Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Hf e Dansk A niveau Lærer(e) Else Trier + Helle Kallager (kandidat ) Hold 1hf da OBU Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Introduktion Yoko Ono Storbyen : København - Berlin Avisen et medieværk Julen Retorik Sprog og danskopgave Norm og afvigelse Eventyr Modernisme og realisme Selvbiografier og autofiktion Musikvideoer Side 1 af 21

2 Titel 1 Introduktion Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: - Emil Aarestrup: Angst - Helle Helle: En stol for lidt - Radiserne - Tove Ditlevsen: Børnene - Marianne Larsen: et digt - Benny Andersen: Årstiderne - En række ordsprog - Sprogbrug på valgplakater til kommunevalg Supplerende stof: Arbejdspapirer om de danskfaglige analyseredskaber Særlige Fokuspunkter 11 x 2 lektioner a 45 min. = 22 lektioner Faglige mål: - Analyse og fortolkning - At introducere de grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder - At demonstrere viden om fagets identitet og metoder - Et mundtligt oplæg om valgplakater Det sproglige stofområde: - Sproglige iagttagelser Det litterære stofområde: - Litterære analyseredskaber - Genrebegreb Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - klasseundervisning - Cl-øvelser - projektarbejde (et lille mundtligt forløb) - små skriftlige opgaver om fortællersynsvinkel og genrer Side 2 af 21

3 Titel 2 Yoko Ono Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: - Udvalgte værker af Yoko Ono - Trine Ross: Ono afliver en del fordomme på aktuel udstilling, den 9. juni 2013 Særlige Fokuspunkter Væsentlige arbejdsformer Supplerende stof: Louisianas undervisningsmateriale 5 x 2 lektioner a 45 min. = 10 lektioner Faglige mål: - Analyse af kunstværker - At demonstrere viden om fagets identitet og metoder - Et mundtligt oplæg om et kunstværk Det sproglige stofområde: - Argumentationsanalyse - Det mediemæssige stofområde: - Anmeldelse Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - klasseundervisning - Cl-øvelser - projektarbejde (et lille mundtligt forløb) - Skriftlig: anmeldelse af Yoko Onos udstilling - ekskursion til Louisiana Side 3 af 21

4 Titel 3 Storbyen: København Berlin Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Dan Turell: Gennem byen sidste gang, 1977 Katrine Marie Guldager: København (VÆRK 1) H.C.Andersen: Berlin, 1831 Tom Kristensen: Nat i Berlin, 1921 Norstrøm: Berlin, Berlin, 2006 Jan Sonnergaard: snapshot fra en storby 8 dokumentarfilm fra Berlin fra 1900 i dag Supplerende stof Materiale om Berlin Særlige fokuspunkter 13 x 2 lektioner a 45 min = 26 lektioner Faglige mål - analyse og fortolkning - samspil mellem litteratur, kultur og samfund - Litteratur- og informationssøgning. - skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed Det litterære stofområde - Genrebegreber - Værk 1 i form af en Novellesamling Væsentligste arbejdsformer Det mediemæssige stofområde - Analyse af dokumentarfilm - Visuelle udtryksformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning med CL-øvelser - Gruppearbejde - Et mundtligt oplæg om en dokumentarfilm - mindre skriftligt produkt, en snapshot over Berlin - Studietur til Berlin Side 4 af 21

5 Side 5 af 21

6 Titel 4 Avisen - et medieværk Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Aktuelle aviser: Politiken, MetroXpress, Ekstrabladet, Fyns Stifttidende, Jyllandsposten, Børsen, Information (Medieværk) Supplerende stof H. Olsson og H. Poulsen: Ryd forsiden, s , s. 61, s , s , s , s , s Særlige fokuspunkter - Væsentlige arbejdsformer Verden ifølge forsiden, Information den Eva Tverskov: Af At skrive journalistik s , s x 2 lektioner a 45 min. = 24 lektioner Fokus: Et medieværk Faglige mål: - Medietekster - Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed - Sprogets funktion og variation (forskellig fra avis til avis) - Anvendelse af mundtlige - og skriftlige genrer - Informationssøgning - fagets identitet og metode - Analysere og vurdere ikke fiktive tekster i avisen - Forholde sig til avisen i det moderne mediebillede. - Notatteknik Det mediemæssige stofområde - Nyhedstekster og genrer - Nyhedskriterier - Fiktions- og faktakoder - Et værk i form af et større afrundet medieprodukt Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - gruppearbejde - klasseundervisning - Cl-øvelser - Notatteknik - Virtuelle arbejdsformer - mindre skriveøvelser fx omkring nyhedstrekanten - Fremstilling af en temaavis om Yahya Hassan (Ekstra Blandet): Artikler og layout Side 6 af 21

7 Titel 5 Julen - Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: - H.C.Andersen: Grantræet - Peter Faber: Højt for træets grønne top, Peter: Faber: Sikken voldsom trængsel - Anne M. Sørensen: Den store danske juledigter, Politiken - J. Krohn: Mørkningen Juleaften Af Peters Jul, MC Einar: Jul er cool - Shubidua: Rap Jul - Kulturkanon: om Solvognens julemandshæren tidslinje december artikler fra dagbladene L. Holberg: Af Julestuen - Kingo: Keed af Verden og kier af Himmelen - Brorson: Den yndigste rose, Grundtvig: Dejlig er den himmel blå, Johannes V. Jensen: Solhvervssang Særlige fokuspunkter 18 lektioner a 45 min Faglige mål: - Analyse og fortolkning - Medietekster - Samspil mellem litteratur, kultur og samfund Det sproglige stofområde - Sprogiagttagelser - Argumentationsanalyse - Kommunikationsanalyse Det litterære stofområde - Komedie - Salmer - Eventyr - Oplysningstiden /L. Holberg - Romantik - N.F.S. Grundtvig - H.C. Andersen - Johannes V. Jensen Det mediemæssige stofområde - Fiktions og faktakoder - Fiktionstekster Side 7 af 21

8 - Visuelle udtryksformer - Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning med CL-øvelser - Skriftlig øvelse: artikel om julen Side 8 af 21

9 Titel 6 Retorik Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Primær Litteratur Dronning Margrethes nytårstale Helle Thorning Schmidt nytårstale d Helle Thorning Schmidt nytårstale d M.C. Lyngsie: Brandtale til kammeraterne 1. maj 1925 Hans Kirk: Af Daglejerne (Høpners tale ved rejsegilde) Ulla Dahlerup: Tale på dansk folkepartis landsmøde d Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Sekundær litteratur: Introduktion til retorik J. Wichmann: Kunsten at tale godt, 2007 Appelformer: logos, etos og patos Begreb i dansk, side Elmose mfl. Sprogets veje s Jens Lender: Med andre ord Berit Holbek Jensen: En krig med ord Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF, s , s , s lektioner a 45 min. Faglige mål - mundtlig udtryksfærdighed - sprogets brug, funktion og variation - centrale mundtlige fremstillingsformer (et forløb om mundtlighed) - Centrale skriftlige fremstillingsformer - Centrale mundtlige fremstillingsformer Det sproglige stofområde - mundtlige udtryksformer og genrer - argumentation og argumentationsanalyse - retorisk analyse - kommunikationsanalyse - analyse af mundtlig fremstilling - Sprogiagttagelser, herunder grammatik og stilistik Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning med CL-øvelser - Projekt: Et mindre mundtligt forløb: Kursisttale om selvvalgt emne - Talepapir til talerne - Gruppearbejde Side 9 af 21

10 - Stil: Retorik: den 9. maj 2008 Side 10 af 21

11 Titel 7 Sprog + danskopgave Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof - A. Elmose m fl: Sprogets veje s , s , s , s Særlige fokuspunkter 14 x 2 lektioner a 45 min. = 28 lektioner Faglige mål: - Sproghistorie - skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed -sprogets funktion og variation - skriftlige fremstillingsformer (danskopgave) - Analyse, fortolke, perspektivere til ikke fiktive tekster Sprog: - Sprogiagttagelser, herunder grammatik og stilistik - Dansk gennem tiden - Sprogvariationer i Danmark - Sprogets opbygning og funktion Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning, - gruppearbejde, - små kursistoplæg om verdens sprog + dialekter - Projekt: en danskopgave (forløber for historieopgaven) - Kursistoplæg om danskopgaverne Side 11 af 21

12 Titel 8 Norm og afvigelse Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof - Kernestof: - Redselille og Vidervold - Hr. Mortens klosterrov - L. Holberg: Af Barselsstuen - Adam Oehlenschläger: Guldhornene - Steen Steensen Blicher: Af Hosekræmmeren - George Brandes: Indledning til hovedstrømninger - Herman Bang: AF lidt om dansk realisme - Christian Kroghs malerier, bl.a. i Politilægens venteværelse -Yahya Hassan: Yahya Hassan 2013 (Værk 2, Lyrik) - Interview med Yahya Hassan, Politiken den Særlige fokuspunkter Supplerende læsning - Litteraturen på Tværs (Systime), en i-bog - Undervisningsmateriale Fra Kunstgalleriet Gammel Strand 20 x 2 lektioner a 45 min = 40 lektioner Faglige mål: - Dansk litteratur med perspektiv til verdenslitteraturen - Samspil mellem litteratur, kultur og samfund - fagets identitet og metode (Analyse og fortolkning) - Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed Det sproglige stofområde: - Grammatik og stilistik - Kommunikationsanalyse Det Litterære stofområde Skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år. - Folkeviser - tekst fra oplysningstid - Holberg - Romantik og romantisme - Adam Oehlenschläger - Steen Steensen Blicher - Det moderne gennembrug: Georg Brandes Side 12 af 21

13 Litterær metode - Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger - Genrebegrebet: lyrik (en digtsamling), drama( komedie) og epik - Fakta og fiktionkoder Væsentligste arbejdsformer Medie: - Visuelle udtryksformer (malerier) Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning med CL-øvelser - gruppearbejde - Mundtlige oplæg om et digt og et maleri - skriftligt arbejde: Avisartikler om Yahya Hassan Side 13 af 21

14 Titel 9 Eventyr Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof - Hans og Grete - Rødhætte - Esben Askerager - Slangen og den lille pige - H.C.Andersen: Den grimme ælling - H.C.Andersen: Springfyrene - Henrik Pontoppidan: Ørneflugt Sekundær Litteratur: Chr. M. Christensen: Fantasy Else Marie Nygaard: Pigers fornemmelse for hekse Bruno Bettelheim; frygt for fantasien K. Lindberg: Virkeligheden står på spil Supplerende stof: Arbejdspapirer om de danskfaglige analyseredskaber Særlige fokuspunkter 27 lektioner a 45 min. Faglige mål: - Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed - Analyse og fortolkning - Dansk litteratur med perspektiv til verdenslitteraturen - skriftsprogets normer for korrekthed - Det sproglige stofområde - grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveproces og det skriftlige produkt - skriftlige udtryksformer og genrer - kommunikationsanalyse Det litterære stofområde - eventyr - litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger i relation til de læste tekster og med udblik til internationale strømninger. Side 14 af 21

15 - romantisme - Det mode4rne gennembrud - H.C. Andersen - Henrik Pontoppidan Det mediemæssige stofområde - fiktionstekster Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning, - Gruppearbejde - CL-øvelser - skriftligt arbejde - skrive eventyr - Det mundtlige i det skriftlige, gennemgang på klassen af tekster fra hf-stil 2006 om Fantasi og virkelighed, før kursisterne skrev stilen - Skrev stil: det analyserende oplæg - Skrev stil: den argumenterende artikel Side 15 af 21

16 Titel 10 Modernisme og Realisme Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Georg Brandes: Af emigrantlitteraturen Henrik Ibsen: Hedda Gabler (VÆRK 3) I skuespilhuset og så Hedda Gabler Anmeldelse af Hedda Gabler Martin Andersen Nexø: Af Pelle Erobreren Emil Bønnelycke: Gaden Lyonel: Cykelløb (maleri) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål Tom Kristensen: Tyrefægtning Tom Kristensen: Satans sejr Tom Kristensen: Ulykken Schade: Paa Cafe Marc Chagall: Fødselsdagen (maleri) Hans Kirk: En plads i verden Nordahl Grieg: Til ungdommen Otto Gelsted: Nazismen i vort sind Martin A. Hansen Roden: Ole Sarvig: Husene: Poul La Cour: Det lyttende digt Peter Seeberg: Patienten Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset Per Højholt: Udenfor Per Højholt: Så og så mange lærker Jesper Jensen: Sangen om merværdi NJA: Balladen om Olsson (svensk) Jesper Jensen: Af Mand mand Michael Strunge: Natmaskinen Søren Ulrik Thomsen: Levende Helle Helle: En stol for lidt (Film) Helle Helle: En stol for lidt Christina Hesseltholt: Tingene En selvvalgt realistisk roman (VÆRK 4) Supplerende stof Litteraturen på tværs (digital udgave): Stilehæfte med realisme 2006 Side 16 af 21

17 45 lektioner a 45 min Særlige fokuspunkter Faglige mål - sprogets opbygning, brug og funktion - udtrykke sig præcis skriftlig, som mundtlige - analyse og fortolkning - Dansk litteraturhistorie, med perspektiv til verdenslitteraturen - samspil mellem litteratur, kultur og samfund - Litteratur- og informationssøgning. - Centrale skriftlige fremstillingsformer - Centrale mundtlige fremstillingsformer Det sproglige stofområde - grammatik og sprogrigtighed - kommunikationsanalyse Det litterære stofområde - et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder realistiske og modernistiske tekster - arbejde med grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder - litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger i relation til de læste tekster og med udblik til internationale strømninger. - Martin Andersen Nexø - Tom Kristensen, - Martin A. Hansen, - Peter Seeberg - Klaus Rifbjerg. - 2 værker (et selvvalgt værk og et værk gennemgået på klassen) Væsentligste arbejdsformer Det mediemæssige område: - Fiktionsgenrer - Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning med CL-øvelser - skriftligt arbejde: Det mundtlige i det skriftlige: Gennemgik flere af stilhæfternes tekster, før kursisterne skrev stilene. - hf-stil fra 2008 om Tom Kristensen - hf stil 2006 om realisme - Grundlæggende begreber/metoder for betydning for skriveproces/-færdighed Side 17 af 21

18 Side 18 af 21

19 Titel 11 Særlige fokuspunkter Selvbiografier og autofiktion faktion/fiktion Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof - Maria Hirse: Af Den Jørgen Leth: Af Det uperfekte menneske - Karen Blixen: Af Mit Afrika - Selvvalgte selvbiografier (VÆRK 5) - Knud Romer: Af den der blinker, er bange for døden - Yahya Hassan: parabol Supplerende stof: Model til analyse af selvbiografier Tekster fra Stilhæfte maj lektioner a 45 min Faglige mål: - Udtrykke sig præcis skriftlig, som mundtlig - Skriftsprogets normer om korrekthed - Fagets identitet og metode - Analyse, fortolke ikke-fiktive tekster Det sproglige stofområde: - Kommunikationsanalyse - Argumentationsanalyse Det litterære stofområde: - Selvvalgt værk (Selvbiografi 5) - Genrebegreb - Litteraturteori og metode - Litteratur-, kultur-, bevidsthedshistoriske fremstillinger Væsentlige arbejdsformer Det mediemæssige stofområde - Dokumentartekster - Visuelle udtryksformer - Fiktions fakta-koder - Indtalte deres analyse af værk Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Klasseundervisning, - Gruppearbejde - CL-øvelser - Indtalte deres analyse af selvbiografi på et digitalt medie Side 19 af 21

20 - Det mundtlige i det skriftlige: Stil om fortællinger i sit liv etc. maj 2009 Side 20 af 21

21 Titel 12 Musikvideo Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof - Musikvideo - selvvalgte musikvideo Supplerende stof: Model til analyse af en musikvideo Særlige fokuspunkter 15 lektioner a 45 min. Faglige mål - forskellige mundtlige genrer - medietekster - mundtlige udtryksfærdigheder Det mediemæssige stofområde - visuelle udtryksformer Det sproglige stofområde: Mundtlige udtryksformer Sprogrigtighed Kommunikationsteori og pragmatik Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/ /eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Virtuelle arbejdsformer talepapir Side 21 af 21

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/14 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ulrik Poulsen NdaC138s

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Emil Fuglsang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016 Institution Campus Vejle HF og VUC

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016 Institution Campus Vejle HF og VUC Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Campus Vejle HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk C Gitte

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Sprog og kommunikation

Sprog og kommunikation Undervisningsbeskrivelse Termin August 2017 maj 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Business College Syd EUX Business Dansk A Lotte Ottzen Andersen EUX-B17 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Vid Gymnasier Htx Dansk A Lærer(e) Vivi Ann Jacobsen (Gik på barsel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr Undervisningsbeskrivelse Nina rettet 10.5. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ Juni 2016 Institution Vestegnens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2020 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Sprog og kommunikation

Sprog og kommunikation Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016-2017 Institution Business College Syd Uddannelse EUX Business Fag og niveau Dansk A Lærer Marianne Brink Jensen Hold EUX-A16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Program 11.30-12.00 Ankomst og frokost 12.00-12.30 Velkomst og introduktion til faget Dansk som andetsprog A v.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, skoleåret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2020 Institution Thisted Handelsgymnasium - EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Introforløb læsestrategier og grammatisk korrekthed. Analyse af filmiske virkemidler med fokus på nyhedsformidling

Introforløb læsestrategier og grammatisk korrekthed. Analyse af filmiske virkemidler med fokus på nyhedsformidling Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Søren Graae

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Kasper Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2018 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A HOB Daa526 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012-forår 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Hhx Dansk niveau A Lærer(e) Line

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere