Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation"

Transkript

1 Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 1

2 TRANSFORMATION VALBY GASSILO PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT SAMFUND TRANSFORMATION af VALBY GASSILO I stedet for at jævne tidligere tiders industribygninger med jorden og bygge nyt, omformes industrikarakteren til nye unikke rammer, med en stærk historisk indentitet. Valby Gassilo er et godt eksempel på denne udnyttelse af eksisterende værdier. Valby Gassilo skiller sig ud fra Københavns brogede bygningsmasse med sin klare landmarkkarakter og industrihistorie. Der er her en fantastisk mulighed for at udnytte, at der er bygget højt tæt på Københavns centrum og vandet. Valby Gassilos stærke industrielle karakter transformeres efter en gennemgribende gentænkning, hvor eksisterende kvaliteter bringes videre i en helt ny funktion og kontekst. Valby Gassilo transformeres til tidssvarende ny bygning baseret på kæmpens oprindelige klare form, konstruktion og modulære opdeling i facaden. Derved bevares landmarkkarakteren, industrihistorien og de stærke signalværdier, siloen i dag repræsenterer. Valby Gassilo er med til at løse den indlysende opgave, der ligger i at udnytte det bestående og samtidig udvikle ressourcerne til nye, bæredygtige former. 2

3 Gemini - Frøsilo Guldberg fritidshjem Universet Stenager helhedsplan Gemini - Frøsilo UNIKKE LØSNINGER I PAGT MED HISTORIEN Den Sociale Højskole JJW har længe beskæftiget sig med transformationer i mange vidt forskellige sammenhænge: Transformationerne strækker sig helt fra den komplette synlige omdannelse til den nænsomme historiske restaurering. Fælles for dem alle er dog, at man i stedet for at starte forfra har udnyttet mangeartede historiske kontekster til at frembringe unikke skræddersyede løsninger med en stærk identitet. Hvor nogle ville betragte ombygning af en eksisterende bygning som et sekundært valg i forhold til nybyggeri, mener vi, at de eksisterende bygninger og deres historie er et reelt TILSKUD og udgør en merværdi, som et nybyggeri ikke rummer. Et godt eksempel på dette er Frøsiloerne på Islands Brygge: Her har man ved at genbruge to eksisterende betonsiloer skabt et unikt boligbyggeri, der på den ene side rummer en del af historien om Københavns Havn, og på den anden side har en stærk identitet, der gør byggeriet mere eksklusivt end de nybyggede naboer. Transformationen af en eksisterende bygning giver muligheder og modstande, og i det spændingsfelt udvikles skolens, boligernes, fabrikkens eller virksomhedens særlige kultur og identitet. Uanset om en bygning er en med- eller modspiller, vil den være med til at forme livet i den. Helhedsgrebet i en transformation kan betragtes som en afbalancering af muligheder og begrænsninger, en vægtning af det fleksible og det særlige. Vægtet på den helt rigtige måde, vil det styrke boligernes, skolens, fabrikkens eller virksomhedens identitet, kultur og vision. Hvor meget skal kunne lade sig gøre og hvor fleksibel skal indretningen være sættes over for det her vælges fra, og det her får lov at styre. JJW ARKITEKTER har erfaring for, at potentialerne i en transformation først rigtigt forløses, når bygherren, brugerne og rådgiverne i samarbejde visionært arbejder med både organisation, identitet og bygning. En utidssvarende bygning kan spænde ben for ambitionerne for arbejdet på en arbejdsplads, for forskningen på et universitet eller for undervisningen på en skole. Med en rivende udvikling af de pædagogiske metoder, teknologiske muligheder og arbejdsforhold generelt, er det snarere en undtagelse end en regel, at gamle bygninger kan følge med tiden. Ikke så meget fordi toiletterne trænger til en tur, men fordi selve bygningsstrukturen bliver sat på prøve. Derfor er det vigtigt med en øget bevidsthed, om at en transformation omfatter både historie, bygning og indhold: organisationen, arbejdskulturen og identiteten, så alle dele fremover understøtter hinanden. Dermed kan en transformation reelt skabe værdi for bygherren. 3

4 Vi har her samlet et udpluk af eksempler på forskellige måder at gennemføre en transformation og groft inddelt disse i 6 kategorier: TOTAL TRANSFORMATION (s.6) I stedet for blot at jævne tidligere tiders bygninger med jorden og bygge nyt, omformes en eksisterende ramme med en særlig karakter, til nye unikke rammer med en stærk historisk forankret identitet. NY ORGANISATION (s.10) Nye arbejdsopgaver og samarbejdsformer fungerer kun, hvis de fysiske rammer understøtter dem. I stedet for at lade en ny arbejdsstruktur kæmpe imod en forældet bygningsstruktur, transformeres begge dele i tæt parløb. SOCIAL TRANSFORMATION (s.14) Bygninger udgør en ud af mange faktorer i et lokalområdes identitet. I tæt samarbejde med lokale aktører tilpasses et lokalområdes bygningskroppe, så de på bedste vis understøtter en bæredygtig social udvikling. 4

5 For at vise, hvor bredtfavnende transformationsbegrebet er, har vi for hver enkelt kategori, udvalgt et gennemgribende projekt og et relativt diskret projekt. HUSETS EVOLUTION (s.18) Byggeri, arbejdsformer og kultur følges flydende ad, i en kontinuerlig udvikling over hele husets levetid. Brugernes behov ændres med tiden og både udvidelse og indskrænkning kan være en nødvendighed. Derfor bør huset være en fleksibel ramme, der hverken er for stor eller lille, som er modtagelig for ændringer i økonomi, behov og krav. NÆNSOM RESTAURERING (s.22) I nogle sammenhænge er den bedste transformation ikke en ændring, men blot ydmygt at træde tilbage og lade den eksisterende arkitektur komme til sin fulde ret. 5

6 6 TOTAL TRANSFORMATION NY FUNKTION MED UNIK IDENTITET

7 I STEDET FOR BLOT AT JÆVNE TIDLIGERE TIDERS INDUSTRIBYGNINGER MED JORDEN OG BYGGE NYT, OMFORMES INDUSTRIKARAKTEREN TIL NYE UNIKKE RAMMER, MED EN STÆRK HISTORISK FORANKRET IDENTITET. 7

8 GENNEMGRIBENDE SYNLIG OMBYGNING GEMINI RESIDENCE FRA FRØSILOER TIL UNIKKE BOLIGER Ombygningen af frøsiloen i København er ét af eksemplerne på, hvad de tidligere industribygninger i Københavns Havn kan bruges til. I stedet for blot at rive de to tidligere frøsiloer ned, og dermed udradere havnens særlige karakter, tog man udgangspunkt i de eksisterende strukturer, deres bindinger og muligheder og udviklede en række unikke boliger i pagt med byens udvikling og historie. Havde siloerne været revet ned, ville industrihistorien forsvinde fra området og en del af det, der er indentitesskabende for den nye havnefront i Københavns Havn, være væk for altid. I stedet for at tilpasse sig en begrænset form inde i siloerne valgte man at løse opgaven ved at hænge boligerne uden på. Derved bevares siloernes oprindelige form og karakter tydeligt. Et stort enkelt sammenbindende fordelings rum blev det, der tydeligt og næsten grafisk præger siloerne indvendigt. Beboelses arealet blev langt mere anvendeligt ved denne løsning, det blev lettere at indrette og facadekvadratmeteren med havneudsigt fordoblet. Bygherre: NCC Areal: m² Byggesum: 168 mio. Opgaveform: Totalentreprise Samarbejdspartnere: MVRDV og Rambøll Rådgivningsform: Delt rådgivning Opførelsesår:

9 DISKRET TILPASNING AF EKSISTERENDE FORHOLD DEN SOCIALE HØJSKOLE FRA KLÆDEFABRIK TIL SKOLE I en tidligere klædefabrik på Frederiksberg har vi skabt et fremadrettet undervisningssted i en historisk kontekst. Transformationen er udført med respekt for de eksisterende fysiske rammer, stemning og særpræg. Arkitekturen understøtter på bedste vis den nye funktion og danner rammerne for en nytænkt pædagogik. De gamle portåbninger i den eksisterende facade mod gården giver en stærk karakter til et dobbelthøjt atrium. Teglstenen giver atriet et lidt råt og rustikt udtryk, men teglens farvespil giver også rummet varme og variation. Der er åbnet op mellem etagerne, og dette bevirker, at der kommer et dynamisk spil af lys og trafik mellem ankomst og fordelingsområdet og resten af bygningen mod gården. Bygherre: Undervisningsministeriets Byggedirektorat Areal: ca m Byggesum: 45 mio. Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartnere: Rådgivningsform: Totalrådgivning Opførelsesår:

10 NY ORGANISATION SAMARBEJDSFORMER OG IDENTITET 10

11 NYE ARBEJDSOPGAVER OG SAMARBEJDSFORMER FUNGERER KUN, HVIS DE FYSISKE RAMMER UNDERSTØTTER DEM. I STEDET FOR AT LADE EN FORÆLDET ARBEJDSSTRUKTUR KÆM- PE IMOD EN FORÆLDET BYGNINGSSTRUKTUR, TRANSFORMERES BEGGE DELE I TÆT PARLØB 11

12 RENT BORD TRYGVESTA FRA LUKKEDE CELLER TIL FRI KONFIGURATION 12 TrygVesta er en fusion af det danske Tryg og det norske Vesta. En fusion som er ved at blive materialiseret for de 2400 medarbejdere gennem en ny fælles identitet for TrygVesta - på tværs af landegrænser, på tværs af virksomhedskulturer og på trods af to meget forskellige domicilbygninger. Projektet har undertitlen Det Levende Hus og bygger på ideen om et træ, som vokser gennem de to meget forskellige domiciler, og får dem til at opleves som en del af samme virksomhed. De to eksisterende domiciler omdannes til moderne teknisk og organisatorisk visionære, innovative og åbne arbejdspladser.. I TrygVesta i Ballerup omdannes eksisterende gårdrum til aktive atrier, der fremover vil fungere som del af den fælles dynamiske arbejdsplads. I Bergen placeres individuelle arbejds pladser langs facaderne med optimerede dagslysforhold. De fælles arbejdsfaciliteter samles på en stor, livlig rambla på hver etage. En af projektets målsætninger med designstrategien, har været at tilføre og styrke den corporate sammenhængskraft ved at skabe et visuelt sprog, der forener og favner parallelle funktioner i begge hovedsæder. Som led i udviklingen af Det Levende Hus har der kørt en række parallelle brugerprocesforløb, omkring bl.a. behovsafklaring, udviklingspotentialer og for at klæde de ansatte på til at tage de nye rammer i brug. Bygherre: TrygVesta Areal: Ombygning og indretning: Ballerup m² Bergen m² Byggesum: 250 mio. Opgaveform: Arkitektkonkurrence Samarbejdspartnere: House of Monkeys, Zinc, Grontmij-Carl Bro, Multiconsult Rådgivningsform: Arkitektrådgivning Projekteringsledelse: JJW Opførelsesår:

13 FÅ PRÆCISE INDGREB TOVE DITLEVSENS SKOLE FRA OPDELTE BYSKOLER TIL BÆREDYGTIGE LÆRINGSMILJØER Tove Ditlevsens Skole er en ud af tre sammenlægninger af eksisterende seks skoler, som i fremtiden parvis skal fungere som tre samlede skoler. Et gennemtænkt helhedsgreb med en bevidst placering af funktioner og attraktioner sikrer, at elever og lærere vil opleve og bruge skolerne som samlede enheder på trods af afstandene mellem de eksisterende bygninger. Tove Ditlevsens Skole/Klimaskolen skal være stenbroens væksthus for klimabevidste, miljøbevidste og globaliserede børn. Under overskriften ingen teknik uden pædagogik udvikles energibesparende og miljøbevidste fortællende løsninger som energimålere i klasselokalerne, et isolerende væksthus som binder bygningerne sammen og en vindmølleskov med solcelleblomster i skolegården. (Ved Klimakonferencen i december 2009 fungerer skolen som demonstrationsprojekt for Københavns Kommune) Det overordnede greb for arkitekturen og de pædagogiske tiltag på Matthæusgade matriklen er sammensmeltningen af fællesfunktioner i centrum af begge bygninger med pladsen som omdrejningspunkt, samt forholdet mellem nyt og gammelt. Forbindelserne mellem fællesfunktionerne forstærkes ved etablering af nye vertikale rum i de eksisterende bygninger. Klimatilbygningen giver adgang til kantine og drama / bevægelsessalen direkte fra skolegården. Rummet tænkes som en vidensbank for klima, hvor eleverne kan få læring om skolens forskellige tiltag. Den tætte kontakt med skolegården giver mulighed for at trække funktioner ud og underbygger den nye skoles intentioner om åbenhed og synergi imellem funktionerne. Bygherre: Københavns Ejendomme Areal: Ombygning: m² Nybygning: 75 m² Opgaveform: Totalrådgivning Samarbejdspartnere: NIRAS Opførelses år: 2009 Projekteringsledelse: - Byggeledelse: - Byggesum: 35 mio. 13

14 SOCIAL 14 TRANSFORMATION BÆREDYGTIG SOCIAL UDVIKLING

15 BYGNINGER UDGØR EN UD AF MANGE FAKTORER I ET LOKALOMRÅDES IDENTITET. I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER TILPASSES ET LOKALOMRÅDES BYGNINGSKROPPE, SÅ DE PÅ BEDSTE VIS UNDERSTØTTER EN BÆREDYGTIG SOCIAL UDVIKLING. 15

16 GENNEMGRIBENDE ANSIGTSLØFT OG NY IDENTITET URBANPLANEN FRA NEDSLIDT BYDEL TIL ATTRAKTIVT BOLIGOMRÅDE Der er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet bebyggelsesplan med mange varierede boligtyper og store fælles friarealer har området et dårligt ry. Gennem intensive brugerundersøgelser har JJW kortlagt og præciseret de tre underafdelingers iboende identitet og videreudvilklet denne. Ved en gennemgribende facadeudskiftning, renovering og en række altanprojekter, kommer Urbanplanen til at blive en aktiv bymæssig medspiller på linje med de omkringliggende byområder Ørestaden og Amager Strandpark. Bebyggelsen i den østlige del af Urbanplanen er karakteriseret ved stokbebyggelsens åbenhed og de enkelte blokkes selvstændighed. På bygningsvolumenerne foldes en gennemgående fysisk ramme af zink rundt om hele blokkens volumne fra gavl til gavl. Denne rammen er løftet fri fra jorden og fritligger basen, som udgøres af bygningens stueetage. Indenfor den samlende ramme, spænder facadebåndene. På facaden til den enkelte lejlighed er der mulighed for tilvalg af solafskærmning og altaner. Facadebåndnes grafik adskiller blokkene fra hinanden. Her bruges forskellige typer af indentites skabende grafik, der varierer fra blok til blok fra gårdrum til gårdrum. Bygherre: Fællesadministrationen 3B Areal: m² Én afdeling bestående af 651 boliger Byggesum: ca. 65 mio. Opgaveform: Byggeskaderenovering Samarbejdspartnere: Enemærke og Petersen a/s, Dominia A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Bisgaard Landskabsarkitekter, Lisbeth Nørskov, Rekommanderet Rådgivningsform: Partnering Opførelsesår:

17 FÅ PRÆCISE INDGREB FRITIDSHJEM OG MULTIRUM FRA NEDSLIDT LEGEPLADS TIL KVARTERETS IKON Projektet tilvejebringer på den ene side en række hårdt tiltrængte fritidshjemspladser og indeholder på den anden side to multirum til fri afbenyttelse for hele kvarteret. Fritidshjemsfunktionen sikrer, at pladsen myldrer hele dagen, og foreningslivet i de to multirum sikrer gadehjørnet liv hele aftenen. I stedet for at bygge hele kvartet om, har man for få penge etableret et mindre kraftcentrum, der understøtter kvarterets ildsjæle i deres udvikling af området og synliggør lokalområdet for resten af byen. Huset opføres som et energieffektivt energiklasse 2 hus, hvor træernes kroner fungerer som solafskærmning. Det betyder, at om sommeren, hvor man ikke skal have overophedning, er der blade på træerne om vinteren, hvor man har brug for den ekstra varme, kan solen stråle ind mellem træernes grene. Træernes løv kommer til at spille en stor rolle i husets daglige liv, og børnene kan tydeligt følge årstidernes gang og bladenes skiftende farver. Bygherre: Københanvs Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen Areal: 400 m² Rådgivningsform: Totalrådgivning Samarbejdspartnere: Øllgaard Rådgivende Ing. Opførelsesår:

18 18 HUSETS EVOLUTION LØBENDE UDVILKLING, TILPASNING OG DRIFT

19 BYGGERI, ARBEJDSFORMER OG KULTUR FØLGES FLYDENDE AD, I EN KONTINUERLIG UDVIKLING OVER HELE HUSETS LEVETID. 19

20 LANGSIGTET MASTERPLAN MED LØBENDE INDGREB PANUM INSTITUTTET ALT FRA MIDLERTIDIGT BYGGERI TIL HØJTEKNOLOGISKE LABORATORIEFACILITETER JJW ARKITEKTER har indgået to rammeaftaler med UBST og Københavns Universitet om alt fra nye laboratoriefaciliteter og ny kantine til bygningssyn og tagarbejder. fungere sideløbende med en lang række ombygninger, flytninger og etablering af nye faciliteter. Indgrebene respekterer de markante og modulære arkitektoniske træk, der præger Panum Instituttet. Siden 2003 har tegnestuen gennemført årlige arkitektsyn af KU driftsområde 3. Enkelte steder bliver mørke gange åbnet op, Bygningssynet indeholder ud over selve så dagslyset kan trænge igennem. bygningssynet også input og forslag til energibesparende foranstaltninger, rådgivning kantinemiljø til et lyst og rummeligt sam- Kantinen er omdannet fra et utidssvarende i håndtering af diverse myndighedskrav samt lingssted. Kontor- og laboratorie arbejdspladser er moderniseret så de indarbejdelse af APV er (arbejdspladsvurderinger) og relevante arbejdsmiljøforhold. opfylder nutidens krav til effektivitet og fleksibilitet. Det kontinuerlige samarbejde sikrer, at Panum Instituttets mangeartede liv kan Kantinen på Panum fremstod tidligere noget dyster og slidt. I dag får kantinen dags lysindfald fra såvel nord som syd, så rummet virker lyst og imødekommende. Kantinerummet er mere regulært og anvendeligt, og rumoplevelsen føles mere harmonisk end den gjorde tidligere. Husets strengt geometriske form er også med fordel opløst til mere frie og flydende former, der kan indbyde til dynamik og forandring. Virkemidlerne er vekslende lofthøjder, hævede plateauer i gulvet, bløde og mere afrundede former i møbleringen, udsmykning med lys etc. Taghaven og kantinen er knyttet sammen via en trappe i hele rummets bredde. Ambitionen med denne del af ombygningen har været at få skabt faciliteter, der indbyder til længere tids ophold for såvel studierelevante arbejder som hyggeligt samvær. 20

21 Bygherre: Københavns Universitet og UBST Areal: m² Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartner: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Rådgivningsform: Delt rådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER 21

22 NÆNSOM RESTAURERING AT LADE DEN EKSISTERENDE ARKITEKTUR SPILLE HOVEDROLLEN 22

23 I NOGLE SAMMENHÆNGE ER DEN BEDSTE TRANSFORMA- TION IKKE EN ÆNDRING, MEN BLOT YDMYGT AT TRÆDE TILBAGE OG LADE DEN EKSISTERENDE ARKITEKTUR KOMME TIL SIN FULDE RET 23

24 OMDANNELSE MED RESPEKT FOR HUSETS HISTORIE TREKRONER FRA BRYGHUS TIL HOVEDKVARTER I Trekroner har JJW ARKITEKTER transformeret et hus, der oprindeligt var bygget som bryggeri, om til et nyt hovedkvarter for Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København (under 3F). Det smukke bryghus har fået en helt ny funktion. Denne er implementeret på diskret vis, så det eksisterende byggeris arkitektur er gennemtrædende. Der er blevet indført en mere åben struktur i arbejdsområderne og tilføjet et nyt auditorium med opdaterede IT-faciliteter i den historiske bygning. Enkelte etager er renoveret og er blevet åbnet op, så orienteringen på den enkelte etage er blevet lettere og mere anvendelig i det daglige for den moderne virksomhed. Hver etage er markeret med en enkelt og klar farvekode ved den sammenbindende hovedtrappe, der gør at oirenteringen er lettere, når man bevæger sig rundt i huset. Indgrebene har nogle steder været enkle fleksible løsninger og derved simple at kunne mordenisere i fremtiden. Andre indgreb har enkelte steder været markante for at kunne løse krav til moderne, højteknologiske løsninger til lydbilled præsentationer i auditoriet. Samspillet mellem det ældre og rustikke og de nutidige præsice indgreb giver et interessant sammenspil mellem fortiden og nutiden. Bygherre: Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København Rådgivningsform: Totalrådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER 24

25 NÆNSOM RESTAURERING MEDICINHISTORISK MUSEUM NÆNSOM RESTAURERING Ikke alle transformationer betyder gennemgribende ændringer og strukturelle slåskampe med de eksisterende bygninger: I arbejdet med en større klimaskærmsrenovering af Medicinsk Museum i Bredgade i København, bestod arbejdet i nænsomt at reparere slidte bygningsdele og bringe byggeriet tilbage til sin oprindelige stand. Taget blev renoveret med nyt undertag, lægter, inddækninger, nye render og nedløb og nye glaserede tagsten. Vinduerne blev totalrenoveret, hvilket indebar, at alt glas blev taget ud, alt maling afrenset og der er udført en lang række snedkerreparationer. Vinduer er derefter grundet med rådforbyggende middel og malet tre gange. Alle arbejder er udført med stor respekt for den eksisterende bygning, dens historie og dens detaljer. Opgaven er en del af JJW's rammeaftale med Københavns Universitet. Bygherre: Københavns Universitet Areal: 6000 m² Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartner: Erik Møllers Tegnestue Rådgivningsform: Totalrådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER Byggeledelse: JJW / Erik Møllers Tegnestue 25

26 Framfab Stenager helhedsplan Gemini - Frøsilo Urbanplanen Øst INDGREBETS OMFANG DER ER IKKE TO TRANSFORMATIONER, DER ER ENS Søgårdsskolen Dette var en lang række vidt forskellige bud på begrebet transformation: helt fra den komplette synlige omdannelse af Valby Gassilo til den nænsomme historiske restaurering af Medicinhistorisk Museum. Fælles for dem alle er dog, at man i stedet for at starte forfra har udnyttet mangeartede historiske kontekster til at frembringe unikke skræddersyede løsninger med en stærk identitet. Der er ikke to transformationer, der er ens, da konteksten aldrig er den samme, og dette er netop transformationens styrke. Man kan ikke presse en standardløsning ned i en eksisterende kontekst, resultatet vil derfor være en skræddersyet løsning tilpasset den enkelte klients ønsker og bygningens historie og identitet. Her har vi opdelt eksemplerne i en række kategorier, denne opdeling er kun fremhævet for at anskuliggøre bredden i, hvad en transformation kan være. Enhver transformationssag bliver sat sammen af en skræddersyet blanding af erfaring og nytænkning. JJW ARKITEKTER ser et gennemgående træk i, at potentialerne i en transformation først rigtigt forløses, når bygherren, brugerne og rådgiverne i samarbejde, visionært arbejder med både organisation, identitet og bygning. 26

27 Skovshoved Skole Stenager helhedsplan Den Sociale Højskole 27

28 Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 28

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088 www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S (tidligere Aaskov & Østergård A/S) ZENI arkitekter udfører arkitekt- og totalrådgivningsopgaver

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard DET NYE Z-HUS Z-huset er et klart og visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser.

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

11. 04. 2007 Stigsborg

11. 04. 2007 Stigsborg 11. 04. 2007 Stigsborg Stigsborg er en erhvervsbebyggelse i Nørresundby, som ligger godt i forhold til by, vand og infrastruktur. Bygningerne er placeret, så der i de fleste bygninger bliver mulighed for

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703. Metropolitanannekset

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703. Metropolitanannekset Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703 Metropolitanannekset Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Tlf.: 32 88 78 44 Fax: 32 88 78 99 Bygnings navn: Bredgadekomplekset Dato:

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Fra kaserne til boligområde

Fra kaserne til boligområde Fra kaserne til boligområde - en artikel fra Byggeri 9-2009 Fra kaserne til boligområde Slottet, der tidligere har rummet kasernens administration, accentuerer lejrens akse. Nyfortolkning af kasernebygninger:

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

LINDHOLM SØPARK INDDRAGELSE AF SØEN

LINDHOLM SØPARK INDDRAGELSE AF SØEN LINDHOLM SØPARK INDDRAGELSE AF SØEN Med tildelingen af kvote til nybyg af 50 almene boliger i forlængelse af de eksisterende boligblokke i området, er der opstået en unik mulighed for at lave et på alle

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Mennesker før mursten. Domea.dks byggepolitik

Mennesker før mursten. Domea.dks byggepolitik Mennesker før mursten Domea.dks byggepolitik Forord I hånden står du med Domea.dks byggepolitik. Byggepolitikken er vores udgangspunkt for samarbejdet mellem byggeriets parter. Derfor henvender denne pixibog

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller Skou Gruppen A/S 120 års resultater tæller Vi udfører solidt tømrer- og snedkerarbejde, der bygger på mange års stolte traditioner, klar nytænkning samt kompetente og kreative løsninger. Skou Gruppen arbejder

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere