F i r m a p r æ s e n t a t i o n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F i r m a p r æ s e n t a t i o n"

Transkript

1 Firmapræsentation

2 GHB Landskabsarkitekter a/s Carl Jacobsens Vej 16, opg Valby Medlem af PLR Telefon Telefax Danske Bank Konto CVR-nr INDEHAVERE Torben Møbjerg Landskabsarkitekt MDL Cand. Hort fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole 1989 Morten Weeke Borup Arkitekt MAA MDL Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1993 Jacob Fischer Landskabsarkitekt MAA MDL Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1995 MEDARBEJDERE Caroline Andersen, Landskabsarkitekt MDL, 2000 Matilda Andersson, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Dea Wissenberg Bruun, Landskabsarkitekt MDL, 2003 Henrik Dixen Dausell, Landskabsarkitekt MDL, 2000 Nina Due, Landskabsarkitekt MDL, 2008 Trine Dybdal Emmersen, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Søren Ganer, Arkitekt MAA, 2007 Mikkel Hjort, Landskabsarkitekt MDL, 2007 Rosa Siri Lund, Arkitekt MAA, 2006 Marianne Rimer, Landskabsarkitekt MDL, 1989 Linda Schmidt, Landskabsarkitekt MDL, 2004 Rie Nielsen, Bachelor Hort. Arch. under uddannelse Troels Lindegaard, Akademiingeniør, IT ansvarlig Anne Kyst Hansen, kommunikation og sekretær Lonni Grønvall, Bogholder Birkerød Hovedgade, park Folketingets hovedindgang Asfaltbule, Ny Nørrebro Park Nørrebropark, klokketårn

3 TEGNESTUEN GHB Landskabsarkitekter a/s består af tre indehavere og 15 faste medarbejdere, der danner et stærkt team, som dækker alle fagets facetter. Vores arbejdsområde omfatter alt fra byplanlægning og landskabsarkitektur til design, og vi varetager alle rådgivningsfaser fra den indledende proces med brugerinddragelse, over skitsering og hovedprojektering til udbud, tilsyn og byggeledelse. Vi mener, at den arkitektoniske udformning udspringer i stedets særlige kvaliteter, karakter og situation, og derfor løser vi de enkelte opgaver på hver sin måde. Vi skaber uderum og landskaber, som er poetiske, inspirerende og funktionelle. Uderum, der er rare at opholde sig i og arkitektonisk og teknisk holdbare over lang tid. I vores arbejde prioriterer vi ikke kun forandring, men også forbedring med mest mulig valuta for pengene. Vi vægter samarbejde og konstruktiv dialog med brugere og bygherre højt for at sikre løsninger med stor brugsværdi og bredde. Vi har stor erfaring i at håndtere den indledende proces med brugerinddragelse, som også er en pædagogisk opgave, idet vi mener, at det er rådgiverens rolle at åbne lægfolks øjne for nye muligheder og alternative løsningsmodeller. Tegnestuen deltager jævnligt i både åbne og indbudte konkurrencer, hvoraf en stor del er blevet præmieret. Gennem konkurrencerne får vi mulighed for konstant at få vores kunstneriske og arkitektoniske niveau bedømt. Vandleg, Ny Nørrebro Park Tingbjerg, pladser og veje VISION Vi vil være den mest toneangivende tegnestue i Danmark, og vi vil være anerkendt og respekteret som en af landets førende og mest dynamiske tegnestue i kraft af fagligt niveau, sikre arkitektoniske løsninger og som attraktiv arbejdsplads. MILJØ Hos GHB investerer vi i vores ansattes fremtid og karriereudvikling, og vi forventer, at den enkelte medarbejder er engageret og tager ansvar for sin egen kompetenceudvikling. Uddannelse og udvikling er en løbende proces, hvor den enkeltes mål og færdigheder tilpasses udviklingen i jobbet og branchen. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor skaber vi grundlaget for et trygt og godt arbejdsklima. Vi giver vores medarbejdere optimale vilkår i form af en fast og personlig arbejdsstation i åbne kontorlandskaber, flekstid og en minimal byrde af overarbejde. Vi garanterer vore medarbejdere faste ansættelsesvilkår, mentorordning for nye ansatte, barselsordning og halvårlige medarbejderudviklingssamtaler med målsætningsevaluering. Vores ansatte danner med deres forskellige uddannelser, erfaringer og kompetencer et stærkt fagligt team. Vi udfordrer og motiverer ved at give alsidige arbejdsopgaver, stort ansvar og økonomiske ressourcer til efteruddannelse. Humor og fællesskab, overskud og inspiration er også et vigtigt fundament for at sikre det gode arbejdsklima. Vi har en fast frokostordning med skiftende kokke, der laver mad til hele tegnestuen. Sammen med alle vores medarbejdere er vi på en årlig studietur, og vi har sociale og faglige arrangementer både med og uden ledelse. Dansk Jødisk Museum Markedshal, Ny Nørrebro Park

4 KULTUR Vi lægger vægt på et åbent og uformelt miljø, hvor vores medarbejdere føler sig godt tilpas. Et miljø, hvor vores medarbejdere kan inspireres, finde ro til fordybelse og udfolde sig. Et miljø, hvor hver enkelt finder udfordring, modspil og sparring. I GHB mener vi, at vi gennem en sund virksomhedskultur skaber en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Det er vigtigt, at vi har et godt kommunikativt forhold til hinanden, at vi viser omærksomhed og interesse for hinandens arbejdsområder og støtter hinanden via erfaringsbaseret videndeling. Vi ser et godt og ambitiøst lederskab som vejen til succes. Vi tror på styrken ved en veldefineret, men flad hierarkisk struktur og interaktion mellem ledere og medarbejdere på tværs af kompetencer og funktioner. Vi respekterer hinandens arbejde og kompetencer. HISTORIE GHB Landskabsarkitekter a/s blev etableret i 2001 og er en videreførelse af Ginman Harboe Borup Landskabsarkitekter A/S. Tegnestuens historie rækker tilbage til Ole Nørgaard og C. Th. Sørensens tid, og vores omfattende arkiv indeholder derfor materiale fra 50 erne og fremefter. Tingbjerg, renovering af haver KVALITET Tegnestuens varemærke har i generationer været et yderst grundigt projekteringsarbejde på baggrund af stort teknisk erfaringsgrundlag. Vores projekter er altid udført i en høj og langtidsholdbar kvalitet, der styringsmæssigt også lever op til ISO Vi arbejder med miljømæssig bæredygtighed, og i arbejdet indgår konsultation med forskningsinstitutioner, der udfører løbende forskning indenfor området. VÆRKTØJER Tegnestuen projekterer med AutoCad i henhold til bips-normer for filhåndtering, ligesom tegningsarkivering, dokumentskrivning og udsendelse sker efter bips-retningslinier. GHB har været med til at udvikle og vedligeholde landskabsdelen af bips-lagstrukturen samt beskrivelsesværktøjet ligesom GHB har været med til at udvikle landskabsdelen af DBK under bips. GHB har i mange sager og gennem mange år arbejdet med digital projektering med projektweb og byggeweb. Hardware og software bliver løbende opdateret, og i øjeblikket råder vi over 20 arbejdsstationer med tilhørende reproudstyr. Der arbejdes på Windows baserede arbejdsstationer, og Officepakken er standard, ligesom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Adobe InDesign samt SketchUp Pro er en del af tegnestuens software. Vi har eget trykkeri med A0-storkopi, A0-plottere samt A3- laserfarveprintere. Efter hver arbejdsdag foretages backup, og tegnestuens ITsystem er under konstant virusovervågning. Gårdhaver, PBS i Ballerup Tingbjerg, renovering af haver

5 KVALITETSSIKRING Kvalitetssikring udføres efter retningslinier fra Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Miljø og ressourcebevidsthed har gennem årene indgået i vores bestræbelse på at sikre projekternes kvalitet og eksistens i lang tid fremover. Denne målsætning er basis for vort arbejde hen imod miljømæssigt bæredygtige principper for løsning af tegnestuens mange og vidt forskellige opgaver. FAGLIGE ORGANISATIONER Tegnestuen er medlem af PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. FORSIKRING Tegnestuen har tegnet arkitektansvarsforsikring i Tryg-Baltica under PLR s kollektive forsikringsaftale. REGNSKABSTAL Omsætning Resultat efter skat Egenkapital MEDARBEJDERE Arkitekter Landskabsarkitekter Heraf partnere Øvrigt personale Administration Øcity Bypark, Ørestaden Papirkurven Input, designet for Veksø Legeplads, Roholmskolen

6 UDVALGTE OPGAVER NBSP, Niels Bohr Science Park i København. I samarbejde med VLA, C&C og Rambøll. Stort videnskabscenter i Universitetsparken. Bygherre: Undervisningsministeriet og Universitetet. Bagsværd Skole, ny folkeskole. I samarbejde med Nørr & Sigsgaard. Bygherre: Bagsværd Kommune. Under projektering. Århus Kommune Ny Administrationsbygning. I samarbejde med SHL og Grontmij I Carl Bro. Bygherre: Århus Kommune. Under projektering. Fredensborg Slotshave. Konkurrenceforslag til fornyelse af barokhavens to hovedelementer; Brede Allé og Parterrehaven. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen Nyt statsfængsel på Falster. Konkurrenceforslag til udformning af nyt lukket fængsel i samarbejde med PLH og Alectia m.fl. Delt 1. præmie efter 1. fase. Bygherre: Justitsministeriet - Direktoratet for kriminalforsorgen. 2. fase af konkurrencen pågår. Bella Hotel, Amager. Udformning af ankomstarealer med parterreanlæg, veje og øvrige friarealer til nordens største hotel i samarbejde med 3XN. Bygherre: Bella Center. Under udførelse. Sølyst. Ny ankomstplads og parkeringsplads til det nyrenoverede palæ. Bygherre: Det Kgl. Danske Skydeselskab. Indviet 2010 Lufthavnsparken, Kastrup. Fornyelse af friarealer for større boligbebyggelse. Bygherre: Den selvejende institution Lufthavnsparken. Under projektering. Musicon, en ny bydel i Roskilde Syd som skal danne ramme for kultur, uddannelse, erhverv og boliger. I samarbejde med COWI. Bygherre: Roskilde Kommune. Under projektering. Ny hovedindgang og parkeringsplads til Transportministeriet. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen. Indviet 2010 Metropolzonen. Helhedsplan og hovedprojekt for Vester Voldgade og Dantes Plads. I samarbejde med Cobe og Grontmij I Carl Bro. Bygherre: Københavns Kommune. Under projektering. Bispeengbuen. Aktivering af arealet under broen til nyt opholds og eventsted for områdets beboere. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune. Gråbrødre Plads, Odense. Indbudt konkurrence om fornyelse af en af Odenses vigtigste pladser centralt i byen. Udarbejdet i samarbejde med Professor Steen Høyer. Bygherre: Odense Kommune. Indviet 2010 Øster Allé. Forslag til ny udsmykning af belægning og nyt belysningskoncept inkl. programmertbar effektbelysning samt hovedprojektering. I samarbejde med Grontmij Carl Bro. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2010 Codan, forplads Tingbjerg, City Swan armatur Holmehaven, skaterpark

7 Sarpsborg, Norge. Projektforslag til ny gågade med pladser og vandkunster i dialog med borgerne. Bygherre: Sarpsborg Kommune Osted bygennemfart. Forslag til ny vejudformning i samarbejde med Moe & Brødsgaard. Skitsering i dialog med borgerne. Bygherre: Vejdirektoratet. Under udførelse. Novo Nordisk, Måløv. Helhedsplan. Projektering af ny ankomstgård og kantinehave, ny parkeringsplads øst samt hovedallé mm Ny hovedindgang til Folketinget og helhedsplan for Rigsdagsgården. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen og Folketinget. Indviet Indbudt projektkonkurrence om Superkilen på Nørrebro. Superkilen er et større urbant parkstrøg, placeret mellem Nørrebrogade og Tagensvej, som en fortsættelse af forbindelsen på tværs af København. Bygherre: Københavns Kommune. Delt Ørestad Syd. Forslag til konkurrence om helhedsplan og 7 pladser i den Sydlige del af Ørestaden. Bebyggelsen er målt på kvadratmeter, den mest omfattende i Danmarkshistorien. Bygherre: By & Havn. Under projektering. Ny have til Kronprinsparret ved Frederik VIII s Palæ på Amalienborg. Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen. Under udførelse. Øcity Bypark, Ørestad. Byparken er et af Ørestad City s vigtigste byrum og har til formål både at være beboernes have og samtidig en offentlig park. Udarbejdet i samarbejde med Mutopia. Indviet 2008 Næstved Plejecenter, konkurrence. Et forløb af lukkede temahaver byder på en variation af oplevelser. Arkitekt: VLA. Indviet Tingbjerg. Renovering af stort samlet boligområde i dialog med beboerne med fokus på uderum, gader, pladser og en ny offentlig og privat belysning for hele området. Bygherre: FSB, SAB v. KAB samt Københavns Kommune Special Mentioning i den internationale City.Peolple. Light Award 2009 af LUCI Association og Philips for belysningsprojektet. AAB Afd. 58, Heimdalsgade Nørrebro. Nyt gårdanlæg til boligbebyggelse for 250 boliger. Skitsering med beboerinddragelse. Bygherre: AAB. Under udførelse. Brøndby Nord. Renovering af udearealer for boligbebyggelse med 450 boliger. AAB afd. 57. Bygherre: AAB. Udført Fornyelse af friarealer i Urbanplanen med 2000 boliger og tæt samarbejde med brugere. Arkitekt: JJW. Bygherre: 3B. Udført 2009 Rødegårdsparken på Amager. Fornyelse af kvarterspark med inddragelse af brugere. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2008 Fornyelse af gårdanlæg på Slotsholmen, Indenrigs og Sundhedsministeriet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indviet Tingbjerg, Cirkelserien Gammel Torv, Slagelse Tingbjerg, Haverum Tingbjerg, Haverum

8 Hvissinge Øst. Bebyggelsesplan for 400 boliger med fælles grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune. Udført Boligprojekt ved Frederikskaj, København i samarbejde med D+W. Bygherre: MT Højgaard. Udført Boligprojekt i Teglværkshavnen, København i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Indbudt landskabskonkurrence. Gl. Torv og Nygade i Slagelse. Ny udformning af plads med programmerbar specialbelysning samt gågade. Bygherre: Slagelse Kommune. Indviet 2006 Nørrebro Park, i samarbejde med Professor Steen Høyer. Fornyelse af 1 km lang bypark. Bygherre: Københavns Kommune. Indviet 2007 Konsulent for Realdania Fonden til udarbejdelse og styring af kampagne for bevarelse af herregårdshaver Forslag til udviklingsstrategi for Ørestadpark og pladsen ved Ferring, i samarbejde med Mutopia. Bygherre: Ørestadsselskabet Forslag til konkurrence om handicapfaciliteter ved Udsholt strand. Bygherre: Frederiksborg Amt Gentofte Bydelscentre. Forslag til ny udformning af seks bydelscentre i Gentofte Kommune. Parallelle opdrag. Bygherre: Gentofte Kommune. Udført Birkerød Hovedgade. Konkurrence om idéoplæg til Helhedsplan for Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune. Gågaden med tilhørende pladser er udført Teglholms Have. Projektforslag til Boligbebyggelse i Københavns Sydhavn med stort fælles haveanlæg ud til kvarterets grønne kile. Bygherre: MT Højgaard. Udført Forplads til Det Kgl. Biblioteks gamle indgang og Dansk Jødisk Museum. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Indviet Mellemrummet. Realisering af vinderprojekt for Real Dania konkurrence om aktivitetspark mellem by og havn. Bygherre: Hundested Kommune. Indviet Codan. Ny forplads med vandkunst og parkering samt taghave til nyt domicil ved Gl. Kongevej. Bygherre: Codan. Indviet oktober Fredensborg Slot. Terrasse, privat have for Kronprinsparret og adgangsvej. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført Marienborg Slot. Omlægning af forplads m.v. Statsministeriet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført , Fornebu Centralpark. Parkområde for ny større bydel på arealet ved Oslos nedlagte lufthavn. Bygherre: Statsbygg. Skitseforslag udført Århus-Ålborg Nærbane. Program og hovedprojekt for etablering af 7 nye nærbanestationer i Ålborg og Århus, herunder forplads og adgangsveje for stationer i Ålborg kommune. Bygherre: Banestyrelsen og Ålborg Kommune. Udført To stationer er efterfølgende blevet præmieret af Støvring og Aalborg kommuner. Nordvestbanen, Regstrup Station Nørrebropark, skaterområde Aktivitetspark Hundested Dansk Jødisk Museum, forplads

9 Nordvestbanen. Fornyelse af 8 stationer mellem Roskilde og Kalundborg. Nye forpladser med tilhørende cykelparkering og parkering. Bygherre: DSB salg & stationer, Forretnings og stationsudvikling. Udført Anlægget er tildelt en udmærkelse indenfor jernbaneverdenen gennem Brunel Awards. Vridsløselille Skole, Birkelundsskolen og Roholmskolen. Renovering af skolegård og idrætsanlæg. Bygherre: Albertslund Kommune. Udført Beplantningsstrategi for Albertslund Syd. Renoveringsplan for boligområde med 2200 boliger. Bygherre: Albertslund Kommune, Helhedsorienteret byfornyelse. Udført Vestgrønningen. Fornyelse af 2 km lang parkstrøg langs boligområde. Bygherre: Albertslund Kommune. Udført Kolding Bymidte, fornyelse af alle pladser og gågader samt inventar. I samarbejde med Professor Sven-Ingvar Andersson. Bygherre: Kolding Kommune. Udført Chr. Brygge 6, Slotsholmen. Ny forplads med parkering, parterreanlæg og overdækket entréparti. Bygherre: Folketinget. Udført Borups Allé. Projektforslag til forskønnelse af 5 km indfaldsvej til København. Bygherre: Vejdirektoratet. Projektforslag udført PBS. Gårdhaver i PBS kontorbyggeri, Ballerup. Bygherre: PBS. Udført Bremensgade. Ny kvartersplads på 2000 m2 udført i tæt samarbejde med beboerne. Bygherre: Kvarterløftsekretariatet Holmbladsgade. Udført Højgaard & Schultz A/S, domicil, Gladsaxe. Planlægning af område med detaljering af de nære udearealer samt indvendig atriumhave. Bygherre: Højgaard & Schultz A/S. Udført Kalvebod Brygge, Nykredit og Hotel Marriott. Havnepromenade, pladser og parkering. Bygherre: Kalvebodkonsortiet. Udført Coloplast, Humlebæk, Trafikanlæg og landskab. Bygherre: Højgaard & Schultz A/S. Udført og Kronborg Slot. Renovering af adgangsforhold, parkering m.v. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udført Frederikskaj, domiciler for Nokia, Sonofon, Philips og Daimler- Chrysler. Adgangsveje, parkering og haveanlæg. Bygherre: Højgaard & Shultz A/S. Udført Tingbjerg, belysningsplpan Øster Allé, København med CitySwan

10 Bispeengbuen, København Man kan se Bispeengbuen som en stiliseret skov, hvor de mange betonsøjler danner skovens stammer, og kørebanen danner skovens kroner. Billedet tydeliggøres ved at forstærke udtrykket af skov med flere stammer af beton. Effekten er tæthed i skoven, og lyssætningen af kørebanens underside giver virkning af lysgennemfald i kronerne. På strækningen fra Borups Allé til Nordre Fasanvej iscenesættes et bevægelseseksperimentarium, der indeholder mange forskellige muligheder for klatring. Fx er det muligt at komme fra den ene ende til den anden, uden at røre jorden jorden er giftig. Der vil være redskaber, der udfordrer på mange niveauer, og undervejs passerer man fitness, styrketræning, parkour, gynger osv. Bevægelseslandskabet henvender sig til mange aldersgrupper og vil tiltrække folk fra et større regionalt område. Rammen for bevægelseslandskabet er alle de nye søjler, og det er på dem, at de nødvendige fittings monteres. Bevægelseslandskabet brydes af fem mødesteder; et gør-det-selv autoværksted, et stort spejlbassin, en catwalk, en blomsterhave med lodrette bede og et folkekøkken, der skal drives af beboerne i området. Bygherre: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommmune Skitseforslag 2009 Forventet udførelse

11 Cykeludfordringsbaner, Københavns Befæstning Voldparken Projektet om Cykeludfordringsbanerne på Københavns Befæstning, er en del af et større projekt, der skal gøre kendskabet og brugen af befæstningen større. Overordnet set er formaålet med banerne: Slotsherrensvej Ejbylejren At understøtte Københavns Befæstning som en attraktion, der opleves bedst på cykel. Roskildevej At formidle cyklens historiske rolle på befæstningen og formidle befæstningens historie som helhed. At børn og voksne får en sjov og udfordrende cykeloplevelse langs befæstningen. Glostruplejren Brøndbyskoven Vi tager udgangspunkt i befæstningens materialer og arkitektur i udformningen af cykeludfordringsbanerne.voldprofilet og befæstningens markante arkitektoniske elementer udgør i stiliseret form elementerne i de enkelte baner. Paradislejren Vi udpeger og forenkler fire elementer fra voldprofilet, som vi arbejder med i udformningen af cykeludfordringsbanerne. De fire elementer er: Voldgraven, voldkronen, voldsiden og kaponieren. Banerne ligger som perler på en snor og fungerer som enkeltbaner, men supplerer hinanden i den store sammenhæng. De fire cykeludfordringsbaner udvikles, så de funktionelt og formgivningsmæssigt fremstår forskellige. Vi udvikler banerne, så vi opnår en mangfoldighed og variation i udfordringer og brug. voldside kaponiere voldkrone på toppen voldgrav Bygherre: Kræftens Bekæmpelse hen over på siden på kanten Skitseforslag 2010 ved siden af rundt om Forventet udførelse i bunden

12 Fodboldeksperimentarium, Herning En omdannelse af det traditionelle fodboldanlæg til et spændende og nyskabende fodboldeksperimentarium. Forslaget er at skabe et varieret fodboldlandskab, både hvad angår funktionel aktivitet, æstetisk oplevelse og naturmæssigt indhold. Aktivitetsbåndet er centrum i parken. Her finder man de mest redskabskrævende aktiviteter, der kan benyttes alene eller i små grupper. Bevæger man sig væk fra aktivitetsbåndet opfordrer anlægget til aktiviteter, der er mere pladskrævende. De geometriske jordvolde er med til at trækker folk gennem anlægget, samtidig danner de bagrund og scene for de forskellige aktiviter i ekperimentariet. Der er mange mulighederne for aktivitet i fodboldeksperimentariet. Ud over mange forskellige og nytænkende fodboldøvelser er der blandt andet mulighed for styrketræning, parkour, lege- og klatrelandskab, balancelandskab, skovtur osv. Fodboldlandskabet henvender sig både til fodboldspillere på alle niveauer, men også til alle andre der er interesserede i at besøge det store bevægelseslandskab. Fodboldeksperimentariet vil tiltrække folk fra hele landet. Projekteret: Udføres: Bygherre: Herning Kommune og Bold- klubben Herning Fremad. Ingeniør: Orbicon Leif Hansen Anlægssum: 16 mio. kr.

13 Ny løberute i Søndermarken Projektet skal afsøge mulighederne for at lægge en moderne interaktiv funktion ned i et historisk haveanlæg, for at tilgodese en ny gruppe brugere, men uden at haven mister sin værdighed. Forslaget indeholder 4 lag; en løbesti rundt i havens periferi på nyt grus/ kunststofunderlag, pullertbelysning af stien med interaktiv styring, markering af alle havens entréer og endelig fire mødesteder med et udvalg af faciliteter til træning, opbevaring, information, drikkevand etc. Mødesteder og entréer har en klar designmæssig sammenhæng, og den overordnede hensigt med projektet er at henlede opmærksomheden på haven og dens nye muligheder og motiverer flere til at løbe, også når det er mørkt. Under skitsering Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrrelsen i samarbejde med LOA Balancebomme Træstammer Opbevaring Info Klatretræer Klatrenet Stubbe Line Skovbund VILDNISSET

VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV

VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV Hos Thing Brandt Landskab skaber vi æstetisk, funktionel og bæredygtig landskabsarkitektur, der danner grobund for værdifulde oplevelser. En øget fællesskabsfølelse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Vej & Trafik AFDELINGSPROFIL MOE & BRØDSGAARD A /S. Kontakt: Sjælland

Vej & Trafik AFDELINGSPROFIL MOE & BRØDSGAARD A /S. Kontakt: Sjælland Kontakt: MOE & BRØDSGAARD A /S AFDELINGSPROFIL Sjælland Kim Schwartzlose Afdelingsleder Telefon: 44 57 67 60 Mobil: 25 40 01 11 E-mail: ksc@moe.dk Per Lautrup-Nissen Sektorleder, Anlæg & Miljø Telefon:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Annemette Fredslund Aagaard

Annemette Fredslund Aagaard CURRICULUM VITAE NAVN ALDER UDDANNELSE PROFESSIONELT FORLØB NØGLEKVALIFIKATIONER IT KUNDSKAB EFTERUDDANNELSE Annemette Fredslnd Aagaard Født 1966 Landskabsarkitekt cand. arch. fra Arkitektskolen i Aarhs

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

DESIGN MED VAND SOM RESSOURCE. Matilda Andersson, Landskabsarkitekt COBE

DESIGN MED VAND SOM RESSOURCE. Matilda Andersson, Landskabsarkitekt COBE DESIGN MED VAND SOM RESSOURCE Matilda Andersson, Landskabsarkitekt COBE VAND SOM RESSOURCE TYNGDEKRAFT BEVÆGELSE FORANDERLIGHED SPOR DESIGN MED VAND SOM RESSOURSE... Sadamasa Motonaga - Work (Water), 1956

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence T å r n b y K o m m u n e Øresu ndspa rken DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence KONKURRENCEFAKTA Konkurrenceudskriver og -form: Tårnby Kommune. Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Study trip. 25.06.2015 program

Study trip. 25.06.2015 program Study trip 25.06.2015 program * * office * Bergthora gårdrum Artillerivej * Birketinget Anne s garden Tårnby Station 2 S * agenda Anne s garden Saltværksvej 187 - morning coffee 11:00 Birketinget Artillerivej

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER UDEAREALER UDEAREALER FIRE UDENDØRS OMRÅDER UNDER FORANDRING 1 - SKOLEGÅRDEN fra asfalt til nær-aktivitetsområde 2 - IDRÆTSANLÆGGET fra græstæppe til eksperimentarium 3 - BYRUMMET fra passiv rekreation

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Område Områdekode Tillæg nivaue

Område Områdekode Tillæg nivaue Type / Package Light Standard Premium Business Business + incl VAT incl VAT Free 0 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 6 Medium 9 8 7 8 7 High 10 9 8 9 8 Very High 16 12 11 12 11 fixed 1st 1 1 1 1 1 fixed 2nd 2 2 2 2

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Type / Package Light Standard Premium Business inkl moms inkl moms inkl moms inkl moms Free 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 Medium 9 8 7 8 High 10 9 8 9

Type / Package Light Standard Premium Business inkl moms inkl moms inkl moms inkl moms Free 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 Medium 9 8 7 8 High 10 9 8 9 Type / Package Light Standard Premium Business inkl moms inkl moms inkl moms inkl moms Free 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 Medium 9 8 7 8 High 10 9 8 9 fixed 11th 25 25 25 25 fixed 12th 100 100 100 100 Område Områdekode

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri 2007 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Kongsberg A/S Kongsberg er et ejendoms- og udviklingsselskab, der på få år har opnået gode resultater indenfor projektudvikling

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

PROCESLEDELSE KLIENT UDBUD VÆRDIER VISION IDE- OG KONCEPTUDVIKLING PROGRAMMERING REFERENCE BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROJEKTERING

PROCESLEDELSE KLIENT UDBUD VÆRDIER VISION IDE- OG KONCEPTUDVIKLING PROGRAMMERING REFERENCE BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROJEKTERING BYGGELEDELSE FAGTILSYN PROCESLEDELSE IDE- OG KONCEPTUDVIKLING UDBUD PROJEKTERING Karlsson arkitekter er etableret i 2007 med fokus på at yde en professionel og serviceorienteret rådgivning baseret på en

Læs mere

Gode friarealer løfter bebyggelsens image

Gode friarealer løfter bebyggelsens image Gode friarealer løfter bebyggelsens image Det grønne er ikke en selvfølge! Vi tager ofte det grønne omkring os for givet. Vi er vant til, at der er masser af natur og grønt i det danske landskab. Natur

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

Verdens bedste fodboldklub er for alle. Faciliteter og fastholdelse Lokale og Anlægsfonden

Verdens bedste fodboldklub er for alle. Faciliteter og fastholdelse Lokale og Anlægsfonden Verdens bedste fodboldklub er for alle STØTTER EKSEMPELBYGGERIER INDENFOR IDRÆT, KULTUR OG FRILUFTSLIV UDVIKLER NYSKABENDE PROJEKTER RÅDGIVER IFM. UDVIKLINGS PLANLÆGNINGS- OG BYGGEPROJEKTER INDSAMLER,

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi,

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N 6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H V N E N H V O R L I G G E R T E G L V Æ R K S H V N E N? K Ø B E N H V N T E G L V Æ R K S H V N E N M G E R Teglværkshavnen

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger. v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB

Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger. v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB Byggeri i 2 spor Vi opdeler vores byggeaktivitet i 1. Renovering 2. Nybyggeri Der er 2 væsentlige forskelle på arbejdsfelterne:

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2014 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2014 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA PRÆSENTATION Curriculum Vitæ I 2014 I 01 UDDANNELSE Profil Studieforløb Efteruddannelse Curriculum Vitæ I 2014 I 02 Arkitekt maa med erfaring i alle aspekter af dispositionsprojektets processer i skala

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Eksempel på projekt for gade / plads i en by, Odense, I Danmark

Eksempel på projekt for gade / plads i en by, Odense, I Danmark Eksempel på projekt for gade / plads i en by, Odense, I Danmark Planlægningsmæssige forudsætninger Kvarterplan Trafikplan Belysningsplan Casestudies 2 ODENSE H.C. Andersen s by der er så dejligt på landet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere