Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation"

Transkript

1 Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 1

2 TRANSFORMATION VALBY GASSILO PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT SAMFUND TRANSFORMATION af VALBY GASSILO I stedet for at jævne tidligere tiders industribygninger med jorden og bygge nyt, omformes industrikarakteren til nye unikke rammer, med en stærk historisk indentitet. Valby Gassilo er et godt eksempel på denne udnyttelse af eksisterende værdier. Valby Gassilo skiller sig ud fra Københavns brogede bygningsmasse med sin klare landmarkkarakter og industrihistorie. Der er her en fantastisk mulighed for at udnytte, at der er bygget højt tæt på Københavns centrum og vandet. Valby Gassilos stærke industrielle karakter transformeres efter en gennemgribende gentænkning, hvor eksisterende kvaliteter bringes videre i en helt ny funktion og kontekst. Valby Gassilo transformeres til tidssvarende ny bygning baseret på kæmpens oprindelige klare form, konstruktion og modulære opdeling i facaden. Derved bevares landmarkkarakteren, industrihistorien og de stærke signalværdier, siloen i dag repræsenterer. Valby Gassilo er med til at løse den indlysende opgave, der ligger i at udnytte det bestående og samtidig udvikle ressourcerne til nye, bæredygtige former. 2

3 Gemini - Frøsilo Guldberg fritidshjem Universet Stenager helhedsplan Gemini - Frøsilo UNIKKE LØSNINGER I PAGT MED HISTORIEN Den Sociale Højskole JJW har længe beskæftiget sig med transformationer i mange vidt forskellige sammenhænge: Transformationerne strækker sig helt fra den komplette synlige omdannelse til den nænsomme historiske restaurering. Fælles for dem alle er dog, at man i stedet for at starte forfra har udnyttet mangeartede historiske kontekster til at frembringe unikke skræddersyede løsninger med en stærk identitet. Hvor nogle ville betragte ombygning af en eksisterende bygning som et sekundært valg i forhold til nybyggeri, mener vi, at de eksisterende bygninger og deres historie er et reelt TILSKUD og udgør en merværdi, som et nybyggeri ikke rummer. Et godt eksempel på dette er Frøsiloerne på Islands Brygge: Her har man ved at genbruge to eksisterende betonsiloer skabt et unikt boligbyggeri, der på den ene side rummer en del af historien om Københavns Havn, og på den anden side har en stærk identitet, der gør byggeriet mere eksklusivt end de nybyggede naboer. Transformationen af en eksisterende bygning giver muligheder og modstande, og i det spændingsfelt udvikles skolens, boligernes, fabrikkens eller virksomhedens særlige kultur og identitet. Uanset om en bygning er en med- eller modspiller, vil den være med til at forme livet i den. Helhedsgrebet i en transformation kan betragtes som en afbalancering af muligheder og begrænsninger, en vægtning af det fleksible og det særlige. Vægtet på den helt rigtige måde, vil det styrke boligernes, skolens, fabrikkens eller virksomhedens identitet, kultur og vision. Hvor meget skal kunne lade sig gøre og hvor fleksibel skal indretningen være sættes over for det her vælges fra, og det her får lov at styre. JJW ARKITEKTER har erfaring for, at potentialerne i en transformation først rigtigt forløses, når bygherren, brugerne og rådgiverne i samarbejde visionært arbejder med både organisation, identitet og bygning. En utidssvarende bygning kan spænde ben for ambitionerne for arbejdet på en arbejdsplads, for forskningen på et universitet eller for undervisningen på en skole. Med en rivende udvikling af de pædagogiske metoder, teknologiske muligheder og arbejdsforhold generelt, er det snarere en undtagelse end en regel, at gamle bygninger kan følge med tiden. Ikke så meget fordi toiletterne trænger til en tur, men fordi selve bygningsstrukturen bliver sat på prøve. Derfor er det vigtigt med en øget bevidsthed, om at en transformation omfatter både historie, bygning og indhold: organisationen, arbejdskulturen og identiteten, så alle dele fremover understøtter hinanden. Dermed kan en transformation reelt skabe værdi for bygherren. 3

4 Vi har her samlet et udpluk af eksempler på forskellige måder at gennemføre en transformation og groft inddelt disse i 6 kategorier: TOTAL TRANSFORMATION (s.6) I stedet for blot at jævne tidligere tiders bygninger med jorden og bygge nyt, omformes en eksisterende ramme med en særlig karakter, til nye unikke rammer med en stærk historisk forankret identitet. NY ORGANISATION (s.10) Nye arbejdsopgaver og samarbejdsformer fungerer kun, hvis de fysiske rammer understøtter dem. I stedet for at lade en ny arbejdsstruktur kæmpe imod en forældet bygningsstruktur, transformeres begge dele i tæt parløb. SOCIAL TRANSFORMATION (s.14) Bygninger udgør en ud af mange faktorer i et lokalområdes identitet. I tæt samarbejde med lokale aktører tilpasses et lokalområdes bygningskroppe, så de på bedste vis understøtter en bæredygtig social udvikling. 4

5 For at vise, hvor bredtfavnende transformationsbegrebet er, har vi for hver enkelt kategori, udvalgt et gennemgribende projekt og et relativt diskret projekt. HUSETS EVOLUTION (s.18) Byggeri, arbejdsformer og kultur følges flydende ad, i en kontinuerlig udvikling over hele husets levetid. Brugernes behov ændres med tiden og både udvidelse og indskrænkning kan være en nødvendighed. Derfor bør huset være en fleksibel ramme, der hverken er for stor eller lille, som er modtagelig for ændringer i økonomi, behov og krav. NÆNSOM RESTAURERING (s.22) I nogle sammenhænge er den bedste transformation ikke en ændring, men blot ydmygt at træde tilbage og lade den eksisterende arkitektur komme til sin fulde ret. 5

6 6 TOTAL TRANSFORMATION NY FUNKTION MED UNIK IDENTITET

7 I STEDET FOR BLOT AT JÆVNE TIDLIGERE TIDERS INDUSTRIBYGNINGER MED JORDEN OG BYGGE NYT, OMFORMES INDUSTRIKARAKTEREN TIL NYE UNIKKE RAMMER, MED EN STÆRK HISTORISK FORANKRET IDENTITET. 7

8 GENNEMGRIBENDE SYNLIG OMBYGNING GEMINI RESIDENCE FRA FRØSILOER TIL UNIKKE BOLIGER Ombygningen af frøsiloen i København er ét af eksemplerne på, hvad de tidligere industribygninger i Københavns Havn kan bruges til. I stedet for blot at rive de to tidligere frøsiloer ned, og dermed udradere havnens særlige karakter, tog man udgangspunkt i de eksisterende strukturer, deres bindinger og muligheder og udviklede en række unikke boliger i pagt med byens udvikling og historie. Havde siloerne været revet ned, ville industrihistorien forsvinde fra området og en del af det, der er indentitesskabende for den nye havnefront i Københavns Havn, være væk for altid. I stedet for at tilpasse sig en begrænset form inde i siloerne valgte man at løse opgaven ved at hænge boligerne uden på. Derved bevares siloernes oprindelige form og karakter tydeligt. Et stort enkelt sammenbindende fordelings rum blev det, der tydeligt og næsten grafisk præger siloerne indvendigt. Beboelses arealet blev langt mere anvendeligt ved denne løsning, det blev lettere at indrette og facadekvadratmeteren med havneudsigt fordoblet. Bygherre: NCC Areal: m² Byggesum: 168 mio. Opgaveform: Totalentreprise Samarbejdspartnere: MVRDV og Rambøll Rådgivningsform: Delt rådgivning Opførelsesår:

9 DISKRET TILPASNING AF EKSISTERENDE FORHOLD DEN SOCIALE HØJSKOLE FRA KLÆDEFABRIK TIL SKOLE I en tidligere klædefabrik på Frederiksberg har vi skabt et fremadrettet undervisningssted i en historisk kontekst. Transformationen er udført med respekt for de eksisterende fysiske rammer, stemning og særpræg. Arkitekturen understøtter på bedste vis den nye funktion og danner rammerne for en nytænkt pædagogik. De gamle portåbninger i den eksisterende facade mod gården giver en stærk karakter til et dobbelthøjt atrium. Teglstenen giver atriet et lidt råt og rustikt udtryk, men teglens farvespil giver også rummet varme og variation. Der er åbnet op mellem etagerne, og dette bevirker, at der kommer et dynamisk spil af lys og trafik mellem ankomst og fordelingsområdet og resten af bygningen mod gården. Bygherre: Undervisningsministeriets Byggedirektorat Areal: ca m Byggesum: 45 mio. Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartnere: Rådgivningsform: Totalrådgivning Opførelsesår:

10 NY ORGANISATION SAMARBEJDSFORMER OG IDENTITET 10

11 NYE ARBEJDSOPGAVER OG SAMARBEJDSFORMER FUNGERER KUN, HVIS DE FYSISKE RAMMER UNDERSTØTTER DEM. I STEDET FOR AT LADE EN FORÆLDET ARBEJDSSTRUKTUR KÆM- PE IMOD EN FORÆLDET BYGNINGSSTRUKTUR, TRANSFORMERES BEGGE DELE I TÆT PARLØB 11

12 RENT BORD TRYGVESTA FRA LUKKEDE CELLER TIL FRI KONFIGURATION 12 TrygVesta er en fusion af det danske Tryg og det norske Vesta. En fusion som er ved at blive materialiseret for de 2400 medarbejdere gennem en ny fælles identitet for TrygVesta - på tværs af landegrænser, på tværs af virksomhedskulturer og på trods af to meget forskellige domicilbygninger. Projektet har undertitlen Det Levende Hus og bygger på ideen om et træ, som vokser gennem de to meget forskellige domiciler, og får dem til at opleves som en del af samme virksomhed. De to eksisterende domiciler omdannes til moderne teknisk og organisatorisk visionære, innovative og åbne arbejdspladser.. I TrygVesta i Ballerup omdannes eksisterende gårdrum til aktive atrier, der fremover vil fungere som del af den fælles dynamiske arbejdsplads. I Bergen placeres individuelle arbejds pladser langs facaderne med optimerede dagslysforhold. De fælles arbejdsfaciliteter samles på en stor, livlig rambla på hver etage. En af projektets målsætninger med designstrategien, har været at tilføre og styrke den corporate sammenhængskraft ved at skabe et visuelt sprog, der forener og favner parallelle funktioner i begge hovedsæder. Som led i udviklingen af Det Levende Hus har der kørt en række parallelle brugerprocesforløb, omkring bl.a. behovsafklaring, udviklingspotentialer og for at klæde de ansatte på til at tage de nye rammer i brug. Bygherre: TrygVesta Areal: Ombygning og indretning: Ballerup m² Bergen m² Byggesum: 250 mio. Opgaveform: Arkitektkonkurrence Samarbejdspartnere: House of Monkeys, Zinc, Grontmij-Carl Bro, Multiconsult Rådgivningsform: Arkitektrådgivning Projekteringsledelse: JJW Opførelsesår:

13 FÅ PRÆCISE INDGREB TOVE DITLEVSENS SKOLE FRA OPDELTE BYSKOLER TIL BÆREDYGTIGE LÆRINGSMILJØER Tove Ditlevsens Skole er en ud af tre sammenlægninger af eksisterende seks skoler, som i fremtiden parvis skal fungere som tre samlede skoler. Et gennemtænkt helhedsgreb med en bevidst placering af funktioner og attraktioner sikrer, at elever og lærere vil opleve og bruge skolerne som samlede enheder på trods af afstandene mellem de eksisterende bygninger. Tove Ditlevsens Skole/Klimaskolen skal være stenbroens væksthus for klimabevidste, miljøbevidste og globaliserede børn. Under overskriften ingen teknik uden pædagogik udvikles energibesparende og miljøbevidste fortællende løsninger som energimålere i klasselokalerne, et isolerende væksthus som binder bygningerne sammen og en vindmølleskov med solcelleblomster i skolegården. (Ved Klimakonferencen i december 2009 fungerer skolen som demonstrationsprojekt for Københavns Kommune) Det overordnede greb for arkitekturen og de pædagogiske tiltag på Matthæusgade matriklen er sammensmeltningen af fællesfunktioner i centrum af begge bygninger med pladsen som omdrejningspunkt, samt forholdet mellem nyt og gammelt. Forbindelserne mellem fællesfunktionerne forstærkes ved etablering af nye vertikale rum i de eksisterende bygninger. Klimatilbygningen giver adgang til kantine og drama / bevægelsessalen direkte fra skolegården. Rummet tænkes som en vidensbank for klima, hvor eleverne kan få læring om skolens forskellige tiltag. Den tætte kontakt med skolegården giver mulighed for at trække funktioner ud og underbygger den nye skoles intentioner om åbenhed og synergi imellem funktionerne. Bygherre: Københavns Ejendomme Areal: Ombygning: m² Nybygning: 75 m² Opgaveform: Totalrådgivning Samarbejdspartnere: NIRAS Opførelses år: 2009 Projekteringsledelse: - Byggeledelse: - Byggesum: 35 mio. 13

14 SOCIAL 14 TRANSFORMATION BÆREDYGTIG SOCIAL UDVIKLING

15 BYGNINGER UDGØR EN UD AF MANGE FAKTORER I ET LOKALOMRÅDES IDENTITET. I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER TILPASSES ET LOKALOMRÅDES BYGNINGSKROPPE, SÅ DE PÅ BEDSTE VIS UNDERSTØTTER EN BÆREDYGTIG SOCIAL UDVIKLING. 15

16 GENNEMGRIBENDE ANSIGTSLØFT OG NY IDENTITET URBANPLANEN FRA NEDSLIDT BYDEL TIL ATTRAKTIVT BOLIGOMRÅDE Der er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet bebyggelsesplan med mange varierede boligtyper og store fælles friarealer har området et dårligt ry. Gennem intensive brugerundersøgelser har JJW kortlagt og præciseret de tre underafdelingers iboende identitet og videreudvilklet denne. Ved en gennemgribende facadeudskiftning, renovering og en række altanprojekter, kommer Urbanplanen til at blive en aktiv bymæssig medspiller på linje med de omkringliggende byområder Ørestaden og Amager Strandpark. Bebyggelsen i den østlige del af Urbanplanen er karakteriseret ved stokbebyggelsens åbenhed og de enkelte blokkes selvstændighed. På bygningsvolumenerne foldes en gennemgående fysisk ramme af zink rundt om hele blokkens volumne fra gavl til gavl. Denne rammen er løftet fri fra jorden og fritligger basen, som udgøres af bygningens stueetage. Indenfor den samlende ramme, spænder facadebåndene. På facaden til den enkelte lejlighed er der mulighed for tilvalg af solafskærmning og altaner. Facadebåndnes grafik adskiller blokkene fra hinanden. Her bruges forskellige typer af indentites skabende grafik, der varierer fra blok til blok fra gårdrum til gårdrum. Bygherre: Fællesadministrationen 3B Areal: m² Én afdeling bestående af 651 boliger Byggesum: ca. 65 mio. Opgaveform: Byggeskaderenovering Samarbejdspartnere: Enemærke og Petersen a/s, Dominia A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Bisgaard Landskabsarkitekter, Lisbeth Nørskov, Rekommanderet Rådgivningsform: Partnering Opførelsesår:

17 FÅ PRÆCISE INDGREB FRITIDSHJEM OG MULTIRUM FRA NEDSLIDT LEGEPLADS TIL KVARTERETS IKON Projektet tilvejebringer på den ene side en række hårdt tiltrængte fritidshjemspladser og indeholder på den anden side to multirum til fri afbenyttelse for hele kvarteret. Fritidshjemsfunktionen sikrer, at pladsen myldrer hele dagen, og foreningslivet i de to multirum sikrer gadehjørnet liv hele aftenen. I stedet for at bygge hele kvartet om, har man for få penge etableret et mindre kraftcentrum, der understøtter kvarterets ildsjæle i deres udvikling af området og synliggør lokalområdet for resten af byen. Huset opføres som et energieffektivt energiklasse 2 hus, hvor træernes kroner fungerer som solafskærmning. Det betyder, at om sommeren, hvor man ikke skal have overophedning, er der blade på træerne om vinteren, hvor man har brug for den ekstra varme, kan solen stråle ind mellem træernes grene. Træernes løv kommer til at spille en stor rolle i husets daglige liv, og børnene kan tydeligt følge årstidernes gang og bladenes skiftende farver. Bygherre: Københanvs Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen Areal: 400 m² Rådgivningsform: Totalrådgivning Samarbejdspartnere: Øllgaard Rådgivende Ing. Opførelsesår:

18 18 HUSETS EVOLUTION LØBENDE UDVILKLING, TILPASNING OG DRIFT

19 BYGGERI, ARBEJDSFORMER OG KULTUR FØLGES FLYDENDE AD, I EN KONTINUERLIG UDVIKLING OVER HELE HUSETS LEVETID. 19

20 LANGSIGTET MASTERPLAN MED LØBENDE INDGREB PANUM INSTITUTTET ALT FRA MIDLERTIDIGT BYGGERI TIL HØJTEKNOLOGISKE LABORATORIEFACILITETER JJW ARKITEKTER har indgået to rammeaftaler med UBST og Københavns Universitet om alt fra nye laboratoriefaciliteter og ny kantine til bygningssyn og tagarbejder. fungere sideløbende med en lang række ombygninger, flytninger og etablering af nye faciliteter. Indgrebene respekterer de markante og modulære arkitektoniske træk, der præger Panum Instituttet. Siden 2003 har tegnestuen gennemført årlige arkitektsyn af KU driftsområde 3. Enkelte steder bliver mørke gange åbnet op, Bygningssynet indeholder ud over selve så dagslyset kan trænge igennem. bygningssynet også input og forslag til energibesparende foranstaltninger, rådgivning kantinemiljø til et lyst og rummeligt sam- Kantinen er omdannet fra et utidssvarende i håndtering af diverse myndighedskrav samt lingssted. Kontor- og laboratorie arbejdspladser er moderniseret så de indarbejdelse af APV er (arbejdspladsvurderinger) og relevante arbejdsmiljøforhold. opfylder nutidens krav til effektivitet og fleksibilitet. Det kontinuerlige samarbejde sikrer, at Panum Instituttets mangeartede liv kan Kantinen på Panum fremstod tidligere noget dyster og slidt. I dag får kantinen dags lysindfald fra såvel nord som syd, så rummet virker lyst og imødekommende. Kantinerummet er mere regulært og anvendeligt, og rumoplevelsen føles mere harmonisk end den gjorde tidligere. Husets strengt geometriske form er også med fordel opløst til mere frie og flydende former, der kan indbyde til dynamik og forandring. Virkemidlerne er vekslende lofthøjder, hævede plateauer i gulvet, bløde og mere afrundede former i møbleringen, udsmykning med lys etc. Taghaven og kantinen er knyttet sammen via en trappe i hele rummets bredde. Ambitionen med denne del af ombygningen har været at få skabt faciliteter, der indbyder til længere tids ophold for såvel studierelevante arbejder som hyggeligt samvær. 20

21 Bygherre: Københavns Universitet og UBST Areal: m² Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartner: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Rådgivningsform: Delt rådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER 21

22 NÆNSOM RESTAURERING AT LADE DEN EKSISTERENDE ARKITEKTUR SPILLE HOVEDROLLEN 22

23 I NOGLE SAMMENHÆNGE ER DEN BEDSTE TRANSFORMA- TION IKKE EN ÆNDRING, MEN BLOT YDMYGT AT TRÆDE TILBAGE OG LADE DEN EKSISTERENDE ARKITEKTUR KOMME TIL SIN FULDE RET 23

24 OMDANNELSE MED RESPEKT FOR HUSETS HISTORIE TREKRONER FRA BRYGHUS TIL HOVEDKVARTER I Trekroner har JJW ARKITEKTER transformeret et hus, der oprindeligt var bygget som bryggeri, om til et nyt hovedkvarter for Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København (under 3F). Det smukke bryghus har fået en helt ny funktion. Denne er implementeret på diskret vis, så det eksisterende byggeris arkitektur er gennemtrædende. Der er blevet indført en mere åben struktur i arbejdsområderne og tilføjet et nyt auditorium med opdaterede IT-faciliteter i den historiske bygning. Enkelte etager er renoveret og er blevet åbnet op, så orienteringen på den enkelte etage er blevet lettere og mere anvendelig i det daglige for den moderne virksomhed. Hver etage er markeret med en enkelt og klar farvekode ved den sammenbindende hovedtrappe, der gør at oirenteringen er lettere, når man bevæger sig rundt i huset. Indgrebene har nogle steder været enkle fleksible løsninger og derved simple at kunne mordenisere i fremtiden. Andre indgreb har enkelte steder været markante for at kunne løse krav til moderne, højteknologiske løsninger til lydbilled præsentationer i auditoriet. Samspillet mellem det ældre og rustikke og de nutidige præsice indgreb giver et interessant sammenspil mellem fortiden og nutiden. Bygherre: Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København Rådgivningsform: Totalrådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER 24

25 NÆNSOM RESTAURERING MEDICINHISTORISK MUSEUM NÆNSOM RESTAURERING Ikke alle transformationer betyder gennemgribende ændringer og strukturelle slåskampe med de eksisterende bygninger: I arbejdet med en større klimaskærmsrenovering af Medicinsk Museum i Bredgade i København, bestod arbejdet i nænsomt at reparere slidte bygningsdele og bringe byggeriet tilbage til sin oprindelige stand. Taget blev renoveret med nyt undertag, lægter, inddækninger, nye render og nedløb og nye glaserede tagsten. Vinduerne blev totalrenoveret, hvilket indebar, at alt glas blev taget ud, alt maling afrenset og der er udført en lang række snedkerreparationer. Vinduer er derefter grundet med rådforbyggende middel og malet tre gange. Alle arbejder er udført med stor respekt for den eksisterende bygning, dens historie og dens detaljer. Opgaven er en del af JJW's rammeaftale med Københavns Universitet. Bygherre: Københavns Universitet Areal: 6000 m² Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartner: Erik Møllers Tegnestue Rådgivningsform: Totalrådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER Byggeledelse: JJW / Erik Møllers Tegnestue 25

26 Framfab Stenager helhedsplan Gemini - Frøsilo Urbanplanen Øst INDGREBETS OMFANG DER ER IKKE TO TRANSFORMATIONER, DER ER ENS Søgårdsskolen Dette var en lang række vidt forskellige bud på begrebet transformation: helt fra den komplette synlige omdannelse af Valby Gassilo til den nænsomme historiske restaurering af Medicinhistorisk Museum. Fælles for dem alle er dog, at man i stedet for at starte forfra har udnyttet mangeartede historiske kontekster til at frembringe unikke skræddersyede løsninger med en stærk identitet. Der er ikke to transformationer, der er ens, da konteksten aldrig er den samme, og dette er netop transformationens styrke. Man kan ikke presse en standardløsning ned i en eksisterende kontekst, resultatet vil derfor være en skræddersyet løsning tilpasset den enkelte klients ønsker og bygningens historie og identitet. Her har vi opdelt eksemplerne i en række kategorier, denne opdeling er kun fremhævet for at anskuliggøre bredden i, hvad en transformation kan være. Enhver transformationssag bliver sat sammen af en skræddersyet blanding af erfaring og nytænkning. JJW ARKITEKTER ser et gennemgående træk i, at potentialerne i en transformation først rigtigt forløses, når bygherren, brugerne og rådgiverne i samarbejde, visionært arbejder med både organisation, identitet og bygning. 26

27 Skovshoved Skole Stenager helhedsplan Den Sociale Højskole 27

28 Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 28

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere