BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING"

Transkript

1 URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE ET ENTREPRISETEAM, BESTÅENDE AF ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. Urban U2 - Byudvikling i Urbanplanen omhandler facade- og tagrenovering (tagpap) samt renovering af gavl-boliger og friarealer. Der er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet bebyggelsesplan med mange varierede boligtyper og store fælles friarealer har området et dårligt ry. I 1984 udskiftede man de oprindelige facadeplader med nye plader, der desværre er af så dårlig kvalitet, at man nu igen må renoverer facaderne - en byggeteknisk ajourføring. Urbanplanen kommer nu med opførelsen af Ørestaden og Amager Strandpark til at indgå i en bymæssig sammenhæng, som den skal matche. Hørgården 1 og 2, Remisevænget Nord og Remisevænget Øst. Indledningsvis har bygherren i samråd med proceskonsulenter afholdt en ugelang workshop, hvor beboerne har været med til at præcisere de tre afdelingers forskellige identiteter: Økologi, Det Urbane og Entrepriseteamet har arbejdet med de udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i workshops og arbejdsgruppemøder med beboerne, som har fastlagt grundlaget for den videre projektering. Arbejder vedr. bygninger og friarealer udføres i fortsat partnering. Bygherre: Fællesadministrationen 3 BAREAL: 3 AFDELINGER/ 1980 BOLIGER Byggesum: 360 mio. kr. Samarbejdspartnere: Enemærke og Petersen A/S - Dominia A/S - GHB Landskabsarkitekter A/S Bisgaard Landskabsarkitekter Lisbeth Lisbeth Nørskov Rådgivningsform: Partnering Opførelsesår:

2 URBANPLANEN - HØRGÅRDEN 1 2 URBANPLANEN - HØRGÅRDEN 1 & 2 URBANPLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE". I ET PARTNERING-SAMARBEJDE ET "ENTREPRISETEAM", BESTÅENDE AF ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet Hørgården 1 og 2, Remisevænget Nord og Remisevænet Øst. BEBOERNES VISION er AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE UR BANPLANEN TIL BOLIGOMRÅDE. I ET PARTNERINGEntrepriseteamet harkøbenhavns arbejdet med de BEDSTE udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i SAMARBEJDE ET ENTREPRISETEAM, BESTÅENDE AF arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod at kunne indstille et ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. for byggeudvalget. Hørgården 1 og 2 består af etageejendomme i 5 etager som modulbyggeri opført i beton i Afdelingen består af 748 boliger fordelt i 11 blokke over 3 større gårdrum. Temaet "Økologi", som er Hørgårdens identitet har teamet valgt at styrke ved at beplante facaderne i udvalgte områder. Signalværdien ved de økologiske tiltag i bebyggelsen øges, så Hørgårdens image og beboernes bevidsthed bliver understreget i facadeudtrykket. Det arkitektoniske hovedgreb bryder facaden op i felter, hvor stueetagernes base trækkes op af facaden i bånd. Det bryder det vandrette og giver rytme til facaden. Hovedgrebet definerer felter, hvor altaner og franske altaner kan tilvælges. Disse felter på facaderne bruges til begrønning, hvilket giver Hørgården et grønt og»naturligt«udtryk. Urbanplanen - Hørgården 1 og 2 Areal: Én afdeling bestående af 748 boliger Byggesum: ca. 62 mill. 23

3 URBANPLANEN - REMISEVÆNGET NORD URBANPLANEN - REMISEVÆNGET NORD URBANPLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE". I ET PARTNERING-SAMARBEJDE ET "ENTREPRISETEAM", BESTÅENDE AF ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet VISION er AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBEBOERNES Entrepriseteamet harkøbenhavns arbejdet med debedste udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i BANPLANEN TIL BOLIGOMRÅDE. I ET PARTNERINGSAMARBEJDE ET ENTREPRISETEAM, arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod atbestående kunne indstille AF et ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. for byggeudvalget. Remisevænget Nord består af etageejendomme i 5 og 8 etager som modulbyggeri opført i beton i Afdelingen på 7 blokke består af 480 boliger fordelt over to store gårdrum. Det Urbane, som er Remisevænget Nord s identitet, har teamet givet "Byens lys" som tema. Det er lyset, der er med til at gøre afdelingen til noget særligt og forstærke den bymæssige identitet. Herudover forstærkes de bymæssige træk i Remisevænget Nord, hvor højhusene fungerer som vartegn, og de lavere blokke holder sammen på bebyggelsen omkring to veldefinerede gårdrum. Det arkitektoniske hovedgreb i form af indramninger og forskydninger bryder det vandrette og giver facaderne en mere dynamisk rytme. Indramningen som hovedgreb defi nerer felter, hvori tilvalg af altaner og franske altaner kan ske. I stueetagen er der særlig fokus på urbane signalværdier såsom brug af lys, farver og grafik. Urbanplanen - Remisevænget Nord Areal: Én afdeling bestående af 480 boliger Byggesum: ca. 30 mill. 24

4 URBANPLANEN - REMISEVÆNGET ØST URBANPLANEN - REMISEVÆNGET ØST URBANPLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE". I ET PARTNERING-SAMARBEJDE ET "ENTREPRISETEAM", BESTÅENDE AF ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet BEBOERNES VISION er AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE UR BANPLANEN TIL BOLIGOMRÅDE. I ET PARTNERINGEntrepriseteamet harkøbenhavns arbejdet med de BEDSTE udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i SAMARBEJDE ET ENTREPRISETEAM, AF ENTREPRENØR, arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod atbestående kunne indstille et ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. for byggeudvalget. Remisevænget Øst består af etageejendomme som stokbebyggelse i 5 etager opført som modulbyggeri i beton i Afdelingen på 15 blokke består af 752 boliger. Mangfoldighed, som er valgt som Remisevænget Øst s identitet, har teamet valgt at udnytte på følgende måde: Afdelingen er karakteriseret ved stokbebyggelsens åbenhed og de enkelte blokkes selvstændighed. Denne mulighed udnyttes til et bredt spektrum af udtryk på de enkelte blokke for at sikre mangfoldigheden. Det arkitektoniske hovedgreb i Remisevænget Øst er at introducere en overordnet ramme, som sammenbinder de fremtidige tiltag for mangfoldighed på facaden. Rammen er hævet over jorden på en base, som udgøres af bygningens stueetage. Indenfor rammen, Urbanplanen - Remisevænget Øst placeres facadebåndene, som definerer, hvor der er mulighed for tilvalg. Facadebåndene er det felt, hvor blokkene adskiller sig fra hinanden. Her vil vi bruge forskellige typer af grafik, som varierer fra blok til blok fra gårdrum til gårdrum. Areal: Én afdeling bestående af 752 boliger Byggesum: ca. 65 mill. JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ DK FREDERIKSBERG TEL (+45) FAXFAX (+45)(+45) FINSENSVEJ FREDERIKSBERG 25

5 URBANPLANEN Urban U2 - Byudvikling TIL KØBENHAVNS i Urbanplanen omhandler BEDSTE BOLIGOMRÅDE". renovering af facader, tag - og gavlboliger samt I ET friarealer. Der er PARTNERING-SAMARBEJDE behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo ET i Urbanplanen. "ENTREPRISETEAM", På trods af BESTÅENDE en fremsynet AF bebyggelsesplan ENTREPRENØR, med ARKITEKT, mange varierede LANDSKABSARKITEKT boligtyper og store fælles INGENIØR. friarealer har området et dårligt ry. I 1984 Urban igen URBANPLANEN må U2 renoverer - Byudvikling facaderne i Urbanplanen - > HØRGÅRDEN byggeteknisk omhandler ajourføring. renovering 1 & Urbanplanen af 2facader, tag kommer - og gavlboliger nu med opførelsen samt friarealer. af Der er Ørestaden behov for og at Amager ændre den Strandpark identitet, til der at indgå er knyttet i en bymæssig til det at bo sammenhæng, i Urbanplanen. som På trods den skal af en matche. fremsynet URBANPLANEN - HØRGÅRDEN 1 2 bebyggelsesplan Urbanplanen består med af mange i alt fem varierede afdelinger, boligtyper hvor denne og store opgave fælles består friarealer i at give har tre området af afdelinger et dårligt et løft: ry. I 1984 udskiftede Hørgården man 1 og de 2, Remisevænget oprindelige facadeplader Nord og Remisevænet med nye plader, Øst. der desværre er af så dårlig kvalitet, at man nu Indledningsvis igen må renoverer har bygherren facaderne bl.a. > en i byggeteknisk samråd med ajourføring. proceskonsulenter Urbanplanen m.m. bl.a. kommer holdt nu en med ugelang opførelsen workshop af hvor beboerne Ørestaden har og været Amager med Strandpark til at præcisere til at indgå de tre i en afdelingers bymæssig forskellige sammenhæng, identiteter: som Økologi, den skal Det matche. Urbane og Entrepriseteamet Hørgården 1 og 2, har Remisevænget arbejdet med Nord de udstukne og Remisevænet identiteter Øst. for hver afdeling og har deltaget i arbejdsgruppemøder Indledningsvis har bygherren med beboerne, bl.a. i samråd som har med inspireret proceskonsulenter det videre arbejde m.m. bl.a. mod holdt at kunne en ugelang indstille workshop et hvor beboerne har været for med byggeudvalget. til at præcisere de tre afdelingers forskellige identiteter: Økologi, Det Urbane og Entrepriseteamet Hørgården 1 og 2 URBANPLANEN har består TIL arbejdet af etageejendomme KØBENHAVNS med de udstukne i 5 BEDSTE identiteter etager som BOLIGOMRÅDE". for modulbyggeri hver afdeling opført og har i beton deltaget i i Afdelingen I ET arbejdsgruppemøder består af 748 boliger fordelt PARTNERING-SAMARBEJDE med beboerne, i 11 blokke som over har 3 inspireret større gårdrum. det videre ET "ENTREPRISETEAM", arbejde mod at kunne BESTÅENDE indstille et AF ENTREPRENØR, for ARKITEKT, byggeudvalget. LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. Temaet "Økologi", som er Hørgårdens identitet har teamet valgt at styrke ved at beplante facaderne i udvalgte Hørgården områder. 1 og 2 består af etageejendomme i 5 etager som modulbyggeri opført i beton i Afdelingen Urban U2 Signalværdien - Byudvikling ved i Urbanplanen de økologiske omhandler tiltag i bebyggelsen renovering af øges, facader, så Hørgårdens tag - og gavlboliger image og samt beboernes friarealer. Der består bevidsthed af 748 boliger fordelt i 11 blokke over 3 større gårdrum. er behov for bliver at ændre understreget den identitet, i facadeudtrykket. der er knyttet Det til det arkitektoniske at bo i Urbanplanen. hovedgreb På bryder trods facaden af fremsynet op i felter, hvor stueetagernes bebyggelsesplan base med trækkes mange op varierede af facaden boligtyper i bånd. Det og store bryder fælles det vandrette friarealer og har giver området rytme et til dårligt facaden. ry. I 1984 Temaet Hovedgrebet udskiftede "Økologi", man definerer som oprindelige felter, er Hørgårdens hvor facadeplader altaner identitet og franske med har nye teamet altaner plader, valgt kan der at tilvælges. desværre styrke ved Disse er at af beplante felter så dårlig på facaderne kvalitet, at i bruges udvalgte man nu til områder. begrønning, igen må Signalværdien renoverer hvilket giver facaderne ved Hørgården > økologiske byggeteknisk grønt tiltag og»naturligt«i ajourføring. bebyggelsen udtryk. Urbanplanen øges, så Hørgårdens kommer nu image med og opførelsen beboernes af bevidsthed Ørestaden bliver og Amager understreget Strandpark i facadeudtrykket. til at indgå i en Det bymæssig arkitektoniske sammenhæng, hovedgreb som bryder den facaden skal matche. op i felter, hvor stueetagernes Se Urbanplanen mere på: består base trækkes af i alt fem op af afdelinger, facaden i hvor bånd. denne Det bryder opgave det består vandrette i at give og giver tre af rytme afdelinger til facaden. et løft: Hovedgrebet Hørgården 1 definerer og 2, Remisevænget felter, hvor altaner Nord og Remisevænet franske altaner Øst. kan tilvælges. Disse felter på facaderne bruges til begrønning, Indledningsvis hvilket har giver bygherren Hørgården bl.a. i et samråd grønt med og»naturligt«proceskonsulenter udtryk. m.m. bl.a. holdt en ugelang workshop hvor Se mere på: Entrepriseteamet har arbejdet med de udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod at kunne indstille et Urbanplanen - Hørgården 1 og 2 Side 1 af 2 Hørgården 1 og 2 består af etageejendomme i 5 etager som modulbyggeri opført i beton i Afdelingen består af 748 boliger fordelt i 11 blokke over 3 større gårdrum. Temaet "Økologi", som er Hørgårdens identitet har teamet valgt at styrke ved at beplante facaderne i udvalgte områder. Signalværdien ved de økologiske tiltag i bebyggelsen øges, så Hørgårdens image og beboernes bevidsthed bliver understreget i facadeudtrykket. Det arkitektoniske hovedgreb bryder facaden op i felter, hvor stueetagernes base trækkes op af facaden i bånd. Det bryder det vandrette og giver rytme til facaden. Hovedgrebet definerer felter, hvor altaner og franske altaner kan tilvælges. Disse felter på facaderne bruges til begrønning, hvilket giver Hørgården et grønt og»naturligt«udtryk. Urbanplanen - Hørgården 1 og 2 Areal: Én afdeling bestående af 748 boliger Byggesum: ca. 62 mill. 26

6 ENTREPRENØR, ARKITEKT, LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. URBANPLANEN Urban U2 - Byudvikling TIL KØBENHAVNS i Urbanplanen omhandler BEDSTE BOLIGOMRÅDE". renovering af facader, tag - og gavlboliger samt I ET friarealer. Der PARTNERING-SAMARBEJDE er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo ET i Urbanplanen. "ENTREPRISETEAM", På trods af BESTÅENDE en fremsynet AF bebyggelsesplan ENTREPRENØR, med ARKITEKT, mange varierede LANDSKABSARKITEKT boligtyper og store fælles INGENIØR. friarealer har området et dårligt ry. I 1984 URBANPLANEN er behov for at ændre - REMISEVÆNGET den identitet, der NORD er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet Entrepriseteamet har arbejdet med de udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod at kunne indstille et BEBOERNES VISION ER "AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE Remisevænget Nord består af etageejendomme i 5 og 8 etager som modulbyggeri opført i beton i URBANPLANEN Entrepriseteamet har TIL arbejdet KØBENHAVNS med de udstukne BEDSTE identiteter BOLIGOMRÅDE". for hver afdeling og har deltaget i I ET Afdelingen på 7 blokke består af 480 boliger fordelt over to store gårdrum. PARTNERING-SAMARBEJDE arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det ET videre "ENTREPRISETEAM", arbejde mod at kunne BESTÅENDE indstille et AF Det Urbane, som er Remisevænget Nord s identitet, har teamet givet "Byens lys" som tema. Det er lyset, der er ENTREPRENØR, ARKITEKT, for byggeudvalget. LANDSKABSARKITEKT INGENIØR. med til at gøre afdelingen til noget særligt og forstærke den bymæssige identitet. Herudover forstærkes de bymæssige træk i Remisevænget Nord, hvor højhusene fungerer som vartegn, og de lavere blokke holder Urban Remisevænget U2 - Byudvikling Nord består i Urbanplanen af etageejendomme omhandler i renovering 5 og 8 etager af facader, som modulbyggeri tag - og gavlboliger opført i beton samt i friarealer Der sammen på bebyggelsen omkring to veldefinerede gårdrum. Det arkitektoniske hovedgreb i form er Afdelingen behov for på at 7 ændre blokke den består identitet, af 480 der boliger knyttet fordelt til over det at to bo store i Urbanplanen. gårdrum. På trods af en fremsynet af indramninger og forskydninger bryder det vandrette og giver facaderne en mere dynamisk rytme. bebyggelsesplan Det Urbane, som med er Remisevænget mange varierede Nord s boligtyper identitet, og har store teamet fælles givet friarealer "Byens har lys" området som tema. et dårligt Det er ry. lyset, I 1984 der er Indramningen som hovedgreb defi nerer felter, hvori tilvalg af altaner og franske altaner kan ske. I stueetagen udskiftede med til at gøre man afdelingen oprindelige til noget facadeplader særligt og med forstærke nye plader, den bymæssige der desværre identitet. er af så Herudover dårlig kvalitet, forstærkes at man de nu er der særlig fokus på urbane signalværdier såsom brug af lys, farver og grafik. igen bymæssige må renoverer træk i Remisevænget facaderne > en Nord, byggeteknisk hvor højhusene ajourføring. fungerer Urbanplanen som vartegn, kommer og de nu lavere med opførelsen blokke holder af Ørestaden sammen på og bebyggelsen Amager Strandpark omkring to til at veldefinerede indgå i en bymæssig gårdrum. sammenhæng, Det arkitektoniske som hovedgreb den skal matche. i form Urbanplanen af indramninger består og forskydninger af i alt fem afdelinger, bryder det hvor vandrette denne og opgave giver består facaderne i at give en mere tre af dynamisk afdelinger rytme. et løft: Hørgården Indramningen 1 og som 2, Remisevænget hovedgreb defi Nord nerer og felter, Remisevænget hvori tilvalg af Øst. altaner og franske altaner kan ske. I stueetagen Indledningsvis er der særlig fokus har bygherren på urbane bl.a. signalværdier i samråd med såsom proceskonsulenter brug af lys, farver m.m. og grafik. bl.a. holdt en ugelang workshop hvor Entrepriseteamet har arbejdet med de udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod at kunne indstille et Urbanplanen - Remisevænget Nord URBANPLANEN - REMISEVÆNGET NORD Side 1 af 2 Remisevænget Nord består af etageejendomme i 5 og 8 etager som modulbyggeri opført i beton i Afdelingen på 7 blokke består af 480 boliger fordelt over to store gårdrum. Det Urbane, som er Remisevænget Nord s identitet, har teamet givet "Byens lys" som tema. Det er lyset, der er med til at gøre afdelingen til noget særligt og forstærke den bymæssige identitet. Herudover forstærkes de bymæssige træk i Remisevænget Nord, hvor højhusene fungerer som vartegn, og de lavere blokke holder sammen på bebyggelsen omkring to veldefinerede gårdrum. Det arkitektoniske hovedgreb i form af indramninger og forskydninger bryder det vandrette og giver facaderne en mere dynamisk rytme. Indramningen som hovedgreb defi nerer felter, hvori tilvalg af altaner og franske altaner kan ske. I stueetagen er der særlig fokus på urbane signalværdier såsom brug af lys, farver og grafik. Urbanplanen - Remisevænget Nord Areal: Én afdeling bestående af 480 boliger Byggesum: ca. 30 mill. 27

7 Urban BEBOERNES U2 - Byudvikling VISION ER i Urbanplanen "AT RENOVERINGEN omhandler renovering SKAL TILPASSES af facader, BEBOERNES tag - og gavlboliger ØNSKER, samt friarealer. GØRE Der URBANPLANEN er behov for at ændre TIL KØBENHAVNS den identitet, der BEDSTE er knyttet BOLIGOMRÅDE". til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet I ET bebyggelsesplan PARTNERING-SAMARBEJDE med mange varierede boligtyper og store fælles ET "ENTREPRISETEAM", friarealer har området BESTÅENDE et dårligt ry. I 1984 AF udskiftede ENTREPRENØR, man de ARKITEKT, oprindelige facadeplader LANDSKABSARKITEKT med nye plader, der INGENIØR. desværre er af så dårlig kvalitet, at man nu Ørestaden URBANPLANEN - REMISEVÆNGET ØST Urban U2 - og Byudvikling Amager Strandpark i Urbanplanen til at omhandler indgå i en renovering bymæssig sammenhæng, af facader, tag - som og gavlboliger den skal matche. samt friarealer. Der Urbanplanen URBANPLANEN er behov for at består ændre - REMISEVÆNGET af den i alt identitet, fem afdelinger, der ØST er knyttet hvor denne til det opgave at bo i Urbanplanen. består i at give På tre trods af afdelinger en fremsynet et løft: bebyggelsesplan Hørgården 1 og 2, med Remisevænget mange varierede Nord boligtyper og Remisevænget og store Øst. fælles friarealer har området et dårligt ry. I 1984 udskiftede Indledningsvis man har de bygherren oprindelige bl.a. facadeplader i samråd med proceskonsulenter nye plader, der desværre m.m. bl.a. er af holdt så dårlig en ugelang kvalitet, workshop at man nu hvor igen beboerne må renoverer har været facaderne med til at > præcisere en byggeteknisk de tre afdelingers ajourføring. forskellige Urbanplanen identiteter: kommer Økologi, nu med Det opførelsen Urbane og af Ørestaden og Amager Strandpark til at indgå i en bymæssig sammenhæng, som den skal matche. Urbanplanen Entrepriseteamet består har af arbejdet i alt fem med afdelinger, udstukne hvor denne identiteter opgave for hver består afdeling i at give og tre har af deltaget afdelinger i et løft: Hørgården arbejdsgruppemøder 1 og 2, Remisevænget med beboerne, Nord som og har Remisevænget inspireret det Øst. videre arbejde mod at kunne indstille et Indledningsvis har bygherren for byggeudvalget. bl.a. i samråd med proceskonsulenter m.m. bl.a. holdt en ugelang workshop hvor BEBOERNES Remisevænget VISION Øst består ER af "AT etageejendomme RENOVERINGEN som SKAL stokbebyggelse TILPASSES i 5 BEBOERNES etager opført som ØNSKER, modulbyggeri GØRE i beton URBANPLANEN Entrepriseteamet i Afdelingen har TIL arbejdet på KØBENHAVNS 15 blokke med består de udstukne BEDSTE af 752 identiteter BOLIGOMRÅDE". boliger. for hver afdeling og har deltaget i I ET PARTNERING-SAMARBEJDE arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det ET videre "ENTREPRISETEAM", arbejde mod at kunne BESTÅENDE indstille et AF ENTREPRENØR, Mangfoldighed, som ARKITEKT, for er byggeudvalget. valgt som LANDSKABSARKITEKT Remisevænget Øst s identitet, INGENIØR. har teamet valgt at udnytte på følgende måde: Afdelingen er karakteriseret ved stokbebyggelsens åbenhed og de enkelte blokkes selvstændighed. Denne Urban mulighed Remisevænget U2 udnyttes - Byudvikling Øst til består et i bredt Urbanplanen af etageejendomme spektrum omhandler af udtryk som på renovering de stokbebyggelse enkelte af blokke facader, i 5 for etager at sikre - og opført gavlboliger mangfoldigheden. som modulbyggeri samt friarealer. Det i beton Der arkitektoniske er i behov for Afdelingen at hovedgreb ændre på den 15 i identitet, Remisevænget blokke består der er af knyttet Øst 752 er boliger. at til introducere det at bo i Urbanplanen. overordnet På ramme, trods af som en fremsynet sammenbinder de bebyggelsesplan fremtidige tiltag for med mangfoldighed mange varierede på facaden. boligtyper Rammen og store er fælles hævet friarealer over jorden har på området en base, et som dårligt udgøres ry. I 1984 af Mangfoldighed, bygningens stueetage. som er Indenfor valgt som rammen, Remisevænget placeres Øst s facadebåndene, identitet, har som teamet definerer, valgt at hvor udnytte der er på mulighed følgende for måde: Afdelingen tilvalg. Facadebåndene er karakteriseret det ved felt, stokbebyggelsens hvor blokkene adskiller åbenhed sig og fra de hinanden. enkelte blokkes Her vil vi selvstændighed. bruge forskellige Denne typer af grafik, mulighed som udnyttes varierer til fra et blok bredt til spektrum blok fra gårdrum af udtryk til på gårdrum. de enkelte blokke for at sikre mangfoldigheden. Det arkitektoniske hovedgreb i Remisevænget Øst er at introducere en overordnet ramme, som sammenbinder de fremtidige tiltag for mangfoldighed på facaden. Rammen er hævet over jorden på en base, som udgøres af Se bygningens mere på: stueetage. Indenfor rammen, placeres facadebåndene, som definerer, hvor der er mulighed for tilvalg. Facadebåndene det felt, hvor blokkene adskiller sig fra hinanden. Her vil vi bruge forskellige typer af grafik, som varierer fra blok til blok fra gårdrum til gårdrum. Entrepriseteamet har arbejdet med de udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod at kunne indstille et Remisevænget Øst består af etageejendomme som stokbebyggelse i 5 etager opført som modulbyggeri i beton i Afdelingen på 15 blokke består af 752 boliger. Urbanplanen - Remisevænget Øst Urbanplanen - Remisevænget Øst Side 1 af 2 Mangfoldighed, som er valgt som Remisevænget Øst s identitet, har teamet valgt at udnytte på følgende måde: Afdelingen er karakteriseret ved stokbebyggelsens åbenhed og de enkelte blokkes selvstændighed. Denne mulighed udnyttes til et bredt spektrum af udtryk på de enkelte blokke for at sikre mangfoldigheden. Det arkitektoniske hovedgreb i Remisevænget Øst er at introducere en overordnet ramme, som sammenbinder de fremtidige tiltag for mangfoldighed på facaden. Rammen er hævet over jorden på en base, som udgøres af bygningens stueetage. Indenfor rammen, placeres facadebåndene, som definerer, hvor der er mulighed for tilvalg. Facadebåndene er det felt, hvor blokkene adskiller sig fra hinanden. Her vil vi bruge forskellige typer af grafik, som varierer fra blok til blok fra gårdrum til gårdrum. Areal: Én afdeling bestående af 752 boliger Byggesum: ca. 65 mill. JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TEL (+45)

Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation

Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 1 TRANSFORMATION VALBY GASSILO PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT SAMFUND TRANSFORMATION af VALBY GASSILO I stedet for at jævne tidligere tiders industribygninger

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer

GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde Case: Produktion i midlertidige organisationer DTU Management Engineering Oktober 2012 1 Denne case er én ud af en

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere