Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder"

Transkript

1 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013

2 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Kapitel 2. Sammenfatning Indledning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag 19 Kapitel 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder Baggrund Direktivets indhold Direktivets kapitel I Anvendelsesområde og definitioner Harmoniseringsgraden Direktivets kapitel II Generelle oplysningskrav Direktivets kapitel III Oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted Formelle krav for aftaler indgået uden for fast forretningssted Formelle krav for aftaler om fjernsalg Fortrydelsesret Manglende oplysninger om fortrydelsesretten Udøvelse af fortrydelsesretten Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler

4 Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret Direktivets kapitel IV Anvendelsesområde Levering Gebyrer for anvendelse af betalingsmidler Risikoens overgang Kommunikation pr. telefon Yderligere betalinger Direktivets kapitel V Håndhævelse og sanktioner Ufravigelighed Information Levering uden forbrugerens anmodning Underretning af Kommissionen Kapitel 4. Hovedtræk af gældende dansk ret inden for de områder, der berøres af direktivet Forbrugeraftaleloven Indledning Forbrugeraftalelovens EU-retlige baggrund Forbrugeraftalelovens anvendelsesområde mv Oplysningspligt ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted Aftaler indgået uden for fast forretningssted Fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikkefinansielle tjenesteydelser Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen og dens beregning Fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten Retsvirkningerne af at bruge fortrydelsesretten Tilknyttede aftaler Købeloven Indledning Levering og risikoens overgang ved købsaftaler Forbrugerens beføjelser ved sælgers forsinkelse med levering af salgsgenstanden Forbrugerens ret til erstatning ved sælgers misligholdelse af købsaftalen

5 4.3. Markedsføringsloven Indledning Handelsmæssige garantier Generelle oplysningskrav Øvrige områder Fastsættelse af gebyrer Kapitel 5. De øvrige nordiske landes overvejelser vedrørerende implementeringen af forbrugerrettighedsdirektivet Kapitel 6. Nødvendige ændringer af gældende dansk ret Direktivets genstand, definitioner, anvendelsesområde og harmoniseringsniveau direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Forbrugeraftalelovens Forbrugeraftalelovens Forbrugeraftalelovens Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Forbrugeraftalebegrebet Definitionen af vare Definitionen af vare som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer Definitionen af købsaftale Definitionen af tjenesteydelsesaftale Definitionen af fjernsalgsaftale Definitionen af aftale indgået uden for den erhvervsdrivendes (faste) forretningssted Definitionen af varigt medium Definitionen af digitalt indhold Definitionen af finansiel tjenesteydelse Definitionen af offentlig auktion

6 Definitionen af handelsmæssig garanti Definitionen af tilknyttet aftale Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Artikel 3, stk. 3, litra a og b Artikel 3, stk. 3, litra c Artikel 3, stk. 3, litra d Artikel 3, stk. 3, litra e og f Artikel 3, stk. 3, litra g Artikel 3, stk. 3, litra h Artikel 3, stk. 3, litra i Artikel 3, stk. 3, litra j Artikel 3, stk. 3, litra k Artikel 3, stk. 3, litra l Artikel 3, stk. 3, litra m Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Direktivets artikel 3, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Oplysningspligt Oplysningskrav vedrørende andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel 5, stk. 1 og Oplysningskrav vedrørende aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Oplysningspligtens område Aftaler indgået uden for fast forretningssted

7 Fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikke finansielle tjenesteydelser Fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser Fælles regler for fjernsalg Bemyndigelse til at udstede administrative forskrifter Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Direktivets artikel 6, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 7, stk Direktivets artikel 7, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Direktivets artikel 8, stk Fortrydelsesret, manglende oplysning om fortrydelsesret og undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret direktivets artikel 9, 10 og Direktivets artikel 9 - fortrydelsesretten Direktivets artikel 10 manglende oplysning om fortrydelsesretten Direktivets artikel 16 undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret Gældende ret

8 Fortrydelsesrettens område Fortrydelsesfristen og dens beregning Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets bestemmelser om fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Direktivets artikel 9, stk Direktivets artikel 9, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 10, stk Direktivets artikel 10, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Udøvelse af fortrydelsesretten, følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten, den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten samt følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten Betingelser for at udøve fortrydelsesretten ved aftaler vedrørende køb af varer Retsvirkningerne af at bruge fortrydelsesretten Bortfald af tilknyttede aftaler Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel

9 Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivet artikel Andre forbrugerrettigheder direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Direktivets artikel Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets bestemmelser om andre forbrugerrettigheder Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Direktivets artikel 18, stk Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Levering uden forbrugerens anmodning direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel

10 6.7. Adgang til at anlægge søgsmål mv. direktivets artikel Direktivbestemmelsen Sanktioner direktivets artikel Direktivbestemmelsen Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel Reglernes ufravigelighed direktivets artikel Gennemførelses- og ikrafttrædelsesbestemmelser, indberetningkrav, Kommissionens rapportering og evaluering, samt ophævelse og ændring af andre direktiver direktivets artikel 26 og Kapitel 7. Arbejdsgruppens overvejelser om lovgivningsmæssige valg inden for det område, som direktivet regulerer Generelle bemærkninger Aftaler indgået uden for fast forretningssted, hvor prisen ikke overstiger 50 euro direktivets artikel 3, stk Oplysningskrav vedrørende dagligdags transaktioner for andre aftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 5, stk Supplerende oplysningskrav for andre aftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 5, stk Særlige sprogkrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 6, stk Supplerende oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted direktivets artikel 6, stk Lempeligere regulering af oplysningskrav for aftaler indgået uden for fast forretningssted om reparations- eller vedligeholdelsesarbejder direktivets artikel 7, stk Formelle krav om aftaleindgåelse for aftaler om fjernsalg indgået pr. telefon direktivets artikel 8, stk Opretholdelse af national lovgivning for aftaler indgået uden for fast forretningssted om betalingsforbud i en periode efter aftalens indgåelse direktivets artikel 9, stk

11 Kapitel 8. Arbejdsgruppens lovudkast Arbejdsgruppens lovudkast til en ny forbrugeraftalelov 361 Bilag 1 A Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved aftaler om fjernsalg af varer og ikkefinansielle tjenesteydelser Bilag 1 B Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser Bilag 1 C Standardfortrydelsesformular Arbejdsgruppens lovudkast til ændringer af købeloven 387 Kapitel 9. Arbejdsgruppens bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Arbejdsgruppens bemærkninger til udkastet til en ny forbrugeraftalelov Arbejdsgruppens bemærkninger til udkastet til ændringer af købeloven Bilag til betænkningen Bilag nr. 1. Lov nr. 451 om visse forbrugeraftaler Bilag nr. 2. Forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83/EU)

12 Kapitel 1 Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium I marts 2012 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der fik til opgave at overveje, hvordan EU-direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU) 1 bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppens kommissorium lyder således: 1. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder (herefter benævnt forbrugerrettighedsdirektivet) er der vedtaget nye fællesskabsretlige regler om forbrugerbeskyttelse i navnlig fjernsalgsaftaler samt aftaler indgået uden for fast forretningssted. Forbrugerrettighedsdirektivet afløser Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg. Herudover indeholder forbrugerrettighedsdirektivet en ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, hvorefter medlemsstaterne skal underrette EU-Kommissionen, hvis der på nærmere angivne områder indføres regler, hvorved forbrugerbeskyttelsesniveauet i den pågældende medlemsstat højnes. 2. Formålet med det nye direktiv er ved en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder i kapitel I (artikel 1-4) en række centrale definitioner, en afgrænsning af direktivets anvendelsesområde samt angivelse af harmoniseringsniveau. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF. 12

13 Direktivets kapitel II (artikel 5) indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Det kan f.eks. være ved indgåelse af en forbrugeraftale i den erhvervsdrivendes butikslokaler. Direktivets kapitel III (artikel 6-16) indeholder på samme måde som direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF, som forbrugerrettighedsdirektivet afløser regler om oplysningskrav og forbrugerens fortrydelsesret i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted, herunder regler om bl.a. fortrydelsesfristens beregning, fremgangsmåden ved forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten samt den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser i tilknytning hertil. Direktivets kapitel IV (artikel 17-22) indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret bl.a. bestemmelser om levering og risikoovergang i forbrugeraftaler om køb af en vare. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om gebyr for anvendelse af bestemte betalingsmidler. Direktivets kapitel V (artikel 22-30) indeholder en række generelle bestemmelser om bl.a. håndhævelse og sanktioner, mens direktivets kapitel VI (artikel 31-35) indeholder de afsluttende bestemmelser om bl.a. direktivets ikrafttrædelsestidspunkt. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 13. december Forbrugerrettighedsdirektivet er i modsætning til direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Der vil derfor som udgangspunkt ikke inden for det område, som direktivet regulerer, kunne indføres eller opretholdes andre regler end dem, der følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler eller indføre regler svarende til direktivets. På enkelte områder giver forbrugerrettighedsdirektivet imidlertid inden for det område, som direktivet regulerer, medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. Således kan en medlemsstat f.eks. fastsætte regler om, at direktivets bestemmelser ikke skal finde anvendelse på forbrugeraftaler, der indgås uden for fast forretningssted, når værdien af det solgte ikke overstiger (maksimalt) 50 euro. En medlemsstat kan endvidere for andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted bestemme, at de 13

14 oplysningskrav, der følger af direktivets artikel 5, stk. 1, ikke skal omfatte dagligdags transaktioner, ligesom en medlemsstat for aftaler omfattet af artikel 5 kan opretholde eller indføre oplysningskrav ud over de krav, der følger af direktivets artikel 5, stk. 1. Herudover kan en medlemsstat med hensyn til forbrugeraftaler om reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, der indgås uden for fast forretningssted og udføres straks, og hvis værdi ikke overstiger 200 euro, fastsætte regler om mindre omfattende oplysningskrav mv., jf. direktivets artikel 7, stk Rådets direktiv 85/577/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg er navnlig gennemført i dansk ret i forbrugeraftaleloven. Gennemførelsen i dansk ret af det nye forbrugerrettighedsdirektiv nødvendiggør en ændring af bl.a. forbrugeraftalelovens regler på en række punkter. De nye bestemmelser om levering og risikoovergang ved køb af en vare nødvendiggør endvidere en ændring af købelovens regler. 5. Justitsministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen skal overveje og redegøre for, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet. Desuden skal arbejdsgruppen overveje og redegøre for, i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, samt om og i givet fald i hvilket omfang der på de specifikke områder inden for direktivets anvendelsesområde, hvor direktivet overlader det til medlemsstaterne, om direktivets ordning skal finde anvendelse, bør indføres regler, som afviger fra direktivets ordning. Arbejdsgruppen anmodes om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger. Under hensyn til fristen for gennemførelse af direktivet anmodes arbejdsgruppen om at afslutte sit arbejde senest i foråret Arbejdsgruppen har følgende sammensætning: Formand 1 medlem fra universiteterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dommerforeningen 1 medlem udpeget efter indstilling fra Advokatrådet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Erhverv 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Industri 1 medlem udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet 14

15 1 medlem udpeget efter indstilling fra Håndværksrådet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Erhvervs- og Vækstministeriet 1 medlem udpeget efter indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 medlem udpeget af Justitsministeriet Arbejdsgruppens sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Formand: Forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe Øvrige medlemmer: Landsdommer Ole Græsbøll Olesen (indstillet af Den Danske Dommerforening) Professor Vibe Garf Ulfbeck (indstillet af Københavns Universitet) Advokat Wivi H. Larsen (indstillet af Advokatrådet) Advokat Lars Quistgaard Bay (indstillet af Dansk Erhverv) Konsulent Line Stentoft Andersen (indstillet af Dansk Industri) Jurist Tina Dhanda Kalsi (indstillet af Forbrugerrådet) Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer (indstillet af Håndværksrådet) Fuldmægtig Rune Lorenzen (indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet) Specialkonsulent Susanne Aamann (indstillet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) Kontorchef Rikke-Louise Ørum Petersen 15

16 (udpeget af Justitsministeriet) Fuldmægtig Rasmus Linding og senere fuldmægtig Anne-Mette Lyhne Jensen, begge fra Justitsministeriet, har været sekretærer for arbejdsgruppen Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har afholdt 15 møder i perioden fra den 27. marts 2012 til den 20. juni 2013 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning Der har endvidere været afholdt en række møder i en teknisk underarbejdsgruppe med deltagelse af formanden samt medlemmerne professor Vibe Garf Ulfbeck og kontorchef Rikke-Louise Ørum Petersen. 16

17 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1 Indledning Efter kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde har arbejdsgruppen haft til opgave at overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen har i den forbindelse haft tre hovedopgaver, idet arbejdsgruppen er blevet anmodet om at overveje og redegøre for, for det første hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet, for det andet i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, samt for det tredje om og i givet fald i hvilket omfang der på de specifikke områder inden for direktivets anvendelsesområde, hvor direktivet overlader det til medlemsstaterne, om direktivets ordning skal finde anvendelse, bør indføres regler, som afviger fra direktivets ordning. Arbejdsgruppen er endvidere blevet anmodet om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger. Direktivets formål er ved en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder i kapitel I bl.a. en række centrale definitioner. Direktivets kapitel II indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Direktivets kapitel III indeholder regler om oplysningskrav og forbrugerens fortrydelsesret i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Direktivets kapitel IV indeholder som noget nyt i forhold til gældende ret bl.a. bestemmelser om levering og risikoens overgang i forbrugeraftaler om køb af en vare. Kapitlet indeholder endvidere bestemmelser om gebyr for anvendelse af bestemte betalingsmidler. Direktivets kapitel V indeholder en række generelle bestemmelser om bl.a. håndhævelse og sanktioner, mens direktivets kapitel VI indeholder de afsluttende bestemmelser om bl.a. direktivets ikrafttrædelsestidspunkt. Forbrugerrettighedsdirektivet er i modsætning til direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF som forbrugerrettighedsdirektivet afløser som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Der vil derfor som udgangspunkt ikke inden for det område, som direktivet regulerer, kunne indføres eller op- 17

18 retholdes andre regler end dem, der følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler eller indføre regler svarende til direktivets. På enkelte områder giver forbrugerrettighedsdirektivet imidlertid inden for det område, som direktivet regulerer, medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i ti kapitler. I kapitel 1 indledes betænkningen med en beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde, mens kapitel 2 indeholder en sammenfattende beskrivelse af udvalgets overvejelser og forslag (nærværende kapitel). Betænkningens kapitel 3 indeholder en generel beskrivelse af forbrugerrettighedsdirektivet, herunder direktivets baggrund og indhold, mens kapitel 4 indeholder en generel beskrivelse af gældende dansk ret inden for de områder, der berøres af direktivet. I kapitlet redegøres for den oprindelige forbrugeraftalelov af 1978 og for de forskellige ændringer af loven, der er foretaget efterfølgende. Kapitlet indeholder herudover en sammenfattende gennemgang af de gældende regler i forbrugeraftaleloven og af relevante bestemmelser i købeloven og markedsføringsloven. I kapitel 5 redegøres for visse af de øvrige nordiske landes overvejelser vedrørende implementeringen af direktivet, navnlig på områder, hvor direktivet giver medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. I kapitel 6 følger herefter betænkningens hovedafsnit, der redegør for arbejdsgruppens overvejelser omkring gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i dansk ret, samt herunder arbejdsgruppens overvejelser vedrørende i hvilket omfang (visse af) bestemmelserne i direktivet bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, og endelig arbejdsgruppens overvejelser vedrørende opretholdelse af de gældende bestemmelser i forbrugeraftaleloven. Kapitel 7 indeholder arbejdsgruppens overvejelser om lovgivningsmæssige valg inden for det område, som direktivet regulerer, dvs. de områder, hvor direktivet giver medlemsstaterne adgang til at opretholde eller indføre regler, der afviger fra direktivets ordning. 18

19 Endelig indeholder kapitel 8 arbejdsgruppens lovudkast og bemærkningerne hertil Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag Som resultat af arbejdsgruppens overvejelser har arbejdsgruppen udarbejdet lovudkast til en ny forbrugeraftalelov samt lovudkast til ændring af enkelte bestemmelser i købeloven. Lovudkastene indebærer overordnet en forøget beskyttelse af forbrugerne, herunder navnlig som følge af indførelse af en ordning, der giver forbrugeren udvidet adgang til at benytte sig af fortrydelsesretten, samt indførelse af regler om oplysningspligt i forbindelse med andre aftaler end aftaler indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. I det følgende gennemgås lovudkastets væsentligste elementer, herunder på de områder, hvor lovudkastet indebærer ændringer af gældende dansk ret. Foreslåede bestemmelser til gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet For at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet og med henblik på at afgrænse lovudkastet til (en ny) forbrugeraftalelov så præcist som muligt, indeholder lovudkastet forslag om ændring af eksisterende og indførelse af yderligere definitioner i forbrugeraftaleloven, således at direktivets definitioner af begreberne fast forretningssted, varigt medium og offentlig auktion gennemføres i forbrugeraftaleloven. Det bemærkes i den forbindelse, at gennemførelse af direktivets definition af fast forretningssted, som i lovudkastet foreslås gennemført i dansk ret under betegnelsen den erhvervsdrivendes forretningssted, navnlig henset til, at forbrugerrettighedsdirektivets definition heraf også omfatter bevægelige detailforretningssteder, indebærer visse indholdsmæssige ændringer i forhold til den gældende definition af fast forretningssted i forbrugeraftaleloven, idet bl.a. aftaler indgået på offentligt sted eller på udstilling, messe mv., hvor varen og købesummen ikke udveksles samtidigt med aftalens indgåelse, efter direktivet ikke anses indgået uden for fast forretningssted, hvis den erhvervsdrivende kan siges på sædvanligt grundlag at udøve sin aktivitet fra det pågældende sted (f.eks. en messestand). 19

20 For så vidt angår forbrugeraftalelovens anvendelsesområde foreslås i lovudkastet, at spil, der indebærer, at der gøres indsats med penge (hasardspil), undtages fra de foreslåede bestemmelser om oplysningspligt og fortrydelsesret, samt at aftaler om personbefordring bortset fra enkelte bestemmelser undtages fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Herudover indebærer lovudkastet, at fysiske auktioner ikke længere undtages fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde, idet der i relation til lovudkastets bestemmelser om oplysningspligt dog er mulighed for, at en række af oplysningerne i stedet gives i forhold til auktionarius. Direktivet indeholder ikke nogen pligt til at indføre en fortrydelsesret ved fysiske auktioner, og arbejdsgruppen foreslår heller ikke en sådan indført. Det foreslås derimod, at der ved internetauktioner fortsat skal være fortrydelsesret, hvilket direktivet kræver. I relation til reglerne om oplysningspligt indeholder lovudkastet bl.a. forslag til bestemmelser om den erhvervsdrivendes oplysningspligt inden indgåelsen af andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Lovudkastets bestemmelser om oplysningspligt indebærer i øvrigt en udvidelse af den erhvervsdrivendes oplysningspligt på en række punkter, herunder navnlig for så vidt angår aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Der foreslås således indført en række nye oplysningskrav, bl.a. i relation til oplysninger om den erhvervsdrivende, om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, om udgifterne til tilbagelevering af varerne i tilfælde af fortrydelse, samt om forbrugerens pligt til at betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i tilfælde, hvor forbrugeren har gjort sin fortrydelsesret gældende efter at have anmodet den erhvervsdrivende om at påbegynde udførelsen af tjenesteydelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb. De foreslåede regler vedrørende den erhvervsdrivendes oplysningspligt indebærer endvidere, at oplysningerne i videre omfang end efter de gældende regler skal meddeles forbrugeren før aftalens indgåelse, ligesom der foreslås nye bestemmelser om formelle krav, herunder om at de oplysninger, som den erhvervsdrivende er forpligtet til at give forbrugeren inden indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, skal gives forbrugeren på papir eller et andet varigt medium. For så vidt angår aftaler indgået ved fjernsalg indebærer gennemførelsen af direktivet også flere nye bestemmelser, som afhængig af kommunikationsformen med forbru- 20

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 343 Offentligt 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af købeloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af købeloven og forskellige andre love 1) 2013/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-720/21-0061 Fremsat den 9. oktober 2013 af justitsminister (Morten Bødskov)

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1)

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1) 2013/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-720/21-0061 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2013 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af købeloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af købeloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2013-14 Fremsat den 9. oktober 2013 af justitsminister (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af købeloven og forskellige andre love 1) (Ændringer som følge af forslag

Læs mere

Lov om forbrugeraftaler 1)

Lov om forbrugeraftaler 1) Page 1 of 11 LOV nr 1457 af 17/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2013 Justitsministeriet Ændrer i/ophæver LOV nr 451 af 09/06/2004 Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Forbrugeraftaleloven med kommentarer Sonny Kristoffersen Forbrugeraftaleloven med kommentarer FORLAGET THOMSON *. GadJura Forord 5 Lov om visse forbrugeraftaler, lov nr. 451 af 9. juli 2004 (for aftaler indgået efter 01.10.2004) 15 Kommentar

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2982 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2982 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2982 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. november 2009 Samlenotat vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) d. 3.4. december 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Justitsministeriet, Civilafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til formueretskontoret@jm.dk og hll@jm.dk 20.08.2013 Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed EF-Tidende NR. L 171 Af 07/07/1999 S. 0012-0016 Tekst: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Forbrugeraftaleloven med kommentarer Forbrugeraftaleloven med kommentarer 1 This page intentionally left blank 2 Benedikte Holberg, Lene Pagter Kristensen, Peter Møgelvang-Hansen,Tina Morell Nielsen & Henrik Øe Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-e...

http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-e... Page 1 of 12 Forbrugerstyrelsen Abonnér Publikationer Presse Undervisere English Alternativ version Sitemap Kontakt Søg Klage & rettigheder Test & priser Råd & vejledning Markedsføring & tilsyn Er det

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 15.4.2009 ARBEJDSDOKUMENT om forbrugerrettigheder Retsudvalget Ordfører: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Indledning Kommissionens forslag af 8. oktober

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU L 304/64 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3057 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3057 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3057 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmøde (konkurrenceevne) den 10. december 2010 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: EU-Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Caroline Østergaard Nielsen Sagsnr.: 2011-709-0005 Dok.: 284679 GRUND-

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER. vedrørende

VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER. vedrørende VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa- Parlamentets

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007.

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 79 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. november 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40988 UDKAST Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet

Læs mere