Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby Gladsaxe Volley Triologi"

Transkript

1 Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social

2 Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne triologi har til opgave at forbedre og fastholde god ledelse af vores fantastiske klub med mange dejlige og meget aktive medlemmer og ledere. God ledelse skal hjælpe os til at sikre en veldrevet klub, som til stadighed udvikler sig efter medlemmernes ønske og i takt med udviklingen i omverden omkring os. Ledelses-triologien er bl.a. ansvarlig for - t de øvrige triologier er velfungerende, og lever op til forventningerne. - t alle dele af klubbens økonomi overholder de aftalte budgetter. - t dialogen med kommunerne er velfungerende. - t sikkerheden i klubben er i top, fx ved at sikre børneattester. - t sikre gode træningsforhold i samarbejde med kommunerne og klubbens hold. - t konfliktmægle, mår vanskelige situationer med fx uenighed opstår. - t træffe beslutninger, når der er behov. - t informere medlemmer og forældre løbende om "rigets tilstand", herunder fx materiale til generalforsamling. Uden god ledelse i klubben er der stor risiko for - t klubben ikke udvikler sig i et fællesskab og fraktioner opstår. - t klubbens prioriteringer ikke følger et fælles spor. - t klubben ikke vedbliver med at være en attraktiv klub, hvor medlemmerne bliver i mange år og nye medlemmer kommer til i et flot antal. - t klubben blot bliver en klub i stil med fx diverse fitness-centre, hvor fællesskab og samvær ikke er vigtigt.

3 Der er altid en, der har ansvaret, men man kan let være flere, der deler opgaverne, og dermed også flere, der har kendskab til opgaverne. NGER Træneransvarlig edlemsansvarlig Hjælpetræneransvarlig Forældre kontakt Nyhedsbreve, hjemmeside Trænerkontrakter Børneattester Ved stævnetilmelding kan man melde sig som holdleder for et hold til stævnet. Det vigtigste som holdleder er, at man hjælper spillerne med at være på banen når de skal spille og dømme KIDS KONOINSVRLIG Kids budget Betale regninger Udbetale trænerløn Kontakt til sponsorer KTIVITETSNSVRLIG Stævne tilmelding Oprette stævner på hjemmesiden Stævneansvarlig ved hjemmekampe Stævnebod ved hjemmestævner Træningslejr Weekendstævner

4 Triologi Kids Denne triologi har til opgave at sammensætte ledelsen til de enkelte kids hold, samt styre tilmeldinger til aktiviteter på kids området. Derudover håndterer triologien selvstændigt al økonomi, som vedrører kids området. Endelig er triologien ansvarlig for, at det enkelte kids medlem spiller på det rette hold i klubben. Området sender spillere videre til Teen området. Ydermere er der et stort flow af nye medlemmer og spillere som holder op igen. Triologien har derfor en vigtig opgave med at tage imod spillere, flytte spillere rundt samt sørge for, at der er trænere og holdledere på plads for alle holdene. Triologien har følgende opgaver: - Rekruttering og pleje af trænere (herunder kontrakter, samtaler og økonomi). - Rekruttering af og support til holdledere. - Holdtilmeldinger og koordination heraf til stævner (enkeltdags-stævner og weekendstævner). - Sociale aktiviteter på tværs. - Første kontakt til nye medlemmer. - nsvarlig for indplacering af det enkelte medlem på det rette hold. - Oprettelse af stævnebod ved hjemmebanestævner. - Daglig drift af økonomien på hele Kids området. Interne Samarbejdspartnere: - Teen triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Den økonomiansvarlige i Ledelses triologien. Eksterne Samarbejdspartnere: - Den ungdomsansvarlige i SVBK (Sjællands Volleyball Kreds). Kids triologien samler alle de røde tråde, så kids området bliver en samlet enhed med masser af fælles aktiviteter og et område, hvor alle lever op til klubbens idealer.

5 Triologi Teen Denne triologi har til opgave at sammensætte ledelsen til de enkelte teen hold, samt styre tilmeldinger til aktiviteter på teen området. Derudover håndterer triologien selvstændigt al økonomi, som vedrører teen området. Endelig er triologien ansvarlig for, at det enkelte teen medlem spiller på det rette hold i klubben. Teen området er et meget komplekst og dynamisk område. Området modtager spillere fra kids området og sender spillere videre til seniorområdet. Ydermere er der et stort flow af nye medlemmer og spillere som holder op igen. Triologien har derfor en vigtig opgave med at tage imod spillere, flytte spillere rundt samt sørge for, at der er trænere og holdledere på plads for alle holdene. Triologien har følgende opgaver: - Rekruttering og pleje af trænere (herunder kontrakter, samtaler og økonomi). - Rekruttering af og support til holdledere. - Holdtilmeldinger og koordination heraf til stævner (Grandprix, S kvalifikation, D og weekend). - dministration af talentcenterområdet. - Sociale aktiviteter på tværs. - Første kontakt til nye medlemmer. - nsvarlig for indplacering af det enkelte medlem på det rette hold. - Oprettelse af stævnebod ved hjemmebanestævner. - Daglig drift af økonomien på hele teen området. Interne Samarbejdspartnere: - Kids triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Senior triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Den økonomiansvarlige i Ledelses triologien. Eksterne Samarbejdspartnere: - Den ungdomsansvarlige i SVBK (Sjællands Volleyball Kreds). - Talentcenter stdanmark. Teen triologien samler alle de røde tråde, så teen området bliver en samlet enhed med masser af fælles aktiviteter og et område, hvor alle lever op til klubbens idealer.

6 Triologi Senior Denne triologi har til opgave at sammensætte ledelsen til de enkelte senior hold, dvs. finde trænere, hjælpetrænere og holdledere i samarbejde med det enkelte hold. Triologien er ansvarlig for at koordinere, at det enkelte seniormedlem spiller på det rette hold i klubben. Derudover håndterer triologien selvstændigt al økonomi, som vedrører teen området. Triologien tager sig ikke af Elitedelen (pt. D1) dette gør Elite triologien. Senior området modtager spillere fra Teen området og sender i mindre omfang spillere videre til Elite området. Triologien har en vigtig opgave med at tage imod nye spillere, dvs. sørge for, at der er hold til spillere, der er nye i faget. Triologien har følgende opgaver: - Rekruttering og pleje af trænere og hjælpetrænere (herunder kontrakter, samtaler og økonomi). - Rekruttering af og support til holdledere. - Tilmeldinger til turneringer. - Koordination af kampflytninger. - Sociale aktiviteter på tværs. - Første kontakt til nye medlemmer. - nsvarlig for indplacering af det enkelte medlem på det rette hold. - Daglig drift af økonomien på hele Senior området. Interne Samarbejdspartnere: - Teen triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Elite triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Den økonomiansvarlige i Ledelses triologien. - Koordination med den tjanse ansvarlige. - Koordination med Uddannelses triologien. Eksterne Samarbejdspartnere: - Den turneringsansvarlige i DBVF (Dansk Volleyball Forbund). - Den turneringsansvarlige i SVBK (Sjællands Volleyball Kreds). Senior triologien samler alle de røde tråde, så senior området bliver en samlet enhed med masser af fælles aktiviteter og et område, hvor alle lever op til klubbens idealer.

7 Triologi Elite Denne triologi har til opgave at varetage klubbens elite satsning. Triologien tager sig pt. af D1-holdet. Trilogien skal finde trænere, hjælpetrænere og holdledere i samarbejde med det enkelte hold. Derudover håndterer triologien selvstændigt al økonomi, som vedrører elite området. Elite området modtager spillere fra Senior og Teen området. Triologien har følgende opgaver: - Rekruttering af spillere både internt og eksternt. - Rekruttering og pleje af trænere og hjælpetrænere (herunder kontrakter, samtaler og økonomi). - Rekruttering af og support til holdledere. - Tilmeldinger til turneringer. - Koordination af kampflytninger. - Sociale aktiviteter på tværs. - TV-kampe. - Daglig drift af økonomien på hele Elite området. Interne Samarbejdspartnere: - Teen triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Senior triologiens ansvarlige for medlemmer/hold. - Den økonomiansvarlige i Ledelses triologien. - Koordination med den tjanse ansvarlige. - Koordination med Uddannelses triologien. Eksterne Samarbejdspartnere: - Den turneringsansvarlige i DBVF (Dansk Volleyball Forbund).

8 nsvarsområde for den sociale triologi i Lyngby Gladsaxe Volley Formålet med den sociale triologi er at samle alle klubbens hold til fælles aktiviteter. anager o Udarbejde årshjul for sociale aktiviteter o rtikler til hjemmesiden om sociale aktiviteter ktivitetsansvarlig o Program for de enkelte sociale aktiviteter o fvikling af sociale aktiviteter konomiansvarlig o Budget for sociale aktiviteter o Bogføring

9 Triologi Social Denne triologi har til formål at samle alle klubbens hold til fælles aktiviteter. Herudover arbejder triologien generelt med at øge motivationen for alle klubbens frivillige. Eksempler på opgaver: - Opbakning til elite volleykampe. - Pokalfestival i Odense. - Generelle ideer vedrørende vores stævnebod i forbindelse med hjemmebanestævner. - Eksempler på kommunale arrangementer: o Åben hal kom og vær med se sporten. o Idrættens Dag i Gladsaxe Kommune. o Gladsaxedagen, hvor præsentation af foreninger finder sted. o Gladsaxeløbet enten som deltagere eller som afviklere (honoreres). o Gladsaxe Skole Cup i kidsvolley. Den sociale triologi skal ikke nødvendigvis afvikle de enkelte arrangementer, men opstille rammerne og finde de frivillige, der fra gang til gang kan stå for et arrangement. Triologien har sit eget budget.

10 Triologi Uddannelse Denne triologi har til opgave at støtte de andre triologier med indsatser på uddannelsesområdet. Vi vil gerne sikre, at trænere og ledere har et højt uddannelsesniveau. Dette gælder også spillere, der jo alle skal kunne dømme. Herudover arbejder triologien med generelle problemstillinger inden for rekruttering af trænere, ledere og spillere. En særskilt opgave for triologien er afholdelsen af sommerferieaktiviteter i de to kommuner. Triologien har følgende opgaver: - Koordinere dommeruddannelse for teen og seniorer. - Koordinere træneruddannelse for alle andre områder. - nsøge kommunerne om kursustilskud. - nvise rekrutteringstiltag for ledere og trænere. - nvise rekrutteringstiltag for spillere. - rrangere sommerferieaktiviteter. Interne Samarbejdspartnere: - Kids, Teen og Senior triologierne mht. træneruddannelse. - Kids, Teen og Senior triologierne mht.rekruttering af ledere, trænere og spillere. - Teen og Senior triologierne mht. dommeruddannelse. - Den økonomiansvarlige i Ledelses triologien. Eksterne Samarbejdspartnere: - Den uddannelsesansvarlige i SVBK (Sjællands Volleyball Kreds). - Den uddannelsesansvarlige i DVBF (Dansk Volleyball Forbund). - Kommunernes ansvarlige for sommerferieaktiviteter - Kommunernes ansvarlige for kursustilskud.

11 Triologi Rekvisit Denne triologi har til opgave at sørge for en masse praktiske forudsætninger er på plads for at andre kan være spillere, trænere og ledere i klubben. Overordnet handler det om at sørge for, at spillestederne (indendørs og udendørs) har det nødvendige udstyr og at dette udstyr har en fornuftig stand. Herudover skal holdene og spillerne udstyres med spillertøj til kamp og træning. Triologien står for klubbens webshop på hjemmesiden. Vores klublokale skal holdes attraktivt i samarbejde med badmintonklubben og vores stævneboder skal have de rigtige rekvisitter. Trænere og ledere skal have adgang til faciliteterne (nøgleadministration). Triologien har sit eget budget.

12 Triologi Kommunikation Denne triologi har til opgave at forbedre og fastholde en god kommunikation i hele klubben. God kommunikation skal hjælpe os til at have en klub, som føler fællesskab på tværs og samhørighed med andre hold i klubben samt omverden omkring os. God kommunikation skal hjælpe os til, at hvert enkelt medlem føler sig som en del af et fællesskab, som betyder noget, og så den enkelte??? Intern kommunikation: - på hvert hold - på tværs af hold - forældre - trænere - mellem klubbens triologier, herunder ledelsestriologien (bestyrelsen) Ekstern kommunikation: - presse, primært lokalaviserne - dvbf og svbk, relevant information om klubben - andre volleyball-klubber - andre sportsklubber i kommunerne/hallerne Triologien er ansvarlig for, at der er "liv" i den gode kommunikation ved brug af forskellige medier, fx: - - facebook - internt nyhedsbrev - klubblad - LGV informationsfolder - opslagstavler i hallerne - holdmøde - klubaften Triologien forventes ikke at producere mængder af information selv, men derimod at arbejde for, at alle i og omkring klubben er aktive kommunikativt. Uden god kommunikation kan medlemmer og hele hold føle sig "glemt" og ikke som en del af et fællesskab med risiko for at "man" søger andre græsgange.

13 Triologi Klubmodul og hjemmeside Denne triologi har til opgave at drive både hjemmesiden og den administrative del bag ved hjemmesiden, kaldet klubmodul. Hjemmesiden er klubbens ansigt udad til, især til kommende spillere, som søger information om klubben på hjemmesiden. Klubmodulet er på samme måde kernen i den daglige drift. Her finder lederne de informationer, som de skal bruge, de kommunikerer ofte herfra og hele holdlogistikken og økonomien styres herfra. Derudover styres kontingentindbetalinger, events og shoppen fra klubmodulet. Triologien har derfor som en af dens primære opgaver at uddanne trænere og ledere i brugen af klubmodul. Triologien skal derfor være superbrugere i alle facetter af klubmodulet, selvom triologien ikke nødvendigvis beskæftiger sig med den daglige drift af dele af klubmodulet (eksempelvis shoppen og events). Triologiens opgaver er: - Vedligehold af grundstrukturen på hjemmesiden samt design af hjemmesiden. - Opsætning af holddelen i klubmodul til hver halvsæson samt vedligeholdelse af holdene. - Kontingentopkrævning (puzzlespillet) samt vedligeholdelse af medlemsstatus. - Styring af rettigheder til klubmodulet. - Opsætning af webshop. - Uddannelse af og support til trænere og ledere når det kommer til brug af klubmodul. Opgaver som de andre triologier og holdene selv står for, men som der ydes support til: - Vedligehold af holdenes hjemmesider. - Den daglige drift af shoppen (bestilling af tøj og hævning af penge hos kunderne). - Opsætning af events. Triologien udstyrer hermed klubbens medlemmer og ledere med administrative værktøjer, så den daglige ledelse bliver så nem som mulig.

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet

Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet I dansk udspring har vi tradition for at arbejde med en struktur der fordrer enighed eller flertalsbeslutninger omkring stort set

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere