F i r m a p r æ s e n t a t i o n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F i r m a p r æ s e n t a t i o n"

Transkript

1 Firmapræsentation

2 GHB Landskabsarkitekter a/s Carl Jacobsens Vej 16, opg Valby Medlem af PLR Telefon Telefax Danske Bank Konto CVR-nr INDEHAVERE Torben Møbjerg Landskabsarkitekt MDL Cand. Hort fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole 1989 Morten Weeke Borup Arkitekt MAA MDL Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1993 Jacob Fischer Landskabsarkitekt MAA MDL Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1995 MEDARBEJDERE Caroline Andersen, Landskabsarkitekt MDL, 2000 Matilda Andersson, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Dea Wissenberg Bruun, Landskabsarkitekt MDL, 2003 Henrik Dixen Dausell, Landskabsarkitekt MDL, 2000 Nina Due, Landskabsarkitekt MDL, 2008 Trine Dybdal Emmersen, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Søren Ganer, Arkitekt MAA, 2007 Mikkel Hjort, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Rosa Siri Lund, Arkitekt MAA, 2006 Marianne Rimer, Landskabsarkitekt MDL, 1989 Linda Schmidt, Landskabsarkitekt MDL, 2004 Rie Nielsen, Bachelor Hort. Arch. under uddannelse Troels Lindegaard, Akademiingeniør, IT ansvarlig Anne Kyst Hansen, kommunikation og sekretær Lonni Grønvall, Bogholder Birkerød Hovedgade, park Folketingets hovedindgang Asfaltbule, Ny Nørrebro Park Nørrebropark, klokketårn

3 TEGNESTUEN GHB Landskabsarkitekter a/s består af tre indehavere og 15 faste medarbejdere, der danner et stærkt team, som dækker alle fagets facetter. Vores arbejdsområde omfatter alt fra byplanlægning og landskabsarkitektur til design, og vi varetager alle rådgivningsfaser fra den indledende proces med brugerinddragelse, over skitsering og hovedprojektering til udbud, tilsyn og byggeledelse. Vi mener, at den arkitektoniske udformning udspringer i stedets særlige kvaliteter, karakter og situation, og derfor løser vi de enkelte opgaver på hver sin måde. Vi skaber uderum og landskaber, som er poetiske, inspirerende og funktionelle. Uderum, der er rare at opholde sig i og arkitektonisk og teknisk holdbare over lang tid. I vores arbejde prioriterer vi ikke kun forandring, men også forbedring med mest mulig valuta for pengene. Vi vægter samarbejde og konstruktiv dialog med brugere og bygherre højt for at sikre løsninger med stor brugsværdi og bredde. Vi har stor erfaring i at håndtere den indledende proces med brugerinddragelse, som også er en pædagogisk opgave, idet vi mener, at det er rådgiverens rolle at åbne lægfolks øjne for nye muligheder og alternative løsningsmodeller. Tegnestuen deltager jævnligt i både åbne og indbudte konkurrencer, hvoraf en stor del er blevet præmieret. Gennem konkurrencerne får vi mulighed for konstant at få vores kunstneriske og arkitektoniske niveau bedømt. Vandleg, Ny Nørrebro Park Tingbjerg, pladser og veje VISION Vi vil være den mest toneangivende tegnestue i Danmark, og vi vil være anerkendt og respekteret som en af landets førende og mest dynamiske tegnestue i kraft af fagligt niveau, sikre arkitektoniske løsninger og som attraktiv arbejdsplads. MILJØ Hos GHB investerer vi i vores ansattes fremtid og karriereudvikling, og vi forventer, at den enkelte medarbejder er engageret og tager ansvar for sin egen kompetenceudvikling. Uddannelse og udvikling er en løbende proces, hvor den enkeltes mål og færdigheder tilpasses udviklingen i jobbet og branchen. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor skaber vi grundlaget for et trygt og godt arbejdsklima. Vi giver vores medarbejdere optimale vilkår i form af en fast og personlig arbejdsstation i åbne kontorlandskaber, flekstid og en minimal byrde af overarbejde. Vi garanterer vore medarbejdere faste ansættelsesvilkår, mentorordning for nye ansatte, barselsordning og halvårlige medarbejderudviklingssamtaler med målsætningsevaluering. Vores ansatte danner med deres forskellige uddannelser, erfaringer og kompetencer et stærkt fagligt team. Vi udfordrer og motiverer ved at give alsidige arbejdsopgaver, stort ansvar og økonomiske ressourcer til efteruddannelse. Humor og fællesskab, overskud og inspiration er også et vigtigt fundament for at sikre det gode arbejdsklima. Vi har en fast frokostordning med skiftende kokke, der laver mad til hele tegnestuen. Sammen med alle vores medarbejdere er vi på en årlig studietur, og vi har sociale og faglige arrangementer både med og uden ledelse. Dansk Jødisk Museum Markedshal, Ny Nørrebro Park

4 KULTUR Vi lægger vægt på et åbent og uformelt miljø, hvor vores medarbejdere føler sig godt tilpas. Et miljø, hvor vores medarbejdere kan inspireres, finde ro til fordybelse og udfolde sig. Et miljø, hvor hver enkelt finder udfordring, modspil og sparring. I GHB mener vi, at vi gennem en sund virksomhedskultur skaber en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Det er vigtigt, at vi har et godt kommunikativt forhold til hinanden, at vi viser omærksomhed og interesse for hinandens arbejdsområder og støtter hinanden via erfaringsbaseret videndeling. Vi ser et godt og ambitiøst lederskab som vejen til succes. Vi tror på styrken ved en veldefineret, men flad hierarkisk struktur og interaktion mellem ledere og medarbejdere på tværs af kompetencer og funktioner. Vi respekterer hinandens arbejde og kompetencer. HISTORIE GHB Landskabsarkitekter a/s blev etableret i 2001 og er en videreførelse af Ginman Harboe Borup Landskabsarkitekter A/S. Tegnestuens historie rækker tilbage til Ole Nørgaard og C. Th. Sørensens tid, og vores omfattende arkiv indeholder derfor materiale fra 50 erne og fremefter. Tingbjerg, renovering af haver KVALITET Tegnestuens varemærke har i generationer været et yderst grundigt projekteringsarbejde på baggrund af stort teknisk erfaringsgrundlag. Vores projekter er altid udført i en høj og langtidsholdbar kvalitet, der styringsmæssigt også lever op til ISO Vi arbejder med miljømæssig bæredygtighed, og i arbejdet indgår konsultation med forskningsinstitutioner, der udfører løbende forskning indenfor området. VÆRKTØJER Tegnestuen projekterer med AutoCad i henhold til bips-normer for filhåndtering, ligesom tegningsarkivering, dokumentskrivning og udsendelse sker efter bips-retningslinier. GHB har været med til at udvikle og vedligeholde landskabsdelen af bips-lagstrukturen samt beskrivelsesværktøjet ligesom GHB har været med til at udvikle landskabsdelen af DBK under bips. GHB har i mange sager og gennem mange år arbejdet med digital projektering med projektweb og byggeweb. Hardware og software bliver løbende opdateret, og i øjeblikket råder vi over 20 arbejdsstationer med tilhørende reproudstyr. Der arbejdes på Windows baserede arbejdsstationer, og Officepakken er standard, ligesom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Adobe InDesign samt SketchUp Pro er en del af tegnestuens software. Vi har eget trykkeri med A0-storkopi, A0-plottere samt A3- laserfarveprintere. Efter hver arbejdsdag foretages backup, og tegnestuens ITsystem er under konstant virusovervågning. Gårdhaver, PBS i Ballerup Tingbjerg, renovering af haver

5 KVALITETSSIKRING Kvalitetssikring udføres efter retningslinier fra Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Miljø og ressourcebevidsthed har gennem årene indgået i vores bestræbelse på at sikre projekternes kvalitet og eksistens i lang tid fremover. Denne målsætning er basis for vort arbejde hen imod miljømæssigt bæredygtige principper for løsning af tegnestuens mange og vidt forskellige opgaver. FAGLIGE ORGANISATIONER Tegnestuen er medlem af PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. FORSIKRING Tegnestuen har tegnet arkitektansvarsforsikring i Tryg-Baltica under PLR s kollektive forsikringsaftale. REGNSKABSTAL Omsætning Resultat efter skat Egenkapital MEDARBEJDERE Arkitekter Landskabsarkitekter Heraf partnere Øvrigt personale Administration Øcity Bypark, Ørestaden Papirkurven Input, designet for Veksø Legeplads, Roholmskolen

6 UDVALGTE OPGAVER NBSP, Niels Bohr Science Park i København. I samarbejde med VLA, C&C og Rambøll. Stort videnskabscenter i Universitetsparken. Bygherre: Undervisningsministeriet og Universitetet. Bagsværd Skole, ny folkeskole. I samarbejde med Nørr & Sigsgaard. Bygherre: Bagsværd Kommune. Under projektering. Århus Kommune Ny Administrationsbygning. I samarbejde med SHL og Grontmij I Carl Bro. Bygherre: Århus Kommune. Under projektering. Fredensborg Slotshave. Konkurrenceforslag til fornyelse af barokhavens to hovedelementer; Brede Allé og Parterrehaven. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen Nyt statsfængsel på Falster. Konkurrenceforslag til udformning af nyt lukket fængsel i samarbejde med PLH og Alectia m.fl. Delt 1. præmie efter 1. fase. Bygherre: Justitsministeriet - Direktoratet for kriminalforsorgen. 2. fase af konkurrencen pågår. Bella Hotel, Amager. Udformning af ankomstarealer med parterreanlæg, veje og øvrige friarealer til nordens største hotel i samarbejde med 3XN. Bygherre: Bella Center. Under udførelse. Sølyst. Ny ankomstplads og parkeringsplads til det nyrenoverede palæ. Bygherre: Det Kgl. Danske Skydeselskab. Indviet 2010 Lufthavnsparken, Kastrup. Fornyelse af friarealer for større boligbebyggelse. Bygherre: Den selvejende institution Lufthavnsparken. Under projektering. Musicon, en ny bydel i Roskilde Syd som skal danne ramme for kultur, uddannelse, erhverv og boliger. I samarbejde med COWI. Bygherre: Roskilde Kommune. Under projektering. Ny hovedindgang og parkeringsplads til Transportministeriet. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen. Indviet 2010 Metropolzonen. Helhedsplan og hovedprojekt for Vester Voldgade og Dantes Plads. I samarbejde med Cobe og Grontmij I Carl Bro. Bygherre: Københavns Kommune. Under projektering. Bispeengbuen. Aktivering af arealet under broen til nyt opholds og eventsted for områdets beboere. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune. Gråbrødre Plads, Odense. Indbudt konkurrence om fornyelse af en af Odenses vigtigste pladser centralt i byen. Udarbejdet i samarbejde med Professor Steen Høyer. Bygherre: Odense Kommune. Indviet 2010 Øster Allé. Forslag til ny udsmykning af belægning og nyt belysningskoncept inkl. programmertbar effektbelysning samt hovedprojektering. I samarbejde med Grontmij Carl Bro. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2010 Codan, forplads Tingbjerg, City Swan armatur Holmehaven, skaterpark

7 Sarpsborg, Norge. Projektforslag til ny gågade med pladser og vandkunster i dialog med borgerne. Bygherre: Sarpsborg Kommune Osted bygennemfart. Forslag til ny vejudformning i samarbejde med Moe & Brødsgaard. Skitsering i dialog med borgerne. Bygherre: Vejdirektoratet. Under udførelse. Novo Nordisk, Måløv. Helhedsplan. Projektering af ny ankomstgård og kantinehave, ny parkeringsplads øst samt hovedallé mm Ny hovedindgang til Folketinget og helhedsplan for Rigsdagsgården. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen og Folketinget. Indviet Indbudt projektkonkurrence om Superkilen på Nørrebro. Superkilen er et større urbant parkstrøg, placeret mellem Nørrebrogade og Tagensvej, som en fortsættelse af forbindelsen på tværs af København. Bygherre: Københavns Kommune. Delt Ørestad Syd. Forslag til konkurrence om helhedsplan og 7 pladser i den Sydlige del af Ørestaden. Bebyggelsen er målt på kvadratmeter, den mest omfattende i Danmarkshistorien. Bygherre: By & Havn. Under projektering. Ny have til Kronprinsparret ved Frederik VIII s Palæ på Amalienborg. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen. Under udførelse. Øcity Bypark, Ørestad. Byparken er et af Ørestad City s vigtigste byrum og har til formål både at være beboernes have og samtidig en offentlig park. Udarbejdet i samarbejde med Mutopia. Indviet 2008 Næstved Plejecenter, konkurrence. Et forløb af lukkede temahaver byder på en variation af oplevelser. Arkitekt: VLA. Indviet Tingbjerg. Renovering af stort samlet boligområde i dialog med beboerne med fokus på uderum, gader, pladser og en ny offentlig og privat belysning for hele området. Bygherre: FSB, SAB v. KAB samt Københavns Kommune Special Mentioning i den internationale City.Peolple. Light Award 2009 af LUCI Association og Philips for belysningsprojektet. AAB Afd. 58, Heimdalsgade Nørrebro. Nyt gårdanlæg til boligbebyggelse for 250 boliger. Skitsering med beboerinddragelse. Bygherre: AAB. Under udførelse. Brøndby Nord. Renovering af udearealer for boligbebyggelse med 450 boliger. AAB afd. 57. Bygherre: AAB. Udført Fornyelse af friarealer i Urbanplanen med 2000 boliger og tæt samarbejde med brugere. Arkitekt: JJW. Bygherre: 3B. Udført 2009 Rødegårdsparken på Amager. Fornyelse af kvarterspark med inddragelse af brugere. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2008 Fornyelse af gårdanlæg på Slotsholmen, Indenrigs og Sundhedsministeriet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indviet Tingbjerg, Cirkelserien Gammel Torv, Slagelse Tingbjerg, Haverum Tingbjerg, Haverum

8 Hvissinge Øst. Bebyggelsesplan for 400 boliger med fælles grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune. Udført Boligprojekt ved Frederikskaj, København i samarbejde med D+W. Bygherre: MT Højgaard. Udført Boligprojekt i Teglværkshavnen, København i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Indbudt landskabskonkurrence. Gl. Torv og Nygade i Slagelse. Ny udformning af plads med programmerbar specialbelysning samt gågade. Bygherre: Slagelse Kommune. Indviet 2006 Nørrebro Park, i samarbejde med Professor Steen Høyer. Fornyelse af 1 km lang bypark. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2007 Konsulent for Realdania Fonden til udarbejdelse og styring af kampagne for bevarelse af herregårdshaver Forslag til udviklingsstrategi for Ørestadpark og pladsen ved Ferring, i samarbejde med Mutopia. Bygherre: Ørestadsselskabet Forslag til konkurrence om handicapfaciliteter ved Udsholt strand. Bygherre: Frederiksborg Amt Gentofte Bydelscentre. Forslag til ny udformning af seks bydelscentre i Gentofte Kommune. Parallelle opdrag. Bygherre: Gentofte Kommune. Udført Birkerød Hovedgade. Konkurrence om idéoplæg til Helhedsplan for Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune. Gågaden med tilhørende pladser er udført Teglholms Have. Projektforslag til Boligbebyggelse i Københavns Sydhavn med stort fælles haveanlæg ud til kvarterets grønne kile. Bygherre: MT Højgaard. Udført Forplads til Det Kgl. Biblioteks gamle indgang og Dansk Jødisk Museum. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indviet Mellemrummet. Realisering af vinderprojekt for Real Dania konkurrence om aktivitetspark mellem by og havn. Bygherre: Hundested Kommune. Indviet Codan. Ny forplads med vandkunst og parkering samt taghave til nyt domicil ved Gl. Kongevej. Bygherre: Codan. Indviet oktober Fredensborg Slot. Terrasse, privat have for Kronprinsparret og adgangsvej. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført Marienborg Slot. Omlægning af forplads m.v. Statsministeriet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført , Fornebu Centralpark. Parkområde for ny større bydel på arealet ved Oslos nedlagte lufthavn. Bygherre: Statsbygg. Skitseforslag udført Århus-Ålborg Nærbane. Program og hovedprojekt for etablering af 7 nye nærbanestationer i Ålborg og Århus, herunder forplads og adgangsveje for stationer i Ålborg kommune. Bygherre: Banestyrelsen og Ålborg Kommune. Udført To stationer er efterfølgende blevet præmieret af Støvring og Aalborg kommuner. Nordvestbanen, Regstrup Station Nørrebropark, skaterområde Aktivitetspark Hundested Dansk Jødisk Museum, forplads

9 Nordvestbanen. Fornyelse af 8 stationer mellem Roskilde og Kalundborg. Nye forpladser med tilhørende cykelparkering og parkering. Bygherre: DSB salg & stationer, Forretnings og stationsudvikling. Udført Anlægget er tildelt en udmærkelse indenfor jernbaneverdenen gennem Brunel Awards. Vridsløselille Skole, Birkelundsskolen og Roholmskolen. Renovering af skolegård og idrætsanlæg. Bygherre: Albertslund Kommune. Udført Beplantningsstrategi for Albertslund Syd. Renoveringsplan for boligområde med 2200 boliger. Bygherre: Albertslund Kommune, Helhedsorienteret byfornyelse. Udført Vestgrønningen. Fornyelse af 2 km lang parkstrøg langs boligområde. Bygherre: Albertslund Kommune. Udført Kolding Bymidte, fornyelse af alle pladser og gågader samt inventar. I samarbejde med Professor Sven-Ingvar Andersson. Bygherre: Kolding Kommune. Udført Chr. Brygge 6, Slotsholmen. Ny forplads med parkering, parterreanlæg og overdækket entréparti. Bygherre: Folketinget. Udført Borups Allé. Projektforslag til forskønnelse af 5 km indfaldsvej til København. Bygherre: Vejdirektoratet. Projektforslag udført PBS. Gårdhaver i PBS kontorbyggeri, Ballerup. Bygherre: PBS. Udført Bremensgade. Ny kvartersplads på 2000 m2 udført i tæt samarbejde med beboerne. Bygherre: Kvarterløftsekretariatet Holmbladsgade. Udført Højgaard & Schultz A/S, domicil, Gladsaxe. Planlægning af område med detaljering af de nære udearealer samt indvendig atriumhave. Bygherre: Højgaard & Schultz A/S. Udført Kalvebod Brygge, Nykredit og Hotel Marriott. Havnepromenade, pladser og parkering. Bygherre: Kalvebodkonsortiet. Udført Coloplast, Humlebæk, Trafikanlæg og landskab. Bygherre: Højgaard & Schultz A/S. Udført og Kronborg Slot. Renovering af adgangsforhold, parkering m.v. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført Frederikskaj, domiciler for Nokia, Sonofon, Philips og Daimler- Chrysler. Adgangsveje, parkering og haveanlæg. Bygherre: Højgaard & Shultz A/S. Udført Tingbjerg, belysningsplpan Øster Allé, København med CitySwan

10 Bispeengbuen, København Man kan se Bispeengbuen som en stiliseret skov, hvor de mange betonsøjler danner skovens stammer, og kørebanen danner skovens kroner. Billedet tydeliggøres ved at forstærke udtrykket af skov med flere stammer af beton. Effekten er tæthed i skoven, og lyssætningen af kørebanens underside giver virkning af lysgennemfald i kronerne. På strækningen fra Borups Allé til Nordre Fasanvej iscenesættes et bevægelseseksperimentarium, der indeholder mange forskellige muligheder for klatring. Fx er det muligt at komme fra den ene ende til den anden, uden at røre jorden jorden er giftig. Der vil være redskaber, der udfordrer på mange niveauer, og undervejs passerer man fitness, styrketræning, parkour, gynger osv. Bevægelseslandskabet henvender sig til mange aldersgrupper og vil tiltrække folk fra et større regionalt område. Rammen for bevægelseslandskabet er alle de nye søjler, og det er på dem, at de nødvendige fittings monteres. Bevægelseslandskabet brydes af fem mødesteder; et gør-det-selv autoværksted, et stort spejlbassin, en catwalk, en blomsterhave med lodrette bede og et folkekøkken, der skal drives af beboerne i området. Bygherre: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommmune Skitseforslag 2009 Forventet udførelse

11 Cykeludfordringsbaner, Københavns Befæstning Voldparken Projektet om Cykeludfordringsbanerne på Københavns Befæstning, er en del af et større projekt, der skal gøre kendskabet og brugen af befæstningen større. Overordnet set er formaålet med banerne: Slotsherrensvej Ejbylejren At understøtte Københavns Befæstning som en attraktion, der opleves bedst på cykel. Roskildevej At formidle cyklens historiske rolle på befæstningen og formidle befæstningens historie som helhed. At børn og voksne får en sjov og udfordrende cykeloplevelse langs befæstningen. Glostruplejren Brøndbyskoven Vi tager udgangspunkt i befæstningens materialer og arkitektur i udformningen af cykeludfordringsbanerne.voldprofilet og befæstningens markante arkitektoniske elementer udgør i stiliseret form elementerne i de enkelte baner. Paradislejren Vi udpeger og forenkler fire elementer fra voldprofilet, som vi arbejder med i udformningen af cykeludfordringsbanerne. De fire elementer er: Voldgraven, voldkronen, voldsiden og kaponieren. Banerne ligger som perler på en snor og fungerer som enkeltbaner, men supplerer hinanden i den store sammenhæng. De fire cykeludfordringsbaner udvikles, så de funktionelt og formgivningsmæssigt fremstår forskellige. Vi udvikler banerne, så vi opnår en mangfoldighed og variation i udfordringer og brug. voldside kaponiere voldkrone på toppen voldgrav Bygherre: Kræftens Bekæmpelse hen over på siden på kanten Skitseforslag 2010 ved siden af rundt om Forventet udførelse i bunden

12 Fodboldeksperimentarium, Herning En omdannelse af det traditionelle fodboldanlæg til et spændende og nyskabende fodboldeksperimentarium. Forslaget er at skabe et varieret fodboldlandskab, både hvad angår funktionel aktivitet, æstetisk oplevelse og naturmæssigt indhold. Aktivitetsbåndet er centrum i parken. Her finder man de mest redskabskrævende aktiviteter, der kan benyttes alene eller i små grupper. Bevæger man sig væk fra aktivitetsbåndet opfordrer anlægget til aktiviteter, der er mere pladskrævende. De geometriske jordvolde er med til at trækker folk gennem anlægget, samtidig danner de bagrund og scene for de forskellige aktiviter i ekperimentariet. Der er mange mulighederne for aktivitet i fodboldeksperimentariet. Ud over mange forskellige og nytænkende fodboldøvelser er der blandt andet mulighed for styrketræning, parkour, lege- og klatrelandskab, balancelandskab, skovtur osv. Fodboldlandskabet henvender sig både til fodboldspillere på alle niveauer, men også til alle andre der er interesserede i at besøge det store bevægelseslandskab. Fodboldeksperimentariet vil tiltrække folk fra hele landet. Projekteret: Udføres: Bygherre: Herning Kommune og Bold- klubben Herning Fremad. Ingeniør: Orbicon Leif Hansen Anlægssum: 16 mio. kr.

13 Ny løberute i Søndermarken Projektet skal afsøge mulighederne for at lægge en moderne interaktiv funktion ned i et historisk haveanlæg, for at tilgodese en ny gruppe brugere, men uden at haven mister sin værdighed. Forslaget indeholder 4 lag; en løbesti rundt i havens periferi på nyt grus/ kunststofunderlag, pullertbelysning af stien med interaktiv styring, markering af alle havens entréer og endelig fire mødesteder med et udvalg af faciliteter til træning, opbevaring, information, drikkevand etc. Mødesteder og entréer har en klar designmæssig sammenhæng, og den overordnede hensigt med projektet er at henlede opmærksomheden på haven og dens nye muligheder og motiverer flere til at løbe, også når det er mørkt. Under skitsering Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrrelsen i samarbejde med LOA Balancebomme Træstammer Opbevaring Info Klatretræer Klatrenet Stubbe Line Skovbund VILDNISSET

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces. firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger slår dørene op til et storslået arrangement i Bella Center den 5. - 6. september!

BL Danmarks Almene Boliger slår dørene op til et storslået arrangement i Bella Center den 5. - 6. september! KO N FE RE NC E BL Danmarks Almene Boliger slår dørene op til et storslået arrangement i Bella Center den 5. - 6. september! På Almene Boligdage 2014 vil vi vise, hvad de almene boligorganisationer er

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA?

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA? FILANTROPI A B FILANTROPI DET BYGGEDE MILJØ Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskulturen omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2013 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2011 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere