Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Belægningsprocenten er et mål for, hvor stor en del af sengene, der i en given periode er optaget af patienter. For at give et aktuelt billede af belægningen på de enkelte afdelinger, fremlægges i det følgende belægningsprocenten på afdelingerne i henholdsvis hele 2017, november 2017 og i perioden januar Overbelægning kan føre til, at patienter overføres til behandling på andre hospitaler i Region Midtjylland eller i andre regioner. Region Midtjylland opgør ikke antallet af patienter, der overføres til andre regioner pga. overbelægning internt i regionen. Dato Sagsbehandler Gry Brun Jensen Tel Sagsnr Side 1 Det registreres dog, hvis en patient afsluttes til behandling i en anden region. Dette kan f.eks. skyldes overbelægning internt i regionen, men også overførsel til en højtspecialiseret funktion i Region Hovedstaden, at borgere flytter fra en social institution i Region Midtjylland, at borgere efter en akut indlæggelse overføres til behandling i hjemregionen eller andet. I 2017 blev 26 patienter afsluttet til andre regioner, heraf 12 fra AUH Risskov, 6 fra Regionspsykiatrien Midt og 5 fra Regionspsykiatrien Horsens. Opbygning Først redegøres for belægningsprocenten i 2017 som helhed. Derefter fokuseres på perioderne 1. november 2017 og januar 2018, hvor der redegøres for de overordnede tendenser på baggrund af grafiske fremstillinger af belægningsprocenten på de enkelte afdelinger i de to perioder. Af de efterfølgende tabeller fremgår belægningsprocenten på de enkelte afdelinger dag for dag i henholdsvis november 2017 og i perioden januar Overordnede tendenser 2017 Som det fremgår af tabel 1, var belægningsprocenten for Region Midtjylland på 97% i BUC havde den laveste belægningsprocent på 90,1%. Afdeling R, AUH Risskov, Regionspsykiatrien Randers og Regionspsykiatrien Vest havde de

2 højeste belægningsprocenter på lige over 100%. De afdelinger, hvor belægningsprocenten er på over 100%, har buffersenge, som ligger ud over det normerede antal sengepladser. Tabel 1: Sengedage og belægningsprocent på afdelingerne, Side 2 Note: De normerede sengeantal i Regionspsykiatrien Midt og Regionspsykiatrien Vest er angivet med decimaler som følge af iværksættelsen af nødplanen for Regionspsykiatrien Vest pr. 1. februar Nødplanen indebar, at sengeafsnittet i Holstebro blev lukket, og at 11 senge blev flyttet til Regionspsykiatrien Midt, Viborg, at 6 senge blev flyttet til Regionspsykiatrien Vest, Herning, og at 6 lavintensive senge blev omlagt til 6 ambulante pladser. Overordnede tendenser november 2017 og januar 2018 Som det fremgår af tabel 2, var der i både november 2017 og i perioden januar 2017 generelt en høj belægningsprocent på alle afdelinger. Belægningsprocenten for Region Midtjylland som helhed var på henholdsvis 98,7% og 99%. Tabel 2: Normerede sengepladser og belægningsprocent i psykiatrien, november 2017 og januar Belægningsprocent Normerede November januar sengepladser Regionspsykiatrien Vest ,2% 112,3% Regionspsykiatrien Midt ,8% 95,0% Regionspsykiatrien Horsens ,6% 99,3% Regionspsykiatrien Randers ,9% 96,6% Afdeling P, AUH Risskov 84 97,5% 97,5% Afdeling Q, AUH Risskov 84 96,2% 96,8% Afdeling R, AUH Risskov ,1% 105,1% BUC 49 95,3% 92,2% Region Midtjylland ,7% 99,0% Som det fremgår af tabel 2 og figur 1 og 2 havde Regionspsykiatrien Vest den højeste belægningsprocent. Det gør sig især gældende i januar 2018, hvor belægningsprocenten i hele perioden har ligget på mindst 105% og i et par uger har svinget omkring 115%.

3 I november havde Regionspsykiatrien Midt den laveste belægningsprocent, men denne er steget til et niveau, der ligner de øvrige afdelingers, i januar Afdeling R, AUH Risskov, der er afdelingen for retspsykiatri, har en relativt stabil belægningsprocent sammenlignet med de øvrige afdelinger. Det hænger sammen med, at patienternes forløb generelt er længere, og at der er færre ind- og udskrivninger, der får belægningen til at variere. Endelig ses det, at belægningsprocenten på flere afdelinger er lav i begyndelsen af januar 2018, men stiger i løbet af de første dage af det nye år. Figur 1: Belægningsprocent på de enkelte afdelinger i psykiatrien, november Side 3

4 Figur 2: Belægningsprocent på de enkelte afdelinger i psykiatrien, januar Side 4 Belægningsprocenter på de enkelte afsnit, november 2017 og januar 2018 Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Uge 44, ,9% 107,1% 103,6% 107,1% 107,1% Uge 45, ,1% 112,5% 108,9% 105,4% 96,4% 105,4% 112,5% Uge 46, ,6% 100,0% 112,5% 110,7% 105,4% 103,6% 101,8% Uge 47, ,4% 107,1% 119,6% 105,4% 105,4% 103,6% 107,1% Uge 48, ,0% 98,2% 101,8% 103,6% Regionspsykiatrien Vest Uge 1, ,4% 110,7% 108,9% 110,7% 105,4% 107,1% 107,1% Uge 2, ,4% 107,1% 117,9% 110,7% 116,1% 114,3% 116,1% Uge 3, ,3% 114,3% 119,6% 117,9% 114,3% 116,1% 114,3% Uge 4, ,3% 114,3% 112,5% Regionspsykiatrien Midt Regionspsykiatrien Midt Uge 44, ,0% 92,1% 95,0% 95,0% 101,0% Uge 45, ,0% 94,1% 89,1% 88,1% 84,2% 84,2% 86,1% Uge 46, ,1% 92,1% 93,1% 94,1% 94,1% 92,1% 96,0% Uge 47, ,1% 88,1% 87,1% 92,1% 94,1% 94,1% 91,1% Uge 48, ,1% 93,1% 92,1% 97,0% Regionspsykiatrien Midt Uge 1, ,1% 95,0% 99,0% 94,1% 89,1% 90,1% 91,1% Uge 2, ,1% 98,0% 95,0% 98,0% 96,0% 98,0% 100,0% Uge 3, ,1% 94,1% 92,1% 92,1% 99,0% 98,0% 99,0% Uge 4, ,1% 92,1% 95,0%

5 Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens Uge 44, ,4% 90,2% 95,1% 100,0% 107,3% Uge 45, ,3% 114,6% 112,2% 109,8% 100,0% 102,4% 100,0% Uge 46, ,6% 97,6% 100,0% 97,6% 92,7% 95,1% 104,9% Uge 47, ,8% 97,6% 97,6% 102,4% 104,9% 104,9% 102,4% Uge 48, ,4% 102,4% 104,9% 109,8% Regionspsykiatrien Horsens Uge 1, ,8% 87,8% 90,2% 80,5% 97,6% 95,1% 97,6% Uge 2, ,2% 92,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 107,3% Uge 3, ,0% 104,9% 104,9% 109,8% 104,9% 107,3% 107,3% Uge 4, ,0% 109,8% 107,3% Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers Uge 44, ,4% 100,0% 105,6% 102,8% 102,8% Uge 45, ,7% 97,2% 94,4% 100,0% 102,8% 100,0% 102,8% Uge 46, ,6% 105,6% 105,6% 102,8% 97,2% 94,4% 94,4% Uge 47, ,6% 105,6% 105,6% 105,6% 108,3% 108,3% 108,3% Uge 48, ,1% 111,1% 111,1% 105,6% Side 5 Regionspsykiatrien Randers Uge 1, ,9% 97,2% 86,1% 80,6% 94,4% 102,8% 105,6% Uge 2, ,0% 100,0% 94,4% 97,2% 94,4% 100,0% 102,8% Uge 3, ,0% 91,7% 105,6% 102,8% 91,7% 97,2% 100,0% Uge 4, ,2% 100,0% 88,9% Afdeling P, AUH Risskov Afdeling P, Risskov Uge 44, ,6% 95,2% 96,4% 95,2% 98,8% Uge 45, ,8% 95,2% 94,0% 94,0% 98,8% 96,4% 98,8% Uge 46, ,4% 98,8% 100,0% 98,8% 94,0% 98,8% 100,0% Uge 47, ,6% 96,4% 97,6% 100,0% 97,6% 102,4% 97,6% Uge 48, ,6% 96,4% 92,9% 101,2% Afdeling P Uge 1, ,2% 95,2% 98,8% 98,8% 86,9% 100,0% 98,8% Uge 2, ,8% 100,0% 98,8% 96,4% 94,0% 95,2% 97,6% Uge 3, ,0% 100,0% 97,6% 98,8% 95,2% 98,8% 100,0% Uge 4, ,8% 100,0% 96,4% Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling Q, Risskov Uge 44, ,6% 92,9% 88,1% 91,7% 95,2% Uge 45, ,4% 97,6% 95,2% 94,0% 90,5% 96,4% 97,6% Uge 46, ,2% 94,0% 100,0% 98,8% 96,4% 98,8% 100,0% Uge 47, ,8% 97,6% 100,0% 94,0% 94,0% 92,9% 98,8% Uge 48, ,0% 100,0% 94,0% 97,6% Afdeling Q Uge 1, ,0% 96,4% 97,6% 94,0% 92,9% 91,7% 95,2% Uge 2, ,8% 100,0% 96,4% 95,2% 91,7% 95,2% 97,6% Uge 3, ,0% 98,8% 94,0% 98,8% 97,6% 100,0% 101,2% Uge 4, ,8% 97,6% 98,8%

6 Afdeling R, AUH Risskov Afdeling R, Risskov Uge 44, ,3% 106,3% 106,3% 106,3% 106,3% Uge 45, ,3% 106,3% 106,3% 107,9% 106,3% 106,3% 106,3% Uge 46, ,3% 106,3% 106,3% 106,3% 106,3% 106,3% 106,3% Uge 47, ,8% 104,8% 106,3% 106,3% 104,8% 104,8% 104,8% Uge 48, ,8% 106,3% 106,3% 106,3% Afdeling R Uge 1, ,3% 106,3% 106,3% 107,9% 106,3% 107,9% 107,9% Uge 2, ,9% 107,9% 107,9% 106,3% 107,9% 107,9% 107,9% Uge 3, ,8% 101,6% 101,6% 101,6% 101,6% 101,6% 101,6% Uge 4, ,6% 101,6% 101,6% Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center BUC Uge 44, ,8% 95,9% 95,9% 91,8% 95,9% Uge 45, ,9% 93,9% 89,8% 93,9% 91,8% 91,8% 93,9% Uge 46, ,0% 108,2% 104,1% 102,0% 104,1% 100,0% 100,0% Uge 47, ,8% 89,8% 89,8% 91,8% 91,8% 93,9% 93,9% Uge 48, ,9% 93,9% 93,9% 93,9% Side 6 BUC Uge 1, ,6% 77,6% 85,7% 87,8% 91,8% 89,8% 95,9% Uge 2, ,8% 87,8% 95,9% 98,0% 93,9% 93,9% 93,9% Uge 3, ,9% 102,0% 98,0% 98,0% 93,9% 91,8% 91,8% Uge 4, ,8% 91,8% 100,0%

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Uddrag af lovgrundlaget Ligesom i somatikken sker indlæggelse,

Læs mere

Opgørelse af indberetninger om vold, trusler og chikane

Opgørelse af indberetninger om vold, trusler og chikane Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Opgørelse af indberetninger om vold, trusler og chikane Siden 2015 har personalet i psykiatrien haft mulighed

Læs mere

Notat om normeringen på psykiatriens sengeafsnit

Notat om normeringen på psykiatriens sengeafsnit Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om normeringen på psykiatriens sengeafsnit Formålet med notatet er at belyse forhold omkring personalenormeringen

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag: Udviklingen i fuldtidsstillinger og vikarudgifter for perioden Fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger.

Bilag: Udviklingen i fuldtidsstillinger og vikarudgifter for perioden Fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Bilag: Udviklingen

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Notat vedr. status for overbelægning på de medicinske afdelinger

Notat vedr. status for overbelægning på de medicinske afdelinger Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 Til forretningsudvalget den 1uar 29 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. status for

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2018

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2018 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Opdateret notat vedr. kapacitet, forbrug og ventetid til højtspecialiseret neurorehabilitering

Opdateret notat vedr. kapacitet, forbrug og ventetid til højtspecialiseret neurorehabilitering Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Opdateret notat vedr. kapacitet, forbrug og ventetid til højtspecialiseret neurorehabilitering

Læs mere

Baggrundsnotat. Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien

Baggrundsnotat. Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Baggrundsnotat Etablering

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Hensigtserklæring 25 Budget 2015

Hensigtserklæring 25 Budget 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Hensigtserklæring 25 Budget 2015 1. Indledning I Budgetforlig 2015 indgår følgende

Læs mere

Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017

Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017 Notat Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017 Sundhedskoordinationsudvalget bad på deres møde den 10. marts 2017 administrationen om at

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Scenarier for udmøntning af ramme på 25 mio. kr. til psykiatrien

Scenarier for udmøntning af ramme på 25 mio. kr. til psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Scenarier for udmøntning af ramme på 25 mio. kr. til psykiatrien 1. Baggrund Regionsrådet vedtog den 27.

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig

Læs mere

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? 3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Benyttelsesaftaler for Region Nordjylland/Region Midtjylland - Region Syddanmark/Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Benyttelsesaftaler for Region Nordjylland/Region Midtjylland - Region Syddanmark/Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af Benyttelsesaftaler for 2007 - Region Nordjylland/Region Midtjylland - Region Syddanmark/Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 23

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Indledning Regionsrådet

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner Danske Regioner laver årligt en benchmarkinganalyse, hvor psykiatrien i regionerne sammenlignes på udvalgte

Læs mere

Til Regions-MEDudvalget. Ekstra punkt til Regions-MEDudvalgets møde den 7. februar 2008:

Til Regions-MEDudvalget. Ekstra punkt til Regions-MEDudvalgets møde den 7. februar 2008: Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Til Regions-MEDudvalget Ekstra punkt til Regions-MEDudvalgets møde den 7. februar 2008: Orientering om høring i voksenpsykiatriens

Læs mere

Notat. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 53. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 101. Regionshuset Viborg

Notat. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 53. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 101. Regionshuset Viborg Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-0 Viborg Tel. +5 71 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk 1. Indledning Dette notat indeholder en status for belægningssituationen

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyse af normeringen på de almenpsykiatriske sengeafsnit på AUH Risskov og sammenlignelige sengeafsnit

Læs mere

Tillægsnotat vedr. tilpasning af sengekapaciteten i DNV- Gødstrup

Tillægsnotat vedr. tilpasning af sengekapaciteten i DNV- Gødstrup i Tillægsnotat vedr. tilpasning af sengekapaciteten i DNV- Gødstrup Tel. +45 78 43 00 00 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Baggrund Hospitalsudvalget behandlede på mødet d. 2. februar 2015 en sag om tilpasning

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Ad 2) Hvis der er sket en stigning, vil vi også gerne kende tallene fordelt på de enkelte matrikler, sengeafsnit og ambulatorier?

Ad 2) Hvis der er sket en stigning, vil vi også gerne kende tallene fordelt på de enkelte matrikler, sengeafsnit og ambulatorier? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 866 6 Direkte 866 6 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 88 Sagsbeh..: hasura Spørgsmål nr.: -6 Dato:

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning Til: Forretningsudvalget/Regionsrådet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015 Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport Året Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Kommentar til månedsrapport pr. 10. februar 2016 Rapporten er fortsat delvis mangelfuld.

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver

Læs mere

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens.

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens. Psykiatri og Social Administnen Psykiatriplanlægning Tingvej 15B Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oversigt over ambulante teams i psykiatrien i Region Midtjylland

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Status for anvendelsen af tvang i Region Midtjylland

Status for anvendelsen af tvang i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 30-09-2013 Status for anvendelsen af tvang i Region Midtjylland

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social Sygefravær Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse: Psykiatri og Social Administrationen 1 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Sygefraværet i Psykiatri og Social... 4 2.1 Sygefraværet i store

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Uddybende notat til Forretningsudvalget vedr. eventuel udvidelse af Hospicekapaciteten i Region Midtjylland.

Uddybende notat til Forretningsudvalget vedr. eventuel udvidelse af Hospicekapaciteten i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Værdibaseret Styring og Opfølgning Koncernøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Uddybende notat til Forretningsudvalget vedr. eventuel udvidelse

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2013

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2013 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik

NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik April 2017 NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik Antallet af patienter med mange akutte psykiatriske indlæggelser er steget i perioden 2009-2015. Patienter med mange akutte psykiatriske

Læs mere

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato: 2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 21-01-2016 R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afd. P, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-36-11 Afd. Q, AUH

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Notat om belægningsprocent på Neurologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling på Næstved Sygehus

Notat om belægningsprocent på Neurologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling på Næstved Sygehus Dato: 22. april 2014 Brevid: 2255380 Notat om belægningsprocent på Neurologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling på Næstved Sygehus Med baggrund i forespørgsel i Forretningsudvalget er der foretaget en opgørelse

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8200 Århus N www.rm.dk Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Belægningssituationen Region Midtjylland

Belægningssituationen Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Belægningssituationen Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 Regionshospitalet Randers... 3 Hospitalsenheden Vest... 3 Hospitalsenhed

Læs mere

Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborgy Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland

Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan - i psykiatrien fra 2007 til 2011 Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland Psykiatrien, Region

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 1 DK-4 Herning Tel. +45 2 22 hec@ringamt.dk www.vest.rm.dk Aktivitet i Akutafdelingen 2 - skadestuer og sengeafsnit Indhold: 1.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Data vedrørende AUH Risskov

Data vedrørende AUH Risskov Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Data vedrørende AUH Risskov Dato 09-01-2017 Dette notat

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Årlig lægedækningshøring 2017

Årlig lægedækningshøring 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2017 Region Midtjylland skal jævnfør overenskomst om almen

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med depression

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med depression Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale I Sundhedsaftalen 2015-18 er der fastlagt fire mål, der har afsæt i Økonomiaftalerne for 2014 og 2015. De fire mål i Økonomiaftalerne er: Færre uhensigtsmæssige

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Erfaringer fra indflytning og ibrugtagning af Psykiatrien i Skejby Niels Aller, driftschef

Erfaringer fra indflytning og ibrugtagning af Psykiatrien i Skejby Niels Aller, driftschef Erfaringer fra indflytning og ibrugtagning af Psykiatrien i Skejby Niels Aller, driftschef Erfaringer fra indflytning og ibrugtagning Tilløb Planlægning af udbuddet Byggeplanlægning Kontrolprocessen Tidsplaner

Læs mere

Høringssvar fra LMU, De Psykiatriske Specialklinikker, vedr. forslag til Masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov.

Høringssvar fra LMU, De Psykiatriske Specialklinikker, vedr. forslag til Masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov. Risskov, d. 18 maj, 2010. Høringssvar fra LMU, De Psykiatriske Specialklinikker, vedr. forslag til Masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov. LMU har på sit møde d. 11-5, 2010, drøftet forslag

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010. Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne

Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010. Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010 Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne gennemføres via en elektronisk (webbaseret) spørgeskemaundersøgelse, og deres sigte

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers 2016 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer for

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Notat vedr. overbelægning

Notat vedr. overbelægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat vedr. overbelægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Dialogforum vedr. overbelægning

Læs mere