Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder"

Transkript

1 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013

2 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Kapitel 2. Sammenfatning Indledning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag 19 Kapitel 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder Baggrund Direktivets indhold Direktivets kapitel I Anvendelsesområde og definitioner Harmoniseringsgraden Direktivets kapitel II Generelle oplysningskrav Direktivets kapitel III Oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted Formelle krav for aftaler indgået uden for fast forretningssted Formelle krav for aftaler om fjernsalg Fortrydelsesret Manglende oplysninger om fortrydelsesretten Udøvelse af fortrydelsesretten Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler

4 Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret Direktivets kapitel IV Anvendelsesområde Levering Gebyrer for anvendelse af betalingsmidler Risikoens overgang Kommunikation pr. telefon Yderligere betalinger Direktivets kapitel V Håndhævelse og sanktioner Ufravigelighed Information Levering uden forbrugerens anmodning Underretning af Kommissionen Kapitel 4. Hovedtræk af gældende dansk ret inden for de områder, der berøres af direktivet Forbrugeraftaleloven Indledning Forbrugeraftalelovens EU-retlige baggrund Forbrugeraftalelovens anvendelsesområde mv Oplysningspligt ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted Aftaler indgået uden for fast forretningssted Fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikkefinansielle tjenesteydelser Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen og dens beregning Fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten Retsvirkningerne af at bruge fortrydelsesretten Tilknyttede aftaler Købeloven Indledning Levering og risikoens overgang ved købsaftaler Forbrugerens beføjelser ved sælgers forsinkelse med levering af salgsgenstanden Forbrugerens ret til erstatning ved sælgers misligholdelse af købsaftalen

5 4.3. Markedsføringsloven Indledning Handelsmæssige garantier Generelle oplysningskrav Øvrige områder Fastsættelse af gebyrer Kapitel 5. De øvrige nordiske landes overvejelser vedrørerende implementeringen af forbrugerrettighedsdirektivet Kapitel 6. Nødvendige ændringer af gældende dansk ret Direktivets genstand, definitioner, anvendelsesområde og harmoniseringsniveau direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Forbrugeraftalelovens Forbrugeraftalelovens Forbrugeraftalelovens Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Forbrugeraftalebegrebet Definitionen af vare Definitionen af vare som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer Definitionen af købsaftale Definitionen af tjenesteydelsesaftale Definitionen af fjernsalgsaftale Definitionen af aftale indgået uden for den erhvervsdrivendes (faste) forretningssted Definitionen af varigt medium Definitionen af digitalt indhold Definitionen af finansiel tjenesteydelse Definitionen af offentlig auktion

6 Definitionen af handelsmæssig garanti Definitionen af tilknyttet aftale Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Artikel 3, stk. 3, litra a og b Artikel 3, stk. 3, litra c Artikel 3, stk. 3, litra d Artikel 3, stk. 3, litra e og f Artikel 3, stk. 3, litra g Artikel 3, stk. 3, litra h Artikel 3, stk. 3, litra i Artikel 3, stk. 3, litra j Artikel 3, stk. 3, litra k Artikel 3, stk. 3, litra l Artikel 3, stk. 3, litra m Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Oplysningspligt Oplysningskrav vedrørende andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel 5, stk. 1 og Oplysningskrav vedrørende aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Oplysningspligtens område Aftaler indgået uden for fast forretningssted

7 Fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikke finansielle tjenesteydelser Fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser Fælles regler for fjernsalg Bemyndigelse til at udstede administrative forskrifter Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 7, stk Direktivets artikel 7, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Fortrydelsesret, manglende oplysning om fortrydelsesret og undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret direktivets artikel 9, 10 og Direktivets artikel 9 - fortrydelsesretten Direktivets artikel 10 manglende oplysning om fortrydelsesretten Direktivets artikel 16 undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret Gældende ret

8 Fortrydelsesrettens område Fortrydelsesfristen og dens beregning Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets bestemmelser om fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Direktivets artikel 9, stk Direktivets artikel 9, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 10, stk Direktivets artikel 10, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Udøvelse af fortrydelsesretten, følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten, den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten samt følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten Betingelser for at udøve fortrydelsesretten ved aftaler vedrørende køb af varer Retsvirkningerne af at bruge fortrydelsesretten Bortfald af tilknyttede aftaler Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel

9 Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Andre forbrugerrettigheder direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets bestemmelser om andre forbrugerrettigheder Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Levering uden forbrugerens anmodning direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel

10 6.7. Adgang til at anlægge søgsmål mv. direktivets artikel Direktivbestemmelsen Sanktioner direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Reglernes ufravigelighed direktivets artikel Gennemførelses- og ikrafttrædelsesbestemmelser, indberetningkrav, Kommissionens rapportering og evaluering, samt ophævelse og ændring af andre direktiver direktivets artikel 26 og Kapitel 7. Arbejdsgruppens overvejelser om lovgivningsmæssige valg inden for det område, som direktivet regulerer Generelle bemærkninger Aftaler indgået uden for fast forretningssted, hvor prisen ikke overstiger 50 euro direktivets artikel 3, stk Oplysningskrav vedrørende dagligdags transaktioner for andre aftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 5, stk Supplerende oplysningskrav for andre aftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 5, stk Særlige sprogkrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 6, stk Supplerende oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 6, stk Lempeligere regulering af oplysningskrav for aftaler indgået uden for fast forretningssted om reparations- eller vedligeholdelsesarbejder direktivets artikel 7, stk Formelle krav om aftaleindgåelse for aftaler om fjernsalg indgået pr. telefon direktivets artikel 8, stk Opretholdelse af national lovgivning for aftaler indgået uden for fast forretningssted om betalingsforbud i en periode efter aftalens indgåelse direktivets artikel 9, stk

11 Kapitel 8. Arbejdsgruppens lovudkast Arbejdsgruppens lovudkast til en ny forbrugeraftalelov 361 Bilag 1 A Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved aftaler om fjernsalg af varer og ikkefinansielle tjenesteydelser Bilag 1 B Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser Bilag 1 C Standardfortrydelsesformular Arbejdsgruppens lovudkast til ændringer af købeloven 387 Kapitel 9. Arbejdsgruppens bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Arbejdsgruppens bemærkninger til udkastet til en ny forbrugeraftalelov Arbejdsgruppens bemærkninger til udkastet til ændringer af købeloven Bilag til betænkningen Bilag nr. 1. Lov nr. 451 om visse forbrugeraftaler Bilag nr. 2. Forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83/EU)

12 Kapitel 1 Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium I marts 2012 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der fik til opgave at overveje, hvordan EU-direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU) 1 bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppens kommissorium lyder således: 1. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder (herefter benævnt forbrugerrettighedsdirektivet) er der vedtaget nye fællesskabsretlige regler om forbrugerbeskyttelse i navnlig fjernsalgsaftaler samt aftaler indgået uden for fast forretningssted. Forbrugerrettighedsdirektivet afløser Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg. Herudover indeholder forbrugerrettighedsdirektivet en ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, hvorefter medlemsstaterne skal underrette EU-Kommissionen, hvis der på nærmere angivne områder indføres regler, hvorved forbrugerbeskyttelsesniveauet i den pågældende medlemsstat højnes. 2. Formålet med det nye direktiv er ved en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder i kapitel I (artikel 1-4) en række centrale definitioner, en afgrænsning af direktivets anvendelsesområde samt angivelse af harmoniseringsniveau. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF. 12

13 Direktivets kapitel II (artikel 5) indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Det kan f.eks. være ved indgåelse af en forbrugeraftale i den erhvervsdrivendes butikslokaler. Direktivets kapitel III (artikel 6-16) indeholder på samme måde som direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF, som forbrugerrettighedsdirektivet afløser regler om oplysningskrav og forbrugerens fortrydelsesret i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted, herunder regler om bl.a. fortrydelsesfristens beregning, fremgangsmåden ved forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten samt den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser i tilknytning hertil. Direktivets kapitel IV (artikel 17-22) indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret bl.a. bestemmelser om levering og risikoovergang i forbrugeraftaler om køb af en vare. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om gebyr for anvendelse af bestemte betalingsmidler. Direktivets kapitel V (artikel 22-30) indeholder en række generelle bestemmelser om bl.a. håndhævelse og sanktioner, mens direktivets kapitel VI (artikel 31-35) indeholder de afsluttende bestemmelser om bl.a. direktivets ikrafttrædelsestidspunkt. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 13. december Forbrugerrettighedsdirektivet er i modsætning til direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Der vil derfor som udgangspunkt ikke inden for det område, som direktivet regulerer, kunne indføres eller opretholdes andre regler end dem, der følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler eller indføre regler svarende til direktivets. På enkelte områder giver forbrugerrettighedsdirektivet imidlertid inden for det område, som direktivet regulerer, medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. Således kan en medlemsstat f.eks. fastsætte regler om, at direktivets bestemmelser ikke skal finde anvendelse på forbrugeraftaler, der indgås uden for fast forretningssted, når værdien af det solgte ikke overstiger (maksimalt) 50 euro. En medlemsstat kan endvidere for andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted bestemme, at de 13

14 oplysningskrav, der følger af direktivets artikel 5, stk. 1, ikke skal omfatte dagligdags transaktioner, ligesom en medlemsstat for aftaler omfattet af artikel 5 kan opretholde eller indføre oplysningskrav ud over de krav, der følger af direktivets artikel 5, stk. 1. Herudover kan en medlemsstat med hensyn til forbrugeraftaler om reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, der indgås uden for fast forretningssted og udføres straks, og hvis værdi ikke overstiger 200 euro, fastsætte regler om mindre omfattende oplysningskrav mv., jf. direktivets artikel 7, stk Rådets direktiv 85/577/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg er navnlig gennemført i dansk ret i forbrugeraftaleloven. Gennemførelsen i dansk ret af det nye forbrugerrettighedsdirektiv nødvendiggør en ændring af bl.a. forbrugeraftalelovens regler på en række punkter. De nye bestemmelser om levering og risikoovergang ved køb af en vare nødvendiggør endvidere en ændring af købelovens regler. 5. Justitsministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen skal overveje og redegøre for, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet. Desuden skal arbejdsgruppen overveje og redegøre for, i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, samt om og i givet fald i hvilket omfang der på de specifikke områder inden for direktivets anvendelsesområde, hvor direktivet overlader det til medlemsstaterne, om direktivets ordning skal finde anvendelse, bør indføres regler, som afviger fra direktivets ordning. Arbejdsgruppen anmodes om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger. Under hensyn til fristen for gennemførelse af direktivet anmodes arbejdsgruppen om at afslutte sit arbejde senest i foråret Arbejdsgruppen har følgende sammensætning: Formand 1 medlem fra universiteterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dommerforeningen 1 medlem udpeget efter indstilling fra Advokatrådet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Erhverv 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Industri 1 medlem udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet 14

15 1 medlem udpeget efter indstilling fra Håndværksrådet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Erhvervs- og Vækstministeriet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 medlem udpeget af Justitsministeriet Arbejdsgruppens sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Formand: Forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe Øvrige medlemmer: Landsdommer Ole Græsbøll Olesen (indstillet af Den Danske Dommerforening) Professor Vibe Garf Ulfbeck (indstillet af Københavns Universitet) Advokat Wivi H. Larsen (indstillet af Advokatrådet) Advokat Lars Quistgaard Bay (indstillet af Dansk Erhverv) Konsulent Line Stentoft Andersen (indstillet af Dansk Industri) Jurist Tina Dhanda Kalsi (indstillet af Forbrugerrådet) Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer (indstillet af Håndværksrådet) Fuldmægtig Rune Lorenzen (indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet) Specialkonsulent Susanne Aamann (indstillet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) Kontorchef Rikke-Louise Ørum Petersen 15

16 (udpeget af Justitsministeriet) Fuldmægtig Rasmus Linding og senere fuldmægtig Anne-Mette Lyhne Jensen, begge fra Justitsministeriet, har været sekretærer for arbejdsgruppen Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har afholdt 15 møder i perioden fra den 27. marts 2012 til den 20. juni 2013 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning Der har endvidere været afholdt en række møder i en teknisk underarbejdsgruppe med deltagelse af formanden samt medlemmerne professor Vibe Garf Ulfbeck og kontorchef Rikke-Louise Ørum Petersen. 16

17 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1 Indledning Efter kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde har arbejdsgruppen haft til opgave at overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen har i den forbindelse haft tre hovedopgaver, idet arbejdsgruppen er blevet anmodet om at overveje og redegøre for, for det første hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet, for det andet i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, samt for det tredje om og i givet fald i hvilket omfang der på de specifikke områder inden for direktivets anvendelsesområde, hvor direktivet overlader det til medlemsstaterne, om direktivets ordning skal finde anvendelse, bør indføres regler, som afviger fra direktivets ordning. Arbejdsgruppen er endvidere blevet anmodet om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger. Direktivets formål er ved en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder i kapitel I bl.a. en række centrale definitioner. Direktivets kapitel II indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Direktivets kapitel III indeholder regler om oplysningskrav og forbrugerens fortrydelsesret i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Direktivets kapitel IV indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret bl.a. bestemmelser om levering og risikoens overgang i forbrugeraftaler om køb af en vare. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om gebyr for anvendelse af bestemte betalingsmidler. Direktivets kapitel V indeholder en række generelle bestemmelser om bl.a. håndhævelse og sanktioner, mens direktivets kapitel VI indeholder de afsluttende bestemmelser om bl.a. direktivets ikrafttrædelsestidspunkt. Forbrugerrettighedsdirektivet er i modsætning til direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF som forbrugerrettighedsdirektivet afløser som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Der vil derfor som udgangspunkt ikke inden for det område, som direktivet regulerer, kunne indføres eller op- 17

18 retholdes andre regler end dem, der følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler eller indføre regler svarende til direktivets. På enkelte områder giver forbrugerrettighedsdirektivet imidlertid inden for det område, som direktivet regulerer, medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i ti kapitler. I kapitel 1 indledes betænkningen med en beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde, mens kapitel 2 indeholder en sammenfattende beskrivelse af udvalgets overvejelser og forslag (nærværende kapitel). Betænkningens kapitel 3 indeholder en generel beskrivelse af forbrugerrettighedsdirektivet, herunder direktivets baggrund og indhold, mens kapitel 4 indeholder en generel beskrivelse af gældende dansk ret inden for de områder, der berøres af direktivet. I kapitlet redegøres for den oprindelige forbrugeraftalelov af 1978 og for de forskellige ændringer af loven, der er foretaget efterfølgende. Kapitlet indeholder herudover en sammenfattende gennemgang af de gældende regler i forbrugeraftaleloven og af relevante bestemmelser i købeloven og markedsføringsloven. I kapitel 5 redegøres for visse af de øvrige nordiske landes overvejelser vedrørende implementeringen af direktivet, navnlig på områder, hvor direktivet giver medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. I kapitel 6 følger herefter betænkningens hovedafsnit, der redegør for arbejdsgruppens overvejelser omkring gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i dansk ret, samt herunder arbejdsgruppens overvejelser vedrørende i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, og endelig arbejdsgruppens overvejelser vedrørende opretholdelse af de gældende bestemmelser i forbrugeraftaleloven. Kapitel 7 indeholder arbejdsgruppens overvejelser om lovgivningsmæssige valg inden for det område, som direktivet regulerer, dvs. de områder, hvor direktivet giver medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. 18

19 Endelig indeholder kapitel 8 arbejdsgruppens lovudkast og bemærkningerne hertil Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag Som resultat af arbejdsgruppens overvejelser har arbejdsgruppen udarbejdet lovudkast til en ny forbrugeraftalelov samt lovudkast til ændring af enkelte bestemmelser i købeloven. Lovudkastene indebærer overordnet en forøget beskyttelse af forbrugerne, herunder navnlig som følge af indførelse af en ordning, der giver forbrugeren udvidet adgang til at benytte sig af fortrydelsesretten, samt indførelse af regler om oplysningspligt i forbindelse med andre aftaler end aftaler indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. I det følgende gennemgås lovudkastets væsentligste elementer, herunder på de områder, hvor lovudkastet indebærer ændringer af gældende dansk ret. Foreslåede bestemmelser til gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet For at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet og med henblik på at afgrænse lovudkastet til (en ny) forbrugeraftalelov så præcist som muligt, indeholder lovudkastet forslag om ændring af eksisterende og indførelse af yderligere definitioner i forbrugeraftaleloven, således at direktivets definitioner af begreberne fast forretningssted, varigt medium og offentlig auktion gennemføres i forbrugeraftaleloven. Det bemærkes i den forbindelse, at gennemførelse af direktivets definition af fast forretningssted, som i lovudkastet foreslås gennemført i dansk ret under betegnelsen den erhvervsdrivendes forretningssted, navnlig henset til, at forbrugerrettighedsdirektivets definition heraf også omfatter bevægelige detailforretningssteder, indebærer visse indholdsmæssige ændringer i forhold til den gældende definition af fast forretningssted i forbrugeraftaleloven, idet bl.a. aftaler indgået på offentligt sted eller på udstilling, messe mv., hvor varen og købesummen ikke udveksles samtidigt med aftalens indgåelse, efter direktivet ikke anses indgået uden for fast forretningssted, hvis den erhvervsdrivende kan siges på sædvanligt grundlag at udøve sin aktivitet fra det pågældende sted (f.eks. en messestand). 19

20 For så vidt angår forbrugeraftalelovens anvendelsesområde foreslås i lovudkastet, at spil, der indebærer, at der gøres indsats med penge (hasardspil), undtages fra de foreslåede bestemmelser om oplysningspligt og fortrydelsesret, samt at aftaler om personbefordring bortset fra enkelte bestemmelser undtages fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Herudover indebærer lovudkastet, at fysiske auktioner ikke længere undtages fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde, idet der i relation til lovudkastets bestemmelser om oplysningspligt dog er mulighed for, at en række af oplysningerne i stedet gives i forhold til auktionarius. Direktivet indeholder ikke nogen pligt til at indføre en fortrydelsesret ved fysiske auktioner, og arbejdsgruppen foreslår heller ikke en sådan indført. Det foreslås derimod, at der ved internetauktioner fortsat skal være fortrydelsesret, hvilket direktivet kræver. I relation til reglerne om oplysningspligt indeholder lovudkastet bl.a. forslag til bestemmelser om den erhvervsdrivendes oplysningspligt inden indgåelsen af andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Lovudkastets bestemmelser om oplysningspligt indebærer i øvrigt en udvidelse af den erhvervsdrivendes oplysningspligt på en række punkter, herunder navnlig for så vidt angår aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Der foreslås således indført en række nye oplysningskrav, bl.a. i relation til oplysninger om den erhvervsdrivende, om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, om udgifterne til tilbagelevering af varerne i tilfælde af fortrydelse, samt om forbrugerens pligt til at betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i tilfælde, hvor forbrugeren har gjort sin fortrydelsesret gældende efter at have anmodet den erhvervsdrivende om at påbegynde udførelsen af tjenesteydelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb. De foreslåede regler vedrørende den erhvervsdrivendes oplysningspligt indebærer endvidere, at oplysningerne i videre omfang end efter de gældende regler skal meddeles forbrugeren før aftalens indgåelse, ligesom der foreslås nye bestemmelser om formelle krav, herunder om at de oplysninger, som den erhvervsdrivende er forpligtet til at give forbrugeren inden indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, skal gives forbrugeren på papir eller et andet varigt medium. For så vidt angår aftaler indgået ved fjernsalg indebærer gennemførelsen af direktivet også flere nye bestemmelser, som afhængig af kommunikationsformen med forbru- 20

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere