Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder"

Transkript

1 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013

2 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Kapitel 2. Sammenfatning Indledning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag 19 Kapitel 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder Baggrund Direktivets indhold Direktivets kapitel I Anvendelsesområde og definitioner Harmoniseringsgraden Direktivets kapitel II Generelle oplysningskrav Direktivets kapitel III Oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted Formelle krav for aftaler indgået uden for fast forretningssted Formelle krav for aftaler om fjernsalg Fortrydelsesret Manglende oplysninger om fortrydelsesretten Udøvelse af fortrydelsesretten Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler

4 Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret Direktivets kapitel IV Anvendelsesområde Levering Gebyrer for anvendelse af betalingsmidler Risikoens overgang Kommunikation pr. telefon Yderligere betalinger Direktivets kapitel V Håndhævelse og sanktioner Ufravigelighed Information Levering uden forbrugerens anmodning Underretning af Kommissionen Kapitel 4. Hovedtræk af gældende dansk ret inden for de områder, der berøres af direktivet Forbrugeraftaleloven Indledning Forbrugeraftalelovens EU-retlige baggrund Forbrugeraftalelovens anvendelsesområde mv Oplysningspligt ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted Aftaler indgået uden for fast forretningssted Fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikkefinansielle tjenesteydelser Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen og dens beregning Fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten Retsvirkningerne af at bruge fortrydelsesretten Tilknyttede aftaler Købeloven Indledning Levering og risikoens overgang ved købsaftaler Forbrugerens beføjelser ved sælgers forsinkelse med levering af salgsgenstanden Forbrugerens ret til erstatning ved sælgers misligholdelse af købsaftalen

5 4.3. Markedsføringsloven Indledning Handelsmæssige garantier Generelle oplysningskrav Øvrige områder Fastsættelse af gebyrer Kapitel 5. De øvrige nordiske landes overvejelser vedrørerende implementeringen af forbrugerrettighedsdirektivet Kapitel 6. Nødvendige ændringer af gældende dansk ret Direktivets genstand, definitioner, anvendelsesområde og harmoniseringsniveau direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Forbrugeraftalelovens Forbrugeraftalelovens Forbrugeraftalelovens Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Forbrugeraftalebegrebet Definitionen af vare Definitionen af vare som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer Definitionen af købsaftale Definitionen af tjenesteydelsesaftale Definitionen af fjernsalgsaftale Definitionen af aftale indgået uden for den erhvervsdrivendes (faste) forretningssted Definitionen af varigt medium Definitionen af digitalt indhold Definitionen af finansiel tjenesteydelse Definitionen af offentlig auktion

6 Definitionen af handelsmæssig garanti Definitionen af tilknyttet aftale Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Artikel 3, stk. 3, litra a og b Artikel 3, stk. 3, litra c Artikel 3, stk. 3, litra d Artikel 3, stk. 3, litra e og f Artikel 3, stk. 3, litra g Artikel 3, stk. 3, litra h Artikel 3, stk. 3, litra i Artikel 3, stk. 3, litra j Artikel 3, stk. 3, litra k Artikel 3, stk. 3, litra l Artikel 3, stk. 3, litra m Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Oplysningspligt Oplysningskrav vedrørende andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel 5, stk. 1 og Oplysningskrav vedrørende aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Oplysningspligtens område Aftaler indgået uden for fast forretningssted

7 Fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikke finansielle tjenesteydelser Fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser Fælles regler for fjernsalg Bemyndigelse til at udstede administrative forskrifter Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 7, stk Direktivets artikel 7, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Fortrydelsesret, manglende oplysning om fortrydelsesret og undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret direktivets artikel 9, 10 og Direktivets artikel 9 - fortrydelsesretten Direktivets artikel 10 manglende oplysning om fortrydelsesretten Direktivets artikel 16 undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret Gældende ret

8 Fortrydelsesrettens område Fortrydelsesfristen og dens beregning Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets bestemmelser om fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Direktivets artikel 9, stk Direktivets artikel 9, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 10, stk Direktivets artikel 10, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Udøvelse af fortrydelsesretten, følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten, den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten samt følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten Betingelser for at udøve fortrydelsesretten ved aftaler vedrørende køb af varer Retsvirkningerne af at bruge fortrydelsesretten Bortfald af tilknyttede aftaler Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel

9 Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Andre forbrugerrettigheder direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets bestemmelser om andre forbrugerrettigheder Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Levering uden forbrugerens anmodning direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel

10 6.7. Adgang til at anlægge søgsmål mv. direktivets artikel Direktivbestemmelsen Sanktioner direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Reglernes ufravigelighed direktivets artikel Gennemførelses- og ikrafttrædelsesbestemmelser, indberetningkrav, Kommissionens rapportering og evaluering, samt ophævelse og ændring af andre direktiver direktivets artikel 26 og Kapitel 7. Arbejdsgruppens overvejelser om lovgivningsmæssige valg inden for det område, som direktivet regulerer Generelle bemærkninger Aftaler indgået uden for fast forretningssted, hvor prisen ikke overstiger 50 euro direktivets artikel 3, stk Oplysningskrav vedrørende dagligdags transaktioner for andre aftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 5, stk Supplerende oplysningskrav for andre aftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 5, stk Særlige sprogkrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 6, stk Supplerende oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 6, stk Lempeligere regulering af oplysningskrav for aftaler indgået uden for fast forretningssted om reparations- eller vedligeholdelsesarbejder direktivets artikel 7, stk Formelle krav om aftaleindgåelse for aftaler om fjernsalg indgået pr. telefon direktivets artikel 8, stk Opretholdelse af national lovgivning for aftaler indgået uden for fast forretningssted om betalingsforbud i en periode efter aftalens indgåelse direktivets artikel 9, stk

11 Kapitel 8. Arbejdsgruppens lovudkast Arbejdsgruppens lovudkast til en ny forbrugeraftalelov 361 Bilag 1 A Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved aftaler om fjernsalg af varer og ikkefinansielle tjenesteydelser Bilag 1 B Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser Bilag 1 C Standardfortrydelsesformular Arbejdsgruppens lovudkast til ændringer af købeloven 387 Kapitel 9. Arbejdsgruppens bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Arbejdsgruppens bemærkninger til udkastet til en ny forbrugeraftalelov Arbejdsgruppens bemærkninger til udkastet til ændringer af købeloven Bilag til betænkningen Bilag nr. 1. Lov nr. 451 om visse forbrugeraftaler Bilag nr. 2. Forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83/EU)

12 Kapitel 1 Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium I marts 2012 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der fik til opgave at overveje, hvordan EU-direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU) 1 bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppens kommissorium lyder således: 1. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder (herefter benævnt forbrugerrettighedsdirektivet) er der vedtaget nye fællesskabsretlige regler om forbrugerbeskyttelse i navnlig fjernsalgsaftaler samt aftaler indgået uden for fast forretningssted. Forbrugerrettighedsdirektivet afløser Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg. Herudover indeholder forbrugerrettighedsdirektivet en ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, hvorefter medlemsstaterne skal underrette EU-Kommissionen, hvis der på nærmere angivne områder indføres regler, hvorved forbrugerbeskyttelsesniveauet i den pågældende medlemsstat højnes. 2. Formålet med det nye direktiv er ved en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder i kapitel I (artikel 1-4) en række centrale definitioner, en afgrænsning af direktivets anvendelsesområde samt angivelse af harmoniseringsniveau. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF. 12

13 Direktivets kapitel II (artikel 5) indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Det kan f.eks. være ved indgåelse af en forbrugeraftale i den erhvervsdrivendes butikslokaler. Direktivets kapitel III (artikel 6-16) indeholder på samme måde som direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF, som forbrugerrettighedsdirektivet afløser regler om oplysningskrav og forbrugerens fortrydelsesret i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted, herunder regler om bl.a. fortrydelsesfristens beregning, fremgangsmåden ved forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten samt den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser i tilknytning hertil. Direktivets kapitel IV (artikel 17-22) indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret bl.a. bestemmelser om levering og risikoovergang i forbrugeraftaler om køb af en vare. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om gebyr for anvendelse af bestemte betalingsmidler. Direktivets kapitel V (artikel 22-30) indeholder en række generelle bestemmelser om bl.a. håndhævelse og sanktioner, mens direktivets kapitel VI (artikel 31-35) indeholder de afsluttende bestemmelser om bl.a. direktivets ikrafttrædelsestidspunkt. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 13. december Forbrugerrettighedsdirektivet er i modsætning til direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Der vil derfor som udgangspunkt ikke inden for det område, som direktivet regulerer, kunne indføres eller opretholdes andre regler end dem, der følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler eller indføre regler svarende til direktivets. På enkelte områder giver forbrugerrettighedsdirektivet imidlertid inden for det område, som direktivet regulerer, medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. Således kan en medlemsstat f.eks. fastsætte regler om, at direktivets bestemmelser ikke skal finde anvendelse på forbrugeraftaler, der indgås uden for fast forretningssted, når værdien af det solgte ikke overstiger (maksimalt) 50 euro. En medlemsstat kan endvidere for andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted bestemme, at de 13

14 oplysningskrav, der følger af direktivets artikel 5, stk. 1, ikke skal omfatte dagligdags transaktioner, ligesom en medlemsstat for aftaler omfattet af artikel 5 kan opretholde eller indføre oplysningskrav ud over de krav, der følger af direktivets artikel 5, stk. 1. Herudover kan en medlemsstat med hensyn til forbrugeraftaler om reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, der indgås uden for fast forretningssted og udføres straks, og hvis værdi ikke overstiger 200 euro, fastsætte regler om mindre omfattende oplysningskrav mv., jf. direktivets artikel 7, stk Rådets direktiv 85/577/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg er navnlig gennemført i dansk ret i forbrugeraftaleloven. Gennemførelsen i dansk ret af det nye forbrugerrettighedsdirektiv nødvendiggør en ændring af bl.a. forbrugeraftalelovens regler på en række punkter. De nye bestemmelser om levering og risikoovergang ved køb af en vare nødvendiggør endvidere en ændring af købelovens regler. 5. Justitsministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen skal overveje og redegøre for, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet. Desuden skal arbejdsgruppen overveje og redegøre for, i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, samt om og i givet fald i hvilket omfang der på de specifikke områder inden for direktivets anvendelsesområde, hvor direktivet overlader det til medlemsstaterne, om direktivets ordning skal finde anvendelse, bør indføres regler, som afviger fra direktivets ordning. Arbejdsgruppen anmodes om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger. Under hensyn til fristen for gennemførelse af direktivet anmodes arbejdsgruppen om at afslutte sit arbejde senest i foråret Arbejdsgruppen har følgende sammensætning: Formand 1 medlem fra universiteterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dommerforeningen 1 medlem udpeget efter indstilling fra Advokatrådet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Erhverv 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Industri 1 medlem udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet 14

15 1 medlem udpeget efter indstilling fra Håndværksrådet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Erhvervs- og Vækstministeriet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 medlem udpeget af Justitsministeriet Arbejdsgruppens sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Formand: Forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe Øvrige medlemmer: Landsdommer Ole Græsbøll Olesen (indstillet af Den Danske Dommerforening) Professor Vibe Garf Ulfbeck (indstillet af Københavns Universitet) Advokat Wivi H. Larsen (indstillet af Advokatrådet) Advokat Lars Quistgaard Bay (indstillet af Dansk Erhverv) Konsulent Line Stentoft Andersen (indstillet af Dansk Industri) Jurist Tina Dhanda Kalsi (indstillet af Forbrugerrådet) Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer (indstillet af Håndværksrådet) Fuldmægtig Rune Lorenzen (indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet) Specialkonsulent Susanne Aamann (indstillet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) Kontorchef Rikke-Louise Ørum Petersen 15

16 (udpeget af Justitsministeriet) Fuldmægtig Rasmus Linding og senere fuldmægtig Anne-Mette Lyhne Jensen, begge fra Justitsministeriet, har været sekretærer for arbejdsgruppen Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har afholdt 15 møder i perioden fra den 27. marts 2012 til den 20. juni 2013 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning Der har endvidere været afholdt en række møder i en teknisk underarbejdsgruppe med deltagelse af formanden samt medlemmerne professor Vibe Garf Ulfbeck og kontorchef Rikke-Louise Ørum Petersen. 16

17 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1 Indledning Efter kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde har arbejdsgruppen haft til opgave at overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen har i den forbindelse haft tre hovedopgaver, idet arbejdsgruppen er blevet anmodet om at overveje og redegøre for, for det første hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet, for det andet i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, samt for det tredje om og i givet fald i hvilket omfang der på de specifikke områder inden for direktivets anvendelsesområde, hvor direktivet overlader det til medlemsstaterne, om direktivets ordning skal finde anvendelse, bør indføres regler, som afviger fra direktivets ordning. Arbejdsgruppen er endvidere blevet anmodet om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger. Direktivets formål er ved en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder i kapitel I bl.a. en række centrale definitioner. Direktivets kapitel II indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Direktivets kapitel III indeholder regler om oplysningskrav og forbrugerens fortrydelsesret i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Direktivets kapitel IV indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret bl.a. bestemmelser om levering og risikoens overgang i forbrugeraftaler om køb af en vare. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om gebyr for anvendelse af bestemte betalingsmidler. Direktivets kapitel V indeholder en række generelle bestemmelser om bl.a. håndhævelse og sanktioner, mens direktivets kapitel VI indeholder de afsluttende bestemmelser om bl.a. direktivets ikrafttrædelsestidspunkt. Forbrugerrettighedsdirektivet er i modsætning til direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF som forbrugerrettighedsdirektivet afløser som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Der vil derfor som udgangspunkt ikke inden for det område, som direktivet regulerer, kunne indføres eller op- 17

18 retholdes andre regler end dem, der følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler eller indføre regler svarende til direktivets. På enkelte områder giver forbrugerrettighedsdirektivet imidlertid inden for det område, som direktivet regulerer, medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i ti kapitler. I kapitel 1 indledes betænkningen med en beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde, mens kapitel 2 indeholder en sammenfattende beskrivelse af udvalgets overvejelser og forslag (nærværende kapitel). Betænkningens kapitel 3 indeholder en generel beskrivelse af forbrugerrettighedsdirektivet, herunder direktivets baggrund og indhold, mens kapitel 4 indeholder en generel beskrivelse af gældende dansk ret inden for de områder, der berøres af direktivet. I kapitlet redegøres for den oprindelige forbrugeraftalelov af 1978 og for de forskellige ændringer af loven, der er foretaget efterfølgende. Kapitlet indeholder herudover en sammenfattende gennemgang af de gældende regler i forbrugeraftaleloven og af relevante bestemmelser i købeloven og markedsføringsloven. I kapitel 5 redegøres for visse af de øvrige nordiske landes overvejelser vedrørende implementeringen af direktivet, navnlig på områder, hvor direktivet giver medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. I kapitel 6 følger herefter betænkningens hovedafsnit, der redegør for arbejdsgruppens overvejelser omkring gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i dansk ret, samt herunder arbejdsgruppens overvejelser vedrørende i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, og endelig arbejdsgruppens overvejelser vedrørende opretholdelse af de gældende bestemmelser i forbrugeraftaleloven. Kapitel 7 indeholder arbejdsgruppens overvejelser om lovgivningsmæssige valg inden for det område, som direktivet regulerer, dvs. de områder, hvor direktivet giver medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. 18

19 Endelig indeholder kapitel 8 arbejdsgruppens lovudkast og bemærkningerne hertil Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag Som resultat af arbejdsgruppens overvejelser har arbejdsgruppen udarbejdet lovudkast til en ny forbrugeraftalelov samt lovudkast til ændring af enkelte bestemmelser i købeloven. Lovudkastene indebærer overordnet en forøget beskyttelse af forbrugerne, herunder navnlig som følge af indførelse af en ordning, der giver forbrugeren udvidet adgang til at benytte sig af fortrydelsesretten, samt indførelse af regler om oplysningspligt i forbindelse med andre aftaler end aftaler indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. I det følgende gennemgås lovudkastets væsentligste elementer, herunder på de områder, hvor lovudkastet indebærer ændringer af gældende dansk ret. Foreslåede bestemmelser til gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet For at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet og med henblik på at afgrænse lovudkastet til (en ny) forbrugeraftalelov så præcist som muligt, indeholder lovudkastet forslag om ændring af eksisterende og indførelse af yderligere definitioner i forbrugeraftaleloven, således at direktivets definitioner af begreberne fast forretningssted, varigt medium og offentlig auktion gennemføres i forbrugeraftaleloven. Det bemærkes i den forbindelse, at gennemførelse af direktivets definition af fast forretningssted, som i lovudkastet foreslås gennemført i dansk ret under betegnelsen den erhvervsdrivendes forretningssted, navnlig henset til, at forbrugerrettighedsdirektivets definition heraf også omfatter bevægelige detailforretningssteder, indebærer visse indholdsmæssige ændringer i forhold til den gældende definition af fast forretningssted i forbrugeraftaleloven, idet bl.a. aftaler indgået på offentligt sted eller på udstilling, messe mv., hvor varen og købesummen ikke udveksles samtidigt med aftalens indgåelse, efter direktivet ikke anses indgået uden for fast forretningssted, hvis den erhvervsdrivende kan siges på sædvanligt grundlag at udøve sin aktivitet fra det pågældende sted (f.eks. en messestand). 19

20 For så vidt angår forbrugeraftalelovens anvendelsesområde foreslås i lovudkastet, at spil, der indebærer, at der gøres indsats med penge (hasardspil), undtages fra de foreslåede bestemmelser om oplysningspligt og fortrydelsesret, samt at aftaler om personbefordring bortset fra enkelte bestemmelser undtages fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Herudover indebærer lovudkastet, at fysiske auktioner ikke længere undtages fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde, idet der i relation til lovudkastets bestemmelser om oplysningspligt dog er mulighed for, at en række af oplysningerne i stedet gives i forhold til auktionarius. Direktivet indeholder ikke nogen pligt til at indføre en fortrydelsesret ved fysiske auktioner, og arbejdsgruppen foreslår heller ikke en sådan indført. Det foreslås derimod, at der ved internetauktioner fortsat skal være fortrydelsesret, hvilket direktivet kræver. I relation til reglerne om oplysningspligt indeholder lovudkastet bl.a. forslag til bestemmelser om den erhvervsdrivendes oplysningspligt inden indgåelsen af andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Lovudkastets bestemmelser om oplysningspligt indebærer i øvrigt en udvidelse af den erhvervsdrivendes oplysningspligt på en række punkter, herunder navnlig for så vidt angår aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Der foreslås således indført en række nye oplysningskrav, bl.a. i relation til oplysninger om den erhvervsdrivende, om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, om udgifterne til tilbagelevering af varerne i tilfælde af fortrydelse, samt om forbrugerens pligt til at betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i tilfælde, hvor forbrugeren har gjort sin fortrydelsesret gældende efter at have anmodet den erhvervsdrivende om at påbegynde udførelsen af tjenesteydelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb. De foreslåede regler vedrørende den erhvervsdrivendes oplysningspligt indebærer endvidere, at oplysningerne i videre omfang end efter de gældende regler skal meddeles forbrugeren før aftalens indgåelse, ligesom der foreslås nye bestemmelser om formelle krav, herunder om at de oplysninger, som den erhvervsdrivende er forpligtet til at give forbrugeren inden indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, skal gives forbrugeren på papir eller et andet varigt medium. For så vidt angår aftaler indgået ved fjernsalg indebærer gennemførelsen af direktivet også flere nye bestemmelser, som afhængig af kommunikationsformen med forbru- 20

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER. vedrørende

VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER. vedrørende VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa- Parlamentets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere