SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch"

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener

2 Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde og startfællesskab imellem svømmeklubberne KSL (Korsør Svømme- og Livredningsklub) og SSK (Slagelse Svømmeklub). Sportsligt At etablere elite indenfor konkurrencesvømning i Slagelse Kommune. At opnå top 12 placering i DK for årgangshold. At nå 1.division for seniorhold inden sæsonen At vinde medaljer ved Danske og Regionale årgangsmesterskaber. At opnå finaleplaceringer ved Danske Senior- og Juniormesterskaber. Økonomisk At skabe økonomisk grundlag for en fuldtidsansat professionel svømmetræner, af høj standard, som er i stand til, dels at leve op til de sportslige målsætninger og dels at være medansvarlig for den fortsatte udvikling i klubbernes trænerstabe, i kvaliteten af træningen i K-afdelingerne, samt arbejdet i klubbernes K-udvalg. Træningsmæssigt At tilbyde den mængde træning af rette kvalitet, der er nødvendig for at begå sig på nationalt - og international niveau. At opnå optimal - og effektiv udnyttelse vandtiden, i de tilrådighed værende svømmehaller, i hjemstedskommunen. At opnå målrettet og systematisk rekruttering af talenter At opnå optimal udnyttelse af træner-staben i de tilknyttede klubber. Administrativt og socialt: At opnå optimal udnyttelse af en koordineret aktivitetsplan for alle K-hold i hhv. SSK-, KSL- og STV-regi, f.eks. ved at udarbejde fælles stævnetilmeldinger og træningslejre m.m. Dette tænkes udført i praksis ved at K-udvalgene i hhv. KSL og SSK på skift udarbejder stævnetilmeldinger eller arrangerer træningslejre til fælles brug for de 2 klubbers K-udvalg. At opnå optimal udnyttelse af begge klubbers frivillige, til fælles sociale arrangementer, med henblik på at fremme venskab og tilknytning de to klubbers medlemmer og frivillige imellem. Dette fremmes bl.a. ved at man ved alle arrangementer overvejer muligheden for at inkludere den anden klubs medlemmer. Formand SSK + Formand KSL udgør ledelsen i STV og eventuelle tvister indenfor samarbejdet løses i dialog mellem disse.

3 Side 3 af 7 Formændene for KSL og SSK mødes med Cheftræneren for STV én gang i kvartalet. Dagsorden udarbejdes på skift af formændene for KSL og SSK. Kontaktpersoner: Formændene for KSL/SSK alternerer som kontaktpersoner, 1 år ad gangen, som ansvarlige overfor Kommune og Dansk Svømmeunion. Kontaktpersonen sørger for fornyelse af startfællesskabstilladelsen for kommende sæson. Kontaktperson for sæson 2012/2013 er KSL-formanden. Cheftræneren deltager i K-udvalgsmøder i KSL og SSK. Økonomi: STV har ingen selvstændig økonomi. Udgifter i STV regi fordeles imellem KSL og STV iht. nedenstående. Der udarbejdes et budget for aktiviteterne i STV baseret på aktivitetplanerne for A- hold og B-hold (skal foreligge inden sæsonafslutning). Dette skal indeholde udgifterne til STV-trænerlønning samt et overslag over bruttoudgifterne til svømmernes aktiviteter i den kommende sæson. Alle svømmere skal tilbydes samme arrangementer uanset hvilken klub, der er deres moderklub. Moderklubberne afholder udgifterne for deres svømmere i STV (udgifterne beregnes jævnfør standardskema ved arrangementer se bilag 1) og afregner selv kontingent og egenbetaling. Ved arrangementer I STV-regi ydes ikke kompensation for kørsel i privat bil på Sjælland og Fyn indtil Odense (dog refunderes broafgifter). Aflønning af trænere: Lønnen til cheftræneren og B-holdstræneren afholdes af de to klubber i fællesskab jf. nedenstående fordeling. Lønnen for trænerne reguleres årligt pr. 1/8 i henhold til Danmarks statistiks forbrugerprisindeks og den årlige inflation. Danmarks statistik: Trænernes lønperiode er 12 måneder fra 1/8 31/7. Lønandelsfordeling vedr. cheftræner: Løn til cheftræner i sæsonnen 2012/2013 fordeles med (SSK=2/3, KSL=1/3). Lønandelsfordeling vedr. B-holdstræneren: Løn til B-holdstrænereren i sæsonnen 2012/2013 fordeles med (SSK=4/5, KSL=1/5).

4 Forpligtelser: Ansatte: Ansvar: Side 4 af 7 SSK afregner månedligt med trænerne efter kontrakten. KSL afregner månedligt med SSK. Ved eventuel sygdom fordeles udgifterne til vikarløn således efter samme fordelingsnøgle som ovenstående, idet eventuel refundering af sygedagpenge fratrækker inden fordeling mellem klubberne. Løn til vikar må ikke overstige lønningerne jf. ovenstående uden aftale mellem de to klubber. Aflønning af øvrige trænere: SSK og KSL afholder selvstændigt egne økonomiske forpligtelser ifht. øvrige trænerstab SSK og KSL har fælles forpligtelse ifht. økonomi knyttet til cheftræneren, iht. aftalt lønandelsfordeling. SSK og KSL har fælles forpligtelse mht. indfrielse af de sportslige mål. Bindende deltagelse i aktivitetsplan aftales for 1 sæson ad gangen (1.august til 31. Juli). Budget over de heraf afledte aktivitetsudgifter udarbejdes selvstændigt af hver klub. Aktivitetsplan, trænerøkonomi, og samarbejdsforhold for kommende sæson forhandles på plads mellem SSK s og KSL s bestyrelse inden udgangen af juni måned. Samarbejdet evalueres årligt inden udgangen af april måned, således at justeringer kan aftales og inkluderes i samarbejdsgrundlaget for den kommende sæson. Der er ingen ansatte i fællesskabet. Cheftræneren har i samarbejde med K-udvalgene i hhv. KSL og SSK det sportslige ansvar for såvel STV som KSL og SSK s K-afdelinger. Cheftræneren rekrutterer til startfællesskabet. Bestyrelserne og K-udvalgene i SSK hhv. KSL har ingen indflydelse herpå. Cheftræneren er at betragte som chef for trænergruppen i konkurrenceafdelingerne i både KSL og SSK, og har i samarbejde med bestyrelserne ansvaret for at sikre at trænerne på de forskellige hold træner på rette niveau, og at sikre at der sker en optimal rekrutering af svømmere på de forskellige niveauer. Cheftræneren deltager i trænermøder i begge klubber og kan tage initiativ til fælles trænermøder for alle Konkurrencetrænere i hhv. KSL og SSK. Cheftræneren kan ikke foretage ansættelser eller afskedigelser i trænerteamet, men indstiller til bestyrelserne i hhv. SSK og KSL, at der skrides til ansættelse/afskedigelse, med henblik på opfyldelse af de sportslige målsætninger.

5 Organisation: K-udvalgsopgaver: Sponsorer: Tøj: Presse: Logo: Cheftræneren har ansvar for håndtering af konflikter knyttet til k-trænere/ksvømmere. Formand for bestyrelse eller konkurrenceudvalg for de pågældende svømmere/forældre kan på cheftrænerens opfordring deltage i konfliktløsning. STV dækker over et A-hold og et B-hold. Opgaver som Stævneansvarlige, lejransvarlige, officialansvarlige fordeles hvor det er relevant, i fællesskab, af K-udvalgene i SSK og KSL. Hver klub sørger for opdatering og vedligeholdelse af svømmerdatabaser (GroDan), tilmelding af egne svømmere til stævner og afholder selvstændigt startgebyrerne efter regning fra arrangerende klub. Der afholdes fælles K-udvalgsmøder hvert kvartal. Klubsponsorer fortsætter som hidtil, da hver klub har sine egne sponsorer. Hvis det viser sig fordelagtigt på sigt er det muligt at STV kan få lov til at indgå særskilte aftaler om sponsorater, men det kræver enighed I ledelsen af STV og bestyrelserne for både KSL og SSK. Side 5 af 7 Hvis der skulle komme en pengesponsor med interesse for STV kan beløbet anvendes til at reducere de samlede STV relaterede omkostninger for moderklubberne. Fordelingen imellem moderklubbernne er 70/30, idet KSL får 30% og SSK får 70%. Klubberne fortsætter med ens klubtøj, med grundfarven blå. Særlige beklædningspakker til STV-svømmere kan komme på tale. Løbende pressemeddelelser/artikler om arrangementer/resultater i forbindelse med STV, udarbejdes af cheftræneren som også sender dem til medier + klubhjemmesider. SwimTeam Vestsjælland logo er: STV Korsør - Slagelse På STV-svømmernes T-shirts trykkes STV-logo eller alternativt teksten SWIM TEAM VESTSJÆLLAND.

6 STV-nyhedsbrev: Klubskifte: Side 6 af 7 Eventuelle svømmehætter påtrykkes STV-logo eller alternativt teksten STV, hvor den blå farve skal gå igen på enten tryk eller svømmehætte. Bannere med STV-logo eller alternativt med teksten SWIM TEAM VESTSJÆLLAND skal trykkes med blå eller på blå baggrund med hvid skrift til anvendelse under stævner og holdturneringer. Der arbejdes på udgivelsen af at STV-nyhedsbrev der udsendes til alle k- svømmere I de to klubber samt lægges på klubbernes hjemmesider med det formål løbende at gøre opmærksom på aktiviteterne I startfællesskabet og resultaterne af samarbejdet. Svømmere tilknyttet startfællesskabet kan ikke foretage klubskifte indenfor startfælleskabet. Aftalens løbetid / - opsigelse: Nærværende samarbejdsaftale, har en løbetid på 3 år / 3 sæsoner, hvorefter aftalen skal genforhandles. Der er dog til enhver tid mulighed for at revidere samarbejdsaftalen, såfremt der imellem KSL og SSK er enighed omkring ændringerne. Nærværende aftale kan opsiges med én måneds varsel, gældende pr. 31/7.

7 Side 7 af 7 Bilag 1 Standardskema for afregning af udgifter ifb. aktiviteter i STV STV SSK KSL Svømmere [stk] A1 A2 A3 trænere [stk] B1 officials [stk] C1 holdledere [stk] D1 E1 Starter [Kr] F1 F1 * A2/A1 F1 * A3/A1 Fortæring [Kr] G1 G1 * A2/A1 G1 * A3/A1 Overnatning [Kr] H1 H1 * A2/A1 H1 * A3/A1 Transportudgift [Kr] I1 I1 * A2/A1 I1 * A3/A1 Udgift i alt [Kr] J1 J1 * A2/A1 J1 * A3/A1 Eksempel: STV SSK KSL Svømmere [stk] trænere [stk] 1 officials [stk] 4 holdledere [stk] 2 17 Starter [Kr] * 6/ * 4/10 Fortæring [Kr] * 6/ * 4/10 Overnatning [Kr] * 6/ * 4/10 Transportudgift [Kr] * 6/ * 4/10 Udgift i alt [Kr] * 6/ * 4/10 Omkostninger til holkap-starter og anmeldelsesgebyrer til holdmesterskaber fordeles med 2/3 til SSK og 1/3 til KSL

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD.

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. VELKOMMEN Kære Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. Iflg. FRD s love er du valgt for en treårig periode. Du vil blive indkaldt til

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere