PEM brændselscellers virkemåde (Bent Sørensen, 2003)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEM brændselscellers virkemåde (Bent Sørensen, 2003)"

Transkript

1 PEM brændselscellers virkemåde (Bent Sørensen, 2003) Her beskrives en række fysiske og kemiske mekanismer af afgørende betydning for PEM brændselscellens virkemåde. De er relevante for modellering på forskellige niveauer, fx med anvendelse af en kvantemekanisk beskrivelse af processer ved de interne overflader. Herved skabes et teoretisk grundlag for den industrielle udnyttelse af PEM brændselscelle-teknologien, som kan bidrage til løsning af en række identificerede produktionstekniske problemer, såvel som til forbedring af effektivitet og levetid. I forbindelse med beskrivelsen af, hvor langt den teoretiske forståelse er nået i dag, beskrives videre forskning som er under opbygning på RUC, og som kan bidrage til såvel teori som praktisk udnyttelse. Blandt de mulige brændsler til PEM cellen, som skematisk er vist i Fig. 1, fokuseres på ren brint, som er interessant for det danske energisystem med dets periodevise overskud af strøm fra vindenergi, der ved elektrolyse eller brintproducerende brændselsceller kan omdannes til brint for senere anvendelse i transportsektoren, i forskellige køretøjer forsynet med PEM brændselsceller (Meibom et al., 1999; Sørensen et al., 2003; Sørensen, 2003c-f). Fig. 1. Element (der kan stakkes) af PEM brændselscelle og (til højre) vigtige processer i forskellige dele af cellen (Sørensen, 2000; Stockie, 2003) 1. Centralt i et celle-element er en PEM (proton exchange membran), der i hydreret tilstand er uigennemtrængelig for luftarter som brint (H 2 ) og ilt (O 2 ) men kan passeres af brintioner (H + ). Perfluorinerede polymer membraner som vist på Fig. 2 er for tiden stort set eneherskende. Modellering af brintatomets passage gennem membranen anvender typisk diffusionsligninger, og den detaljerede struktur af membranerne er kun delvist kendt (usikre områder omfatter polymerkædernes mulige oprulning og klumpning i clusters ). Projektet vil gennemføre kvantekemiske beregninger med geometrisk optimering af den rumlige struktur af simple kæder af den i Fig. 2 viste komposition. Mens passagen af brintatomer gennem membranen allerede anses for rimeligt beskrevet, vil bedre forståelse af membran-strukturen tillade udvikling af nye varianter, og vil især kunne bidrage til at forstå processerne på membranoverfladen i samspil med katalysator og elektrode. 2. Luftarterne ledes ind i brændselscellen gennem kanaler (se Fig, 1), evt. af serpentine-typen, men for at sikre jævn tilgang til PEM laget, er et gas diffusions lag (GDL) nødvendigt. Det består typisk af kulstofpapir og skal indeholde kanaler som kan lede luftarter som brint fra den ene sides inputkanal og frem til membran-overfladen (hvorpå der findes katalysatorpartikler eller lag), samtidig med at elektroner skal kunne ledes ud mod ledende plader placeret ved skulder eller top af diffusionslaget. Fig. 3 viser en mo-

2 del og Fig. 5 tunnel-elektron-mikroskop billeder af GDL strukturen. Transporten gennem input- og outputkanaler samt GDL modelleres typisk ved diffusionsligninger. I dag findes både to- og tredimensionale modeller til såvel stationære som transiente strømninger, og flere modeller omfatter beskrivelse af to faser, da det udover luftarterne er vigtigt at følge kondenseringsprocesserne og transporten af flydende vand (der f.eks. ikke må ophobes i gas diffusions lagene). Fig. 2. Komposition af firmaet Dupont s Nafion membraner og billede af deres overflade-struktur (til højre: billedet viser regelmæssig klumping) (Elliott et al., 2000). Fig. 3 Transport gennem gas diffusions lag kan modelleres som en kombination af diffusion, advection og capillargradient-tryk transporter (Stockie, 2003) Fig. 4. Transport af flydende vand og vanddamp gennem tre PEM brædsselscelle lag på iltsiden (Promislow, 2003). 3. Som katalysatorer på såvel anode- som katodesiderne anvendes typisk platin eller legeringer af platin, ruthenium og en række andre stoffer. Disse katalysatorers evne til at spalte brintmolekylet i atomer på anodesiden, eller danne vand på katodesiden, er de seneste ti år beskrevet på kvantekemisk niveau af stigende sofistikering, men for et isoleret udsnit af katalysator-overfladen plus et enkelt brintmolekyle. Danske forskere foretog de første realistiske beregninger af denne type (Hammer og Nørskov, 1995), senere fulgt op af mange andre (f.eks. Penev et al., 1999; Yamaguchi et al., 2003). Fig. 5 og 6 viser at katalysatoren ikke nødvendigvis udgør et veldefineret lag, men kan involvere klumper og betydelige volumener uden katalysatormateriale. Det er derfor vigtigt at også gas diffusions-laget er i stand til at transportere brintioner. I et igangværende projekt vil kvantekemiske beregninger tage udgangspunkt de tidligere studerede systemer, såvel på anode- som på katodesiden, men vil gå videre i undersøgelserne af brintionens vandring mellem overfladerne, og i den frigjorte elektrons optagelse i anodematerialet, dvs. her det lidet homogene gas diffusions-lag (Fig. 5). Et hovedformål er at anvende beregningsresultaterne i forbindelse med håndteringen af de nedenfor beskrevne problemområder. 2

3 Fig. 5. Billeder af nedfrossen og oversavet PEM brændselscelle, i forstørrelser 200 (til venstre) og 500 (herunder). A er gas diffusions laget, B katalysator-lag (forstørret herunder) og C membran (Siegel et al., 2003). Fig. 6 (nedenfor, fortsat fra Fig. 5). Katalysator-lag forstørret (til venstre) og (til højre) (Siegel et al., 2003). 4. En række fremmedstoffer kan interferere med transporten af ladede partikler gennem PEM brændselsceller, ligesom den nødvendige tilstedeværelse af vand kan skabe problemer i dele af cellen. Den ovenfor beskrevne kvantemekaniske modellering af centrale overfladeprocesser i cellen kan forholdsvist nemt udvides til at omfatte virkningen af fremmedstoffer som CO eller H 2 O der måtte vedhæfte sig overfladerne af katalysator, membran eller GDL. Problemer med vands påvirkning af transport gennem 3

4 lagene har været genstand for omfattende studier med benyttelse af to-fase flow-modeller (se f.eks. Nguyen og Knobbe, 2003; Siegel et al., 2003; cf. Fig. 4), mens påvirkningen på overfladeprocesserne såsom deling af brintmolekylet ikke har været undersøgt teoretisk. I andre sammenhænge er de første kvantekemiske beregninger af store molekyler (ca. 50 atomer) nær krystaloverflader (modelleret ved 2-4 lag af atomer) og under indflydelse af fremmedstoffer i omgivelserne fremkommet de seneste to år (cf. Fig. 7). Den ultra-hurtige overførsel af en elektron mellem det lysabsorberende farvestof og halvlederoverfladen er forklaret ved beregningen illustreret i Fig. 8 (Sørensen, 2002; 2003a; 2003b; 2004). Fig. 7. Lysabsorberende farvestofmolekyle (coumarin derivativ) placeret udenfor TiO 2 (anatase) overflade. Udgangspunkt for strukturel optimering (Sørensen, 2003b; 2004). Fig. 8. Forskel mellem elektrontæthed i lysexciteret tilstand og i grundtilstand, for coumarin derivativ molekyle. Elektronen flytter sig fra det røde område (negativ) til det grønne område (positiv), hvorfra springet til anataseoverfladen er favoriseret (Sørensen, 2003b, 2004). Der er benyttet density functional theory (B3LYP med basis G(d,p) efterfulgt af TDHF). 4

5 Publikationer og henvisninger: Elliott, J., Hanna, S, Elliott, A. and Cooley, G. (2000). Interpretation of the small-angle X-ray scattering from swollen and oriented perfluorinated ionomer membranes. Macromolecules, 33, ; cf. Barbi et al., (2003). Polymer, 44, Hammer, B. and Nørskov, J. (1995). Electronic factors determining the reactivity of metal surfaces. Surface Science, 343, Meibom, P., Svendsen, T. and Sørensen, B. (1999). Trading wind in a hydro-dominated power pool system. Int. Jour. Sustainable Development, 2, Nguyen, T. and Knobbe, M. (2003). A liquid water management strtegy for PEM fuel cell stacks. J. Power Sources, 114, Penev, E., Kratzer, P. and Scheffer, M. (1999). Effect of the cluster size in modelling the H 2 desorption and dissociative adsorption on Si(001). J. Chem. Phys., 110, Promislow, F. (2003). Computational Fuel Cell Dynamics, Banff Int. Res. Symp., April. Siegel, N., Ellis, M., Nelson, D. and von Spakovsky, M. (2003). Single domain PEMFC model based on agglomerate catalyst geometry. J. Power Sources, 115, Sljivancanin, Z. and Hammer, B. (2002). Oxygen dissociation at close-packed Pt terraces, Ptsteps, and Agcovered Pt steps studied with density functional theory. Surface Science, 515, Stockie, J. (2003). Modeling hydrophobicity in a popous fuel cell electrode. Banff Int. Res. Symp., April Sørensen, B. (2000). Renewable Energy, 2 nd ed. (926 pp.), Academic Press, London Sørensen, B. (2002a). Understanding photoelectrochemical solar cells. pp. 3-8 in PV in Europe from PV technology to energy solutions (Bal et al., eds.), opening lecture. WIP-ETA, Munich and Florence. Sørensen, B. (2002b). Trends in Danish hydrogen and fuel cell programmes. J. New Materials for Electrochem. Systems, 5, Sørensen, B. (2003a). Progress in nanostructured photoelectrochemical solar cells. In 3 rd World Conf. on PV Energy Conversion, Osaka (in press). Sørensen, B. (2003b). Bidrag til slutrapport for projektet Udvikling af 2. generations PEC solceller. Energistyrelsen/PSO Eltra (september). Sørensen, B. (2003c). Scenarios for future use of hydrogen and fuel cells. In Hydrogen and Fuel Cells Conf., Vancouver, June (in press). Sørensen, B. (2003d). Hydrogen scenarios using fossil, nuclear or renewable energy. In 1 st European Hydrogen Energy Conf., Grenoble, september (in press). Sørensen, B. (2003e). Time-simulations of renewable energy plus hydrogen systems. In Hypothesis V, Int. Symp. Hydrogen Power, Porte Conte, september (in press). Sørensen, B. (2003f). Handling fluctuating renewable energy production by hydrogen. In 14 th World Hydrogen Energy Conference, Montreal 2002, Assoc. Can. Hydrogène, CDROM: ISBN Sørensen, B. (2004). Renewable Energy, 3 nd ed. (989 pp.), Elsevier Science, Burlington (in press) Sørensen, B. (2005). Hydrogen and Fuel Cells, Elsevier/Academic Press (in preparation) Sørensen, B., Petersen, A., Juhl, C., Ravn, H., Søndergren, C., Simonsen, P., Jørgensen, K., Nielsen, L., Larsen, H., Morthorst, P., Schleisner, L., Sørensen, F. and Petersen, T. (2003). Hydrogen as an energy carrier: scenarios for future use of hydrogen in the Danish energy system. Int. J. Hydrogen Energy (in print, download at Science Direct web). Sørensen, B. and Sørensen, F. (2000). A hydrogen future for Denmark, pp in 13. World Hydrogen Conf., Beijing (Mao and Veziroglu, eds.), Int. Ass. Hydrogen. Yamaguchi, Y., Tabata, K. and Suzuki, E. (2003). Density functional theory calculations for the interaction of oxygen with reduced (Pd,Pt)/SnO 2 surfaces. Surface Science, 526,

Brint og brændselsceller

Brint og brændselsceller Brint og brændselsceller 104 105 Af lektor Jens Oluf Jensen, lektor Qingfeng Li og professor Niels J. Bjerrum Vores energisystemer er i dag helt overvejende baseret på fossile brændsler som olie, gas og

Læs mere

Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori

Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori Af Lasse B. Vilhelmsen og Anton M.H. Rasmussen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet De fleste er klar over, at guld

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser Miljøprojekt Nr. 753 2003 Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser - belyst via eksisterende teknologiske fremsyn Birgitte Rasmussen og Mads Borup Forskningscenter Risø, Systemanalyse Miljøstyrelsen

Læs mere

PV-solceller Barrierer og udfordringer

PV-solceller Barrierer og udfordringer 2013 PV-solceller Barrierer og udfordringer EN-B305 20-09-2013 Abstract In our P0-projeckt we have studied the challenges and barriers there are for the PV-solar cells to penetrate the market. We have

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid

Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid 20 ENERGITEKNOLOGI Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid I Danmark har vi sandsynligvis tilstrækkelig vedvarende energi til at kunne undvære fossilt brændsel. Men det kræver, at vi kan opbevare

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Ion-batterier. - The Next Generation

Ion-batterier. - The Next Generation 22 MATERIALEFORSKNING Ion-batterier - The Next Generation Lithium-ion batterier er strømkilden, der har revolutioneret vores transportable elektronik. Familien af ion-batterier er imidlertid større end

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Det Digitale Kollaborative Workspace

Det Digitale Kollaborative Workspace Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet Abstract This project seeks to provide an example on the design

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Indledning...2 2.0 Metode...2 3.0 Forskningsspørgsmål...3 4.0 Organisation...3 4.1 Organisationens anskuelsesniveau...

Indholdsfortegnelse. 1.0 Indledning...2 2.0 Metode...2 3.0 Forskningsspørgsmål...3 4.0 Organisation...3 4.1 Organisationens anskuelsesniveau... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Metode...2 3.0 Forskningsspørgsmål...3 4.0 Organisation...3 4.1 Organisationens anskuelsesniveau... 3 5.0 Kultur og kognition...4 5.1 Kultur... 4 5.2 Kognition...

Læs mere

LÆRING GENNEM SIMULATION Social læring i et simuleret projektmiljø

LÆRING GENNEM SIMULATION Social læring i et simuleret projektmiljø FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn Morten G. Salomonsen 13. april 2009 LÆRING GENNEM SIMULATION Social læring i et simuleret projektmiljø Vejleder:

Læs mere

Estimering af internet-løsninger

Estimering af internet-løsninger Estimering af internet-løsninger Estimering af internet-løsninger af cand.it. Klaus Nielsen og lektor Kim Viborg Andersen, Handelshøjskolen i København 1. Indledning Den lette hånd, erfaring og intuition

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Synopsis Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder,

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

SOLCELLER EN UNDERSØGELSE AF MARKEDSFORMIDLEDE SPREDNINGSSTRATEGIER. Anne Skjerning Erik Christiansen Lars Berg Nina Jul Haugbølle.

SOLCELLER EN UNDERSØGELSE AF MARKEDSFORMIDLEDE SPREDNINGSSTRATEGIER. Anne Skjerning Erik Christiansen Lars Berg Nina Jul Haugbølle. SOLCELLER EN UNDERSØGELSE AF MARKEDSFORMIDLEDE SPREDNINGSSTRATEGIER Af Anne Skjerning Erik Christiansen Lars Berg Nina Jul Haugbølle Vejledere Bo Elling Inger Stauning Bachelorprojekt 2003/2004 Institut

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere