F i r m a p r æ s e n t a t i o n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F i r m a p r æ s e n t a t i o n"

Transkript

1 Firmapræsentation

2 GHB Landskabsarkitekter a/s Carl Jacobsens Vej 16, opg Valby Medlem af PLR Telefon Telefax Danske Bank Konto CVR-nr INDEHAVERE Torben Møbjerg Landskabsarkitekt MDL Cand. Hort fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole 1989 Morten Weeke Borup Arkitekt MAA MDL Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1993 Jacob Fischer Landskabsarkitekt MAA MDL Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1995 MEDARBEJDERE Caroline Andersen, Landskabsarkitekt MDL, 2000 Matilda Andersson, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Dea Wissenberg Bruun, Landskabsarkitekt MDL, 2003 Henrik Dixen Dausell, Landskabsarkitekt MDL, 2000 Nina Due, Landskabsarkitekt MDL, 2008 Trine Dybdal Emmersen, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Søren Ganer, Arkitekt MAA, 2007 Mikkel Hjort, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Rosa Siri Lund, Arkitekt MAA, 2006 Marianne Rimer, Landskabsarkitekt MDL, 1989 Linda Schmidt, Landskabsarkitekt MDL, 2004 Rie Nielsen, Bachelor Hort. Arch. under uddannelse Troels Lindegaard, Akademiingeniør, IT ansvarlig Anne Kyst Hansen, kommunikation og sekretær Lonni Grønvall, Bogholder Birkerød Hovedgade, park Folketingets hovedindgang Asfaltbule, Ny Nørrebro Park Nørrebropark, klokketårn

3 TEGNESTUEN GHB Landskabsarkitekter a/s består af tre indehavere og 15 faste medarbejdere, der danner et stærkt team, som dækker alle fagets facetter. Vores arbejdsområde omfatter alt fra byplanlægning og landskabsarkitektur til design, og vi varetager alle rådgivningsfaser fra den indledende proces med brugerinddragelse, over skitsering og hovedprojektering til udbud, tilsyn og byggeledelse. Vi mener, at den arkitektoniske udformning udspringer i stedets særlige kvaliteter, karakter og situation, og derfor løser vi de enkelte opgaver på hver sin måde. Vi skaber uderum og landskaber, som er poetiske, inspirerende og funktionelle. Uderum, der er rare at opholde sig i og arkitektonisk og teknisk holdbare over lang tid. I vores arbejde prioriterer vi ikke kun forandring, men også forbedring med mest mulig valuta for pengene. Vi vægter samarbejde og konstruktiv dialog med brugere og bygherre højt for at sikre løsninger med stor brugsværdi og bredde. Vi har stor erfaring i at håndtere den indledende proces med brugerinddragelse, som også er en pædagogisk opgave, idet vi mener, at det er rådgiverens rolle at åbne lægfolks øjne for nye muligheder og alternative løsningsmodeller. Tegnestuen deltager jævnligt i både åbne og indbudte konkurrencer, hvoraf en stor del er blevet præmieret. Gennem konkurrencerne får vi mulighed for konstant at få vores kunstneriske og arkitektoniske niveau bedømt. Vandleg, Ny Nørrebro Park Tingbjerg, pladser og veje VISION Vi vil være den mest toneangivende tegnestue i Danmark, og vi vil være anerkendt og respekteret som en af landets førende og mest dynamiske tegnestue i kraft af fagligt niveau, sikre arkitektoniske løsninger og som attraktiv arbejdsplads. MILJØ Hos GHB investerer vi i vores ansattes fremtid og karriereudvikling, og vi forventer, at den enkelte medarbejder er engageret og tager ansvar for sin egen kompetenceudvikling. Uddannelse og udvikling er en løbende proces, hvor den enkeltes mål og færdigheder tilpasses udviklingen i jobbet og branchen. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor skaber vi grundlaget for et trygt og godt arbejdsklima. Vi giver vores medarbejdere optimale vilkår i form af en fast og personlig arbejdsstation i åbne kontorlandskaber, flekstid og en minimal byrde af overarbejde. Vi garanterer vore medarbejdere faste ansættelsesvilkår, mentorordning for nye ansatte, barselsordning og halvårlige medarbejderudviklingssamtaler med målsætningsevaluering. Vores ansatte danner med deres forskellige uddannelser, erfaringer og kompetencer et stærkt fagligt team. Vi udfordrer og motiverer ved at give alsidige arbejdsopgaver, stort ansvar og økonomiske ressourcer til efteruddannelse. Humor og fællesskab, overskud og inspiration er også et vigtigt fundament for at sikre det gode arbejdsklima. Vi har en fast frokostordning med skiftende kokke, der laver mad til hele tegnestuen. Sammen med alle vores medarbejdere er vi på en årlig studietur, og vi har sociale og faglige arrangementer både med og uden ledelse. Dansk Jødisk Museum Markedshal, Ny Nørrebro Park

4 KULTUR Vi lægger vægt på et åbent og uformelt miljø, hvor vores medarbejdere føler sig godt tilpas. Et miljø, hvor vores medarbejdere kan inspireres, finde ro til fordybelse og udfolde sig. Et miljø, hvor hver enkelt finder udfordring, modspil og sparring. I GHB mener vi, at vi gennem en sund virksomhedskultur skaber en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Det er vigtigt, at vi har et godt kommunikativt forhold til hinanden, at vi viser omærksomhed og interesse for hinandens arbejdsområder og støtter hinanden via erfaringsbaseret videndeling. Vi ser et godt og ambitiøst lederskab som vejen til succes. Vi tror på styrken ved en veldefineret, men flad hierarkisk struktur og interaktion mellem ledere og medarbejdere på tværs af kompetencer og funktioner. Vi respekterer hinandens arbejde og kompetencer. HISTORIE GHB Landskabsarkitekter a/s blev etableret i 2001 og er en videreførelse af Ginman Harboe Borup Landskabsarkitekter A/S. Tegnestuens historie rækker tilbage til Ole Nørgaard og C. Th. Sørensens tid, og vores omfattende arkiv indeholder derfor materiale fra 50 erne og fremefter. Tingbjerg, renovering af haver KVALITET Tegnestuens varemærke har i generationer været et yderst grundigt projekteringsarbejde på baggrund af stort teknisk erfaringsgrundlag. Vores projekter er altid udført i en høj og langtidsholdbar kvalitet, der styringsmæssigt også lever op til ISO Vi arbejder med miljømæssig bæredygtighed, og i arbejdet indgår konsultation med forskningsinstitutioner, der udfører løbende forskning indenfor området. VÆRKTØJER Tegnestuen projekterer med AutoCad i henhold til bips-normer for filhåndtering, ligesom tegningsarkivering, dokumentskrivning og udsendelse sker efter bips-retningslinier. GHB har været med til at udvikle og vedligeholde landskabsdelen af bips-lagstrukturen samt beskrivelsesværktøjet ligesom GHB har været med til at udvikle landskabsdelen af DBK under bips. GHB har i mange sager og gennem mange år arbejdet med digital projektering med projektweb og byggeweb. Hardware og software bliver løbende opdateret, og i øjeblikket råder vi over 20 arbejdsstationer med tilhørende reproudstyr. Der arbejdes på Windows baserede arbejdsstationer, og Officepakken er standard, ligesom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Adobe InDesign samt SketchUp Pro er en del af tegnestuens software. Vi har eget trykkeri med A0-storkopi, A0-plottere samt A3- laserfarveprintere. Efter hver arbejdsdag foretages backup, og tegnestuens ITsystem er under konstant virusovervågning. Gårdhaver, PBS i Ballerup Tingbjerg, renovering af haver

5 KVALITETSSIKRING Kvalitetssikring udføres efter retningslinier fra Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Miljø og ressourcebevidsthed har gennem årene indgået i vores bestræbelse på at sikre projekternes kvalitet og eksistens i lang tid fremover. Denne målsætning er basis for vort arbejde hen imod miljømæssigt bæredygtige principper for løsning af tegnestuens mange og vidt forskellige opgaver. FAGLIGE ORGANISATIONER Tegnestuen er medlem af PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. FORSIKRING Tegnestuen har tegnet arkitektansvarsforsikring i Tryg-Baltica under PLR s kollektive forsikringsaftale. REGNSKABSTAL Omsætning Resultat efter skat Egenkapital MEDARBEJDERE Arkitekter Landskabsarkitekter Heraf partnere Øvrigt personale Administration Øcity Bypark, Ørestaden Papirkurven Input, designet for Veksø Legeplads, Roholmskolen

6 UDVALGTE OPGAVER NBSP, Niels Bohr Science Park i København. I samarbejde med VLA, C&C og Rambøll. Stort videnskabscenter i Universitetsparken. Bygherre: Undervisningsministeriet og Universitetet. Bagsværd Skole, ny folkeskole. I samarbejde med Nørr & Sigsgaard. Bygherre: Bagsværd Kommune. Under projektering. Århus Kommune Ny Administrationsbygning. I samarbejde med SHL og Grontmij I Carl Bro. Bygherre: Århus Kommune. Under projektering. Fredensborg Slotshave. Konkurrenceforslag til fornyelse af barokhavens to hovedelementer; Brede Allé og Parterrehaven. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen Nyt statsfængsel på Falster. Konkurrenceforslag til udformning af nyt lukket fængsel i samarbejde med PLH og Alectia m.fl. Delt 1. præmie efter 1. fase. Bygherre: Justitsministeriet - Direktoratet for kriminalforsorgen. 2. fase af konkurrencen pågår. Bella Hotel, Amager. Udformning af ankomstarealer med parterreanlæg, veje og øvrige friarealer til nordens største hotel i samarbejde med 3XN. Bygherre: Bella Center. Under udførelse. Sølyst. Ny ankomstplads og parkeringsplads til det nyrenoverede palæ. Bygherre: Det Kgl. Danske Skydeselskab. Indviet 2010 Lufthavnsparken, Kastrup. Fornyelse af friarealer for større boligbebyggelse. Bygherre: Den selvejende institution Lufthavnsparken. Under projektering. Musicon, en ny bydel i Roskilde Syd som skal danne ramme for kultur, uddannelse, erhverv og boliger. I samarbejde med COWI. Bygherre: Roskilde Kommune. Under projektering. Ny hovedindgang og parkeringsplads til Transportministeriet. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen. Indviet 2010 Metropolzonen. Helhedsplan og hovedprojekt for Vester Voldgade og Dantes Plads. I samarbejde med Cobe og Grontmij I Carl Bro. Bygherre: Københavns Kommune. Under projektering. Bispeengbuen. Aktivering af arealet under broen til nyt opholds og eventsted for områdets beboere. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune. Gråbrødre Plads, Odense. Indbudt konkurrence om fornyelse af en af Odenses vigtigste pladser centralt i byen. Udarbejdet i samarbejde med Professor Steen Høyer. Bygherre: Odense Kommune. Indviet 2010 Øster Allé. Forslag til ny udsmykning af belægning og nyt belysningskoncept inkl. programmertbar effektbelysning samt hovedprojektering. I samarbejde med Grontmij Carl Bro. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2010 Codan, forplads Tingbjerg, City Swan armatur Holmehaven, skaterpark

7 Sarpsborg, Norge. Projektforslag til ny gågade med pladser og vandkunster i dialog med borgerne. Bygherre: Sarpsborg Kommune Osted bygennemfart. Forslag til ny vejudformning i samarbejde med Moe & Brødsgaard. Skitsering i dialog med borgerne. Bygherre: Vejdirektoratet. Under udførelse. Novo Nordisk, Måløv. Helhedsplan. Projektering af ny ankomstgård og kantinehave, ny parkeringsplads øst samt hovedallé mm Ny hovedindgang til Folketinget og helhedsplan for Rigsdagsgården. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen og Folketinget. Indviet Indbudt projektkonkurrence om Superkilen på Nørrebro. Superkilen er et større urbant parkstrøg, placeret mellem Nørrebrogade og Tagensvej, som en fortsættelse af forbindelsen på tværs af København. Bygherre: Københavns Kommune. Delt Ørestad Syd. Forslag til konkurrence om helhedsplan og 7 pladser i den Sydlige del af Ørestaden. Bebyggelsen er målt på kvadratmeter, den mest omfattende i Danmarkshistorien. Bygherre: By & Havn. Under projektering. Ny have til Kronprinsparret ved Frederik VIII s Palæ på Amalienborg. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen. Under udførelse. Øcity Bypark, Ørestad. Byparken er et af Ørestad City s vigtigste byrum og har til formål både at være beboernes have og samtidig en offentlig park. Udarbejdet i samarbejde med Mutopia. Indviet 2008 Næstved Plejecenter, konkurrence. Et forløb af lukkede temahaver byder på en variation af oplevelser. Arkitekt: VLA. Indviet Tingbjerg. Renovering af stort samlet boligområde i dialog med beboerne med fokus på uderum, gader, pladser og en ny offentlig og privat belysning for hele området. Bygherre: FSB, SAB v. KAB samt Københavns Kommune Special Mentioning i den internationale City.Peolple. Light Award 2009 af LUCI Association og Philips for belysningsprojektet. AAB Afd. 58, Heimdalsgade Nørrebro. Nyt gårdanlæg til boligbebyggelse for 250 boliger. Skitsering med beboerinddragelse. Bygherre: AAB. Under udførelse. Brøndby Nord. Renovering af udearealer for boligbebyggelse med 450 boliger. AAB afd. 57. Bygherre: AAB. Udført Fornyelse af friarealer i Urbanplanen med 2000 boliger og tæt samarbejde med brugere. Arkitekt: JJW. Bygherre: 3B. Udført 2009 Rødegårdsparken på Amager. Fornyelse af kvarterspark med inddragelse af brugere. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2008 Fornyelse af gårdanlæg på Slotsholmen, Indenrigs og Sundhedsministeriet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indviet Tingbjerg, Cirkelserien Gammel Torv, Slagelse Tingbjerg, Haverum Tingbjerg, Haverum

8 Hvissinge Øst. Bebyggelsesplan for 400 boliger med fælles grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune. Udført Boligprojekt ved Frederikskaj, København i samarbejde med D+W. Bygherre: MT Højgaard. Udført Boligprojekt i Teglværkshavnen, København i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Indbudt landskabskonkurrence. Gl. Torv og Nygade i Slagelse. Ny udformning af plads med programmerbar specialbelysning samt gågade. Bygherre: Slagelse Kommune. Indviet 2006 Nørrebro Park, i samarbejde med Professor Steen Høyer. Fornyelse af 1 km lang bypark. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2007 Konsulent for Realdania Fonden til udarbejdelse og styring af kampagne for bevarelse af herregårdshaver Forslag til udviklingsstrategi for Ørestadpark og pladsen ved Ferring, i samarbejde med Mutopia. Bygherre: Ørestadsselskabet Forslag til konkurrence om handicapfaciliteter ved Udsholt strand. Bygherre: Frederiksborg Amt Gentofte Bydelscentre. Forslag til ny udformning af seks bydelscentre i Gentofte Kommune. Parallelle opdrag. Bygherre: Gentofte Kommune. Udført Birkerød Hovedgade. Konkurrence om idéoplæg til Helhedsplan for Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune. Gågaden med tilhørende pladser er udført Teglholms Have. Projektforslag til Boligbebyggelse i Københavns Sydhavn med stort fælles haveanlæg ud til kvarterets grønne kile. Bygherre: MT Højgaard. Udført Forplads til Det Kgl. Biblioteks gamle indgang og Dansk Jødisk Museum. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indviet Mellemrummet. Realisering af vinderprojekt for Real Dania konkurrence om aktivitetspark mellem by og havn. Bygherre: Hundested Kommune. Indviet Codan. Ny forplads med vandkunst og parkering samt taghave til nyt domicil ved Gl. Kongevej. Bygherre: Codan. Indviet oktober Fredensborg Slot. Terrasse, privat have for Kronprinsparret og adgangsvej. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført Marienborg Slot. Omlægning af forplads m.v. Statsministeriet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført , Fornebu Centralpark. Parkområde for ny større bydel på arealet ved Oslos nedlagte lufthavn. Bygherre: Statsbygg. Skitseforslag udført Århus-Ålborg Nærbane. Program og hovedprojekt for etablering af 7 nye nærbanestationer i Ålborg og Århus, herunder forplads og adgangsveje for stationer i Ålborg kommune. Bygherre: Banestyrelsen og Ålborg Kommune. Udført To stationer er efterfølgende blevet præmieret af Støvring og Aalborg kommuner. Nordvestbanen, Regstrup Station Nørrebropark, skaterområde Aktivitetspark Hundested Dansk Jødisk Museum, forplads

9 Nordvestbanen. Fornyelse af 8 stationer mellem Roskilde og Kalundborg. Nye forpladser med tilhørende cykelparkering og parkering. Bygherre: DSB salg & stationer, Forretnings og stationsudvikling. Udført Anlægget er tildelt en udmærkelse indenfor jernbaneverdenen gennem Brunel Awards. Vridsløselille Skole, Birkelundsskolen og Roholmskolen. Renovering af skolegård og idrætsanlæg. Bygherre: Albertslund Kommune. Udført Beplantningsstrategi for Albertslund Syd. Renoveringsplan for boligområde med 2200 boliger. Bygherre: Albertslund Kommune, Helhedsorienteret byfornyelse. Udført Vestgrønningen. Fornyelse af 2 km lang parkstrøg langs boligområde. Bygherre: Albertslund Kommune. Udført Kolding Bymidte, fornyelse af alle pladser og gågader samt inventar. I samarbejde med Professor Sven-Ingvar Andersson. Bygherre: Kolding Kommune. Udført Chr. Brygge 6, Slotsholmen. Ny forplads med parkering, parterreanlæg og overdækket entréparti. Bygherre: Folketinget. Udført Borups Allé. Projektforslag til forskønnelse af 5 km indfaldsvej til København. Bygherre: Vejdirektoratet. Projektforslag udført PBS. Gårdhaver i PBS kontorbyggeri, Ballerup. Bygherre: PBS. Udført Bremensgade. Ny kvartersplads på 2000 m2 udført i tæt samarbejde med beboerne. Bygherre: Kvarterløftsekretariatet Holmbladsgade. Udført Højgaard & Schultz A/S, domicil, Gladsaxe. Planlægning af område med detaljering af de nære udearealer samt indvendig atriumhave. Bygherre: Højgaard & Schultz A/S. Udført Kalvebod Brygge, Nykredit og Hotel Marriott. Havnepromenade, pladser og parkering. Bygherre: Kalvebodkonsortiet. Udført Coloplast, Humlebæk, Trafikanlæg og landskab. Bygherre: Højgaard & Schultz A/S. Udført og Kronborg Slot. Renovering af adgangsforhold, parkering m.v. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført Frederikskaj, domiciler for Nokia, Sonofon, Philips og Daimler- Chrysler. Adgangsveje, parkering og haveanlæg. Bygherre: Højgaard & Shultz A/S. Udført Tingbjerg, belysningsplpan Øster Allé, København med CitySwan

10 Bispeengbuen, København Man kan se Bispeengbuen som en stiliseret skov, hvor de mange betonsøjler danner skovens stammer, og kørebanen danner skovens kroner. Billedet tydeliggøres ved at forstærke udtrykket af skov med flere stammer af beton. Effekten er tæthed i skoven, og lyssætningen af kørebanens underside giver virkning af lysgennemfald i kronerne. På strækningen fra Borups Allé til Nordre Fasanvej iscenesættes et bevægelseseksperimentarium, der indeholder mange forskellige muligheder for klatring. Fx er det muligt at komme fra den ene ende til den anden, uden at røre jorden jorden er giftig. Der vil være redskaber, der udfordrer på mange niveauer, og undervejs passerer man fitness, styrketræning, parkour, gynger osv. Bevægelseslandskabet henvender sig til mange aldersgrupper og vil tiltrække folk fra et større regionalt område. Rammen for bevægelseslandskabet er alle de nye søjler, og det er på dem, at de nødvendige fittings monteres. Bevægelseslandskabet brydes af fem mødesteder; et gør-det-selv autoværksted, et stort spejlbassin, en catwalk, en blomsterhave med lodrette bede og et folkekøkken, der skal drives af beboerne i området. Bygherre: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommmune Skitseforslag 2009 Forventet udførelse

11 Cykeludfordringsbaner, Københavns Befæstning Voldparken Projektet om Cykeludfordringsbanerne på Københavns Befæstning, er en del af et større projekt, der skal gøre kendskabet og brugen af befæstningen større. Overordnet set er formaålet med banerne: Slotsherrensvej Ejbylejren At understøtte Københavns Befæstning som en attraktion, der opleves bedst på cykel. Roskildevej At formidle cyklens historiske rolle på befæstningen og formidle befæstningens historie som helhed. At børn og voksne får en sjov og udfordrende cykeloplevelse langs befæstningen. Glostruplejren Brøndbyskoven Vi tager udgangspunkt i befæstningens materialer og arkitektur i udformningen af cykeludfordringsbanerne.voldprofilet og befæstningens markante arkitektoniske elementer udgør i stiliseret form elementerne i de enkelte baner. Paradislejren Vi udpeger og forenkler fire elementer fra voldprofilet, som vi arbejder med i udformningen af cykeludfordringsbanerne. De fire elementer er: Voldgraven, voldkronen, voldsiden og kaponieren. Banerne ligger som perler på en snor og fungerer som enkeltbaner, men supplerer hinanden i den store sammenhæng. De fire cykeludfordringsbaner udvikles, så de funktionelt og formgivningsmæssigt fremstår forskellige. Vi udvikler banerne, så vi opnår en mangfoldighed og variation i udfordringer og brug. voldside kaponiere voldkrone på toppen voldgrav Bygherre: Kræftens Bekæmpelse hen over på siden på kanten Skitseforslag 2010 ved siden af rundt om Forventet udførelse i bunden

12 Fodboldeksperimentarium, Herning En omdannelse af det traditionelle fodboldanlæg til et spændende og nyskabende fodboldeksperimentarium. Forslaget er at skabe et varieret fodboldlandskab, både hvad angår funktionel aktivitet, æstetisk oplevelse og naturmæssigt indhold. Aktivitetsbåndet er centrum i parken. Her finder man de mest redskabskrævende aktiviteter, der kan benyttes alene eller i små grupper. Bevæger man sig væk fra aktivitetsbåndet opfordrer anlægget til aktiviteter, der er mere pladskrævende. De geometriske jordvolde er med til at trækker folk gennem anlægget, samtidig danner de bagrund og scene for de forskellige aktiviter i ekperimentariet. Der er mange mulighederne for aktivitet i fodboldeksperimentariet. Ud over mange forskellige og nytænkende fodboldøvelser er der blandt andet mulighed for styrketræning, parkour, lege- og klatrelandskab, balancelandskab, skovtur osv. Fodboldlandskabet henvender sig både til fodboldspillere på alle niveauer, men også til alle andre der er interesserede i at besøge det store bevægelseslandskab. Fodboldeksperimentariet vil tiltrække folk fra hele landet. Projekteret: Udføres: Bygherre: Herning Kommune og Bold- klubben Herning Fremad. Ingeniør: Orbicon Leif Hansen Anlægssum: 16 mio. kr.

13 Ny løberute i Søndermarken Projektet skal afsøge mulighederne for at lægge en moderne interaktiv funktion ned i et historisk haveanlæg, for at tilgodese en ny gruppe brugere, men uden at haven mister sin værdighed. Forslaget indeholder 4 lag; en løbesti rundt i havens periferi på nyt grus/ kunststofunderlag, pullertbelysning af stien med interaktiv styring, markering af alle havens entréer og endelig fire mødesteder med et udvalg af faciliteter til træning, opbevaring, information, drikkevand etc. Mødesteder og entréer har en klar designmæssig sammenhæng, og den overordnede hensigt med projektet er at henlede opmærksomheden på haven og dens nye muligheder og motiverer flere til at løbe, også når det er mørkt. Under skitsering Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrrelsen i samarbejde med LOA Balancebomme Træstammer Opbevaring Info Klatretræer Klatrenet Stubbe Line Skovbund VILDNISSET

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Annemette Fredslund Aagaard

Annemette Fredslund Aagaard CURRICULUM VITAE NAVN ALDER UDDANNELSE PROFESSIONELT FORLØB NØGLEKVALIFIKATIONER IT KUNDSKAB EFTERUDDANNELSE Annemette Fredslnd Aagaard Født 1966 Landskabsarkitekt cand. arch. fra Arkitektskolen i Aarhs

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

PROCESLEDELSE KLIENT UDBUD VÆRDIER VISION IDE- OG KONCEPTUDVIKLING PROGRAMMERING REFERENCE BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROJEKTERING

PROCESLEDELSE KLIENT UDBUD VÆRDIER VISION IDE- OG KONCEPTUDVIKLING PROGRAMMERING REFERENCE BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROJEKTERING BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROCESLEDELSE IDE- OG KONCEPTUDVIKLING UDBUD PROJEKTERING Karlsson arkitekter er etableret i 2007 med fokus på at yde en professionel og serviceorienteret rådgivning baseret på en

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Landskabsarkitekt. Fødselsdato: 15. december 1972. Kontaktinfo: kb@brandtlandskab.dk / +45 3064 3336

Landskabsarkitekt. Fødselsdato: 15. december 1972. Kontaktinfo: kb@brandtlandskab.dk / +45 3064 3336 CURRICULUM VITAE KATHRINE BRANDT Titel: Nationalitet: Landskabsarkitekt Dansk Fødselsdato: 15. december 1972 Kontaktinfo: kb@brandtlandskab.dk / +45 3064 3336 Professionel erfaring: Brandt Landskab, Tegnestueindehaver

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S Byggesag : Tingstedet, Ølstykke Bygherre : Boligplan 2 ApS Tidsperiode : 2006-2007 Karakter : Opførelse af 17 andelsboliger Omfang : 1.748 m² Jens Abildgaard Landsk.ark.: Landskab & Rum ApS Byggesag :

Læs mere

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse:

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse: CV - Anders Bergmann Personlige oplysninger: Fornavn: Anders Efternavn: Bergmann Fødselsdato: 05-07-1978 Stilling: Arkitekt Gade og nr.: Søren Norbysvej 41 Postnummer: 9900 By: Frederikshavn Land: Danmark

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Akademisk Arkitektforening. (AA) Medlem siden 2008 Medlemsnr. 5570

Akademisk Arkitektforening. (AA) Medlem siden 2008 Medlemsnr. 5570 CURRICULUM VITAE Navn: Vibeke Rønnow Fødselsår: 1950 Nationalitet: Profession: Dansk Landskabsarkitekt MDL. Arkitekt MAA Foreninger: Danske Landskabsarkitekter. (DL) Medlem siden 1987 Akademisk Arkitektforening.

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

REFERENCELISTE Projekter og planlægningsopgaver udført af Finn Jørsboe landskabsarkitekter MDL

REFERENCELISTE Projekter og planlægningsopgaver udført af Finn Jørsboe landskabsarkitekter MDL REFERENCELISTE Projekter og planlægningsopgaver udført af Finn Jørsboe landskabsarkitekter MDL BEBYGGELSESPLANER Nyt boligområde på Hanehoved ved Frederikværk - Bebyggelses- og landskabsplan - udført for

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

KICK OFF LYON BYRUMSBELYSNING, FACADEBELYSNING & GÅRDRUMSBELYSNING

KICK OFF LYON BYRUMSBELYSNING, FACADEBELYSNING & GÅRDRUMSBELYSNING KICK OFF LYON BYRUMSBELYSNING, FACADEBELYSNING & GÅRDRUMSBELYSNING Merete Madsen, Belysningsarkitekt & team leader for Lighting i Grontmij DAGSLYS KUNSTSLYS SKUMRING DAG AFTEN NAT BYRUMSBELYSNING Facader

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte ernes Pensionskasse Adserballe & Knudsen A/S Alectia A/S Erik Møller A/S Fagentreprise Blikkenslagerarbejder 3,2 millioner kroner 3.600 kvm

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

AQTIV IDRÆTSANLÆG I HAVNEN - Sætter alle havnebyer nu samme kurs?

AQTIV IDRÆTSANLÆG I HAVNEN - Sætter alle havnebyer nu samme kurs? AQTIV IDRÆTSANLÆG I HAVNEN - Sætter alle havnebyer nu samme kurs? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden ætter alle havnebyer nu samme kurs? 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City Sejlhuset 118 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elm Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere