Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Misbrugsbehandling og Center Basen"

Transkript

1 Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

2 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0

3 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! *+ & - " 2 5! &- " 6! - (- ' (" ' " 7! ' " & ', 32 # $" 8 2" + 9" + : &'" 9 : & % &'(" * "* #$ : ( - ' " ( '

4 3 Indhold FORORD 2 RESUMÉ 5 HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 5 INDLEDNING 7 METODEDESIGN 7 FORMEL ORGANISERING AF PROJEKTET 9 VISITATIONSPROCEDURER 10 UDVÆLGELSE AF BRUGERNE 11 BAGGRUNDEN FOR PROJEKT BEDRE UDREDNING 12 POPULATIONSANALYSE 13 UDDANNELSE, INDTÆGT OG BOLIG 13 KRIMINALITET 14 MISBRUG 14 DET FYSISKE HELBRED 16 DET PSYKISKE HELBRED 17 DELKONKLUSION 18 PROJEKTETS BETYDNING OG RESULTATER 19 INDSATSENS BETYDNING FOR DET PSYKISKE VELVÆRE 20 INDSATSENS BETYDNING FOR MISBRUG 21 KOMPLIANS 21 FORBEDRING AF ANDRE LIVSVILKÅR 23 PROJEKTETS BETYDNING IFØLGE PERSONALET 23 EVALUERING AF ORGANISERINGEN 24 SAMARBEJDET MED PSYKIATRIEN 24 DET INTERNE SAMARBEJDE 25 RESSOURCEFORBRUGET 26 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 27 CENTRALE PROBLEMSTILLINGER 28 ANBEFALINGER 28

5 4 BILAG 30 BILAG 1: SPØRGESKEMA TIL PROJEKT BEDRE UDREDNING 30 BILAG 2: SVAR PÅ SPØRGESKEMAET, FREKVENSFORDELINGER 32 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEW 35 BILAG 4: UDVALGTE FREKVENSTABELLER FRA ASI-DATA, POPULATIONSANALYSEN 36 BILAG 5: SCREENINGSSKEMAER 40 BILAG 5A: SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSER 40 BILAG 5B: SCREENING FOR DEPRESSION 41 BILAG 5C: SCREENING FOR ADHD 43 BILAG 6: EKSEMPEL PÅ SKABELON FOR PSYKIATRISK UDREDNING FOR ADHD 46

6 5 Resumé.//; 2 * ( " "( - ' & - "', 3 ' 2 "' + ' "," ' ", " ' " ' 1 " ' ' " ' ', 1', 2 ' " ' ' <' 2 ' " 3, ' *',"' 3, + " 3 2 " + " +,2 1 " 3 " - ' "'', ' ',"', ' + " ' ' ', = (-" " >6?"' (-"3 ( '3'2! 4 Hovedkonklusioner og anbefalinger ' " '3 ' " ', ' *2,". " 22 ' 4 126A6 /; +/>"' 3 " 2 ' & 7;A'B (-. C+ +C"D2 'ED2 'E, 3 "' 2, $ 3 "2 ' ' $ C ', C $,.//>F4A/..!404.!

7 6 1 ' ' 3 2 3" 3 2 "3 ' " 3 '', + ' 3 ' " ' 1 32 "' 2 1' ' 3 - ', (-(" 3 " 3 2 ' " - ' + 2, '' " 23 + ' 2 2 " " + 3 ' " ",, + ' 2 ' < " 3 "3 ' " 3 1 " ' " ', 2 2 ', ',"!F ', ',, " 4.3

8 7 Indledning 1 & - " ( - ' ( )' & 2 ",.//;.//0"')'2 *+ & 4< 8 - )' )' ' " *+ 8 & - - ' "' '2 + " ' 1',2 2"' '' * G 3 " 2 Metodedesign ( ( *= 5 "' <.//A. "2 " + " 6 8.//A& ".//>*2 /;+/> 5 *= + * =H!2" II'' * 'BBJJJ+ BB+B%'K4K/5 >4/!"C( +"+ +"+ ++' + * =H *=!' C.//5!#LM + &' + * =HC 40>/!-+$"& 6 *.

9 8 * 3 " *= (- & -, " ' 3 3 " " ' 1" " 3 ' 3 ' +.//A 1 *= (* (*+ 7!, 3 6 *22 3 (- ' 2 2'.//> 2" 4!* "', 544..//A1"3,.//A #', "' ' =,"' ' '" '2 1 3 " ', 1,+ ( (- ' "G 1 + ((-"G 1 ", + +"+" ", : + ' F, 2 2" ' ' 1 3 3, "' 2 < J" ' 3 '3,,21 J " J " 3 " ' = J 3 " " " " + J ' " '' 5! 7 (*+ '*+ )'"' 2 *+ +2 "2

10 9 1 2 ' 1, 3"'3" Formel organisering af projektet 8+.5 " & - 3 '" ' 47 B 1' "2 2 8,,' & -, + ( ( - ' 3 " 'B " ' ' ,, (-" *= +! 4 2 *= ; " 3 (- = '. : 2+ 1#1" A ' + & - 5 ' + > "' " ',, + ; <2 2 + "' 3 " + A : 2 + ' ', =3 ; *5 A * 7+ > * ;3 1#1

11 10 &- & %")' ' " 8 1 ' ' ' " '"' " 2 * # " ' " 3'3 '"', ',"3 (- ' 1+ + ' )' ( - ' ( - ' ' '", " 3 ' 1, ", " ' '2B (- ' + " + ' 4>3 1 " + '2, ' "2+ 1,," (- 2+A/?!(' ' 2, B ( ( ', )' = 2 '" 3!" ' "', 3 + ( ' 3, " 2!" 3, ", ', ' " 2 &-, 2' *+ " " '," 2 2"', 1, "3,, Visitationsprocedurer 1 (-"' " 3 G

12 11 ' 12,(1 ( " ' 3 *+ 3 "32, " ' ' 9+ "2 ' = " 3 " 3 3 ( ( - ' +"' Udvælgelse af brugerne (- + 1#1" "' 3 *= ' # $ #(, '

13 12 Baggrunden for Projekt Bedre Udredning," " 2 ', ' 1' 2 " ' "2 3"', ((-"3 ' *3 "+ " 2 " <" ( " (- 2, "' 2 ", "' '1 ','3"' " " 1, 3 + F ' 2 ' "" " 2 " 3 * " ", ' + ' ' 1 " " ' 3 (-.//A1 3 "3' 3 ' 1 " " (-" ( - 2 A;?" 3 "2 313 " 2, ( 0 3((-' 2" 3

14 13 Populationsanalyse 1 " >7> 3! ;0?," 54? ' Uddannelse, indtægt og bolig "+ A/? ' < 47?'3'B", ' ;?' 3 1, 3 %3 ""3" 4/?3 B2"7>?3',4.?'2 1-3',,3 &415, B2 4;? 4/? 2 4;? 4.? ', 60? 7>? 3 3 ", C2C " ' - "3,3" 2 ', 3 " " ', " + ' 75?" ',' " 4;! ", " ' 2 "'', " ' (-' 3 (- 6";NA! 1 2 " '2 '," 2 # 6">N0!

15 14 1 " " '2 '2 B 3 B' 1 2.A? 3!";/?' &.* 2 B,, 5? 6? 'B B' A? B B, 0? 44? ;/? Kriminalitet 1 "A5?', "5.? " ', 4/ 12'"'.5?', 4/ 6"4.! O, 4A? " " >?", C C ;4? A7? " 6"45! Misbrug " >.? ' '',' ", >6?" ''', ' ' ', "' 2 ' 6"464A! 1 3 ' "',2', '."/40; 4";6" 6"./!13 " ' ' " '' """!,', 3 5?' " 3 " '0?"

16 15.! 1" 3 "', 1 3 5!"P '' 63' '"', 4/3 5- '" 100% Andre opiater 4% 75% 50% 25% 0% Buprenorphin 7% Alkohol 74% 12% subst. medicin (ord.) 4% Ill. metadon 9% Heroin 14% Benzo'er 14% 53% 27% Hash ecstasy og lign. 25% 12% 38% 26% 30% 17% Hash 23% Kokain 13% 29% 25% 25% ecstasy 3% Amfetamin 9% 43% 25% 29% 44% 15% 25% 13% 17% 10% 13% 15% Kokain 13% 14% 19% Amfetamin benzodiazepiner 1 '3! "67?" ' +& ';4? " '' 5"4;!1 39% 23% ', 3 heroin metadon (illegal) uoplyst over 10 års brug 4-10 års brug 1-3 års brug under 1års brug

17 16 1 " 2 " 3 2 '3 " " -' " ' 2 2 Tabel 3: 2 4/ Q.0;! Q0>! ' + 61 % * 45 % * % 3 % % 10 %./ % 18 % 5/503 4 % 3 % 6/N3 1 % 1 % 7 % * 19. % * *signifikant forskel Det fysiske helbred ' 7.? 2 "33"', ', 3 ' 2 ' 2 ", 5;?! *, " "2 &6#,', 5/R Kontrolgr (n= 294) (n=72) intet problem 50 % * 36 % * ubetydeligt problem 7 % 13 % moderat problem 16 % 21 % betydeligt problem 14 % 14 % meget stort problem 13 % 17 % *signifikant forskel 1 "''', " ' 3 ' * ', 6"..N.;! 4/ %! 23B" 23 *= "

18 17 Det psykiske helbred 75?'! 6".A! 1 " 3 ' 2>A?" 3 ' ' "'2 A4?>>?"''', 'A.?"' '! &7#,B', 2 5/R (n = 272) (n = 69) intet problem 22 % * 7 % * ubetydeligt problem 8 % 6 % moderat problem 13 % 16 % betydeligt problem 24 % 22 % meget stort problem 33 % * 49 % * *signifikant forskel &;# ' R (n = 267) (n = 68) intet behov for hjælp 26 % * 6 % * ubetydeligt behov for hjælp 4 % 6 % moderat behov for hjælp 11 % 16 % betydeligt behov for hjælp 19 % 16 % meget stort behov for hjælp 39 % * 56 % * *signifikant forskel 1 3 '', 6"5/N54! 1,", 3! O' 3 2 '3'2 & ' 3 "375? ', ' " 3,13 " '' ' B +! ', ' ' " ' ",,, ' 6,!

19 % 75% 50% 25% 0% 82% 72% 57% 46% 46% Projektgr. 31% CfM gruppe 1 " " " 2 + ' +./! = 22,"2 < "' 3 '" >;?+ 734/ " ' 4/ O + 3 4/ ', 5"A.A! 1 3, 3," " Delkonklusion svær angst og anspændthed hallucinationer besvær med hukommelse, forståelse, koncentration besvær med kontrol af voldelig adfærd svær depression* " ' " ' A5?',! 1' '2 (-' ' A.?, 7;? (-S!" ' ' '2 +

20 19 Projektets betydning og resultater '2 33"' ' ' 3, ' ", " 3, * " " 3" " ' ' 1 3 3" ' 2, * 04/! %3 " + " " 2 " " 2 +, # " ' ", + ' "' '! = " # $, & -!".//A " 233 (- ( ' " 2 ' =3 "'' //A13' ",, 2, 1 3, "' "' '23, antal brugere Udredning 1. opf. 2. opf. 3. opf. 4. opf. 5. opf. 6. opf. 7. opf. 8. opf. 9. opf //A + '

21 20 >6? +" ' " ' 1 (" (-', +B 3 ;4 Indsatsens betydning for det psykiske velvære 2 ' 6.? " B' ' '," 7>? " '' 1, " " ' ', 3,, 2;>? + ;4/ 3 4/.4? 7 O + 3 4/ ',"3, ' 32 B' ".A! "3 ' "' 6A?" 32 ' 50? " '23' "'1 " " 3 ' " ' " C 'C, '," 32 20% 4% 2% 5% 24% 45% 1"", "' F ' " ' ' ', " " 3 2 ' " 2 " 5.?! ' 2 1 " ' ' ADHD Bipolær affektiv sindslidelse Depression PTSD skizofreni Andet (fobi, pers.- forstyrrelse mm.)

22 21," ' " 2" " 2 ' # "''" ;;? '' B "' 5.?" '' " B '3 65? " ' ' Indsatsens betydning for misbrug =(- '3, 2" B' ' ' < 6A? " B' ' 75? "' 12,2 " ' "3 " " ' " ' ' 1 4A?" "'2"5;? '+"65? ' ' 3 ' "34A?" ' 36A? ', B' "'2," ' Komplians T " 2 ' " "2 ' Q 4.! 1"' + 76? " + * 50?" ", + 75?" + '2' 40?" ' ' 3 ' 2.//A*, + ' 445 &A2 + ' R Q445! Ingen komplians ;? Lav komplians (uregelmæssigt) 6.? Høj komplians (regelmæssig) 7.? 4. *."7

23 22 # A"7.?2', ";? & " ' " + 7/?,, O ' " 2 " +, 45 33, "7/? '2 ",, 1, "' 2 ' =3 '"' "+B21 " ' 3 1 " 5. " !' " ' A ' Bipolær ADHD Bipolær depression PTSD Komplians Ingen Uregelmæssigt Regelmæssigt Ikke ordineret medicin ADHD Bipolær depression depression skizofreni Clean Reduceret forbrug samme eller øget forbrug 45 $ C ', C$,.//>F4A/..!404.

24 23 A 2"'2 "+1 " +1#14 ' '2 + "+1#1 P '2 "+1#1 Forbedring af andre livsvilkår '3", 2 B' ' " ' B' "67?" ' 44? " ',0?"' = ' ' B' ' " 7>? ' " B ' 3 B3 4/?' 3 3 " ', " B' "'' *23 ' Projektets betydning ifølge personalet ( (- " ' "3 "' ' + ', 2 ' ' 1' 3 " ' 1', " 2" ' ' "3' 1"'3" ', 2, ', " 8 3 ', ',, ' +" 23 ' " " "3'3"2' 2", '3 '2" " ' ' ' 3'2

25 24 # ' ++"3 32 " '3 "' '3 + 3 ' ' P ' 2' ' 1', " ', 1 (-"," " " 3+ ' 2 Evaluering af organiseringen ' 3 2 +" " '' 2 1 " " ' 1 + ' ' 2 " '2 " Samarbejdet med psykiatrien ' '," ' + 1 ' " ' " ', 2 =, *,," ' B ' " ' "',, 3 1,3' * 1, 3 %3 " 3 " 1 " 3' ' " 2, 2"2 (-1', " ' 1 + " 3 ' "&- 3" (B(-''

26 25 ',2 ( += +.43F 1', <* 46 " 2 ' 3 1 ' " 1 3 # " 1 "+ ",3 3 1 ", ' "' + 1, " ', " " ' 1' 3 ( (-" * '+ ' 2 2, 1 22 "3 '2, "' 2, Det interne samarbejde * " ', " ',+ 1", '," 2 "' + 3 ' 3 ' 2 " 3 ' 3 ' "'' ' ' 1', " ' "3 + + " 3 32 ' "' ' 23 ' ', " ',, 3 '"3,, <2 "'2""

27 26 " 3, " ' 2 " + + "' 3 2 1',,"' 3 (- (" 1 ",,"' F ', * ' 2 2 &- 1"2 3 ' "' "' 2 '3"',, S '+" 2 *3 ', Ressourceforbruget 1+ "' " ' "'2 " 1' + " ' ' '

28 27 Konklusioner og anbefalinger ' ' 1'" '' ' + ' " ' ' 3+ " ' ", 2 1#166?.6? 1.6? ", %3 ' ++"' 3,', " antal brugere Skalering af psykisk velvære, hvor 10 er bedst Før indsatsen Efter indsatsen A?" ' '', 75?! 76?, + 0.?" + '2 60? " - * 43-65?+ - 5;?'+ - 4A?

29 28 ;;?'' B 47 " ''A6?" "'3 "' ' B Centrale problemstillinger 32,' 1', +2,1 3, ', ", 2 " 1 ', 2 + ' Anbefalinger - ', (-(" 3 "32 ' " - ' + 2, ' " 23 + ' 2 2 " 2 " ' " ",, + ' 2 ' ', + 1'2 2 + ' " + 1#1 ' 2 ' $, " "' 3,1', 3', 2,"" 32 ' " 3 13 )'"' + 2 3, = ' 2 ' 3 ' 2" + ' " $, 3 * =22 )' 3, 47," ' "2" '

30 29 < " 3 +"3 ' " " '3 1 " ' " ', ',"!F ', ',, " 4.3

31 30 Bilag Bilag 1: Spørgeskema til Projekt Bedre Udredning 1323 "', //A *, 5/.//> (%KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK # KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1. #," 2 R 44/"'4/! 4.567;A>04/ R 9'KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK % 3. & + " R 1 + 9" 9" %", %" 4. =' " + ' R * = = ='2 : "', B' R 9"+ 9'+ %" 6. # ' B' R = - % * 7. # ' B' ',R = -

32 31 % * 8. #, R 44/"'4/! 4.567;A>04/ 9. " ' 3 B' R 1 1 * ,"'3 B' R %" 2 %"'' 9"'3! 9" 2 KKKKKKKKKKKKKKKKK 11. # ',, " ', B' R %" ' " %" ' ',, 9"3 9"'3 9"'3 KKKKKKKKKKKKKKK 12. *"3 ' "'R * = = ='2 # ' 13. # ' B R,," ' " 2" " '! 9 %,! 14. # "'3 "' B "'R % % -

33 32 Bilag 2: Svar på spørgeskemaet, frekvensfordelinger 6A ' 2 ' * +!"! # 4. 6?. 4..;? 5 45.>? 6 A 47? 7 ; 45? ; 4.? A 5 ;? > 4.? 0. 6? 4/ / /? = 6A 4//? O 5"A- 5 * + $ % ja (diagnose ikke præciseret) 1 2% ja (diagnose i fritekst) 34 72% nej 11 23% = 6; 0>? O."6-. * + & ' ( ? 9".4 67? 9" 6 0? %", 6 0? %" 46 5/? = 6A 4//? O 5"4-. * + ) * " (" * ; 45? = 5 ;? = 44.5? ='2 46 5/? : 4.? 3 + 4/.4? = 67 0;? O 5"7-6 * + +, " 9"+./ 65? 9'+ 4A 5;? -" %" > 4A? = 67 0;? O 4"A-.

34 33 * +. " -" = 46 5/? - > 4A? % 4; 56? * 0 40? = 6A 4//? O."6-5 * + / " -"" = 4/.4? - 4/.4? % 45.>? * 46 5/? = 6A 4//? O."A- 5 * + 0!"! # 4. 6?. 5 ;? 5 6 0? 6 4.? ? ; ; 45? A 4/.4? > 4..;? 0 5 ;? 4/ 4.? = 6A 4//? O ;"4- A * + 1, " % -" 7 44? 4> 5>?.4 67? 3 4.? 3 4.? = 6; 0>? O."6-. * +!, " % -" %" 2 6 0? %"'' 54 ;;? 9"'3! 6 0? 9" 2 4.?! A 47? = 6A 4//? O."7-. * + "

35 34 * + $ 2 % " " * 47 5.? = A 47? = 7 44? ='2 45.>? # ' A 47? = 6A 4//? O.">- 5 * + & " - " " # 9 54 ;;? %,! 47 5.? = 6; 0>? O 4"5 * + ) " % " - " %. 6? %./ 65? 4..;? - 5 ;? = 5A A0? O."A- 5 " -" %" ' ',, ; 45? 9"3. 6? 9"'3 5 ;? 9"'3 ; 45?! 0 40? = 6A 4//? O."0-.

36 35 Bilag 3: Interviewguide til fokusgruppeinterview 4 # 3 2 ' ' "' R. # 2= ' ', ' R 5 3' 3'' R ' + 6 # =23 R 7 # ' = (- & - B ' R ; #2 ' R

37 36 Bilag 4: Udvalgte frekvenstabeller fra ASI-data, populationsanalysen Tabel 1 Alder Gennemsnit (n=461) 30,7 (n=163) 32,0 Tabel 6 Hvor lang tid var du ansat i dit længste fuldtidsjob? Gennemsnit af antal måneder 25,2 19,8 Tabel 2 Køn Andel af mænd (n=461) 78 %* (n= 163) 69 %* Tabel 7 Hvor mange dage har du haft betalt arbejde inden for de sidste 30 dage? Gennemsnit af antal dage 5,4 3,8 Tabel 3 Faktisk samlivssituation Kontrolgr (n=318) (n = 103) Enlig 77 % 68 % Samlevende 21 % 30 % Tabel 4 Højest afsluttede uddannelsesforløb (n=325) Tabel 5 (n= 104) 6 % 8 % 8. klasse eller tidl. 19 % 27 % 9. Klasse 28 % 26 % 10. Klasse 21 % 16 % Efterskoleudd. 10 % 0 % studentereksamen, hfeksamen erhvervsfaglig udd. / lærlinge 8 % 12 % kortere vidr.gående udd. 3 % 5 % ml.lang vidr.gående udd. 2 % 3 % lang vidr.gående 1 % 0 % Uoplyst 2 % 3 % Vigtigste indtægtskilde ved indskrivning (n=327) (n= 107) lønindkomst 16 % 12 % SU 3 % 2 % arbejdsløshedsdagpenge 1 % 2 % aktiveringsydelse/ løn med løntilskud 1 % 1 % sygedagpenge 5 % 5 % kontanthjælp 49 % 58 % revaliderings-ydelse 2 % 4 % pension/efterløn 16 % 10 % anden indtægt 7 % 7 % Tabel 8 Har du gæld? (n=293) (n= 73) ja 91 % * 97 % * nej 8 % * 3 % * Tabel 9 (n = 176) (n = 67) Gennemsnit af gælden kr kr. Tabel 10 Seneste bolig (n=322) (n= 106) selvstændig bolig 58 % 60 % lejet værelse 7 % 4 % familie/venner 12 % 11 % institutionsophold 5 % 1 % støttebolig/bofællesskab 2 % 3 % Herberg / pensionat / forsorgshjem 5 % 7 % Fængsel 2 % 1 % Gaden / ingen bolig 5 % 9 % Andet 4 % 3 % Uoplyst 1 % 1 % Tabel 11 Har du nogensinde været sigtet for noget kriminelt? (n = 290) (n=71) ja 72 % 73 % nej 28 % 27 %

38 37 Tabel 12 Antal gange brugerne har været sigtet for berigelseskriminalitet Antal gange (n= 150) (n = 38) 0 gange 15 % 10 % 1-3 gange 44 % 37 % 4-10 gange 18 % 21 % over 10 gange 23 % 32 % Tabel 17 Hvorledes vurderer du klientens problem til at være omkring alkohol? intet problem 70 % ubetydeligt problem 7 % moderat problem 7 % betydeligt problem 7 % meget stort problem 9 % Tabel 13 Hvor alvorlig synes du din aktuelle kriminalitet er? (n=219) (n= 71) intet problem 75 % * 61 % * ubetydeligt problem 5 % 4 % moderat problem 6 % 11 % betydeligt problem 6 % 7 % meget stort problem 8 % 17 % Tabel 14 Hvor vigtigt er det for dig at blive behandlet nu for et narkotikaproblem? intet behov for hjælp 4 % ubetydeligt behov for hjælp 1 % moderat behov for hjælp 13 % betydeligt behov for hjælp 21 % meget stort behov for hjælp 61 % Tabel 15 Hvor vigtigt er det for dig at blive behandlet nu for et alkoholproblem? intet behov for hjælp 78 % ubetydeligt behov for hjælp 9 % moderat behov for hjælp 4 % betydeligt behov for hjælp 1 % meget stort behov for hjælp 9 % Tabel 16 Hvorledes vurderer du klientens problem til at være omkring narkotika? intet problem 4 % moderat problem 12 % betydeligt problem 25 % meget stort problem 59 % Tabel 18 Hvorledes vil du vurdere klientens behov for hjælp til at narkotikaproblem? intet behov for hjælp 4 % moderat behov for hjælp 9 % betydeligt behov for hjælp 25 % meget stort behov for hjælp 62 % Tabel 19 Hvorledes vil du vurdere klientens behov for hjælp til et alkoholproblem? Udredn.gr intet behov for hjælp 65 % ubetydeligt behov for hjælp 10 % moderat behov for hjælp 9 % betydeligt behov for hjælp 6 % meget stort behov for hjælp 10 % Tabel 20 Hvor mange gange er du behandlet for stofmisbrug? Gennemsnit af antal behandlinger (n=159) (n=51) 1,64 2,0196 Tabel 21 Hvor mange gange er du behandlet for alkoholmisbrug? Gennemsnit af antal behandlinger (n=154) (n=49) 0,61 0,24 Tabel 22 Hvor mange dage har du haft problemer i løbet af de sidste 30 dage med narkotika? Gennemsnit af antal dage (n=219) (n=72) 15,3 16,5

39 38 Tabel 23 Stoffri sidste måned (n=226) (n=71) ja 9 % * 3 % Nej 91 % * 97 % * Tabel 24 Hvor mange dage i alt har du injiceret indenfor de seneste 30 dage? Gennemsnit af antal dage 11 14,4 Tabel 24 Hvor mange gange er du behandlet for alkoholmisbrug? Gennemsnit af antal behandlinger (n=154)!"# Tabel 22 (n=49) 0,61 0,24 Hvor vigtigt er det for dig med behandling nu for disse fysiske gener? (n= 294) (n= 72) intet behov for hjælp 61 % 49 % ubetydeligt behov for hjælp 4 % 7 % moderat behov for hjælp 10 % * 21 % * betydeligt behov for hjælp 10 % 6 % meget stort behov for hjælp 16 % 18 % Tabel 23 Hvor problematisk vurderer du klientens fysiske helbred til at være? (n = 269) (n= 62) intet problem 51 % 42 % ubetydeligt problem 8 % 11 % moderat problem 17 % 21 % betydeligt problem 13 % 8 % meget stort problem 11 % 18 % Tabel 24 Hvorledes vil du vurdere klientens behov for behandling på nuværende tidspunkt for en fysisk sygdom? (n = 271) (n= 63) intet behov for hjælp 57 % 48 % ubetydeligt behov for hjælp 6 % 9 % moderat behov for hjælp 14 % 21 % betydeligt behov for hjælp 11 % 5 % meget stort behov for hjælp 11 % 17 % Tabel 25 Hvor mange dage har du oplevet problemer med dit fysiske helbred de sidste 30 dage? Gennemsnit af antal dage (n=217) (n=70) 9,2 10,5 Tabel 26 Har du inden for de sidste 6 mdr. været indlagt på et hospital på grund af fysisk sygdom? (n=215) gennemsnit af antal gange $"# % (n=71) 0,2465 0,338 Tabel 27 Er du nogensinde blevet behandlet for en psykiatrisk lidelse? (n=285) (n = 72) ja 50 % 53 % nej 50 % 47 % Tabel 28 Hvor mange indlæggelser? (n= 90) gennemsnit af antal indlæggelser Tabel 29 (n = 33) 1,7 2,4 Hvor mange ambulante forløb? (n= 86) (n = 33) gennemsnit af antal ambulante forløb 1,4 1,9

40 39 Tabel 30 Hvor alvorlig vurderer du brugerens psykiatriske/psykologiske status til at være? (n=269) (n= 66) intet problem 17 % * 3 % * ubetydeligt problem 6 % 8 % moderat problem 17 % 18 % betydeligt problem 32 % 29 % meget stort problem 28 % * 42 % * Tabel 31 Hvorledes vil du vurdere brugerens behov for psykiatrisk/psykologisk behandling? (n=265) (n= 66) intet problem 19 % * 6 % * ubetydeligt problem 7 % 8 % moderat problem 17 % 15 % betydeligt problem 27 % 27 % meget stort problem 30 % * 44 % * Tabel 32 Hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage har du oplevet nogle af disse psykologiske eller følelsesmæssige problemer? (n = 199) (n = 68) Gennemsnit af antal dage 15,995 * 21,221 *

41 40 Bilag 5: screeningsskemaer Bilag 5a: Screening for bipolar lidelser U-1 V -1V!W!"##$$ %&$' ($ $) $"$$*** +, -.+ /# '33"" "3" 'R 3 "33, R '2 R 2, "R ' R '3 "',+ " 3XR Y3 ' "' + 'R ', R, R +, "3 R H, R ", "' " R 'R 0* ($" $&$ $+,.$$"&$$+, $$1 * (2$$23$)) 3$%**4$ $) $#'1 * / // / #. 5 /52* "6A ">44 " 4.N45, 5* #, 2"2","," +, -.+ /# ""," "2" +!' R 6* #', B + +, -.+ /# "' R

42 41 Bilag 5B: screening for depression! 777%!8 7 &' %KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK1KKKKKKKKKKKKK *23.4%3','' ",'" "''' *,+ "3",# ",'212 ", ' *9"$ / ' 593 " ' 0* / " 2 59" '32", *9$ $ /92 4- ".%3 " 59, 5*92)$ /9, ".93, " , " 2 6*&$ / " '' ' *42 /92 " 492" " *"$ /92 " ' 49' :* / " ;*$ /9' 49' " 2.9, 59 "' +'+ <*=#$ /9, " 49,".9,' ' 59'," *>"$ /9 2,, 492 2,",

43 42.932,".9 ' 59 ' 5932,"2 :*, ', 2 /9', /9' " 59'.9' 59' ' ;* 8 "$ 51 /9+ 3" *?2"$ ' /9, 3" ,, 59 "+.9' "' 0<*9)"$$ 59',, /92, /92", 49, 492 " 3,.92, 2 3 ", ".92, 592, 2 " 592"', 0*92B& 6*. 2 /9', /9' 3 "' H 49 H 49' "',.9' 2.9 H 59' 2' 59', H *A $ /9',, 22 46,R % 49 4/4> ,.9 5/6/ *, 59 64;5 < R# " RR *72 /9 49

44 43 Bilag 5c: screening for ADHD * * ('+ * 1#1 * 8 *+" *8*44! 3233 '1#1 *8**('+ ", 4> 1*-=:&8 1#1 - ' 3 + 4> 23, 1#11 23 *8*44+ 2 * ('+ *('+ ' *('+, 3', *+ # 2 ' '2 1#1 ' * :,,, 3 2 # "', 23 + ' 1 23, + 1# O3' +'+ " ' ' 3 2. &!" ', ' ','1*('+ 3 ''2 3 # ' 2 3 ' 3 3 " 3 ' 3' 'B',,", 'B'! 34 : :1#1 2 +2:,,3 3,,'B+ B 1 ',, ",

45 44 &"8, ( - :, 3 23 ' 23, ; 3,B' 4 # ' 3 ', 3 2 3R.#'3 3',, R 5#'' " 'R 6# 3,, R 7# "3, R ;#2 2 R A# 3 2 R >#',,'3 ' "2R 0#'+ ' 3 R *, % < -,, 4/#, '3R 44# ' 2 R 4. # 2 " ' R 45#"2 2', R 46#',3' R 47#'R 4;%3', 22R 4A#',3" 33,R 4>#"3 R,!

46 ( #1 ", 3 " ' 3 ' +, * +'+ 1#1 *8*44! :' Z#<! 2 $", % %J[ - +*+' %J["* 8("'1 "= *' #- +*+' "* &'*+", #- +*+' "* * + ' ' *8* 44 ', + 1#1 ' = + J*23 *8* 44 1*-=: + 1#1 *2 ' 3, 1*-=:, " 3 ' 6 ('+ 7,, + KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 8+ 4*+'J \9"-( %'.//4F>7 5!4/=="A7AAAA.8 1+ #+ 1 #1 &.400> 5 9"9+' "400547/4A0.4A0> 6 ++' * +--1 "' "&H 8 Z' "1(" ++' ++.///>705

47 46 Bilag 6: eksempel på skabelon for psykiatrisk udredning for ADHD 1 ", + 31#1 $ 2,24.3""+ = " " + " *8*! 2 * " "" \ " # 1#1 " ' +" 2 '

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med. januar 006 skal indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten

Ansøgningsskema Mælkebøtten Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab Etnisk oprindelse: Dansk: Andet Sprog 3. Alder. 18-24 25-29 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Målgrupperapport, 2009

Målgrupperapport, 2009 Målgrupperapport, 2009 Center for Misbrugsbehandling Søjlen for Socialpsykiatri og Særligt Udsatte Socialforvaltningen, Århus Kommune April 2010 Målgrupperapport 2009, Århus Kommune Rapporten er udarbejdet

Læs mere

1. Dokumentation af brugerforløb

1. Dokumentation af brugerforløb 1. Dokumentation af brugerforløb Der udfyldes et skema for hver bruger i Forandringsgruppen. Der foretages registrering i skemaet i forbindelse med forsamtalen samt ved hver statussamtale (ca. hver 3.

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.): Dato for udfyldelse af skema (dd.mm.):.. 6.. Generel information

Læs mere

Målgrupperapport 2009 for Skanderborg Rusmiddelcenter. Sammenligning på tværs af hovedmisbrugsgrupper

Målgrupperapport 2009 for Skanderborg Rusmiddelcenter. Sammenligning på tværs af hovedmisbrugsgrupper Målgrupperapport 29 for Skanderborg Rusmiddelcenter Sammenligning på tværs af hovedmisbrugsgrupper Marts 211 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg

Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg Februar 211 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet af: Malte Pihl, udviklingskonsulent Center for

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Bilagsrapport Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune Bilagsrapport 1 Målgrupper og effekter på forsorgshjemmene Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Bilagsmappe til akkrediteringsansøgning. Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Bilagsmappe til akkrediteringsansøgning. Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Bilagsmappe til akkrediteringsansøgning Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Indholdsfortegnelse: Bilag 1: Økonomiske nøgletal omkring behandlingen...2 Bilag 2:

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i myndighed SIB og VBGS Registrer Anmodning Iværksæt behandling Tilbud Afslut behandling 23. september

Læs mere

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012 EVALUERING AF ORDNING MED LÆGEORDINERET HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2010 2012 2013 2010 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje Projekt Forandringens Omveje og Genveje Et igangværende projekt: Professor, overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg (løn søges ikke, er finansieret). Lektor, centerleder og studieleder

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Struer Bilagsrapport 1: Målgruppeanalyse 2 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Den 6. juli 2012 Udviklingskonsulent Peder Gaarde Fisker 5213 3430 pgf@marselisborg.org Marselisborg

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Målgrupperapport Alkoholbehandlingen i Aarhus

Målgrupperapport Alkoholbehandlingen i Aarhus Målgrupperapport Alkoholbehandlingen i Aarhus Januar 211 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet af: Malte Pihl, udviklingskonsulent Center for Socialfaglig

Læs mere

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By. adresse. Telefonnummer

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By.  adresse. Telefonnummer Samtykke til databehandling? Ja Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By E-mailadresse Telefonnummer Hvor har du hørt om os? Fra egen læge Fra jobcenteret Fra medier Fra en pårørende

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED SUSY UDSAT 2017 Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Sådan udfylder du skemaet Brug en kuglepen, når du udfylder

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

ASI forsorg Solvang

ASI forsorg Solvang ASI forsorg 2015 - Solvang CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Indledning I denne rapport sammenfattes resultaterne fra udfyldelsen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Indhold 1 Resumé... Baggrund...4 3 Almene og udsatte...5 3.1 Geografisk fordeling af almene og udsatte...6 3. Beboerne

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015 Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? Mads Uffe Pedersen KL s Rusmiddelkonference 2015 Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University Unge sammenlignet med

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Dagens program Dag 1 Velkommen Amu mål og forventninger ICD10 Dobbeltdiagnoser Misbrug

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Evaluering af Herointilbuddet i Aarhus Kommune Psykosocial behandling og lægeordineret heroin til svært belastede stofmisbrugere

Evaluering af Herointilbuddet i Aarhus Kommune Psykosocial behandling og lægeordineret heroin til svært belastede stofmisbrugere Evaluering af Herointilbuddet i Aarhus Kommune Psykosocial behandling og lægeordineret heroin til svært belastede stofmisbrugere Oktober 2012 Kathrine Bang Laursen & Ane Feldskov Resumé og hovedkonklusioner

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Evaluering af forsorgstilbuddene i Aarhus Kommune En beskrivelse af målgruppen samt effekten af opholdet på forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang

Evaluering af forsorgstilbuddene i Aarhus Kommune En beskrivelse af målgruppen samt effekten af opholdet på forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang Evaluering af forsorgstilbuddene i Aarhus Kommune En beskrivelse af målgruppen samt effekten af opholdet på forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang November 2012 Kathrine Bang Laursen & Ida Karina Jensen

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere