Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde"

Transkript

1 Sådan undgår du terror og spionage Side 6-7 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # maj 2008 Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde Mange bøder og sure smiley er gives ikke for dårlig hygiejne men for administrative forseelser. Det afslører en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, der opfordrer til at revidere nul-toleranceplanen AF JANNE BRUVOLL > En sur smiley ved indgangen til restauranten eller butikken signalerer problemer med fødevaresikkerheden. Det får mange kunder til at vende om og gå et andet sted hen. Men i flertallet af tilfældene er den Udvikling i antal bøder sure smiley ikke givet, fordi den er gal med fødevaresikkerheden. Den er givet for administrative forseelser som for eksempel manglende dokumentation af enkelte områder i egenkontrolprogrammet, eller hvis smileyrapporten er hængt forkert op: Vi er enige i, at der skal slås hårdt ned, hvis der er risiko for fødevaresikkerheden. Men mange af bøderne har jo intet med fødevaresikkerhed at gøre. Det er problematisk, fordi forbrugerne ser smiley en som et udtryk for fødevarehygiejnen, siger fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv. Hun glæder sig derfor over, at fødevareminister Eva Kjer Hansen har igangsat en evaluering af reglerne Kilde: Eget diagram ud fra tal fra Fødevarestyrelsen Antallet af bøder er vokset med 263 % siden Den største stigning kom efter, at nultoleranceplanen blev indført. Bøder for manglende dokumentation Dansk Erhverv har analyseret udviklingen i det samlede antal bøder fra og udarbejdet en stikprøve af 232 sure smiley-kontrolrapporter inden for detailområdet. Stikprøven dækker 294 bøder og knap 40 % af alle aktuelle sure smileyrapporter på de to undersøgte områder. Analysen dokumenterer, at det samlede antal af bøder er steget med 263 % siden Stikprøven viser, at flertallet er givet for manglende papirarbejde. For eksempel er 40 % af bøderne givet for manglende dokumentation af områder i virksomhedens egenkontrol. Samtidig er kun 21 ud af 294 bøder givet for manglende rengøring - svarende til cirka hver 14. bøde - og kun 18 er givet for forkert behandling af fødevarer: Altså får virksomhederne bøder og en sur smiley for noget, der ikke nødvendigvis har betydning for fødevaresikkerheden. Spørgsmålet er, om den store stigning i antallet af bøder er et udtryk for, at kontrollanterne er blevet bedre til at finde tilfælde af dårlig fødevaresikkerhed. Eller om de har opprioriteret kontrollen af administrative overtrædelser for at leve op til nul-toleranceplanen. Tallene peger desværre på det sidste, konkluderer Lone Rasmussen. Lovgivningen er ikke problemet Den store stigning i antallet af bøder er sket efter, at nul-toleranceplanen blev indført i april 2006 som følge af nogle fødevareskandaler. Ved indførelsen af planen valgte man at skære alle virksomheder over én kam. Det har fået negative konsekvenser også for det store flertal af seriøse fødevarevirksomheder, der har styr på fødevaresikkerheden og gerne vil gøre det godt, mener Dansk Erhverv: Vores undersøgelse viser, at effekten af nul-toleranceplanen er ude af proportion. Virksomheder, som udgør en risiko for fødevaresikkerheden, skal selvfølgelig have en bøde og en sur smiley. Men bøder må ikke blive et mål i sig selv. Når der er tale om administrative forseelser, som ikke har betydning for fødevaresikkerheden, vil det ofte være nok med en indskærpelse. Jeg vil gerne spørge, om det virkelig var det resultat, politikerne ønskede, siger Lone Rasmussen. Hun håber, at de ansvarlige politikere vil læse eksemplerne, inden de til efteråret skal evaluere nul-toleranceplanen. Læs hele undersøgelsen på: Der er meget mere om fødevarekontrol og fødevareministeren inde i bladet. Kun billetprisen kan true Femernbroens succes Masser af hjemmearbejde til fødevareministeren Innovation kommer ikke dumpende Side 5 Foto: Jens Honoré Side 8 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 Regulering i verdensklasse Af Kim Munch Lendal Direktør Dansk Erhverv Erhvervslivets og borgernes ansvarlighed er for alvor kommet i fokus i den seneste tid. Både på virksomheds- og samfundsniveau skal ansvarlighed indtænkes i den overordnede strategi og bidrage til at udvikle konkurrencekraft. Der har hidtil ikke været meget offentlig fokus på et naturligt tredje ben i indsatsen, nemlig den politiske ansvarlighed hos lovgivningsmagten og administrationen. En oplevet effektiv og fair regulering bør indgå som et vigtigt fundament for at udvikle Danmarks konkurrencekraft som innovativ og ansvarlig nation. Vi skal kun lovgive, hvor det er nødvendigt. Vi skal undgå danske særregler, ikke mindst i forhold til det øvrige EU. Det kræver politisk ansvarlighed i form af, at politikerne holder sig lidt tilbage med ny lovgivning i deres iver efter at vise konkrete mærkbare resultater. Indsatsen for at nedbringe de administrative byrder skal fastholdes, og der må ikke opstå tvivl i forhold til det fastsatte mål om 25 % reduktion i Vi skal undgå hovsaløsninger, som tit skaber nye byrder. De regler, vi udarbejder, skal opleves som nødvendige og rimelige. Administrationen af reglerne skal i fokus. Virksomhederne oplever i dag en alt for uensartet administration rundt om i landet. Mange steder er der ikke fokus på at gøre det til en god oplevelse at møde det administrative system. Smiley-reglerne på fødevareområdet er et konkret eksempel på, at der er plads til forbedring. Vi skal naturligvis have en meget høj fødevaresikkerhed. Administrationen har imidlertid udviklet sig til at fokusere mere på de formelle regler og papirarbejdet end på betydningen for fødevaresikkerheden. Op imod halvdelen af de sure smiley er vedrører rene formkrav uden betydning for fødevaresikkerheden. Det er oplagt, at dette udhuler tilliden til systemet. Nogle kommuner er fortsat bedre end andre til at få pengene til at slå til. Men taget under ét så kniber det med at holde budgetterne i den kommunale verden. Kommunerne skal presses til at holde budgetterne De første regnskaber siden strukturreformen fra landets 98 kommuner udviser markante budgetoverskridelser på serviceområdet. Overskridelserne viser, at kommunerne endnu ikke magter at udnytte de synergier, reformen har givet mulighed for, mener Dansk Erhverv Kommunerne har endnu engang overskredet deres budgetter. Den samlede overskridelse er på 2,1 milliard kr. eller 0,9 %. Det er især servicebudgetterne, der er markante på dette punkt. Overskridelserne sætter ifølge Dansk Erhverv en fed streg under behovet for en strengere styring og markante sanktioner: At kommunerne endnu engang har overskredet deres budgetter markant, understreger et akut behov for en langt strammere linie over for kommunerne, siger cheføkonom Jens Brendstrup og fortsætter: Aftalesystemet om kommunernes vækstmål er gang på gang under pres. Det er fuldstændig uholdbart, at kommunerne overskrider deres budgetter, når den samlede økonomi præges af kapacitetspres og flaskehalsproblemer. Et hovedargument bag kommunalreformen var, at stordriftsfordele og effektiviseringer kunne give betydelige besparelsespotentialer. Men de seneste budgetoverskridelser viser, at kommunerne slet ikke har taget hul på besparelserne, påpeger Dansk Erhverv. En analyse foretaget af kommunernes eget evalueringsinstitut, KREVI, viser desuden, at de sammenlagte kommuner kan spare 4,4 % af administrationsudgifterne: Når kommunerne selv peger på det store potentiale for effektiviseringer, så undrer det noget, at man tydeligvis slet ikke har taget hul på effektiviseringerne. Hvis ikke kommunerne selv kan starte processen, så må staten ind og presse kommunerne med sanktioner, foreslår Jens Brendstrup. Et andet eksempel er de igangværende forhandlinger om at ændre revisorlovgivningen. Her lægges der som noget nyt op til, at Erhvervsog Selskabsstyrelsen - uden dommerkendelse - skal kunne ransage revisionsvirksomheder og indhente arbejdsmateriale. Argumentet er, at man vil undgå at belaste domstolene unødigt! Selvfølgelig skal der være høj kvalitet i revisors arbejde. Men det er helt ude af proportion og udtryk for manglende kvalitet i forhold til retssikkerheden, hvis man udhuler det fundamentale princip om, at ransagninger skal være undergivet domstolskontrol. Folketing og administration skal involveres aktivt i ansvarlighedsindsatsen, så vi sikrer det helt afgørende fundament til at udvikle dansk konkurrencekraft i form af tillid og respekt for reglerne. Ansvarlig lovgivning og administration skal udvikles til en strategisk konkurrencefordel. Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Rasmussen, Michael E.J. Stilborg, Janne Bruvoll. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 30 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 ÅRSDAG 3 DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2008 FOTO: KAJ BONNE Værterne står klar til at tage imod gæsterne fra regeringen. Skatteminister Kristian Jensen og tidligere administrerende direktør for Dansk Erhverv, Lars Krobæk Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og den britiske konservative parlamentskandidat og miljøforkæmper Zac Goldsmith. SF s formand, Villy Søvndal, og Dansk Erhvervs administrerende direktør Jens Klarskov. Håndboldlandsholdstræner Ulrik Wilbek og videnskabsminister Helge Sander. Flere end havde taget imod invitationen til årsdagen i Bella Center. Ikke nok med at deltagerne kunne møde både Anders Fogh Rasmussen, Villy Søvndal og Ulrik Wilbek på årsdagen: De kunne også købe en bog med hjem om dem.

4 4 BESTYRELSEN DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ nye bestyrelsesmedlemmer Dansk Erhvervs hidtidige formand, Poul-Erik Pedersen, genvalgt, og organisationen har nu to næstformænd i stedet for én AF KRISTIAN KONGENSGAARD Dansk Erhverv valgte ved generalforsamlingen i forbindelse med organisationens årsdag for nylig en ny bestyrelse. Efter konstitueringen består dens formandskab af henholdsvis Poul-Erik Pedersen, administrerende direktør i Metro Cash & Carry Danmark, der blev genvalgt som formand, og ligeledes genvalgte næstformand Torben Qvist, administrerende direktør i Honeywell A/S, samt nyvalgte næstformand Jan Laursen, formand for HORESTA. Bestyrelsen har fået seks nye medlemmer: Leo Jensen Vognmand Vognmandsforretningen Leo Jensen Frederikssund A/S Jørgen Rubæk Krebs Skohandler Zjoos Jesper Lien Viceadministrerende direktør COOP, FAKTA Terje List Administrerende direktør Matas A/S Henrik Bille Pedersen Administrerende direktør Hotel Marienlyst A/S Martin Storm Administrerende direktør 3M A/S. Følgende medlemmer er udtrådt: Allan Carlsen, tidligere formand i HORESTA Arbejdsgiverforening Frits Hansen, tidligere direktør i Danske Møbelhandlere Claus Jensen, tidligere administrerende direktør i FAKTA Bent Larsen, tidligere administrerende direktør i Brødrene Dahl Carsten Normann, tidligere koncernchef i Dagrofa Klaus Stampe Pedersen, administrerende direktør i TP Teknik. Navne og fotos på samtlige medlemmer af den nye bestyrelse kan ses på side 6 i nr af Dansk Erhverv, der udkom onsdag den 21. maj. Poul-Erik Pedersen genvalgt. Torben Qvist - 1. næstformand. Jan Laursen - 2. næstformand. Generalforsamlingen fandt sted i Bella Center. (Foto: Kaj Bonne). Leo Jensen - nyvalgt. Jørgen Rubæk Krebs - nyvalgt. Jesper Lien - nyvalgt. Terje List - nyvalgt. Henrik Bille Pedersen - nyvalgt. Martin Storm - nyvalgt. Stadig liv i privatforbruget Nye tal fra Danmarks Statistik melder om den laveste forbrugetillid siden Det er især forbrugernes syn på Danmarks økonomiske situation, der trækker indikatoren kraftigt ned. Men advarselslamperne behøver ikke lyse rødt af den grund, mener Dansk Erhverv Selv om der har været tale om en klar nedgang i de økonomiske indikatorer, vurderer Dansk Erhverv, at den danske økonomi er sund. Vi vil fortsat se vækst i det private forbrug i de kommende år, om end fremgangen vil være mindre end hidtil. Forbrugertilliden toppede i begyndelsen af 2006 med 15,5 og er nu faldet til -3,5. Det er det laveste siden slutningen af 1999: De mørke overskrifter for udviklingen i den danske økonomi synes at have bidt sig fast hos forbrugerne, eftersom forbrugerforventningerne specielt er droslet ned gennem det sidste halvår. Effekten forstærkes af, at forbrugerne i stigende grad er blevet berørt af højere energi- og fødevarepriser, vurderer cheføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv, og han fortsætter: Resultatet er, at vi i dag oplever en forbrugertillid på et niveau under perioder med lavkonjunktur. Det til trods for de fortsatte stigninger i realløn og en fortsat stor formue. De negative tendenser gælder imidlertid ikke forventningerne til familiernes private økonomiske situation, som til trods for fald i januar fortsat er positiv. Det indikerer, at danskernes forbrugstilbøjelighed stadig er sund: At forbrugertilliden er faldende betyder ikke, at advarselslamperne behøver lyse rødt. Det betyder bare, at de danske forbrugere er ved at indstille sig på en mere moderat vækst end tidligere. Der tegner sig altså stadig et positivt billede for privatforbruget i resten af Vi forventer en vækstrate på 2,5 % i år og på et niveau noget under 2 % i de kommende år, slutter Jens Brendstrup.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 TRANSPORT 5 Kun billetprisen kan true Femern-broens succes De seneste dages kritik af en fast Femern-forbindelse har været forudsigelig og meningsløs, lyder det fra Dansk Erhverv. Organisationen holder fast i, at broprojektet vil blive en succes, men at prisen for at bruge broen skal være lavere end beregnet Planerne om en fast Femern-forbindelse udvikler sig fuldstændig efter den typiske skabelon for et større dansk trafikprojekt. Selve beslutningen har taget lang tid og kan stadig trække ud. Kritikken har været stor og vil givetvis fortsætte - også efter at broen er bygget. Økonomien bliver kritiseret for ikke at hænge sammen. Det påstås, at ingen vil bruge broen, når den er færdig. Det siger chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv, i en kommentar til den senere tids kritik af Femern-forbindelsen: Jeg er ikke i tvivl om, at vi efter 10 år med en fast Femern-forbindelse ikke vil kunne forstå, hvordan vi klarede os uden. Til den tid vil alle være enige om, at den er en succes - ganske som det har været tilfældet for Storebæltsbroen, Øresundsbroen og Metroen, tilføjer han. Transportministeriet har dog oplyst, at det kommer til at koste 420 kr. pr. tur med en personbil at bruge broen. Det er for dyrt, mener Dansk Erhverv: "Den største trussel mod broen er ikke den nærmest vanemæssige kritik. Det er prispolitikken. Vi vurderer prisniveauet til at være for højt til at give en optimal økonomi for broen. Prisen skal være lavere for at give den maksimale positive samfundsmæssige effekt, den største nyttevirkning for virksomhederne og det mest realistiske alternativ for private, påpeger Jesper Højte Stenbæk. Han fortsætter: Kritikken er et deja vu, der nok skal forstumme. Alene adgangen til de voksende markeder og feriesteder i Østeuropa bør give trafik nok til, at forbindelsen skal klare sig, så snart virksomheder og private har vænnet sig til at bruge broen. Danmark kan samtidig stå sig fint som transitland for det øvrige Skandinavien og resten af Europa. Succesen skal nok komme. Ifølge Transportministeriet kommer det til at koste 420 kr. pr. tur med en personbil at benytte en kommende bro over Fehmern. Det er for dyrt, mener Dansk Erhverv. NY RENAULT KANGOO- FRYNSEGODE UDEN MERSKAT ARBEJDSGLÆDE I HVERDAGEN ER NÆSTEN SOM ET SKATTEFRIT FRYNSEGODE. I KANGOO OPLEVER DU HVERDAGEN SOM I EN ÆGTE PERSONBIL, MENS DIT ARBEJDE LIGGER BAG DIG I DET STORE REGULÆRE VARERUM. PRØV KØREGLÆDE BLIVE TIL ARBEJDSGLÆDE! Få et skræddersyet Renault Finans tilbud med den bedste pris og finansiering, der passer netop til dine behov.

6 6 INDUSTRISPIONAGE DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 Sådan undgår danske virksomheder terror og industrispionage International terrorisme kan nemt blive et nærværende problem for danske virksomheder, hvis de ikke holder et vågent øje med for eksempel deres ordrebøger. Også industrispionage trives i bedste velgående, og Dansk Erhverv råder til årvågenhed AF NINA SKAKKE > Hvordan undgår man som dansk virksomhed at gå terroristers ærinde? Hvordan undgår man at blive udsat for industriel spionage? Disse emner var blandt andre den tidligere chef for PET - Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen, med til at belyse på et medlemsmøde i brancheforeningen Professionel Elektronik. Han kom med 3 meget gode og let anvendelige råd med hensyn til, hvad en virksomhed kan gøre for at sikre sig mod terrorister og spionage: Hvis man rejser med laptop, så skal den være tom - hav vigtige dokumenter og filer på et beskyttet USBstik, som opbevares sikkert. Mobiltelefoner egner sig bestemt ikke til at føre fortrolige samtaler i - de kan relativt simpelt aflyttes. Hvis man handler med udlandet/ mellemhandler, skal man holde sig nøje opdateret med hvilke produkter, det er tilladt at sælge og ikke mindst til hvem. Det er let at snige et forbudt produkt ind i en større ordre. Åbent samfund giver styrke og sårbarhed Hans Jørgen Bonnichsen slog også fast, at selv om det danske samfunds åbenhed er vores styrke og særkende som demokrati, så er det også med til at gøre os sårbare: I det Danmark kan personer og varer frit bevæge sig over grænserne. Vi kan og vil ikke kontrollere alting. Derfor er det mest effektive middel Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen frarådede på medlemsmødet i Professionel Elektronik at benytte mobiltelefon til fortrolige samtaler. Til venstre ses brancheforeningens sekretariatschef og chefkonsulent i Dansk Erhverv, Michael Ostenfeld. til at forhindre terrorhandlinger i Danmark at styrke den almene offentligheds beredskab, påpegede han. Blandt andet skal danske virksomheder være årvågne i forhold til eksport af varer. For eksempel skal man holde grundigt øje med, at tilsyneladende normale ordrer til eksport ikke pludselig indeholder varer, der er blacklistet til de pågældende lande. Det kan være et dække for terrorister, der forsøger at skaffe sig illegale produkter: Vi har kendskab til virksomheder, der har modtaget denne type ordrer. Det er blandt andet derfor, vi ønsker at sætte fokus på problemet. I de tilfælde, vi kender til, er forsøgene på at bringe virksomheder i fedtefadet heldigvis blevet afværget. Alligevel råder vi til, at man altid udviser årvågenhed og kontakter Dansk Erhverv, PET eller udenrigsministeriet ved den mindste mistanke, siger sekretariatschef i Professionel Elektronik og chefkonsulent i Dansk Erhverv, Michael Ostenfeld. Han kan kontaktes for yderligere information på: Telefon: Pas på dine opfindelser IP-rettigheder er et varmt emne i disse år. Det indebærer en øget opmærksomhed på virksomheders egne ophavsrettigheder, og hvordan man undgår at krænke andre virksomheders rettigheder AF NINA SKAKKE > På medlemsmødet i brancheforeningen Professionel Elektronik blev der også sat fokus på de såkaldte IPrettigheder: Hvor vigtigt det er at have et overordnet billede af IP-rettigheder, og hvordan man som virksomhed kan have gavn af dem. Det er et retsområde, som har fået stor betydning i de senere år, fordi piratkopiering er en af udfordringerne ved globaliseringen: Som virksomhed skal man naturligvis passe på ikke at krænke andres Virksomheden Troll Company har lidt store tab på, at dens kendte Gjøl-trolde er blevet kopieret. rettigheder. Men det er lige så vigtigt at beskytte ens egne rettigheder, påpegede advokat og partner Asger Heine Jensen, advokatfirmaet DE- LACOUR. Han kom med følgende enkle og præcise råd til deltagerne: Alle virksomheder SKAL forholde sig til IP-rettigheder - om man er i fare for at krænke 3. mand eller selv blive krænket. Hvis det er værd at kopiere - er det værd at beskytte. Dyre lærepenge for Gjøl-Trolden Den verdenskendte danske Gjøl- Trold spillede også en central rolle på mødet. Administrerende direktør Calle Østergaard, Troll Company, fortalte, at virksomheden havde lidt kolossale tab på salg af kopivarer. De havde ikke været dygtige nok til at sikre deres IPrettigheder på troldene. Siden midt i 1990 erne havde de fået deres IP-strategi på plads og blandt andet vundet store retssager mod firmaer som for eksempel Disney. Calle Østergaard opfordrede på det kraftigste til at være meget opmærksom på, at der ikke sker fejl på IP-

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 KONFERENCE 7 Kampen om forbrugerne skærpes - hvad gør du? Industrispionage trives i bedste velgående. området, fordi det kan koste virksomheden utroligt dyre lærepenge. Dansk Erhvervs råd Ifølge Dansk Erhverv skal man som virksomhed gøre sig klart, hvad man har behov for at få beskyttet: Er det Advokat og partner Asger Heine Jensen, DELACOUR: Hvis det er værd at kopiere - er det værd at beskytte. et produkt- eller firmanavn, et design eller noget helt tredje? Der er nemlig tale om forskellige typer rettigheder: Man skal som virksomhed forholde sig til de forskellige typer rettigheder og overveje, om man vil gøre brug af dem og hvordan. Hvis man udarbejder en strategi for om og i givet fald hvordan, man som virksomhed vil beskytte sig, er man allerede kommet meget langt. Mange virksomheder arbejder ikke fokuseret med problematikken, og det kan godt være farligt, supplerer advokat Sven Petersen, Dansk Erhverv. 2-dages konferencen Detailbranchen 2008 sætter fokus på forretningsudvikling, forbrugeradfærd og nye afsætningsmuligheder Tirsdag den onsdag den 18. juni 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Det er ikke udfordringer, der mangler for dansk detailhandel i disse år - en brancheopdeling i opløsning, udsigt til et dæmpet privatforbrug, voksende krav fra kritiske forbrugere og den øvrige omverden om blandt andet ansvar og etik. Sådan skriver projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, i invitationen til ovennævnte konference, og hun fortsætter: Brancheglidningen gør det vanskeligt for forbrugerne at skelne mellem de enkelte butikker, og konkurrencen skærpes generelt om forbrugerne. Derfor er det afgørende at skille sig ud fra mængden og være på forkant med, hvad forbrugerne vil, og hvad der afgør deres valg. Det er derfor helt centralt dels at gøre sig klart, hvad man vil med sin forretning og så turde gennemføre det, dels at kende svaret på, hvordan man når fremtidens forbrugere. IBC Euroforum gennemfører Detailbranchen 2008 i samarbejde med Dansk Erhverv. Talere Direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv Retail Solutions Director Andrew Fowkes, SAS Global Retail Practice Direktør Simon Dahi, Bergsøe4 Detaildirektør Leif Fredberg, Johannes Fog A/S Administrerende direktør Ib Berntsen, Imerco A/S Marketingchef Mette Dyhr, Irma A/S Partner Morten Busk, ecapacity Social & Environmental Coordinator Jonas Engberg, IKEA Danmark A/S Head of Corporate Policy for Sustainability & Ethics Julian Walker-Palin, Wal-Mart, Storbritannien Chef brugeroplevelse Søren Schultz Hansen, Magnetix Direktør Peter Steenstrup, Affinion International. Pris Det koster kr at deltage i konferencen, og Dansk Erhvervs medlemmer får 15 % rabat for den første deltager fra virksomheden og yderligere 10 % rabat for nr. 2, der bliver tilmeldt. Tilmelding Hvad er IP-rettigheder? IP-rettigheder - Intellectual Property Rights er en fællesbetegnelse for retsbeskyttelsen af intellektuelle frembringelser. For eksempel kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning designs og forretningskendetegn. For yderligere information kontakt sekretariatschef i Professionel Elektronik og chefkonsulent i Dansk Erhverv, Michael Ostenfeld: Telefon: Et af budskaberne på konferencen Detailbranchen 2008 bliver, at det er afgørende at skille sig ud fra mængden og være på forkant med, hvad forbrugerne vil, og hvad der afgør deres valg.

8 8 FØDEVARER DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 Masser af hjemmearbejde til fødevareministeren På Dansk Erhvervssammenslutnings medlemsmøde blev fødevareminister Eva Kjer Hansen mødt med en stribe uheldige eksempler på både lovgivning om og administration af fødevarekontrollen - men der var også ros til ministeren for hendes vilje til at rette op på skævheder AF KRISTIAN KONGENSGAARD > For nylig stak fødevareministeren hovedet i løvens gab for at drøfte fødevarepolitik med repræsentanter for virksomheder og organisationer. Eva Kjer Hansen blev dog hverken flået eller fortæret. Men der kom en både særdeles kontant og konstruktiv dialog ud af mødet, der var arrangeret af DESA - Dansk Erhvervssammenslutning. Eva Kjer Hansen understregede, at hendes overordnede mål med fødevarepolitikken er dels at øge fødevaresikkerheden og dels at fremme produkterne kvalitets- og smagsmæssigt på bekostning af standardvarer: Jeg ved godt, at kravene til sikkerhed kan være irritationsmomenter for leverandørerne i dagligdagen. Men kravene er først og fremmest til gavn for forbrugerne og for Danmarks fødevareeksport, påpegede hun. Elitesmiley en diskriminerer Den såkaldte elitesmiley bliver både rost og skældt ud. John Wagner, der er administrerende direktør for DSK - De Samvirkende Købmænd gjorde opmærksom på, at en franchisebutik ikke kan beholde sin elitesmiley, hvis butikken skifter franchisetager. Det samme er ikke tilfældet, hvis en butik i en kapitalkæde skifter butikschef. Eva Kjer Hansen fandt det også diskriminerende. Hun nævnte selv et eksempel med et generationsskifte fra far til søn i en slagterbutik: Begge fortsatte som hidtil med at arbejde i butikken, men sønnen måtte starte forfra for at opnå en elitesmiley. Jeg er meget enig i kritikken og har derfor sendt problematikken videre til nærmere vurdering. Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv, roste ministeren for hendes initiativ Meld en regel. Eva Kjer Hansen vil gerne have eksempler på regler, der i branchen opleves som forældede eller tåbelige. Eva Kjer Hansen har allerede fået mange eksempler og er i gang med at spore deres oprindelse og vurdere, om reglerne fortsat er relevante. Lone Rasmussen bakkede også ministerens intentioner op om at fremme forskning og innovation omkring fødevarer. Hun var dog noget kritisk over for udmøntningen i den nye innovationslov: Den er for produktionstung og afspejler ikke i tilstrækkelig grad hele processen fra jord til bord. Der bør lægges mere vægt på både grossistog detailleddet, sagde hun. Eva Kjer Hansen argumenterede med, at man til en start havde gjort forsknings- og innovationsarbejdet mere tværgående for at opnå bedre resultater. Fødevareminister Eva Kjer Hansen: Kontrollen bør hvile på rådgivning og vejledning. (Foto: Niels Nørgaard). Total spild af tid Inger Palm, Palm Trading, kaldte det total spild af tid, at agenturvirksomheder skal fødevarekontrolleres: Vi har ingen varer liggende. Men fødevarekontrollens repræsentanter siger, at vi tæller så godt i statistikken. Det koster os kr. hver gang, de kommer og tjekker egenkontrolskemaet. Fødevareregionerne bør bruge ressourcerne til noget andet, mente hun. Henrik Bekker, DENCON Foods A/S, har fået det indtryk, at virksomheden får taget mange flere prøver end andre, fordi den er nabo til fødevareregionen: Det kostede os sidste år kr. til prøveudtagning, fortalte han. Flere andre af de deltagende fødevareleverandører har det samme indtryk, fordi de også bor tæt på fødevarekontrollen. Fødevarechef Kirsten Jacobsen, De Samvirkende Købmænd, påpegede, at der finder et stort ressourcespild sted: Man kontrollerer de samme ting forskellige steder, konkluderede hun. Personafhængig kontrol En række leverandører, blandt andre Steffen Hansen-Nord, Nordlie Food A/S, syntes ikke længere, man kunne tale om et samarbejde mellem dem og medarbejderne i fødevareregionerne. Men også at udfaldet af kontrollen var meget personafhængig. Hertil svarede Eva Kjer Hansen: Deltagerne i mødet med fødevareministeren havde meget på hjerte. (Foto: Niels Nørgaard). Fødevarekontrollen bør i høj grad hvile på rådgivning og vejledning. Jeg vil gerne have flere anmeldte besøg i stedet for uanmeldte. Men det har jeg desværre ikke kunnet få politisk opbakning til. For at undgå personafhængig kontrol satser vi meget på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Desværre har de grelle fødevareskandaler været voldsomme for medarbejderne, som pludselig skulle omstille sig til nul-tolerance. Kvalitetschef Lars Chr. Balslev, SuperGros A/S, så gerne, at fødevareregionernes medarbejdere blev endnu bedre uddannet: De mangler ofte branchekendskab og viden om den teknologi, der anvendes i virksomhederne, påpegede han. Store bødeforskelle Ifølge fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv, giver forskelsbehandling sig også udslag i uensartede bøder for den samme forseelse. Hun havde eksempler på, at de kunne svinge fra kr. over kr. til kr.: Derudover er der et misforhold mellem bødernes størrelse for henholdsvis manglende dokumentation og dårlig hygiejne, pointerede Lone Rasmussen. Ministeren var enig i og fremdrog selv et klokkeklart eksempel på, at det kan gå for vidt: Det principielle spørgsmål er, hvor meget vi skal kontrollere. Der er en fødevarevirksomhed, der har fået en bøde på kr. for at stå på en markedsplads uden at have papirerne med hjemmefra. Efter de mange spørgsmål og den meget konstruktive dialog mellem ministeren og mødets deltagere kunne Eva Kjer Hansen konkludere, at det havde givet meget hjemmearbejde : Vi kunne komme mange af problemerne med dårlige fødevarer til livs ved, at forbrugerne kræver bedre kvalitet. Dilemmaet er, at vi tager det billigste og kræver strammere regler. Men kravene bør gennemføres på EU-niveau for ikke at belaste de danske fødevareerhverv ensidigt, tilføjede hun. Læs også artiklen Fødevarepriserne stiger - og hvad så? på side 9.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 POLITIK 9 Speditørernes nye formand Danske Speditørers generalforsamling har valgt Deputy Head of Freight Niels Chr. Larsen, DHL Freight Denmark, til ny formand for foreningen Niels Chr. Larsen, afløser Corporate Managing Director Jesper E. Petersen, FREJA Transport & Logistics A/S, som formand for Danske Speditører. I hvilket omfang bidrager importen af fødevarer til dansk velstand? Svaret fås på Dansk Erhvervs arrangement om fødevareglobalisering. Fødevarepriserne stiger - og hvad så? Fødevarebranchens netværk i Dansk Erhverv inviterer medlemmerne til en spændende dag om Fødevareglobalisering Onsdag den 11. juni 2008 Kl Børsen, Slotsholmsgade, København K Den internationale handel med fødevarer har indflydelse på hele fødevareerhvervet. Globalisering giver ikke bare flere tilbud til den enkelte forbruger, men ændrer også vante forestillinger om markedsforhold, kapital og varestrømme. De danske særregler og den måde, fødevarekontrollen administreres på i Danmark, giver danske virksomheder nogle ekstra udfordringer. På medlemsmødet deltager blandt andre fødevareminister Eva Kjer Hansen, lektor Villy Søgård, Syddansk Universitet samt repræsentanter for Dansk Erhverv og for organisationens netværk for fødevarebranchen. Mødet slutter med multimedieshowet MADAM BLÅ OG REVO- LUTIONEN. Program Velkomst. v/steffen Hansen-Nord, Fødevarebranchens Netværk. International handel og danske særregler, de bureaukratiske udfordringer for erhvervet. v/kim Munch Lendal, direktør, Dansk Erhverv. Dansk fødevarepolitik i forhold til globalisering af fødevarer. v/eva Kjer Hansen, fødevareminister. Sandwiches, øl, vin og vand. Hvad er konsekvenserne af de stigende fødevarepriser? v/jens Brendstrup, cheføkonom, Dansk Erhverv. De økonomiske konsekvenser af fødevareimport og dens bidrag til dansk velstand. v/villy Søgaard, lektor, Syddansk Universitet. Madam Blå og revolutionen - Multimedieshow med en kavalkade om kaffen og dens brogede verdenshistorie, den mest indbringende fødevare i international handel. v/jacob Andersen. Afrunding v/lone Rasmussen, fødevarepolitisk chef, Dansk Erhverv. Pris Kr. 300,- for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 500,- for ikke-medlemmer. Priserne er inklusiv forplejning. Tilmelding Senest mandag den 2. juni 2008 til Kate Elmvang via: Telefax: Læs også artiklen Masser af hjemmearbejde til fødevareministeren på side 8. AF KIM ØSTRØM > Niels Chr. Larsen har et solidt kendskab til både foreningen og branchen. Han begyndte som speditørelev i 1961 og har været medlem af Danske Speditørers hovedbestyrelse i perioden og igen fra Endvidere har den nye formand i en årrække deltaget aktivt i fagudvalgsarbejdet i Danske Speditører. Han er i dag medlem af ikke færre end tre fagudvalg, herunder som formand for Fagudvalg Norden. Ydermere er Niels Chr. Larsen medforfatter på en bog om Danske Speditørers historie. Den bliver udgivet i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum næste år. Om sine visioner for Danske Speditører siger han: Jeg ønsker at videreføre arbejdet med at synliggøre speditionens samfundsgavnlige effekt. Med branchens optimering af transporter kan vi sikre en effektiv anvendelse af både egne og kundernes ressourcer og dermed bidrage til at minimere den miljøbelastning, der følger med. Endvidere er det mit ønske, at Danske Speditører fortsætter med at spille en helt central rolle i uddannelsen af vore medarbejdere. Det gode arbejde på Speditørskolen skal fortsætte, og samtidig skal vi sikre en god integration mellem vores egen uddannelse og det offentlige uddannelsessystem. Revisorernes nye formand Foreningen af Statsautoriserede Revisorer - FSR har på sin generalforsamling valgt Kurt Gimsing, partner i KPMG, som ny topfigur AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Kurt Gimsing, der tager over efter Jens Røder, PricewaterhouseCoopers, er 58 år og har i de seneste 3 år siddet som viceformand i FSR's bestyrelse. I forbindelse med formandsvalget siger Kurt Gimsing: Revisionspligten udfordres af et politisk ønske om at lette administrative byrder. Samtidig står branchen med et alvorligt rekrutteringsproblem. Navnlig spørgsmålet om at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejder vil have høj prioritet. Det er en selvstændig udfordring at få gjort op med myten om, at jobbet som revisor er støvet og kedeligt. Han nævner sig selv som eksempel på en statsautoriseret revisor med et spændende job: Mit arbejde har spændt bredt. Lige Kurt Gimsing statsautoriserede revisorers nye formand. fra traditionelle revisionsopgaver over en lang række privatiseringer - senest Statens Bilinspektion og statens salg af Scandlines - til de største sager om økonomisk kriminalitet i Danmark, herunder Nordisk Fjer, et stort antal selskabstømmersager og Riskær-sagen. Kurt Gimsing har blandt andet været ledende partner for opbygning af Forensic, KPMG s afdeling vedrørende økonomisk kriminalitet. Han tager kritik fra kunder og omverdenen meget alvorligt: Vi bliver ofte kritiseret for, at navnlig vore påtegninger kan være meget svære at forstå for ikke-revisorer. Det kan vi ikke sidde overhørig. Kurt Gimsing, der slapper af fra de mange tal som fritidslandmand, repræsenterer 94 % af landets statsautoriserede revisorer, svarende til cirka

10 10 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 Medarbejdere har ikke længere krav på tjenesteattester Ny lov ophæver funktionærernes ret til en skriftlig tjenesteattest fra den 1. juni For at lette arbejdsgivernes administrative byrder er tjenesteattesten nu afskaffet med virkning fra den 1. juni Funktionærer har i henhold til funktionærloven haft krav på at få udleveret en såkaldt tjenesteattest. Tjenesteattesten skulle bekræfte, hvor lang tid funktionæren havde været ansat hos arbejdsgiveren, hvad funktionæren beskæftigede sig med, og hvor meget funktionæren fik i løn. Hvis funktionæren var opsagt, kunne han eller hun kræve, at begrundelsen for opsigelsen fremgik af tjenesteattesten. Fra den 1. juni 2008 er det arbejdsgivernes eget valg, om de ønsker at give fratrådte medarbejdere tjenesteattester. En fyret funktionær har dog fortsat adgang til at få en skriftlig begrundelse for en opsigelse, hvis funktionæren beder om det. Arbejdsgiverne er ikke længere forpligtet til at udstede de såkaldte tjenesteattester. Du skal hædres for integration Integrationsministeriet uddeler igen i år Integrationspriser AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Formålet med Integrationspriserne er at anerkende det succesfulde integrationsarbejde, der foregår rundt om i landet, og at videreformidle alle de gode erfaringer med dette arbejde. Samtidig skal Integrationspriserne skabe en positiv opmærksomhed om integrationen og illustrere bredden i integrationsarbejdet. Chefkonsulent Anette Overby, Dansk Erhverv, opfordrer medlemsvirksomheder til enten selv at ansøge om at komme i betragtning til en af I fjor uddelte Kronprinsesse Mary integrationspriserne. Integrationspriserne eller indstille en anden til en pris. I år uddeles der i alt fem priser: En myndighedspris En beskæftigelsespris En skole- og uddannelsespris En ildsjælepris En organisations- og foreningspris. Som noget nyt uddeles der foruden en ildsjælepris til en enkeltperson også en ildsjælepris til en forening eller organisation, der har gjort en særlig indsats. Ansøgningsfrist Senest onsdag den 25. juni Sådan søger du For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema. Sammen med yderligere oplysninger findes skemaet, der skal benyttes, på hjemmesiden: I skemaet skal du give oplysninger om blandt andet indsatsen, baggrunden for indsatsen, målgruppen, resultaterne og kontaktpersoner. HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har til høring Energistyrelsen Bekendtgørelse efter offshoresikkerhedsloven (indretning af udstyr). Høringsfrist: Fredag den 30. maj Sagsbehandler: Arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum Miljøstyrelsen Miljøansvarsbekendtgørelser. Høringsfrist: Onsdag den 4. juni Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Energistyrelsen Bekendtgørelse efter offshoresikkerhedsloven (registrering og anmeldelse af arbejdsskader). Høringsfrist: Fredag den 6. juni Sagsbehandler: Arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum Økonomi- og Erhvervsministeriet Rammenotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afgrødestatistikker. Høringsfrist: Fredag den 6. juni Sagsbehandler: Konsulent Jonas Wilstrup IT- og Telestyrelsen Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser m/tilladelse - vedrørende forlængelse af varigheden på de midlertidige tilladelser i frekvensbåndene og MHz. Høringsfrist: Mandag den 9. juni Sagsbehandler: Erhvervspolitisk konsulent Christian Ohm Energistyrelsen Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, service og vedligeholdelse af vindmøller. Høringsfrist: Mandag den 9. juni Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Konkurrencestyrelsen Forslag til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. Høringsfrist: Torsdag den 12. juni Sagsbehandler: Advokat Sven Petersen

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 15 I MAJ 2008 FAKTA 11 Ny økonomidirektør i Dansk Erhverv UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER Per G. Gotfredsen, der er 59 år og hidtil har været direktør i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er netop tiltrådt en nyoprettet stilling som økonomidirektør i Dansk Erhverv. Om sit jobskifte siger han: I en del år har jeg nu beskæftiget mig med en række interessante politiske områder som arbejdsmiljø, arbejdsmarked og uddannelse. Det har været meget tilfredsstillende og udfordrende opgaver. Nu ser jeg frem til at løfte en ny udfordring - nemlig med det overordnede ansvar for økonomien, IT og koordinering af en række vigtige funktioner i en voksende organisation som Dansk Erhverv. Per G. Gotfredsen. Gå-hjem-møde om m/k lønstatistik Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskaber Statoil Detail Benzin kontokort - inkl. moms Diesel kontokort - inkl. moms Diesel Routex/Truckkort - inkl. moms 0,28 kr. rabat + 0,02 kr. bonus pr. l 0,90 kr. rabat + 0,10 kr. bonus pr. l 0,90 kr. rabat + 0,15 kr. bonus pr. l Mulighed for attraktiv ekstrarabat til storkunder, som forhandles individuelt. En gros Miljødiesel - ekskl. moms 460,- kr ,- kr. pr. m 3 Fyringsolie - ekskl. moms 470,- kr ,- kr. pr. m 3 Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SG og udenlandsk momsrefusion. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Dansk Erhverv inviterer til gratis orientering om kønsopdelt lønstatistik Århus Tirsdag den 10. juni 2008 Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1 København Tirsdag den 17. juni 2008 Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19 Kl begge dage. Større virksomheder med mindst 35 ansatte og med mindst 10 personer af hvert køn med samme arbejdsfunktion skal udarbejde en årlig kønsopdelt lønstatistik. Den første skal udarbejdes inden udgangen af På gå-hjem-mødet gennemgås, hvad din virksomhed skal være opmærksom på omkring kravene til statistikken, og hvordan den kan udarbejdes. Endvidere vil der blive orienteret om alternativer til den kønsopdelte lønstatistik og om, hvordan medarbejderne skal informeres. Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere Løn- og personaleansvarlige Direktionssekretærer Andre der ønsker at få ajourført deres viden på området. Instruktører Advokat Tina Svanberg Arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen Begge fra Dansk Erhverv. Pris Det er gratis at deltage. Tilmelding Til Helle Houth via: Hjemmeside: Telefax: Telefon: Sidste frist er en uge før mødet.

12 PP UMM ID-nr PortoService. Postboks Pandrup Innovation kommer ikke dumpende Et nyt idékatalog Fra inspiration til innovation, som blandt andre Dansk Erhverv står bag, rummer 10 eksempler på innovation i servicevirksomheder AF BIRGITTE SCHMIDT > Danmark skal være innovativ, hvis vi vil gøre os gældende i fremtidens globaliserede økonomi. Den har vi hørt før. Men hvordan er det lige, vi omsætter det luftige begreb innovation til noget brugbart i hverdagen? Et muligt svar findes i et nyt idékatalog Fra inspiration til innovation, der rummer en række gode eksempler på innovation i serviceerhvervene. Dansk Erhverv står sammen med en række andre organisationer bag idékataloget med 10 virksomheder, der har haft succes med innovative processer til glæde for ansatte og kunder. Formålet med idékataloget er at vise politikere og embedsmænd, at serviceinnovation gør en forskel på bundlinjen. Det skal opprioriteres, når der skal formuleres nye politiske initiativer - både inden for uddannelse, forskning og innovation. Innovation er andet end blot produktudvikling Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv, finder, at idékataloget slår en tyk streg under, at der skal anlægges et bredere perspektiv på begrebet innovation end blot produktudvikling, hvis Danmark skal leve af innovation. En stor del af det, vi skal tjene penge på i fremtiden, er serviceinnovation. Ambitionen er også at sætte konkret fokus på metoder og processer, der fremmer innovation for at give andre virksomheder mulighed for at lære af forløbet. De konkrete metoder kan for eksempel være at ansætte medarbejdere med utraditionelle kompetencer, sætte eksisterende viden sammen på nye måder eller se tingene i andre sammenhænge end vanligt ved at arbejde med systematisk åben innovation. De 10 virksomheders erfaringer viser, at innovation ikke er dumpet ned som manna fra himlen. Det er resultatet af hårdt arbejde. Innovation har de bedste vækstbetingelser, når virksomhedens ledelse systematisk fremmer en åben idéudvikling og nytænkning i tværfaglige team. En anden lære fra idékataloget er, at innovation er en kontinuerlig proces, som skal vedligeholdes over tid. For at skabe et samfund med gode betingelser for innovation er det derfor også nødvendigt at medtænke uddannelse og holde fokus på undervisning, der kan ruste fremtidens medarbejdere til udfordringerne i innovative arbejdsmiljøer. Er du klar til åben innovation? I samarbejde med Danish Design Association og IT-Branchen inviterer Dansk Erhverv til morgenmøde om åben innovation Fredag den 13. juni 2008 Kl Dansk Erhverv, Børsen, København K Idékataloget Fra inspiration til innovation kan downloades fra Dansk Erhvervs hjemmeside: Fra inspiration til innovation Idékataloget Fra inspiration til innovation er netop offentliggjort og vil blive benyttet som inspiration for videnskabsministerens Råd for Teknologi og Innovations arbejde med at revidere rådets handlingsplan, InnovationDanmark. Den rummer 70 initiativer og en finansiering på 3 milliarder kr. over 4 år. Idékataloget er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og udgivet i samarbejde med Dansk Erhverv, Akademikernes Centralorganisation, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi og Danske Regioner. De 10 virksomheder i kataloget spænder bredt - lige fra IT og design over medicinalindustri til detailhandel og facility service. Virksomheder udnytter i stigende grad viden og ressourcer eksternt virksomheden i deres innovationsproces. Det sker i erkendelse af, at selv store forsknings- og udviklingsbudgetter samt dygtige medarbejdere ikke er nok - der sker mere i omverdenen, og det giver nye spilleregler. Derfor er det centralt, at forretningsmodellen støtter op om åben innovation. Åben innovation giver markant nye udfordringer for virksomheden, fordi innovationsprocessen sker i tæt samarbejde med eks- terne aktører som leverandører, kunder, konkurrenter og videninstitutioner - både nationalt og globalt. På morgenmødet vil følgende fortælle om begrebet, dets potentiale og faldgruber, for eksempel i forhold til IPR - Intellectual Property Rights: Carsten Braagaard, Country manager, Sun Microsystems. Lars Thøgersen, administrerende direktør, CPH Design. Keld Laursen, professor, leder af CBS s eliteforskningsmiljø om åben innovation. Derefter vil der være workshops, så deltagerne selv kan bidrage i debatten. Målgruppe Forretningsudviklere og innovationsmagere. Program Hvad er åben innovation, og hvad kan det? Spilleregler i åben innovation - fra gratis viden til kommerciel output. Co-creation kræver Vilje, Mod & Tillid. Workshops. Pris og tilmelding Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Erhverv, men tilmelding er nødvendigt og senest mandag den 2. juni 2008 på Dansk Erhvervs hjemmeside: /juni

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service Kan du svare 'ja' til disse spørgsmål? Har du fået nok af skåltaler om brugerdreven innovation og savner konkrete løsninger,

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner:

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD DA LBR RBR > DA LBR RBR Admin > Forsiden Indhold» Indhold 02» UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

alt behøver jo ikke være sort/hvidt

alt behøver jo ikke være sort/hvidt alt behøver jo ikke være sort/hvidt 1 #13 - oktober 2015 Hvad er problemet? Når RIFT afholder en temaaften om samvær, skyldes det, at der er en række problemstillinger, der rammer forældrene til de anbragte

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Opfordring til deltagelse i. Dagbladet Børsens og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers. Pris for bedste ikke-finansielle årsrapport

Opfordring til deltagelse i. Dagbladet Børsens og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers. Pris for bedste ikke-finansielle årsrapport Opfordring til deltagelse i Dagbladet Børsens og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Pris for bedste ikke-finansielle årsrapport samt diplomer i kategorierne for bedste Corporate Responsibility-rapportering

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 - udviklingsområder og nye projektmuligheder Baggrund Københavns vækst fortsætter. Nye boligområder skyder op mange steder i byen, og nye bydelscentre vokser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER PAGE 2 PAGE 3 CAN YOUR BUSINESS LIVE WITHOUT INTERNATIONALT NETVÆRK TOP JURIDISK BISTAND ADVOKATBISTAND VED RETSSAGER INNOVATIVE ARRANGEMENTER FOKUSERET SPARRING

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere