKTA Vesthardt Arkitekter Studsgade Århus C selskabsform Vesthardt Arkitekter aps CVR-nummer ansvarsforhold Vesthardt Arkitekter har tegnet generel professionel ansvarsforsikring i Tryg. Særlig objektforsikring kan tegnes efter aftale. bankforbindelse Danske Bank revisor Reviplus nøgletal Vesthardt Arkitekters omsætning for 2011 forventes at ligge på niveau med forrige regnskabsår. 07/08 1. regnskabsår kr. 08/09 2. regnskabsår kr. 09/10 3. regnskabsår kr. firmastørrelse Vesthardt Arkitekter beskæftiger p.t. tre medarbejdere - arkitekter m.a.a. og bygningskonstruktører. tekniske ressourcer Vesthardt Arkitekter råder over avanceret it-udstyr til projektering, visualisering, økonomisk styring, tekstbehandling og administrative formål. Vesthardt Arkitekter opfylder alle krav til det digitale fundament cad projektering bips. Vi arbejder med de teknologiske muligheder, computeren tilbyder som kreativt værktøj. Vi er en ny generation af arkitekter, som arbejder strategisk og bruger de nyeste 3D it-programmer til at visualisere arkitekturens mange aspekter. Fire arbejdsstationer, small business server, netværksprint, kopi i farver. kvalifikationer Vesthardt Arkitekters netværks-/medarbejderstab er et højt engageret og veluddannet team, der består af arkitekter, konstruktører, modelbyggere, grafikere og administrativt personale. Højt kvalifikationsniveau, kreativitet og udvikling gennem spændende udfordringer er nøglebegreber for Vesthardt Arkitekter. Aarhus den 28. september venlig hilsen best regards hans jørgen vesthardt arkitekt m.a.a.

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri REFERENCER Referencer bæredygtigt byggeri Bogense Plejecenter - Møllehaven Nyt plejecenter med 50 boliger og en lille centerdel. Plejecenter opført i ny udstykning tæt ved Harritslev ved Bogense. OBH Rådg.

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Arkitektens rolle før og nu i Danmark

Arkitektens rolle før og nu i Danmark Arkitektens rolle før og nu i Danmark Zühranur Celik VBEA05 Byggprocessen: Fördjuppningsuppgift Hvilken rolle spiller arkitekten i nutidens Danmark og hvilken rolle havde den før i tiden? Spørgsmålet kan

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

PROCESLEDELSE KLIENT UDBUD VÆRDIER VISION IDE- OG KONCEPTUDVIKLING PROGRAMMERING REFERENCE BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROJEKTERING

PROCESLEDELSE KLIENT UDBUD VÆRDIER VISION IDE- OG KONCEPTUDVIKLING PROGRAMMERING REFERENCE BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROJEKTERING BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROCESLEDELSE IDE- OG KONCEPTUDVIKLING UDBUD PROJEKTERING Karlsson arkitekter er etableret i 2007 med fokus på at yde en professionel og serviceorienteret rådgivning baseret på en

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere