Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation"

Transkript

1 Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 1

2 TRANSFORMATION VALBY GASSILO PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT SAMFUND TRANSFORMATION af VALBY GASSILO I stedet for at jævne tidligere tiders industribygninger med jorden og bygge nyt, omformes industrikarakteren til nye unikke rammer, med en stærk historisk indentitet. Valby Gassilo er et godt eksempel på denne udnyttelse af eksisterende værdier. Valby Gassilo skiller sig ud fra Københavns brogede bygningsmasse med sin klare landmarkkarakter og industrihistorie. Der er her en fantastisk mulighed for at udnytte, at der er bygget højt tæt på Københavns centrum og vandet. Valby Gassilos stærke industrielle karakter transformeres efter en gennemgribende gentænkning, hvor eksisterende kvaliteter bringes videre i en helt ny funktion og kontekst. Valby Gassilo transformeres til tidssvarende ny bygning baseret på kæmpens oprindelige klare form, konstruktion og modulære opdeling i facaden. Derved bevares landmarkkarakteren, industrihistorien og de stærke signalværdier, siloen i dag repræsenterer. Valby Gassilo er med til at løse den indlysende opgave, der ligger i at udnytte det bestående og samtidig udvikle ressourcerne til nye, bæredygtige former. 2

3 Gemini - Frøsilo Guldberg fritidshjem Universet Stenager helhedsplan Gemini - Frøsilo UNIKKE LØSNINGER I PAGT MED HISTORIEN Den Sociale Højskole JJW har længe beskæftiget sig med transformationer i mange vidt forskellige sammenhænge: Transformationerne strækker sig helt fra den komplette synlige omdannelse til den nænsomme historiske restaurering. Fælles for dem alle er dog, at man i stedet for at starte forfra har udnyttet mangeartede historiske kontekster til at frembringe unikke skræddersyede løsninger med en stærk identitet. Hvor nogle ville betragte ombygning af en eksisterende bygning som et sekundært valg i forhold til nybyggeri, mener vi, at de eksisterende bygninger og deres historie er et reelt TILSKUD og udgør en merværdi, som et nybyggeri ikke rummer. Et godt eksempel på dette er Frøsiloerne på Islands Brygge: Her har man ved at genbruge to eksisterende betonsiloer skabt et unikt boligbyggeri, der på den ene side rummer en del af historien om Københavns Havn, og på den anden side har en stærk identitet, der gør byggeriet mere eksklusivt end de nybyggede naboer. Transformationen af en eksisterende bygning giver muligheder og modstande, og i det spændingsfelt udvikles skolens, boligernes, fabrikkens eller virksomhedens særlige kultur og identitet. Uanset om en bygning er en med- eller modspiller, vil den være med til at forme livet i den. Helhedsgrebet i en transformation kan betragtes som en afbalancering af muligheder og begrænsninger, en vægtning af det fleksible og det særlige. Vægtet på den helt rigtige måde, vil det styrke boligernes, skolens, fabrikkens eller virksomhedens identitet, kultur og vision. Hvor meget skal kunne lade sig gøre og hvor fleksibel skal indretningen være sættes over for det her vælges fra, og det her får lov at styre. JJW ARKITEKTER har erfaring for, at potentialerne i en transformation først rigtigt forløses, når bygherren, brugerne og rådgiverne i samarbejde visionært arbejder med både organisation, identitet og bygning. En utidssvarende bygning kan spænde ben for ambitionerne for arbejdet på en arbejdsplads, for forskningen på et universitet eller for undervisningen på en skole. Med en rivende udvikling af de pædagogiske metoder, teknologiske muligheder og arbejdsforhold generelt, er det snarere en undtagelse end en regel, at gamle bygninger kan følge med tiden. Ikke så meget fordi toiletterne trænger til en tur, men fordi selve bygningsstrukturen bliver sat på prøve. Derfor er det vigtigt med en øget bevidsthed, om at en transformation omfatter både historie, bygning og indhold: organisationen, arbejdskulturen og identiteten, så alle dele fremover understøtter hinanden. Dermed kan en transformation reelt skabe værdi for bygherren. 3

4 Vi har her samlet et udpluk af eksempler på forskellige måder at gennemføre en transformation og groft inddelt disse i 6 kategorier: TOTAL TRANSFORMATION (s.6) I stedet for blot at jævne tidligere tiders bygninger med jorden og bygge nyt, omformes en eksisterende ramme med en særlig karakter, til nye unikke rammer med en stærk historisk forankret identitet. NY ORGANISATION (s.10) Nye arbejdsopgaver og samarbejdsformer fungerer kun, hvis de fysiske rammer understøtter dem. I stedet for at lade en ny arbejdsstruktur kæmpe imod en forældet bygningsstruktur, transformeres begge dele i tæt parløb. SOCIAL TRANSFORMATION (s.14) Bygninger udgør en ud af mange faktorer i et lokalområdes identitet. I tæt samarbejde med lokale aktører tilpasses et lokalområdes bygningskroppe, så de på bedste vis understøtter en bæredygtig social udvikling. 4

5 For at vise, hvor bredtfavnende transformationsbegrebet er, har vi for hver enkelt kategori, udvalgt et gennemgribende projekt og et relativt diskret projekt. HUSETS EVOLUTION (s.18) Byggeri, arbejdsformer og kultur følges flydende ad, i en kontinuerlig udvikling over hele husets levetid. Brugernes behov ændres med tiden og både udvidelse og indskrænkning kan være en nødvendighed. Derfor bør huset være en fleksibel ramme, der hverken er for stor eller lille, som er modtagelig for ændringer i økonomi, behov og krav. NÆNSOM RESTAURERING (s.22) I nogle sammenhænge er den bedste transformation ikke en ændring, men blot ydmygt at træde tilbage og lade den eksisterende arkitektur komme til sin fulde ret. 5

6 6 TOTAL TRANSFORMATION NY FUNKTION MED UNIK IDENTITET

7 I STEDET FOR BLOT AT JÆVNE TIDLIGERE TIDERS INDUSTRIBYGNINGER MED JORDEN OG BYGGE NYT, OMFORMES INDUSTRIKARAKTEREN TIL NYE UNIKKE RAMMER, MED EN STÆRK HISTORISK FORANKRET IDENTITET. 7

8 GENNEMGRIBENDE SYNLIG OMBYGNING GEMINI RESIDENCE FRA FRØSILOER TIL UNIKKE BOLIGER Ombygningen af frøsiloen i København er ét af eksemplerne på, hvad de tidligere industribygninger i Københavns Havn kan bruges til. I stedet for blot at rive de to tidligere frøsiloer ned, og dermed udradere havnens særlige karakter, tog man udgangspunkt i de eksisterende strukturer, deres bindinger og muligheder og udviklede en række unikke boliger i pagt med byens udvikling og historie. Havde siloerne været revet ned, ville industrihistorien forsvinde fra området og en del af det, der er indentitesskabende for den nye havnefront i Københavns Havn, være væk for altid. I stedet for at tilpasse sig en begrænset form inde i siloerne valgte man at løse opgaven ved at hænge boligerne uden på. Derved bevares siloernes oprindelige form og karakter tydeligt. Et stort enkelt sammenbindende fordelings rum blev det, der tydeligt og næsten grafisk præger siloerne indvendigt. Beboelses arealet blev langt mere anvendeligt ved denne løsning, det blev lettere at indrette og facadekvadratmeteren med havneudsigt fordoblet. Bygherre: NCC Areal: m² Byggesum: 168 mio. Opgaveform: Totalentreprise Samarbejdspartnere: MVRDV og Rambøll Rådgivningsform: Delt rådgivning Opførelsesår:

9 DISKRET TILPASNING AF EKSISTERENDE FORHOLD DEN SOCIALE HØJSKOLE FRA KLÆDEFABRIK TIL SKOLE I en tidligere klædefabrik på Frederiksberg har vi skabt et fremadrettet undervisningssted i en historisk kontekst. Transformationen er udført med respekt for de eksisterende fysiske rammer, stemning og særpræg. Arkitekturen understøtter på bedste vis den nye funktion og danner rammerne for en nytænkt pædagogik. De gamle portåbninger i den eksisterende facade mod gården giver en stærk karakter til et dobbelthøjt atrium. Teglstenen giver atriet et lidt råt og rustikt udtryk, men teglens farvespil giver også rummet varme og variation. Der er åbnet op mellem etagerne, og dette bevirker, at der kommer et dynamisk spil af lys og trafik mellem ankomst og fordelingsområdet og resten af bygningen mod gården. Bygherre: Undervisningsministeriets Byggedirektorat Areal: ca m Byggesum: 45 mio. Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartnere: Rådgivningsform: Totalrådgivning Opførelsesår:

10 NY ORGANISATION SAMARBEJDSFORMER OG IDENTITET 10

11 NYE ARBEJDSOPGAVER OG SAMARBEJDSFORMER FUNGERER KUN, HVIS DE FYSISKE RAMMER UNDERSTØTTER DEM. I STEDET FOR AT LADE EN FORÆLDET ARBEJDSSTRUKTUR KÆM- PE IMOD EN FORÆLDET BYGNINGSSTRUKTUR, TRANSFORMERES BEGGE DELE I TÆT PARLØB 11

12 RENT BORD TRYGVESTA FRA LUKKEDE CELLER TIL FRI KONFIGURATION 12 TrygVesta er en fusion af det danske Tryg og det norske Vesta. En fusion som er ved at blive materialiseret for de 2400 medarbejdere gennem en ny fælles identitet for TrygVesta - på tværs af landegrænser, på tværs af virksomhedskulturer og på trods af to meget forskellige domicilbygninger. Projektet har undertitlen Det Levende Hus og bygger på ideen om et træ, som vokser gennem de to meget forskellige domiciler, og får dem til at opleves som en del af samme virksomhed. De to eksisterende domiciler omdannes til moderne teknisk og organisatorisk visionære, innovative og åbne arbejdspladser.. I TrygVesta i Ballerup omdannes eksisterende gårdrum til aktive atrier, der fremover vil fungere som del af den fælles dynamiske arbejdsplads. I Bergen placeres individuelle arbejds pladser langs facaderne med optimerede dagslysforhold. De fælles arbejdsfaciliteter samles på en stor, livlig rambla på hver etage. En af projektets målsætninger med designstrategien, har været at tilføre og styrke den corporate sammenhængskraft ved at skabe et visuelt sprog, der forener og favner parallelle funktioner i begge hovedsæder. Som led i udviklingen af Det Levende Hus har der kørt en række parallelle brugerprocesforløb, omkring bl.a. behovsafklaring, udviklingspotentialer og for at klæde de ansatte på til at tage de nye rammer i brug. Bygherre: TrygVesta Areal: Ombygning og indretning: Ballerup m² Bergen m² Byggesum: 250 mio. Opgaveform: Arkitektkonkurrence Samarbejdspartnere: House of Monkeys, Zinc, Grontmij-Carl Bro, Multiconsult Rådgivningsform: Arkitektrådgivning Projekteringsledelse: JJW Opførelsesår:

13 FÅ PRÆCISE INDGREB TOVE DITLEVSENS SKOLE FRA OPDELTE BYSKOLER TIL BÆREDYGTIGE LÆRINGSMILJØER Tove Ditlevsens Skole er en ud af tre sammenlægninger af eksisterende seks skoler, som i fremtiden parvis skal fungere som tre samlede skoler. Et gennemtænkt helhedsgreb med en bevidst placering af funktioner og attraktioner sikrer, at elever og lærere vil opleve og bruge skolerne som samlede enheder på trods af afstandene mellem de eksisterende bygninger. Tove Ditlevsens Skole/Klimaskolen skal være stenbroens væksthus for klimabevidste, miljøbevidste og globaliserede børn. Under overskriften ingen teknik uden pædagogik udvikles energibesparende og miljøbevidste fortællende løsninger som energimålere i klasselokalerne, et isolerende væksthus som binder bygningerne sammen og en vindmølleskov med solcelleblomster i skolegården. (Ved Klimakonferencen i december 2009 fungerer skolen som demonstrationsprojekt for Københavns Kommune) Det overordnede greb for arkitekturen og de pædagogiske tiltag på Matthæusgade matriklen er sammensmeltningen af fællesfunktioner i centrum af begge bygninger med pladsen som omdrejningspunkt, samt forholdet mellem nyt og gammelt. Forbindelserne mellem fællesfunktionerne forstærkes ved etablering af nye vertikale rum i de eksisterende bygninger. Klimatilbygningen giver adgang til kantine og drama / bevægelsessalen direkte fra skolegården. Rummet tænkes som en vidensbank for klima, hvor eleverne kan få læring om skolens forskellige tiltag. Den tætte kontakt med skolegården giver mulighed for at trække funktioner ud og underbygger den nye skoles intentioner om åbenhed og synergi imellem funktionerne. Bygherre: Københavns Ejendomme Areal: Ombygning: m² Nybygning: 75 m² Opgaveform: Totalrådgivning Samarbejdspartnere: NIRAS Opførelses år: 2009 Projekteringsledelse: - Byggeledelse: - Byggesum: 35 mio. 13

14 SOCIAL 14 TRANSFORMATION BÆREDYGTIG SOCIAL UDVIKLING

15 BYGNINGER UDGØR EN UD AF MANGE FAKTORER I ET LOKALOMRÅDES IDENTITET. I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER TILPASSES ET LOKALOMRÅDES BYGNINGSKROPPE, SÅ DE PÅ BEDSTE VIS UNDERSTØTTER EN BÆREDYGTIG SOCIAL UDVIKLING. 15

16 GENNEMGRIBENDE ANSIGTSLØFT OG NY IDENTITET URBANPLANEN FRA NEDSLIDT BYDEL TIL ATTRAKTIVT BOLIGOMRÅDE Der er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet bebyggelsesplan med mange varierede boligtyper og store fælles friarealer har området et dårligt ry. Gennem intensive brugerundersøgelser har JJW kortlagt og præciseret de tre underafdelingers iboende identitet og videreudvilklet denne. Ved en gennemgribende facadeudskiftning, renovering og en række altanprojekter, kommer Urbanplanen til at blive en aktiv bymæssig medspiller på linje med de omkringliggende byområder Ørestaden og Amager Strandpark. Bebyggelsen i den østlige del af Urbanplanen er karakteriseret ved stokbebyggelsens åbenhed og de enkelte blokkes selvstændighed. På bygningsvolumenerne foldes en gennemgående fysisk ramme af zink rundt om hele blokkens volumne fra gavl til gavl. Denne rammen er løftet fri fra jorden og fritligger basen, som udgøres af bygningens stueetage. Indenfor den samlende ramme, spænder facadebåndene. På facaden til den enkelte lejlighed er der mulighed for tilvalg af solafskærmning og altaner. Facadebåndnes grafik adskiller blokkene fra hinanden. Her bruges forskellige typer af indentites skabende grafik, der varierer fra blok til blok fra gårdrum til gårdrum. Bygherre: Fællesadministrationen 3B Areal: m² Én afdeling bestående af 651 boliger Byggesum: ca. 65 mio. Opgaveform: Byggeskaderenovering Samarbejdspartnere: Enemærke og Petersen a/s, Dominia A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Bisgaard Landskabsarkitekter, Lisbeth Nørskov, Rekommanderet Rådgivningsform: Partnering Opførelsesår:

17 FÅ PRÆCISE INDGREB FRITIDSHJEM OG MULTIRUM FRA NEDSLIDT LEGEPLADS TIL KVARTERETS IKON Projektet tilvejebringer på den ene side en række hårdt tiltrængte fritidshjemspladser og indeholder på den anden side to multirum til fri afbenyttelse for hele kvarteret. Fritidshjemsfunktionen sikrer, at pladsen myldrer hele dagen, og foreningslivet i de to multirum sikrer gadehjørnet liv hele aftenen. I stedet for at bygge hele kvartet om, har man for få penge etableret et mindre kraftcentrum, der understøtter kvarterets ildsjæle i deres udvikling af området og synliggør lokalområdet for resten af byen. Huset opføres som et energieffektivt energiklasse 2 hus, hvor træernes kroner fungerer som solafskærmning. Det betyder, at om sommeren, hvor man ikke skal have overophedning, er der blade på træerne om vinteren, hvor man har brug for den ekstra varme, kan solen stråle ind mellem træernes grene. Træernes løv kommer til at spille en stor rolle i husets daglige liv, og børnene kan tydeligt følge årstidernes gang og bladenes skiftende farver. Bygherre: Københanvs Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen Areal: 400 m² Rådgivningsform: Totalrådgivning Samarbejdspartnere: Øllgaard Rådgivende Ing. Opførelsesår:

18 18 HUSETS EVOLUTION LØBENDE UDVILKLING, TILPASNING OG DRIFT

19 BYGGERI, ARBEJDSFORMER OG KULTUR FØLGES FLYDENDE AD, I EN KONTINUERLIG UDVIKLING OVER HELE HUSETS LEVETID. 19

20 LANGSIGTET MASTERPLAN MED LØBENDE INDGREB PANUM INSTITUTTET ALT FRA MIDLERTIDIGT BYGGERI TIL HØJTEKNOLOGISKE LABORATORIEFACILITETER JJW ARKITEKTER har indgået to rammeaftaler med UBST og Københavns Universitet om alt fra nye laboratoriefaciliteter og ny kantine til bygningssyn og tagarbejder. fungere sideløbende med en lang række ombygninger, flytninger og etablering af nye faciliteter. Indgrebene respekterer de markante og modulære arkitektoniske træk, der præger Panum Instituttet. Siden 2003 har tegnestuen gennemført årlige arkitektsyn af KU driftsområde 3. Enkelte steder bliver mørke gange åbnet op, Bygningssynet indeholder ud over selve så dagslyset kan trænge igennem. bygningssynet også input og forslag til energibesparende foranstaltninger, rådgivning kantinemiljø til et lyst og rummeligt sam- Kantinen er omdannet fra et utidssvarende i håndtering af diverse myndighedskrav samt lingssted. Kontor- og laboratorie arbejdspladser er moderniseret så de indarbejdelse af APV er (arbejdspladsvurderinger) og relevante arbejdsmiljøforhold. opfylder nutidens krav til effektivitet og fleksibilitet. Det kontinuerlige samarbejde sikrer, at Panum Instituttets mangeartede liv kan Kantinen på Panum fremstod tidligere noget dyster og slidt. I dag får kantinen dags lysindfald fra såvel nord som syd, så rummet virker lyst og imødekommende. Kantinerummet er mere regulært og anvendeligt, og rumoplevelsen føles mere harmonisk end den gjorde tidligere. Husets strengt geometriske form er også med fordel opløst til mere frie og flydende former, der kan indbyde til dynamik og forandring. Virkemidlerne er vekslende lofthøjder, hævede plateauer i gulvet, bløde og mere afrundede former i møbleringen, udsmykning med lys etc. Taghaven og kantinen er knyttet sammen via en trappe i hele rummets bredde. Ambitionen med denne del af ombygningen har været at få skabt faciliteter, der indbyder til længere tids ophold for såvel studierelevante arbejder som hyggeligt samvær. 20

21 Bygherre: Københavns Universitet og UBST Areal: m² Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartner: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Rådgivningsform: Delt rådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER 21

22 NÆNSOM RESTAURERING AT LADE DEN EKSISTERENDE ARKITEKTUR SPILLE HOVEDROLLEN 22

23 I NOGLE SAMMENHÆNGE ER DEN BEDSTE TRANSFORMA- TION IKKE EN ÆNDRING, MEN BLOT YDMYGT AT TRÆDE TILBAGE OG LADE DEN EKSISTERENDE ARKITEKTUR KOMME TIL SIN FULDE RET 23

24 OMDANNELSE MED RESPEKT FOR HUSETS HISTORIE TREKRONER FRA BRYGHUS TIL HOVEDKVARTER I Trekroner har JJW ARKITEKTER transformeret et hus, der oprindeligt var bygget som bryggeri, om til et nyt hovedkvarter for Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København (under 3F). Det smukke bryghus har fået en helt ny funktion. Denne er implementeret på diskret vis, så det eksisterende byggeris arkitektur er gennemtrædende. Der er blevet indført en mere åben struktur i arbejdsområderne og tilføjet et nyt auditorium med opdaterede IT-faciliteter i den historiske bygning. Enkelte etager er renoveret og er blevet åbnet op, så orienteringen på den enkelte etage er blevet lettere og mere anvendelig i det daglige for den moderne virksomhed. Hver etage er markeret med en enkelt og klar farvekode ved den sammenbindende hovedtrappe, der gør at oirenteringen er lettere, når man bevæger sig rundt i huset. Indgrebene har nogle steder været enkle fleksible løsninger og derved simple at kunne mordenisere i fremtiden. Andre indgreb har enkelte steder været markante for at kunne løse krav til moderne, højteknologiske løsninger til lydbilled præsentationer i auditoriet. Samspillet mellem det ældre og rustikke og de nutidige præsice indgreb giver et interessant sammenspil mellem fortiden og nutiden. Bygherre: Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København Rådgivningsform: Totalrådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER 24

25 NÆNSOM RESTAURERING MEDICINHISTORISK MUSEUM NÆNSOM RESTAURERING Ikke alle transformationer betyder gennemgribende ændringer og strukturelle slåskampe med de eksisterende bygninger: I arbejdet med en større klimaskærmsrenovering af Medicinsk Museum i Bredgade i København, bestod arbejdet i nænsomt at reparere slidte bygningsdele og bringe byggeriet tilbage til sin oprindelige stand. Taget blev renoveret med nyt undertag, lægter, inddækninger, nye render og nedløb og nye glaserede tagsten. Vinduerne blev totalrenoveret, hvilket indebar, at alt glas blev taget ud, alt maling afrenset og der er udført en lang række snedkerreparationer. Vinduer er derefter grundet med rådforbyggende middel og malet tre gange. Alle arbejder er udført med stor respekt for den eksisterende bygning, dens historie og dens detaljer. Opgaven er en del af JJW's rammeaftale med Københavns Universitet. Bygherre: Københavns Universitet Areal: 6000 m² Opgaveform: Fagentreprise Samarbejdspartner: Erik Møllers Tegnestue Rådgivningsform: Totalrådgivning Udførelsesår: Projekteringsledelse: JJW ARKITEKTER Byggeledelse: JJW / Erik Møllers Tegnestue 25

26 Framfab Stenager helhedsplan Gemini - Frøsilo Urbanplanen Øst INDGREBETS OMFANG DER ER IKKE TO TRANSFORMATIONER, DER ER ENS Søgårdsskolen Dette var en lang række vidt forskellige bud på begrebet transformation: helt fra den komplette synlige omdannelse af Valby Gassilo til den nænsomme historiske restaurering af Medicinhistorisk Museum. Fælles for dem alle er dog, at man i stedet for at starte forfra har udnyttet mangeartede historiske kontekster til at frembringe unikke skræddersyede løsninger med en stærk identitet. Der er ikke to transformationer, der er ens, da konteksten aldrig er den samme, og dette er netop transformationens styrke. Man kan ikke presse en standardløsning ned i en eksisterende kontekst, resultatet vil derfor være en skræddersyet løsning tilpasset den enkelte klients ønsker og bygningens historie og identitet. Her har vi opdelt eksemplerne i en række kategorier, denne opdeling er kun fremhævet for at anskuliggøre bredden i, hvad en transformation kan være. Enhver transformationssag bliver sat sammen af en skræddersyet blanding af erfaring og nytænkning. JJW ARKITEKTER ser et gennemgående træk i, at potentialerne i en transformation først rigtigt forløses, når bygherren, brugerne og rådgiverne i samarbejde, visionært arbejder med både organisation, identitet og bygning. 26

27 Skovshoved Skole Stenager helhedsplan Den Sociale Højskole 27

28 Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 28

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen FREMTIDENS CAMPUSOMRÅDER FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB ARBEJDSPAPIR Universitets- og Bygningsstyrelsen JUUL FROST arkitekter Rapporten er udarbejdet af: JUUL FROST By -, Bygnings

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere