370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 7. ÅRG. NR. 4 - NOVEMBER 2010 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere årets sidste udgave af Kværnen. Sædvanen tro er der lidt om lokalplaner, gammelnyt fra "Konen", Graa Mølles historie, Vestas, og megetmere. Sidst men ikke mindst et ønske om god jul og godt nytår til alle læserne. På gensyn i nye boliger i Lisbjerg 1 Gode idéer søges... 2 Annonce 2 Hurra for et godt naboskab 3 Nu har vi en plan! 4 Hvordan sælger man en ny by... 5 Det blev opklaret 6 "Konens" sommerven... 6 Af Graa Mølles historie 7 En aften på bakken... 8 Annonce 8 3 arrangementer - Lisbjerg kirke 9 Kværnens telefontavle 10 Lisbjerg Fritidsliv efterårssæson 11 Fælles juletræsfest Næste nummer af Kværnen: 8. årgang, Nr. 1, 2011 Omdeles senest søndag d. 6. marts 2011 Deadline er fredag d. 18 feb Redaktionen mv. - Se side nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828 Samtidig med at dispositionsplanen for det nye Lisbjerg byområdes etape 1 er sendt i høring er den første lokalplan for et større boligområde fremlagt (høringsfrist 8. december). Planen kan findes på hjemmesiden: Planen skal muliggøre første boligetape umiddelbart nord og nordvest for skole- og institutionsområdet. Der er tale om etageboliger i op til 6 etagers højde fordelt i såkaldte storparceller med boligkarréer, der er beskrevet sådan: "Karrébebyggelsen skal opføres i aftrappede bygningshøjder således, at bebyggelsen bliver tættest og højest mod fordelingsvejen (vest for bebyggelsen) og lavest og mest åben mod skoleområdet." Det hedder videre: "Mod nordøst opløses karréstrukturen til fordel for punkthusbebyggelse i 3, 4 og 5 etager, som skal sikre en god overgang til landsbybebyggelsens lille bygningsskala og mere tilfældige bygningsplacering... Bebyggelserne forudsættes opført i et formsprog og materialevalg, som skal være homogent for hver sammenhængende karrédel og for hvert punkthus. Der fastlægges bestemmelser om materialevalg, som skal bidrage til at sikre den kommende bebyggelse et gedigent præg og en god patinering." Det er vigtigt at pointere, at karrébebyggelse ikke betyder én bebyggelsesform her er mulighed for at både boligselskaber og private konsortier kan etablere sig, og altså også for en kombination af udlejningsboliger og ejerboliger. At der er tale om et projekt, som vil forandre lokalområdet afgørende er tydeligt. Det kan være svært at se, hvordan overgang og sammenhæng mellem det nye byggeri og den eksisterende bebyggelse vil blive, men der er da tænkt på det og arbejdet med det i planen. Men er der nu også tænkt på det hele? Hvad med adgangsforholdene? Med tiden, men formodentlig ikke fra starten, vil vejbetjeningen af centerområdet med de planlagte boliger og med skole, daginstitutioner og klubber ske via bygaden fra Randersvej til Lisbjerg Parkvej og herfra ved en fordelingsvej vest for bebyggelsen. Den nye fordelingsvej er imidlertid ikke forbundet til de eksisterende Ølstedveje (Gl. Ølstedvej og ny Ølstedvej), som indtil videre er eneste forbindelse fra det eksisterende Lisbjerg til centerområdet med skole og øvrige institutioner. Så hvordan skal borgerne fra Lisbjerg komme til institutionerne eksempelvis, når de skal aflevere børn i børnehave eller skole? Ja, de skal vist tage turen gennem et par rundkørsler og finde ud på den nye Søften-Hinnerupvej. Herfra kan de nemlig komme på Lisbjerg Parkvej, som endelig giver adgang til den nye fordelingsvej. Det må der kunne gøres noget ved. Husk at høringsfristen er 8. december. Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Andringer i dette nummer Som nogle sikkert vil bemærke er Kværnens kalender udgået. Dette skyldes at vi har haft lidt bevær med at fremskaffe materiale vedrørende arrangementer, datoer m.v. Redaktionsgruppen overvejer om den helt skal udgå i det nye år. Ligeledes overvejer vi en lille ændring i bladets layout og indhold. Annonce Susanne Butcher udstiller efter nytår ved kunst for alle i Ridehuset Århus. Få flere oplysninger på Derfor spørger vi alle som evt. har nogle gode idéer til det nye års numre af Kværnen. Skulle læserne ligge inde med nogle forslag, vil jeg være meget interesseret i at høre nærmere. Send en mail med jeres idéer eller forslag til Jeg vil så kigge på det hen over vinteren og fremlægge det for resten af redaktionsgruppen inden næste nummer i Mvh. Waleed Y. Majeed Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp, Kasted og Ladefogedvej. Henvendelser til redaktionen vedr. artikler eller eventuelle ændringer skal ske på Tryk: Kopiexperten - Åbyhøj Omdeling: Venlige mennesker i lokalområdet Oplag: 1050 ex. Asbjørn Munch Hansen (ansvh.) el Lars Wørts Medlemmer Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Waleed Y. Majeed (layout) Redaktion: Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, kan du henvende dig til redaktionen eller meget gerne selv skrive. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 26. marts 2009 denne sammensætning: Lars Wørts, formand Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer Tlf (fastnet) - Mail: Peter Bjerring, næstformand Tlf: Mail: Boris Sandvad Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup og Wolfgang Weißschädel Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Hurra for godt naboskab Da jeg i november 2009 blev opmærksom på, at Aarhus Kommune havde lavet ændringer til lokalplan 879, vedr. erhvervsområdet ved Hedeager og Herredsvej i Gl. Skejby og nu udbad sig et høringssvar, blev jeg noget overrasket. Primært fordi jeg ca. 16 mdr. inden da havde brugt en del tid på at skrive et høringssvar til det præcist samme område i Gl. Skejby. Det viste sig, at kommunen nu var i gang med at sælge alle grundene i lokalplansområdet til vindmølle-giganten Vestas, og derfor havde lavet mange ændringer i den gamle lokalplan, for at imødekomme en stor og vigtig potentiel køber. Efter en kort snak med Planlægning & Byggeri i Aarhus Kommune stod det klart for mig, at jeg, som en af de nærmeste naboer til grundene, måtte lave øvelsen igen. Jeg kontaktede derfor alle husstande i det østlige Gl. Skejby for at få et mandat til udtale mig på deres vegne, under forudsætning af, at de naturligvis fik mit høringssvar til gennemsyn og kommentering. Det samme gjorde jeg med Gl. Skejby Beboerforening, samtidig med, at jeg udsendte en på Skejbylisten, hvor man kunne gøre indsigelser mod processen, og evt. deltage aktivt i den. Det var der imidlertid ingen der ytrede ønske om. Jeg nærlæste lokalplan 879 og sammenholdt den punktligt med den gamle lokalplan, med henblik på præcist at kunne identificere forbedringer og forringelser for naboerne til området. Herefter lavede jeg en prioritering af de identificerede områder, så jeg stod klar til Davids kamp mod Goliat. Ultimo november udbad jeg mig et møde med Vestas byggeansvarlige, samt deres bygherre, dels for at forstå byggeriet og Vestas planer, dels for at diskutere lokalplan 879. De første møder med Vestas foregik pr. telefon, som jeg i øvrigt foretog fra mit kontor i Vietnam. Jeg anlagde en forholdsvis aggressiv tone, i forvisning om, at jeg nok ville få kamp til stregen af Vestas, omkring de mange indsigelser jeg havde fået listet og prioriteret. Imidlertid blev jeg lidt flov over min tilgang, da det viste sig, at folkene i Vestas var utrolig lydhøre og pragmatiske. Faktisk udviste de stor empati og forståelse for naboernes situation, ligesom de (til min meget store overraskelse) faktisk kendte den gamle lokalplan til fingerspidserne. Dvs. de havde et meget præcist billede af de forbedringer og forringelser vi stod over for som naboer de var yderst godt forberedte, hvilket jeg har stor respekt for. Herefter skrev jeg mit første udkast til et formelt høringssvar til kommunen, og fik det godkendt hos alle naboer. Jeg sendte det til Vestas som oplæg til diskussion på vores første fysiske møde og de sendte mig deres oplæg. Jeg var yderst positiv og motiveret til at holde det første fysiske møde med Vestas, primo december, på deres kommandocentral, midt i den kommende byggeplads. Det var såmænd i Sommerlyst, hvor jeg har hentet børnene så mange gange. På mødet gennemgik vi min og deres liste, og fik identificeret de områder hvor der var enighed og uenighed, og hvor den nye lokalplan havde klare forbedringer i forhold til den gamle lokalplan. På bedste købmandsvis handlede vi om hvert område for sig f.eks. om afskærmning af lys, dæmpning af støj, det grønne helhedsindtryk, trafikgener, ind- og udkørsler, hensyn til byggegener under byggeriet osv. osv. I løbet af et par timer var vi igennem alt, og Vestas havde mine krav med til bygherren, og jeg havde deres krav med, i min nye version af høringssvaret. Vi gav hinanden hånd på at holde det vi havde aftalt, og få dage senere sendte jeg mit høringssvar til høring på Skejbylisten og fik kun positiv feedback. Herefter blev høringssvaret sendt til Aarhus Kommune, og jeg var naturligvis spændt på, om Vestas ville leve op til løfterne fra mødet, i deres eget høringssvar. Jeg måtte vente helt til den 27. januar 2010, med at få beskeden om, at Byrådet havde godkendt lokalplanen, inden jeg kunne læse den nye lokalplan i sin helhed, samt se Vestas høringssvar. Alt var som aftalt, og vi fik næsten alle vores krav og ønsker tilgodeset, og lokalplan 879 er alt andet lige bare bedre for naboerne end den gamle lokalplan. I tilgift fik vi ved fælles hjælp og snedighed oven i købet Aarhus Kommune til at frigøre hjørnegrunden (Herredsvej/Hedeager) fra bebyggelse, hvilket ville have ødelagt det grønne helhedsindtryk som Vestas laver omkring byggeriet, og det ville blive ufattelig grimt for de nærmeste naboer i Gl. Skejby. I stedet ligger grunden nu øde hen, og skal i fremtiden anvendes til busvendeplads. Min personlige holdning er, at vi ikke kan være utilfredse med Vestas som nabo, selvom det bliver et kæmpe byggeri. Alternativet i den gamle lokalplan var potentielt mere skræmmende. Alt i alt har det været en fantastisk proces at samarbejde med Vestas. De har været helt åbne omkring deres initiativer, motiver og bevægegrunde også dem der påvirker os i negativ retning. Samtidig har de haft stor fokus på det de kalder godt naboskab de har ikke lyst til negativ omtale i pressen eller i nabolaget pga. utilfreds naboer, der føler sig kørt over af Vestas eller kommunale procedurer. De kan godt forstå, at vi ikke vil have belyste facader om natten, og at vi ønsker P-pladsen beplantet til ukendelighed af træer og blomster, og meget mere... Det gode naboskab handler ikke blot om situationen efter byggeriet, men også om situationen under selve byggeriet, hvor Vestas udviser stor interesse for naboerne, og agtpågivenhed overfor de gener de er bevidste om, at de trods alt påfører lokalområdet i byggefasen. Det gælder både støj, støv og trafik. F.eks. bliver støjende weekendarbejde varslet i rimelig tid, ligesom den tunge trafik er ledt væk fra lokalområdet i nattetimerne, så vi kan få vores skønhedssøvn i Øst-Skejby. Processen har betydet, at jeg har fået sympati for Vestas og for projektet, og dermed har højt til loftet omkring min tolerance af byggegenerne og mon ikke det var Vestas ambition fra starten? Jeg tror det og det virker jo, så jeg hilser Vestas velkommen i Gl. Skejby. Jeg er sikker på en god og seriøs nabo, som siger hvad de gør, og gør hvad de siger og så synes jeg da, at det er lidt cool, at en af verdens største vindmøllegiganter holder til i min baghave. Martin Ahler Gl. Skejby

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Nu har vi en plan! Dispositionsplanen for første etape klar til høringsfasen. Det nye Lisbjerg byområde har været på tegnebrættet siden Ambitionerne for den nye by har været høje, og det er i hvert fald én af forklaringerne på, at processen fra byplankonkurrencen i 2002 til den endelige dispositionsplan for første etape nu endelig er sendt til høring har været så lang. Planen kommuneplantillæg nr. 9 er udgivet som et resumé og kan læses i fuld længde på kommunens hjemmeside: bolig-og-byggeri/kommuneplanlaegning. 1. etape, som dækker området vest for Randersvej og syd for Ølstedvej med centerområde og institutioner, udgør ca. 183 ha. til egentlige byformål (boliger, erhverv, service). Her forventes udviklet en bydel, der rummer indbyggere. Store ambitioner De store ambitioner afspejles i byrådets markeringer af, hvad der skal karakterisere det nye byområde: Attraktive og varierede byggemuligheder med gode udsigtsmuligheder og høj tæthed, der kan tiltrække både visionære investorer og arkitekter, så der kan skabes en mangfoldig, bæredygtig og varieret by af høj arkitektonisk kvalitet. En bred vifte af erhvervsområder, som henvender sig til spektret fra udelukkende videnserhverv til lettere produktions- og serviceerhverv, så der kan skabes lokale arbejdspladser for en bred gruppe af fremtidige beboere. Offentlige servicetilbud af høj kvalitet, hvor der blandt andet fra start er bygget en fremtidssikret visionær skole med en lang række af tilbud for både områdets børn og øvrige brugere. En klar og fremtidssikret infrastruktur med både en højklasset kollektiv trafikbetjening, fremtidssikrede og smukke veje samt et sammenhængende stisystem. God tilgængelighed skal være en hjørnesten i planlægningen. Et meget attraktivt landskab med både store skovområder, en centralt beliggende landskabspark, en blå struktur med sammenhængende vandløb og søer, og et sammenhængende net af grønne kiler med højt naturindhold, som i videst muligt omfang giver boligerne udsigt over og let adgang til landskabet. Gode indkøbsmuligheder så det lokale handelsliv bliver et af områdets kendetegn, hvorved transportafstande minimeres og arbejdspladser skabes. Veldisponerede og tilstrækkelige idrætsarealer, som kan rumme en bred vifte af idrætstilbud som supplement til de rekreative muligheder, som tilvejebringes gennem de grønne kiler, der allerede findes i området og i kraft af Lisbjerg Skov og Egådalen. Bliver det så til noget? Der er stadig et stykke vej fra overordnede planer til der faktisk bliver bygget boliger til de planlagte indbyggere. Men dispositionsplanen er et nødvendigt skridt på vejen. Der kan ikke udarbejdes de nødvendige lokalplaner for byggeri af boliger, erhverv og service, før dispositionsplanen er endeligt vedtaget af byrådet efter høringsfasen, som er frem 8. december. At byplanafdelingen selv er utålmodig vidner fremlæggelsen, samtidig med dispositionsplanen, af den første lokalplan (nr. 828) for boligbyggeri i centerområdet med samlet 370 boliger. Det er uden tvivl både byrådets og byplanafdelingens intention, at nu skal der gang i byudviklingen. Så hvis borgerne i lokalområdet vil have indflydelse på den overordnede planlægning og på boligsammensætning og -udformning i den nye Lisbjerg by, ja, så er det nu. Hvad kan gå galt, og hvad kan der være af indvendinger? Hvordan sikrer kommunen, at der faktisk bliver tale om en mangfoldig, bæredygtig og varieret by af høj arkitektonisk kvalitet. Der skal findes investorer, som er indstillet på at honorere det høje arkitektoniske og kvalitetsmæssige ambitionsniveau. Der er ikke tvivl om, at byplanafdelingen mener de findes. Det er ikke en parcelhusby, kommunen har på tegnebrættet. Der skal bygges højt og tæt. Men vil folk bo sådan, og risikerer vi, at fremtidens parcelhusfolk flytter udenfor kommunen, når de ikke kan købe en grund i Lisbjerg? Højt og tæt, det lyder for nogen umiddelbart ligesom blokkene i Gjellerup eller Brøndby Strand eller... Hvordan vil kommunen sikre mangfoldigheden i den nye by mht. ejerforhold og social sammensætning? Det er jo blevet moderne at karakterisere og stemple hele byområder som ghettoer. Det er nok ikke det, planlæggerne har tænkt, men hvordan vil man styre udviklingen? Dispositionsplanens udformning af den endelige vej- og trafikstruktur er én ting. Men der står jo ikke et færdigt byområde fra den første dag. Hvordan vil man i udbygningsprocessen sikre et vejnet og en trafikstruktur, der lever op til principperne om tilgængelighed til byområdet, til de enkelte boligområder og ikke mindst til institutionerne i området? Borgerinddragelse har i flere år haft høj politisk prioritet i Århus Kommune. Der har også i planlægningsforløbet indtil nu været arbejdet med inddragelse af beboerne i Lisbjerg. Det er også markeret, at borgerne skal inddrages i den videre planlægninsog udbygningsproces. Men det er ikke konkretiseret hvordan. Den sunde skepsis er på sin plads, og den kan i bedste fald medvirke til at undgå fejltagelser og forbedre planer. Det er den, der skal frem i høringsfasen frem til 8. december. Lars Wørts

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Hvordan sælger man en ny by Lisbjerg skal markedsføres Ét er at lave en plan den skal også realiseres. Og der kommer ikke en ny by på Lisbjerg Bakke, før der bliver solgt grunde og bygget på dem. Derfor er der også, som led i dispositionsplanlægningen af 1. etape, udarbejdet en skitse til markedsføringsstrategi, som kan skabe interesse for at investere, bo og arbejde i Lisbjerg. I skitsen lægges der vægt på, at beboerne i Lisbjerg og de fremtidige indbyggere kan knytte et identitetsforhold til den nye by. Markedsføring i hvert fald i den skala, som der her er tale om er ikke gjort ved at sætte grunde til salg. Det er snarere markeret, at det er værdier som bymæssig identitet, som byens borgere kan relatere sig til, der skal sælge den nye by til de fremtidige borgere og virksomheder eller brande som det hedder på nutidsdansk/ -engelsk. Borgerinddragelse skal ikke bare være noget man taler om, og som planlæggerne gennemfører som en pligtbestemt nødvendig del af en planproces. I Lisbjerg skal den bidrage til markedsføringen. Ønsket og ambitionen er, at der fra nuværende beboere, repræsentanter fra det nye og gamle Lisbjergs erhverv og andre interesserede borgere kommer forslag til markedsføring af Lisbjerg. Det er værd at hæfte sig ved, at udvikling af bymæssig identitet i den nye by tænkes skabt ved kobling af det nye dem der flytter til, og det der skal etableres med det gamle. Og det gamle er altså mere en stenalder, jernalder og vikingetid og mere end natur og skønne udsigter. Den nye by skal godt nok etableres på en bar mark med flot udsigt og fyldt med overpløjede gravhøje, men der bor mennesker i Lisbjerg med et liv og en kultur de kan også være med til at sælge Lisbjerg og skabe den nødvendige bymæssige identitet og sammenhængskraft. Lars Wørts

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Det blev opklaret! I Konens gemmer ligger et gammelt avisudklip, hvor gammelt det er, er svært at bedømme, men de krøllede bogstaver afslører nu, at det sagtens kan være tæt på de hundrede år. Emnet er desværre stadig ret så aktuelt. I medieme læser man dagligt om indbrud og tyverier, tyve der lister omkring for at 1a bytte fra biler og huse, og det også her i vort kvarter. Men bedre var det åbenbart ikke i gamle dage. Derom avisudklippet. Tyven fra Lisbjerg. Han stjal en hest på Sjælland. Den tidl. her i bladet omtalte Frederik Christesen, der sidder arresteret under Værløse-Tudse Herreder, har yderligere tilstået at have begået indbrudet hos købmanden i Lisbjerg den 2.ds., hvor han stjal pengeskuffen indeholdende 15 kr. Skuffen, som han kastede fra sig, blev senere fundet. Endvidere har han tilstået, at han natten mellem 4. og 5. ds. har stjålet en hesteplag på Tomevedgård på Sjælland, hvor han tidligere havde tjent. Plagen solgte han næste morgen til en hestehandler i Slagelse for 425 Kr. Derfra tog han over land til Aarhus, hvor han soldede omtrent alle pengene op, og han tog så med damperen til Kallundborg, hvor han blev anholdt. December, julemåneden, står for døren. En mand klædt i rødt med en sæk på ryggen godt fyldt op med alskens gode sager pakket i det nydeligste julepapir, vil nu snart liste omkring ved vore huse for at putte julegaverne ned gennem husets skorsten. Han vil modsat ham tyveknægten, der drager af med gave? fra vore hjem, igen i år være så hjertelig velkommen. Glædelig jul fra Konen i Skoven. Konen i skoven Konens sommerven på Skejbybakken! Så I den, bemærkede I den, den lille, seje solsikke i midterrabatten på Skejbybakken her i sommer. En dag midt på sommeren fanger Konens blik den lille vel nok kun halv meter høje, men stolte og strunke solsikkeplante i en midterrabat på Skejbybakken. Tænk at stå der så alene i den magre, golde jord midt mellem de nyanlagte og ret så trafikerede kørebaner. Tænk at så sig ned der. Modigt må man sige. Døgnet rundt med bilos lige i hovedet. Stor blev den jo ej heller, men den var der. Konen hilste på, hver gang den lille ranke skille- vagt blev passeret. De gule solstråler fra solsikkens runde hoved vinkede igen, mener hun nok. Vi var venner. En skønne dag var den væk, borte, den var der ikke! Ganske vist havde den taget sine efterårsfarver på, lysebrunt, lidt gyldent og gråt, den havde forberedt sig på at visne bort ved vinterens komme. Men en mandag morgen i oktober var den der ikke mere, intet af den var tilbage. Hjulspor afslørede dens skæbne. Den var kørt over! En bil på afveje havde alt for tidligt gjort det af med Konens herlige lille solsikkeven fra Skejbybakken sommeren Konen i skoven

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Af Graa Mølles historie Den 29. juni 1863 får Jens Christian Troldahl skøde på Graa Mølle af svigermoderen Maren Rasmusdatter. Der er her i Kværnen tidligere fortalt om hvordan den gode Maren udnyttede sin aftægt på Graa Mølle. Jens Christian Troldahl var en meget driftig landmand. I 1867 blev sogneforstanderskabet ophævet og afløst af sognerådene. Jens Christian Troldahl var i nogle år sognerådsformand for Hasle-Skejby-Lisbjerg sogneråd, og det kan læses af forhandlingsprotokollen, at møderne ofte blev holdt i Graa Mølle. I 1867 gennemførte man i Danmark den første kommunalreform. Den anden kommunalreform kom som mange vil huske i 1970 og den tredje var Lars Lykke Rasmussens strukturreform i I forbindelse med den første kommunalreform blev Jens Christian Troldahl sognerådsformand for Hasle-Skejby-Lisbjerg sogneråd, og det ses af forhandlingsbogen at møderne ofte blev hold i Graa Mølle. I 1869 købte han en gård i Lisbjerg, - matrikel nr. 6 den gamle tinggård som han udstykkede, og en del af jorden blev lagt under Graa Mølle. Samtidig købte han jord på Trige præstegårdsmark og byggede gården Trolleborg, som han solgte videre i Jens Chr. Troldahl var tilsyneladende en dygtig landmand. Han havde en særdeles god besætning og hentede mange præmier hjem fra dyrskuer i Århus og Randers. Efterhånden kniber det imidlertid for Troldahl at klare sine forpligtelser. Den meget hårde aftægtskontrakt med svigermoderen sammen med de mange munde der skulle mættes på møllen. I 1870 var der i alt 26 mennesker der havde deres daglige gang på Graa Mølle. Måske har Troldahl's også levet en herskabelig husførelse. Der var bl.a. ansat lærerinde til børnene, og der boede også tre kvindelige slægtninge på møllen. Troldahl er på et tidspunkt også kommet i kløerne på storkøbmanden Hans Broge i Århus. Hans Broge har hjulpet Troldahl både med rede penge og varer fra købmandsgården. Hans Broge har givetvis en naturlig interesse i at få fat på Graa Mølle som et aktiv i sin købmandsvirksomhed. Broge havde på et tidligere tidspunkt forsøgt at få fat på Ny Mølle ved at tage pant i møllen som følge af et tilgodehavende hos mølleejer P.E. Steenholdt. Hans Broge, købmand. Født 4. dec. 1822, død 25. marts Købmand i Århus Ejer af Gråmølle, Gammelgård og Bustrup. Medlem af borgerrepræsentationen og byrådet i Århus Medlem af Rigsrådet Fotograf Eckardt, Frederikke Kathinca Alvilde Kilde: Det går stadig tilbage for Troldahl. Han belåner 3 huse som han ejer i Lisbjerg og i 1874 belåner han ejendommen i Trige. Troldahl er i 1879 nødsaget til at bortforpagte Graa Mølle til sin svigersøn Christian Pind som er søn af jægermester J. Pind på Tustrup i Hørning sogn på Djursland. I 1880 erklærer Grosserer Hans Broge Troldahl fallit og overtager Graa Mølle. Christian og Karen pind må også forlade Graa Mølle, dog vist nok først i 1882, men nogle få år senere dør Christian og efterlader enken Karen Pind som i 1896 opretter en blomsterforretning på Søndergade 30 i Århus. Karen Pind dør på Randers Kloster i Efter fallitten flyttede Jens Chr. Troldahl til Ålborg med hele familien, hvor han drev en del kreaturhandel. Sammen med svigersønnen Peder Kjeldsen der var gift med den ældste datter, oprettede de en kreaturkommisærforretning i Newcastle upon Tyne i England under firmanavnet Troldahl og Kjeldsen. Peder Kjeldsen omkom ved en ulykke i Hamborg Mette Marie, Jens Chr. Troldahl s kone, døde 30. sept. året efter at de flyttede til Ålborg. I Ålborg kom Troldahl til at betyde meget for Indre Mission i Ålborg, hvor han i mange år var foreningens formand. Han var også primus motor for opførelsen af Vor Frelsers Kirke i Ålborg. Troldahl døde den 6. januar 1903, og blev begravet ved sin hustrus side på Ålborg kirkegård, hvor Indre Mission har rejst en mindesten over ham. Jens Chr. Troldahl fik 7 døtre og 3 sønner. Sønnerne udvandrede, så der findes angiveligt ingen efterkommer her i landet som har videreført slægtsnavnet. En forhenværende skoleinspektør Troldahl i Hellerup har købt navnet, idet hans oldemor i sit første ægteskab var gift med en bror til Jens Chr. Troldahl. Boris Sandvad

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN En aften på bakken for længe siden Vejret var lunt denne tidlige aftentime. Det var lørdag den 23. september Laurits og Alvin var på vej op ad kirkestien mod Lisbjerg. De havde begge arbejdet på Graa Mølle, men året før, på æ skywtdaw den 1. november, var Alvin blevet ansat på Mollerupgaard. Laurits arbejdede fortsat på Graa Mølle. De havde kendt hinanden i flere år - lige siden Alvin startede på Søften Skole i 4. klasse, hvor også Laurits var elev. Selv om de nu arbejdede på hver sin gård, sås de ofte når aftenmalkningen var overstået og dyrene fodret. Både i Lisbjerg og i Skejby, mødtes de med andre unge fra gårdene i området. På vej op ad bakken mod Lisbjerg talte de om det forestående århundredskifte. Tror du, vi kan finde ud af at skrive nittenhundrede og nittenhundredeogen, når vi kommer dertil? spurgte Laurits. Det mente Alvin blot var en vanesag, men han var enig i, at det ville være underligt lige i starten. Men en stor aften, det ville det blive, sagde han og berettede, at hans søster i Silkeborg havde fortalt, at Silkeborg ifølge en lov af 7. april 1899 var blevet udnævnt til købstad. Dette skulle ske med virkning fra årsskiftet og derfor havde kommunen besluttet, at rådhuset skulle illumineres nytårsaften og at borgmesteren i den anledning ville holde en tale til byens festende folk. Da de var nået næsten op til Lisbjerg, vendte Laurits sig om og kiggede ned over ådalen. Det er nu en flot udsigt, man har her fra, sagde han og pegede mod sydøst, ud mod bugten. Det erklærede Alvin sig enig i, men tilføjede: Man kan altså se endnu mere fra Kongsbjerg. Og så tilføjede han: Men udsigten herfra vil man kunne nyde i al fremtid efter at Rasmus Mikkelsen Kajhøj har deklareret at stien stedse skal opretholdes som skole- og kirkesti. Har han da det? spurgte Laurits. Ja, svarede Alvin, her mellem Lisbjerg og Terp. Det var sådan en slags julegave til egnen, han har lavet en erklæring den 21. december 1898, hvor han forpligter fremtidige ejere at bevare stien i en bredde af tre alen. Vi har gået på den sti de sidste mange år, ligesom på stien mellem Terp og Mollerup, men den sti er ikke særlig behagelig efter tø. Da ligger der tit vand over stien, tilføjede Alvin. Det kunne Laurits godt huske efter den foregående vinter. De var begge enige om, at stien gjorde stor gavn, fordi man derved sparede at skulle gå helt ud til Randersvej for at komme til Lisbjerg. Hvad skal du lave nytårsaften? spurgte Laurits Alvin. Det havde Alvin endnu ikke planlagt, men han vidste allerede nu, at han ikke havde fri nytårsaftensdag. Først efter malkningen kunne han begynde at fejre nytårsaften. Vi kunne jo tage her op til Lisbjerg og sætte roelygter op, fortsatte Laurits. For at skræmme nattegængere, er det det, du vil? sagde Alvin. Ja, svarede Laurits, men vi kan vel også træffe nogle af pigerne og gøre en fest! Derved enedes de, da de begge mente, at de syv kilometer ind til Aarhus var alt for langt at gå en nytårsaften. Det ville i bedste fald tage 1½ time at komme derind og mindst 2½ time, at komme hjem igen. wolfgang w. Laurits og Alvin og deres dialog er opdigtet. Øvrige navne og oplysninger er faktuelle. ANNONCE Kunstudstilling i Lisbjerg Sognegård. Søndag den 14. november var der fernisering på udstillingen Jette Holm, Ikoner og akvareller. Pænt fremmøde vidner om, at Jette Holm er en anerkendt kunstner, som oven i købet bor i Lisbjerg. Jette Holm har malet i ca. 30 år og er bl.a. uddannet på Billedværkstedet Søkilden ved Ry, og på Århus Kunstakademi. På udstillingen i Lisbjerg Sognegård viser Jette Holm koptiske og etiopiske ikoner. Nogle er malet på træ med tempera og bladguld, andre på lærred. Endvidere viser Jette Holm en række store, lyse akvareller. Motiverne er hentet fra rejser til Lofoten, Tyrkiet og Alperne, samt Danmark, hvor især vestkystens farver har inspireret Jette Holm, som har været sognepræst i Løkken. Udstillingen kan ses i Kirkekontorets normale åbningstid (mandag-fredag, kl. 9-13; torsdag kl ). Det er også muligt, at se udstillingen 1. søndag i advent, den 28. november, hvor der serveres gløgg og æbleskiver i Lisbjerg Sognegård, umiddelbart efter Gudstjeneste De ni læsninger i Lisbjerg Kirke, kl

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 3 flotte arrangementer i Lisbjerg kirke Julekoncert i Lisbjerg kirke 3.s.adv december er der julekoncert i Lisbjerg kirke kl Familiegudstjeneste i Lisbjerg kirke med guitaristen og sangskriveren Torben Wahlstrøm Vokalensemblet CONCERT CLEMENS Vi skal høre det Århusianske kor Arosantus som havde 25 års jubilæum i 2009, hvor de bl.a. opførte John Rutter's Requiem sammen med musikere fra Århus Symfoniorkester. I 2008 deltog koret ved opførelsen af Händels Messias i Århus Domkirke sammen med en række andre kor. Ved julekoncerten i Lisbjerg synger koret 2 satser fra Dvoráks messe i D-dur for kor og orgel, satser af Mendelsohn og Niels La Cour og der vil selvfølgelig også være kendte advents- og julesalmer i forskellige arrangementer så vi kommer i den helt rette julestemning. Koret ledes af Per Skriver (siden 2003), som er organist ved Skt. Markus Kirke i Århus. Han har givet talrige koncerter både som orgelsolist, cembalist, akkompagnatør og dirigent og har komponeret mange værker for bl.a. kor. Ved koncerten medvirker også organist Jesper Thimsen. Nils Holgersens forunderlige rejse genfortælles. Søndag den 6. februar er der familiegudstjeneste i Lisbjerg kirke kl. 14. Guitaristen og sangskriveren Torben Wahlstrøm vil genfortælle historien om Nils Holgersens forunderlige rejse krydret med sine egne sange. For 100 år siden sendte Selma Lagerløf (som modtog Nobelprisen i litteratur for romanen i 1909) drengen Nils Holgersen ud på en lang rejse. Han var blevet forvandlet til en lille nisse og blev båret af en hvid gase, der sammen med en vildgåseflok fløj hele vejen fra Skåne til Lapland og hjem igen. Men hvordan var det nu lige med ham Nils? Hvorfor blev han forvandlet og hvordan bliver han menneske igen? Ja hvad vil det egentlig sige at være menneske? Kirkekoret medvirker, der er fællessalmer og efter den stemningsfulde gudstjeneste vil der være kaffe i våbenhuset. Søndag den 27. februar kl er der koncert i Lisbjerg Kirke med vokalensemblet Concert Clemens, som vil opføre velklingende engelsk musik fra det 20.århundrede af bl.a. Herbert Howell, Benjamin Britten og F.H. Harris. Concert Clemens blev stiftet i 1997 og er siden 2003 blevet ledet af Carsten Seyer Hansen som er kantor ved Århus Domkirke. Ensemblet består af 16 sangere fra det århusianske kormiljø heriblandt mange uddannede sangere og koret udmærker sig ved at være blandt de allerbedste i Danmark. Mere om Arosantus på: Mere om Torben Wahlstrøm og Nils Holgersens forunderlige rejse på: Der er gratis adgang til koncerten Man kan se mere på: Vel mødt til nogle dejlige koncerter. Birgitte W-W

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnens Telefontavle Erhverv ABR, Arkitekt, Bygge- og Rådgivningsfirma, Randersvej 374, 1., Lisbjerg tlf. nr.: Assurance Forum, forsikringsmægler, Randersvej 335, Lisbjerg tlf. nr.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen, Elevvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: BK Maler v/ Janne Rasmussen, Bymandsvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: Clinique Velvære, fod- og zoneterapi, Ølstedvej 2B, Lisbjerg tlf. nr.: DK Benzin, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: Franske Autodele, Holmstrupgårdvej 192, 8210 Århus V tlf. nr.: Galleri Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39, Gl. Skejby - tlf. nr.: Galleri Magenta, Elstedvej 51, Terp, 8520 Lystrup - tlf. nr.: Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen A/S, Elevvej 84, Lisbjerg tlf. nr.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation, Elevvej 62, Lisbjerg tlf. nr.: Jala Helsekost ApS, Nedergårdsvej 7, Gl. Skejby tlf. nr.: KRUSE Entreprenør & Konstruktør v/ Claus Kruse, Smoven 9, Lisbjerg - nr.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl, Revelhøjvej 11, Kasted tlf. nr.: Køre-Center Århus, køreskole, Nedergårdsvej 40 C, Gl. Skejby tlf. nr.: Køreskole Nord, Randersvej 325, Lisbjerg tlf. nr.: Leo Brøgger, Lampeforretnigen Stjernepladsen tlf. nr.: Oliefyr-1, Randersvej 348, Lisbjerg tlf. nr.: Susanne Butcher, Billedkunstner, Nedergårdsvej 79 Skejby, 8200 Aarhus N. nr.: Terp Maskinudlejning v. Svend Erik Kristensen, Elstedvej 36, Terp tlf. nr.: Tilstand & Energi, Randersvej 374, 1. Lisbjerg tlf. nr.: Tømrermester Søren Birkeland, Bymandsvej 34, Lisbjerg tlf. nr.: Århus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg tlf. nr.: Institutioner Børnehaven Gimlehøj, Lisbjergvej 15, - kontor: tlf. nr.: Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Caritas, plejehjem, Graham Bellsvej 2, Gl. Skejby tlf. nr.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen, Kirkely 3, Gl. Skejby tlf. nr.: Kasted Kirke, graver Claus Nissen tlf. nr.: Kriminalforsorgen Pensionen Skejby, P.O. Pedersensvej tlf. nr.: Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv, Randersvej 384, Lisbjerg tlf. nr.: Åbent den 1. og 3. torsdag i hver måned (undt. Juli), fra kl. 16 til Lisbjerg sognegård og kirkekontor, Lisbjergvej 15A, Århus N tlf. nr.: Kirkekontoret er åbent mandag til fredag 9.00 til Torsdag tillige Lisbjerg Beboerhus, Randersvej 384, Lisbjerg kontakt Peter Bjerring tlf. nr.: Lisbjerg Fritids- og juniorklub, Lisbjergvej 13, Lisbjerg mobil / tlf. nr.: Lisbjerg kirke, graver Pia Bluhm tlf. nr.: Lisbjergskolen, Lisbjergvej 15, Lisbjerg tlf. nr.: Lokalcenter Bjørnshøj, Gartnerparken 1-5, Trige tlf. nr.: Lokalcenter Skelager, Skelagervej 33, Århus N tlf. nr.: Lyngåkollegiet, Graham Bellsvej 4, Skejby tlf. nr.: Lyngåskolen, Karavana og Neurohuset, Graham Bells Vej 1, Skejby, tlf. nr.: SFO på Lisbjergskolen, Lisbjergvej 15, Lisbjerg SFO: årg. tlf. nr.: SFO: årg. tlf. nr.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Langeløkke 14, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf), Tilst Østervænge 1, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Torben Brink (kbf), Marie Belows Vej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Tilst-Kasted Kirkekontor, Havkærvej 9, Tilst tlf. nr.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek tlf. nr.: Tilst-Kasted Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, Tilst tlf. nr.: Ovenstående liste er en lokal telefonliste, der forhåbentlig er nyttig at have ved hånden. Ved eventuelle rettelser og tilføjelser til, eller fjernelser fra listen; bedes man henvende sig til redaktionsgruppen, se side 2 for kontakt.

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 11 Lisbjerg Fritidsliv Kværnens kalender efterårssæson Gymnastikken har 17 trofaste tilmeldte. Volleyholdet lider lidt, de er ikke altid spillere nok, de har Gl. sågar Skejby opfordret Beboerforening nogle har fra planlagt gymnastikholdet Øl-smagning i at deltage, tirsdag, da træningen den 2. november er lige kl. efter! følgende arrangementer: Kom og hør om det lokale minibryggeri Baneleje Wintercoat og ikke mindst få nogle smagsprøver Vi lejer en del baner ud, men der er stadig ledige tider. Halloween søndag, den 31. oktober af deres spændende øl. Nye tiltag aften ved halvottetiden og frem. Latin Dance, først annonceret som Zumba, er blevet Beboerforeningen et tilløbsstykke vil desuden over al sørge forventning. ost Før start var holdet overtegnet, så vi måtte oprette ventelister! 40 kvinder Vi opfordrer danser, til at ryster man bevæger og vrikker sig ud i med hvad og vrikkes snacks. kan Arrangement hver torsdag. foregår Det Kirkely er både 4. sjovt Gl. Skejby, og lærerigt. ved halvottetiden, Vi overvejer så at der oprette er størst to hold næste efterår. Entré. mulighed for at få en fælles oplevelse. Mindfulness er et koncentreret forløb i bla yoga, meditation og nærværstræning over 8 gange i november og december. Med meget fin tilslutning. Vi overvejer pt. at sætte et hold Det op er ved igen at til blive foråret, en fin evt. tradition et mere her koncentreret i byen, Banko forløb torsdag, over nogle den 18. få weekender. november kl. Man kan læse hvor mere man pynter om Mindfulness op i haven med på bl.a. vores udskårne hjemmeside. Få en Og hyggelig man er aften velkommen i Lisbjerg Beboerhus til at skrive med til vores , om man er interesseret i ovenstående. græskar med lys i og tager familien under armen dine naboer og vind spændende præmier. Badminton og for går de på lidt opdagelse ældre børn i byen. er et ønske. Vi mangler lidt flere På tilkendegivelser gensyn! fra unge der kunne være interesserede. Tøj Det er nu muligt at bestille træningsdragter med Lisbjerg Fritidsliv logo på ryggen og eget navn på brystet, til en meget fordelagtig pris. De første er lige kommet fra trykken, så hold øje med nogle børn og voksne der bærer dem. De kan bestilles på hjemmesiden. Næste leverance er LST efter jul. KASTED Arrangementer i LST beboerforening: Arrangementer fra Kasted menighedsråd. Kontakt Lisbjerg Fritidsliv er en ung, lille forening. Vi har oprettet hold og aktiviteter der var efterspørgsel Onsdag efter d. i vores kl nærområde : I bestyrelsen har vi Ingen selv oplysninger. ideer til nye tiltag, men vi vil ALTID Fællesspisning gerne i høre Lisbjeg fra Beboerhus andre borgere om nye aktiviteter eller arrangementer vi kan Menu: lave. Der Chili er con masser carne med af råderum salat og brød. og fantastiske faciliteter Følg evt. på med den på: nye Lisbjergskole. Ydermere vil vi i foreningen være meget aktive og tydelig i opbygningen af det nye byområde Fredag i Lisbjerg. d kl. Det er jo : enestående at der udvikles en ny by, hvor der allerede er skole Børnediskotek og institutioner for og 0. - forhåbentligt 5. klasse et velfungerende foreningsliv når der udbygges. På nuværende er vores lokalområde (Lisbjerg, Terp, Kasted, Gl.Skejby) stort rent geografisk, men i Lisbjerg ikke Beboerhus ret stort befolkningsmæssigt. Lisbjerg Fritidsliv vil være synlig til div. Borgermøder om udbygningsplaner og i igangsættelsen af det nye kulturcenter på Lisbjergskolen. Fredag d kl : Er man Gule nysgerrig ærter i kan Lisbjerg man Beboerhus finde oplysninger om hold, aktiviteter og ledige badmintonbaner på vores hjemmesidde: Og spørgsmål Lørdag d. kan sendes og søndag til: d : Julemarked i Lisbjerg Beboerhus GAMMEL SKEJBY Vi er kommet godt i gang med indeværende sæson. Foreningen fylder efterhånden godt op i hallen på skolen. De to børnebadmintonhold, 0.-2.årg. og 3.-4.årg., er fyldt op. Desværre blev det opslåede basketballhold for 9-12 årige ikke til noget grundet manglende tilslutning. Vi forsøger igen på et senere tidspunkt. Evt. med en workshop som startskud. Venlig hilsen Torsdag d : På vegne af bestyrelsen Julebanko i Lisbjerg Beboerhus Anne Raahauge

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Fælles juletræsfest på Lisbjergskolen Alle børn, søskende og forældre i hele lokalområdet inviteres til juletræsfest Onsdag d. 15. december kl til Julefesten foregår på skolens torv og eftermiddagens program er følgende: Lucia-optog fra trappen på 1.etage, rotunden, og ned til torvet Fælles dans omkring juletræet Æbleskiver, gløgg og saft. Forskellige aktiviteter på torvet ansigtsmaling, tegne/klippeværksted, "muse- station", sanglege omkring træet med nissepiger Julemanden kommer på besøg med sin sæk Aktiviteterne begynder at lukke Julefesten slutter og oprydning begynder Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med børn og voksne fra hele lokalområdet. I år har vi lavet nogle nye tiltag hvor vi forsøger at tilgodese både vuggestue-, børnehaveog skolebørn på bedste vis. Julemanden har selvfølgelig, hovedsageligt, sunde ting i godteposen. Af hensyn til traktementet vil vi gerne vide hvor mange I kommer. I kan aflevere nedenstående slip i Rønnebo, Gimlehøj eller skolens kontor, senest torsdag d eller tilmelde jer på Prisen er 25 kr. pr. voksen. Børn gratis. Betaling foregår ved indgangen på dagen. Barnets navn: Vi kommer: antal børn antal voksne

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Skolen som videns- og kulturcenter

Skolen som videns- og kulturcenter Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 7. ÅRG. NR. 2 - JUNI 2010 Kværnens sommernummer har bl.a. lidt om kultur i lokalområdet, den snarlige indvielse

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

KULTURKALENDER DEcEmbER 2014 søndag DEN 7. DEcEmbER KL. 13.30-17.00

KULTURKALENDER DEcEmbER 2014 søndag DEN 7. DEcEmbER KL. 13.30-17.00 KULTURKALENDER DECEMBER 2014 Det sker i Brøndby søndag den 7. december kl. 13.30-17.00 Stor Julematiné i Kilden Kulturkalender DECEMBER 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER DECEMBER 2014 Udstillinger:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

- Er du dum eller hva? Han ér gået fat det! Fuck dig. Min bedstemor er bedre end dig til at spille fodbold...

- Er du dum eller hva? Han ér gået fat det! Fuck dig. Min bedstemor er bedre end dig til at spille fodbold... Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 6. ÅRG. NR. 1 - MARTS 2009 Her er så det første nummer af Kværnen i 2009 som bland andet byder på en længere

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Det er alvorligt ment, når kommunen taler om borgerinddragelse.

Det er alvorligt ment, når kommunen taler om borgerinddragelse. Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD NR. 3 - NOVEMBER 04 I dette numme af Kværnen har vi blandt andet valgt at fokusere på skolen, institutioner

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Fredagsbrev uge 37. Kære forældre

Fredagsbrev uge 37. Kære forældre Fredagsbrev uge 37 Kære forældre Tak for sidst skal der lyde herfra for både høstmarkedet og det fælles forældremøde. Vores årlige høstmarked er nu forbi, alt er ryddet op, og vi er nu gået ind i en almindelig

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA

Kunstnerhuset KARAVANA Kunstnerhuset KARAVANA Månedsbrev april 2015 Kompagni Karavana Workshop I april måned har vi i Kompagniet afholdt vores første workshop, som var en stor succes. Vi havde deltagere fra både Lyngåskolen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere