Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov"

Transkript

1 Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

2 Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom med misbrug Misbrug med psykisk sygdom Psykisk sygdom og misbrug Skizofreni, Bipolar lidelse, depression, angstlidelser, PTSD, ADHD Alkohol, Hash, Amfetamin, Kokain, Blandningsmisbrug

3 Rapport; Dobbeltdiagnoseudvalget,, Region Midtjylland, september 2007 Bedre samarbejde mellem psykiatri og misbrugsbehandling Koordinerende fællesteam fra både regionspsykiatri og kommuner Koordinatorer(fælles for region og kommune) uddannes på længere sigt Kompetenceudvikling Videnscenter i regionen Socialpsykiatriske bosteder målrettet til dd-patienter

4 Hvor er patienterne? Forsorg Psykiatri DD-patienter Misbrugsbeh andling Ingen misbrugsdiagnose Ingen psykiatrisk diagnose

5 Dobbeltdiagnose; Et væsentligt problem Indlæggelser af DDpatienter på Psykiatrisk afd. i DK 2002 Ambulant kontakt DD-patienter med Psykiatrisk afd. i Mean 0 INDLDD02 INDLND02

6 Kliniske stier; ISADORA Gruppe 1; Bruger kun akut indlæggelse (30%) Gruppe 2; Bruger kun psykiatri(30%) Gruppe 3; Bruger kun misbrugs-behandling(20%) Gruppe 4; Bruger både misbrugsbehandling og psykiatri (20%) Greacen et al 2008

7 ISADORA; Problemer med at finde vejen ind til behandlingstilbuddet

8 F19 Afhængighed V R æ F K Bø Ø æ B Forbrug Aæ F9 F6 F4 F2 F0 ADHD Personlighedsforstyrrelse Angst Skizofrenierne Organiske lidelser P

9 B A A Ø K S Parallelt Integreret Mand 38 år Bipolær forstyrrelse (- medicin) mulig ADHD, Indtager alle rusmidler, men særlig aggressiv ved alkoholindtagelse, adskillige fejlfix, underernæret Lejlighed der bruges af gadens folk Ingen kontakt med familie Sekventielt Kvinde 42 år Depression, + medicin I depressiv tilstand drikker hun tæt og er ofte sygemeldt Flexjob på kontor Gift med barn på 8 år F

10 Dobbeltdiagnose- Et spektrum af behov og organisatoriske modeller? Misbrug sværhedsgrad Screening for psykisk sygdom Uddannelsepsykiatri Netværk/samarbejde m.psykiatri Mild/mild Undervisning/ information Svær/svær Opsøgende virksomhed Case management Udredning dd DD-bo/beh.tilbud Screening misbrug Uddannelse-misbrug Netværk/sektorsamarbejde misbrug Psykisk sygdom sværhedsgrad

11 Hvilke(n) behandlingsmodeller kan bruges? Sekventiel model Parallel behandling Integreret behandling Konsulentmodel Subspecialisering Eller bare kompetenceudvikling

12 Konsulentmodellen; fordele Større del af isbjerget dækkes idet kun begrænsede opgaver løses for hver patient Vidensformidling og kompetenceøgning via patientopgaver, supervision og undervisning Koordinationsopgaver mellem sektorerne fremmer samarbejdet mellem disse Kontinuitet større Mere kosteffektiv indsats

13 Subspecialisering eller bare kompetenceudvikling Norske ROP-team Psykiatrispecialister i misbrugsbehandlingen og misbrugsspecialister i psykiatrien Kompetenceudvikling i parallelle systemer

14 Norske GCP; retningslinjer for dobbeltdiagnose Screening Diagnostisk udredning Kortlægning og (anden)udredning Patientmedvirken Behandling og anden opfølgning af alle med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse Alvorlig Moderat

15 Forskellige retningslinjer for forskellige samarbejdspartnere Kommunerne Specialisthelsetjenesten(rusmiddelcentre og psykiatri) -samt retningslinjer for samhandling

16 Screening/kortlægning Standardiserede skemaer skal bruges sammen med klinisk udredning. God information til patienten om formål med udredning, resultat af udredning og konsekvenser af fund Udredning skal kunne følge patienten i forskellige behandlingsenheder sådan at den er tilgængelig og ikke behøver blive gentaget mange gange Screening skal findes i rusområdet for psykisk lidelse og for rus i psykiatrisk behandling Alle i fængsel bør have tilbudt en screening for ruslidelse og psykisk lidelse (Resultatet burde følges op af specialisthelsetjenesten og der skal vurderes hvorvidt der er indikation for behandling og opfølgning).

17 Anbefalede screeninginstrumenter Alkohol; CAGE eller AUDIT Stofmisbrug; DUDIT Psykiske symptomer/lidelse SCL-90 (speciel opmærksomhed på underdiagnosticerede lidelser i denne population som PTSD, ADHD og Bipolar ll)

18 Diagnostisk udredning MINI(plus) eller for grundigere udredning PRISM(dog tidskrævende) ICD-10(personlighedsforstyrrelser)

19 Anden udredning Kognitive færdigheder Somatisk udredning specielt for højrisikosygdomme i populationen Ernæringsudredning Familie og nærtstående inddrages i udredning samt udredes for hjælpebehov

20 Samhandling Integreret behandling er ikke så dokumenteret i europæisk sammenhæng og derfor arbejder man med samhandling Samhandling mellem kommunen og tværfaglig specialiseret rusbehandling og mellem tværfaglig specialiseret rusbehandling og psykisk helsevern Mulighed for lavtærskel indlæggelse enten i psykiatrien eller anden sygehusafdeling via samarbejdsaftaler (ikke inddrage vagtlæge) Ved f.eks psykisk forværring ved ophold i rusinstitution skal lavtærskel indlæggelse kunne tilbydes For patienter med ruslidelse som har tilbagefald bør kommunen have mulighed for lavtærskel indlæggelse i rusinstitution eller jævnlig opfølgning fra tværfagligt specialiseret rusbehandling Samarbejdsaftaler mellem enheder omkring hver enkelt patient med individuel plan

21 Kommunernes ansvar i forhold til dd-patienter 1 Bred kortlægning af dd-patienter Udføre screening i kommunen Individuel plan Meningsfulde aktiviteter Uddannelse Samarbejde med brugerorganisationer om tilbud Forældre søskende/børn skal have støttetilbud Patienter skal støttes til bolig med opfølgning Tæt samarbejde mellem støttet bolig og DPS m.h.p evt behov for indlæggelse ved kriser Tilbud om mere bemandet bofælleskab/institution skal ved behov kunne tilbydes interkommunalt

22 Kommunernes ansvar i forhold til dd-patienter 2 Sikre gode bomiljøer for disse sårbare og udagerende grupper Bofælleskaber bør ikke være for store Permanent løsning og ikke trinvis flytning til mindre støtte Ansvaret overføres så vidt mulig til beboerne (hensigtserklæring)

23 Behandling; Moderat funktionsnedsat dd; Rusmiddelcentre og psykiatri Tilbud om psykiatrisk behandling samme sted som rusbehandling (rusbehandlere skal kunne behandle moderat udtalte psykiske lidelser) Tilbud om rusbehandling i psykiatrien (psykiatrien skal have kompetence for at behandle lettere ruslidelser) Holde fast i behandlingsrelationen Rusudløst psykose bør følges op med hensyn til risikoen for udvikling af kronisk psykose Ved ADHD bør en af den psykosociale behandlings mål være at gennemføre den medicinske behandling

24 NOPUS: Gennemsnitsalder for ddpopulationerne i de 3 lande fordelt på interventionsform

25 Organisatorisk udvikling lige nu i DK Alkoholbehandling og misbrugscentre samarbejder/slås sammen Rusmiddelcentre tættere i samarbejde med socialpsykiatri Specialiserede dobbeltdiagnosetilbud Hvad med sengeafd. og lokalpsykiatri?

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

misbrug med i billedet

misbrug med i billedet Psykiatri og Social tager sig af mennesker, som primært har problemer enten med psykisk sygdom eller i forhold til nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Men oveni har en del af dem også problemer

Læs mere

TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE

TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE Lotte Sønderby Amund Aakerholt Lars B. Merinder I Skandinavien 2006 Birgitta Ravens Tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose - Skandinavien

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn

Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn Region Syddanmark Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn Januar 2008 Invitation til Interessent-topmøde om fremtidens psykiatri Tirsdag den 26.

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Vidensbase Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Marts 2011 Udgivet af Socialt Udviklingscenter

Læs mere