Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012"

Transkript

1 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand give et entydigt grundlag for afgrænsning og beskrivelse af rådgiveres, klients og evt. projekterende entreprenørers ydelser i forbindelse med projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn for en række typiske opgaver. Foreliggende vejledning giver gode råd om og eksempler på skemaets brug. Generelt Såfremt der er tale om totalrådgivning kan kolonnerne arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør samles til én kolonne benævnt totalrådgiver. Såfremt entreprenører ikke medvirker ved (hoved)projekteringen i væsentlig omfang kan kolonnen eventuelt udelades og erstattes af en generel beskrivelse af den aftalte udbudsform, herunder funktionsudbud mv. Såfremt klienten er totalentreprenør og rådgiverne indgår rådgivningsaftalen med denne, bør det tydeliggøres i notatet og klientens ydelser vil i givet fald være mere omfattende end sædvanligt. Kommentarer og eksempler Det understreges, at Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning er udformet som en generel definition og beskrivelse af vigtige faser og ydelser, og samtidig har til formål at afgrænse parternes ydelser indbyrdes. Byggeriet karakter, størrelse og kompleksitet har naturligvis stor betydning for ydelsernes konkrete indhold og giver behov for en tydeligere beskrivelse med henblik på at afstemme parternes forventninger til hinanden. De følgende eksempler er derfor alene vejledende for, hvordan denne afgrænsning og beskrivelse kan finde sted for udvalgte ydelser. 1. Rådgivning før projektering Ydelserne omfatter idéoplæg og byggeprogram. Beskrivelsen af ydelserne er i mange tilfælde ledsaget af ordene kan omfatte eller lignende og rådgivernes ydelser skal derfor beskrives nærmere, for eksempel med henvisning til hvordan samarbejde og brugerinddragelse planlægges og byggeprogrammets videre anvendelse, eksempelvis som grundlag for en konkurrence. 2. Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse I relation til kvalitetssikring kan henvises til rådgivernes kvalitetsstyringshåndbog eller til klientens nærmere generelle eller specifikke retningslinjer. For offentlige bygherrer kan der i relation til kvalitetssikring eventuelt blot henvises til Bekendtgørelse om kvalitetsstyring og vejledningen hertil. Hvis aftalen indgås på baggrund af et udbud, henvises typisk generelt til udbudsgrundlaget.

2 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 2 af 5 August 2. Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse x Ydelsen omfatter tillige bistand til arbejdsmiljøkoordinatoren i forbindelse med etablering af grundlag for plan for sikkerhed og sundhed. Ydelsen omfatter udarbejdelse af plan for kvalitetssikring i samarbejde med de projekterende, jf. afsnit IKT-ledelse x 3. Rådgivning i forbindelse med projektering Projekteringsydelserne fra dispositionsforslag til og med projektopfølgning defineres som normalydelser og afgrænsningen kan i mange tilfælde ske enkelt som vist nedenfor. Såfremt klientens eller rådgivernes nærmere retningslinjer for projekteringen ligger til grund for aftalen, bør der henvises konkret til disse. 3. Rådgivning i forbindelse med projektering 3.1 Dispositionsforslag x x x 3.2 Projektforslag x x x 3.3 Forprojekt (myndighedsprojekt) x x x 3.4 Hovedprojekt x x x (x) Funktionsudbud kan finde sted for fag, hvor det er sædvanligt. 3.5 Projektopfølgning x x x (x) 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse Afgrænsning - særligt af fagtilsynet - giver ofte problemer og løses ved, at der aftales en konkret plan for rådgivernes tilsyn. Planen udarbejdes af rådgiverne under hovedprojekteringen, men kan eventuelt tilpasses af fagtilsynet efter aftale med klienten.

3 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 3 af 5 August 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse 4.1 Byggeledelse x 4.2 Fagtilsyn x x x Fagtilsyn varetages i overensstemmelse med aftalt tilsynsplan. 5. Rådgivning i driftsfasen Rådgivning i driftsfasen er ikke en normalydelse, og rådgivernes eventuelle ydelser i den forbindelse skal derfor aftales specifikt. Ydelsen kan typisk omfatte udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med klientens retningslinjer herfor. 6. Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr er ikke en normalydelse, og rådgivernes eventuelle Afgrænsning af rådgivningsydelser i forbindelse med inventar og udstyr kan ske med reference til hvilket inventar og udstyr, der er tale om. Fast standardinventar, som eksempelvis garderobeskabe og køkkener i boliger, vil ofte være indeholdt i den (specificerede) økonomiske ramme jf. rådgiveraftalen, og vil så tilsvarende være indeholdt i rådgivernes projekt. Fast og eventuelt løst inventar og udstyr eksempelvis i en mødesal i et større kontorbyggeri kræver ofte en særlig afgrænsning ved, at kravene hertil fastlægges (af klienten) i byggeprogrammet og tydeliggøres i anlægsbudgettet som grundlag for fastlæggelse af den økonomiske ramme og af rådgivernes ydelser. 6. Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr 6.1 Standardinventar og -udstyr x x Rådgivningsydelser i forbindelse med standardinventar og -udstyr indeholdt i den specificerede økonomiske ramme er indeholdt. Ydelser for standardinventar og -udstyr herudover er ikke indeholdt. 6.2 Projektering af inventar og udstyr x x Se note til afsnit 6.1.

4 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 4 af 5 August 7. Rådgivning i forbindelse med planlægning Rådgivning i forbindelse med planlægning er ikke en normalydelse, og rådgivernes eventuelle Ydelserne ligger ofte uden for - eller forud for den egentlige aftale om projektering af en konkret bebyggelse. I så fald kan ydelsen afgrænses enkelt som nedenstående eksempel, hvor ansvaret for eventuel planlægning påhviler klienten. Såfremt rådgiverne skal bistå, eventuelt med illustrationer til en af klienten udarbejdet lokalplan, kan det anføres specifikt i højre kolonne som en rådgiverydelse. 7. Rådgivning i forbindelse med planlægning x 8. Rådgivning i forbindelse med andre ydelser Rådgivning i forbindelse med andre ydelser er ikke en normalydelse, og rådgivernes eventuelle Andre ydelser er karakteriseret ved at være ydelser, der ikke kan fastlægges generelt og derfor typiske blot er angivet i punktform. I det følgende er angivet eksempler på, hvordan ydelser hensigtsmæssigt kan specificeres nærmere. Det sker ofte med reference til andre dokumenter, herunder retningslinjer udarbejdet af rådgiverne eller specificeret af klienten i aftalegrundlaget, eksempelvis i byggeprogrammet, der ligger til grund for aftalen. 8. Andre ydelser 8.11 Geotekniske undersøgelser x (x) Rådgiveren udarbejder program for geotekniske undersøgelser. en rekvirerer geotekniske undersøgelser i overensstemmelse med programmet, herunder opfølgning herpå i forbindelse med udførelsen Prækvalifikation x x x Projektet udbydes i fagentrepriser efter Udbudsdirektivet eller Tilbudsloven og rådgiverne varetager i den forbindelse prækvalifikation, herunder udarbejdelse af

5 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 5 af 5 August oplæg til udvælgelseskriterier, oplæg til annoncering, modtagelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger samt indstilling, alt til klientens godkendelse. Ydelsen varetages af projekteringslederen, øvrige rådgivere bistår EU-udbud x x x Gennemførelse af udbud i overensstemmelse med udbudsdirektiverne, herunder udarbejdelse af oplæg til tildelingskriterier mv. til klientens godkendelse. Ydelserne koordineres af projekteringslederen Som udført x x x x Som udført dokumentation afleveres i overensstemmelse med klientens retningslinjer herfor jf. rådgivningsaftalen Tvister x års eftersyn x Dok.nr v/2

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere