AIRSTYLER set.indd :24:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15"

Transkript

1 AIRSTYLER set.indd :24:15

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica Varmluftkrøllejern Før brug Før varmluftkrøllejernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Et varmluftkrøllejern gør det muligt at forme, krølle og give fylde i både tørt og let fugtigt hår. Tilbehørsdelene opvarmes med varm luft, hvorved der opnås en mere holdbar frisure på en både effektiv og skånsom måde. Sørg for, at de varme dele ikke kommer i kontakt med hovedbund, hals, ansigt eller hænder. Anvend ikke apparatet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for at parykken/kunsthåret smelter. Benyt Care indstillingen, når dette testes. Tilbehørsdele: 2 stk. metalcurlere med indtagelige pigge på henholdsvis 22 og 38 mm. 1 stk hårbørste. Indstillinger Varmluftkrøllejernet har følgende indstillingsmuligheder: 0 = slukket Care = halv effekt (350 watt) = fuld effekt (700 watt) Cool = køligere luft Af- og påsætning af tilbehørsdelene Tilbehørsdelen fjernes fra apparatet ved at trykke på udløserknappen øverst på håndtagets venstre side og samtidig dreje tilbehørsdelen mod højre. Tilbehørsdelen sættes tilbage på apparatet ved at sætte den ned i åbningen og dreje den til venstre, indtil man kan mærke, at den har fat (der skal lyde et lille klik). Anvendelse af metalcurlere Børst det tørre eller let fugtige hår grundigt igennem og tag én hårlok på ca. 5 cm s bredde. Hårlokken må ikke være for tyk, da dette forlænger tørre-/stylingtiden væsentligt. Vælg effekt. Fordel håret jævnt over curleren og rul det op og ind mod hovedbunden. Når krøllen er formet og håret er tørt, trækkes piggene ind i krøllejernet ved at trykke på armen på siden af pigkrøllejernet. Håret er nu løsnet, og pigkrøllejernet kan nemt trækkes af håret, uden at krøllen rulles ud. Det giver krøllerne en bedre holdbarhed. Anvendelse af hårbørste Ventilationshullerne i børsten gør, at luften kommer direkte ind mod håret. Sæt hårbørsten ind mod hovedbunden og træk børsten udad, så håret løftes samtidig med at det tørres. På denne måde får håret maksimal volumen. Hvis du har langt hår kan du opnå mere volumen ved at holde hovedet nedad samtidig med at du forsigtigt fører børsten gennem håret. Håret kan også bare børstes igennem som normalt, hvis håret bare ønskes tørret og ikke skal tilføres så meget volumen. 3

4 4 Cool-funktion Man kan med fordel bruge cool-funktionen (mærket Cool ), inden apparatet fjernes fra håret. Dette giver bedre og mere holdbare krøller. Fortsæt på samme måde med næste hårlok. Hvis du anvender hårbørsten, fungerer cool-funktionen på samme måde, hvilket resulterer i en mere holdbar frisure. Overophedning Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag, eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår apparatet selv fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet, lad det køle af, og efter kort tids afkøling vil apparatet igen være klar til brug. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af kontakten før rengøring og sørg for, at apparatet er helt kølet af, før rengøring påbegyndes. Fjern evt. løse hår fra tilbehørsdelene, så disse kan fungere optimalt. Rengør luftindtaget med jævne mellemrum. Man kan med fordel bruge en lille pensel eller en blød børste til at fjerne støv og hår med, eller man kan støvsuge luftindtaget, mens apparatet er slukket. Apparatets overflade tørres af med en blød, let fugtig klud og poleres efter. Apparatet og kontakt må ikke nedsænkes eller dyppes i vand eller andre væsker. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da dette kan beskadige ledningen. Efter brug skal apparatet opbevares på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. Benyttes apparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 9. Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår hårtørreren selv fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet, lad det køle af, og hårtørreren vil nu være klar igen til brug efter kort tids afkøling. 10. Luftindtaget må ikke være tilstoppet under brug. Rengør luftindtaget regelmæssigt. 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.

5 12. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 700 watt 3 tilbehørsdele: 2 metalcurlere med indtagelige pigge henholdsvis 22 mm og 38 mm. 1 hårbørste Drejeled på ledningen Ophængsøje Automatisk overophedningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Varmluftsborste Innan användning Innan du använder varmluftsborsten för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. En varmluftsborste gör det möjligt att forma, locka och ge volym i både torrt och lätt fuktigt hår. Tillbehörsdelarna värms upp med varmluft då det ger en mer hållbar frisyr på ett effektivt och skonsamt sätt. Se till att varmluftsborstens varma delar inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals och händer. Använd inte varmluftsborsten på peruker eller konstgjort hår utan att först testa på en liten hårslinga eftersom det finns risk att peruken/konstgjorda håret smälter. Använd Care inställningen när du testar. Tillbehör 2 st metallborstar med indragbara piggar 22 mm respektive 38 mm. 1 st hårborste Inställningar Varmluftsborsten har följande inställningsmöjligheter: 0 = avstängd Care = halv effekt (350 watt) = full effekt (700 watt) Cool = kall luft På- och avmontering av borstarna För att ta bort en borste från apparaten trycker man på utlösarknappen som sitter överst på handtaget. Samtidigt som knappen trycks in vrider man borsten åt höger. Borsten sätts tillbaka genom att passa in den i öppningen och vrida den till vänster tills att man märker att den har låsts fast (det klickar till). Användning metallborstar Borsta igenom det torra eller fuktiga håret och ta en hårslinga som är ca 5 cm bred. Hårslingan får inte vara för tjock eftersom det förlänger torknings-/stylingstiden. Välj effekt. Fördela hårslingan jämt över borsten och rulla upp håret mot hårbotten. När locken har formats och håret är torrt trycks piggarna in genom att trycka på spaken på borsten. Håret glider lätt av borsten utan att locken förstörs. Användning hårborste Ventilationshålen i borsten gör att luften kommer direkt mot håret. Placera hårborsten under håret mot hårbotten och dra borsten utåt så att håret lyfts samtidigt som det torkas. På detta sätt får håret maximal volym. Om du har långt hår kan du uppnå mer volym genom att hålla huvudet neråt samtidigt som du försiktigt för borsten genom håret. Du kan även bara dra borsten genom håret som vid vanlig borstning om du vill torka håret och inte tillföra så mycket volym. 6

7 Cool-funktion Man kan med fördel använda cool-funktionen (märkt COOL ) innan du rullar ut håret från borsten. Detta ger bättre och mer hållbara lockar. Fortsätt på samma sätt med nästa hårslinga. Använder du hårborsten fungerar cool-funktionen på samma sätt, vilket resulterar i en mer hållbar frisyr. Överhettning Apparaten har ett överhettningsskydd som kan utlösas om t ex. luftintaget eller utblåset är blockerat. Vid överhettning slår apparaten automatiskt av. Om detta sker, stäng av apparaten med strömbrytaren och låt den svalna. Apparaten är klar att använda igen när apparaten svalnat helt. Rengöring och underhåll Dra ur kontakten innan rengöring och vänta tills apparaten har svalnat. Ta bort eventuella lösa hår från tillbehören så att de indragbara piggarna kan arbeta fritt. Rengör luftintaget med jämna mellanrum. Man kan med fördel använda en liten pensel eller mjuk borste för att ta bort hår och damm, man kan även dammsuga luftintaget när varmluftsborsten är avstängd och kontakten urdragen. Apparatens hölje rengörs med en fuktig trasa och torkas sedan torr. Apparaten och kontakten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten. Sladden får inte lindas runt apparaten. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. 7 Säkerhetsanvisningar 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spara den till senare tillfälle. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten då apparaten inte används. 4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över diskho, badkar eller liknande innehållande vatten. Placera aldrig apparaten på ett vått eller fuktigt underlag. Dra alltid ur kontakten då apparaten inte används, om apparaten används i badrum/våtutrymme, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd. 9. Apparaten är utrustad med en överhettningssäkring. Överhettning kan t ex. förorsakas av att luftintaget är täckt eller tilltäppt av hår och damm. Vid överhettning slår apparaten av automatiskt. Om detta inträffar, stäng då av apparaten med strömbrytaren och låt den svalna ett par minuter innan användning. 10. Luftintaget får inte vara igentäppt under användning. Rengör luftintaget regelbundet. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.

8 12. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V växelström 700 watt 3 tillbehör: 2 st metallborstar med indragbara piggar 22 mm respektive 38 mm. 1 st hårborste Vridbart sladdfäste Upphängningsögla Automatisk överhettningssäkring Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Varmluftbørste Før bruk Før varmluftbørsten tas i bruk bør bruksanvisningen leses grundig og tas vare på til senere bruk. En varmluftbørste gjør det mulig å forme, krølle og gi volum i både tørt og lett fuktig hår. Delene som hører til varmes opp med varmluft, da dette gir en mer holdbar frisyre på en effektiv og skånsom måte. Pass på at de3 varme delene på varmluftbørsten ikke kommer i kontakt med hodebunnen. Bruk ikke varmluftbørsten på parykk eller kunstig hår uten å ha prøvd på en liten hårdusk først. Det er fare for at parykk og kunstig hår smelter. Bruk Care innstillingen når du tester. Tilbehør 2 stk metallbørster med inndragbare pigger 22 mm og 38 mm. 1 stk hårbørste Innstillinger Varmluftbørsten har følgende innstillingsmuligheter: 0 = avslått Care = halv effekt (350 watt) = full effekt (700 watt) Cool = kald luft Av/på montering av børstene For å ta bort en børste på apparatet, trykker man på utløserknappen som sitter øverst på håndtaket. Samtidig som knappen trykkes inn vrir man børsten til høyre. Børsten settes tilbake ved å sette den inn i åpningen og vri den til venstre slik at man merker at den er låst fast (det høres et lite klikk). Bruk av metallbørstene Børst gjennom det tørre eller fuktige håret og ta en hårlengde på ca. 5 cm bredde, hårlengden skal ikke være for tykk ettersom det forlenger tørke/stylingstiden. Velg effekt. Fordel hårlengden jevnt over børsten og rull opp håret mot hodebunnen. Når hårlokken er formet og håret er tørt, trekkes piggene inn ved å trykke på spaken på børsten. Håret glir lett av børsten uten at lokken ødelegges. Bruk av hårbørste Ventillasjonshullene i børsten gjør at luften kommer direkte mot håret. Plasser hårbørsten under håret mot hodebunnen og dra børsten ut, slik at håret løftes samtidig som det tørker. På denne måten får håret maks volum. Hvis du har langt hår kan du oppnå mer volum ved å holde hodet bøyd, samtidig som du fører børsten forsiktig gjennom håret. Du kan dra børsten gjennom håret som med en vanlig børste hvis du vil tørke håret og ikke tilføre så mye volum. 9

10 10 Cool-funksjon Man kan med fordel bruke cool-funksjon (merket COOL ) før man ruller ut håret fra børsten. Dette gir bedre og mer holdbare hårlokker. Fortsett på samme måte med neste hårlokk. Bruker du hårbørsten fungerer cool- funksjonen på samme måte, dette resulterer i en mer holdbar frisyre. Overoppheting Apparatet har en overopphetingssikring som kan utløses om f.eks luftinntaket eller utblåseren er blokkert. Ved overoppheting slår apparatet seg av automatisk. Hvis dette skjer, slå av apparatet med strømbryteren og la den avkjøle. Apparatet er klart til bruk igjen når apparatet er helt kaldt. Rengjøring og vedlikehold Dra støpslet ut før rengjøring og vent til apparatet er helt avkjølt. Ta bort eventuelle løse hår fra tilbehøret, slik at de inndragbare piggene kan arbeide fritt. Rengjør luftinntaket med jevne mellomrom. Man kan med fordel bruke en liten pensel eller en myk børste for å få bort hår og støv. Man kan støvsuge luftinntaket når varmluftbørsten er avslått og kontakten tatt ut av støpslet. Selve apparatet rengjøres med en fuktig klut og tørkes med en tørr klut. Apparatet, ledningen eller støpslet må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i direktekontakt med vann. Ledningen skal ikke vikles rundt apparatet. Oppbevar apparatet etter bruk på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Sikkerhetsforskrifter 1. Les grundig igjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til senere bruk. 2. Apparatet får kun tilkobles 230V vekselstrøm og brukes til det den er beregnet for. 3. Dra alltid ut kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Dette apparatet er ikke beregnet å brukes av personer (inkl. barn) med begrenset fysisk, sensorisk eller psykisk plager eller som mangler erfaring eller kjennskap til apparatet. Såfremt de ikke er under oppsyn eller har fått instruksjon i hvordan apparatet brukes av en person som har ansvar for deres sikkerhet. 5. Barn bør holdes under oppsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid forstå og vurdere faren rundt elektriske apparater. Lær derfor barn et ansvarsbevist forhold til el - apparater. 6. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. Senk ikke apparatet i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender eller i badekar, i dusjen, over vannfylt vask eller noe lignende som innholder vann. Legg aldri apparatet på vått eller fuktig underlag. Dra alltid kontakten ut av støpslet når apparatet ikke er i bruk, hvis apparatet brukes på badet/våtrom. Ettersom nærheten til vann utgjør en stor fare selv om apparatet er avslått. 9. Apparatet er utrustet med overopphetingssikring. Overoppheting kan f.eks forårsakes av tett luftinntak eller tilstoppet av hår og støv. Ved overoppheting slår apparatet seg av automatisk. Hvis dette skjer, slå av apparatet med strømbryteren og la den avkjøle et par minutter før den startes igjen. 10. Luftinntaket må ikke være tildekket under bruk. Rengjør luftinntaket regelmessig. 11. Kontrollere alltid apparatet, ledningen og kontakt etter bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller en autorisert person for å unngå noen fare.

11 12. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter med merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat bruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det den er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet herunder dekkes ikke reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbol for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 700 watt Tilbehør: 2 metallbørster med inndragbare pigger 22 mm og 38 mm. 1 hårbørste Vribart ledningsfeste Opphengskrok Automatisk overopphetingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes 11

12 OBH Nordica -ilmakiharrin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Ilmakihartimella voit muotoilla, kihartaa ja tuuheuttaa sekä kuivia että kosteita hiuksia. Kuumalla ilmalla lämmitetyillä kiharrinosilla saadaan kestävämpi kampaus, tehokkaammin ja hellävaraisemmin. Varo, etteivät kihartimen kuumat osat pääse kosketuksiin hiuspohjan, kasvojen, kaulan tai käsien kanssa. Älä käytä kiharrinta peruukkeihin tai keinotekoisiin hiuksiin kokeilematta ensin pieneen hiusosioon, sillä muuten on vaarana, että peruukki/keinotekoiset hiukset sulavat. Käytä carelämpöasentoa kokeillessasi. Osat Kaksi kiharrinosaa 22 ja 38 mm, joissa sisäänvedettävät piikit. Yksi hiusharja. Säätömahdollisuudet 0 = pois päältä Care = puoliteho (350 W) = täysi teho (700 W) Cool = viileäilmapuhallus Osien irrotus ja kiinnitys Osa irrotetaan laitteesta painamalla ylimpänä kädensijassa olevaa painiketta, kääntäen samalla osaa oikealle. Osa kiinnitetään takaisin laitteeseen painamalla se syvennykseen ja kääntämällä vasemmalle kunnes huomaa sen kiinnittyneen paikalleen (kuulet naksahduksen). Kiharrinosien käyttö Harjaa kuivat tai kosteat hiukset hyvin ja käsittele noin 5 cm:n levyinen hiusosio kerrallaan. Hiusosio ei saa olla liian paksu, muutoin kuivaus-/kiharrusaika pitenee oleellisesti. Valitse teho. Jaa hiukset tasaisesti kiharrinosalle ja kierrä hiuspohjaan päin. Kun kihara on kuiva ja muotoiltu, vedetään piikit sisään painamalla kihartimen vapautinta. Hiukset ovat nyt irrotetut ja ilmakiharrin voidaan helposti vetää pois, hajottamatta kiharaa. Hiusharjan käyttö Harjan ilma-aukot ohjaavat ilmaa suoraan hiuksiin. Sijoita harja hiusten alle, hiuspohjaa kohden ja vedä harjaa ulospäin niin, että hiukset nousevat samanaikaisesti kuivauksen aikana. Näin saat hiuksiin parhaiten lisää volyymia. Jos sinulla on pitkät hiukset, saat lisätuuheutta pitämällä päätä alaspäin ja viemällä harjaa varovasti hiusten läpi. Voit myös viedä harjaa hiusten läpi kuten harjatessasi tavallisesti, jos haluat vain kuivattaa hiukset etkä halua niihin lisää tuuheutta. 12

13 Cool-toiminto (viileäilma) On hyvä käyttää cool-toimintoa ( COOL ) ennen kuin kiharrinosa poistetaan hiuksista. Näin saadaan paremmat ja kestävämmät kiharat. Jatka samalla tavoin seuraavilla hiusosioilla. Jos käytät hiusharjaa, cool-toiminto toimii samalla tavalla ja saat kestävämmän kampauksen. Ylikuumenemissuoja Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä laukeaa jos ilmavirran sisääntulo estyy tai tukkeutuu tai jos ulospuhallus estyy. Tällöin ilmakiharrin pysähtyy automaattisesti. Kytke laite silloin pois päältä käynnistyskytkimestä ja anna sen jäähtyä ennen kuin käynnistät kihartimen hetken kuluttua uudelleen. Puhdistus ja hoito Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt. Poista mahdolliset irtohiukset kiharrinosista, niin että sisäänvedettävät piikit voivat toimia vapaasti. Puhdista ilmantuloaukko säännöllisesti. Käytä pientä pehmeää harjaa poistaaksesi pölyn ja hiukset. Voit myös imuroida ilmantuloaukon kun laite on kytketty pois päältä ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Pyyhi ilmakihartimen pinta pehmeällä, nihkeällä liinalla ja kuivaa. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin, eikä ne saa joutua veden kanssa välittömään kosketukseen. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, varmassa paikassa lasten ulottumattomissa. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä. 4. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 5. Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käyttöä. 6. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan käytä laitetta märin tai kostein käsin, vettä sisältävän pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan yläpuolella. Älä koskaan aseta laitetta märälle tai kostealle alustalle. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen, jos laite on ollut käytössä kylpyhuoneessa. Veden läheisyys aiheuttaa vaaratilanteen vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 9. Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen voi johtua esim. ilmantuloaukon tukkeutumisesta pölystä/hiuksista tai sen peittämisestä. Jos laite ylikuumenee ja pysähtyy käytön aikana, kytke se pois päältä ja anna jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. 13

14 10. Ilmantuloaukko ei saa olla peitettynä käytön aikana ja se on puhdistettava säännöllisesti. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, etteivät laite, liitosjohto ja pistotulppa ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltoliikkeessä. 12. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 13. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjetta, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin ei takuu kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 700 W 3 osaa: Kaksi kiharrinosaa 22 ja 38 mm, joissa sisäänvedettävät piikit Yksi hiusharja Kääntyvä liitosjohto Ripustuslenkki Automaattinen ylikuumenemissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Aircurler Before use Before the aircurler is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. The aircurler makes it possible to style, curl and add volume in dry or damp hair. The attachments warms up with warm air and provides a lasting hair style effectively and gently. Make sure that the hot parts of the aircurler doesn t come in contact with the scalp, face, neck and hands. Never use the appliance on wigs and artificial hair without testing on a thin hair section first, otherwise the wig/artificial hair may melt. Use Care setting when testing. Attachments 2 metal brushes with retractable bristles - 22 mm and 38 mm. 1 hairbrush Settings The aircurler has the following settings: 0 = off Care = half effect (350 watt) = full effect (700 watt) Cool = cold air Assembling of the brushes To remove the brush from the appliance you simply press the push button on the handle and at the same time turn the brush to the right. The brush is mounted by fitting it into the opening and turning it to the left until you hear a click. Use of metal brush Brush your dry or damp hair and take a 5 cm strand of hair. Do not take to much hair at one time since it will prolong the drying/styling time. Choose effect. Spread the hair evenly on the brush and roll towards the scalp. When the hair is dry and shaped you release the curl by pressing the lever on the brush. The hair easily slides of the brush without ruin the curl. Use of hairbrush The brush ventilation holes get the air directly into your hair. Place the brush under your hair towards the scalp and draw the brush so that the hair is lifted and dried at the same time. This will give you maximum volume. If you have long hair you can get extra volume by keeping your head down and at the same time carefully brush your hair. You can also use it as a ordinary brush if you just want to dry your hair without adding volume. Cool-function Use the cool-function (marked COOL ) before you release the hair from the brush. This gives better and longer lasting curls. Continue with the next strand. The cool-function works the same way if you use the hairbrush. 15

16 Superheating The appliance is protected against superheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the appliance stops when in use, switch off the appliance to let it cool off before it is switched on again. Maintenance and cleaning Always unplug the appliance before cleaning and let it cool off. Remove hair from the attachments so that the bristles can easily be retracted. Clean the air intake regularly. Use a small brush to remove hair and dust, you can also vacuum the intake when the appliance is shut off and unplugged. Clean the surface with a slightly dampened cloth and wipe it dry afterwards. Never immerse the appliance or cord in water or any other liquid. Do not wind the cord around the appliance. Store in a safe dry place out of reach for children. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 6. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 7. The appliance should only be used under supervision. 8. Warning. The appliance should not be immersed in water or other liquids. Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance at a wet or damp surface. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. 9. The appliance is protected against superheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the appliance stops when in use, switch off the appliance to let it cool off before it is switched on again. 10. The air intake must not be covered when in use, and should be cleaned regularly. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. 16

17 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica V AC 700 watt 3 attachments: 2 metal brushes with retractable bristles - 22 mm and 38 mm. 1 hairbrush Turnable cordset Protection against superheating With reservation for running changes. 17

18 18

19 19

20 SV/ELI/3585/0207

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

pro airstyler 1000W professional

pro airstyler 1000W professional powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional 3595_3596_AEL_0310.indd 1 2010-03-09 12:07:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi...

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi... AC HAIR DRYER 2000 Brugsanvisning dansk....... side 3 5 Bruksanvisning svenska..... sida 6 8 Bruksanvisning norsk....... side 9 11 Käyttöohjeet suomi........ sivu 12 14 Instructions of use English....page

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 3543_LA_1010.indd 1 2010-11-16 08:54:16 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 14 19 Instruction manual english... page 20 23 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 5831_AE_0509.indd 1 2009-05-20 12:28:06 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Soft touch coating. 2 speeds settings. 2 speeds. perfect. Soft touch coating. for travelling. settings. hairdryer 1250W

Soft touch coating. 2 speeds settings. 2 speeds. perfect. Soft touch coating. for travelling. settings. hairdryer 1250W 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating 2 speeds perfect settings for travelling Soft touch coating sport & sport travel & tra hairdryer 1250W www.obhnordica www.obhnordica.com 5132_AEL_0210.indd

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51

STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51 STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-15 Instruction

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-7. Bruksanvisning - norsk... side 8-9. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-7. Bruksanvisning - norsk... side 8-9. Käyttöohjeet - suomi... 3062_CPE_0508.indd 1 2008-05-05 13:17:41 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-9 Käyttöohjeet - suomi... sivu 10-11 Instructions of use

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere