DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen"

Transkript

1 DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise Broer og vej ved Karlstrup Mose Udbygning af Køge Bugt Motorvejen, Greve S Solrød S Entreprise Broer og vej ved Karlstrup Mose Rettelsesblad nr. 3 (RET3) til de bydende Spørgsmål fra de bydende: Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af vedlagte bilag. Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: Særlige betingelser (SB): Ingen bemærkninger. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB): SBB side 24, 29. linje, SAB Styring og samarbejde, afsnit Særlige trafikale bestemmelser ændres fra: at Karlslunde Mosevej maksimalt må lukkes i 6 måneder. Lukningsperioden skal varsles overfor bygherren mindst 2 måneder før lukning. at Karlslunde Mosevej maksimalt må lukkes i 6 måneder, dog tidligst fra 1. november Lukningen skal varsles overfor bygherren mindst 2 måneder før lukning. SBB side 25 afsnit 3.1 Generelt, Særlige trafikale bestemmelser. Efter 10. at tilføjes ny at: at der i vintermånederne dec. feb. af hensyn til trafikkens fremkommelighed og sikkerhed ikke må udføres anlægsarbejder, ekskl. broarbejder, tættere på et kørespor end 3 meter. SBB side 25 afsnit 3.1 Generelt, Særlige trafikale bestemmelser. Efter ny 11. at tilføjes ny at: at der ved arbejdsområder i midterrabat kun kan opnås tilladelse til én åbning pr. vejside. SBB side 40, SAB Arbejdsplads, afsnit 1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse. Efter 1. afsnit tilføjes: Gladsaxe Ringvej Herlev EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 12 På strækningen mellem Karlstrup Møllebæk og Engstrupstien, på begge sider af motorvejen, vil de arealer, entreprenøren får stillet til rådighed, være ryddet forud for, at disse arealer stilles til rådighed. SBB side 41 øverst, SAB Arbejdsplads, afsnit Ledningsarbejder, Elarbejder, Beskrivelse ændres fra: Udover 132 kv luftledningerne langs motorvejens vestside er der i Karlslunde Mosevej beliggende lavspændingskabler til gadebelysningen. Kablerne (V5403, V5405) omlægges. Gadebelysningen nedtages og genopsættes af Dong Energy i forbindelse med sænkning af Karlslunde Mosevej. I Karlslunde Mosevej s sydside, umiddelbart øst for motorvejsbroen er placeret to elskabe. Skabene er planlagt flyttet inden igangsætning af nærværende entreprise. Udover 132 kv luftledningerne langs motorvejens vestside er der i Karlslunde Mosevej beliggende lavspændingskabler til gadebelysning. Kablerne (V5003, V5005) omlægges. Gadebelysningen nedtages og genopsættes af Dong Energy i forbindelse med sænkning af Karlslunde Mosevej. I Karlslunde Mosevejs sydside, umiddelbart øst for motorvejen er placeret et sikringsskab og et forsyningsskab (nr ), og et sikringsskab umiddelbart vest for motorvejen. Skabene er planlagt flyttet inden igangsætning af nærværende entreprise. SBB side linje, SAB Arbejdsplads, afsnit Ledningsarbejder, Gas, Beskrivelse ændres fra: HMN har flere gasledninger liggende i entrepriseområdet, dels langs vestsiden af motorvejen, dels i Karlslunde Mosevej. Ledning i Karlslunde Mosevej (G5405) omlægges samtidig med sænkningen af Karlslunde Mosevej. De øvrige ledninger omlægges som en del af en større omlægning, hvilket er planlagt udført før igangsætning af nærværende entreprise. HMN har flere gasledninger liggende i entrepriseområdet, dels langs vestsiden af motorvejen, dels i Karlslunde Mosevej. Ledning i Karllsunde Mosevejs nordside (G5405) omlægges samtidig med sænkningen af Karlslunde Mosevej. Vest for motorvejen krydser en 19 bar gasledning Karlslunde Mosevej, der skal omlægges, inden sænkning af Karlslunde Mosevej kan igangsættes. Alle HMN s gasledninger i entrepriseområdet indgår i en større omlægning på grund af den nye jernbane København Ringsted, der forventes at opstarte i efteråret SBB side 45 SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder. Efter 3. afsnit tilføjes: Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejdsområdet nord for Karlslunde Mosevej og øst for Søhøj den 1. maj 2014 reduceres jf. nedenfor viste skitse. Efter denne dato skal det indrammede areal være til rådighed for Banedanmarks entreprenør.

3 3 af 12 SBB side 46, efter 5. afsnit, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder tilføjes: Grundet sikring af den permanente forlægning af Møllebækken der udføres forud for entreprisens opstart, gælder følgende krav til opbygning af passage/interimsbro over Møllebækken for arbejdskørsel. Det fri spænd over Møllebækken skal være min. 6.0 m. Underside af interimsbro må ikke være under eksisterende terræn på begge sider af Møllebækken. Ved nedbringning af pæle på sydsiden af Møllebækken for interimsbro skal dette foregå med min. 8 m udlæg for at undgå beskadigelse af å-løb inkl. brinker mm. Alternativt kan det tillades at Møllebækken kan forlægges midlertidigt under nedbringning af pæle. Varigheden af forlægning, nedbringning af pæle samt tilbagelægning af vandløb må ikke overstige 3 arbejdsdage. SBB side 46 nederst, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder ændres fra: Langs motorvejens østside ligger en fjernvarmeledning (2 x Ø400 inkl. kappe). Ved det nordlige vederlag til bro og krydser ledningen under motorvejen. Ledningen tilhører Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Ledningen skal beskyttes i henhold til ledningsejerens anvisninger: Ved arbejdskørsels krydsning af ledningen skal ledningen være beskyttet af min. 1,0 m jorddække med køreplader. Ved det nordlige vederlag skal ledningen frigraves for at påvise eksakt position og derefter nedramme jernplader langs ledningen ved udgravninger til de nye dalbroers nordlige fundamenter for at forhindre udskridning. Ledningen tilbagefyl-

4 4 af 12 des med min. 1,0 m jorddække, hvorefter der udlægges køreplader, jf. nedenstående figur. Der er oplyst, at maks. belastning på ledningen (inkl.) køreplader er 10 kn/m2. Langs motorvejens østside ligger en fjernvarmeledning (2 x Ø400 inkl. kappe). Ved det nordlige vederlag til bro og krydser ledningen under motorvejen. Ledningen tilhører Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Ledningen skal beskyttes i henhold til ledningsejerens anvisninger: Ved arbejdskørsels krydsning af ledningen skal ledningen være beskyttet af min. 1,0 m jorddække med køreplader. Ved det nordlige vederlag skal ledningen frigraves for at påvise eksakt position og derefter nedramme jernplader langs ledningen ved udgravninger til de nye dalbroers nordlige fundamenter for at forhindre udskridning. Ledningen tilbagefyldes med min. 1,1 m jorddække, hvorefter der udlægges køreplader, jf. nedenstående figur. Der er oplyst, at maks. belastning på ledningen (inkl.) køreplader er 10 kn/m2. SBB side 47 øverst, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder ændres fra: Ved det nordlige vederlag skal ledningen frigraves for at påvise eksakt position, og derefter nedramme jernplader langs ledningen ved udgravninger til de nye dalbroers nordlige fundamenter for at forhindre udskridning. Ledningen tilbagefyldes med min. 1,0 m jorddække, hvorefter der udlægges køreplader, jf. nedenstående figur. Ved det nordlige vederlag skal ledningen frigraves for at påvise eksakt position, og der efter nedrammes jernplader langs ledningen ved udgravning til de nye dalbroers nordlige fundamenter for at forhindre udskridning af ledningerne. Ledningerne tilbagefyldes med min. 1,1 m jorddække, hvorefter der udlægges køreplader, jf. nedenstående figur. SBB side 47, 10. linje, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder, følgende udgår: Det er oplyst, at maks. Belastning på ledningen (inkl. køraplader) er 10kN/m 2. SBB side 48 Øverst, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder, Midlertidige hegn, rækværker og afskærmning, Hegn mod naboer ændres fra: St VD langs eksisterende cykelsti St VD langs eksisterende cykelsti SBB side 48 Øverst, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder, Midlertidige hegn, rækværker og afskærmning, Hegn mod naboer, følgende udgår: Langs offentlig sti på tværs af området SBB side 48 Øverst, SAB Arbejdsplads, afsnit 3.1 Arbejdsområder, Midlertidige hegn, rækværker og afskærmning, Hegn mod naboer. Der tilføjes efter 1. afsnit. Der gøres opmærksom på at strækningen fra st delvist er udenfor den primære entreprisegrænse. SBB side 50 SAB Arbejdsplads afsnit 3.3 Adgangsveje. Efter 2. afsnit tilføjes: I forbindelse med sænkning af servicevejen skal der i hele perioden kunne foretages afvikling af trafikken fra langtidsparkeringsarealet på den Karlslunde Rast Vest. Ved sænkning af

5 5 af 12 servicevejen kan det accepteres, at der lukkes for trafik i maksimalt 2 sammenhængende arbejdsdage. Varsling af eventuelle lukninger aftales med bygherren og fremsendes senest 2 uger før lukning. SBB side 56 SAB Arbejdsplads afsnit 4.5.1, Alment, Trafikafviklingsfase 1, 2. april april 2014 (ref. Tegn. Nr og ), Anlægsarbejder i fasen. Nyt punkt tilføjes: Opsætning af støjskærm SBB side 63, 2. punkt, 2. linje, SAB Arbejdsplads, afsnit 5 Ledninger ændres fra: Omlægges til et vestligere tracé af HMN inden opstart af nærværende entreprise Omlægges til et vestligere tracé af HMN med forventet igangsætning i efteråret SBB side 63, 8. punkt, 1. linje, SAB Arbejdsplads, afsnit 5 Ledninger ændres fra: A St SBB side 63, 10. punkt, SAB Arbejdsplads, afsnit 5 Ledninger ændres fra: St mvs, to stk. elskabe, Dong Energy. Omplaceres af ledningsejer inden igangsætning af nærværende entreprise St mvs, to stk. elskabe, Dong Energy. Flyttes til anden position af ledningsejer. SBB side 63, efter punkt 10, SAB Arbejdsplads, afsnit 5 Ledninger tilføjes: Nyt punkt 11: St mhs, 1 stk. elskab, DONG Energy. Flyttes til anden position af ledningsejer. SBB side 64, efter 25. linje, SAB Arbejdsplads, afsnit 5 Ledninger tilføjes: Ny tekst: Der indkaldes til ledningsejermøde, hvor alle ledninger gennemgås. Entreprenøren skal stå for koordineringen mellem entreprenøren og ledningsejerne. SBB side 83 SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord,Alment, Afrømning, følgende udgår: d) I genplaceringslokaliteter (Udsætningsområder, terrænreguleringer og støjvolde) SBB side 83 SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Afrømning ændres fra: e) Under arbejdsveje og adgangsveje til regnvandsbassiner f) Inden for forureningskortlagt areal for interimsbassin til infiltrering af vand d) Under arbejdsveje og adgangsveje til regnvandsbassiner e) Inden for forureningskortlagt areal for interimsbassin til infiltrering af vand SBB side 83 nederst, SAB Jordarbejder afsnit Muldjord, Alment, Afrømning. Efter næstsidste afsnit tilføjes: Mulddepoterne skal profileres, så overfladeafstrømning sikres og opblødning af mulden undgås.

6 6 af 12 SBB side 84 øverst, SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning, pkt a) ændres fra: Rabatjord, banketter og trug nærmeste 1,0 m fra asfaltkant: rabatjord fra vejareal, t=0,30 m Rabatjord, banketter og trug nærmeste 1,0 m fra asfaltkant: overjord fra vejareal samt områdeklassificeret muld, t=0,30 m SBB side 84 øverst, SAB Jordarbejder afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt b) udgår rabatter, banketter og trug fra 1,0 m fra asfaltkant til vejskel: overjord fra vejareal samt områdeklassificeret muld, t=0,30 m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt c) ændres fra: c. vejskråninger og brodæmninger: overjord fra vejareal og områdeklassicificeret muld, t=0,10m b. vejskråninger og brodæmninger: overjord fra vejareal og områdeklassicificeret muld, t=0,10m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt d) ændres fra: d. opbrudte veje: ren muld, t=0,50m c. opbrudte veje: ren muld, t=0,50m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt e) ændres fra: e. genplaceringslokaliteter: ren muld, t=0,30m d. genplaceringslokaliteter: ren muld, t=0,30m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt f) ændres fra: f. regnvandsbassiner over permanent vandspejl: overjord fra vejareal og områdeklassificeret muld, t=0,15 m e. regnvandsbassiner over permanent vandspejl: overjord fra vejareal og områdeklassificeret muld, t=0,15 m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt g) ændres fra: g. plantebede langs støjskærme: overjord fra vejareal, t=0,30 m f. plantebede langs støjskærme: område klassificeret muld, t=0,30 m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt h) ændres fra: h. plantebede til træer: overjord fra vejareal, t=0,50 m g. Plantebede til træer: område klassificeret muld, t=0,50 m

7 7 af 12 SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt i) ændres fra: i. Område for interimsbassin til infiltrering af vand: genplacering af afrømmet forurenet muld fra samme kortlagte areal, t=0,30 m h. Område for interimsbassin til infiltrering af vand: genplacering af afrømmet forurenet muld fra samme kortlagte areal, t=0,30 m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning pkt j) ændres fra: j. område for indbygning af forurenede materialer: ren muld, t=0,50 m i. Område for indbygning af forurenede materialer: ren muld, t=0,50 m SBB side 84 øverst SAB Jordarbejder afsnit Muldjord Udlægning, nyt punkt tilføjes: j. Plantebede på støjvolde: område klassificeret muld, t=30-50 cm SBB side 84 nederst, SAB Jordarbejder, afsnit Muldjord, Alment, Udlægning. Der tilføjes efter sidste afsnit: Muld til plantebede langs yderside af støjskærme renses for sten, trærødder mv. større end 30 mm ved sigtning før udlægning. Overjord i rabatter, på skråninger og om regnvandsbassiner renses for rødder, træstød og sten større end 60 mm ved afrivning efter jordbearbejdningen. Muld på vejskråninger a=2 udlagt i 10 cm tykkelse renses for sten, rødder o.a. større end 30 0m før udlægning. Der foretages ingen efterfølgende jordbearbejdning. Muld til plantebede på volde a=2 udlagt i 30 cm tykkelse renses for sten, rødder o.a. større end 60 mm før udlægning. Der foretages ingen efterfølgende jordbearbejdning. Ovenstående stenstørrelser er defineret ud fra den tilsvarende maskevidde på en gennemfaldssigt SBB side 84 SAB Jordarbejder afsnit Muldjord, Alment, Udførelse ændres fra: Før udlægning af muld skal arealerne under d) og e) samt i forbindelse med retablering af midlertidigt eksproprierede arealer grubes i en dybde af min. 0,80 m og med en afstand af maks. 0,60 m og i to retninger vinkelret på hinanden. Derefter pløjes og harves arealerne, og de herved fremkomne sten, træstød og lignende skal fjernes, så jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt. Før udlægning af muld skal arealerne under d) e) og h) samt i forbindelse med retablering af midlertidigt eksproprierede arealer grubes i en dybde af min. 0,80 m og med en afstand af maks. 0,60 m og i to retninger vinkelret på hinanden. Efter muldudlægningen pløjes og harves arealerne, og de herved fremkomne sten, træstød og lignende skal fjernes, så jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt. SBB side 84 SAB Jordarbejder afsnit Muldjord, Alment, Udførelse. Der tilføjes efter sidste afsnit: Kontrol Tolerance på udlægningskoter: Plantebede +/- 3 cm, regnvandsbassiner +/- 6 cm, rabatter +/- 2 cm, vejskråninger +/- 3 cm. Afvigelserne må ikke være ensidige.

8 8 af 12 SBB side 85, linje 18 SAB Jordarbejder afsnit Blødbundsarbejder, Alment. Følgende udgår: Der kan herudover forekomme mindre områder med blødbund til udskiftning, hvorfor der i TBL er medtaget skønnede mængder ud over de anførte. SBB side 86 SAB Jordarbejder afsnit Blødbundsarbejder, Udførelse. Efter linje 21 til føjes Udskiftning af blødbund SBB side 93 SAB Jordarbejder afsnit Afgravning, Udførelse. Følgende udgår: I afgravningsmængderne indgår også den overskydende jord fra de to forbelastningsdæmninger. SBB side 94 SAB Jordarbejder, afsnit Indbygning, Udførelse ændres fra: I de geotekniske rapporter er en del af råjorden betegnet betinget anvendelig eller uanvendelig/betinget anvendelig. Selv om en del af denne råjord er påregnet udsat, skal denne for at minimere jordarbejdet forsøges indbygget. Entreprenøren skal ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder planlægning af store tiparealer, indbygge jordarterne i den bedste del af sommerperioden, og skal endvidere påregne udluftning af tiparealer ved pløjning af denne del af råjorden. Udluftning berettiger ikke til ekstrabetaling. Til I de geotekniske rapporter er en del af råjorden betegnet betinget anvendelig eller uanvendelig/betinget anvendelig. Selv om en del af denne råjord er påregnet udsat, skal denne for at minimere jordarbejdet forsøges indbygget. Entreprenøren skal ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder planlægning af midlertidige genplacerings lokaliteter, indbygge jordarterne i den bedste del af sommerperioden, og skal endvidere påregne udluftning af midlertidige genplaceringslokaliteter ved pløjning af denne del af råjorden. Udluftning berettiger ikke til ekstrabetaling. SBB side 96 SAB Jordarbejder, afsnit Udsætning, Udførelse ændres fra: Udsætningsområdernes kapacitet fremgår af massekurven Kapacitet for de permanente genplaceringslokalieter fremgår af massekurven. SBB side 98 SAB Jordarbejder, afsnit 7.1 Håndtering af forurenet jord, Alment, Definitioner: Følgende udgår: Overjorden fra vejareal indenfor en af afstand af 1,0 m fra kørebanekanten samt mellem kørebanekanter i midterrabat benævnes rabatjord og håndteres særskilt. SBB side 99, efter 10. linje fra oven, SAB Jordarbejder, afsnit 7.1. Der tilføjes: Overjord fra vejareal, råjord fra vejareal, vejkassematerialer og områdeklassificeret muld kan forventes at være lettere forurenet med tungmetaller, oliekomponenter og/eller PAH er (tjæreforbindelser). Der henvises til miljøteknisk rapport Vejjordsundersøgelse etape 1052, 31. oktober Forurenet muld og forurenet råjord fra punktkilder omfatter muld og jord fra to forureningskortlagte arealer med fokusareal nr. M og M , som kan forventes at være op til kraftigt forurenet med tungmetaller, oliekomponenter og/eller PAH er, og at indeholde affald. Der henvises til miljøteknisk rapport Den nye bane København Ringsted og Køge Bugt Motorvejen. Fokusarealer B06-S1-22-5, og (banen),

9 9 af 12 fokusarealer M , og (motorvejen). Opfyldte råstofgrave, Karlstrup Mose, Tåstrupvej 1 og 7, 2690 Karlslunde. Forureningsundersøgelse. Marts SBB side 126 øverst SAB Bundsikring af sand og grus, afsnit 1. Alment ændres fra: Bundsikringsarbejdets omfang og placering fremgår af projekttegningerne og omfatter indbygning i alle veje, ramper, nødspor, adgangsveje, skærende veje, stier og inden for entreprisen. Bundsikringsarbejdets omfang og placering fremgår af projekttegningerne og omfatter indbygning i alle veje, ramper, nødspor, rabatter mellem nødspor og støjskærme, adgangsveje, skærende veje og stier inden for entreprisen. SBB side 126 midt SAB Bundsikring af sand og grus afsnit 1.1 Materialer ændres fra: På adgangsvej til bassiner skal anvendes kørestabilt bundsikringsgrus (BS) 0/80 mm, som opfylder kravene til BL II med følgende supplerende krav: På adgangsvej til bassiner og på rabatter mellem nødspor og støjskærme, skal anvendes kørestabilt bundsikringsgrus (BS) 0/80 mm, som opfylder kravene til BL II med følgende supplerende krav: SBB side 128 øverst SAB Stabilt grus, Afsnit 1, Alment ændres fra: Entreprisen omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer som anført i projekttegningerne (belægningsoversigt med tilhørende detailtegninger). Udover motorvej med tilhørende ramper og nødspor udlægges stabilt grus i forbindelse med anlæg af adgangsveje, servicevej, interimsveje og stier. Entreprisen omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer som anført i projekttegningerne (belægningsoversigt med tilhørende detailtegninger). Udover motorvej med tilhørende ramper og nødspor udlægges stabilt grus i forbindelse med anlæg af adgangsveje, på rabatter mellem nødspor og støjskærme, servicevej, interimsveje og stier. SBB side 128 SAB Stabilt grus, afsnit 3. Udførelse. Følgende tilføjes efter andet afsnit: Stabilt grus på rabatter mellem nødspor og støjskærme udlægges i 3 cm tykkelse. SBB side 140 SAB Overfladebehandling: Følgende oplyses vedrørende overfladebehandling: Der er foretaget ændring af belægningsopbygningen på nødspor langs motorvej og ramper. Der udlægges derfor ikke Overfladebehandling på nødspor langs motorvej og ramper. SBB side 153 efter 3. linje, SAB Støjskærm, afsnit 1. Generelt tilføjes: Med henvisning til tegning nr skal entreprenøren være opmærksom på, at der ved Karslunde Rasteanlæg er overdækninger for tankanlæg, som er placeret tæt på arbejdsområdet. Anlægsarbejdet skal planlægges og udføres under hensyntagen til overdækningens tætte placering på arbejdsområdet.

10 10 af 12 SBB side 265 nederst, SAB Broautoværn og rækværker, afsnit 2.1 Overfladebehandling ændres fra: Stålautoværnet skal udføres i korrosionsklasse C4 Stålautoværnet skal udføres i korrosionsklasse C3. SBB side 271, nederst, SAB Fugtisolering, afsnit Alment ændres fra: For overholdelse af tidsplanen skal entreprenøren forvente supplerende tiltag jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 2 i forbindelse med klargøring, grunding og påklæbning. For overholdelse af tidsplanen skal entreprenøren forvente supplerende tiltag jf. SAB Arbejdsplads afsnit 9, for konditionsmæssig udførelse af klargøring, grunding og påklæbning. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG): TAG post tilføjes følgende tekst: Posten skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering, opstilling, drift og nedtagning af et vandbehandlingsanlæg med den angivne kapacitet og rensningsevne, inkl. bortskaffelse af alle producerede biprodukter og brugte hjælpeprodukter som f.eks. okkerslam, brugte aktive kul eller membraner. Posten skal kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger den alternative løsning, som er bortledning af tørholdelsesvand via midlertidigt infiltrationsbassin, jf. pos. nr og TAG post tilføjes følgende tekst: Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til etablering af midlertidigt infiltrationsbassin på forurenet areal og brug af bassinet i forbindelse med tørholdelse jf. SAB Jordarbejder. Det forurenede areal hvor bassinet placeres er tidligere losseplads. Frasortering på opgravningsstedet af alle affaldsemner større end 0,001 m³ skal være indeholdt i ydelsen. Bortskaffelse af frasorteret affald afregnes under pos. nr og Posten afregnes efter opmåling af mængde af udgravet forurenet muld og jord. Posten skal kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger den alternative løsning, som er bortledning af tørholdelsesvand via vandbehandlingsanlæg, jf. pos. nr TAG post tilføjes følgende tekst: Posten skal omfatte alle ydelser til fjernelse af midlertidigt infiltrationsbassin med brønd og udløbsledning herunder tilfyldning med forurenet jord og muld fra midlertidige depoter omkring bassinet og retablering af terræn. Posten afregnes efter mængden opgjort under pos Posten skal kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger den alternative løsning, som er bortledning af tørholdelsesvand via vandbehandlingsanlæg, jf. pos. nr Posten skal endvidere kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger at overdrage bassinet til Banedanmark.

11 11 af 12 TAG post Afværgeforanstaltninger: flyttes fra side 57 (TAG Tillægsarbejder ) til side 30 (TAG ). TAG post Afværgeforanstaltninger: flyttes fra side 57 (TAG Tillægsarbejder ) til side 30 (TAG ). TAG post Tilfyldning af bassin inkl. retablering af terræn udgår. TAG post Levering, drift og afrigning af mobilt renseanlæg iht. SAB udgår. TAG post Ny post tilføjes Forurenet muld og jord at udgrave separat og lægge i depoter omkring infiltrationsbassin inkl. etablering af bassin med brønd og udløbsledning Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til etablering af midlertidigt infiltrationsbassin på forurenet areal og brug af bassinet i forbindelse med tørholdelse jf. SAB Jordarbejder. Det forurenede areal hvor bassinet placeres er tidligere losseplads. Frasortering på opgravningsstedet af alle affaldsemner større end 0,001 m³ skal være indeholdt i ydelsen. Bortskaffelse af frasorteret affald afregnes under pos. nr og Posten afregnes efter opmåling af mængde af udgravet forurenet muld og jord. Posten skal kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger den alternative løsning, som er bortledning af tørholdelsesvand via vandbehandlingsanlæg, jf. pos. nr TAG post Ny post tilføjes Tilfyldning af bassin samt retablering af terræn inkl. fjernelse af brønd og udløbsledning Posten skal omfatte alle ydelser til fjernelse af midlertidigt infiltrationsbassin med brønd og udløbsledning herunder tilfyldning med forurenet jord og muld fra midlertidige depoter omkring bassinet og retablering af terræn. Posten afregnes efter mængden opgjort under pos Posten skal kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger den alternative løsning, som er bortledning af tørholdelsesvand via vandbehandlingsanlæg, jf. pos. nr Posten skal endvidere kunne udgå i sin helhed, hvis bygherren vælger at overdrage bassinet til Banedanmark. Tilbudsliste (TBL): Tilbudsliste, rev. 1 er vedlagt dette rettelsesblad. Vedlagte tilbudsliste erstatter den tidligere fremsendte tilbudsliste. Herunder ses, hvordan ændringer i tilbudslisten er markeret: Nye poster er markeret med grå og Bold (fed) skrift, som set neden under.

12 12 af 12 Reviderede mængder/nye mængder er markeret med grå og Bold (fed) skrift, som set nedenunder. Poster som udgår er markeret med grå og så står der skrevet (posten udgår) med kursiv i betegnelses-feltet, som set nedenunder. Poster som er flyttet er markeret med grå og så står der skrevet (poster er flyttet ) med kursiv i betegnelses-feltet, som set nedenunder. Tegninger: Revideret tegningsliste er vedlagt dette rettelsesblad (M Retblad pdf). Tegningslisten erstatter den tidligere fremsendte tegningsliste. De reviderede tegninger er markeret med raster. Øvrige dokumenter: Affaldshåndteringsplan er vedlagt i revision 2 (M affaldshåndteringsplan.pdf), Dokument nr. M affaldshåndteringsplan. Forureningsundersøgelse er vedlagt i revision 1 (SNC_ENV_SS_afrapp to fyldte råstofgrave - revision 1 SAMLET INCL BILAG.pdf), Den nye bane København Ringsted og Køge Bugt Motorvejen. Fokusarealer B06-S1-22-5, og (banen), fokusarealer M , og (motorvejen). Opfyldte råstofgrave, Karlstrup Mose, Tåstrupvej 1 og 7, 2690 Karlslunde. Forureningsundersøgelse. Marts Ny gældende rapport er revision nr. 1, dateret

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Begge underboringer fremgår af Blåbog.

Nr. Spørgsmål Svar Begge underboringer fremgår af Blåbog. Til de bydende Dato 7. september 2016 Sagsbehandler Morten Lysemose Mail mly@vd.dk Telefon 7244 2448 Dokument 14/12798-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 H050 Frøslev Kolding, Sønderjyske

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N.

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N. Tilbudsliste Entreprise 1220.270 Etablering af Erstatningsvandhuller 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N november 2011 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Vedrørende Anlægsdivisionen Projektkontor

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 051212 12/13428 Jesper Glargaard JGL@VD.dk 7244 3729 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise 1435.201 M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N Notat Plan for håndtering af forurenet jord Etape 6063 - Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N 1. Indledning I forbindelse med udførelsen af anlægsprojektet etape 6063, Skærup-Vejle

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6751.200 Udbud 6751.200 Jord- og belægningsarbejder Rettelsesblad

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 7-14, som blev modtaget på mail den 15. maj 2012, kl. 14:27.

Besvarelse af spørgsmål 7-14, som blev modtaget på mail den 15. maj 2012, kl. 14:27. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 25. maj 2012 Jesper Glargaard jgl@vd.dk 7244 3729 Til de bydende på 1435.800 Ledningsarbejder M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE 1435.800 LEDNINGSARBEJDER RETTELSESBLAD

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 Program kl. 10 12 - Velkomst og præsentation - Udbudsmateriale og rettelsesblade - Overordnet gennemgang af strækning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD JORDHÅNDTERING I STØRRE ANLÆGSPROJEKTER MILJØKOORDINATOR MICHAEL QUIST, VEJDIREKTORATET ONSDAG DEN 8. MAJ 2013 SCHÆFFERGÅRDEN, JÆGERSBORG ALLÉ

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING

AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2014 Stinne Larsen slar@vd.dk 7244 3737 AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING MELLEM VEJDIREKTORATET OG KØGE ENERGIFORSYNING E1052 KØGE BUGT MOTORVEJEN UDBYGNING

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. januar 2015 Rettelsesbrev Bjørn Eriksen bjer@vd.dk 7244 3709 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1052.004 Vej og broer, 2.etape Sydlige

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON REFERAT EMNE Ledningsmøde nr.1 Haderslevvej fra st. 1.280 1.780 Entreprise H325.01, Cykelssti i Damhus DATO 29. april 2013, kl. 10,00 REFERENT Mogens Fischer, COWI

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Regnvandsbassin, Nørrevadvej

Regnvandsbassin, Nørrevadvej Anne Kjærsgaard Krogh Nørrevadvej 2 9240 Nibe Dato: 06.11.2013 Sagsnr.: 2013-17387 Dok. nr.: 2013-355176 Direkte telefon: 7743 9201 Initialer: BNN/hsc Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag kl. 8-17 Kloak A/S

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Næstved Østlig Fordelingsvej, NØF E001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. december 2014 Rettelsesbrev Bjørn Eriksen bjer@vd.dk 7244 3709 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1052.004 Vej og broer, 2.etape Sydlige

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere